Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-03-11-Speech-1-131-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130311.21.1-131-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Collega, een echt heel interessante vraag, één die mij in het bijzonder bezighoudt, want ook de industrie houdt mij in het bijzonder bezig. En die twee moeten we in de juiste balans brengen. Het is een ander debat, maar ik ben er wel van overtuigd dat het huidige ETS-systeem niet functioneert en dat we naar een systeem moeten waarin een soort van voor een product effectief werkt en ervoor zorgt dat voor de producten die wij kopen, ongeacht of ze in de Europese Unie gemaakt zijn of daarbuiten, diezelfde kwaliteit vereist is. Alleen, collega, dat betekent inderdaad dat er unaniem moet worden besloten. En je weet hoe moeilijk het geweest is om het ETS-systeem erdoor te krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als we naar een alternatief gaan, we moeten weten dat er een alternatief is. Het kan niet zo zijn dat we het ene afschaffen en niets in de plaats daarvan implementeren, want dan zetten we natuurlijk geen stappen vooruit. Maar ik denk dat we daar nog interessante debatten over gaan voeren."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"carbon footprintage"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph