Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-14-Speech-1-183-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130114.22.1-183-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które mają się rozwijać i mają być motorem, takim kołem zamachowym rozwoju regionu. Często tak jednak nie jest i regiony rolnicze mają ogromne trudności w pozyskiwaniu nowych inwestycji, dlatego te pieniądze, które będą na rozwój energii w ramach polityki spójności, będą miały ogromne znaczenie. Tu kolega Nilssen opowiedział, jak na północy Szwecji nastąpił rozwój jego regionu właśnie dzięki zdecentralizowanym źródłom energii. Ja reprezentuję Lubelszczyznę – to jest rolniczy region na granicy Unii Europejskiej, wschodniej granicy – i tam już w tej chwili wszyscy przygotowują się właśnie do tych nowych możliwości, które będą im dane. I chcą inwestować właśnie w różnego typu źródła energii. Źródła energii odnawialne, ale też nie tylko, bo nie zapominajmy, że gaz – gaz naturalny czy gaz łupkowy – to jest potrzebny między innymi dla rozwoju zielonych źródeł energii. Kogeneracja ma w tej chwili ogromne znaczenie. A więc wszyscy czekamy już na te możliwości, które powstaną, ale tym bardziej wydaje mi się, nie możemy myśleć tylko o pieniądzach, które będą przykrawane do potrzeb regionu. Musimy myśleć też o tych pieniądzach jako przykrawanych do wizji i strategii rozwoju poszczególnych regionów. Regiony muszą mieć swoją koncepcję, bo nie chodzi tylko o to, żeby wydawać, inwestować w poszczególne źródła energii. Trzeba wiedzieć, jak to się wszystko składa: czym ma być ten region, jaki on chce być, jakie widzi koła zamachowe swojego rozwoju i jakie to wszystko ma przynieść efekty. Bo bardzo łatwo jest wydać pieniądze, ale one muszą być wydane efektywnie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph