Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-06-Speech-3-534-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130206.35.3-534-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Ostatnie dziesięciolecia to okres głębokich napięć i przewartościowań na Bliskim Wschodzie. Jednym z kluczowych wyzwań jest kwestia kurdyjska. Ostatnie lata przyniosły falę ważnych dla regionu zmian. Turcja podjęła kwestię kurdyjską – w wymiarze wewnętrznym zliberalizowała nieprzejednaną dotąd pozycję wobec mniejszości kurdyjskiej, w wymiarze zewnętrznym uznała Kurdów za jednego z kluczowych partnerów w polityce regionalnej. Dzięki temu Kurdowie uzyskali znaczną autonomię pełną niezależność. Poza nadziejami wzbudza to pewien niepokój: przez tereny kurdyjskie przechodzą szlaki handlu narkotykami oraz bronią. Kurdowie są też kluczem do dalszego rozwoju sytuacji w Syrii, a na rozwiązaniu tej sytuacji Turcji tak bardzo zależy. Jeśli więc nawet ostatnie zmiany w polityce tureckiej są podyktowane pewną skutecznością, interesem i makiawelizmem, to warto rozmawiać o utrwaleniu tych zmian. Szczególnie na kanwie prawa międzynarodowego. Unia Europejska powinna wspierać dalszy dialog turecko-kurdyjski."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph