Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2012-12-10-Speech-1-089-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20121210.16.1-089-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Salut determinarea Columbiei şi Perului de a aprofunda parteneriatul cu Uniunea Europeană. Aş dori totodată să amintesc că acest acord nu este cadrul definitiv al relaţiilor Uniunii Europene cu statele din regiune. Mecanismul de cooperare trebuie consolidat şi poate oricând să includă alte ţări din Comunitatea Andină, şi, mai ales, trebuie înţeles ca un pas în direcţia unui parteneriat amplu cu America Latină. Prin intermediul acordului, Columbia şi Peru vor continua să aibă acces la piaţa Uniunii Europene fără plata taxelor vamale, în contextul în care cele două state nu vor mai beneficia de sistemul generalizat de preferinţe comerciale, ca urmare a revizuirii acestuia. Doresc totuşi să atrag atenţia în mod special asupra clauzelor şi a foii de parcurs privind drepturile omului, şi în special ale celor ale lucrătorilor, pentru că acestea sunt esenţiale pentru a ajuta Columbia şi Peru să-şi îmbunătăţească situaţia referitoare la drepturile fundamentale. Consider că cele două state au făcut progrese importante în domeniu şi, de aceea, cred că trebuie încurajate."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph