Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-15-Speech-2-591-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130115.32.2-591-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede la articolul 107 paragraful 3 litera (e) că alte categorii de ajutoare de stat, considerate compatibile cu piaţa internă, se stabilesc prin decizia Consiliului, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Comisia a declarat, în Comunicarea din luna mai 2012 privind modernizarea ajutoarelor de stat, că va purta un dialog deschis cu Parlamentul European şi cu alte părţi interesate, în perspectiva unei dezbateri privind propunerile legislative de modernizare a ajutoarelor de stat. Subliniem faptul că revizuirea şi eficientizarea prin simplificare a orientărilor privind ajutoarelor de stat trebuie să se facă cu implicarea Parlamentului European. În cazul în care Comisia va decide să extindă amploarea şi domeniul de aplicare al măsurilor de ajutor exceptate de la obligaţia notificării statele membre vor avea mai multe responsabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea aplicării corecte a normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, procedura privind ajutoarele de stat ar trebui să fie simplificată şi în ceea ce priveşte tratarea plângerilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph