Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-184-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.16.3-184-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen eine Frage an Kommissar Rehn und auch an Herrn Kármán vom Rat richten dürfen. Beide haben davon gesprochen, es sei noch eine Frage offen in der Auseinandersetzung zwischen Mehrheit des Parlaments und dem Rat. Ich habe diese Woche zur Kenntnis genommen, dass der Rat einer Formulierung im Bericht der sozialdemokratischen Berichterstatterin Elisa Ferreira widersprochen hat, wo es um den symmetrischen Ansatz geht. Können Sie berichten, dass dieses Problem geklärt ist, weil der Rat der Berichterstatterin zugestimmt hat? In der Tat, dann hätten Sie noch ein Problem zwischen der Mehrheit hier und dem Rat. Oder haben Sie vergessen, das zu erwähnen? Dann würde ich das auch gerne wissen, denn dann würde ich denken, dass das aus Ihrer Sicht unwichtig ist. Ich hätte dazu gerne von beiden am Ende dieser Diskussion eine Aufklärung. Wenn ich den beiden konservativen Fraktionen hier im Hause zuhöre und auch den Liberalen, dann habe ich den Eindruck, dass die Welt in Ordnung ist, wenn wir das verabschieden, was sie hier vorgelegt haben. Das ist leider falsch. Die Welt ist danach schlechter und nicht besser, weil sie aus der Chance, mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik in Europa zu stiften, einen Austeritätspakt gemacht haben. Das ist schlecht, weil es für eine Politik steht, die aus dem letzten Jahrhundert stammt, weil es für einen Ansatz von vorgestern steht, der lediglich von der Technik des Politikmachens über Sanktionsregime verfügt, aber keineswegs über Anreize, über intelligente Steuerungsverfahren, über balancierte Ansätze wie wir sie vertreten haben. Wir haben hinreichend von verschiedenen Seiten des Hauses pragmatische Vorschläge unterbreitet, um hier ein ausgewogenes Paket vorzulegen. Es ist natürlich barer Unsinn, wenn Kollegin Wortmann-Kool ausführen möchte, Grüne und Sozialdemokraten würden hier etwas blockieren. Das Gegenteil ist der Fall! Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der EVP – die Sie gerade entweder der Kommission nachlaufen oder dem Rat – wir sind ja nicht zum Abnicken hier, sondern zum selber Denken, das ist der Auftrag der Wählerinnen und Wähler –, ich muss Sie einmal fragen: Sie können im Moment doch gar nicht beurteilen, ob ein Mitgliedstaat Panzer kauft, Kampfflugzeuge oder in sein Erziehungssystem von morgen investiert. Sie sind doch gar nicht in der Lage, eine qualitative Bewertung der Haushaltspolitik vorzunehmen. Das in der Tat wollten wir Ihnen an die Hand geben. Wir wollten einen intelligenteren Pakt, der der Kommission mehr Möglichkeiten der Einflussnahme gibt. Ich verstehe in keiner Weise, warum Herr Rehn dem nicht zustimmt, mehr Möglichkeiten der Einflussnahme, eine moderne Wirtschaftspolitik unter Hinweis auf EU-2020-Ziele im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu betreiben. Das haben Sie kaputt gemacht, das ist schade! Deswegen ist dieses Paket in keiner Weise balanciert. Wir werden weiter um ein besseres Wirtschaftspaket kämpfen. Das sind wir den Wählerinnen und Wählern schuldig. Denn in der Tat muss die Antwort „mehr Europa“ sein und nicht „weniger Europa.“ Aber das richtige Europa sollte es dann schon sein und nicht das falsche Paket."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, své vyjádření bych rád začal otázkou pro pana komisaře Rehna a pana Kármána z Rady. Oba hovořili o čemsi výjimečném ve sporu mezi parlamentní většinou a Radou. Tento týden jsem zaznamenal, že Rada se postavila proti části dokumentu paní Ferreirové, zpravodajky za Skupinu progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, týkající se vyváženého přístupu. Můžete mi potvrdit, že se problém vyřešil, neboť Rada hlasovala ve prospěch zprávy? I tak by ale problém mezi většinou zde a Radou přetrval – nebo jste to zapomněli zmínit? Jestliže ano, pak bych mě to také zajímalo, protože bych se domníval, že to považujete za bezvýznamné. Rád bych, abyste mi to oba na konci této rozpravy vysvětlili. Naslouchám-li dvěma konzervativním skupinám v tomto Parlamentu, stejně jako liberálům, nabývám dojmu, že pokud přijmeme to, co nám předložili, napravíme celý svět. Tak tomu ale bohužel není. Svět se dostane do horší, nikoli lepší situace – protože příležitost k vytvoření jednotnější evropské hospodářské politiky proměnili v balík úsporných opatření. To je špatně, vracíme se tak totiž k politice z minulého století, zastaralému přístupu, který z politických technik využívá pouze systémy sankcí a nikoli pobídky, inteligentní zdanění nebo vyvážený přístup, jež zastupujeme my. Z nejrůznějších stran tohoto Parlamentu zazněly dostatečně pragmatické návrhy, které by umožnily předložení vyváženého balíku. Jestliže chce paní Wortmann-Koolová tvrdit, že by je zablokovali zelení a sociální demokraté, je to samozřejmě prostě nesmysl. Pravý opak je pravdou. Poslancům ze Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) – kteří se nechávají vést buď Komisí, nebo Radou – bych rád řekl, že jsme tady nikoli od toho, abychom všechno odkývali, ale abychom mysleli sami za sebe. To je to, co od nás voliči očekávají. Musím vás proto upozornit, že v současnosti nemůžete zjistit, zda některý členský stát nakupuje obrannou vojenskou techniku, bojová letadla, nebo zda investuje do systému budoucího vzdělávání. Nejste v postavení, kdy byste mohli kvalitativně hodnotit rozpočtovou politiku. Ve skutečnosti bychom vám to chtěli umožnit. Přáli jsme si promyšlenější balík, který by Komisi poskytl příležitost mít větší vliv. Nedokážu pochopit, proč s tím pan komisař Rehn nesouhlasí – větší možnost ovlivňování a moderní hospodářská politika odkazují na cíle EU 2020 v zájmu našich občanů. Vy jste je vykolejili, což je škoda. V důsledku toho není tento balík ani trochu vyvážený. Budeme nadále bojovat za lepší hospodářský balík, Dlužíme to svým voličům. Odpovědí totiž musí být „více Evropy“, nikoli „méně Evropy“. Musí to ale být správná Evropa – nikoli špatný balík."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne indlede mit indlæg med at stille et spørgsmål til kommissær Rehn og til hr. Kármán fra Rådet. De har begge talt om et uløst spørgsmål i drøftelserne mellem flertallet i Parlamentet og Rådet. Her i denne uge bemærkede jeg, at Rådet havde modsat sig en del af teksten i betænkningen fra fru Ferreira, ordføreren for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, i forbindelse med den symmetriske tilgang. Kan De fortælle mig, at dette problem er løst, da Rådet har stemt for denne betænkning? De har faktisk da stadigvæk et problem mellem flertallet her og Rådet – eller glemte De at nævne det? Hvis dette er tilfældet, vil jeg også gerne vide det, for så tror jeg, at De anser det for ikke at være så vigtigt. Jeg vil bede Dem begge om at forklare mig dette ved slutningen af denne høring. Når jeg lytter til de to konservative grupper her i Parlamentet og ligeledes til de liberale, får jeg det indtryk, at verden bliver bragt i orden igen, hvis blot vi vedtager det, de fremlægger her i dag. Det er desværre ikke tilfældet. Verden vil blive endnu værre, ikke bedre – fordi de har forvandlet muligheden for at skabe en mere fælles økonomisk politik i Europa til en spareforanstaltningspakke. Dette er dårligt, da det er en politik fra sidste århundrede, fordi det er en forældet tilgang, som kun anvender nogle politisk tekniske sanktionsordninger og ikke incitamenter eller intelligente beskatningsformer eller afbalancerede tiltag som dem, vi har fremført. Fra flere sider her i Parlamentet har der været fremsat tilstrækkeligt med pragmatiske forslag til at kunne fremlægge en afbalanceret pakke. Hvis fru Wortmann-Kool vil hævde, at det ville blive blokeret af de grønne og socialdemokraterne, er det det rene vrøvl. Sandheden er lige det modsatte. Jeg vil oplyse til parlamentsmedlemmerne fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) – som render i hælene på enten Kommissionen eller Rådet – at vi ikke er her for stiltiende at acceptere tingene, vi er her for at tænke selv. Det er det, vores vælgere forventer af os. Derfor må jeg gøre Dem opmærksom på, at De lige nu ikke kan vide, om en medlemsstat køber forsvarsudstyr, kampfly eller investerer i fremtidens uddannelsessystem. De er ikke i stand til at foretage en kvalitativ vurdering af dens budgetpolitik. Vi vil faktisk gerne udruste Dem til at kunne gøre dette. Vi ønskede en mere intelligent pagt, som gav Kommissionen større mulighed for at få indflydelse. Jeg forstår ikke, hvorfor kommissær Rehn ikke går med til dette – større mulighed for at få indflydelse og en moderne politik, der henviser til Europa 2020-målene, hvilket vil være i vores borgeres interesse. De har forpurret dette, og det er en skam. Derfor er denne pakke på ingen måde afbalanceret. Vi vil fortsat kæmpe for en bedre økonomisk pakke. Det skylder vi vores vælgere. I virkeligheden skal svaret være "mere Europa" ikke "mindre Europa". Det skal imidlertid være det rigtige Europa – ikke den forkerte pakke."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω τα σχόλιά μου με μια ερώτηση στον Επίτροπο Rehn και στον κ. Kármán του Συμβουλίου. Και οι δύο μίλησαν για ένα εκκρεμές ζήτημα στη συζήτηση μεταξύ της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και του Συμβουλίου. Αυτήν την εβδομάδα παρατήρησα ότι το Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του στο κείμενο της έκθεσης της κ. Ferreira, της εισηγήτριας για την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη συμμετρική προσέγγιση. Μπορείτε να μου πείτε εάν το εν λόγω πρόβλημα επιλύθηκε, επειδή το Συμβούλιο ψήφισε υπέρ της εισηγήτριας; Στην πραγματικότητα, θα εξακολουθούσατε να έχετε πρόβλημα μεταξύ της πλειοψηφίας του Σώματος και του Συμβουλίου – ή μήπως ξεχάσατε να το αναφέρετε αυτό; Εάν ναι, θα ήθελα να το ξέρω και αυτό, επειδή τότε θα πίστευα ότι δεν το θεωρείτε σημαντικό. Θα ήθελα εσείς οι δύο να μου το εξηγήσετε αυτό στο τέλος αυτής της συζήτησης. Ακούγοντας τις δύο συντηρητικές Ομάδες του Σώματος, καθώς και τους Φιλελεύθερους, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εάν εγκρίνουμε όσα κατέθεσαν εδώ τότε ο κόσμος θα διορθωθεί. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ο κόσμος κατόπιν θα είναι χειρότερος, όχι καλύτερος – επειδή μετέτρεψαν την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια ακόμα πιο κοινή οικονομική πολιτική στην Ευρώπη σε δέσμη μέτρων λιτότητας. Αυτό είναι κακό, επειδή αντιπροσωπεύει μια πολιτική η οποία έχει τις ρίζες της στον προηγούμενο αιώνα, επειδή αντιπροσωπεύει μια αναχρονιστική προσέγγιση, η οποία απλώς παίρνει καθεστώτα κυρώσεων από πολιτικές τεχνικές και όχι κίνητρα, ή ευφυή φορολόγηση ή ισορροπημένες προσεγγίσεις όπως αυτές τις οποίες εκπροσωπούμε εμείς. Από διάφορες πτέρυγες του Σώματος κατατέθηκαν αρκούντως ρεαλιστικές προτάσεις ώστε να επιτραπεί η υποβολή μιας ισορροπημένης δέσμης μέτρων. Εάν η κ. Wortmann-Kool επιθυμεί να ισχυρίζεται ότι θα το σταματήσουν οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημοκράτες, πρόκειται φυσικά απλώς για ανοησίες. Αληθεύει ακριβώς το αντίθετο. Στους βουλευτές του Σώματος από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) –οι οποίοι τρέχουν είτε πίσω από την Επιτροπή είτε πίσω από το Συμβούλιο – θα ήθελα να πω ότι δεν βρισκόμαστε εδώ για να δίνουμε άτυπα τη συγκατάθεσή μας, αλλά μάλλον για να διατυπώνουμε τις δικές μας απόψεις. Αυτό αναμένουν από εμάς οι ψηφοφόροι. Κατά συνέπεια, πρέπει να σας επισημάνω ότι επί του παρόντος δεν μπορείτε να πείτε εάν ένα κράτος μέλος αγοράζει υλικό άμυνας, πολεμικά αεροσκάφη ή εάν επενδύει στο μελλοντικό εκπαιδευτικό του σύστημα. Δεν είστε σε θέση να κάνετε ποιοτική αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής του. Θέλουμε πράγματι να έχετε τα εφόδια για να το κάνετε. Επιθυμούσαμε ένα μικρότερο σύμφωνο, το οποίο θα παρείχε περισσότερες δυνατότητες επιρροής στην Επιτροπή. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο ο Επίτροπος κ. Rehn δεν συμφωνεί με αυτό – περισσότερες ευκαιρίες επιρροής και σύγχρονη οικονομική πολιτική, η οποία κάνει αναφορά στους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» προς όφελος των πολιτών μας. Έχετε παρεκκλίνει από αυτό, και είναι κρίμα. Κατά συνέπεια, η εν λόγω δέσμη προτάσεων δεν είναι σε καμία περίπτωση ισορροπημένη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων. Το οφείλουμε αυτό στο εκλογικό μας σώμα. Πράγματι, η απάντηση πρέπει να είναι «περισσότερη Ευρώπη», όχι «λιγότερη Ευρώπη». Πρέπει, ωστόσο, να είναι η σωστή Ευρώπη – όχι η λάθος δέσμη μέτρων."@el10
"Mr President, I should like to begin my comments with a question to Commissioner Rehn and to Mr Kármán of the Council. Both have spoken of an outstanding matter in the argument between the parliamentary majority and the Council. This week I noted that the Council had opposed text in the report by Mrs Ferreira, the rapporteur for the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, concerning the symmetrical approach. Are you able to tell me that this problem has been resolved, because the Council voted in favour of the rapporteur? In actual fact, you would then still have a problem between the majority here and the Council – or did you forget to mention that? If so, I should like to know that too, because then I would think that you consider it unimportant. I should like the two of you to explain this to me at the end of this debate. Listening to the two conservative groups in this House, and also to the liberals, I get the impression that if we adopt what they have tabled here then the world will be put to rights. Unfortunately, that is not the case. The world would subsequently be worse, not better – because they have turned an opportunity to create a more common economic policy in Europe into an austerity package. That is a bad thing, because it represents a policy that dates from the last century, because it represents an outdated approach which merely takes sanctions regimes from political techniques and not incentives, or smart taxation, or balanced approaches such as have been represented by us. Various sides of the House have made sufficient pragmatic proposals to allow a balanced package to be tabled. If Mrs Wortmann-Kool wants to claim that it would be blocked by the greens and the social democrats, that is of course simply nonsense. Exactly the opposite is true. To the Members of this House from the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) – who run after either the Commission or the Council – I would state that we are not here to let things through on the nod, but rather to think for ourselves. That is what the voters expect of us. I must therefore point out to you that at present you cannot tell whether a Member State is buying defence hardware, fighter aircraft or investing in its education system of tomorrow. You are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy. We do, in fact, want to equip you to do so. We wanted a smarter pact which provides greater opportunity for the Commission to have an influence. I cannot understand why Commissioner Rehn is not agreeing to this – more opportunities for influence and a modern economic policy which makes reference to the EU2020 objectives in the interests of our citizens. You have derailed it, and that is a pity. Consequently, this package is by no means balanced. We will continue to fight for a better economic package. We owe this to our electorate. In truth, the answer has to be ‘more Europe’, not ‘less Europe’. It has to be the right Europe, however – not the wrong package."@en4
"Señor Presidente, me gustaría empezar mis comentarios con una pregunta para el Comisario Rehn y para el señor Kármán del Consejo. Ambos han hablado de un asunto pendiente en la discusión entre la mayoría parlamentaria y el Consejo. Esta semana he observado que el Consejo se había opuesto al texto del informe de la señora Ferreira, ponente para el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, en relación con el enfoque simétrico. ¿Son ustedes capaces de decirme que este problema se ha resuelto, porque el Consejo ha votado a favor de la ponente? De hecho, en tal caso todavía tendrían un problema entre la mayoría de aquí y el Consejo, ¿o han olvidado mencionar eso? De ser así, me gustaría saber eso también, porque entonces yo pensaría que ustedes no lo consideran importante. Quisiera que ustedes dos me lo explicasen al final de este debate. Escuchando a los dos grupos conservadores en esta Cámara, y también a los liberales, me da la impresión de que, si aprobamos lo que han presentado aquí, entonces se arreglará el mundo. Lamentablemente, ese no es el caso. El mundo posteriormente estaría peor, no mejor ―porque han transformado una oportunidad de crear una política económica más común en Europa en un paquete de austeridad―. Eso es algo malo, porque representa una política que data del siglo pasado, porque supone un enfoque anticuado que simplemente toma regímenes de sanciones de las técnicas políticas y no incentivos, o una fiscalidad inteligente, o enfoques equilibrados como los que nosotros hemos representado. Varios lados de la Cámara han formulado suficientes propuestas pragmáticas para permitir que se presente un paquete equilibrado. Si la señora Wortmann-Kool quiere asegurar que el paquete quedaría bloqueado por los verdes y los socialdemócratas, eso es desde luego un puro disparate. Exactamente lo contario es verdad. A los diputados de esta Cámara pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) ―que corren detrás de la Comisión o bien del Consejo― yo les diría que no estamos aquí para dar luz verde a las cosas, sino para pensar por nosotros mismos. Eso es lo que los votantes esperan de nosotros. Por tanto, debo señalarles que, en este momento, ustedes no pueden distinguir si un Estado miembro está construyendo maquinaria de defensa, aviones de combate o si está invirtiendo en su sistema educativo de mañana. Ustedes no están en condiciones de realizar una evaluación cualitativa de su política presupuestaria. Nosotros, de hecho, sí queremos dotarlos a ustedes de la capacidad para hacerlo. Deseábamos un pacto más inteligente que brindase a la Comisión una mayor oportunidad de ejercer una influencia. No puedo entender por qué el Comisario Rehn no está de acuerdo con esto: más oportunidades de influencia y una política económica moderna que haga referencia a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 velando por los intereses de nuestros ciudadanos. Ustedes lo han desbaratado, lo cual es una lástima. En consecuencia, este paquete no es en modo alguno equilibrado. Seguiremos luchando por un mejor paquete económico. Se lo debemos a nuestro electorado. A decir verdad, la respuesta tiene que ser «más Europa», no «menos Europa». Tiene que ser la Europa adecuada, no obstante, no el paquete equivocado."@es21
"Lugupeetud juhataja! Sooviksin alustada oma märkusi küsimusega volinik Rehnile ning kolleeg Kármánile nõukogust. Mõlemad puudutasid olulist küsimust parlamentaarse enamuse ja nõukogu vahelises vaidluses. Sel nädalal märkasin, et nõukogu seisis vastu Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni Euroopa Parlamendis raportööri Elisa Ferreira raporti tekstile, mis puudutas sümmeetrilist lähenemisviisi. Kas saate mulle öelda, et see probleem on lahendatud, sest nõukogu hääletas raportööri poolt? Kas tegelikult on teil siis endiselt probleem siinse enamuse ja nõukogu vahel – või kas te unustasite seda mainimast? Kui jah, siis sooviksin ma ka seda teada, sest siis arvaksin, et peate seda ebaoluliseks. Soovin, et te mõlemad selgitaksite mulle seda arutelu lõpus. Kuulates täna täiskogul kahte konservatiivide fraktsiooni ja ka liberaale, jääb mulle mulje, et kui võtaksime vastu nende siin esitatud ettepanekud, siis saaksid maailmas asjad korda. Kahjuks ei ole see aga nii. Maailm oleks sellest tulenevalt halvem, mitte parem – sest nad on muutnud võimaluse luua ühtsemat Euroopa majanduspoliitikat kokkuhoiu paketiks. See on halb asi, sest see kujutab möödunud sajandist pärit poliitikat, sest see on aegunud lähenemisviis, sest see üksnes võtab poliitilisest tehnikast üle sanktsioonide režiimi, mitte meie ettepanekuid, arukat maksustamist või tasakaalustatud lähenemisviise. Täiskogu eri pooled on esitanud piisavalt pragmaatilisi ettepanekuid võimaldamaks tasakaalustatud paketi esitamist aruteluks. Kui Corien Wortmann-Kool soovib väita, et seda blokeeriksid rohelised ja sotsiaaldemokraadid, siis on see loomulikult mõttetus. Täpselt vastupidine on õige. Praeguse täiskogu Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) liikmetele, kes joonduvad kas komisjoni või nõukogu järgi, ütleksin, et me ei lase asju läbi märguande peale, vaid mõtleme pigem ise. Just seda ootavad meie valijad. Seetõttu pean märkima, et praegu te ei saa öelda, et kas liikmesriik peaks ostma kaitsetehnikat, hävituslennukeid või investeerima oma tuleviku haridussüsteemi. Teil ei ole võimalik anda kvalitatiivset hinnangut tema eelarvepoliitikale. Tahame teile anda tegelikult selleks võimalused. soovisime arukamat pakti, mis annaks komisjonile suurema võimaluse mõjuvõimu saavutamiseks. Ma ei suuda mõista, miks volinik Rehn ei nõustu sellega – see annaks rohkem võimalusi mõju avaldamiseks ning nüüdisaegse majanduspoliitika, mis arvestab ELi 2020. aasta strateegia eesmärke, on meie kodanike huvides. Te olete selle rööpaist välja viinud ja sellest on kahju. Seega ei ole see pakett paraku üldse tasakaalus. Me jätkame võitlust parema majanduspaketi eest. Me võlgneme seda oma valijaskonnale. Tegelikult peab vastus olema rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. See peab aga olema õige Euroopa, mitte vale pakett."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni esittämällä kysymyksen komission jäsenelle Rehnille ja neuvostoa edustavalle András Kármánille. Kumpikin heistä on puhunut ratkaisemattomasta asiasta parlamentin enemmistön ja neuvoston välisessä kiistassa. Tällä viikolla panin merkille, että neuvosto oli vastustanut Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän esittelijän jäsen Ferreiran mietinnössä muotoilua, joka koski symmetristä lähestymistapaa. Voitteko kertoa minulle, että ongelma on ratkaistu, koska neuvosto äänesti esittelijän puolesta? Itse asiassa teillä olisi silti yhä parlamentin enemmistön ja neuvoston välinen ongelma – vai unohditteko mainita sen? Siinä tapauksessa haluaisin kuulla myös siitä, koska muuten ajattelisin, että te ette pidä sitä tärkeänä. Haluaisin, että te kaksi selittäisitte tämän minulle keskustelun lopuksi. Kuunnellessani parlamentin kahta konservatiivista ryhmää sekä liberaaleja saan sen vaikutelman, että jos me hyväksymme heidän täällä käsiteltäväksi jättämänsä mietinnöt, maailma olisi taas oikealla tolalla. Valitettavasti asia ei ole niin. Maailma olisi sen jälkeen pahempi, ei parempi – koska he ovat muuttaneet tilaisuuden luoda EU:hun lisää yhteisiä talouspoliittisia toimia säästöpaketiksi. Se on huono asia, koska se edustaa viime vuosisadalta peräisin olevaa politiikkaa, koska se edustaa vanhentunutta lähestymistapaa, jossa politiikanharjoittamisen tekniikoista omaksutaan vain seuraamusjärjestelmät eikä kannustimia, tai viisasta verotusta tai tasapainoisia lähestymistapoja, jollaisia me olemme esittäneet. Parlamentin eri ryhmät ovat esittäneet tarpeeksi käytännöllisiä ehdotuksia, jotta voimme jättää käsiteltäväksi tasapainoisen paketin. Jos jäsen Wortmann-Kool haluaa väittää, että vihreät ja sosiaalidemokraatit torjuisivat sen, se on tietenkin pelkkää hölynpölyä. Asia on juuri päinvastoin. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään kuuluville parlamentin jäsenille – jotka hännystelevät joko komissiota tai neuvostoa – haluan sanoa, että me emme ole täällä hyväksyäksemme kaiken vaan ennemminkin ajatellaksemme itsenäisesti. Sitä äänestäjät meiltä odottavat. Siksi minun on huomautettava teille, että tällä hetkellä te ette tiedä, ostaako jokin jäsenvaltio panssareita, torjuntahävittäjiä vai investoiko se huomispäivän koulutusjärjestelmäänsä. Te ette ole sellaisessa asemassa, että kykenisitte tekemään laadullista arviota sen talousarviopolitiikasta. Itse asiassa me haluamme tarjota teille välineet siihen. Halusimme älykkäämmän sopimuksen, joka tarjoaa komissiolle enemmän tilaisuuksia käyttää vaikutusvaltaansa. En ymmärrä, miksi komission jäsen Rehn ei ole samaa mieltä tästä – vaikutusvallan lisääminen ja nykyaikainen talouspolitiikka, jossa viitataan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, on kansalaisten etujen mukaista. Te olette suistanut sen raiteiltaan, ja se on vahinko. Sen seurauksena tämä paketti ei todellakaan ole tasapainoinen. Me jatkamme kamppailua paremman talouspaketin puolesta. Olemme sen velkaa äänestäjillemme. Todellisuudessa vastauksen on oltava "enemmän Eurooppaa", ei "vähemmän Eurooppaa". Sen on kuitenkin oltava oikea Eurooppa – ei väärä paketti."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais commencer mes commentaires par une question adressée à M. le commissaire Rehn et à M. Kármán, du Conseil. Ils ont tous les deux évoqué une question en suspens dans le débat entre la majorité parlementaire et le Conseil. Cette semaine, j’ai observé que le Conseil s’était opposé au texte contenu dans le rapport de Mme Ferreira, rapporteure du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, concernant l’approche symétrique. Pouvez-vous me dire que ce problème a été résolu, étant donné que le Conseil a voté dans le sens du rapporteur? En réalité, vous auriez quand même encore un problème entre la majorité de cette Assemblée et le Conseil – ou bien avez-vous oublié de mentionner ce point? Si c’est le cas, je voudrais également le savoir, car alors je penserais que vous considérez ce point comme dérisoire. Je voudrais que vous m’expliquiez cela tous les deux à la fin de ce débat. En écoutant les deux groupes conservateurs de cette Assemblée, mais aussi les libéraux, j’ai eu l’impression que si nous adoptions ce qu’ils ont déposé, c’est le monde entier qui serait remis en ordre. Hélas, ce n’est pas le cas. Le monde serait alors bien pire, et non pas meilleur – car ils ont transformé en paquet d’austérité l’occasion de créer une politique économique de plus en plus commune en Europe. Cette démarche est mauvaise parce qu’elle représente une politique qui date du siècle dernier, parce qu’elle représente une approche dépassée qui se contente d’appliquer des régimes de sanctions à partir de techniques politiques, et n’applique pas de mesures incitatives, ni de fiscalité intelligente, ni d’approche équilibrée comme celle que nous avons défendue. Divers groupes de notre Assemblée ont avancé des propositions suffisamment pragmatiques pour permettre la présentation d’un paquet équilibré. Si Mme Wortmann-Kool souhaite affirmer qu’il serait bloqué par les Verts et les sociaux-démocrates, c’est bien entendu complètement absurde. C’est justement le contraire qui est vrai. Aux membres de cette Assemblée issus du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) – et qui courent qui après la Commission, qui après le Conseil – je dirai ceci: nous ne sommes pas ici pour acquiescer à tout, mais pour penser par nous-mêmes. C’est ce que les électeurs attendent de nous. Je dois donc souligner qu’à l’heure actuelle, vous ne pouvez pas dire si un État membre achète du matériel de défense, des avions de chasse, ou s’il investit dans son système éducatif de demain. Vous n’êtes pas en mesure de procéder à une évaluation qualitative de sa politique budgétaire. Nous voulons en fait vous préparer à le faire. Nous souhaitions un pacte plus intelligent, qui donne une meilleure chance à la Commission d’exercer une influence. Je ne peux pas comprendre pourquoi M. le commissaire Rehn n’approuve pas cela – plus de possibilités d’exercer une influence, et une politique économique moderne qui se réfère aux objectifs d’Europe 2020, dans l’intérêt de nos concitoyens. Vous avez tout fait capoter, et c’est dommage. Par conséquent, ce paquet n’est en aucune manière équilibré. Nous continuerons de lutter pour un paquet économique amélioré. Nous le devons à notre électorat. À la vérité, la réponse doit être «plus d’Europe», et non «moins d’Europe». Il doit cependant s’agir de la bonne Europe – et pas du mauvais paquet."@fr8
"Elnök úr! Észrevételeimet azzal szeretném kezdeni, hogy egy kérdést intézek Rehn biztos úrhoz és a Tanácsot képviselő Kármán úrhoz. Mindketten arról beszéltek, hogy egy kérdés még nyitott a parlamenti többség és a Tanács között. Ezen a héten vettem észre, hogy a Tanács ellent mondott egy résznek Ferreira asszony, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja előadójának jelentésében, a szimmetrikus megközelítéssel kapcsolatban. Tudják azt mondani nekem, hogy megoldották ezt a problémát, mert a Tanács az előadó mellett szavazott? Valójában akkor még mindig lenne egy probléma az itteni többség és a Tanács között – vagy ezt elfelejtették megemlíteni? Ha igen, akkor ezt is szeretném tudni, mert különben azt gondolnám, hogy ezt nem tartják fontosnak. Szeretném, ha erre nézve e vita végén mindkettőjüktől magyarázatot kapnék. E Parlament két konzervatív képviselőcsoportját, vagy akár a liberálisokat is hallgatva az a benyomásom támad, hogy ha elfogadjuk az általuk beterjesztett javaslatot, akkor a világ rendben lesz. Sajnos nem ez a helyzet. A világ a továbbiakban nem jobb, hanem rosszabb lenne – mert önök a közösebb európai gazdaságpolitika megteremtésének lehetőségéből egy megszorító csomagot hoztak ki. Ez rossz, mert olyan politikát jelent, amely a múlt századra nyúlik vissza, mert egy idejétmúlt megközelítést jelent, amely a politikai technikák közül pusztán a szankciós rendszerekre épít, az általunk képviselt ösztönzőkre, az intelligens adóztatásra, illetve a kiegyensúlyozott megközelítésekre nem. A Parlament különböző részeiből elegendő pragmatikus javaslatot nyújtottak be ahhoz, hogy kiegyensúlyozott csomagot lehessen beterjeszteni. Ha Wortmann-Kool asszony azt akarja állítani, hogy ezt a Zöldek és a szociáldemokraták blokkolnák, ez természetesen egyszerűen sületlenség. Pontosan az ellenkezője az igaz. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport képviselőinek – akik vagy a Bizottság, vagy a Tanács után rohannak – azt mondanám, hogy nem azért vagyunk itt, hogy mindenre rábólintsunk, hanem azért, hogy önállóan gondolkozzunk. Ezt várják tőlünk a szavazók. Ezért fel kell hívnom a figyelmüket arra, hogy egyelőre nem tudják megmondani, hogy egy tagállam tankokat, harci repülőgépeket szerez be, vagy a jövőbeni oktatási rendszerébe fektet be. Önök nincsenek abban a helyzetben, hogy minőségileg értékeljék az adott tagállam költségvetési politikáját. Mi valóban szeretnénk önöket eszközökkel felszerelni, hogy ezt megtehessék. Egy intelligensebb csomagot akartunk, amely nagyobb lehetőséget ad a Bizottságnak arra, hogy befolyást gyakoroljon. Nem értem, hogy Rehn biztos úr miért nem ért egyet ezzel – a befolyásgyakorlás nagyobb lehetőségével és egy korszerű gazdaságpolitikával, amely polgáraink érdekében az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire hagyatkozik. Önök ezt kisiklatták, és ez nagy kár. Következésképpen ez a csomag semmi esetre sem kiegyensúlyozott. Folytatni fogjuk a harcot egy jobb gazdasági csomagért. Ezzel tartozunk választóinknak. Valójában a válasznak úgy kell hangzania, hogy „több Európa”, nem pedig „kevesebb Európa”. Ennek azonban a megfelelő Európának kell lennie – nem pedig a helytelen csomagnak."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esordire con una domanda rivolta al Commissario Rehn e al ministro Kármán del Consiglio. Entrambi hanno citato una questione in sospeso nella diatriba tra la maggioranza del Parlamento e il Consiglio. Questa settimana ho appreso che il Consiglio si è opposto a una formulazione sull’approccio simmetrico contenuta nella relazione dell’onorevole Ferreira, la relatrice per il gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Sapete dirmi se il problema si è risolto, visto che il Consiglio ha votato a favore della relatrice? A dire il vero, in quel caso ci sarebbe ancora una questione irrisolta tra la maggioranza dell’Assemblea e il Consiglio, o vi siete scordati di parlarne? Se così fosse, vorrei anche una conferma in tal senso, altrimenti mi viene da pensare che lo consideriate un aspetto irrilevante. Vorrei che voi due mi forniste una spiegazione alla fine della discussione. Dopo aver ascoltato i due gruppi conservatori presenti in Parlamento, e anche i liberali, ho l’impressione che siano convinti che, adottando la loro proposta, rimetteremmo ordine nel mondo. Purtroppo non è così. Il mondo peggiorerebbe, non migliorerebbe, visto che hanno trasformato l’opportunità di creare una politica economica più comune in Europa in un pacchetto di austerità. è deplorevole, poiché si tratta di una politica che risale al secolo scorso, perché rappresenta un approccio antiquato che, tra le varie tecniche politiche, si limita ad adottare i regimi sanzionatori e non gli incentivi, la tassazione intelligente, oppure gli approcci equilibrati come quelli da noi proposti. Diversi gruppi presenti in Aula hanno formulato proposte sufficientemente pragmatiche da consentire la presentazione di un pacchetto equilibrato. L’onorevole Wortmann-Kool ci vuole far credere che tale proposta verrebbe bloccata dai Verdi e dai socialdemocratici, ma sono solo sciocchezze. è vero il contrario. Ai deputati di questo Parlamento appartenenti al gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), che corrono dietro alla Commissione o al Consiglio, voglio ricordare che non siamo qui per annuire, bensì per pensare con la nostra testa. I nostri elettori si aspettano questo da noi. Mi preme pertanto precisare che al momento non potete sapere se uno Stato membro sta acquistando un arsenale di difesa, un cacciabombardiere, o se sta investendo nel sistema d’istruzione di domani. Non siete in grado di valutare qualitativamente la sua politica di bilancio. Ma noi vogliamo dotarvi degli strumenti per farlo. Volevamo un patto più intelligente che consentisse alla Commissione di esercitare una maggiore influenza. Non riesco a capire come mai il Commissario Rehn non sia d’accordo. Oltre a una maggiore influenza, avevamo in mente una politica economica moderna che fa riferimento agli obiettivi UE 2020 nell’interesse dei nostri cittadini. Avete fatto naufragare il processo, ed è un peccato. Ne consegue che questo pacchetto non è per nulla bilanciato. Continueremo a batterci per un pacchetto economico migliore. Lo dobbiamo al nostro elettorato. In verità, la risposta deve essere “più Europa”, non “meno Europa”. Ma deve essere l’Europa giusta, non il pacchetto sbagliato."@it12
"Pone pirmininke, savo komentarus norėčiau pradėti nuo klausimo Komisijos nariui O. Rehnui ir Tarybos atstovui A. Kármánui. Abu jie kalbėjo apie neišspręstą reikalą, dėl kurio ginčijasi Parlamento dauguma ir Taryba. Šią savaitę pastebėjau, kad Taryba nepritarė E. Ferreiros, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pranešėjos, pranešimo tekstui, susijusiam su simetriniu požiūriu. Ar galite man pasakyti, kad ši problema išspręsta, nes Taryba balsavo už pranešėją? Iš tikrųjų tada vis tiek turėtumėte problemą tarp daugumos čia ir Tarybos – ar jūs pamiršote tai paminėti? Jei taip, norėčiau sužinoti ir tai, nes tada, manyčiau, kad, jūsų nuomone, tai nėra svarbu. Norėčiau, kad jūs abu man tai paaiškintumėte šių diskusijų pabaigoje. Klausantis dviejų konservatyvių šio Parlamento frakcijų, taip pat liberalų, man susidarė įspūdis, kad, jei priimsime tai, ką jie čia pateikė svarstyti, pasaulis bus sutvarkytas. Deja, taip nebus. Pasaulis dėl to taps blogesnis, o ne geresnis – nes jie atsisakė progos sukurti bendresnę Europos ekonomikos politiką, o vietoj to ėmėsi griežto taupymo paketo. Tai yra blogai, nes tai reiškia praeito amžiaus politiką, nes tai reiškia pasenusį požiūrį, kai politikai tesiimama sankcijų, o ne paskatų ar išmanaus apmokestinimo, ar subalansuoto požiūrio, tokio, kokį remiame mes. Įvairios Parlamento pusės pateikė pakankamai pragmatinių pasiūlymų, kuriais remiantis buvo galima pateikti svarstyti subalansuotą paketą. Jei C. Wortmann-Kool nori teigti, kad paketą vetuos žalieji ir socialdemokratai, žinoma, tai paprasčiausiai nesąmonė. Tiesa yra absoliučiai priešinga. Šio Parlamento nariams iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų), kurie antrina Komisijai ir Tarybai, norėčiau pasakyti, kad mes esame čia ne tam, kad be diskusijų viskam pritartume, o tam, kad galvotume patys. Būtent to iš mūsų tikisi rinkėjai. Todėl noriu pažymėti, kad šiuo metu jūs negalite pasakyti, ar valstybė narė perka gynybos įrangą, karinius orlaivius, ar investuoja į savo rytojaus švietimo sistemą. Jūs neturite galimybių kokybiškai įvertinti valstybės biudžeto politiką. Iš tikrųjų mes norime suteikti jums priemones tai padaryti. Mes norėjome sumanesnio pakto, kuriame Komisijai būtų suteikta daugiau galimybių daryti įtaką. Negaliu suprasti, kodėl Komisijos narys O. Rehn su tuo nesutinka – su daugiau galimybių daryti įtaką ir su šiuolaikine ekonomikos politika, kuria vykdant dėl mūsų piliečių interesų remiamasi strategijos „Europa 2020“ tikslais. Jūs tai sužlugdėte ir gaila dėl to. Dėl tos priežasties šis paketas jokiu būdu nėra subalansuotas. Mes ir toliau kovosime dėl geresnio ekonomikos paketo. Esame skolingi tai savo rinkėjams. Tiesą sakant, atsakymas turi būti „daugiau Europos“, o ne „mažiau Europos“. Tačiau tai turi būti teisinga Europa o ne neteisingas paketas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu sākt savus komentārus ar jautājumu komisāram Rehn un kungam no Padomes. Abi ir runājuši par nenokārtotu jautājumu diskusijā starp Parlamenta vairākumu un Padomi. Šonedēļ es ievēroju, ka Padome ir iebildusi pret kundzes, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas referentes, ziņojuma tekstu attiecībā uz simetrisko pieeju. Vai jūs varat pateikt man, ka šī problēma tika atrisināta, jo Padome balsoja par šo referenti? Faktiski jums tad joprojām saglabājas domstarpības starp vairākumu šeit un starp Padomi — vai jūs aizmirsāt to pieminēt? Ja tā ir, es vēlētos zināt arī to, jo tad es domātu, ka jūs uzskatāt to par nesvarīgu. Es vēlētos, lai jūs abi izskaidrotu man to debašu beigās. Pēc divu Parlamenta konservatīvo grupu, kā arī liberāļu noklausīšanās man ir radies iespaids, ka tad, ja mēs pieņemsim to, ko viņi ir piedāvājuši, pasaule tiks savesta kārtībā. Diemžēl tas tā nebūs. Pasaule ar laiku kļūs arvien sliktāka, nevis labāka, jo iespēju veidot kopēju ekonomikas politiku Eiropā viņi ir pārvērtuši par taupības pasākumu kopumu. Tas ir slikti, jo tā ir novecojusi pieeja, kas tikai ievieš politisku sankciju režīmus, nevis atvieglojumus vai saprātīgu nodokļu sistēmu, vai līdzsvarotu pieeju, ko pārstāvam mēs. Dažādas Parlamenta puses ir izvirzījušas pietiekami pragmatiskus priekšlikumus, lai būtu iespējams piedāvāt līdzsvarotu tiesību aktu kopumu. Ja kundze vēlas pieprasīt, lai to bloķētu zaļie un sociāldemokrāti, tas, protams, būtu vienkārši bezjēdzīgi. Pareizs ir tieši pretējais. Parlamenta locekļiem no Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgajiem demokrātiem), kas seko vai nu Komisijai, vai Padomei, es teiktu, ka mēs šeit neesam tāpēc, lai ļautu lietām notikt bez liekām formalitātēm, bet drīzāk lai padomātu par mums pašiem. To no mums gaida vēlētāji. Līdz ar to man jāpievērš jūsu uzmanība tam, ka šobrīd jūs nevarat zināt, vai dalībvalsts pērk ieročus un iznīcinātājus, vai tā iegulda savā nākotnes izglītības sistēmā. Jūs nemaz neesat tādā situācijā, lai varētu kvalitatīvi novērtēt valsts budžeta politiku. Faktiski mēs gribam darīt jums to zināmu. Mēs gribējām intelektuālāku tiesību aktu paketi, kas paredz Komisijai lielāku ietekmes iespēju. Nesaprotu, kāpēc komisārs Rehn tam nepiekrīt — vairāk ietekmes iespēju un moderna ekonomiskā politika saistās ar „ES 2020” mērķiem, kas ir mūsu valstu pilsoņu interesēs. Mēs esam zaudējuši šo iespēju, un tas ir ļoti žēl. Rezultātā šis tiesību aktu kopums nekādā ziņā nav līdzsvarots. Mēs turpināsim cīnīties par labāku ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopumu. Tas ir mūsu parāds mūsu vēlētājiem. Faktiski atbildei jābūt „vairāk Eiropas”, nevis „mazāk Eiropas”. Taču tai jābūt pareizai Eiropai, nevis nepareizam tiesību aktu kopumam."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen eine Frage an Kommissar Rehn und auch an Herrn Kármán vom Rat richten dürfen. Beide haben davon gesprochen, es sei noch eine Frage offen in der Auseinandersetzung zwischen Mehrheit des Parlaments und dem Rat. Ich habe diese Woche zur Kenntnis genommen, dass der Rat einer Formulierung im Bericht der sozialdemokratischen Berichterstatterin Elisa Ferreira widersprochen hat, wo es um den symmetrischen Ansatz geht. Können Sie berichten, dass dieses Problem geklärt ist, weil der Rat der Berichterstatterin zugestimmt hat? In der Tat, dann hätten Sie noch ein Problem zwischen der Mehrheit hier und dem Rat. Oder haben Sie vergessen, das zu erwähnen? Dann würde ich das auch gerne wissen, denn dann würde ich denken, dass das aus Ihrer Sicht unwichtig ist. Ich hätte dazu gerne von beiden am Ende dieser Diskussion eine Aufklärung. Wenn ich den beiden konservativen Fraktionen hier im Hause zuhöre und auch den Liberalen, dann habe ich den Eindruck, dass die Welt in Ordnung ist, wenn wir das verabschieden, was sie hier vorgelegt haben. Das ist leider falsch. Die Welt ist danach schlechter und nicht besser, weil sie aus der Chance, mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik in Europa zu stiften, einen Austeritätspakt gemacht haben. Das ist schlecht, weil es für eine Politik steht, die aus dem letzten Jahrhundert stammt, weil es für einen Ansatz von vorgestern steht, der lediglich von der Technik des Politikmachens über Sanktionsregime verfügt, aber keineswegs über Anreize, über intelligente Steuerungsverfahren, über balancierte Ansätze wie wir sie vertreten haben. Wir haben hinreichend von verschiedenen Seiten des Hauses pragmatische Vorschläge unterbreitet, um hier ein ausgewogenes Paket vorzulegen. Es ist natürlich barer Unsinn, wenn Kollegin Wortmann-Kool ausführen möchte, Grüne und Sozialdemokraten würden hier etwas blockieren. Das Gegenteil ist der Fall! Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der EVP – die Sie gerade entweder der Kommission nachlaufen oder dem Rat – wir sind ja nicht zum Abnicken hier, sondern zum selber Denken, das ist der Auftrag der Wählerinnen und Wähler –, ich muss Sie einmal fragen: Sie können im Moment doch gar nicht beurteilen, ob ein Mitgliedstaat Panzer kauft, Kampfflugzeuge oder in sein Erziehungssystem von morgen investiert. Sie sind doch gar nicht in der Lage, eine qualitative Bewertung der Haushaltspolitik vorzunehmen. Das in der Tat wollten wir Ihnen an die Hand geben. Wir wollten einen intelligenteren Pakt, der der Kommission mehr Möglichkeiten der Einflussnahme gibt. Ich verstehe in keiner Weise, warum Herr Rehn dem nicht zustimmt, mehr Möglichkeiten der Einflussnahme, eine moderne Wirtschaftspolitik unter Hinweis auf EU-2020-Ziele im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu betreiben. Das haben Sie kaputt gemacht, das ist schade! Deswegen ist dieses Paket in keiner Weise balanciert. Wir werden weiter um ein besseres Wirtschaftspaket kämpfen. Das sind wir den Wählerinnen und Wählern schuldig. Denn in der Tat muss die Antwort „mehr Europa“ sein und nicht „weniger Europa.“ Aber das richtige Europa sollte es dann schon sein und nicht das falsche Paket."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, voordat ik verderga, wil ik commissaris Rehn en ook de heer Kármán van de Raad een vraag stellen. Zij hebben beide opgemerkt dat er nog een kwestie moet worden afgehandeld inzake de meerderheid van het Parlement en van de Raad. Ik heb deze week vernomen dat de Raad zich heeft verzet tegen een formulering in het verslag van de sociaaldemocratische rapporteur Elisa Ferreira ten aanzien van de symmetrische benadering. Kunt u bevestigen dat dit probleem is opgelost, aangezien de Raad heeft ingestemd met de rapporteur? Dan blijft er nog het probleem van de meerderheid hier en die in de Raad over. Of bent u vergeten dit te melden? Dat zou ik dan ook graag weten, want daaruit zou ik opmaken dat het in uw ogen onbelangrijk is. Graag hoor ik van u beiden voor het einde van dit debat een toelichting. Als ik de twee conservatieve fracties hier en ook de liberalen beluister, dan krijg ik de indruk dat de wereld beter af is als we de door u voorgestelde teksten aannemen. Dat is echter niet juist. De wereld is slechter af, niet beter, omdat men de kans om een meer gemeenschappelijk economisch beleid in Europa in te voeren, heeft laten liggen. Wat overblijft is niet meer dan een bezuinigingspact. Dat is een slechte zaak, omdat het een voortzetting betekent van het beleid uit de vorige eeuw, een achterhaalde aanpak die louter voorziet in politieke sanctieregelingen, en niet in stimulansen, intelligente belastingen en evenwichtige uitgangspunten zoals door ons naar voren gebracht. Er zijn vanuit het Parlement diverse pragmatische voorstellen gedaan om tot een evenwichtig pakket te komen. De bewering van collega Wortmann-Kool dat de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement hier iets willen blokkeren, raakt natuurlijk kant noch wal. Het tegendeel is waar! Geachte collega's van de PPE, of u nu de Commissie of de Raad achterna loopt, u bent hier niet om slechts ja te knikken, maar om zelf na te denken, dat is de opdracht van de kiezers. Ik wil u het volgende vragen: u kunt momenteel toch niet beoordelen of een lidstaat tanks en gevechtsvliegtuigen koopt, of investeert in het toekomstige onderwijsstelsel? U kunt geen kwalitatieve beoordeling van het begrotingsbeleid uitvoeren. Dat is wel waarop we hebben aangestuurd. We hebben gestreefd naar een intelligenter pakket, waarmee de Commissie meer invloed kan uitoefenen. Ik kan niet begrijpen waarom de heer Rehn zich verzet tegen de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen, tegen een modern economisch beleid met oog voor de EU 2020-doelstellingen in het belang van de burgers. Die mogelijkheid hebt u afgewezen en dat is jammer. Daarom is dit pakket verre van evenwichtig. Wij zullen ons blijven inzetten voor een beter economisch pakket. Dat zijn we aan onze kiezers verschuldigd. Het antwoord moet immers 'meer Europa' zijn en niet 'minder Europa'. Maar dan wel het juiste Europa en niet het verkeerde pakket."@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę zacząć od zadania pytania komisarzowi Rehnowi i reprezentującemu Radę ministrowi Kármánowi. Obydwaj mówili o nierozwiązanej kwestii w sporze między większością parlamentarną a Radą. W tym tygodniu Rada sprzeciwiła się sformułowaniom zawartym w sprawozdaniu pani poseł Ferreiry, sprawozdawczyni z ramienia Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, które dotyczyły symetrycznego podejścia. Czy mogą Panowie mi powiedzieć, że kwestię tę rozwiązano, gdyż Rada zagłosowała za wersją sprawozdawczyni? W rzeczywistości nadal istniałby wówczas problem sporu między tutejszą większością a Radą – zapomnieli Panowie o tym wspomnieć? Jeżeli tak, chciałbym o tym również wiedzieć, gdyż dowodziłoby to, że uważają Panowie tę kwestię za mało ważną. Prosiłbym Panów o wyjaśnienie mi tego na koniec dzisiejszej debaty. Słuchając dwóch konserwatywnych grup w tym Parlamencie oraz liberałów, odnoszę wrażenie, że jeżeli przyjmiemy przedstawione przez nich propozycje, świat zostanie naprawiony. Tak jednak niestety nie jest. Świat stałby się od tego gorszy, a nie lepszy, gdyż sposobność stworzenia bardziej wspólnej polityki gospodarczej w Europie wykorzystano, by opracować pakiet oszczędnościowy. To podejście niewłaściwe, gdyż reprezentuje politykę pochodzącą z zeszłego wieku, staromodne podejście, które z technik politycznych wykorzystuje jedynie sankcje, nie zaś zachęty lub inteligentne opodatkowanie, czy też wyważone podejście, jakie reprezentujemy my. Różne frakcje w Parlamencie przedstawiły wystarczającą liczbę pragmatycznych propozycji, by umożliwić stworzenie wyważonego pakietu. Pani poseł Wortmann-Kool twierdzi, że zostałby on zablokowany przez zielonych lub socjaldemokratów, ale to oczywiście nonsens. Jest dokładnie przeciwnie. Posłom do Parlamentu Europejskiego z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), którzy wiernie podążają za Komisją lub Radą, pragnę powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj, żeby przytakiwać, ale żeby myśleć samodzielnie. Tego oczekują od nas wyborcy. Muszę zatem wam wskazać, że dziś nie da się określić, czy państwo członkowskie kupuje służący do obrony sprzęt wojskowy, myśliwce, czy też inwestuje w system edukacyjny jutra. Nie macie możliwości dokonania jakościowej oceny jego polityki budżetowej. My natomiast chcemy wam dać takie narzędzia. Chcieliśmy inteligentniejszego paktu, który da Komisji większe możliwości wywierania wpływu. Nie rozumiem, dlaczego komisarz Rehn nie zgadza się na to – zyskałby większą możliwość wpływu i nowoczesną politykę gospodarczą odwołującą się do celów strategii Europa 2020 w interesie obywateli. Zniweczyliście tę szansę, a szkoda. W efekcie pakiet nie jest w żadnym razie wyważony. Będziemy nadal walczyć o lepszy pakiet gospodarczy. Jesteśmy to winni naszym wyborcom. W istocie odpowiedzią musi być „więcej Europy”, a nie „mniej Europy”. Musi to jednak być właściwa Europa, a nie błędny pakiet."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar os meus comentários com uma pergunta ao senhor Comissário Rehn e ao senhor Presidente em exercício do Conselho Kármán. Ambos referiram uma questão pendente na discussão entre a maioria parlamentar e o Conselho. Esta semana, notei que o Conselho se opôs à secção do relatório da senhora deputada Ferreira, relatora do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, relativa à abordagem simétrica. Podem dizer-me se este problema foi resolvido, tendo em conta que o Conselho votou em consonância com a relatora? Em boa verdade, os senhores continuariam, nesse caso, a ter um problema entre a maioria deste Parlamento e o Conselho – ou esqueceram-se de mencionar esse facto? Gostaria de saber se foi isso que aconteceu pois, se assim for, penso que os senhores consideram esse assunto pouco importante. Peço que me expliquem este ponto no final deste debate. Ouvindo os dois grupos conservadores desta Assembleia, e também os liberais, fica-se a pensar que, se adoptarmos o que apresentaram aqui, o mundo entrará nos eixos. Infelizmente, não é isso que acontece. O mundo ficaria pior, não melhor – porque os conservadores transformaram uma oportunidade de criar mais uma política económica comum na Europa num pacote de austeridade. Isso é negativo porque representa uma política do século passado, porque representa uma abordagem ultrapassada que se limita a criar regimes de sanções através de técnicas políticas e não incentivos, ou uma tributação inteligente ou abordagens equilibradas como as que apresentámos. Várias secções da Assembleia fizeram propostas pragmáticas suficientes para permitir que fosse apresentado um pacote equilibrado. Se a senhora deputada Wortmann-Kool pretende afirmar que tal pacote seria bloqueado pelos Verdes e pelos sociais-democratas, está a defender, naturalmente, uma ideia absurda. Passa-se exactamente o contrário. Aos membros desta Assembleia pertencentes ao Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) – que seguem sempre a Comissão ou o Conselho – eu diria que não estamos aqui para deixar passar tudo tranquilamente, mas para pensarmos por nós próprios. É isso que os eleitores esperam de nós. Tenho de vos recordar, pois, que, neste momento, os senhores não sabem dizer se um Estado-Membro está a comprar armamento de defesa e caças ou a investir no sistema de ensino do futuro. Os senhores não estão em posição de efectuar uma avaliação qualitativa da sua política orçamental. Nós queremos, de facto, preparar-vos para o fazer. Pretendíamos um pacto mais inteligente que criava mais oportunidades para a Comissão exercer a sua influência. Não consigo entender por que motivo o senhor Comissário Rehn não concorda com esta proposta – mais possibilidades de exercer a sua influência e uma política económica moderna que faz referência aos objectivos da Estratégia UE 2020 no interesse dos nossos cidadãos. Os senhores fizeram-na descarrilar, e isso é lamentável. Consequentemente, este pacote não é, de todo, equilibrado. Continuaremos a lutar por um melhor pacote económico. Devemo-lo ao nosso eleitorado. Na verdade, a resposta tem de ser “mais Europa”, e não “menos Europa”. Todavia, tem de ser a Europa certa – não o pacote errado."@pt17
"Dle președinte, aș dori ca la începutul comentariilor mele să îi adresez o întrebare dlui comisar Rehn și dlui Kármán din Consiliu. Ambii au menționat un aspect rămas în suspans în disputa dintre majoritatea parlamentară și Consiliu. Săptămâna aceasta, am observat opoziția Consiliului față de textul raportului elaborat de dna Ferreira, raportoare a Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, referitor la abordarea simetrică. Puteți să îmi spuneți dacă această problemă s-a rezolvat, întrucât Consiliul a votat în favoarea raportorului? În realitate, mai există vreo problemă între majoritatea de aici și Consiliu – sau ați omis să menționați acest lucru? Dacă da, aș dori, de asemenea, să știu acest lucru, altfel aș putea crede că o considerați lipsită de importanță. Aș dori ca amândoi să îmi explicați acest aspect la sfârșitul dezbaterii. Ascultând cele două grupuri conservatoare din această Cameră, precum și pe liberali, am impresia că, dacă vom adopta ce au prezentat ei aici, lumea va fi pusă în ordine. Din păcate, nu este așa. Ulterior, în lume va fi mai rău, nu mai bine – deoarece au transformat oportunitatea de a crea o politică economică mai comună în Europa într-un pachet de austeritate. Este un lucru rău, deoarece reprezintă o politică din secolul trecut, o abordare depășită care adoptă doar regimurile de sancțiuni din tehnicile politice, și nu stimulentele, impozitarea inteligentă sau abordările echilibrate, așa cum au fost prezentate de noi. Diferite părți ale acestei Camere au formulat destule propuneri pragmatice pentru a permite depunerea unui pachet echilibrat. Dacă dna Wortmann-Kool dorește să susțină că va fi blocată de verzi și de social-democrați, nu are decât, dar este pur și simplu absurd. Se întâmplă exact contrariul. Deputaților din această Cameră care formează Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) – și care sunt când de partea Comisiei, când de partea Consiliului – le-aș spune că nu ne aflăm aici pentru a evita dezbaterile, ci, mai degrabă, pentru a avea opinii personale. Asta așteaptă alegătorii de la noi. Prin urmare, trebuie să vă atrag atenția că, în prezent, nu puteți ști dacă un stat membru cumpără echipamente de apărare, avioane de luptă sau investește în sistemul educațional de mâine. Nu sunteți în măsură să realizați o evaluare calitativă a politicii sale bugetare. De fapt, noi dorim să vă oferim mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Ne-am dorit un pact mai inteligent, care să ofere o oportunitate mai mare pentru a avea o Comisie cu influență. Nu pot să înțeleg de ce dl comisar Rehn nu este de acord cu acest aspect – am avea mai multe oportunități de influență și o politică economică modernă care să facă referire la obiectivele UE 2020, în interesul cetățenilor. V-ați abătut de la drum și este păcat. În consecință, acest pachet nu este echilibrat deloc. Vom continua să luptăm pentru un pachet economic mai bun. Îi datorăm acest lucru electoratului nostru. Sincer, răspunsul trebuie să fie „mai multă Europă”, nu „mai puțină Europă”. Trebuie totuși să fie Europa corectă – nu pachetul greșit."@ro18
"Svoje poznámky začnem otázkou pánovi komisárovi Rehnovi a pánovi Kármánovi z Rady. Obaja hovorili o nevyriešenej veci súvisiacej s rozporom medzi parlamentnou väčšinou a Radou. Tento týždeň som zaregistroval, že Rada vyjadrila zamietavé stanovisko k textu v správe pani Ferreirovej, spravodajkyni za Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktorý sa týkal symetrického prístupu. Môžete mi povedať, že sa tento problém vyriešil, keďže Rada hlasovala za správu pani spravodajkyne? V skutočnosti by ste potom však stále mali problém medzi väčšinou tu a v Rade – alebo ste to zabudli spomenúť? Ak je to tak, aj to by som chcel vedieť, pretože potom by som si myslel, že to považujete za bezvýznamné. Bol by som rád, keby ste mi to vy dvaja na konci tento rozpravy vysvetlili. Po vypočutí dvoch konzervatívnych skupín, ako aj liberálov tu v Parlamente som nadobudol dojem, že ak prijmeme to, čo tu predložili, svet by sa napravil. Žiaľ, nie je to tak. Svet by bol potom horší, nie lepší, pretože zmenili príležitosť na vytvorenie ešte silnejšej spoločnej hospodárskej politiky v Európe na balík úsporných opatrení. A to je zlé, pretože to predstavuje politiku, ktorá sa datuje späť do minulého storočia, pretože to predstavuje zastaraný prístup, ktorý si z politických techník vyberá len sankcie a nie stimuly, rozumné zdaňovanie či vyvážené prístupy, aké sme predstavili aj my. Rôzne strany Parlamentu predložili dostatočný počet pragmatických návrhov, aby sa dal predložiť vyvážený balík. Ak chce pani Wortmannová-Koolová tvrdiť, že by to zelení a sociálni demokrati zablokovali, je to, samozrejme, úplný nezmysel. Presný opak je pravdou. Poslancom tohto Parlamentu z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) – ktorí nadbiehajú buď Komisii, alebo Rade – by som chcel povedať, že tu nie sme preto, aby sme nechali veci prejsť len tak, ale aby sme sami mysleli. Práve to od nás očakávajú voliči. Preto musím poukázať na to, že v súčasnosti neviete povedať, či členský štát kupuje obranné prostriedky, bojové lietadlá alebo či investuje do svojho vzdelávacieho systému zajtrajška. Nie ste v pozícii, aby ste mohli kvalitatívne posudzovať jeho rozpočtovú politiku. My vás ale v skutočnosti chceme vybaviť tak, aby ste to robiť mohli. Chceli sme rozumnejšiu dohodu, ktorá poskytne Komisii väčšiu príležitosť, aby mala vplyv. Nedokážem pochopiť, prečo s tým pán komisár Rehn nesúhlasí – s väčšími príležitosťami na ovplyvňovanie a modernou hospodárskou politikou, ktorá sa v záujme našich občanov odvoláva na ciele stratégie EÚ 2020. Túto možnosť ste odsunuli bokom a to je škoda. V dôsledku toho tento balík nie je v žiadnom prípade vyvážený. Budeme aj ďalej bojovať za lepší hospodársky balík. Dlhujeme to našim voličom. Odpoveďou skutočne musí byť viac Európy, nie menej. Musí to však byť správna Európa a nie zlý balík."@sk19
"Gospod predsednik, svoje pripombe bi rad začel z vprašanjem komisarju Rehnu in gospodu Kármánu iz Sveta. Oba sta govorila o nerešeni zadevi v sporazumu med parlamentarno večino in Svetom. Ta teden sem ugotovil, da je Svet nasprotoval besedilu glede simetričnega pristopa v poročilu gospe Ferreira, poročevalke za Skupino naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Ali mi lahko rečete, da je bil ta problem rešen, ker je Svet glasoval za to poročevalko? Dejansko bi potem še vedno imeli problem med večino tu in Svetom – ali ste to pozabili omeniti? Če je tako, bi rad vedel tudi to, ker bi potem menil, da to štejete za nepomembno. Rad bi, da mi to pojasnita na koncu razprave. Ko poslušam dve konzervativni skupini v tem parlamentu in tudi liberalce, imam vtis, da bo svet spravljen v red, če sprejmemo, kar smo tu predložili. Žal to ne drži. Posledično bo na svetu še slabše in ne bolje – ker so priložnost, da se v Evropi ustvari bolj skupna gospodarska politika, spremenili v varčevalni sveženj. To je slabo, ker predstavlja politiko, ki izhaja iz prejšnjega stoletja, ker predstavlja zastarel pristop, ki zgolj jemlje režime sankcij iz političnih tehnik in ne pobud, pametnega obdavčenja ali uravnoteženih pristopov, kakršne smo predstavljali mi. Različne strani Parlamenta so podale zadosti praktične predloge, ki bi omogočili predložitev uravnoteženega svežnja. Če gospa Wortmann-Kool želi trditi, da ga bodo blokirali zeleni in socialni demokrati, je to seveda preprosto nesmisel. Resnica je ravno nasprotna. Za člane tega parlamenta iz Poslanske skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) – ki se podijo za Komisijo ali Svetom – bi podal izjavo, da nismo tu zato, da bi zadeve sprejemali enoglasno in brez razprave, ampak da sami premislimo. To volivci pričakujejo od nas. Zato vas moram opozoriti, da zdaj ni mogoče vedeti, ali država članica kupuje obrambno vojaško opremo, vojaška letala ali vlaga v svoj izobraževalni sistem za prihodnost. Ne morete narediti kvalitativne ocene njene proračunske politike. Dejansko vas želimo opremiti, da boste to lahko storili. Želeli smo pametnejši pakt, ki zagotavlja boljšo priložnost, da bo imela Komisija vpliv. Ne morem razumeti, zakaj se komisar Rehn ne strinja s tem – več priložnosti za vpliv in sodobna gospodarska politika, ki se navezuje na cilje EU 2020 v interesu naših državljanov. Speljali ste jo na slep tir in to je škoda. Posledično ta sveženj nikakor ni uravnotežen. Še naprej se bomo borili za boljši gospodarski sveženj. To dolgujemo našim volivcem. V resnici mora biti odgovor „več Evrope“, ne „manj Evrope“. Vendar pa mora biti to prava Evropa – ne napačni sveženj."@sl20
"Herr talman! Jag vill inleda mina kommentarer med en fråga till kommissionsledamot Rehn och András Kármán från rådet. Båda har talat om en olöst fråga i kontroversen mellan den parlamentariska majoriteten och rådet. Denna vecka noterade jag att rådet hade motsatt sig texten i betänkandet av Elisa Ferreira, föredraganden för gruppen Progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet, när det gäller den symmetriska metoden. Kan ni säga till mig att detta problem har lösts, eftersom rådet röstade till föredragandens fördel? I själva verket borde det i sådana fall fortfarande finnas ett problem mellan majoriteten och rådet, eller glömde ni säga det? Om så är fallet skulle jag också vilja veta detta, för då skulle jag tro att ni inte anser att det är viktigt. Jag vill att ni båda förklarar detta för mig i slutet av debatten. När jag lyssnar på de båda konservativa grupperna i denna kammare, och även på de liberala, får jag intrycket av att om vi antar det som de har lagt fram kommer världen att ställas till rätta. Tyvärr är det inte så. Världen skulle i sådana fall bli sämre och inte bättre, för de har omvandlat en möjlighet att skapa en mer gemensam ekonomisk politik i EU till ett åtstramningspaket. Det är inte bra, för det symboliserar en politik från förra århundradet och ett förlegat synsätt som bara tar sanktionssystem från politisk taktik och inte incitament, eller smart beskattning, eller sådana balanserade strategier som vi har framhållit. Tillräckligt pragmatiska förslag har lagts fram från olika håll i parlamentet för att ett balanserat paket ska kunna läggas fram. Det är givetvis struntprat om Corien Wortmann-Kool påstår att det skulle stoppas av de gröna och av socialdemokraterna. Sanningen är den raka motsatsen. Jag vill säga till parlamentsledamöterna från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) – som hänger på antingen kommissionen eller rådet – att vi inte är här för att släppa igenom saker och ting utan vidare utan snarare för att fatta egna beslut. Det är vad väljarna förväntar sig av oss. Därför måste jag påpeka att ni för närvarande inte kan säga om en medlemsstat köper in krigsmateriel och stridsplan eller investerar i morgondagens utbildningssystem. Ni kan inte göra någon kvalitativ bedömning av medlemsstatens budgetpolitik. Vi vill faktiskt ge er förutsättningar för att göra detta. Vi ville ha en smartare pakt som ger kommissionen större möjligheter att påverka. Jag kan inte förstå varför kommissionsledamot Rehn inte samtycker till detta, dvs. större möjligheter att påverka och en modern ekonomisk politik som hänvisar till Europa 2020-målen i våra medborgares intresse. Ni har förstört detta, och det är synd. Följaktligen är detta paket inte balanserat över huvud taget. Vi kommer att fortsätta kämpa för ett bättre ekonomiskt paket. Vi är skyldiga våra väljare detta. Svaret måste sannerligen vara ”mer Europa” och inte ”mindre Europa”. Det måste dock vara rätt Europa – inte fel paket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph