Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-10-26-Speech-3-102-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20111026.6.3-102-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@da2
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@de9
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@el10
"Ms Gräßle completed a huge piece of work last month, with a whole series of specific and highly positive results in the form of visible changes during the review of the Union’s financial Bible, the financial regulation. The main purpose of this new proposal is to simplify and reorganise the financial regulation by creating a simple legal instrument combining the principles and basic rules of budgetary and financial management. The new financial regulation of the EU should clarify EU expenditure, make it transparent and provide greater reassurance for users of European funds. The new draft emphasises that better financial management in the EU must be supported by careful monitoring of developments by the Commission and the Member States, and therefore insists that Member States should assume responsibility for the proper use and administration of funds, issuing regular annual national reports on the use of EU funds at the appropriate political level through a so-called national declaration."@en4
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@es21
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@et5
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@fi7
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@fr8
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@hu11
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@it12
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@lv13
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@nl3
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@pl16
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@pt17
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@ro18
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@sl20
"Za uplynulé měsíce odvedla paní zpravodajka Gräßleová ohromný kus práce s celou řadou konkrétních a ryze pozitivních výsledků v podobě viditelných změn během přepracování finanční bible Unie, finančního nařízení. Hlavním účelem nového návrhu je zjednodušit a zreorganizovat finanční nařízení vytvořením jednoduchého právního nástroje spojujícího zásady a základní pravidla rozpočtového a finančního řízení. Nové finanční nařízení EU by mělo výdaje Evropské unie zpřesnit, zprůhlednit a poskytnout větší komfort pro uživatele evropských fondů. Nový návrh zdůrazňuje, že zlepšení finančního řízení v EU musí být podpořeno pečlivým sledováním vývoje v Komisi a v členských státech, a proto trvá na tom, že by členské státy měly převzít odpovědnost za řádné používání a správu finančních prostředků a vydávat pravidelné roční vnitrostátní zprávy o využívání finančních prostředků EU na příslušné politické úrovni, tzv. národní prohlášení."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jiří Havel (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,2,3,10,13,21,9,17,12,8
"písemně."18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,2,3,10,13,21,9,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph