Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-14-Speech-1-126-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130114.21.1-126-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Met jeugdwerkloosheid in de EU die oploopt tot 21% en met pieken in Spanje en Griekenland tot 55%, is het hoog tijd voor een doortastende aanpak. Het probleem met het voorstel van de Commissie is dat het uitwerken van een jeugdgarantieregeling een zaak van de lidstaten is én bovendien vrijblijvend is omdat het maar een aanbeveling is. Dit is een probleem, want met adviezen alleen los je de jeugdwerkloosheid niet op! Wat we nodig hebben is een echte Europese aanpak. En dat betekent ook dat de jongerengarantie hoofdzakelijk met Europese middelen gefinancierd moet worden. Ik zou dan ook graag willen horen van de commissie hoe ze juist het Europees Sociaal Fonds hiervoor wil inzetten. En van de lidstaten hoe ze ervoor zullen zorgen dat het Europees Sociaal Fonds ook voldoende middelen zal hebben in de volgende 7 jaar. 7,5 miljoen jongeren in de EU tussen 15 en 24 jaar oud hadden in 2011 geen werk, opleiding of bijkomende scholing. Dit kost de economie elk jaar 150 miljard euro, terwijl de totaalprijs voor een Jeugdgarantie in de eurozone 21 miljard zou bedragen. Voor mij is het rekensommetje alvast snel gemaakt."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph