Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-16-Speech-3-038-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130116.4.3-038-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het voorzitterschap van Ierland is helaas nu al heel slecht begonnen. Als ik de website van het Iers voorzitterschap bekijk en het speciaal voor dit Iers voorzitterschap - prachtig initiatief overigens - gemaakte Ierse receptenboek probeer te bekijken, dan blijkt het een dode link te zijn. Helaas, geen receptenboek. Ik vraag de heer Kenny dan ook om daar heel snel iets aan te doen, want dit is een slechte start, Voorzitter, een heel slechte start. Maar serieus, het voorzitterschap van de Europese Unie is natuurlijk altijd een wassen neus. Ik wens Ierland veel succes het komend halfjaar met het hebben van geen procent meer macht. Iemand die hier natuurlijk wél macht heeft is de heer Barroso. Hij is er even tussenuit geknepen. Dat is jammer, want wij hebben het natuurlijk over een nieuwe Maltese commissaris, omdat de heer Dalli zogenaamd contact had met de tabakslobby. Wij weten dat niet. Hij is door Barroso met veel theater van het toneel gebonjourd. Nu blijkt echter dat het kabinet van de heer Barroso en andere ambtenaren meerdere contacten hebben gehad met de tabakslobby. Is hier sprake van een enorme dubbele moraal of niet? Ik roep de voorzitter van de Commissie op om per direct alle informatie beschikbaar te stellen aan het volledige Parlement en eens op te houden met die geheime en geniepige spelletjes. Ik wil graag een reactie van de voorzitter van de Commissie."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph