Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-17-Speech-4-064-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130117.6.4-064-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Acest regulament, votat de Parlamentul European încă din octombrie 2010, reprezintă, practic, un răspuns pentru cerinţele de îmbunătăţire a transparenţei şi pentru o mai bună informare a consumatorilor europeni cu privire la produsele de tip industrial care pătrund pe piaţa europeană. Un astfel de regulament este cu atât mai util, cu cât Uniunea Europeană nu dispune în prezent de o legislaţie corespunzătoare în domeniu. Găsesc regretabil faptul că executivul a decis, prin retragerea regulamentului, să ignore dreptul consumatorilor europeni de a identifica produsele care respectă anumite standarde sociale, de mediu şi de siguranţă, în funcţie de ţara de provenienţă. În final, domnule comisar, aş vrea să vă spun că nu cred că mai multă transparenţă şi o mai bună informare pentru consumatorii europeni înseamnă protecţionism."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph