Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-07-Speech-4-148-976"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130207.17.4-148-976"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mimo tego, że głosowałem za wytycznymi dotyczącymi budżetu na 2014 rok, mam jednak kilka zastrzeżeń do ogólnych ram tego dokumentu. W obecnym trudnym czasie kryzysu gospodarczego należałoby zastanowić się nad niektórymi wydatkami, które są zapisane w budżecie na następny rok. Według mnie należałoby ograniczyć wydatki na administrację oraz Służbę Działań Zewnętrznych, która oznacza swoistego rodzaju dublowanie zadań, ponieważ powstanie służby zewnętrznej UE miało w praktyce ograniczyć wydatki rządów państw członkowskich na ich politykę zagraniczną (ambasady, konsulaty itp.), a tak się jednak nie stało. W obecnym czasie Bruksela nie powinna przeznaczać dodatkowych środków na zakup kolejnych budynków, które spowodują powiększenie i tak już przerośniętej euroadministracji. Uważam, że w trudnych czasach powinno się podejmować trudne decyzje, dlatego należałoby zlikwidować siedzibę w Strasburgu (koszt jednej sesji w tym mieście to ok. 20 mln euro!)."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph