Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-23-Speech-4-130-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110623.9.4-130-500"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"As some of you may know, four days ago I was appointed to become the new Foreign Minister of Greece. Very good. I want Socialists and GUE to say ‘Υπέρ’; PPE and ECR, you say ‘Κατά’; Greens and ALDE, you say ‘Αποχή’. Simple! Let us go. Fantastic. Thank you very much. Thank you. The interesting part of this job was that on Sunday and Monday in Luxembourg, when I officially met for the first time my other foreign minister colleagues from each of your countries, no one said ‘Congratulations’. Everyone said ‘Good luck’. I just wanted to say a brief goodbye. I will miss this Parliament tremendously. I will miss all the friends I have made here tremendously. I do not think there is a better place in Europe for the passion and the compassion that this Parliament can bring to bear. I am deeply grateful and, because I do not want my last goodbye to be a goodbye in English and because I do not want you to forget the Greek that you have learned in the past year and a half, I will tell you what I suggest we do. Let me hear again how we say ‘in favour’. How do we say ‘against’? How do we say ‘abstention’?"@en4
lpv:translated text
"Jak někteří z vás možná vědí, před čtyřmi dny jsem byl jmenován novým ministrem zahraničních věcí Řecka. Jak říkáme „zdržel se”? Velmi dobře. Chci, aby socialisté a GUE říkali „Υπέρ”; PPE a ECR, vy říkejte „Κατά”; Zelení a ALDE, vy říkejte „Αποχή”. Je to jednoduché! Dejme se do toho. Fantastické. Velice vám děkuji. Děkuji. Zajímavá část této práce se odehrála v neděli a v pondělí v Lucemburku, když jsem se poprvé oficiálně setkal s ostatními kolegy ministry zahraničí ze všech vašich zemí, ani jeden neřekl „blahopřeji”. Všichni řekli „hodně štěstí”. Chtěl jsem se jen krátce rozloučit. Tento parlament mi bude hrozně chybět. Hrozně mi budou chybět všichni přátelé, které jsem zde získal. Nemyslím si, že je v Evropě lepší místo pro vášně a soucítění, které se mohou uplatnit v tomto parlamentu. Jsem hluboce vděčen, a protože nechci, aby mé poslední rozloučení bylo v angličtině, a protože nechci, abyste zapomněli řečtinu, které jste se za poslední rok a půl naučili, řeknu vám, co navrhuji udělat. Povězte mi, jak říkáme „pro”. Jak říkáme „proti”?"@cs1
"Hr. formand! Som nogle af Dem måske ved, blev jeg for fire dage siden udnævnt til Grækenlands nye udenrigsminister. Udmærket. Jeg vil bede socialdemokraterne og GUE om at sige ""Υπέρ"; PPE og ECR siger "Κατά"; De Grønne og ALDE siger "Αποχή". Enkelt! Kom så. Fantastisk. Mange tak. Mange tak. Det interessante ved dette job er, at da jeg i søndags og mandags for første gang officielt mødte mine udenrigsministerkolleger fra de øvrige medlemsstater, var der ingen, der sagde "tillykke". Alle sagde "held og lykke". Jeg vil blot tage kort afsked. Jeg vil savne Europa-Parlamentet voldsomt, og jeg vil virkelig savne de venner, jeg har fået her. Jeg tror ikke, at der findes noget bedre sted i Europa for den passion og den barmhjertighed, som dette parlament kan anvende. Jeg er meget taknemlig, og fordi jeg ikke ønsker at sige et sidste farvel på engelsk, og fordi jeg ikke ønsker, at De skal glemme de græske gloser, som De har lært gennem de seneste 1,5 år, vil jeg fortælle Dem, hvad jeg foreslår, at vi gør. Lad mig nu atter høre, hvordan vi siger "for". Hvordan siger vi "imod"? Hvordan siger vi "afståelse"?"@da2
"Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, wurde ich vor vier Tagen zum neuen Außenminister von Griechenland ernannt. Sehr gut. Die Abgeordneten der Sozialisten und der GUE sagen bitte „Υπέρ“, die Abgeordneten der PPE und der EKR bitte „Κατά“ und die Abgeordneten der Grünen und der ALDE bitte „Αποχή“. Ganz einfach. Und los! Hervorragend. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das Interessante hierbei war, dass am Sonntag und Montag in Luxemburg, als ich erstmals offiziell mit meinen anderen Kolleginnen und Kollegen Außenministern Ihrer Länder zusammentraf, niemand zur mir „ich gratuliere“ sagte. Alle wünschten mir stattdessen „viel Glück“. Ich möchte mich nur kurz von Ihnen verabschieden. Ich werde dieses Parlament sehr vermissen. Alle Freunde, die ich hier gefunden habe, werden mir sehr fehlen. Ich glaube nicht, dass es in Europa für die Leidenschaft und das Mitgefühl, die in diesem Parlament zum Ausdruck gebracht werden, einen besseren Ort gibt. Ich bin zutiefst dankbar, und da mein Abschied am Schluss kein Abschied in Englisch sein soll und damit Sie Ihr Griechisch, das Sie in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, nicht vergessen, schlage ich Ihnen jetzt vor, was wir tun. Lassen Sie mich nochmals hören, wie wir auf Griechisch „dafür“ sagen. Was sagen wir für „dagegen“? Was sagen wir für „Enthaltung“?"@de9
"Όπως ορισμένοι ίσως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες διορίστηκα νέος υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Πολύ ωραία. Θέλω οι Σοσιαλιστές και η Ομάδα GUE να πουν «Υπέρ»· οι Ομάδες PPE και ECR να πουν «Κατά»· οι Πράσινοι και η Ομάδα ALDE να πουν «Αποχή». Απλό! Ας ξεκινήσουμε. Φανταστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το ενδιαφέρον μέρος αυτής της υπόθεσης ήταν ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, όταν συναντήθηκα επισήμως για πρώτη φορά με τους υπόλοιπους υπουργούς Εξωτερικών από τις χώρες σας, κανείς δεν είπε «Συγχαρητήρια». Όλοι είπαν «Καλή τύχη». Θα ήθελα απλά με λίγα λόγια να σας αποχαιρετήσω. Θα μου λείψει υπερβολικά αυτό το Κοινοβούλιο. Θα μου λείψουν απίστευτα όλοι οι φίλοι που έκανα εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο μέρος στην Ευρώπη για το πάθος και τη συμπόνια που χαρακτηρίζουν αυτό το Κοινοβούλιο. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων και, επειδή δεν θέλω το τελευταίο μου «αντίο» να είναι στα Αγγλικά και επειδή δεν θέλω να ξεχάσετε τα Ελληνικά που μάθατε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, θα σας πω τι προτείνω να κάνουμε. Ας ακούσω και πάλι πώς λέμε «υπέρ». Πώς λέμε «κατά»; Πώς λέμε «αποχή»;"@el10
"Como algunos de ustedes sabrán, hace cuatro días fui nombrado el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia. Muy bien. Quiero que los socialistas y el Grupo GUE digan «Υπέρ»; PPE y ECR, digan «Κατά»; Verdes y ALDE, digan «Αποχή». ¡Es sencillo! Allá vamos. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. La parte interesante de este trabajo fue que el domingo y el lunes en Luxemburgo, cuando me reuní oficialmente por primera vez con mis colegas, los demás ministros de exteriores de cada uno de sus países, nadie dijo «felicidades». Todos dijeron «buena suerte». Solamente quería despedirme brevemente. Echaré muchísimo de menos este Parlamento. Echaré muchísimo de menos a todos los amigos que he hecho aquí. No creo que haya un lugar mejor en Europa para la pasión y la compasión que este Parlamento puede ejercer. Estoy sumamente agradecido y, dado que no quiero que mi último adiós sea un adiós en inglés y porque no quiero que olviden el griego que han aprendido durante el pasado año y medio, le diré lo que les sugiero que hagamos. Permítanme escuchar de nuevo cómo decimos «a favor». ¿Cómo decimos «en contra»? ¿Cómo decimos «abstención»?"@es21
"Nagu mõned teist ehk juba teavad, määrati mind neli päeva tagasi Kreeka uueks välisministriks. Väga hea! Ma palun, et sotsialistid ja GUE ütleksid PPE ja ECR ning rohelised ja ALDE . Lihtne! Alustame! Fantastiline! Suur tänu teile! Tänan teid! Selle juures oli huvitav see, et pühapäeval ja esmaspäeval Luksemburgis, mil ma kohtusin esimest korda ametlikult oma välisministritest kolleegidega teie riikidest, ei õnnitlenud mind keegi. Kõik soovisid: „Õnn kaasa!” Tahan lihtsalt öelda mõned lahkumissõnad. Ma hakkan sellest parlamendist meeletult puudust tundma. Ma hakkan määratult puudust tundma kõigist oma sõpradest, kelle ma olen siit leidnud. Minu arvates pole Euroopas paremat kohta kire ja kaastunde kogemiseks kui see parlament. Ma olen sügavalt tänulik ning kuna ma ei soovi lausuda oma hüvastijätusõnu inglise keeles ega taha, et teie unustaksite kreeka keele, mida te viimase pooleteise aasta jooksul õppinud olete, siis ma ütlen teile, mis me nüüd teeme. Lubage mul veel kord kuulda, kuidas me ütleme ’poolt’. Kuidas me ütleme ’vastu’? Kuidas me ütleme ’erapooletu’?"@et5
"Kuten jotkut teistä ehkä tietävät, minut nimitettiin neljä päivää sitten Kreikan uudeksi ulkoministeriksi. Oikein hyvä. Haluan, että sosialistit ja GUE-ryhmä sanovat "Υπέρ"; PPE- ja ECR-ryhmä "Κατά"; Vihreät ja ALDE-ryhmä sanovat "Αποχή". Tämä on yksinkertaista! No niin. Hienoa. Kiitos. Kiitos. Mielenkiintoinen asia tässä työssä on se, että tavatessani sunnuntaina ja maanantaina Luxemburgissa virallisesti ensimmäisen kerran ulkoministerikollegoitani kaikista jäsenvaltioista, kukaan ei sanonut "onneksi olkoon". Kaikki sanoivat "onnea". Haluaisin vain sanoa lyhyesti hyvästit. Tulen kaipaamaan Euroopan parlamenttia valtavasti. Tulen kaipaamaan valtavasti kaikkia täällä olevia ystäviäni. En voi uskoa, että Euroopassa olisi parempi paikka intohimon ja myötätunnon osoittamiselle kuin tämä parlamentti. Olen erittäin kiitollinen. En halua, että hyvästini ovat hyvästit englannin kielellä enkä halua, että unohdatte kreikankieliset sanat, jotka opitte edellisen puolentoista vuoden aikana, joten ehdotan jotain. Haluaisin kuulla jälleen, miten sanomme "puolesta". Miten sanomme "vastaan"? Miten sanomme "tyhjää"?"@fi7
"Comme certains d’entre vous le savent peut-être j’ai été nommé à la fonction de ministre grec des affaires étrangères il y a quatre jours. Très bien. Je veux que le groupe des socialistes et le groupe GUE disent «Υπέρ»; que le PPE et l’ECR disent «Κατά»; que les verts et l’ALDE disent «Αποχή». Facile! Allons-y. Fantastique. Merci beaucoup. Merci. J’ai fait l’expérience d’une partie intéressante de ce travail dimanche et lundi à Luxembourg, lorsque j’ai rencontré pour la première fois officiellement mes collègues ministres des affaires étrangères des autres pays. Personne ne m’a félicité, et tout le monde m’a souhaité bonne chance. Je veux juste faire brièvement mes adieux. Le Parlement européen me manquera énormément. Toutes les personnes avec qui j’ai sympathisé ici me manqueront énormément. Je ne pense pas qu’il y ait de meilleur endroit en Europe que le Parlement européen pour manifester passion et compassion. Je suis extrêmement reconnaissant et, parce que je ne veux pas que mon dernier au revoir soit en anglais et parce que je ne veux pas que vous oubliiez la langue grecque que vous avez apprise au cours de ces derniers 18 mois, je vous suggère ceci. Dites-moi en grec «en faveur». Comment dit-on «contre»? Comment dit-on «abstention»?"@fr8
"Ahogy néhányuk előtt ismert, négy nappal ezelőtt Görögország új külügyminiszterévé neveztek ki. Nagyon jó. Az szeretném, ha a Szocialisták és a GUE képviselőcsoport azt mondaná „Υπέρ”; a PPE és az ECR képviselőcsoport azt mondja „Κατά”; a Zöldek Greens és az ALDE képviselőcsoport azt mondja „Αποχή”. Egyszerű! Rajta! Fantasztikus. Nagyon köszönöm. Köszönöm. E megbízatás érdekes része volt, hogy vasárnap és hétfőn Luxemburgban, amikor hivatalosan először találkoztam az Önök országait képviselő többi külügyminiszter kollégával, senki sem mondta, hogy „Gratulálok!”. Mindenki azt mondta „Sok szerencsét!”. Csak röviden el akartam köszönni. Nagyon fog hiányozni ez a Parlament. Borzasztóan fog hiányozni minden itt szerzett barátom. Nem hiszem, hogy van jobb hely Európában ahhoz a szenvedélyhez és együttérzéshez, amelyet e Parlament képes nyújtani. Nagyon hálás vagyok, és mert nem akarom, hogy az általam mondott utolsó viszontlátás angolul elhangzó viszontlátás legyen, és mert nem szeretném, ha elfelejtenék az elmúlt másfél évben Önök által megtanult görög szavakat, ezért megmondom, hogy mit javaslok. Hadd halljam megint, hogy mondjuk „mellette”. Hogy mondjuk „ellene”? Hogy mondjuk „tartózkodás”?"@hu11
"Come alcuni di voi sapranno, quattro giorni fa sono stato nominato nuovo ministro degli Esteri della Grecia. Molto bene! Vorrei che i socialisti e il gruppo GUE dicano “Υπέρ”; PPE ed ECR dite “Κατά”; Verdi e ALDE dite “Αποχή”. È semplice! Ora! Fantastico. Grazie a tutti. Vi ringrazio. La parte interessante di questo incarico è che domenica e lunedì, nel corso del mio primo incontro ufficiale con i miei colleghi ministri degli Esteri dei vostri paesi a Lussemburgo, nessuno mi ha detto “Congratulazioni”, ma tutti mi hanno detto invece “Buona fortuna”. Volevo semplicemente accomiatarmi. Il Parlamento mi mancherà moltissimo; mi mancheranno tutti gli amici che qui ho trovato. Non credo vi sia posto migliore in Europa per la passione e la compassione che questo Parlamento può generare. Sono estremamente grato e, dal momento che non voglio che i miei ultimi saluti siano in inglese né che vi dimentichiate il greco imparato nell’ultimo anno e mezzo, ecco cosa suggerisco: fatemi ascoltare ancora una volta come diciamo “favorevoli”. Come diciamo “contrari”? Come diciamo “astenuti”?"@it12
"Iespējams, daži no jums jau zina, ka pirms četrām dienām mani iecēla par Grieķijas jauno ārlietu ministru. Ļoti labi. Es gribu, lai Sociālistu grupa un teiktu „Υπέρ” un ir jāsaka „Κατά”, bet Zaļo grupai un grupai — „Αποχή”. Pavisam vienkārši. Aiziet! S&D GUE/NGL „Υπέρ!”; PPE ECR „Κατά!”; Verts/ALE ALDE „Αποχή!” Fantastiski. Liels jums paldies! Paldies! Interesantais šajā darbā ir tas, ka svētdien un pirmdien Luksemburgā, kad pirmoreiz oficiāli tikos ar saviem kolēģiem ārlietu ministriem no katras jūsu valsts, neviens mani neapsveica. Visi man novēlēja labu veiksmi. Es tikai vēlos teikt īsu atvadu runu. Man ārkārtīgi pietrūks šā Parlamenta. Man ārkārtīgi pietrūks visu šeit iegūto draugu. Manuprāt, tik liela aizrautība un līdzjūtība kā šajā Parlamentā nevalda nekur citur Eiropā. Esmu jums ļoti pateicīgs, un, tā kā negribu atvadīties angļu valodā un negribu, lai jūs aizmirstu pēdējā pusotra gada laikā apgūto grieķu valodu, es jūs aicināšu darīt šādi — pasakiet, kā mēs sakām „par”. Kā mēs sakām „pret”? Kā mēs sakām „atturēties”?"@lv13
"As some of you may know, four days ago I was appointed to become the new Foreign Minister of Greece. Very good. I want Socialists and GUE to say ‘Υπέρ’; PPE and ECR, you say ‘Κατά’; Greens and ALDE, you say ‘Αποχή’. Simple! Let us go. Fantastic. Thank you very much. Thank you. The interesting part of this job was that on Sunday and Monday in Luxembourg, when I officially met for the first time my other foreign minister colleagues from each of your countries, no one said ‘Congratulations’. Everyone said ‘Good luck’. I just wanted to say a brief goodbye. I will miss this Parliament tremendously. I will miss all the friends I have made here tremendously. I do not think there is a better place in Europe for the passion and the compassion that this Parliament can bring to bear. I am deeply grateful and, because I do not want my last goodbye to be a goodbye in English and because I do not want you to forget the Greek that you have learned in the past year and a half, I will tell you what I suggest we do. Let me hear again how we say ‘in favour’. How do we say ‘against’? How do we say ‘abstention’?"@mt15
"− Zoals sommigen onder u wellicht al weten, ben ik vier dagen geleden benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland. Zeer goed. Nu zou ik graag hebben dat de socialisten en GUE "Υπέρ" zeggen; en PPE en ECR "Κατά"; en Groen en ALDE "Αποχή". Simpel! Daar gaan we! Fantastisch. Hartelijk dank. Dank u wel. Het interessante van deze job is dat tijdens de bijeenkomst zondag en maandag in Luxemburg, waar ik voor de eerste keer mijn collega’s van Buitenlandse Zaken van de verschillende landen heb ontmoet, niemand mij feliciteerde, maar iedereen mij veel geluk toewenste. Ik wil graag even afscheid nemen. Ik zal het Parlement vreselijk missen. Ik zal alle vrienden die ik hier heb gemaakt vreselijk missen. Volgens mij is er in Europa geen betere plaats voor de passie en compassie die in dit Parlement wordt geuit. Ik voel mij bijzonder dankbaar en omdat ik mijn laatste afscheidswoord niet in het Engels wil formuleren en niet wil dat de leden van dit Parlement het Grieks vergeten dat zij het afgelopen anderhalf jaar hebben geleerd, stel ik het volgende voor. Hoe zeggen we ook weer "voor"? Hoe zeggen wij "tegen"? Hoe zeggen wij "onthouding"?"@nl3
"Jak część z Państwa może wie, cztery dni temu zostałem mianowany nowym ministrem spraw zagranicznych Grecji. Doskonale. Chciałbym teraz, aby socjaliści i GUE powiedzieli „Υπέρ”; PPE i ECR powinny powiedzieć „Κατά”, a zieloni i ALDE „Αποχή”. To proste! Zaczynajmy. Fantastycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Interesujące było to, że kiedy w niedzielę i poniedziałek po raz pierwszy spotkałem się oficjalnie w Luksemburgu z moimi odpowiednikami z każdego z Państwa krajów, nikt nie powiedział: „Gratuluję”. Wszyscy mówili: „Powodzenia”. Pragnę się krótko z Państwem pożegnać. Będzie mi ogromnie brakować Parlamentu. Będzie mi też ogromnie brakować wszystkich przyjaciół, których tu spotkałem. Nie sądzę, aby w Europie istniała instytucja wykazująca większą pasję – ale i okazująca większe współczucie – niż ten Parlament. Jestem głęboko wdzięczny. Ponieważ nie chcę się żegnać w języku angielskim i nie chcę, aby zapomnieli Państwo tego, czego nauczyli się Państwo z greki w ciągu ostatniego półtora roku, mam pewną sugestię. Proszę ponownie powiedzieć mi, jak mówi się „za”. Jak mówi się „przeciw”? Jak mówi się „wstrzymuję się”?"@pl16
"Como alguns de vós devem saber, fui há quatro dias nomeado novo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia. " Muito bem. Quero que os Socialistas e o GUE digam "Υπέρ"; o PPE e o ECR, digam "Κατά"; os Verdes e o ALDE, digam "Αποχή". É simples! Vamos lá. " Fantástico. Muito obrigado. Obrigado. A parte interessante deste trabalho foi que, no domingo e na segunda-feira, no Luxemburgo, quando me encontrei oficialmente pela primeira vez com os Ministros dos Negócios Estrangeiros de cada um dos vossos países, ninguém me felicitou. Toda a gente me desejou boa sorte. Gostaria de fazer uma breve despedida. Vou sentir imensas saudades deste Parlamento. Vou sentir imensas saudades dos amigos que aqui fiz. Não creio que haja melhor lugar na Europa para expressar a paixão e a compaixão do que este Parlamento. Sinto-me profundamente grato e, porque não quero que a minha despedida seja uma despedida em inglês, nem quero que se esqueçam do grego que aprenderam no último ano e meio, vou sugerir uma coisa. Digam-me novamente como se diz "a favor". Como se diz "contra"? Como se diz "abstenção"?"@pt17
"Poate că unii dintre dvs. știu deja că acum patru zile am fost desemnat să devin noul ministru de externe al Greciei. Foarte bine. Vreau ca socialiștii și GUE să spună „Υπέρ”, PPE și ECR, dvs. să spuneți „Κατά”, Grupurile Verts și ALDE să spună „Αποχή”. Simplu! Haideți să începem. Fantastic. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Partea interesantă a acestui post a fost faptul că duminică și luni, la Luxemburg, atunci când m-am întâlnit oficial pentru prima dată cu colegii mei miniștri de externe din fiecare dintre țările dvs., nimeni nu a spus „Felicitări”. Toți au spus „Mult noroc”. Vreau doar să îmi iau un scurt rămas bun. Îmi va fi foarte dor de acest Parlament. Îmi vor lipsi enorm de mult toții prietenii de aici. Nu cred că există un loc mai bun în Europa pentru pasiunea și compasiunea care se pot găsi în acest Parlament. Sunt profund recunoscător și, pentru că nu vreau ca ultimul meu discurs să fie unul în limba engleză și nici nu vreau să uitați cuvintele grecești pe care le-ați învățat în ultimul an și jumătate, vă voi spune ce sugestie am. Vreau să aud din nou cum spunem „în favoare”. Cum spunem „împotrivă”? Cum spunem „abținere”?"@ro18
"Ako už možno niektorí z vás vedia, pred štyrmi dňami som bol vymenovaný za nového ministra zahraničných vecí Grécka. Veľmi dobre. Chcem, aby socialisti a skupina GUE zvolali Υπέρ, poslanecký klub PPE a skupina ECR, vy zvolajte Κατά, zelení a skupina ALDE, vy zvolajte Αποχή. Je to jednoduché. Poďme! Fantastické. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Zaujímavé bolo, že keď som sa v nedeľu a pondelok v Luxembursku oficiálne po prvýkrát stretol so svojimi kolegami ministrami zahraničných vecí zo všetkých členských štátov, nikto mi neblahoželal. Každý mi povedal „veľa šťastia“. Chcel by som sa len krátko rozlúčiť. Tento Parlament mi bude nesmierne chýbať. Veľmi mi budú chýbať všetci priatelia, s ktorými som sa tu zoznámil. Myslím si, že v Európe niet lepšieho miesta na vyjadrenie vášne a súcitu, ako je tento Parlament. Som nesmierne vďačný, a pretože nechcem, aby moje posledné zbohom odznelo v angličtine, a nechcem, aby ste zabudli gréčtinu, ktorú ste sa za posledný rok a pol naučili, poviem vám, čo navrhujem, aby sme urobili. Rád by som znovu počul, ako sa povie „som za“. Ako sa povie „proti“? Ako sa povie „zdržal som sa“?"@sk19
"Kot nekateri morda veste, sem bil pred štirimi dnevi imenovan za novega zunanjega ministra Grčije. Zelo dobro. Rad bi, da socialisti in člani GUE rečejo „Υπέρ“, predstavniki PPE in ECR naj rečejo „Κατά“, Zeleni in predstavniki ALDE pa recite „Αποχή“. Preprosto! Dajmo. Sijajno. Najlepša hvala. Hvala. Zanimivo pri tej službi je, da mi ni v soboto in nedeljo v Luksemburgu, ko sem se prvič uradno sestal z drugimi zunanjimi ministri iz vseh vaših držav, nihče rekel: „Čestitke.“ Vsi so dejali: „Vso srečo.“ Rad bi se samo na kratko poslovil. Hudo bom pogrešal Parlament. Hudo bom pogrešal vse prijatelje, ki sem jih tu dobil. Mislim, da v Evropi ni boljšega mesta za strast in sočutje, kot sta mogoča v tem parlamentu. Globoko sem vam hvaležen in ker ne želim, da bi bilo moje slovo v angleščini, in ker ne bi rad, da pozabite na grščino, ki ste se je naučili v zadnjem letu in pol, vam bom nekaj predlagal. Povejte mi še enkrat, kako rečemo „za“. Kako rečemo „proti“? Kako rečemo „vzdržan“?"@sl20
"Som en del av er kanske vet utsågs jag för fyra dagar sedan till ny utrikesminister i Grekland. Mycket bra. Jag vill att socialdemokraterna och GUE säger ”Υπέρ”; PPE och ECR, ni säger ”Κατά”; De gröna och ALDE, ni säger ”Αποχή”. Enkelt! Sätt i gång. Fantastiskt. Tack så mycket. Tack. Det intressanta med det här jobbet var att när jag i söndags och måndags hade det första officiella mötet med mina utrikesministerkolleger från era länder i Luxemburg var det ingen som sade ”grattis”. Alla sade ”lycka till”. Jag ville bara helt kort ta farväl. Jag kommer att sakna parlamentet oerhört. Jag kommer att sakna alla vänner jag fått här oerhört. Jag tror inte att det finns någon bättre plats i Europa för den passion och den medkänsla som detta parlament kan ge uttryck för. Jag är djupt tacksam, och eftersom jag inte vill att mitt sista farväl ska vara på engelska och för att ni inte ska glömma den grekiska ni har lärt er under det ett och ett halvt år som gått har jag ett förslag. Tala om för mig hur vi säger ”för”. Hur säger vi ”emot”? Hur säger vi ”avstår”?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Abgeordnete: „Αποχή!“)"9
"(Abgeordnete: „Κατά!“)"9
"(Abgeordnete: „Υπέρ!“)"9
"(Deputati: “Αποχή!”)"12
"(Deputati: “Κατά!”)"12
"(Deputati: “Υπέρ!”)"12
"(Deputații: „Αποχή!”)"18
"(Deputații: „Κατά!”)"18
"(Deputații: „Υπέρ!”)"18
"(Deputāti: „Αποχή!”)"13
"(Deputāti: „Κατά!”)"13
"(Deputāti: „Υπέρ!”)"13
"(Diputados: «¡Κατά!»)"21
"(Diputados: «¡Υπέρ!»)"21
"(Diputados: «Αποχή»)"21
"(Députés: «Αποχή!»)"8
"(Députés: «Κατά!»)"8
"(Députés: «Υπέρ!»)"8
"(EP nariai: „Αποχή!“)"14
"(EP nariai: „Κατά!“)"14
"(EP nariai: „Υπέρ!“)"14
"(Grupos S&D e GUE/NGL:"17
"(Grupos S&D y GUE/NGL: «¡Υπέρ!»; Grupos PPE y ECR: «¡Κατά!»; Grupos Verts/ALE y ALDE: «¡Αποχή!»)"21
"(Gruppi S&D e GUE/NGL: “Υπέρ!”; gruppi PPE ed ECR: “Κατά!”; gruppo Verts/ALE e gruppo ALDE: “Αποχή!”)"12
"(Grupurile S&D și GUE/NGL: „Υπέρ!”; Grupurile PPE și ECR: „Κατά!”; Grupul Verts/ALE și Grupul ALDE: „Αποχή!”)"18
"(Grupy S&D i GUE/NGL: „Υπέρ!”; grupy PPE i ECR: „Κατά!”; grupy Verts/ALE i ALDE: „Αποχή!”)"16
"(Képviselők: „Αποχή!”)"11
"(Képviselők: „Κατά!”)"11
"(Képviselők: „Υπέρ!”)"11
"(Ledamöterna: ”Αποχή!”)"22
"(Ledamöterna: ”Κατά!”)"22
"(Ledamöterna: ”Υπέρ!”)"22
"(Leden: "Αποχή!")"3
"(Leden: "Κατά!")"3
"(Leden: "Υπέρ!")"3
"(Les groupes S&D et GUE/NGL: «Υπέρ!»; les groupes PPE et ECR: «Κατά!»; le groupe Verts/ALE et le groupe ALDE: «Αποχή!»)"8
"(Medlemmerne: "Αποχή!")"2
"(Medlemmerne: "Κατά!")"2
"(Medlemmerne: "Υπέρ!")"2
"(Membros:"17
"(Membros: ‘Κατά!’)"17
"(Membros: ‘Υπέρ!’)"17
"(Parlamentin jäsenet: "Αποχή!")"7
"(Parlamentin jäsenet: "Κατά!")"7
"(Parlamentin jäsenet: "Υπέρ!")"7
"(Poslanci:"1
"(Poslanci: Αποχή!)"19
"(Poslanci: Κατά!)"19
"(Poslanci: Υπέρ!)"19
"(Poslanci: „Αποχή!“)"20
"(Poslanci: „Αποχή!”)"1
"(Poslanci: „Κατά!“)"20
"(Poslanci: „Κατά!”)"1
"(Poslanci: „Υπέρ!“)"20
"(Posłowie: „Αποχή!”)"16
"(Posłowie: „Κατά!”)"16
"(Posłowie: „Υπέρ!”)"16
"(Râsete și aplauze)"18
"(S&D ir GUE/NGL frakcijos: „Υπέρ!“; PPE ir ECR frakcijos: „Κατά!“; Verts/ALE frakcija ir ALDE frakcija: „Αποχή!“)"14
"(S&D ja GUE/NGL fraktsioonid: „Υπέρ!”; PPE ja ECR fraktsioonid: „Κατά!”; Verts/ALE fraktsioon ja ALDE fraktsioon: „Αποχή!”)"5
"(S&D- och GUE/NGL-grupperna: ”Υπέρ!”; PPE- och ECR-grupperna: ”Κατά!”; Verts/ALE- och ALDE-grupperna: ”Αποχή!”)"22
"(S&D- og GUE/NGL-Gruppen: "Υπέρ!"; PPE- og ECR-Gruppen: "Κατά!"; Verts/ALE-Gruppen og ALDE-Gruppen: "Αποχή!")"2
"(S&D- und GUE/NGL-Fraktion: „Υπέρ!“; PPE- und EKR-Fraktion: „Κατά!“; Verts/ALE- und ALDE-Fraktion: „Αποχή!“)"9
"(S&D-Fractie en GUE/NGL-Fractie: "Υπέρ!"; PPE-Fractie en ECR-Fractie: "Κατά!"; Verts/ALE-Fractie en ALDE-Fractie: "Αποχή!")"3
"(S&D-ryhmä ja GUE/NGL-ryhmä: ‘Υπέρ!’; PPE-ryhmä ja ECR-ryhmä: "Κατά!"; Verts/ALE-ryhmä ja ALDE-ryhmä: "Αποχή!")"7
"(Si ride e applaude)"12
"(Skupini S&D in GUE/NGL: „Υπέρ!“; skupini PPE in ECR:: „Κατά!“; skupini Verts/ALE in ALDE: „Αποχή!“)"20
"(Skupiny S&D a GUE/NGL: Υπέρ!, poslanecký klub PPE a skupina ECR: Κατά!, zelení a skupina ALDE: Αποχή!)"19
"(Skupiny S&D a GUE/NGL: „Υπέρ!”; skupiny PPE a ECRs: „Κατά!”; skupina Verts/ALE a skupina ALDE: „Αποχή!”)"1
"(az S&D és a GUE/NGL képviselőcsoport: „Υπέρ!”; a PPE és az ECR képviselőcsoport: „Κατά!”; a Verts/ALE képviselőcsoport és az ALDE képviselőcsoport: „Αποχή!”)"11
"(Βουλευτές: «Αποχή!»)"10
"(Βουλευτές: «Κατά!»)"10
"(Βουλευτές: «Υπέρ!»)"10
"(Ομάδες S&D και GUE/NGL: «Υπέρ!»· Ομάδες PPE και ECR: «Κατά!»· Ομάδες Verts/ALE και ALDE: «Αποχή!»)"10
"; Grupo Verts/ALE e Grupo ALDE:"17
"; Grupos PPE e ECR:"17
"Liikmed: „Αποχή!”)"5
"Liikmed: „Κατά!”)"5
"Liikmed: „Υπέρ!”)"5
"Stavros Lambrinidis. −"18,5,20,15,14,13,4,21,9
"aποχή"5
"grupa un"13
"grupa:"13
"kατά"5
"yπέρ"5
"Αποχή!"17
"Κατά!"17
"Υπέρ"14
"Υπέρ!"17
"„Υπέρ!”)"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph