Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-11-Speech-1-231-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130311.24.1-231-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"România şi Bulgaria au îndeplinit toate criteriile stabilite prin tratat pentru aderarea la spaţiul Schengen. Rapoartele tehnice au demonstrat acest lucru. Din păcate, condiţii neagreate în prealabil se ridică, precum nişte bariere, în calea dreptului fundamental la libera circulaţie. Jocul dublelor standarde de care anumite state se folosesc pentru a da naştere sentimentelor populiste în rândul alegătorilor este extrem de periculos. În primul rând, pentru că provoacă neîncredere în capacitatea Uniunii de a respecta propriile reguli, iar în al doilea rând, deoarece face din cetăţenii români şi bulgari ţapii ispăşitori ai Europei. Cu toţii ne amintim de ororile ultimei perioade negre a extremismului în Europa. Membrii Consiliului ar trebui să acţioneze cu responsabilitate, nu să caute să divizeze Uniunea între cetăţeni de primă mână şi cetăţeni de mâna a doua. România şi Bulgaria doresc să coopereze pentru un viitor european, însă, pentru aceasta, au nevoie de adevăraţi parteneri de dialog."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph