Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2013-01-14-Speech-1-025-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20130114.19.1-025-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dit weekeinde is bekend geworden dat de heer Van Rompuy aan Egypte voor 5 miljard steun heeft toegezegd en ik heb grote vragen bij die steuntoezegging. Egypte is de afgelopen maanden eerder verder weg dan dichterbij een democratische rechtsstaat gekomen. De positie van de Koptische christenen is verslechterd, de relatie met Israël staat onder druk en bij het opstellen van de nieuwe grondwet is het hele hooggerechtshof buitenspel gezet. Ik wil dus graag weten, Voorzitter, welke voorwaarden aan deze steun worden verbonden, maar ik heb ook vragen over de budgettaire dekking van die steun, plus de vraag waarom Van Rompuy deze aankondiging deed en niet mevrouw Ashton. Daarom graag op korte termijn een uitleg van Van Rompuy plus een debat. En ik wil vragen die vraag mee te nemen: wanneer kunnen wij daarover debatteren, mogelijk in februari al? Dat is mijn vraag aan u: wanneer kunnen wij met Van Rompuy daarover debatteren?"@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph