Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-06-Speech-3-096-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130206.4.3-096-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Als de voorstellen voor de volgende meerjarenbegroting te ver beneden het voorstel van de Commissie zakken, moet het Europees Parlement zijn verantwoordelijkheid nemen en deze voorstellen verwerpen. We hebben die macht en onze fractie zal al het mogelijke doen om zich te verzetten tegen irrationele bezuinigingen. Ik ben blij te zien dat ook in de andere fracties de geesten ondertussen gerijpt zijn. Door nog drastischer te snijden in de Europese begroting zal de EU niet meer in staat zijn om haar taken effectief te vervullen. Bezuinigingen op de Europese begroting gaan ten koste van maatregelen die moeten worden genomen om uit de crisis te geraken. We moeten immers investeren in duurzame en groeigerichte investeringen en in mensen (bijvoorbeeld het Erasmusprogramma of de jeugdgarantieregeling). Wij hebben de indruk dat enkel nationale belangen het Europese debat in de Raad domineren, terwijl we een gemeenschappelijk belang hebben in de strijd tegen de crisis. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur, opleidingsprogramma’s en andere cruciale domeinen zoals de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, kan Europa de lidstaten net helpen in de strijd tegen de crisis. De Unie is geen speelgoed voor nationale belangen, het is een werktuig voor gemeenschappelijke Europese belangen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph