Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-07-Speech-4-019-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130207.3.4-019-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc, în primul rând, să salut propunerea Comisiei referitoare la un mecanism de reacţie rapidă pentru îmbunătăţirea colectării impozitelor şi a soluţionării problemelor fiscale la nivel european. De asemenea, îi felicit pe colegii mei raportori şi shadow raportori pentru munca depusă la acest raport atât de important pentru lupta împotriva fraudelor în materie de TVA. Legislaţia actuală în domeniul TVA trebuie clar îmbunătăţită, astfel încât statele membre să poată dispune de mecanisme care să le permită soluţionarea rapidă a fraudelor de o gravitate deosebită, în special a celor de tip carusel, aşa cum au spus colegii mei, sau a celor rezultate în urma utilizării firmelor fantomă. Din păcate, lipsa unor acţiuni ferme în această direcţie cauzează pierderi anuale pentru bugetele naţionale de mai multe miliarde de euro. În plus, nu doar statele membre au de suferit, ci şi întreprinderile europene, care se confruntă cu o concurenţă neloială în anumite sectoare contaminate de fraudă. Faptul că nu dispunem la momentul actual de date exacte cu privire la amploarea fraudei fiscale în Uniunea Europeană vorbeşte de la sine despre dificultăţile în a identifica şi a combate acest fenomen îngrijorător. Găsirea unor soluţii imediate pentru frauda în materie de TVA este absolut necesară, în special în contextul dificultăţilor fiscale cu care ne confruntăm şi al impactului dramatic al măsurilor de austeritate asupra cetăţenilor europeni. De aceea, susţin propunerea executivului european de a institui un mecanism de reacţie rapidă, astfel încât statele membre care doresc să introducă măsuri speciale de tipul taxării inverse să poată face acest lucru fără a cere în prealabil o derogare la nivel european. În prezent, o astfel de derogare trebuie analizată de către Comisia Europeană şi supusă votului unanim al Consiliului, lucru care blochează, pentru mai multe luni, orice acţiune la nivel naţional. Însă, deşi beneficiile unei astfel de mecanism sunt de necontestat, doresc să atrag atenţia asupra posibilelor costuri suplimentare pentru întreprinderi, rezultate în urma deciziei de a aplica această măsură. Mecanismul intern de taxare inversă trebuie să-şi păstreze caracterul excepţional, astfel încât contribuabilii să nu fie afectaţi. De asemenea, doresc să împărtăşesc opinia raportorului conform căreia propunerea Comisiei trebuie să fie însoţită de o strategie pe termen lung în acest domeniu, care să încurajeze schimbări structurale pentru sistemele de TVA. De aceea, salut propunerea de a avea un raport din proprie iniţiativă şi o susţin din toată inima."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph