Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-02-04-Speech-1-130-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130204.18.1-130-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"IMM-urile sunt motorul Uniunii Europene. Cele 23 de milioane de IMM-uri reprezintă un factor determinant pentru stimularea competitivităţii, a inovaţiei, a creşterii economice şi pentru crearea de locuri de muncă. Acestea însă întâmpină numeroase dificultăţi în accesarea de finanţare, ele trebuind să respecte criterii şi mai stricte în contextul de criză. Ameliorarea accesului la finanţare pentru IMM-uri ar contribui la îndreptarea situaţiei economice actuale. Uniunea trebuie, prin urmare, să urmărească simplificarea procedurilor administrative, promovarea unor mecanisme alternative de finanţare, solidificarea sistemelor bancare la nivel local, suplimentarea instrumentelor europene dedicate IMM-urilor şi încurajarea parteneriatului între bănci, asociaţii de afaceri şi camere de comerţ. Structura companiilor mici şi mijlocii variază în funcţie de viteza de dezvoltare, de nivelul de tehnologie sau de sectorul de activitate. Pentru a răspunde nevoilor tuturor tipurilor de întreprinderi, Comisia Europeană are obligaţia de a promova o gamă vastă de instrumente de finanţare, care să nu cuprindă doar capitalul de risc. În fine, nu putem uita responsabilitatea socială pe care o poartă acest tip de întreprindere. De aceea, trebuie garantat accesul la securitate socială şi la un nivel adecvat de siguranţă la locul de muncă pentru toţi lucrătorii întreprinderilor mici şi mijlocii."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph