Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-05-Speech-2-388-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130205.19.2-388-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. Formand! Og tak til generalsekretæren for at være til stede og følge debatten her, som jo handler om de andre institutioners end Kommissionens budget, men det er rigtigt, at der er tradition for, at det i særlig grad er Parlamentets budget, vi beskæftiger os med, når vi har disse retningslinjer. Det er også tilfældet i Fru Hohlmeiers betænkning, som ALDE-Gruppen kan give sin fulde opbakning til. Jeg synes, vi har arbejdet godt sammen, og vi er meget enige i det resultat, der foreligger. Generelt er det jo sådan, at EU-institutionerne nu endnu en gang har fået et fastfrossent budget, og det er fornuftigt i en tid, hvor der stilles store økonomiske krav til mange mennesker, og mange lande har store budgetproblemer. Vi kan derfor ikke komme og bede om flere penge fra EU's skatteborgere. Som det flere gange er blevet nævnt, skal vi jo samtidig sørge for, at institutionerne kan fungere, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi går ind og ser på hver institution for sig, og ikke bare finder besparelser procentvis over hele linjen og hele viften af institutioner; man må gå ned i detaljen og se, hvor er der egentlige besparelser at hente. Det er også nævnt, at 2014 for Parlamentet er et særligt år, nemlig et valgår. Vi har også ekstra udgifter på grund af udvidelse, som der skal tages højde for, og det skal vi selvfølgelig tage hensyn til, når vi taler om budgettet. Parlamentet har gennem årene fået mange nye arbejdsopgaver, flere lovgivningsmæssige beføjelser via budgetmyndighed, og vi skal kontrollere lovgivningen. Kontrol er måske netop et område, hvor vi godt ville yde mere. Derfor er det vigtigt, at vi sparer ved at investere i ny teknologi, der kan gøre tingene smartere og enklere, så vi kan udfylde vores rolle, uden at det skal koste mere, men at vi tværtimod kan spare penge."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph