Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-16-Speech-3-216-520"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130116.34.3-216-520"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat pentru raportul referitor la rolul politicii de coeziune în punerea în aplicare a noii politici energetice europene. Am votat pentru un nou plan de dezvoltare regională, care va conduce la minimizarea diferenţelor dintre regiuni şi la o protecţie mai eficientă a consumatorilor vulnerabili. Aceşti consumatori trebuie să beneficieze cel mai mult de pe urma îmbunătăţirilor privind eficienţa energetică, însă este nevoie de o utilizare eficientă a fondurilor structurale şi a fondurilor din partea BEI şi a altor instituţii financiare publice, precum şi de o bună coordonare între fondurile Uniunii şi cele naţionale. De asemenea, am votat pentru înfiinţarea unor fonduri privind eficienţa energetică la nivel naţional, regional sau local. Aceste fonduri ar putea să joace un rol fundamental pentru crearea locurilor de muncă, pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a companiilor care furnizează servicii privind eficienţa energetică. Trebuie să se ia în considerare nevoile specifice din diferitele regiuni. Este nevoie fie de investiţii în renovarea clădirilor, fie în reţele de transmisie de energie. Toate tipurile de proiecte ar trebui să ţină cont de conectarea regiunilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph