Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-06-Speech-3-057-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130206.4.3-057-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pan, panie pośle, mówił o zasadzie solidarności, która powinna kierować państwami Unii Europejskiej i całą Unią w podejmowaniu decyzji związanych z finansowaniem i wszystkimi ważnymi politykami, w tym, jak rozumiem, polityką rolną. Jak Pan w takim razie wyjaśni sytuację, w której Polska na przestrzeni lat 2014-2020 wpłaci do kasy unijnej 40 miliardów euro, a w tym czasie polscy rolnicy dopiero w 2020 r. będą uzyskiwać zaledwie 90% średniej dopłat unijnych? W sytuacji, kiedy rynek jest jeden, otwarty, polscy producenci rolni muszą konkurować z tymi, którzy mają znacznie wyższe dopłaty. Jak mają to robić, panie pośle?"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph