Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-243-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.18.3-243-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik wil ook graag iedereen bedanken die aan het debat heeft deelgenomen en iedereen die ons met zulke heldere argumenten heeft ondersteund. Ik wil tevens graag Sharon Bowles, voorzitter van de Commissie economische zaken, bedanken, want de situatie was heel gecompliceerd en het is zeker ook aan haar te danken als we morgen hopelijk een positieve stemming krijgen. Voorzitter, vandaag hadden we een behoorlijk ideologisch debat en het is duidelijk dat iedereen in dit Parlement graag duurzame overheidsfinanciën en begrotingsdiscipline wil, maar de geschiedenis bewijst dat je dat niet kunt bereiken door alleen maar meer geld uit te geven. Voorzitter, er ligt nu een pakket op tafel. We hebben heel veel bereikt. Commissaris Rehn heeft vijftien punten op zijn lijstje staan en het kan zijn dat er collega's zijn die problemen hebben met details in dit pakket, maar als je kijkt naar het alternatief van links, dan brengt ons dat alleen maar verder van huis. Daarom hoop ik dat de collega's morgen op dit zo belangrijke wetgevende pakket voor dit Parlement, dat voor het eerst in zijn geschiedenis een medewetgevende bevoegdheid heeft, bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, net zoals de Raad dat ook doet. We hebben de komende week nog een aantal hordes te nemen, maar met een hopelijk positieve stemming morgen, en de komende week nog te gaan, hoop ik dat we uiteindelijk in eerste lezing in juli het besluit kunnen nemen, want voor 98% zijn we er. Ik zou ook graag namens de PPE willen onderstrepen wat collega Goulard heeft gezegd over de symmetrie en de asymmetrie. Het is inderdaad in dit Parlement een geven en nemen en iedereen heeft zijn prioriteiten. Maar dan moet het ook op geven en nemen aankomen om ook op het punt van de symmetrie uiteindelijk een standpunt van dit Parlement over het pakket aan te nemen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Paní předsedající, i já bych chtěla poděkovat všem, kdo se zapojili do rozpravy, a všem, kteří nás podpořili tak jasnými argumenty. Také bych ráda poděkovala paní Sharon Bowlesové, předsedkyni Hospodářského a měnového výboru, protože situace byla velice složitá. A dosáhneme-li při zítřejším hlasování pozitivního výsledku, bude to zajisté díky ní paní předsedkyni. Dnes zde proběhla vskutku ideologická debata a je zřejmé, že všichni v tomto Parlamentu by si přáli udržitelné veřejné finance a rozpočtovou kázeň, historie však ukazuje, že toho nelze dosáhnout jen větším utrácením. Máme teď před sebou balíček opatření. Vykonali jsme opravdu hodně. Pan komisař Rehn má na svém seznamu 15 bodů a je možné, že někteří poslanci vnímají určité podrobnosti tohoto balíčku jako problematické, podíváme-li se ovšem na alternativu nabízenou levicí, mohlo by to být mnohem horší. Doufám tedy, že poslanci budou zítra připraveni postavit se výzvě tohoto pro Parlament velmi důležitého legislativního balíčku, neboť poprvé ve své historii uplatní své pravomoci spolutvůrce právních předpisů, jako to dělá Rada. Příští týden bude třeba odstranit ještě několik dalších překážek, ale doufejme, že výsledek zítřejšího hlasování bude pozitivní. Máme tedy před sebou ještě jeden týden a já doufám, že nakonec budeme moci přijmout rozhodnutí při prvním čtení v červenci, protože už jsme z 98 % v cíli. Jménem Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) bych také chtěla zdůraznit to, co paní Goulardová říkala o souměrnosti a nesouměrnosti. V tomto Parlamentu jsou skutečně nutné ústupky a každý má vlastní priority. Nicméně pokud jde o souměrnost, zásada ústupků by měla platit i v tomto Parlamentu, až bude k balíčku zaujímat své stanovisko."@cs1
". − Fru formand! Jeg vil også gerne takke alle dem, der har deltaget i forhandlingen, og alle dem, der har støttet os med så klare argumenter. Jeg vil ligeledes takke Sharon Bowles, formand for Økonomi- og Valutaudvalget, fordi situationen var meget kompliceret, og det vil helt sikkert skyldes hende, hvis vi får et positivt resultat af afstemningen i morgen. Vi har haft en ret så ideologisk forhandling her i dag, og det er tydeligt, at alle i Parlamentet ønsker bæredygtige offentlige finanser og budgetdisciplin, men historien fortæller os, at det ikke kan opnås blot ved at bruge flere penge. Vi har nu en pakke. Vi har opnået meget. Kommissær Rehn har 15 punkter på sin liste, og det kan være, at der er nogle medlemmer, der har problemer med detaljer i pakken, men hvis man ser på det alternativ, venstrefløjen tilbyder, så ville vi komme i en endnu værre situation. Jeg håber derfor, at medlemmerne i morgen vil være parate til at påtage sig ansvaret for denne meget vigtige lovgivningspakke for Parlamentet, som for første gang i sin historie udøver sine medlovgivningsbeføjelser lige som Rådet. Vi skal klare endnu nogle forhindringer næste uge, men forhåbentlig får vi et positivt resultat af afstemningen i morgen. Vi har derfor endnu en uge tilbage, og jeg håber, at vi i sidste ende vil kunne træffe en afgørelse i førstebehandlingen i juli, for vi er for 98 % vedkommende ved vejs ende. På vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) vil jeg også gerne understrege det, fru Goulard sagde om symmetri og asymmetri. Der eksisterer ganske rigtigt et "noget for noget"-princip i Parlamentet, og alle har deres prioriteter. Men dette princip med "noget for noget" skal også gælde her, således at Parlamentet langt om længe også set i symmetriens lys kan vedtage en holdning til denne pakke."@da2
". − Frau Präsidentin! Auch ich möchte allen danken, die an der Debatte teilgenommen haben und allen, die uns mit klaren Argumenten unterstützt haben. Ich möchte außerdem Sharon Bowles danken, der Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, da die Lage sehr kompliziert war und es sicherlich ihr zu verdanken sein wird, wenn wir morgen bei der Abstimmung ein positives Ergebnis bekommen. Unsere Debatte heute war recht ideologisch, und es ist klar, dass jeder in diesem Parlament gern solide öffentliche Finanzen und Haushaltsdisziplin hätte, aber die Geschichte lehrt uns, dass man dies nicht erreichen kann, indem man einfach mehr Geld ausgibt. Wir haben nun ein Paket vor uns liegen. Wir haben sehr viel erreicht. Kommissar Rehn hat 15 Punkte auf seiner Liste, und es könnte sein, dass es einige Abgeordnete gibt, die mit den Einzelheiten dieses Pakets Probleme haben, aber wenn Sie sich die von der Linken angebotene Alternative ansehen, wäre dies sogar noch schlechter. Ich hoffe daher, dass die Abgeordneten morgen bereit sein werden, die Herausforderung dieses wichtigen Gesetzgebungspakets für dieses Parlament anzunehmen, das genau wie der Rat zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Mitentscheidungsbefugnis bei der Gesetzgebung wahrnimmt. Wir werden nächste Woche noch ein paar Hürden aus dem Weg räumen müssen, aber hoffentlich ist das Ergebnis der Abstimmung morgen positiv. Es ist also noch eine Woche hin, und ich hoffe, dass wir letztlich eine Entscheidung bei der ersten Lesung im Juli treffen können, denn wir haben es schon zu 98 % geschafft. Im Namen der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) möchte ich noch einmal betonen, was Frau Goulard über Symmetrie und Asymmetrie gesagt hat. Es gibt in diesem Parlament in der Tat ein Geben und Nehmen, und jeder hat seine eigenen Prioritäten. Was die Symmetrie betrifft, so sollte das Prinzip vom Geben und Nehmen jedoch auch auf dieses Parlament angewandt werden, das demnächst einen Standpunkt zu diesem Paket annehmen wird."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ, με τη σειρά μου, όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση, καθώς και όλους όσοι μας υποστήριξαν με τόσο σαφή επιχειρήματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Sharon Bowles, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, διότι η κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως περίπλοκη και σε εκείνη θα οφείλεται αναμφίβολα το ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας. Η σημερινή συζήτηση ήταν ιδεολογικού περιεχομένου και είναι σαφές ότι όλοι στο Σώμα θα επιθυμούσαν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και την επίδειξη δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά η ιστορία καταδεικνύει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς και μόνο με την αύξηση των δαπανών. Έχουμε πλέον ανά χείρας μια δέσμη προτάσεων. Έχουμε σημειώσει μείζονα πρόοδο. Ο Επίτροπος κ. Rehn έχει σημειώσει 15 θέματα στον κατάλογό του και ορισμένοι βουλευτές έχουν ενδεχομένως αντιρρήσεις ως προς τα επιμέρους στοιχεία αυτής της δέσμης προτάσεων, αλλά εάν εξετάσουμε την εναλλακτική που προσφέρει η Αριστερά, η κατάσταση είναι χειρότερη. Συνεπώς, ευελπιστώ οι βουλευτές να είναι πρόθυμοι αύριο να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτής της σημαντικότατης δέσμης προτάσεων για το παρόν Κοινοβούλιο, το οποίο ασκεί για πρώτη φορά στην ιστορία του εξουσίες συννομοθέτη, όπως ακριβώς και το Συμβούλιο. Θα χρειαστεί να υπερβούμε ορισμένα επιπλέον εμπόδια την προσεχή εβδομάδα, αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα κατά την αυριανή ψηφοφορία. Μας απομένει, συνεπώς, μία εβδομάδα και αισιοδοξώ ότι θα είμαστε, τελικά, σε θέση να λάβουμε απόφαση σε πρώτη ανάγνωση τον Ιούλιο, διότι το έχουμε ήδη κατορθώσει κατά 98%. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τις παρατηρήσεις της κ. Goulard σχετικά με τη συμμετρία και την ασυμμετρία. Πράγματι, στο παρόν Κοινοβούλιο λαμβάνει χώρα ένα δούναι και λαβείν, και ο καθένας έχει τις δικές του προτεραιότητες. Ωστόσο, όσον αφορά τη συμμετρία, αυτή η αρχή του δούναι και λαβείν θα πρέπει να εφαρμοστεί και στο Σώμα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσει εντέλει τη θέση του επί της συγκεκριμένης δέσμης προτάσεων."@el10
". − Madam President, I, too, would also like to thank everybody who has participated in the debate and everybody who has supported us with such clear arguments. I would also like to thank Sharon Bowles, Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs, because the situation was very complicated and it will certainly be thanks to her if we get a positive outcome to the vote tomorrow. We have had quite an ideological debate today and it is clear that everyone in this House would like to have sustainable public finances and budgetary discipline, but history shows that you cannot achieve that by just spending more money. We now have a package before us. We have achieved a great deal. Commissioner Rehn has 15 points on his list and it could be that there are some Members who have problems with the detail in this package, but if you look at the alternative offered by the Left, it leaves us even worse off. I therefore hope that, tomorrow, Members will be prepared to rise to the challenge of this very important legislative package for this Parliament, which for the first time in its history is exercising co-legislative powers, just as the Council does. We will have to clear a few more hurdles next week, but hopefully we will have a positive outcome to the vote tomorrow. We therefore have one more week to go and I hope that we will ultimately be able to take a decision on first reading in July, because we are 98% there. On behalf of the European People’s Party (Christian Democrats), I would also like to emphasise what Mrs Goulard said about symmetry and asymmetry. There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities. However, that principle of give and take should also be applied, in terms of symmetry, to this Parliament eventually adopting a position on this package."@en4
". − Señora Presidenta, yo también desearía dar las gracias a todos los que han participado en el debate y a todos los que nos han apoyado con argumentos tan claros. También me gustaría dar las gracias a Sharon Bowles, Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, porque la situación era muy complicada y, si conseguimos un resultado positivo en la votación de mañana, sin duda será gracias a ella. Hoy hemos tenido un debate bastante ideológico y está claro que a todo el mundo en esta Cámara le gustaría tener unas finanzas públicas sostenibles y una disciplina presupuestaria, pero la historia demuestra que eso no se puede lograr simplemente gastando más dinero. Ahora tenemos un paquete ante nosotros. Hemos alcanzado un gran acuerdo. El Comisario Rehn tiene 15 puntos en su lista y puede ser que haya algunos diputados que tengan problemas con los pormenores de este paquete, pero, si echan un vistazo a la alternativa ofrecida por la izquierda, nos deja todavía peor. Por eso espero que, mañana, los diputados estén dispuestos a afrontar el reto de este paquete legislativo tan importante para este Parlamento, que por primera vez en su historia está ejerciendo poderes colegislativos, al igual que hace el Consejo. Tendremos que salvar algunos obstáculos más la próxima semana, pero cabe esperar que logremos un resultado positivo en la votación de mañana. Por tanto, nos queda una semana más y espero que, en última instancia, seamos capaces de tomar una decisión en primera lectura en julio, porque hemos recorrido un 98 % del camino. En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), también me gustaría hacer hincapié en lo que la señora Goulard ha dicho sobre la simetría y la asimetría. Verdaderamente hay un toma y daca en esta Cámara y todo el mundo tiene sus prioridades. Sin embargo, ese principio del toma y daca también debería aplicarse, en lo que se refiere a la simetría, a este Parlamento adoptando finalmente una posición con respecto a este paquete."@es21
"− Austatud juhataja! Ka mina sooviksin tänada kõiki, kes on arutelus osalenud, ja kõiki, kes on meid nii heade argumentidega toetanud! Sooviksin tänada majandus- ja rahaasjade nõukogu eesistujat Sharon Bowlesi, sest olukord oli väga keeruline ning kui me homsel hääletusel saavutame positiivse tulemuse, on see kindlasti tänu temale. Täna on meil olnud küllalt ideoloogiline arutelu ning on selge, et kõik siin sooviksid, et riikide rahandus oleks jätkusuutlik ja et järgitaks eelarvedistsipliini, kuid ajalugu näitab, et seda ei saavutata lihtsalt läbi suurema kulutamise. Meie ees on pakett – oleme palju saavutanud. Volinik Rehni nimekirjas on 15 punkti ja võib-olla on see mõnele liikmele selle paketi puhul probleemne asjaolu, kuid kui vaadata vasakpoolsete pakutud alternatiivi, siis paneks see meid veelgi halvemasse seisu. Seega loodan, et parlamendiliikmed on homme valmis katsumuseks selle parlamendi jaoks olulise õigusaktide paketi kujul, kusjuures parlament teostab esmakordselt ajaloos koos nõukoguga seadusandlikku võimu. Järgmisel nädalal peame kõrvaldama paar takistust, kuid loodetavasti on homsel hääletusel positiivne tulemus. Seega on meil veel üks nädal jäänud ning loodetavasti saame otsuse esimesel lugemisel juulis vastu võtta, sest 98% meist on kohal. Euroopa rahvapartei (kristlike demokraatide) nimel tahaksin ka rõhutada Sylvie Goulardi öeldut sümmeetria ja asümmeetria kohta. Parlamendis toimub selgelt andmise ja võtmise süsteem ja kõigil on oma prioriteedid. Kuid andmise ja võtmise põhimõtet tuleks rakendada parlamendile sümmeetria kontekstis, mille kohta paketis lõpuks seisukoht võetakse."@et5
"− Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita ja kaikkia, jotka ovat tukeneet meitä niin selkein argumentein. Kiitän myös talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Sharon Bowlesia, koska tilanne oli hyvin hankala, ja jos huomisessa äänestyksessä saadaan myönteinen tulos, se on varmasti hänen ansiotaan. Olemme käyneet tänään varsin ideologista keskustelua, ja on selvää, että kaikki täällä parlamentissa haluavat kestävää julkista taloutta ja budjettikuria, mutta historia on osoittanut, ettei niihin päästä vain kuluttamalla lisää rahaa. Nyt meillä on tarkasteltavanamme paketti. Olemme saaneet paljon aikaan. Komission jäsenellä Rehnillä on luettelossaan 15 kohtaa, ja joillakin jäsenillä saattaa olla ongelmia paketin yksityiskohtien kanssa, mutta kun tarkastellaan vasemmiston tarjoamaa vaihtoehtoa, se on vielä huonompi. Tämän vuoksi toivon, että jäsenet ovat huomenna valmiita vastaamaan tämän parlamentille hyvin merkittävän lainsäädäntöpaketin haasteeseen, kun parlamentti nyt ensimmäistä kertaa historiassa harjoittaa yhteislainsäädännöllistä toimivaltaansa aivan kuten neuvostokin. Meidän on vielä poistettava joitakin esteitä ensi viikolla, mutta toivottavasti saamme huomisesta äänestyksestä myönteisen tuloksen. Meillä on siis vielä viikko, ja toivon, että voimme lopulta tehdä päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä heinäkuussa, sillä olemme 98-prosenttisesti valmiita. Haluan myös korostaa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän puolesta sitä, mitä jäsen Goulard sanoi symmetriasta ja epäsymmetriasta. Parlamentissa on todella kyse ottamisesta ja antamisesta, ja kaikilla on ensisijaiset tavoitteensa. Ottamisen ja antamisen periaatetta on kuitenkin sovellettava symmetrian osalta siihen, että parlamentti lopulta omaksuu kantansa tästä paketista."@fi7
". − Madame la Présidente, je voudrais moi aussi remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à ce débat et qui nous ont soutenus avec des arguments aussi clairs. Je voudrais également remercier Sharon Bowles, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires, car la situation était très compliquée et ce sera certainement grâce à elle si nous parvenons à un résultat positif lors du vote de demain. Nous avons eu un débat relativement idéologique aujourd’hui et il est clair que tout le monde au sein de ce Parlement souhaiterait avoir des finances publiques viables et une discipline budgétaire, mais l’histoire nous montre qu’il est impossible d’atteindre un tel objectif si l’on se contente de dépenser plus d’argent. Nous avons désormais un paquet sous les yeux. Nous avons accompli beaucoup. Le commissaire Rehn a 15 points sur sa liste et il se pourrait que certains députés ne soient pas satisfaits des détails de ce paquet, mais, si vous examinez l’alternative offerte par la gauche, vous constaterez que cela pourrait être pire encore. J’espère dès lors que, demain, les députés seront disposés à se montrer à la hauteur de ce paquet législatif très important au nom de ce Parlement, qui, pour la toute première fois de son histoire, exerce des pouvoirs de colégislateur, au même titre que le Conseil. Nous devrons encore éliminer quelques obstacles la semaine prochaine, mais j’espère que l’issue du vote de demain sera positive. Il nous restera donc une semaine et j’espère que nous serons finalement en mesure de prendre une décision en première lecture en juillet, car nous avons accompli 98 % du travail. Au nom du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je voudrais également insister sur ce qu’a dit Mme Goulard concernant la symétrie et l’asymétrie. Il faut effectivement faire des concessions au sein de ce Parlement et chacun a ses priorités. Ce principe de concessions devrait néanmoins s’appliquer également au Parlement en ce qui concerne la symétrie afin qu’il adopte enfin une position sur ce paquet."@fr8
"Elnök asszony! Én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a vitában, illetve mindenkinek, aki ilyen világos érvekkel támogatott bennünket. Szeretnék köszönetet mondani Sharon Bowles asszonynak, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnökének is, mert a helyzet nagyon bonyolult volt, és természetesen neki lesz köszönhető, ha a holnapi szavazás pozitív eredménnyel zárul. Ma meglehetősen ideológiai színezetű vitát folytattunk, és világos, hogy e Parlamentben mindenki fenntartható államháztartást és költségvetési fegyelmet szeretne, de a történelem azt mutatja, hogy ezt nem lehet pusztán azzal elérni, hogy több pénzt költünk. Előttünk van most egy csomag. Nagyon sok mindent elértünk. Rehn biztos úr listáján 15 tétel szerepel, és lehetséges, hogy egyes képviselőknek problémája van e csomag részleteivel, de ha megnézik a baloldal által kínált alternatívát, azzal még rosszabbul járunk. Ezért remélem, hogy a képviselők holnap készek lesznek felnőni a kihíváshoz, amelyet ez a Parlament számára nagyon fontos jogalkotási csomag jelent, amely történetében először gyakorolja társjogalkotói hatásköreit a Tanáccsal egyenlő módon. Jövő héten el kell hárítanunk még néhány akadályt, de a holnapi szavazáson remélhetőleg pozitív eredmény születik. Így még egy hetünk van, és remélem, hogy végül júliusban, első olvasatban döntést tudunk majd hozni, mert az út 98%-át már megtettük. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) nevében azt is szeretném hangsúlyozni, amit Goulard asszony mondott a szimmetriáról és az aszimmetriáról. Valóban adok-kapok folyik itt a Parlamentben, és mindenkinek megvannak a maga prioritásai. Ezt az adok-kapok elvet azonban a szimmetria jegyében arra is alkalmazni kellene, hogy e Parlament végül állást foglaljon erről a csomagról."@hu11
". − Signora Presidente, anch’io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla discussione e coloro che ci hanno sostenuti con argomentazioni chiare. Mi preme inoltre ringraziare l’onorevole Bowles, presidente della commissione per gli affari economici e monetari, in quanto la situazione era molto complicata, e di certo sarà grazie a lei se la votazione di domani darà esito positivo. La discussione odierna è stata di matrice piuttosto ideologica, ed è chiaro che tutti i membri di quest’Assemblea vorrebbero finanze pubbliche sostenibili e disciplina di bilancio, ma la storia ci dimostra che questo traguardo non si raggiunge semplicemente investendo ulteriori risorse. Abbiamo un pacchetto sul tavolo. Abbiamo raggiunto molti risultati. Il Commissario Rehn ha un elenco di 15 punti e forse alcuni deputati non concordano con i dettagli del pacchetto, ma se si guarda all’alternativa offerta dalla sinistra, lo scenario è di certo peggiore. Spero pertanto che domani gli europarlamentari siano pronti ad affrontare la sfida di questo pacchetto legislativo, importantissimo per il Parlamento, che per la prima volta nella sua storia sta esercitando poteri colegislativi insieme al Consiglio. Dovremo superare qualche altro ostacolo la prossima settimana, ma speriamo di ottenere un esito positivo dalla votazione di domani. Manca quindi ancora una settimana, e spero che alla fine riusciremo a prendere una decisione in prima lettura in luglio, perché abbiamo già raggiunto il traguardo al 98 per cento. A nome del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano), vorrei ribadire quanto affermato dall’onorevole Goulard sulla simmetria e asimmetria. In quest’Assemblea è tutto un dare e avere e ognuno ha le proprie priorità. Tuttavia, tale principio del dare e avere andrebbe applicato, in termini di simmetria, anche nel momento in cui il Parlamento adotterà una posizione su questo pacchetto."@it12
". − Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje ir visiems, kurie mus palaikė pateikdami tokius aiškius argumentus. Taip pat norėčiau padėkoti Sharonai Bowles, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei, nes padėtis buvo labai sudėtinga ir, žinoma, jai reikės dėkoti, jei rytojaus balsavimo rezultatai bus teigiami. Šiandien vyko ganėtinai ideologinės diskusijos ir akivaizdu, kad visi šiame Parlamente norėtų, jog būtų užtikrinti tvarūs viešieji finansai ir biudžetinė drausmė, tačiau atsižvelgiant į istoriją, to negalima pasiekti tiesiog išleidžiant daugiau pinigų. Dabar mums pateiktas rinkinys. Mes daug nuveikėme. Komisijos nario O. Rehno sąraše yra 15 klausimų ir galbūt yra keletas narių, kuriems šiame rinkinyje trūksta išsamios informacijos, tačiau jei panagrinėsite kairiųjų siūlomą alternatyvą, pamatysite, kad rezultatas dar blogesnis. Todėl tikiuosi, kad rytoj nariai bus pasirengę išspręsti klausimus, kylančius dėl šio teisės aktų rinkinio, labai svarbaus Parlamentui, kuris pirmą kartą savo istorijoje naudojasi bendrais teisėkūros įgaliojimais, kaip ir Taryba. Kitą savaitę turėsime išaiškinti dar keletą kliūčių, tačiau tikėtina, kad rytoj balsavimo rezultatai bus teigiami. Taigi mums liko dar viena savaitė ir tikiuosi, kad mes galiausiai galėsime priimti sprendimą per pirmąjį skaitymą liepos mėn., nes jo jau parengta 98 proc. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) vardu, taip pat norėčiau pabrėžti tai, ką S. Goulard pasakė apie simetriją ir asimetriją. Iš tikrųjų šiame Parlamente galioja „duoti ir imti“ principas ir kiekvienas turi savo prioritetus. Tačiau šis „duoti ir imti“ principas taip pat turėtų būti taikomas, darnos požiūriu, kai šiame Parlamente galiausiai bus priimama pozicija dėl šio rinkinio."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Es arī vēlētos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies debatēs, un visiem, kuri ir mūs atbalstījuši ar šādiem skaidriem argumentiem. Es arī vēlētos pateikties Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājai jo situācija bija ļoti sarežģīta, un, ja rītdienas balsojumā mēs iegūsim pozitīvu rezultātu, tas noteikti būs viņas nopelns. Mums šodien ir bijušas diezgan ideoloģiskas debates, un ir skaidrs, ka šajā Parlamentā ikviens vēlētos ilgtspējīgas valsts finanses un budžeta disciplīnu, bet vēsture rāda, ka to nevar panākt, tikai tērējot vairāk naudas. Tagad mums priekšā ir tiesību aktu kopums. Mēs esam daudz izdarījuši. Komisāra sarakstā ir 15 jautājumi, un dažiem deputātiem, iespējams, kāds sīkums šajā tiesību aktu kopumā šķiet problemātisks, bet, skatoties uz kreiso deputātu piedāvāto alternatīvu, tā mūs apmierina pat vēl mazāk. Tāpēc es ceru, ka rīt deputāti būs sagatavojušies pieņemt šā ļoti nozīmīgā tiesību aktu kopuma izaicinājumu šim Parlamentam, kurš tāpat kā Padome pirmoreiz savā vēsturē īsteno kopējās likumdošanas pilnvaras. Nākamnedēļ mums būs jānovērš vēl daži šķēršļi, bet rītdien, cerams, mums būs pozitīvs balsojuma rezultāts. Tādēļ mums priekšā ir vēl viena nedēļa, un es ceru, ka galu galā mēs jūlijā varēsim pieņemt lēmumu pirmajā lasījumā, jo par 98 % mēs jau esam paveikuši. Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) vārdā es gribētu uzsvērt arī kundzes teikto par simetriju un asimetriju. Šajā Parlamentā patiešām pastāv „dots pret dotu” princips, un ikvienam ir savas prioritātes. Tomēr minētais „dots pret dotu” princips simetrijas izteiksmē ir jāpiemēro arī šim Parlamentam, galu galā pieņemot nostāju par šo tiesību aktu kopumu."@lv13
"Voorzitter, ik wil ook graag iedereen bedanken die aan het debat heeft deelgenomen en iedereen die ons met zulke heldere argumenten heeft ondersteund. Ik wil tevens graag Sharon Bowles, voorzitter van de Commissie economische zaken, bedanken, want de situatie was heel gecompliceerd en het is zeker ook aan haar te danken als we morgen hopelijk een positieve stemming krijgen. Voorzitter, vandaag hadden we een behoorlijk ideologisch debat en het is duidelijk dat iedereen in dit Parlement graag duurzame overheidsfinanciën en begrotingsdiscipline wil, maar de geschiedenis bewijst dat je dat niet kunt bereiken door alleen maar meer geld uit te geven. Voorzitter, er ligt nu een pakket op tafel. We hebben heel veel bereikt. Commissaris Rehn heeft vijftien punten op zijn lijstje staan en het kan zijn dat er collega's zijn die problemen hebben met details in dit pakket, maar als je kijkt naar het alternatief van links, dan brengt ons dat alleen maar verder van huis. Daarom hoop ik dat de collega's morgen op dit zo belangrijke wetgevende pakket voor dit Parlement, dat voor het eerst in zijn geschiedenis een medewetgevende bevoegdheid heeft, bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, net zoals de Raad dat ook doet. We hebben de komende week nog een aantal hordes te nemen, maar met een hopelijk positieve stemming morgen, en de komende week nog te gaan, hoop ik dat we uiteindelijk in eerste lezing in juli het besluit kunnen nemen, want voor 98% zijn we er. Ik zou ook graag namens de PPE willen onderstrepen wat collega Goulard heeft gezegd over de symmetrie en de asymmetrie. Het is inderdaad in dit Parlement een geven en nemen en iedereen heeft zijn prioriteiten. Maar dan moet het ook op geven en nemen aankomen om ook op het punt van de symmetrie uiteindelijk een standpunt van dit Parlement over het pakket aan te nemen."@mt15
"− Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w debacie i wszystkim, którzy poparli nas jednoznacznymi argumentami. Chcę też podziękować przewodniczącej Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych pani poseł Sharon Bowles, gdyż sytuacja była bardzo złożona i jeżeli uzyskamy jutro pomyślny wynik głosowania, będzie to z pewnością jej zasługa. Dziś doszło do silnie nacechowanej ideologicznie debaty i jest oczywiste, że wszyscy posłowie pragną stabilnych finansów publicznych oraz dyscypliny budżetowej, ale historia pokazuje, że nie da się tego osiągnąć, po prostu wydając więcej pieniędzy. Mamy teraz przed sobą pakiet. Osiągnęliśmy bardzo wiele. Komisarz Rehn ma na swojej liście 15 punktów; niektórzy posłowie mogą uważać pewne elementy pakietu za problematyczne, ale jeżeli przyjrzą się alternatywie oferowanej przez lewicę, przekonają się, że byłaby jeszcze gorsza. Mam zatem nadzieję, że jutro posłowie staną na wysokości zadania, przegłosowując ten bardzo ważny pakiet legislacyjny, w związku z którym Parlament po raz pierwszy w historii korzysta z uprawnień współprawodawcy na równi z Radą. W przyszłym tygodniu musimy pokonać jeszcze kilka przeszkód, ale należy mieć nadzieję na pozytywny wynik jutrzejszego głosowania. Mamy zatem przed sobą jeszcze tydzień i mam nadzieję, że uda nam się ostatecznie podjąć decyzję w pierwszym czytaniu w lipcu, gdyż 98% drogi już pokonaliśmy. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) pragnę też podkreślić to, co pani poseł Goulard powiedziała na temat symetrii i asymetrii. W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety. Zasada kompromisu powinna wszakże dotyczyć też, jeżeli chodzi o symetrię, stanowiska zajętego ostatecznie przez Parlament w odniesieniu do omawianego pakietu."@pl16
". − Senhora Presidente, também eu gostaria de agradecer a todos quantos participaram no debate e a todos os que nos apoiaram com argumentos tão claros. Gostaria igualmente de agradecer a Sharon Bowles, presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, pois toda a situação foi muito complexa e, se amanhã conseguirmos um resultado positivo na votação, isso será certamente graças a ela. O debate hoje aqui realizado foi um debate bastante ideológico e é claro que todos, nesta Assembleia, gostariam de ter finanças públicas sustentáveis e disciplina orçamental, mas a história mostra que isso não se consegue simplesmente despendendo mais dinheiro. Neste momento, já temos um pacote legislativo. Foi muito o que conseguimos alcançar. O Senhor Comissário tem 15 pontos na sua lista e, possivelmente, alguns senhores deputados têm problemas em relação a determinadas questões de pormenor neste pacote mas, se olharem para a alternativa proposta pela Esquerda, verão que ficaríamos ainda pior. Espero pois que, amanhã, os senhores deputados estejam preparados para responder ao desafio que este tão importante pacote legislativo representa para o Parlamento, que pela primeira vez na sua história está a exercer os seus poderes de co-legislador, à semelhança do Conselho. Ainda haverá que ultrapassar alguns obstáculos para a semana mas, assim o espero, teremos um desfecho positivo na votação de amanhã. Assim, ainda temos uma semana pela frente e faço votos de que, em Julho, possamos finalmente tomar uma decisão em primeira leitura, pois 98% do caminho já está percorrido. Em nome do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), gostaria também de destacar o que a senhora deputada Goulard referiu acerca da simetria e da assimetria. O processo de dar e receber é realmente algo que se verifica nesta Câmara, e todos têm as suas prioridades. No entanto, esse princípio do dar e receber deveria igualmente aplicar-se, em termos de simetria, à eventual adopção pelo Parlamento de uma posição sobre este pacote."@pt17
". − Dnă președintă, și eu aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și tuturor celor care ne-au susținut cu argumente atât de clare. Aș dori, de asemenea, să îi mulțumesc dnei Sharon Bowles, președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare, deoarece situația a fost foarte complicată și, cu siguranță, va fi meritul dumneaei dacă vom obține un rezultat pozitiv la votul de mâine. Am avut o dezbatere destul de ideologică astăzi și este clar că toți cei din această Cameră și-ar dori să dețină finanțe publice viabile și o disciplină bugetară, dar istoria ne demonstrează că nu putem obține acest lucru doar cheltuind mai mulți bani. Avem acum în fața noastră un pachet. Am realizat foarte multe. Dl comisar Rehn are 15 puncte pe lista sa și s-ar putea să existe câțiva deputați care să aibă probleme legate de detaliile acestui pachet, dar dacă analizăm alternativa oferită de cei de stânga, ne-am trezi într-o situație și mai dificilă. Prin urmare, sper că mâine deputații vor fi pregătiți să depășească provocarea acestui pachet legislativ foarte important pentru Parlament, care pentru prima dată în istorie își exercită competențele colegiuitoare, precum Consiliul. Va trebui să mai înlăturăm câteva obstacole săptămâna următoare, dar sperăm să obținem un rezultat pozitiv la votul de mâine. Prin urmare, mai avem o săptămână și sper că vom putea, în cele din urmă, să luăm o decizie în prima lectură în luna iulie, deoarece am rezolvat 98 % din aspecte. În numele Partidului Popular European (Creștin Democrat), aș dori, de asemenea, să subliniez remarca dnei Goulard privind simetria și asimetria. Există într-adevăr un compromis în această Cameră și fiecare are prioritățile sale. Cu toate acestea, principiul compromisului ar trebui aplicat, în termeni de simetrie, și acestui Parlament în eventualitatea adoptării unei poziții referitoare la acest pachet."@ro18
"− Aj ja by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy, a všetkým, ktorí nás podporili takými jasnými argumentmi. Chcela by som sa tiež poďakovať pani Bowlesovej, predsedníčke Výboru pre hospodárske a menové veci, pretože situácia bola veľmi zložitá, a ak zajtrajšie hlasovanie prinesie pozitívny výsledok, celkom určite to bude aj jej zásluhou. Dnes sme viedli značne ideologickú rozpravu a je zrejmé, že všetci v tomto Parlamente majú záujem o udržateľné verejné financie a rozpočtovú disciplínu, ale história ukazuje, že sa to nedá dosiahnuť len míňaním ďalších peňazí. Pred sebou máme balík. Dosiahli sme skvelú dohodu. Pán komisár Rehn má vo svojom zozname 15 bodov a niektorí poslanci Parlamentu možno majú problémy s detailmi v tomto balíku, ak sa však pozriete na alternatívu, ktorú ponúka ľavica, ešte viac by sme sa odchýlili od cieľa. Preto dúfam, že zajtra budú poslanci pripravení prijať tento legislatívny balík, ktorý je pre tento Parlament veľmi dôležitý, pretože Parlament po prvýkrát vo svojej histórii vykonáva svoje právomoci spoločného zákonodarcu spoločne s Radou. Budúci týždeň budeme musieť objasniť niekoľko zostávajúcich prekážok, dúfam však, že zajtrajšie hlasovanie prinesie pozitívny výsledok. Zostáva nám teda ešte jeden týždeň a ja dúfam, že sa nám napokon podarí prijať rozhodnutie v prvom čítaní v júli, pretože sme na 98 % tam. V mene Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) by som chcela zdôrazniť, čo pani Goulardová povedala o symetrii a asymetrii. V tomto Parlamente ide skutočne o dosiahnutie kompromisu a všetci majú svoje priority. Táto zásada kompromisu by sa však mala uplatňovať aj z hľadiska symetrie, keď tento Parlament napokon prijme stanovisko k tomuto balíku."@sk19
"− Gospa predsednica, tudi jaz bi se rada zahvalila vsem, ki so sodelovali pri razpravi, in vsem, ki so nas podprli s tako jasnimi utemeljitvami. Rada bi se zahvalila tudi Sharon Bowles, predsednici Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, ker so bile razmere zelo zapletene, in zagotovo bomo jutri zaradi nje dosegli pozitiven izid glasovanja. Danes smo imeli dokaj ideološko razpravo in jasno je, da bi radi imeli vsi v tem parlamentu trajnostne javne finance in proračunsko disciplino, a zgodovina kaže, da tega ne moremo doseči le z večjo potrošnjo. Zdaj je pred nami sveženj. Veliko smo dosegli. Komisar Rehn ima na svojem seznamu 15 točk in morda imajo nekateri poslanci težave s podrobnostmi tega svežnja, a če si ogledate možnost, ki jo ponuja levica, smo še na slabšem. Zato upam, da se bodo jutri poslanci pripravljeni in kos temu izzivu zelo pomembnega zakonodajnega svežnja za ta parlament, ki prvič v svoji zgodovini izvaja pristojnosti sozakonodajalca, ravno tako kot Svet. Naslednji teden bomo morali odstraniti še nekaj ovir, a upamo, da bomo na jutrišnjem glasovanju priča pozitivnemu izidu. Torej je pred nami še en teden in upam, da bomo na koncu lahko sprejeli odločitev na prvi obravnavi, ki bo julija, ker bomo prisotni v 98 %. V imenu Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) bi rada poudarila, kar je povedala gospa Goulard o sorazmernosti in nesorazmernosti. V tem parlamentu imamo vsekakor prejemanje in dajanje in vsakdo ima svoje prednostne naloge. Vendar pa bi bilo treba to načelo dajanja in prejemanja v smislu sorazmernosti uporabiti tudi za ta parlament, ki bo na koncu sprejel stališče o tem svežnju."@sl20
". − Fru talman! Jag vill också tacka alla de som har deltagit i debatten och som har gett sitt stöd med så tydliga argument. Jag vill också tacka Sharon Bowles, ordföranden för utskottet för ekonomi och valutafrågor, för situationen var mycket besvärlig och det kommer sannerligen att vara tack vare henne om vi får ett positivt resultat i omröstningen i morgon. Vi har haft en tämligen ideologisk debatt i dag, och det är tydligt att alla i parlamentet vill ha hållbara offentliga finanser och budgetdisciplin, men historien visar att man inte kan åstadkomma det bara genom att spendera mer pengar. Vi har nu ett paket framför oss. Vi har åstadkommit en hel del. Kommissionsledamot Rehn har 15 saker på sin lista, och det kan vara så att vissa ledamöter har problem med detaljer i paketet, men om man tittar på vänsterns alternativ skulle detta förvärra situationen. Jag hoppas därför att ledamöterna kommer att vara beredda i morgon att anta utmaningen med detta mycket viktiga lagstiftningspaket för parlamentet, som för första gången i historien utövar sina medlagstiftande befogenheter, liksom rådet gör. Vi måste undanröja några fler hinder nästa vecka, men förhoppningsvis kommer vi att få ett positivt resultat i omröstningen i morgon. Det är således en vecka kvar, och jag hoppas att vi i slutändan kommer att kunna fatta ett beslut vid första behandlingen i juli, för vi är där till 98 procent. För Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) vill jag även betona vad Sylvie Goulard sade om symmetri och asymmetri. Det finns faktiskt ett givande och tagande i parlamentet och alla prioriterar olika. Principen om givande och tagande bör dock även tillämpas, vad symmetri beträffar, för parlamentet vid ett eventuellt antagande av en ståndpunkt om paketet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph