Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-15-Speech-2-486-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130115.29.2-486-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ratingurile de credit publicate de agenţii nu mai sunt simple opinii. Acestea au consecinţe semnificative asupra bunăstării unei naţiuni, având capacitatea de a agrava în mod considerabil situaţia financiară a unui stat. În prezent, unele state membre ale Uniunii Europene au intrat într-un cerc vicios: ele se confruntă cu dificultăţi în rambursarea datoriilor, ca urmare a aprecierilor formulate de agenţii de rating, confirmând, în acelaşi timp, pronosticul acestora. Agenţiile nu ezită să elaboreze recomandări cu caracter politic, exercitând presiuni asupra deciziilor de stat. Aceste instituţii, caracterizate prin lipsă de transparenţă şi conflict de interese, au publicat adesea aprecieri eronate. Până în 2007, ele au evaluat activele toxice deţinute de băncile SUA ca fiind lipsite de risc, iar, la scurt timp, criza financiară globală a fost cauzată de aceste tipuri de active. În acest context, doresc să salut prezentul acord privind agenţiile de rating de credit, care va stabili reguli clare în domeniu, eliberând statele membre de dependenţa faţă de aceste instituţii. Calendarul fix pentru ratingul de ţară nu va mai permite publicarea unor evaluări la scurt timp, înaintea unor evenimente politice importante, cu scopul de a le influenţa. De asemenea, agenţiile nu vor mai putea difuza recomandări referitoare la politicile publice. Evaluarea Comisiei privind posibilitatea înfiinţării unei agenţii de rating publice europene va fi, la rândul său, binevenită. În final, doresc să îl felicit pe colegul Domenici pentru acest excelent raport."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph