Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-09-15-Speech-4-319-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110915.20.4-319-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"După cum era previzibil, proclamarea independenţei în Sudanul de Sud nu a asigurat o stabilitate politică, ci a dat naştere unor conflicte civile, care ameninţă pacea şi securitatea în regiune. Un nou stat african înseamnă şi noi provocări, care ar putea conduce la un efect de domino, de scindare a statelor aparţinând continentului african. Mai mult, tensiunile regionale nu fac decât să îngreuneze rolul Uniunii Africane în gestionarea crizei. Dincolo de aceste aspecte, rămâne însă problematica ajutorului umanitar. Conflictul din Sudan agravează insecuritatea alimentară din regiune. Agenţiile umanitare nu au obţinut autorizaţia de a-şi desfăşura activitatea, în timp ce forţele de securitate din Sudanul de Sud au fost acuzate că împiedică munca organizaţiilor umanitare internaţionale, inclusiv cea a ONU. De aceea, consider că Înaltul Reprezentant trebuie să sprijine, prin iniţierea unui dialog cu părţile implicate în conflict, accesul imediat al agenţiilor umanitare, pentru a evita creşterea numărului de victime civile."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph