Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-17-Speech-4-108-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130117.7.4-108-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mercosur este al optulea partener comercial al Uniunii Europene. Exporturile către această zonă au înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani, Uniunea situându-se în 2010 pe primul loc atât în topul partenerilor comerciali ai regiunii, cât şi în cel al investitorilor străini. Încheierea unui acord comercial echilibrat şi echitabil cu această zonă, sinonim al unei mai bune integrări economice şi propice conchiderii acordului de asociere, are reprezenta o oportunitate pentru ambele regiuni. În acest context, relansarea, în mai 2010, a negocierilor pentru înfiinţarea unei zone de liber-schimb au fost binevenite. Acestea însă au înregistrat un progres limitat, în care s-au reflectat măsurile de tip protecţionist pe care anumite state din regiune au decis să le aplice. Îmi exprim speranţa că întâlnirea de săptămâna viitoare din Santiago de Chile, la care participaţi, domnule comisar, se va situa sub semnul dialogului şi va permite găsirea unui compromis rapid asupra pilonului comercial al acordului."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph