Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-12-13-Speech-2-087-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20111213.5.2-087-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@cs1
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@da2
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@de9
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@el10
"Mr President, I do not get the sense that the summit has had positive outcomes for citizens of Member States of the European Union. As the representative of one of the smaller Member States, I particularly resent the way in which France and Germany met before the actual summit, and announced the decisions they had taken to the other Member States so that we could rubber-stamp them. I also find it unfortunate that the measures that were adopted are more restrictive; they impose restrictions on national budgets, but what I do not see is the growth-related or socially-oriented aspects of these measures. However, I would be very pleased if those decisions that were taken could become effective in the short term, if the fundamental changes facing us in the European Union were decided by a convention, and if far greater opportunities were provided for involving other European institutions in implementing cooperation. At the moment, I specifically mean the European Parliament, because this is where the elected representatives and the European Commission sit."@en4
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@es21
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@et5
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@fi7
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@fr8
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@hu11
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@it12
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@lv13
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@nl3
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@pl16
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@pt17
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@ro18
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@sl20
"Nemám pocit, že výsledky samitu sú pre občanov členských štátov Európskej únie pozitívne. Mne osobne, ako predstaviteľke menšieho členského štátu, vadí najmä spôsob, kedy Francúzsko a Nemecko sa stretnú predtým, ako dôjde k samotnému samitu, a de facto oznámia ostatným členským štátom, aké prijali rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú len formálne prijímané. Takisto mi vadí, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté, sú viac reštriktívne, sú smerované k reštrikcii v kontexte štátnych rozpočtov, ale chýba mi prorastová časť týchto opatrení, chýba mi sociálne orientovaná časť týchto opatrení. Bola by som veľmi rada, napriek tomu, že tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté, sú možno z krátkodobého pohľadu efektívne, keby o zásadných zmenách, ktoré nás čakajú v Únii, rozhodoval konvent a keby oveľa výraznejšiu možnosť na presadzovania na spoluprácu dostali aj iné európske inštitúcie. A teraz hovorím najmä o Európskom parlamente, pretože tu sedia priamo zvolení zástupcovia a Európska komisia."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Flašíková Beňová (S&D ). -"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,3,10,13,9,21,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph