Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2012-12-12-Speech-3-084-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20121212.5.3-084-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De Europese Raad zal zich buigen over het rapport van Herman Van Rompuy. Ik kan echter alleen maar vaststellen dat dit rapport sinds de presentatie van de grote lijnen ervan in juni compleet de verkeerde richting is uitgegaan. In juni was ik nog gematigd positief. De fundamentele balans die er gevonden moet worden om de economische en monetaire unie op een duurzame manier uit te bouwen zat er toen immers nog in vervat. Deze balans is dat er enerzijds versterkt centraal toezicht komt op het begrotingsbeleid van de lidstaten én de economische richting die ze uitgaan. Maar dat hiertegenover ook een kader wordt geplaatst waarin normale solidariteitsmechanismen verankerd worden binnen de Eurozone. In de versie van het rapport die donderdag besproken zal worden, wordt verdere begrotingsdiscipline en bestraffing prominent naar voor geschoven. De voorstellen zijn concreet en de timing strak. Over het institutionaliseren van meer solidariteit is men al heel wat vager en worden de pistes (geen concrete voorstellen) op de lange baan geschoven. En over de verdere democratisering van de EU, misschien wel de meest essentiële component om een duurzame muntunie uit te bouwen, komt men zelfs niet verder dan het spuien van enkele vage ideeën."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"schritlelijk"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph