Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-16-Speech-3-226-006"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130116.35.3-226-006"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că, în Uniunea Europeană, este în continuare necesară aprofundarea şi consolidarea guvernanţei economice şi monetare, acest lucru putându-se realiza, printre altele, prin emiterea de euro-obligaţiuni care să contribuie la restabilirea încrederii pe termen lung şi la ameliorarea solidarităţii economice în interiorul Uniunii. Foaia de parcurs propusă în acest raport este foarte ambiţioasă, aceasta propunând emiterea, pe termen mediu, de obligaţiuni europene care să poată finanţa marile proiecte europene, precum cele din domeniul energetic sau de cercetare."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph