Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2012-12-12-Speech-3-456-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20121212.30.3-456-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Aderarea Rusiei la Organizaţia Mondială a Comerţului poate asigura o consolidare a parteneriatului cu Uniunea Europeană. Însă acest parteneriat, caracterizat prin interdependenţă, trebuie să fie şi unul echitabil. Faptul că partea rusă şi-a manifestat disponibilitatea de a se conforma regulilor internaţionale ale comerţului nu este suficient. Rusia trebuie să îşi îndeplinească toate obligaţiile OMC înainte de a putea să vorbim despre un nou acord. Astfel, introducerea sau prelungirea unor măsuri comerciale restrictive, de tipul interzicerii importurilor de animale din Uniunea Europeană, favorizarea producătorilor ruşi în domeniul achiziţiilor publice sau stabilirea unor taxe vamale la import pentru anumite tipuri de zahăr sunt practici ce contravin normelor OMC. De aceea, este imperativ ca noul acord să conţină prevederi legate de comerţ şi de investiţii. În plus, noul cadru de negocieri cu Rusia trebuie să cuprindă un capitol relativ la energie, unul din punctele cele mai sensibile, dar şi cele mai importante pentru Uniunea Europeană. Deşi, pentru moment, negocierile pentru un capitol substanţial şi obligatoriu din punct de vedere juridic se află în impas, Comisia Europeană trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că principiile transparenţei, liberei concurenţe, reciprocităţii şi nediscriminării în domeniul energiei vor fi respectate de Rusia."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph