Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-06-Speech-3-056-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Pani Minister! Panie Komisarzu! Debatę o zaczynających się jutro negocjacjach, kolejnej odsłonie negocjacji na temat wieloletniego budżetu unijnego zaczęliśmy wczoraj, wraz z wystąpieniem prezydenta Republiki Francuskiej. I muszę się Państwu przyznać, że szczególnie jeden wątek z wczorajszej dyskusji bardzo mnie zaniepokoił. Taki swoisty ping-pong pojawił się i wczoraj, i dzisiaj, z oskarżeniami, kto bardziej w Radzie, które rządy – prawicowe, lewicowe czy liberalne – forsują dalsze cięcia unijnego budżetu. Otóż niepokoi mnie – na jeden dzień przed rozpoczęciem kolejnej rundy negocjacji – właśnie to, że w takich sporach ambicjonalnych, sporach o wizerunek – kto wyszedł zwycięsko, a kto pokonany z tych negocjacji – albo co gorsza w sporach, w kłótniach o drobne szczegóły zagubi się szerszy obraz i prawdziwa stawka, o którą gramy w tych negocjacjach. Bo to, co liczy się najbardziej w idei wspólnej Europy dla wielu zwykłych Europejczyków, to świadomość solidarności między narodami i ich przywódcami i wola niwelowania wciąż ogromnych różnic w poziomie życia między biednymi i bogatymi regionami Unii Europejskiej. A jej gwarancją jest szczodry budżet, zwłaszcza na politykę spójności. Te środki to także gwarancja inwestycji, których tak bardzo w czasach kryzysu potrzebujemy. W wielu państwach członkowskich udział środków unijnych w inwestycjach publicznych przekracza 50%, a często sięga blisko 70%. Wieloletnie planowanie jest podstawą tych inwestycji, które ratują te regiony przed jeszcze większym kryzysem. Dlatego apeluję do przywódców unijnych o rozwagę, odpowiedzialność i mądre decyzje, które będą akceptowalne również dla tej izby, a nie przez nią odrzucane."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130206.4.3-056-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph