Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-14-Speech-1-206-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130114.23.1-206-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, go raibh maith agat as ucht an seans a thabhairt dom cúpla focal a rá ar ábhar atá casta agus leadránach b’fhéidir do chuid is mó de dhaoine ar aon nós. Dá bhrí sin, tá moladh mór ag dul don Fheisire Berlinguer as ucht an dea-obair atá déanta aige agus dár gcomhghleacaithe maidir leis an ábhar tábhachtach seo. Mar a dúirt sé, ní maith an rud é go bhfuil rialacha éagsúla i mBallstáit trasna na hEorpa agus go bhfuil an iomarca cumhachta ag riarthóirí i ranna éagsúla i mBallstáit éagsúla. Dá bhrí sin, tá na moltaí seo an-tábhachtach. Mar a dúirt sé, tá sé tábhachtach go mbeadh riarthóireacht oscailte agus go mbeadh sé bunaithe ar chostais réadacha freisin. Tá sé sin an-tábhachtach ar fad mar uaireanta bíonn sé i bhfad róchostasach. Dá bhrí sin, le linn na bliana seo – bliain an tsaoránaigh – tá súil agam go n-éireoidh linn cuid de na moltaí atá déanta ag an Uasal Berlinguer a thabhairt isteach ar mhaithe leis ár saoránaigh."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph