Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-082-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-082-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tisztelt elnök úr, Šefčovič biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Engedjék meg, hogy ezen utolsó alkalommal, amikor a plenáris vitában részt veszek, az anyanyelvemet használjam. Először is szeretném megköszönni az elismerő szavakat. Pártállásra való tekintet nélkül sokak szájából elhangzott, hogy a magyar elnökség jó munkát végzett. Én azt gondolom – ez személyes meggyőződésem is –, hogy igenis, érdemes parlamentbarát elnökséget végezni az Unióban. Ugyanúgy siker, hogy egy másik feladatunkat, amit kaptunk az Európai Tanácstól, hogy az Európai Beruházási Bank hitelezési kapacitását azt növeljük meg, ezzel a Parlamenttel meg tudtunk állapodni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az észak-afrikai országok helyzetének rendezéséhez. Egy kitérő erejéig muszáj reagálnom Tabajdi képviselő úr szavaira. Vissza kell utasítanom a magyar kormány tagjait érintő, meggyőződésem szerint belpolitikai motivációjú megjegyzéseit. Először is szeretném, ha megkérdezné például a Parlament gazdasági bizottságában ülő kollégáit Matolcsy György miniszter úr munkájáról, ugyanis tegnap a meghallgatáson kissé más volt a hangulat, mint amiről ön most beszélt. Azt is figyelmébe ajánlanám, hogy olvassa el, hogy az európai szemeszter kapcsán a tagállamok hogyan reagáltak a bizottsági ajánlásokra. Lehet ezekre reagálni, a tartalmat is lehet kritikával illetni, ugyanis minden az Európai Unióban eszmecserék és véleményváltások kapcsán alakul és bizony sok ország fogalmazott meg kritikát a tartalommal kapcsolatosan. A másik pedig, szeretném Tabajdi úrnak elmondani, hogy mi volt a magyar elnökség egyik pozitívuma, ami szerintem annak, hogy nagyon sok kérdésben döntésre tudtunk jutni az uniós intézményekkel a titka volt. És ez nem volt más, mint hogy tiszteletben tartottuk a szerződéseket és az egyes intézményeknek a kompetenciáját. A hatos csomagot úgy adjuk át most az Európai Tanácsnak, hogy a magyar elnökség mindent elkövetett a megállapodás érdekében, ezt kimondta Barroso elnök úr, és kimondták az ön kollégái ebben a Házban a bizottsági üléseken. Tehát mi átadjuk most az Európai Tanácsnak, amelynek van egy elnöke, úgy hívják, hogy Herman Van Rompuy, aki majd belátása szerint cselekszik. És végezetül a horvát csatlakozás. Ugye azt mondtam az elején, hogy nagyon óvatosan bánok azzal, hogy történelmi jelzőket használjak. Azt gondolom viszont, hogy Horvátország esetében igenis a történelmi pillanat elérkezett. Üzenhetünk általa a Nyugat-Balkánnak, hogy a helyük az Európai Unióban van. Bízom benne, hogy az uniós állam- és kormányfők holnap, holnapután meghozzák a politikai döntést Horvátország csatlakozásáról, a tárgyalásokat a magyar elnökség végóráiban, legkésőbb június 30-án le tudjuk zárni. Az Európai Bizottság éjt nappallá téve dolgozott annak érdekében, hogy június 10-én ki tudják állítani a bizonyítványt, ami egy pozitív bizonyítvány lett. Arról tudom tájékoztatni önöket, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a horvátok éjjel-nappal dolgoztak és a magyar elnökség ugyanezt teszi. Minden nap van tanácsi munkacsoportülés annak érdekében, hogy a munkát be tudjuk fejezni. Végezetül köszönetet szeretnék még mondani nemcsak ennek a Háznak – azt már megtettem – de triópartnereinknek: Spanyolországnak és Belgiumnak a kiváló együttműködésért, azért, hogy a közös másfél éves trióprogramot véghez tudtuk vinni, és hadd kívánjak végezetül jó munkát és parlamentbarát elnökséget Lengyelországnak. Barroso elnök úr a hatos jogszabálycsomagra utalt, Šefčovič alelnök úr a horvát tárgyalásokra és különböző dossziékra. Az, hogy társdöntéshozatal van az Európai Unióban, az egyébként lehetőséget ad a Tanácsnak és az elnökségnek arra, hogy nagyon sok személyes kapcsolatot kiépítsen a képviselőkkel, és érzékenyebb legyen a két intézmény egymás problémáira, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség mindenki számára. Köszönöm a mostani vitát is. Azt gondolom, hogy az alapelvekben és az alapértékekben – és nagyon sok minden elhangzott erről, sőt, európai integrációs filozófiákról beszélgettünk itt ma, és azt kell, hogy mondjam, hogy a képviselői hozzászólások nagy része azt tükrözte, hogy ebben – egyetértünk. Abban is egyetértünk, hogy rendkívüli nehézségű kérdésekkel kell a mostani Európai Tanácsnak megbirkóznia. A történelmi jelzővel én mindig óvatosan bánnék, mert azt hiszem, hogy leértékeljük ezt a fogalmat, ha túl gyakran használjuk. Azzal is mélyen egyetértek, hogy a félelem és bizalmatlanság az rossz tanácsadó, és nem szabad, hogy ilyen megfontolások vezessék az uniós vezetőket a holnapi és holnaputáni tárgyalásaikon. És az, amit önök szorgalmaztak, az az én hitvallásom is és a magyar elnökség hitvallása is, hogy a bizalomra, sőt, hozzátenném: a kölcsönös bizalomra, a felelősségvállalásra és a szolidaritásra kell alapoznunk minden lépésünket. Teljesen mindegy, hogy gazdaságpolitikáról beszélünk, schengeni reformokról, menekültügyről vagy a bővítésről, ezekre kell építenünk! És a megoldás – és a nagy többség is ezt javasolta – a több Európa, az erősebb Európa, és ezzel a meggyőződéssel dolgozott az elmúlt hat hónapban a magyar elnökség. Igenis, meggyőződésünk, hogy a mélyebb integráció a megoldás a közös gondjainkra. Végezetül számot szeretnék adni, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a magyar elnökség házi feladatul kapott a korábbi Európai Tanácsoktól, milyen eredménnyel, milyen bizonyítvánnyal megyünk a holnap kezdődő európai csúcsra, hiszen nekünk konkrét dossziékról kellett egyezségre jutnunk önökkel, illetve egyéb kérdéseket kellett tető alá hoznunk. Kezdem a gazdasági kérdésekkel. Beszéltünk már az európai szemeszterről, és köszönöm Šefčovič alelnök úrnak, hogy igenis érdemes elmondani a polgároknak, hogy miről szól ez a gyakorlat. Ez arról szól, hogy átláthatóságot biztosítunk arra, hogy tudjuk, mely tagállam hogyan gazdálkodik, hogy időben lehessen még figyelmeztető jeleket küldeni. És nagyon örülök, hogy az Európai Parlament ezt a gyakorlatot figyelemmel követte, s ebben az európai szemeszterben egyszerre biztatjuk a tagállamokat a feszesebb költségvetési gazdálkodásra és fektetjük le azt, hogy a növekedés forrása a munkában és a kreativitásban keresendő. Ami a hatos jogszabálycsomagot illeti, rövidesen egy részletes vita lesz erről ebben a Házban. Én hadd mondjak két indokot, amiért én továbbra is a mostani megállapodást ajánlanám elfogadásra. Egyrészt azért, mert ez a csomag jó. Jobb, mint az induló tanácsi javaslat volt, és mert minden olyan kérdésben, amelyet a Parlament napirendre tűzött, kapott engedményt a Tanácstól. Nincs olyan kérdés, a fordított többségi szavazásban sem mentes attól, hogy ne kapott volna a Parlament valamit. Tehát, amikor Lambsdorff úr arra utalt, hogy egyetlen foga van az egész csomagnak és méghozzá ez a fordított többségi szavazás, azt gondolom, hogy ez nem így van. Ennek a csomagnak pontosan az az erénye, hogy nagyon sok helyen épít be fékeket, ellenőrzéseket a rendszerbe, amelyek révén az olyan válságok, mint a 2008-as, a jövőben elkerülhetőek. Ami a szabad mozgást illeti, hadd mondjam el, hogy a magyar elnökség egyhangúlag el tudott fogadni a június 9-i bel-és igazságügyi tanácsi ülésen egy olyan következtetést, amelyben ki tudtuk azt mondani, hogy a szabad mozgás megőrizendő, hogy vannak most is rendelkezésre álló eszközök, először javítsuk azokat, és csak hogyha már ezek kimerültek és valóban vannak új problémák, amelyekhez hozzá kell igazítanunk a meglévő vívmányainkat, akkor hozzunk csak rendkívüli helyzetekben rendkívüli intézkedéseket, és hogy ennek módjáról pedig, amint lesz majd egy konkrét jogszabálytervezet a kezünkben, és lesz ilyen – úgy tudom ősszel –, akkor kell majd annak a konkrét módjait kidolgozni. Most kaptam a hírt, hogy a mostani plenáris üléssel párhuzamosan a Frontexben az egyetlen nyitva levő kérdésre a Tanács rábólintott, tehát sikeresen lezárult a Frontex megerősítésére vonatkozó tárgyalás. Köszönöm a Parlamentnek az együttműködést."@hu11
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte, abych při této poslední příležitosti, kdy se účastním plenárního zasedání, promluvila svojí mateřštinou. Jak jsme slyšeli, mnozí poslanci z různých skupin na závěr řekli, že maďarské předsednictví odvedlo dobrou práci, a tak bych vám všem chtěla nejprve poděkovat za toto uznání. Osobně jsem přesvědčena, že se opravdu vyplatí vykonávat v Evropské unii předsednictví tak, aby bylo vstřícné k Parlamentu. Dalším úkolem, který nám zadala Evropská rada, bylo navýšení úvěrové kapacity Evropské investiční banky a v této věci jsme dokázali s Parlamentem dosáhnout dohody, což je další z našich úspěchů, a jsem přesvědčena, že se jednalo o důležitý krok k uklidnění situace v severoafrických zemích. Nyní musím udělat stručnou odbočku a reagovat na slova pana poslance Tabajdiho. Musím odmítnout jeho poznámky na adresu členů maďarské vlády, za kterými se podle mého názoru skrývá vnitropolitická motivace. Za prvé, byla bych ráda, kdybyste se na práci ministra hospodářství Györgyho Matolcsyho přeptal svých kolegů z Hospodářského a měnového výboru, protože atmosféra na včerejším slyšení byla poněkud jiná, než jste tu dnes naznačil. Doporučovala bych vám také, abyste si přečetl odpovědi členských států na návrhy, které Komise předložila k evropskému semestru. Každý má právo reagovat na jejich obsah a kritizovat ho, protože celý tento projekt funguje na základě diskuse a výměny názorů v Evropské unii, a je pravdou, že mnohé členské státy již obsah těchto návrhů kritizovaly. Za druhé, chtěla bych obrátit vaši pozornost k jednomu z důležitých rysů maďarského předsednictví, jenž byl klíčem k našemu úspěchu při dosahování dohod s evropskými orgány v tolika záležitostech, a tímto rysem bylo respektování Smluv a pravomocí jednotlivých orgánů. „Šestici návrhů“ jsme předložili Radě s vědomím, že maďarské předsednictví udělalo pro dosažení dohody vše, jak nás pochválil pan předseda Barroso a vaši kolegové z tohoto Parlamentu na zasedáních výborů. Nyní tedy tento balíček předkládáme Evropské radě, jejímž předsedou je Herman Van Rompuy, a ten rozhodne o dalších krocích. V neposlední řadě bych chtěla hovořit o přistoupení Chorvatska. Jak jsem řekla prve, formulaci „historický mezník“ bych používala opatrně. Domnívám se však, že v případě Chorvatska se nacházíme v historickém okamžiku, protože zemím západního Balkánu vzkazujeme velmi důležitou věc, totiž že mají v Evropské unii budoucnost. Upřímně doufám, že hlavy států a předsedové vlád EU zítra a pozítří učiní politické rozhodnutí o přistoupení Chorvatska a že na závěr maďarského předsednictví, nejpozději dne 30. června, budou uzavřena příslušná jednání. Evropská komise neúnavně pracovala, aby mohla dne 10. června zveřejnit pozitivní zprávu. Mohu vás ujistit, že Chorvaté i maďarské předsednictví pracovali ve dne v noci, aby toho mohlo být dosaženo. Pracovní skupiny Rady se scházely každý den, abychom mohli tuto práci dokončit. Na závěr bych ráda poděkovala nejen této sněmovně – což jsem ostatně již učinila –, ale také našim partnerům v trojici předsednictví, Španělsku a Belgii, za vynikající spolupráci a za to, že jsme dokázali dokončit osmnáctiměsíční program trojice předsednictví. Dovolte, abych popřála Polsku hodně zdaru a aby jeho předsednictví bylo vstřícné vůči Parlamentu. Pan předseda Barroso se vyjádřil k „šestici návrhů“ a místopředseda Komise, pan Šefčovič, hovořil o jednáních s Chorvatskem a dalších bodech. Postup spolurozhodování v Evropské unii dává Radě a předsednictví možnost navázat osobní vztahy s velkým počtem poslanců a umožňuje, aby jednotlivé orgány navzájem lépe poznaly problémy těch druhých, což je, jak jsem přesvědčena, pro nás pro všechny velkou příležitostí. Děkuji vám, že jste dnes uspořádali tuto rozpravu. Jsem přesvědčena, že v základních principech a hodnotách, o nichž tu dnes bylo mnoho řečeno, hovořilo se dokonce o koncepcích evropské integrace, se shodujeme a musím podotknout, že ve většině projevů poslanců se odrážela tato vzájemná shoda. Souhlasíme rovněž s tím, že Evropská rada musí v současné době řešit nesmírně obtížné otázky. Osobně bych šetřila slovy „historický mezník“, protože jsem toho názoru, že pokud se určitá slova nadužívají, oslabuje se tím jejich význam. Zcela souhlasím, že strach a nedůvěra jsou špatnými rádci a že vedoucí představitelé EU by se na zasedáních zítra a pozítří neměli nechat vláčet těmito emocemi. Mým krédem a také krédem maďarského předsednictví je, že bychom měli všechny své kroky zakládat na důvěře – dokonce bych řekla na vzájemné důvěře –, na přijímání odpovědnosti a na solidaritě. Ostatně k tomu jste nás sami vybízeli. Na tomto musíme stavět, ať jde o hospodářskou politiku, reformy Schengenu, azyl nebo rozšiřování. Řešením, které navrhovala velká většina, je více Evropy a silnější Evropa. Maďarské předsednictví v uplynulých šesti měsících vykonávalo svoji práci právě s tímto úmyslem. Jsme vskutku pevně přesvědčeni, že řešením našich společných problémů je hlubší integrace. Nyní bych vás ráda informovala o záležitostech, které maďarské předsednictví dostalo za úkol na předcházejících zasedáních Evropské rady, a zejména o tom, jaké výsledky a úspěchy představíme na zítřejší vrcholné schůzce, protože jsme se s vámi konec konců museli dohodnout na určitých záležitostech a museli jsme dospět k dohodě také v jiných otázkách. Dovolte, abych začala hospodářskými otázkami. O evropském semestru jsme již hovořili a ráda bych poděkovala panu místopředsedovi Šefčovičovi, protože skutečně stojí za to informovat veřejnost, k čemu tento semestr je. Jeho smyslem je přinést potřebnou transparentnost, abychom věděli, jak si jednotlivé členské státy vedou, a mohli jim tak včas vyslat varovné signály. Vítám, že Evropský parlament tento postup velmi pozorně sledoval. V tomto evropském semestru vybízíme členské státy, aby v oblasti rozpočtového řízení dodržovaly přísnější pravidla, a zároveň klademe základy úsilí o růst, jenž bude spočívat v tvrdé práci a tvořivosti. Pokud jde o „šestici návrhů“, o tomto tématu se bude zde ve sněmovně za chvíli důkladně diskutovat. Dovolíte-li, uvedla bych dva důvody, proč bych upřednostňovala, aby byla přijata současná dohoda. Za prvé proto, že tento balíček je dobrý. Je lepší než původní návrh Rady. A za druhé proto, že Rada učinila Parlamentu ústupky ve všech sporných otázkách, o kterých se jednalo. Učinili jsme ústupky dokonce i v otázce hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Musím tudíž vyjádřit nesouhlas s názorem pana poslance Lambsdorffa, že až na hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou je celý balíček bezzubý. Předností tohoto balíčku právě je, že do celého systému zavádí několik pojistek, jejichž prostřednictvím bude možné v budoucnosti zabránit opakování podobných krizí, jako byla ta z roku 2008. Pokud jde o volný pohyb osob, dovolte, abych připomenula, že dne 9. června na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci maďarské předsednictví jednomyslně přijalo závěr, že volný pohyb osob musí být zachován, že je třeba přezkoumat opatření, která již máme k dispozici, a že v mimořádných situacích můžeme přijmout mimořádná opatření teprve tehdy, až vyčerpáme ta stávající a skutečně se objeví nové problémy, které by vyžadovaly změnu stávajícího a že detailně se tato opatření budou řešit, až bude na stole konkrétní legislativní návrh, což by, pokud je mi známo, mělo být letos na podzim. Právě jsem dostala zprávu, že souběžně s tímto plenárním zasedáním se Rada dohodla na poslední otevřené otázce stran agentury Frontex, takže jednání o posílení agentury Frontex byla úspěšně dokončena. Děkuji Parlamentu za spolupráci."@cs1
". Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Lad mig tale på mit modersmål denne sidste gang, hvor jeg deltager ved plenarmødet. Først og fremmest vil jeg gerne takke Dem alle for Deres anerkendelse af vores indsats, da vi kan høre, at mange medlemmer fra forskellige grupper mener, at det ungarske formandskab har gjort et godt stykke arbejde. Personligt mener jeg, at det virkelig betaler sig at føre et parlamentsvenligt formandskab i EU. Det andet hjemmearbejde, som vi fik af Rådet, bestod i at øge Den Europæiske Investeringsbanks udlånskapacitet, og i denne henseende formåede vi at nå frem til en aftale med Parlamentet. Dette er endnu en succes, som vi har opnået, og efter min mening er det et vigtigt skridt i retning af forsoning i forhold til situationen i landene i Nordafrika. I en kort sidebemærkning må jeg svare hr. Tabajdi. Jeg må afvise hans bemærkninger vedrørende medlemmerne af den ungarske regering, som sandsynligvis bygger på indenrigspolitiske motiver. For det første vil jeg bede hr. Tabajdi om at forhøre sig hos sine kolleger i Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg om det arbejde, som ministeren med ansvar for nationaløkonomi, György Matolcsy, har udført, for stemningen ved høringen i går var lidt anderledes i forhold til det, som hr. Tabajdi har nævnt her i dag. Jeg vil desuden anbefale, at hr. Tabajdi læser medlemsstaternes svar på Kommissionens forslag vedrørende det europæiske halvår. Enhver har ret til at reagere og kritisere indholdet, da vi jo hele tiden arbejder gennem forhandlinger og udvekslinger af holdninger i EU, og det er sandt, at mange medlemsstater har kritiseret indholdet allerede. For det andet vil jeg gerne påpege et af de positive elementer ved det ungarske formandskab, som er nøglen til vores succes med hensyn til at opnå aftaler med EU's institutioner om så mange spørgsmål, nemlig respekten for traktaterne og for institutionernes kompetence. Vi forelægger "six-pack'en" for Rådet i forvisning om, at det ungarske formandskab har gjort sit yderste for at nå frem til en aftale, hvilket formand Barroso og hr. Tabajdis kolleger her i Parlamentet også har udtrykt ros for ved udvalgsmøder. Derfor forelægger vi nu pakken for Det Europæiske Råd, hvis formand er Herman Van Rompuy, og som vil træffe beslutning om den videre kurs. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne tale om Kroatiens tiltrædelse. Som jeg sagde før, er jeg forsigtig med at bruge ordet "historisk". Men i Kroatiens tilfælde mener jeg faktisk, at vi har nået et historisk øjeblik, fordi vi sender et meget vigtigt budskab til Vestbalkan om, at de har en fremtid i EU. Jeg håber virkelig, at lederne af EU's medlemsstater og regeringer i morgen og i overmorgen vil træffe den politiske beslutning om Kroatiens tiltrædelse, og at forhandlingerne kan afsluttes i de sidste timer af det ungarske formandskab, senest den 30. juni. Kommissionen har arbejdet i døgndrift for at kunne fremlægge et positivt dokument den 10. juni. Jeg kan forsikre Dem om, at både kroaterne og det ungarske formandskab har arbejdet dag og nat for at få dette til at lykkes. Vi har afholdt arbejdsgruppemøder i Rådet hver eneste dag for at kunne færdiggøre arbejdet. Endelig vil jeg gerne takke både Parlamentet og vores partnere i trioen – Spanien og Belgien – for det fortræffelige samarbejde og for, at vi var i stand til at gennemføre trioens program i løbet af de 18 måneder, og jeg ønsker Polen held og lykke samt et parlamentsvenligt formandskab. Kommissionsformand Barroso henviste til "six-pack'en", og næstformand Šefčovič nævnte forhandlingerne med Kroatien og de forskellige sager. Takket være den fælles beslutningsprocedure i EU har Rådet og formandskabet mulighed for at etablere personlige forbindelser til et stort antal medlemmer og øge de enkelte institutioners bevidsthed om de andres problemer, hvilket efter min mening rummer store muligheder for os alle. Tak for afholdelsen af denne forhandling i dag. Jeg mener, at vi er enige om de grundlæggende principper og værdier, som der er sagt meget om i dag. Selv filosofier om europæisk integration er blevet drøftet, og jeg må sige, at de fleste af medlemmernes indlæg afspejler denne aftale mellem os. Vi er også enige i, at Rådet er nødt til at tackle særdeles vanskelige spørgsmål i dag. Jeg vil være mere forsigtig med at bruge ordet "historisk", da jeg mener, at vi udvander ordet, hvis vi brugere det for ofte. Jeg er helt enig i, at frygt og mistillid er dårlige rådgivere, og EU's ledere bør ikke lade sig præge af disse følelser under møderne i morgen og i overmorgen. Det er både mit og det ungarske formandskabs credo, at vi må basere alle vores foranstaltninger på tillid – jeg vil endda sige gensidig tillid – på at tage ansvar og på solidaritet, hvilket De også har opfordret til. Uanset om det handler om økonomisk politik, Schengenreformer, asyl eller udvidelsen, er det denne tillid, som vi skal bygge på. Løsningen er – som foreslået af et stort flertal – mere Europa og et stærkere Europa. Det ungarske formandskab har i det sidste halve år arbejdet med dette in mente. Vi tror fuldt og fast på, at dybere integration er løsningen på vores fælles problemer. Endelig vil jeg gerne rapportere om de spørgsmål, som det ungarske formandskab har fået som hjemmearbejde af de foregående formandskaber. Det drejer sig mere specifikt om, hvilke resultater der vil blive fremlagt ved det topmøde, der indledes i morgen. Vi måtte jo indgå aftaler om specifikke sager med Dem, ligesom vi også skulle nå til enighed om andre spørgsmål. Lad mig starte med de økonomiske spørgsmål. Vi har allerede talt om det europæiske halvår, og jeg vil gerne takke næstformand Šefčovič, for det er virkelig vigtigt at informere offentligheden om, hvad halvåret betyder. Det handler om at sikre den gennemsigtighed, der er nødvendig for at vide, hvordan medlemsstaterne forvalter deres sager, så vi kan sende dem advarselssignaler i tide. Jeg glæder mig over, at Parlamentet har fulgt denne praksis meget opmærksomt. I dette europæiske semester opfordrer vi medlemsstaterne til at sikre strammere budgetforvaltning, og samtidig skaber vi grundlaget for at skabe vækst gennem hårdt arbejde og kreativitet. Hvad angår "six-pack'en", vil der snart blive afholdt en dybdegående forhandling om denne her i Parlamentet. Lad mig give Dem to gode grunde til, at jeg foretrækker en vedtagelse af den foreliggende aftale. For det første er denne pakke bedre end det oprindelige forslag fra Rådet. Og for det andet får Parlamentet indrømmelser fra Rådet i forhold til samtlige spørgsmål på dets dagsorden. Der er endda givet indrømmelser vedrørende afstemninger med omvendt kvalificeret flertal. Så jeg er uenig med hr. Lambsdorff i, at hele pakken kun består af ét vigtigt element, nemlig afstemninger med omvendt kvalificeret flertal. Fordelen ved denne pakke er jo, at den indarbejder flere kontrolmekanismer i systemet, som fremover kan bruges til at undgå kriser som den i 2008. Med hensyn til personers frie bevægelighed kan jeg fortælle Dem, at vi ved mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) den 9. juni enstemmigt vedtog en konklusion om, at retten til fri bevægelighed skal bevares, at vi må revidere de foranstaltninger, som vi allerede har til rådighed, og kun når vi har udtømt disse, og hvis der opstår nye problemer, der kræver tilpasning af vores nuværende regelværk, må vi træffe ekstraordinære foranstaltninger i ekstraordinære situationer, samt at der kun skal arbejdes videre med metoderne, når der er et konkret lovgivningsforslag på bordet, hvilket, så vidt jeg ved, vil være tilfældet til efteråret. Jeg har netop fået at vide, at Rådet sideløbende med dette plenarmøde er enedes om det eneste udestående spørgsmål vedrørende Frontex, så forhandlingerne om en styrkelse af Frontex er afsluttet med succes. Jeg takker parlamentsmedlemmerne for deres samarbejde."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte dieses letzte Mal, dass ich an einer Plenarsitzung teilnehme, in meiner Muttersprache sprechen. Zuallererst möchte ich Ihnen allen für die Anerkennung unserer Arbeit danken, da wir von vielen Mitgliedern des Europäischen Parlaments verschiedener Fraktionen als Schlussfolgerung hören konnten, dass der ungarische Ratsvorsitz gute Arbeit geleistet hat. Ich persönlich glaube, dass es sich in der Tat lohnt, einen parlamentsfreundlichen Ratsvorsitz in der Europäischen Union zu führen. Die andere Hausaufgabe, die der Europäische Rat aufgegeben hat, war die Erhöhung der Kreditvergabekapazität der Europäischen Investitionsbank, und in dieser Hinsicht konnten wir zu einer Übereinkunft mit diesem Parlament gelangen, was ein weiterer Erfolg ist, den wir erzielt haben, und ich glaube, dass dies ein wichtiger Schritt hin zur Entspannung der Lage in den Ländern Nordafrikas ist. Als kurze Anmerkung am Rande muss ich auf die Worte von Herrn Tabajdi antworten. Ich muss seine Bemerkungen hinsichtlich der Mitglieder der ungarischen Regierung zurückweisen, die meines Erachtens auf innenpolitischen Beweggründen beruhen. Erstens möchte ich Sie bitten, sich bei Ihren Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Parlaments über die Arbeit des Ministers für nationale Wirtschaft, Herrn György Matolcsy zu informieren, weil die Atmosphäre in der Anhörung gestern doch etwas anders war als das, worüber Sie hier heute gesprochen haben. Ich würde auch empfehlen, dass Sie die Antworten der Mitgliedstaaten auf die Vorschläge der Kommission bezüglich des Europäischen Semesters lesen. Jedem steht es frei, auf den Inhalt zu reagieren und diesen zu kritisieren, weil alles in der Europäischen Union durch Debatten und Meinungsaustausch funktioniert, und es ist richtig, dass viele Mitgliedstaaten den Inhalt bereits kritisiert haben. Zweitens möchte ich Ihnen einen der positiven Wesenszüge des ungarischen Ratsvorsitzes, den Schlüssel zu unserem Erfolg bei der Erzielung von Übereinkünften mit den europäischen Institutionen über so viele Fragen vor Augen halten, nämlich die Achtung der Verträge und der Zuständigkeit der Institutionen. Wir legen dem Rat das „Sixpack“ in dem Wissen vor, dass der ungarische Ratsvorsitz alles in seiner Macht Stehende getan hat, um zu einer Einigung zu gelangen, was auch von Herrn Präsidenten Barroso und Ihren Kolleginnen und Kollegen in diesem Parlament auf den Ausschusssitzungen gelobt wurde. Daher legen wir das Paket nun dem Europäischen Rat vor, dessen Präsident Herman Van Rompuy heißt, der über eine Vorgehensweise entscheiden wird. Zu guter Letzt möchte ich über den Beitritt Kroatiens sprechen. Wie ich eingangs gesagt habe, bin ich bei der Verwendung des Wortes „historisch“ vorsichtig. Im Falle Kroatiens denke ich jedoch, dass in der Tat ein historischer Moment gekommen ist, weil wir eine sehr wichtige Botschaft an den westlichen Balkan aussenden, dass sie nämlich eine Zukunft in der Europäischen Union haben. Ich hoffe wirklich, dass die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU morgen und übermorgen die politische Entscheidung über den Beitritt Kroatiens treffen werden und dass die Verhandlungen in den letzten Stunden des ungarischen Ratsvorsitzes spätestens am 30. Juni abgeschlossen werden können. Die Europäische Kommission hat rund um die Uhr gearbeitet, um am 10. Juni einen positiven Bericht vorlegen zu können. Ich kann Ihnen versichern, dass sowohl die Kroaten als auch der ungarische Ratsvorsitz Tag und Nacht daran gearbeitet haben. Wir haben jeden Tag Treffen von Arbeitsgruppen des Rates abgehalten, um die Arbeit fertigstellen zu können. Schließlich möchte ich nicht nur diesem Parlament danken – was ich bereits getan habe –, sondern ich möchte auch unseren Partnern in dem Trio, nämlich Spanien und Belgien, für ihre hervorragende Zusammenarbeit und für die Tatsache danken, dass wir das 18-monatige Trioprogramm vollenden konnten, und ich möchte Polen alles Gute und einen parlamentsfreundlichen Ratsvorsitz wünschen. Herr Präsident Barroso hat auf das „Sixpack“ angespielt, und Herr Vizepräsident Šefčovič hat die Verhandlungen mit Kroatien und die verschiedenen Dossiers erwähnt. Das Mitentscheidungsverfahren in der Europäischen Union gibt dem Rat und dem Ratsvorsitz die Möglichkeit, mit einer großen Anzahl von Abgeordneten persönliche Beziehungen aufzubauen und das gegenseitige Verständnis innerhalb der Institutionen für die Probleme des anderen zu fördern, was meines Erachtens eine großartige Chance für uns alle ist. Vielen Dank für die Organisation der heutigen Debatte. Ich glaube, dass wir uns über die wesentlichen Grundsätze und Grundwerte einig sind, über die heute viel gesagt wurde, und sogar die Philosophien der europäischen Integration wurden diskutiert, und ich muss sagen, dass die meisten Reden der Abgeordneten diese Einigkeit zwischen uns widergespiegelt haben. Wir stimmen auch darin überein, dass der Europäische Rat heute extrem schwierige Fragen in Angriff nehmen muss. Ich wäre vorsichtiger bei der Verwendung des Wortes „historisch“, weil wir diesen Ausdruck meiner Meinung nach abwerten, wenn wir ihn allzu oft benutzen. Ich teile die Auffassung, dass Angst und Misstrauen schlechte Ratgeber sind, und die Entscheidungsträger der EU sollten sich auf den Sitzungen morgen und übermorgen nicht von diesen Emotionen leiten lassen. Mein Credo und auch das des ungarischen Ratsvorsitzes lautet, dass wir all unsere Schritte auf Vertrauen – ich würde sogar sagen: auf gegenseitigem Vertrauen – auf der Übernahme von Verantwortung und auf Solidarität begründen müssen, genau wie Sie es von uns gefordert haben. Egal, ob es um Wirtschaftspolitik, Schengen-Reformen, Asyl oder Erweiterung geht, genau darauf müssen wir aufbauen. Die Lösung – wie von der großen Mehrheit vorgeschlagen – ist mehr Europa, ein stärkeres Europa; der ungarische Ratsvorsitz hat in den letzten sechs Monaten in diesem Sinne gearbeitet. Es ist in der Tat unser fester Glaube, dass eine Vertiefung der Integration die Lösung für unsere gemeinsamen Probleme ist. Schließlich möchte ich über die Themen Bericht erstatten, die dem ungarischen Ratsvorsitz von den vorherigen Europäischen Räten als Hausaufgaben aufgegeben wurden, genauer gesagt: Welche Ergebnisse und Leistungen auf dem morgen beginnenden Gipfel vorgelegt werden, weil wir letzten Endes eine Abmachung über spezifische Dossiers mit Ihnen treffen mussten und auch über andere Fragen zu einer Übereinkunft gelangen mussten. Lassen Sie mich mit den wirtschaftlichen Themen beginnen. Wir haben bereits über das Europäische Semester gesprochen, und ich möchte Vizepräsident Šefčovič danken, weil es wirklich wichtig ist, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was das Semester bedeutet. Es geht darum, die notwendige Transparenz zu bieten, um zu wissen, wie die Mitgliedstaaten arbeiten, sodass wir rechtzeitig Warnsignale an sie aussenden können. Ich begrüße die Tatsache, dass das Europäische Parlament dieser Praxis mit großer Aufmerksamkeit gefolgt ist. In diesem Europäischen Semester ermutigen wir die Mitgliedstaaten zu einer strengeren Haushaltsführung, und gleichzeitig bilden wir die Grundlage für die Praxis, durch harte Arbeit und Kreativität nach Wachstum zu streben. Im Hinblick auf das „Sixpack“ wird es in diesem Parlament bald eine eingehende Debatte geben. Lassen Sie mich zwei Gründe nennen, warum ich die Annahme des derzeitigen Abkommens vorziehen würde. Erstens ist dieses Paket gut. Es ist besser als der ursprüngliche Vorschlag des Rates, und weil dem Parlament vom Rat Zugeständnisse im Hinblick auf jeden einzelnen seiner Tagesordnungspunkte gemacht wurden. Wir haben sogar Zugeständnisse in Bezug auf die umgekehrte qualifizierte Mehrheitsentscheidung erzielt. So muss ich der Meinung von Herrn Lambsdorff widersprechen, dass das ganze Paket nur einen Zahn habe, nämlich die umgekehrte qualifizierte Mehrheit. Der Vorteil dieses Pakets ist in der Tat, dass es mehrere gegenseitige Kontrollmechanismen in das System einführt, durch welche Krisen wie die im Jahr 2008 in Zukunft vermieden werden können. In Bezug auf den freien Personenverkehr lassen Sie mich Ihnen sagen, dass der ungarische Ratsvorsitz auf der Sitzung des Rates Justiz und Inneres am 9. Juni einstimmig eine Schlussfolgerung angenommen hat, dass die Freizügigkeit erhalten bleiben muss, dass wir die uns bereits zur Verfügung stehenden Maßnahmen überprüfen müssen und dass wir erst, nachdem wir diese ausgeschöpft haben, und nur wenn wirklich neue Probleme auftreten, die die Anpassung unseres derzeitigen erforderlich machen, außerordentliche Maßnahmen in außerordentlichen Situationen ergreifen können und dass die Modalitäten erst dann ausgearbeitet werden sollten, wenn ein konkreter Legislativvorschlag vorliegt, was meines Wissens diesen Herbst der Fall wird. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass der Rat parallel zu dieser Plenarsitzung zu einer Einigung über die einzige offene Frage hinsichtlich Frontex gelangt ist, also wurden die Verhandlungen über die Stärkung von Frontex erfolgreich abgeschlossen. Ich danke dem Parlament für seine Zusammenarbeit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα σε αυτήν την τελευταία συμμετοχή μου στη σύνοδο της Ολομέλειας. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την αναγνώριση του έργου μας, καθώς ακούσαμε πολλούς ευρωπαίους βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες να διαπιστώνουν ότι η ουγγρική Προεδρία έκανε καλή δουλειά. Προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά να ασκεί κανείς την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο φιλικό προς το Κοινοβούλιο. Το άλλο θέμα που μας ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και επ’ αυτού μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί μία ακόμη επιτυχία της Προεδρίας μας, εκτιμώ δε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης της κατάστασης στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Επιτρέψτε μου μια γρήγορη παρέκβαση, καθώς πρέπει να απαντήσω στα σχόλια του κ. Tabajdi. Οφείλω να απορρίψω τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα μέλη της ουγγρικής κυβέρνησης, οι οποίες πιστεύω ότι στηρίζονται σε εσωτερικά πολιτικά κίνητρα. Πρώτον, παρακαλώ να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έργο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας György Matolcsy, διότι η ατμόσφαιρα που επικράτησε στη χθεσινή ακρόαση ήταν κάπως διαφορετική από αυτήν που μας περιγράψατε εδώ σήμερα. Θα σας συνιστούσα επίσης να διαβάσετε τις απαντήσεις των κρατών μελών στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αντιδρά και να επικρίνει το περιεχόμενο, δεδομένου ότι όλα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αλήθεια ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη επικρίνει το περιεχόμενο. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά της ουγγρικής Προεδρίας, το κλειδί της επιτυχίας μας για την επίτευξη συμφωνιών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε τόσα πολλά θέματα, δηλαδή τον σεβασμό των Συνθηκών και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων. Υποβάλαμε την «εξάδα» στο Συμβούλιο γνωρίζοντας ότι η ουγγρική Προεδρία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιτευχθεί συμφωνία, κάτι για το οποίο μας επαίνεσαν ο Πρόεδρος Barroso και οι συνάδελφοί σας σε τούτο το Σώμα στις συνεδριάσεις των αρμοδίων επιτροπών. Συνεπώς, τώρα υποβάλλουμε τη συγκεκριμένη δέσμη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του οποίου Πρόεδρος είναι ο κ. Herman Van Rompuy και ο οποίος είναι αρμόδιος για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της προσχώρησης της Κροατίας. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, είμαι προσεκτική ως προς τη χρήση της λέξης «ιστορικός». Ωστόσο, στην περίπτωση της Κροατίας, νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε μια ιστορική στιγμή, διότι στέλνουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ότι δηλαδή έχουν θέση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ειλικρινώς ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα λάβουν αύριο και μεθαύριο την πολιτική απόφαση για την προσχώρηση της Κροατίας και ότι θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις κατά τις τελευταίες ώρες της ουγγρικής Προεδρίας, έως τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σε εικοσιτετράωρη βάση για να μπορέσει να εκδώσει θετική έκθεση στις 10 Ιουνίου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο οι Κροάτες όσο και η ουγγρική Προεδρία εργάζονται νυχθημερόν για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου συνεδρίαζαν καθημερινά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις αναγκαίες εργασίες. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο το Σώμα –κάτι που έπραξα ήδη– αλλά και τους εταίρους μας στην τριάδα, την Ισπανία και το Βέλγιο, για την άψογη συνεργασία και για το γεγονός ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε το 18μηνο πρόγραμμα της τριάδας, εύχομαι δε στην Πολωνία ό,τι καλύτερο, προσβλέποντας σε μια ακόμη φιλική προς το Κοινοβούλιο Προεδρία. Ο Πρόεδρος Barroso αναφέρθηκε στη λεγόμενη «εξάδα», ενώ ο Αντιπρόεδρος Šefčovič σχολίασε τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία και τα διαφορετικά επιμέρους ζητήματα. Η ύπαρξη της διαδικασίας συναπόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στο Συμβούλιο και στην Προεδρία τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν προσωπικές σχέσεις με έναν μεγάλο αριθμό βουλευτών και να ενισχύσουν την αμοιβαία επίγνωση εντός των θεσμικών οργάνων για τα προβλήματα αλλήλων, γεγονός που πιστεύω ότι αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για όλους μας. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης. Εκτιμώ ότι συμφωνούμε ως προς τις θεμελιώδεις αρχές και τις βασικές αξίες, για τις οποίες έγινε πολύς λόγος σήμερα, ενώ συζητήθηκαν ακόμη και διαφορετικές φιλοσοφίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και οφείλω να πω ότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις των βουλευτών αντικατόπτριζαν αυτήν τη σύγκλιση των θέσεών μας. Συμφωνούμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα. Θα ήμουν πιο προσεκτική ως προς τη χρήση της λέξης «ιστορικός», διότι νομίζω ότι η υπερβολικά συχνή χρήση της την αποδυναμώνει. Συμφωνώ απολύτως με τη διαπίστωση ότι ο φόβος και η δυσπιστία είναι κακοί σύμβουλοι και ότι οι ηγέτες της ΕΕ δεν πρέπει να αφεθούν στο έλεος τέτοιων συναισθημάτων στις συνεδριάσεις τους αύριο και μεθαύριο. Αποτελεί πεποίθησή μου, και πεποίθηση της ουγγρικής Προεδρίας, ότι πρέπει να βασίζουμε όλες τις ενέργειές μας στην εμπιστοσύνη –θα προσέθετα δε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη– στην ανάληψη ευθυνών και στην αλληλεγγύη, όπως ακριβώς μας προτρέψατε. Είτε πρόκειται για την οικονομική πολιτική, είτε για τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος Σένγκεν, το άσυλο ή τη διεύρυνση, αυτή πρέπει να είναι η βάση των ενεργειών μας. Η λύση –όπως προτείνει η μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών– είναι περισσότερη Ευρώπη, ισχυρότερη Ευρώπη· σε αυτό ακριβώς το πνεύμα εργάστηκε το τελευταίο εξάμηνο η ουγγρική Προεδρία. Έχουμε όντως την ακλόνητη πεποίθηση ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση είναι η λύση στα κοινά μας προβλήματα. Τέλος, θέλω να σας εκθέσω εν συντομία τα θέματα που ανατέθηκαν στην ουγγρική Προεδρία σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ειδικότερα: ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα που θα παρουσιαστούν στη σύνοδο κορυφής που αρχίζει αύριο, καθώς, σε τελική ανάλυση, έπρεπε να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί σας σχετικά με συγκεκριμένους φακέλους, ενώ έπρεπε ταυτόχρονα να επιτύχουμε συμφωνίες σε σχέση και με άλλα θέματα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τα οικονομικά θέματα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, και θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Šefčovič, διότι είναι πραγματικά χρήσιμο να εξηγηθεί στους πολίτες τι ακριβώς σημαίνει το εξάμηνο. Αφορά την εξασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας η οποία θα μας επιτρέψει να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε στιγμή η διαχείριση των οικονομικών των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούμε να τους στέλνουμε εγκαίρως προειδοποιητικά μηνύματα. Επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή αυτήν την πρακτική· σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμηνο ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερη δημοσιονομική διαχείριση και, ταυτόχρονα, θέτουμε τις βάσεις για την προώθηση της ανάπτυξης μέσω σκληρής δουλειάς και δημιουργικότητας. Όσον αφορά στην «εξάδα», σύντομα θα διεξαχθεί ενδελεχής συζήτηση επί του θέματος στο Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω δύο λόγους για τους οποίους προκρίνω την έγκριση της τρέχουσας συμφωνίας. Πρώτον, διότι η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων είναι καλή. Είναι καλύτερη από την αρχική πρόταση του Συμβουλίου, ενώ το Κοινοβούλιο εξασφάλισε παραχωρήσεις από το Συμβούλιο για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξής του. Εξασφαλίσαμε παραχωρήσεις ακόμα και όσον αφορά την ψηφοφορία με αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία. Οφείλω λοιπόν να διαφωνήσω με τη γνώμη του κ. Lambsdorff ότι η όλη δέσμη έχει μόνο έναν αποτελεσματικό μοχλό υλοποίησης, δηλαδή την αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία. Το πλεονέκτημα αυτής της δέσμης είναι άλλωστε το γεγονός ότι ενσωματώνει στο σύστημα πολλά στοιχεία ελέγχου και αντισταθμίσεων, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η μελλοντική αποφυγή κρίσεων όπως αυτή του 2008. Όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 9ης Ιουνίου, η ουγγρική Προεδρία ενέκρινε ομοφώνως ένα συμπέρασμα στο οποίο δηλώνεται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να διατηρηθεί, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τα μέτρα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, και μόνο εφόσον τα εξαντλήσουμε και ανακύψουν πραγματικά νέα προβλήματα, τα οποία να καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του ισχύοντος κεκτημένου μας, μπορούμε να λάβουμε έκτακτα μέτρα για έκτακτες καταστάσεις, και ότι οι λεπτομέρειες πρέπει να καθοριστούν όταν κατατεθεί συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, η οποία, εξ όσων γνωρίζω, αναμένεται το προσεχές φθινόπωρο. Μόλις ενημερώθηκα ότι, παράλληλα με την τρέχουσα σύνοδο της Ολομέλειας, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί του μόνου εκκρεμούς ζητήματος όσον αφορά τον Frontex, οπότε οι διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση του Frontex έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του."@el10
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me use my mother tongue this last time that I participate in the plenary session. First of all, I would like to thank you all for recognising our work, as we could hear many MEPs from various groups conclude that the Hungarian Presidency did a good job. I personally believe that it is indeed worth leading a Parliament-friendly Presidency in the European Union. The other homework given by the European Council was to increase the lending capacity of the European Investment Bank, and in this regard we were able to come to an agreement with this Parliament, which is another success we achieved, and I believe this was an important step towards the reconciliation of the situation in the countries of North Africa. As a quick side note, I must respond to the words of Mr Tabajdi. I must reject his remarks concerning the members of the Hungarian Government, which I think are based on domestic political motivations. First, I would like to ask you to inquire from your colleagues in the Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs about the work of Minister for National Economy György Matolcsy, because the atmosphere in the hearing yesterday was slightly different from what you have talked about here today. I would also recommend that you read the responses of the Member States to the Commission’s proposals concerning the European semester. Everyone is free to react and criticise the content, because everything works out through debates and interchanges of opinions in the European Union, and it is true that many Member States have criticised the content already. Second, I would like to point out to you one of the positive traits of the Hungarian Presidency, the key to our success in reaching agreements with European institutions on so many issues, namely respect for the Treaties and for the competence of the institutions. We submit the ‘six-pack’ to the Council in the knowledge that the Hungarian Presidency has done everything it could to come to an agreement, as praised by President Barroso and by your colleagues in this House in committee meetings. Therefore, we now submit the package to the European Council, whose President’s name is Herman Van Rompuy, and who will decide on a course of action. Last but not least, I would like to talk about the accession of Croatia. As I said at the beginning, I am careful with the use of the word ‘historical’. However, in the case of Croatia I think we have indeed come to a historical moment, because we are sending a very important message to the Western Balkans, namely that they have a future in the European Union. I truly hope that the heads of EU Member States and governments will take the political decision tomorrow and the day after tomorrow about the accession of Croatia, and that the negotiations can be concluded in the final hours of the Hungarian Presidency, on 30 June at the latest. The European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June. I can assure you that both the Croatians and the Hungarian Presidency have been working day and night to make this happen. We have had Council working group meetings every day to enable us to complete the work. Finally, I would like to thank not only this House – which I have done already – but also our partners in the trio, Spain and Belgium, for their excellent cooperation and for the fact that we were able to complete the 18-month trio programme, and may I wish Poland all the best and a Parliament-friendly Presidency. President Barroso alluded to the ‘six-pack,’ and Vice-President Šefčovič mentioned the negotiations with Croatia and the different dossiers. The existence of the co-decision procedure in the European Union gives the Council and the Presidency the opportunity to build personal relations with a large number of Members, and to raise mutual awareness within the institutions of each other’s problems, which I believe is a great opportunity for us all. Thank you for organising this debate today. I believe that we agree on the fundamental principles and basic values, of which much has been said today, and even European integration philosophies have been discussed, and I have to say that most of the Members’ speeches reflected this agreement between us. We also agree that the European Council has to tackle extremely difficult issues today. I would be more careful when using the word ‘historical’, because I think we depreciate the concept if we use it too often. I strongly agree that fear and mistrust are bad counsellors, and EU leaders should not be led by these emotions during the meetings tomorrow and the day after tomorrow. It is my credo, and that of the Hungarian Presidency as well, that we have to base all our steps on trust – and I would even say mutual trust –, on taking responsibility and on solidarity, just like you have urged us. Whether it be about economic policy, Schengen reforms, asylum or enlargement, this is what we must build on. The solution – as proposed by the great majority – is more Europe, a stronger Europe; the Hungarian Presidency has been working for the last six months with this in mind. It is indeed our firm belief that deeper integration is the solution to our common problems. Finally, I would like to report on the issues which were given to the Hungarian Presidency as homework by the previous European Councils, and more specifically: what results and achievements will be presented at the summit starting tomorrow, because, after all, we had to make a deal about specific dossiers with you and we had to reach agreement on other issues as well. Let me start with economic issues. We have already talked about the European semester, and I would like to thank Vice-President Šefčovič, because it is really worth informing the public about what the semester means. It is about providing the transparency needed to know how Member States manage themselves, so that we may send them warning signals in time. I welcome the fact that the European Parliament followed this practice with close attention; in this European semester we encourage the Member States to maintain stricter budgetary management, and, at the same time, we lay down the basis for the practice of seeking growth in hard work and creativity. As far as the ‘six-pack’ is concerned, there will be an in-depth debate on it soon in this House. Let me give you two reasons why I would prefer the adoption of the current agreement. Firstly, because this package is good. It is better than the initial Council proposal, and because Parliament was given concessions by the Council on every single issue on its agenda. We have even achieved concessions on reverse qualified majority voting. So, I have to disagree with Mr Lambsdorff’s opinion that the whole package has only one tooth, namely reverse QMV. The advantage of this package is indeed that it builds several checks and balances into the system, through which crises like the one of 2008 can be avoided in the future. As far as free movement of persons is concerned, let me tell you that at the Justice and Home Affairs Council on 9 June the Hungarian Presidency unanimously adopted a conclusion stating that free movement has to be preserved, that we need to revise the measures already available to us, and only after we have exhausted them and only if new problems actually arise, requiring the adjustment of our current can we take extraordinary measures in extraordinary situations, and that the modalities should only be elaborated once there is a concrete legislative proposal at hand, which, as far as I know, will happen this autumn. I have just received news that parallel to this plenary session the Council agreed on the only open question regarding Frontex, so the negotiations on the strengthening of Frontex have been concluded with success. I thank Parliament for their cooperation."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme usar mi lengua materna esta última vez que participo en la sesión plenaria. En primer lugar, me gustaría darles las gracias a todos por reconocer nuestra labor, ya que hemos podido escuchar a muchos diputados concluir que la Presidencia húngara ha realizado un buen trabajo. Personalmente, creo que en efecto merece la pena dirigir una Presidencia respetuosa con el Parlamento en la Unión Europea. El otro cometido que nos encargó el Consejo Europeo fue el de incrementar la capacidad de préstamo del Banco Europeo de Inversiones y en este sentido pudimos llegar a un acuerdo con este Parlamento, que es otro logro que alcanzamos, y creo que este es un avance importante hacia la reconciliación de la situación en los países del Norte de África. Aunque brevemente, debo responder a las palabras del señor Tabajdi. Debo rechazar sus observaciones sobre los miembros del Gobierno húngaro, las cuales pienso que se basan en motivos políticos nacionales. En primer lugar, me gustaría pedirle que solicite información a sus colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el trabajo del Ministro de Economía, György Matolcsy, porque el ambiente en la comparecencia de ayer era ligeramente distinto al tono con el que usted ha hablado aquí hoy. También le recomendaría que leyera las respuestas de los Estados miembros a las propuestas de la Comisión sobre el Semestre Europeo. Todo el mundo es libre para reaccionar y criticar los contenidos, porque todo se resuelve mediante debates e intercambios de opiniones en la Unión Europea y es cierto que muchos Estados miembros ya han criticado los contenidos. En segundo lugar, me gustaría señalar uno de los rasgos positivos de la Presidencia húngara, la clave de nuestro éxito a la hora de alcanzar acuerdos con las instituciones europeas en tantas cuestiones, es decir, el respeto por los Tratados y la competencia de las instituciones. Presentamos el «paquete de seis» al Consejo sabiendo que la Presidencia húngara ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, como han apreciado el Presidente Barroso y sus colegas de esta Cámara en las reuniones de comisiones. Por lo tanto, ahora presentamos el paquete de medidas al Consejo Europeo, cuyo Presidente es Herman Van Rompuy, y que decidirá sobre la línea de actuación. Por último pero no menos importante, quisiera hablarles de la adhesión de Croacia. Como he dicho al principio, soy prudente con el uso de la palabra «histórico». No obstante, en el caso de Croacia creo que realmente hemos llegado a un momento histórico, porque transmitimos un mensaje muy importante a los Balcanes Occidentales, en concreto, que tienen un futuro en la Unión Europea. Sinceramente, espero que los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE mañana y pasado mañana aprueben la decisión sobre la adhesión de Croacia y que las negociaciones puedan concluir en las últimas horas de la Presidencia húngara, el 30 de junio como muy tarde. La Comisión Europea trabajó sin descanso para poder presentar un informe positivo el 10 de junio. Puedo asegurarles que tanto los croatas como la Presidencia húngara han estado trabajando día y noche para hacer que esto pasara. Hemos celebrado reuniones de grupos de trabajo del Consejo para poder terminar el trabajo. Por último, me gustaría dar las gracias no solo a esta Cámara —como ya he hecho— sino también a nuestros socios del trío de presidencias, España y Bélgica, por su excelente cooperación y porque pudimos finalizar el programa de 18 meses del trío y le deseo lo mejor a Polonia y que realice una Presidencia respetuosa con el Parlamento. El Presidente Barroso aludió al «paquete de seis» y el Vicepresidente Šefčovič mencionó las negociaciones con Croacia y los distintos expedientes. La existencia del procedimiento de codecisión en la Unión Europea da al Consejo y la Presidencia la oportunidad de entablar relaciones personales con numerosos diputados y aumentar el conocimiento mutuo en el seno de las instituciones sobre los problemas de cada uno, lo cual creo que es una gran oportunidad para todos nosotros. Gracias por organizar este debate de hoy. Creo que estamos de acuerdo en los principios fundamentales y los valores básicos, de los que se ha hablado mucho hoy e incluso se han discutido las filosofías de integración europea y debo decir que la mayoría de las intervenciones de los diputados reflejan este acuerdo entre nosotros. También estoy de acuerdo en que el Consejo Europeo hoy tiene que tratar cuestiones sumamente difíciles. Yo tendría más cuidado al usar la palabra «histórico» porque pienso que menospreciamos el concepto si lo usamos con demasiada frecuencia. Estoy muy de acuerdo en que el miedo y la desconfianza son malos consejeros y que los líderes de la UE no deberían dejarse llevar por estas emociones durante las reuniones de mañana y pasado mañana. Tanto la Presidencia húngara como yo creemos que debemos basar todos nuestros avances en la confianza —yo incluso diría la confianza mutua—, en asumir responsabilidades y en la solidaridad, al igual que ustedes nos han recomendado. Ya se trate de la política económica, las reformas de Schengen, el asilo o la ampliación, esto es en lo que debemos basarnos. La solución —como propone la gran mayoría— es más Europa, una Europa más fuerte; la Presidencia húngara ha trabajado durante los últimos seis meses teniendo esto presente. De hecho, creemos firmemente que una mayor integración es la solución a nuestros problemas comunes. Por último, quisiera informarles sobre las cuestiones que los Consejos Europeos anteriores encargaron a la Presidencia húngara y más concretamente: qué resultados y logros se presentarán en la cumbre que comienza mañana, porque, después de todo, tuvimos que llegar a un acuerdo sobre los expedientes específicos con ustedes y también tuvimos que llegar a un acuerdo sobre otras cuestiones. Permítanme comenzar con las cuestiones económicas. Ya hemos hablado sobre el Semestre Europeo y me gustaría dar las gracias al Vicepresidente Šefčovič, porque realmente merece la pena informar a los ciudadanos qué significa el semestre. Consiste en ofrecer la transparencia necesaria para saber cómo se gestionan los Estados miembros, de tal manera que podamos transmitirles señales de aviso a tiempo. Acojo con satisfacción que el Parlamento Europeo siguiera esta práctica con suma atención; en este Semestre Europeo instamos a los Estados miembros a mantener una gestión presupuestaria más estricta y, al mismo tiempo, establecimos las bases para la práctica de intentar conseguir el crecimiento en el trabajo duro y la creatividad. En lo que respecta al «paquete de seis», pronto se debatirá en profundidad en esta Cámara. Permítanme darles dos razones por las que preferiría la adopción del acuerdo actual. En primer lugar, porque este paquete de medidas es positivo. Es mejor que la propuesta inicial del Consejo y porque el Parlamento recibió concesiones por parte del Consejo en cada uno de los temas de su orden del día. Incluso hemos logrado concesiones en la votación por mayoría cualificada inversa. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con la opinión del señor Lambsdorff de que todo el paquete de medidas solo cuenta con una medida eficaz, es decir, la votación por mayoría cualificada inversa. De hecho, la ventaja de este paquete de medidas es que incorpora varios mecanismos de control y equilibrio al sistema, a través de los cuales en el futuro podrán evitarse crisis como la de 2008. En cuanto a la libre circulación de personas, permítanme decirles que en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 9 de junio, la Presidencia húngara aprobó por unanimidad una conclusión que decía que se ha de preservar la libre circulación, que debemos revisar las medidas de las que ya disponemos y solo después de que las hayamos agotado y solo si realmente surgen nuevos problemas, que requieran el ajuste de nuestro acervo actual, podremos tomar medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias y que las modalidades solo deberían elaborarse una vez que dispongamos de una propuesta legislativa concreta, lo cual, si no me equivoco, pasará este otoño. Me acaban de informar de que en paralelo a esta sesión plenaria el Consejo ha llegado a un acuerdo sobre la única cuestión abierta relativa a Frontex, así que las negociaciones sobre el fortalecimiento de Frontex han finalizado satisfactoriamente. Agradezco al Parlamento su cooperación."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Lubage mul palun sellel viimasel korral, kui osalen täiskogu istungjärgul, kasutada oma emakeelt! Esmalt tahaksin teid kõiki tänada meie töö tunnustamise eest, kuna kuulsime paljudelt eri fraktsioonide Euroopa Parlamendi liikmetelt, et Ungari eesistumine sai oma tööga hästi hakkama. Isiklikult usun, et parlamendisõbraliku eesistumise juhatamine Euroopa Liidus on tõesti vaeva väärt. Teine kodutöö, mille Euroopa Ülemkogu meile andis, oli suurendada Euroopa Investeerimispanga laenuvõimet, ning selles suutsime jõuda parlamendiga kokkuleppele, mis on veel üks saavutus, mille suutsime ellu viia, ning minu arvates oluline samm Põhja-Aafrika riikide olukorra lahendamise poole. Kiire kõrvalmärkusena pean vastama Csaba Sįndor Tabajdi sõnadele. Pean ümber lükkama tema märkused Ungari valitsuse liikmete kohta, mis tulenesid minu arvates riigisisestest poliitilistest ajenditest. Esmalt paluksin teil uurida oma kolleegidelt parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis töö kohta, mida on majandusminister György Matolcsy teinud, kuna eilse arutelu õhkkond erines pisut sellest, millest täna siin rääkisite. Samuti soovitan teil lugeda liikmesriikide vastuseid komisjoni ettepanekutele Euroopa semestri kohta. Kõik võivad vabalt reageerida ja selle sisu kritiseerida, kuna kõik laheneb Euroopa Liidus arutluste ja arvamusavalduste vahetamise käigus, ning paljud liikmesriigid on selle sisu õigupoolest juba kritiseerinud. Teiseks juhiksin teie tähelepanu ühele Ungari eesistumise positiivsele omadusele, meie edu võtmele kokkulepete jõudmisel Euroopa institutsioonidega nii paljudes erinevates küsimustes, nimelt lugupidamisele asutamislepingute ja institutsioonide pädevuse vastu. Esitame nõukogule kuue meetme paketi teadmisega, et Ungari eesistumine on teinud kõik enda võimuses, et jõuda kokkuleppele, nagu president Barroso ja teie kolleegid siin täiskogul on komitee kohtumistel kiitnud. Seega anname selle paketi nüüd Euroopa Ülemkogule, mille presidendi nimi on Herman Van Rompuy ning kes otsustab edasise tegevuse käigu üle. Viimasena, kuid mitte vähemtähtsana soovin rääkida Horvaatia ühinemisest. Nagu ma arutelu alguses ütlesin, olen sõna „ajalooline” kasutamisega ettevaatlik. Siiski arvan Horvaatia puhul, et oleme tõepoolest jõudnud ajaloolise hetkeni, kuna saadame Lääne-Balkanile väga olulise sõnumi – nimelt sõnumi, et neil on Euroopa Liidus tulevikku. Loodan kogu südamest, et ELi liikmesriikide ja valitsuste juhid võtavad homme ning ülehomme vastu poliitilise otsuse Horvaatia ühinemise kohta, ja et läbirääkimised jõuavad hiljemalt lõpule Ungari eesistumise viimastel hetkedel ehk 30. juunil. Euroopa Komisjon töötas ööpäevaringselt, et 10. juunil oleks võimalik välja anda positiivne raport. Võin teile kinnitada, et nii Horvaatia kui ka Ungari eesistumine on selle nimel ööd ja päevad tööd teinud. Oleme iga päev pidanud ühenduse töörühma kohtumisi, et suudaksime töö valmis saada. Lõpetuseks sooviksin tänada mitte ainult seda täiskogu – mida olen juba teinud –, vaid ka meie partnereid kolmikus, Hispaaniat ja Belgiat, nende suurepärase koostöö ja tõsiasja eest, et suutsime lõpetada 18 kuu pikkuse kolmikprogrammi, ning lubage ka soovida Poolale kõike parimat ning parlamendisõbralikku eesistumist. President José Manuel Barroso mainis kuue meetme paketti ja asepresident Maroš Šefčovič rääkis läbirääkimistest Horvaatiaga ja eri toimikutest. Koosotsustusmenetluse olemasolu Euroopa Liidus annab nõukogule ja eesistumisele võimaluse luua isiklikke sidemeid suure hulga liikmetega ning tõsta institutsioonisiseselt vastastikkust teadlikkust üksteise probleemidest, mis on minu arvates meie kõikide jaoks hea võimalus. Tänan teid tänase arutelu korraldamise eest! Ma usun, et oleme ühel nõul aluspõhimõtetes ja peamistes väärtustes, millest on täna palju räägitud, ning arutatud on isegi Euroopa integratsioonifilosoofiaid. Pean ütlema, et enamik parlamendiliikmete sõnavõttudest peegeldas seda meievahelist kokkulepet. Samuti oleme ühel meelel, et Euroopa Ülemkogu peab praegu tegelema väga keeruliste probleemidega. Oleksin ettevaatlikum sõna „ajalooline” kasutamisel, kuna arvan, et kahandame mõiste väärtust, kui seda liiga sageli kasutame. Olen täiesti nõus, et hirm ja umbusk on halvad nõuandjad ning ELi juhid ei tohiks lasta ennast homsel ja ülehomsel kohtumisel nendest emotsioonidest juhtida. Minu ja ka Ungari eesistumise kreedo on, et peame oma sammud rajama usaldusele – ütleksin isegi vastastikusele usaldusele –, et teine pool võtab endale vastutuse ja on solidaarne, just nii, nagu olete meid selleks üles kutsunud. Olgu asi majanduspoliitikas, Schengeni reformides, varjupaigataotlustes või laienemises, see on alus, millele peame tuginema. Lahendus – nagu enamik välja pakkus – on rohkem Euroopat, tugevamat Euroopat. Ungari eesistumine on viimased kuus kuud töötanud seda silmas pidades. Meie kindel uskumus on, et sügavam integratsioon on lahendus meie ühistele probleemidele. Lõpetuseks tahaksin ette kanda probleemidest, mille eelmised Euroopa Ülemkogu liikmed Ungari eestistumisele kodutööks andsid, täpsemalt öeldes: missuguseid tulemusi ja saavutusi homme algaval kohtumisel esitatakse, kuna lõppude lõpuks pidime teiega teatud teemadel üksmeele saavutama ning jõudma kokkuleppele ka teistes küsimustes. Alustaksin majanduslike küsimustega. Oleme Euroopa semestrist juba rääkinud, ning tahaksin tänada asepresident Maroš Šefčoviči, kuna avalikkust tasub tõepoolest teavitada sellest, mida see semester tähendab. Selle eesmärk on tagada vajalik läbipaistvus, et teada, kuidas liikmesriigid endaga hakkama saavad, et saaksime neile õigeaegselt hoiatavaid märguandeid saata. Mul on hea meel, et Euroopa Parlament seda tegevust hoolikalt jälgis; selle Euroopa semestri raames julgustame liikmesriike alal hoidma rangemat eelarvehaldust ning samal ajal loome aluse kasvu poole püüdlemiseks raske töö ja loovuse kaudu. Kuue meetme paketi kohta tuleb täiskogul peagi põhjalik arutelu. Annan teile kaks põhjust, miks praeguse lepingu vastu võtmist toetada. Esiteks seetõttu, et pakett on hea. See on parem kui komisjoni esialgne ettepanek, – seda seetõttu, et nõukogu tegi parlamendile kõikides päevakorrapunktides järeleandmisi. Oleme saavutanud järeleandmisi isegi vastupidises kvalifitseeritud häälteenamuses. Seega ei saa ma nõustuda Alexander Graf Lambsdorffi arvamusega, et kogu paketil on vaid üks hammas, nimelt vastupidine KHE. Selle paketi eelis on, et see ühendab süsteemi mitu kontrolli, mille abil on võimalik tulevikus 2008. aasta kriisi taolisi raskusi vältida. Inimeste vaba liikuvuse kohta lubage öelda, et Ungari eesistumine võttis 9. juunil justiits- ja siseasjade komisjonis ühehäälselt vastu järelduse, milles märgitakse, et vaba liikumine tuleb säilitada, et peame vaatama läbi meile juba kättesaadavad meetmed ning alles pärast nende ära kasutamist ja uute probleemide ilmnemise korral, mis nõuavad meie praeguse ’ kohandamist, võime rakendada äärmuslikke meetmeid äärmuslikes olukordades, ning üksikasju tuleks täpsustada vaid siis, kui olemas on konkreetne seadusandlik ettepanek, mille – nagu me teame – saame sellel sügisel. Kuulsin just uudist, et paralleelselt selle täiskogu istungjärguga jõudis nõukogu kokkuleppele ainukeses Frontexit puudutavas lahtises küsimuses, mistõttu on Frontexi tugevdamise läbirääkimised edukalt lõpetatud. Tänan parlamenti koostöö eest!"@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin käyttää äidinkieltäni tämän viimeisen kerran, kun osallistun täysistuntoon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia teitä työmme tunnustamisesta, kuten kuulimme, monet Euroopan parlamentin jäsenet eri ryhmistä totesivat, että puheenjohtajavaltio Unkari teki hyvää työtä. Minä itse katson, että kannattaa todella johtaa parlamenttiin myötämielisesti suhtautuvaa puheenjohtajavaltiota Euroopan unionissa. Toinen Eurooppa-neuvoston antama kotitehtävä oli Euroopan investointipankin lainausmahdollisuuksien lisääminen, ja myös sen osalta onnistuimme saamaan sopimuksen aikaan tämän parlamentin kanssa, mikä on toinen saavuttamamme menestys, ja katson, että tämä on merkittävä askel kohti tilanteen rauhoittamista Pohjois-Afrikan maissa. Nopeana sivuhuomautuksena, minun on vastattava Csaba Sándor Tabajdin sanoihin. Minun on torjuttava hänen huomautuksensa Unkarin hallitusten jäsenistä, koska mielestäni ne perustuvat kotimaan politiikkaan. Ensiksi, haluaisin pyytää teitä tiedustelemaan kollegoiltanne parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa kansantalousministeri György Matolcsyn työstä, koska eilisen kuulemisen tunnelma oli hieman erilainen kuin mitä olette puhunut täällä tänään. Suosittelisin myös, että luette jäsenvaltioiden vastaukset komission ehdotuksiin talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Kaikki voivat vapaasti vastata ja arvostella sisältöä, koska kaikki Euroopan unionissa tapahtuu keskustelujen ja mielipiteenvaihtojen kautta, ja on totta, että monet jäsenvaltiot ovat jo arvostelleet sisältöä. Toiseksi haluaisin huomauttaa teille yhdestä Unkarin puheenjohtajakauden myönteisestä puolesta, menestyksen avaimesta, jonka avulla saimme EU:n toimielinten kanssa sopimuksia aikaan niin monesta asiasta, eli perussopimusten ja toimielinten valtuuksien kunnioittamisesta. Toimitimme kuusi säädöstä neuvostolle tietäen, että puheenjohtajavaltio Unkari on tehnyt kaiken voitavansa sopimuksen eteen, kuten puheenjohtaja Barroso ja kolleganne tämän parlamentin valiokuntien kokouksissa ylistivät. Toimitamme siksi paketin nyt Eurooppa-neuvostolle, jonka puheenjohtajan nimi on Herman Van Rompuy ja joka päättää tulevista toimista. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluaisin puhua Kroatian liittymisestä. Kuten alussa sanoin, suhtaudun varovaisesti sanan "historiallinen" käyttöön. Kroatian tapauksessa katson kuitenkin, että olemme todellakin saavuttaneet historiallisen hetken, koska lähetämme Länsi-Balkanille erittäin tärkeän viestin eli sen, että heillä on tulevaisuus Euroopan unionissa. Toivon todella, että EU:n jäsenvaltioiden ja hallitusten johtajat tekevät huomenna ja ylihuomenna poliittisen päätöksen Kroatian liittymisestä ja että neuvottelut voidaan päättää Unkarin puheenjohtajakauden viimeisinä tunteina, viimeistään 30. kesäkuuta. Euroopan komissio teki työtä ympäri vuorokauden voidakseen antaa myönteisen kertomuksen 10. kesäkuuta. Voin vakuuttaa teille, että sekä kroatialaiset että puheenjohtajavaltio Unkari ovat tehneet yötä päivää työtä saadakseen tämän onnistumaan. Meillä on ollut joka päivä neuvoston työryhmäkokouksia, jotta voimme saattaa työn päätökseen. Lopuksi haluaisin kiittää tämän parlamentin lisäksi – sitä olen jo kiittänyt – troikan kumppaneitamme, Espanjaa ja Belgiaa, erinomaisesta yhteistyöstä ja siitä, että pystyimme myös päättämään 18 kuukautta kestävän troikan ohjelman, ja toivotan Puolalle kaikkea hyvää ja parlamenttiin myötämielisesti suhtautuvaa puheenjohtajakautta. Puheenjohtaja Barroso viittasi kuuteen säädökseen ja varapuheenjohtaja Šefčovič mainitsi neuvottelut Kroatian kanssa ja eri asiakirjat. Euroopan unionin yhteispäätösmenettelyn ansiosta neuvosto ja puheenjohtajavaltio pystyvät luomaan henkilökohtaiset suhteet moniin jäseniin ja lisätä toimielinten keskinäistä ymmärrystä toistensa ongelmista, mikä on mielestäni meille kaikille loistava tilaisuus. Kiitos tämänpäiväisen keskustelun järjestämisestä. Uskon, että olemme samaa mieltä perusperiaatteista ja perusarvioista, joista on puhuttu paljon tänään, ja jopa Euroopan yhdentymisen aatteita on käsitelty, ja minun on sanottava, että useimmat jäsenten puheenvuorot osoittivat, että olemme tästä samaa mieltä. Olemme myös samaa mieltä siitä, että Eurooppa-neuvoston käsiteltävänä on tällä hetkellä erittäin vaikeita kysymyksiä. Olisin varovaisempi sanan "historiallinen" käytössä, koska saatamme heikentää käsitettä, jos käytämme sitä liian usein. Olen lujasti samaa mieltä siitä, että pelko ja epäluottamus ovat huonoja neuvonantajia, eivätkä nämä tunteet saisi ohjata EU:n johtajia huomisen ja ylihuomisen kokouksissa. Minä uskon, ja puheenjohtajavaltio Unkari uskoo, että kaikkien toimiemme on perustuttava luottamukseen – ja sanoisin jopa keskinäiseen luottamukseen – vastuun kantamiseen ja solidaarisuuteen, aivan kuten olette meiltä vaatineet. Oli kyse sitten talouspolitiikasta, Schengenin uudistuksista, turvapaikasta tai laajentumisesta, sille meidän on rakennettava. Ratkaisu – kuten suuri enemmistö ehdotti – on enemmän Eurooppaa, vahvempi Eurooppa; puheenjohtajavaltio Unkari on tehnyt kuusi viime kuukautta työtä tämä mielessään. Uskomme tosiaankin lujasti, että integraation syventäminen on ratkaisu yhteisiin ongelmiimme. Lopuksi haluaisin raportoida kysymyksistä, jotka edelliset Eurooppa-neuvostot antoivat puheenjohtajavaltio Unkarille kotiläksyinä, ja erityisesti: mitä tuloksia ja saavutuksia esitetään huomenna alkavassa huippukokouksessa, koska, loppujen lopuksi, meidän piti sopia tietyistä asiakirjoista teidän kanssanne ja meidän piti saada sopimus aikaan myös muista asioista. Aloitan talouskysymyksistä. Olemme jo puhuneet talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta, ja haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Šefčovičia, koska kansalaisille kannattaa todella kertoa, mitä ohjausjakso tarkoittaa. Sillä saadaan aikaan avoimuus, jota tarvitaan sen selvittämiseen, miten jäsenvaltiot pärjäävät itse, jotta voimme antaa niille ajoissa varoituksen. Suhtaudun myönteisesti siihen, että Euroopan parlamentti seurasi tätä käytäntöä tiiviisti; tällä talouspolitiikan eurooppalaisella ohjausjaksolla kannustamme jäsenvaltioita pitämään yllä ankarampaa talousarvion hallintaa ja luomme samalla perustan käytännöille, joilla pyritään kasvuun ankaran työn ja luovuuden avulla. Kuudesta säädöksestä keskustellaan pian perusteellisesti tässä parlamentissa. Annan teille kaksi perustetta sille, miksi kannatan nykyisen sopimuksen hyväksymistä. Ensinnäkin siksi, että tämä paketti on hyvä. Se on parempi kuin neuvoston alkuperäinen ehdotus ja koska neuvosto teki myönnytyksiä parlamentille kaikista asialistallaan olevista kohdista. Saimme myönnytyksiä jopa käännetystä määräenemmistöäänestyksestä. Minun on siis oltava Alexander Graf Lambsdorffin kanssa eri mieltä siitä, että paketissa on vain yksi etu, eli käänteinen määräenemmistöäänestys. Tämän paketin etuna todellakin on, että sillä järjestelmään liitetään useita tarkastuksia ja katsauksia, joiden ansiosta vuoden 2008 kriisin kaltaiset kriisit voidaan tulevaisuudessa välttää. Henkilöiden vapaan liikkumisen osalta haluan sanoa, että oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 9. kesäkuuta puheenjohtajavaltio Unkari sai yksimielisen hyväksynnän päätelmälle, jossa todetaan, että vapaa liikkuvuus on säilytettävä, että meidän on tarkistettava jo käytettävissämme olevia toimenpiteitä ja että vasta sen jälkeen, kun olemme käyttäneet ne, ja vain, jos todella ilmenee uusia ongelmia, jotka edellyttävät nykyisen säännöstön mukauttamista, voimme ottaa käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä poikkeuksellisissa tilanteissa ja että toimintatapoja olisi laadittava vasta, kun saatavilla on konkreettinen lainsäädäntöehdotus, ja se tapahtuu tietääkseni tänä syksynä. Olen juuri saanut uutisia, että samaan aikaan tämän täysistunnon kanssa neuvosto sopi ainoasta Frontexin osalta avoimesta kysymyksestä, joten neuvottelut Frontexin vahvistamisesta on saatu onnistuneeseen päätökseen. Kiitän parlamenttia yhteistyöstä."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d’utiliser ma langue maternelle pour ma dernière participation à la séance plénière. Tout d’abord, je voudrais vous remercier tous d’avoir reconnu notre travail, puisque nous avons entendu de nombreux députés européens appartenant à différents groupes affirmer que la Présidence hongroise avait fait du bon travail. Je pense personnellement que c’est effectivement une bonne idée que de mener une Présidence favorable au Parlement dans l’Union européenne. L’autre mission confiée par le Conseil européen était d’augmenter la capacité de prêt de la Banque européenne d’investissement. Nous sommes parvenus à un accord avec le Parlement dans ce dossier, ce qui représente une autre réussite pour nous, et je pense qu’il s’agit d’un pas important vers l’amélioration de la situation dans les pays d’Afrique du Nord. Je dois réagir en passant aux propos de M. Tabajdi. Je m’oppose à ses remarques concernant les députés du parlement hongrois, dont je pense qu’elles sont motivées par des considérations de politique nationale. Je vous recommande tout d’abord de vous informer auprès de vos collègues de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement à propos du travail accompli par le ministre de l’économie nationale, György Matolcsy, parce que l’atmosphère qui a marqué l’audience d’hier était légèrement différente de ce que vous avez évoqué ici aujourd’hui. Je vous demanderai ensuite de lire les réactions des États membres aux propositions de la Commission européenne concernant le semestre européen. Chacun est libre de réagir et d’en critiquer le continu, puisque l’Union européenne fonctionne par le débat et par l’échange de points de vue, et il est vrai que de nombreux États membres ont déjà critiqué le contenu. Deuxièmement, je voudrais vous faire remarquer l’un des aspects positifs de la Présidence hongroise, la clé de notre réussite dans la recherche d’accords avec les institutions européennes dans de si nombreux dossiers, à savoir notre respect pour les traités et pour les compétences des institutions. Nous soumettons le «paquet de six» au Conseil en sachant que la Présidence hongroise a fait tout ce qu’elle a pu pour arriver à un accord, comme l’a confirmé le président Barroso et comme l’ont confirmé vos collègues de ce Parlement dans les réunions en commission. C’est pourquoi nous soumettons à présent ce paquet au Conseil européen, présidé par Herman Van Rompuy, et qui va décider de la voie à suivre. Dernier point, mais non des moindres, je voudrais parler de l’adhésion de la Croatie. Comme je l’ai dit au début, j’hésite à employer le mot «historique». Dans le cas de la Croatie pourtant, je pense que nous sommes effectivement arrivés à un moment historique, parce que nous envoyons un message très important aux Balkans occidentaux: nous leur faisons comprendre qu’ils ont un avenir au sein de l’Union européenne. J’espère sincèrement que les chefs d’État ou de gouvernement des États membres prendront une décision politique demain ou après-demain concernant l’adhésion de la Croatie, et que les négociations pourront se conclure dans les dernières heures de la Présidence hongroise, pour le 30 juin au plus tard. La Commission européenne a travaillé sans relâche pour pouvoir publier un rapport positif le 10 juin. Je peux vous assurer que les Croates et la Présidence hongroise ont travaillé jour et nuit pour y arriver. Les groupes de travail du Conseil se sont réunis tous les jours pour arriver à terminer le travail. Enfin, je voudrais remercier non seulement ce Parlement, ce que j’ai déjà fait, mais aussi nos partenaires au sein du trio, l’Espagne et la Belgique, pour leur excellente coopération et pour nous avoir permis de venir à bout du programme sur 18 mois du trio. Je souhaite bonne chance à la Pologne, et je lui souhaite une Présidence favorable au Parlement. Le président Barroso a évoqué le «paquet de six», et le vice-président Šefčovič a mentionné les négociations avec la Croatie et les différents dossiers. L’existence de la procédure de codécision dans l’Union européenne donne au Conseil et à la Présidence la possibilité de nouer des relations personnelles avec de nombreux députés et de sensibiliser les institutions aux problèmes de chacun, ce qui est, je pense, une chance importante pour nous tous. Je vous remercie d’avoir organisé ce débat aujourd’hui. Je pense que nous sommes d’accord sur les principes fondamentaux et sur les valeurs de base, dont on a beaucoup parlé aujourd’hui. Même les différentes philosophies de l’intégration européenne ont été abordées, et je dois dire que les interventions de la plupart des députés reflètent cet accord qui nous unit. Nous sommes également d’accord pour dire que le Conseil européen doit traiter aujourd’hui des questions extrêmement difficiles. Je suis plus réticente à utiliser le mot «historique», parce que je pense que nous risquons de dévaloriser ce concept en l’utilisant trop souvent. Je suis bien d’accord pour dire que la crainte et la méfiance sont mauvaises conseillères, et que les dirigeants de l’Union européenne ne doivent pas se laisser guider par ces émotions dans leurs réunions de demain et d’après-demain. Je suis convaincue, et c’est également la conviction de la Présidence hongroise, que nous devons fonder toutes nos actions sur la confiance, et je dirais même sur la confiance réciproque, sur la responsabilité et sur la solidarité, exactement comme vous nous l’avez demandé. Qu’il s’agisse de politique économique, des réformes de Schengen, de l’asile ou de l’élargissement, c’est sur cela que nous devons nous fonder. La solution proposée par une grande majorité passe par plus d’Europe, par une Europe plus forte; c’est dans cet esprit que la Présidence hongroise a travaillé au cours des six derniers mois. Nous sommes en effet fermement convaincus qu’une intégration plus poussée est la solution à nos problèmes communs. Enfin, je voudrais rendre compte des dossiers confiés à la Présidence hongroise par les Conseils européens précédents. Plus précisément, je voudrais vous parler des réalisations et des résultats qui seront présentés au sommet qui commence demain, parce qu’après tout, nous avons dû conclure un marché avec vous sur certains dossiers spécifiques et trouver un accord dans d’autres domaines également. Je commencerai par les questions économiques. Nous avons déjà évoqué le semestre européen, et je voudrais remercier le vice-président Šefčovič, parce qu’il est réellement important de faire comprendre aux citoyens ce que signifie ce semestre. Il a pour objet d’assurer la transparence nécessaire pour savoir comment les États membres gèrent leurs affaires, pour que nous puissions éventuellement les mette en garde en temps utile. Je me réjouis que le Parlement européen ait suivi de près cette démarche. Dans ce semestre européen, nous encourageons les États membres à maintenir une gestion budgétaire plus stricte. Parallèlement, nous jetons les bases nécessaires pour rechercher la croissance dans le travail et la créativité. En ce qui concerne le «paquet de six», ce Parlement organisera prochainement un débat approfondi sur ce thème. Permettez-moi de vous donner deux raisons qui font que je préconise l’adoption de l’accord actuel. Tout d’abord, ce paquet est de bonne qualité. Il est meilleur que la proposition initiale du Conseil, et le Parlement a obtenu des concessions de la part du Conseil sur chacun des points qui l’intéressaient. Il y a même eu des concessions concernant le vote à la majorité qualifiée inversée. Je dois donc contredire M. Lambsdorff qui pense que tout ce paquet n’a qu’une seule dent, à savoir le vote à la majorité qualifiée inversée. L’avantage de ce paquet est effectivement qu’il intègre différents contrôles au système, ce qui permettra, à l’avenir, d’éviter des crises comme celle de 2008. En ce qui concerne la libre circulation des personnes, je dois vous dire que, lors du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 9 juin, la Présidence hongroise a adopté à l’unanimité une conclusion affirmant la nécessité de préserver la libre circulation et de réviser les mesures déjà disponibles. Ce n’est qu’après avoir épuisé toutes les mesures disponibles actuellement, et uniquement en cas de nouveaux problèmes nécessitant un ajustement de l’acquis actuel, que nous pourrons prendre des mesures extraordinaires dans des situations extraordinaires. Les modalités ne pourront être définies que sur la base d’une proposition législative concrète, qui devrait, à ma connaissance, être présentée cet automne. Je viens juste d’apprendre que, parallèlement à cette séance plénière, le Conseil a trouvé un accord sur la dernière question ouverte concernant Frontex. Les négociations relatives au renforcement de Frontex ont donc été achevées avec succès. Je remercie le Parlement pour sa coopération."@fr8
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli parlamentari, per questa mia ultima partecipazione alla plenaria consentitemi di esprimermi nella mia lingua. In primo luogo, vorrei ringraziarvi tutti per il riconoscimento manifestato al nostro lavoro, visto che abbiamo udito molti membri del Parlamento di vari gruppi concludere che la Presidenza ungherese ha svolto un buon lavoro. Personalmente credo che sia veramente costruttivo guidare una Presidenza rispettosa del Parlamento nell’Unione europea. L’altro compito affidato al Consiglio europeo consisteva nell’aumentare la capacità di prestito della Banca europea per gli investimenti e al riguardo siamo riusciti a giungere a un accordo con il Parlamento, che è un altro successo da noi conseguito, e ritengo che ciò rappresenti un passo importante verso la riconciliazione della situazione dei paesi nell’Africa settentrionale. Succintamente risponderei inoltre alle parole dell’onorevole Tabajdi. Devo respingere le sue osservazioni riguardanti i membri del governo ungherese che penso si basino su motivi di politica interna. Innanzi tutto, le chiederei di informarsi presso i suoi colleghi della commissione per gli affari economici e monetari circa il lavoro svolto dal ministro dell’Economia nazionale Matolcsy, perché l’atmosfera nell’audizione di ieri è stata leggermente diversa da quella da lei descritta oggi in questa sede. Le consiglierei inoltre di leggere le risposte degli Stati membri alle proposte della Commissione in merito al semestre europeo. Chiunque è libero di reagire e criticarne il contenuto perché tutti nasce da dibattiti e scambi di opinione nell’Unione europea, ed è vero che molti Stati membri lo hanno già criticato. In secondo luogo, vorrei sottolinearle uno dei tratti positivi della Presidenza ungherese, la chiave del nostro successo nel giungere ad accordi con le istituzioni europee su così tanti temi, segnatamente il rispetto dei trattati e della competenza delle istituzioni. Sottoponiamo il “pacchetto dei sei” al Consiglio consapevoli del fatto che la Presidenza ungherese ha fatto tutto quanto in suo potere per pervenire a un accordo, come confermato dagli elogi del Presidente Barroso e dei suoi colleghi in occasione delle riunioni di commissione. Presentiamo dunque ora il pacchetto al Consiglio europeo, il cui Presidente è Van Rompuy, il quale deciderà come procedere. Da ultimo, ma non meno importante, vorrei parlare dell’adesione della Croazia. Come ho detto inizialmente, uso la parola “storico” con prudenza. Tuttavia, nel caso della Croazia credo che veramente siamo giunti a un momento storico perché stiamo trasmettendo un messaggio importantissimo al Balcani occidentali, ossia che hanno un futuro nell’Unione europea. Sinceramente spero che i capi di Stato e di governo dell’Unione europea domani e dopodomani prendano la decisione politica sull’adesione della Croazia e i negoziati possano essere conclusi nelle ultime ore della Presidenza ungherese, vale a dire entro e non oltre il 30 giugno. La Commissione europea ha lavorato incessantemente per pubblicare una relazione positiva il 10 giugno. Posso assicurarvi che sia i croati sia la Presidenza ungherese hanno lavorato giorno e notte affinché ciò accadesse. Abbiamo avuto riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio ogni giorno per portare a compimento questo progetto. In conclusione, vorrei ringraziare non soltanto la Camera, cosa che ho già fatto poc’anzi, ma anche i nostri partner della triade, Spagna e Belgio, per l’eccellente collaborazione e il fatto che siamo riusciti a completare il nostro programma comune di 18 mesi. Auguro alla Polonia ogni successo e una Presidenza rispettosa del Parlamento. Il Presidente Barroso ha alluso al “pacchetto dei sei” e il Vicepresidente Šefčovič ha menzionato i negoziati con la Croazia e i diversi dossier. L’esistenza della procedura di codecisione nell’Unione europea offre al Consiglio e alla Presidenza modo di intessere relazioni personali con molti parlamentari e sensibilizzarsi reciprocamente nelle due istituzioni ai problemi dell’altra, il che ritengo rappresenti una grande opportunità per tutti noi. Grazie per aver organizzato oggi questo dibattito. Penso che concordiamo sui principi fondamentali e i valori basilari, in merito ai quali molto si è detto in questa sede nel corso della giornata, parlando peraltro anche delle filosofie europee di integrazione, e devo dire che la maggior parte degli interventi degli eurodeputati hanno rispecchiato il consenso esistente tra noi. Concordiamo altresì con l’idea che il Consiglio europeo debba affrontare oggi problemi estremamente complessi. Sarei più prudente nell’usare la parola “storico” perché penso che ne svalutiamo il concetto se la utilizziamo troppo spesso. Concordo pienamente con il principio che paura e sfiducia sono cattive consigliere e i leader dell’Unione non dovrebbero farsi guidare da queste emozioni durante le riunioni di domani e dopodomani. Sono convinta, come lo è la Presidenza ungherese, che dobbiamo basare tutti i nostri passi sulla fiducia, direi addirittura sulla fiducia reciproca, sull’assunzione di responsabilità e sulla solidarietà, proprio come ci avete esortato a fare. Che si tratti di politica economica, riforme di Schengen, asilo o allargamento, questo dobbiamo consolidare. La soluzione proposta dalla grande maggioranza è più Europa, un’Europa più forte; la Presidenza ungherese ha lavorato negli ultimi sei mesi con questo obiettivo in mente. È infatti nostra ferma convinzione che una maggiore integrazione sia la soluzione ai nostri problemi comuni. Vorrei infine riferirvi in merito alle questioni affidate alla Presidenza ungherese come compiti dai precedenti Consigli europei, e più specificamente ai risultati e ai conseguimenti che saranno presentati al vertice il cui inizio è previsto domani perché, dopo tutto, abbiamo dovuto negoziare con voi in merito a specifici dossier e giungere a un accordo anche su altri temi. Inizierei con le questioni economiche. Abbiamo già parlato del semestre europeo e vorrei ringraziare il Vicepresidente Šefčovič perché vale veramente la pena informare il pubblico in merito al significato del semestre. Si tratta di assicurare la trasparenza necessaria per sapere come si gestiscono gli Stati membri in maniera da poter trasmettere loro per tempo segnali di avvertimento. Apprezzo il fatto che il Parlamento europeo abbia seguito tale pratica con grande attenzione; in questo semestre europeo incoraggiamo gli Stati membri a mantenere una gestione di bilancio più rigorosa e, nel contempo, gettiamo le basi per un esercizio di ricerca della crescita nel duro lavoro e nella creatività. Per quel che riguarda il “pacchetto dei sei”, presto vi sarà un dibattito approfondito in Aula al riguardo. Consentitemi di esporvi due motivi per i quali preferirei l’adozione dell’attuale accordo. In primo luogo, perché il pacchetto è valido, è migliore della proposta iniziale del Consiglio e il Parlamento ha ottenuto concessioni dal Consiglio su ogni voce all’ordine del giorno. Abbiamo ottenuto concessioni persino sulla votazione a maggioranza qualificata inversa. Devo dunque dichiararmi in disaccordo con il parere dell’onorevole Lambsdorff secondo cui l’intero pacchetto ha un solo mordente, la votazione a maggioranza qualificata inversa. Il vantaggio di questo pacchetto sta proprio nel fatto che crea diversi controlli ed equilibri nel sistema attraverso i quali crisi come quella del 2008 in futuro potranno essere evitate. Per quanto concerne la libera circolazione delle persone, vorrei dirvi che in occasione del Consiglio “Giustizia e affari interni” del 9 giugno la Presidenza ungherese ha unanimemente adottato una conclusione in cui si dichiara che la libera circolazione va preservata, dobbiamo rivedere le misure già a nostra disposizione e soltanto dopo averle utilizzate appieno e se dovessero effettivamente insorgere nuovi problemi che impongano un adeguamento del nostro attuale potremmo adottare misure straordinarie in situazioni eccezionali, le cui modalità dovrebbero essere elaborate nel momento in cui esiste una proposta legislativa concreta, il che, per quanto ne so, accadrà questo autunno. Ho appena appreso che, parallelamente a questa plenaria, il Consiglio ha trovato un accordo sull’unica questione aperta riguardante Frontex, per cui i negoziati sul rafforzamento dell’agenzia si sono conclusi con successo. Ringrazio il Parlamento per la sua collaborazione."@it12
". Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, leiskite man paskutinį kartą dalyvaujant plenarinėje sesijoje kalbėti savo gimtąja kalba. Pirmiausia norėčiau visiems jums padėkoti už tai, kad pripažinote mūsų darbą, nes iš įvairių frakcijų EP narių išgirdome, kad Vengrija, pirmininkaudama Tarybai, gerai atliko savo darbą. Tikiu, kad iš tikrųjų verta Europos Sąjungoje Tarybai vadovauti nusiteikus draugiškai Europos Parlamento atžvilgiu. Kitas Europos Vadovų Tarybos pavestas uždavinys buvo padidinti Europos investicijų banko kreditingumą ir šiuo atžvilgiu mums pavyko susitarti su šiuo Europos Parlamentu, tai dar vienas mūsų laimėjimas, tikiu, kad tai buvo svarbus žingsnis padėties Šiaurės Afrikoje suvaldymo link. Papildomai dar norėčiau atsakyti į tai, ką pasakė C. S. Tabajdi. Turiu nesutikti su jo pastabomis dėl Vengrijos vyriausybės narių, nes, manau, jos paremtos vidaus politikos motyvais. Pirma, norėčiau jūsų paprašyti savo kolegų Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitete paklausti apie nacionalinio ūkio ministro György Matolcsy darbą, nes vakar dienos klausymo atmosfera šiek tiek skyrėsi nuo to, apie ką čia kalbėjote šiandien. Taip pat patarčiau jums perskaityti valstybių narių atsakymus į Komisijos siūlymus dėl Europos semestro. Visi gali reaguoti ir kritikuoti turinį, nes Europos Sąjungoje viskas sprendžiama diskutuojant bei keičiantis nuomonėmis ir tiesa tai, kad daug valstybių narių jau supeikė turinį. Antra, norėčiau pažymėti vieną iš teigiamų Vengrijos pirmininkavimo ypatybių, mūsų sėkmės raktą į susitarimą su Europos institucijomis daugeliu klausimų, mums tai pavyko dėl sutarčių ir institucijų kompetencijos. Teikiame Tarybai šešių priemonių paketą žinodami, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija padarė viską, ką galėjo, kad būtų susitarta, kaip gyrė Pirmininkas J. M. Barroso ir per komitetų posėdžius mūsų EP kolegos. Todėl dabar teikiame paketą Europos Vadovų Tarybai, kuriai pirmininkauja Herman Van Rompuy, spręsiantis dėl veiksmų krypties. Ir galiausiai, nors tai ne mažiau svarbu, norėčiau pakalbėti apie Kroatijos stojimą. Kaip jau sakiau, atsargiai vartočiau žodžius „istoriškai svarbus“. Tačiau Kroatijos atveju, manau, iš tikrųjų pasiekėme istoriškai svarbų momentą, nes Vakarų Balkanams siunčiame labai svarbų pranešimą, t. y. kad jie turi ateitį Europos Sąjungoje. Tikrai tikiuosi, kad ES valstybių narių ir vyriausybių vadovai rytoj ir poryt priims politinį sprendimą dėl Kroatijos stojimo ir kad paskutinėmis Vengrijos pirmininkavimo valandomis, vėliausiai birželio 30 d., derybos bus baigtos. Europos Komisija dirbo be poilsio valandų, kad galėtų birželio 10 d. pateikti teigiamą ataskaitą. Galiu jus patikinti, kad ir Kroatija, ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija dirbo dieną naktį, kad taip įvyktų. Tarybos darbo grupės posėdžiavo kasdien, kad galėtume užbaigti darbą. Galiausiai norėčiau padėkoti ne tik šiam Europos Parlamentui ir tą jau padariau, bet ir mūsų trejeto partneriams Ispanijai ir Belgijai už jų puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad mums pavyko užbaigti 18 mėnesių trejeto programą, taip pat noriu palinkėti Lenkijai visa ko geriausio ir Europos Parlamentui draugiško pirmininkavimo. Pirmininkas J. M. Barroso paminėjo šešių priemonių paketą, o pirmininko pavaduotojas M. Šefčovič paminėjo derybas su Kroatija ir įvairius dokumentus. Kadangi Europos Sąjungoje egzistuoja bendro sprendimo procedūra, Taryba ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė turi galimybę asmeniškai užmegzti santykius su daugeliu EP narių ir didinti institucijų savitarpio informuotumą apie kiekvienos iš jų problemas, ir tai, manau, mums visiems puiki galimybė. Dėkoju, kad šiandien surengėte diskusiją. Manau, kad sutariame dėl pagrindinių principų ir svarbiausių vertybių, apie kurias šiandien daug kalbėta, o kalbėta netgi apie Europos integracijos filosofiją, taip pat turiu pasakyti, kad dauguma EP narių kalbų atspindėjo šį mūsų tarpusavio susitarimą. Taip pat sutinkame, kad Europos Vadovų Tarybai šiomis dienomis tenka spręsti labai svarbius uždavinius. Atsargiau vartočiau žodžius „istoriškai svarbus“, nes, manau, pernelyg dažnai vartodami šią sąvoką ją nuvertiname. Visiškai sutinku, kad baimė ir nepasitikėjimas yra prasti patarėjai, ir ES lyderiai rytoj ir poryt susitikime neturėtų pasiduoti tokioms emocijoms. Mano ir kartu Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos kredo – visus savo veiksmus turime grįsti pasitikėjimu, netgi sakyčiau savitarpio pasitikėjimu, susijusiu su atsakomybės prisiėmimu ir solidarumu, kaip mus ir raginote. Ar būtų sprendžiamas ekonomikos politikos, arba Šengeno reformų, prieglobsčio ar plėtros klausimas, minėtos vertybės turi būti mūsų pamatas. Sprendimas, kurį siūlė didžioji dauguma, – tai daugiau Europos, stipresnė Europa; Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pastaruosius šešis mėnesius dirbo turėdama tai omenyje. Iš tikrųjų tvirtai tikime, kad didesne integracija galima išspręsti mūsų bendras problemas. Galiausiai norėčiau pateikti informaciją, susijusią su klausimais, kurie buvo užduoti Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai ankstesnių Europos Vadovų Tarybų kaip namų darbai, t. y. kokie rezultatai ir laimėjimai rytoj bus pristatyti aukščiausiojo lygio susitikime, nes galiausiai turėjome susitarti dėl konkrečių dokumentų ir kitais klausimais. Pradėsiu nuo ekonominių klausimų. Jau kalbėjome apie Europos semestrą ir norėčiau padėkoti pirmininko pavaduotojui M. Šefčovičiui, nes iš tikrųjų verta informuoti visuomenę, ką reiškia semestras. Taip užtikrinamas skaidrumas, kurio reikia norint žinoti, kaip valstybės narės pačios valdo padėtį, kad galėtume joms laiku siųsti įspėjimo signalus. Palankiai vertinu tai, kad Europos Parlamentas atidžiai vadovavosi šia praktika; šiame Europos semestre raginame valstybes nares griežčiau valdyti biudžetą ir kartu nustatome praktikos, kaip sunkiu darbu ir kūrybiškai siekti augimo, pagrindą. Kalbant apie šešių priemonių paketą, netrukus Europos Parlamente šis klausimas bus išsamiai svarstomas. Norėčiau nurodyti dvi priežastis, dėl kurių pageidaučiau patvirtinti esamą susitarimą. Pirma, šis paketas geras. Jis yra geresnis už pradinį Tarybos pasiūlymą, be to, Taryba nustatydama kiekvieną savo darbotvarkės punktą Europos Parlamentui nuolaidžiavo. Netgi sutikome padaryti nuolaidų dėl kvalifikuotos balsų daugumos. Todėl turiu nesutikti su A. G. Lambsdorffo nuomone, kad visas paketas turi tik vieną stipriąją pusę, t. y. atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimą. Šio paketo pranašumas iš tikrųjų tas, kad į sistemą įtraukiami keli galių pusiausvyros aspektai, kuriuos taikant, ateityje galima išvengti tokių krizių kaip kilusi 2008 metais. Laisvo asmenų judėjimo klausimu noriu jums pasakyti, kad birželio 9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje Tarybai pirmininkaujanti Vengrija vienbalsiai patvirtino išvadą, kad laisvą judėjimą būtina išsaugoti, kad mums reikia persvarstyti jau turimas priemones ir kad tik jas išnaudojus ir tik tada, jeigu iš tikrųjų kiltų naujų problemų, dėl kurių reikėtų pritaikyti esamą išimtiniais atvejais galima imtis neeilinių priemonių, o išsamią tvarką reikėtų parengti tik pateikus konkretų teisės akto pasiūlymą, mano žiniomis, tai įvyks šį rudenį. Ką tik sužinojau, kad paraleliai šiai plenarinei sesijai Taryba susitarė dėl vienintelio neišspręsto klausimo, susijusio su FRONTEX, todėl derybos dėl FRONTEX stiprinimo sėkmingai baigtos. Dėkoju Europos Parlamentui už bendradarbiavimą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Ļaujiet man šajā pēdējā reizē, kad piedalos plenārsēdē, runāt savā dzimtajā valodā. Vispirms es vēlos pateikties jums visiem par atzinību, ko esat izteikuši par mūsu darbu, jo mēs dzirdējām, ka daudzi EP deputāti no dažādām grupām secināja, ka Ungārijas prezidentūra ir labi veikusi savu darbu. Es personīgi uzskatu, ka patiešām ir vērts Eiropas Savienībā vadīt prezidentūru, kuras attiecības ar Parlamentu ir draudzīgas. Otrs mājasdarbs, ko mums uzdeva Eiropadome, bija Eiropas Investīciju bankas aizdošanas spēju palielināšana, un šajā jautājumā mums izdevās vienoties ar Parlamentu, kas ir vēl viens no mūsu panākumiem, un es uzskatu, ka tas ir svarīgs solis ceļā uz samierināšanās procesu Ziemeļāfrikas valstīs. Nedaudz novirzoties no temata, man jāatbild uz kunga vārdiem. Man ir jānoraida viņa piebildes par Ungārijas valdības locekļiem, kuru motivācija, manuprāt ir iekšpolitiska. Pirmkārt, es vēlos lūgt jūs iegūt informāciju no saviem kolēģiem Parlamenta Ekonomikas un monetārajā komitejā par Ungārijas ekonomikas ministra darbu, jo gaisotne vakardienas uzklausīšanā nedaudz atšķīrās no jūsu šodien šeit teiktā. Es jums ieteiktu izlasīt arī dalībvalstu sniegtās atbildes uz Komisijas priekšlikumiem par Eiropas pusgadu. Ikvienam ir tiesības brīvi reaģēt un kritizēt to saturu, jo Eiropas Savienībā viss tiek sasniegts debatēs un viedokļu apmaiņā, un faktiski daudzas dalībvalstis jau ir kritizējušas to saturu. Otrkārt, es vēlos norādīt uz vienu no Ungārijas prezidentūras pozitīvajām īpašībām — mūsu panākumu atslēga, panākot vienošanos ar Eiropas iestādēm par tik daudziem jautājumiem, ir līgumu un iestāžu kompetences ievērošana. Mēs esam iesnieguši sešu tiesību aktu kopumu Padomei, apzinoties, ka Ungārijas prezidentūra ir darījusi visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, ko uzslavēja priekšsēdētājs un jūsu kolēģi Parlamenta komiteju sanāksmēs. Tāpēc mēs tagad iesniedzam šo tiesību aktu kopumu Eiropadomei, kuras priekšsēdētāja vārds ir un kura pieņems lēmumu par turpmāko tiesību aktu virzību. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais jautājums ir par Horvātijas pievienošanos. Kā jau sākumā teicu, es vārdu „vēsturisks” lietoju piesardzīgi. Taču Horvātijas gadījumā mēs patiešām esam vēsturiska brīža priekšā, jo mēs Rietumbalkāniem raidām ļoti svarīgu vēsti, proti, ka tiem Eiropas Savienībā ir nākotne. Es patiešām ceru, ka rīt un parīt ES dalībvalstis un valdības pieņems politisku lēmumu par Horvātijas pievienošanos un ka sarunas varēs noslēgt Ungārijas prezidentūras pēdējās stundās, vēlākais 30. jūnijā. Eiropas Komisija strādāja visu diennakti, lai 10. jūnijā sniegtu pozitīvu ziņojumu. Es varu jums apliecināt, ka horvāti un Ungārijas prezidentūra strādāja dienu un nakti, lai to sasniegtu. Padomes darba grupas sanāksmes notika katru dienu, lai mēs spētu pabeigt šo darbu. Visbeidzot es vēlos pateikties ne tikai Parlamentam — ko es jau izdarīju —, bet arī mūsu trīs prezidentvalstu komandas partneriem, Spānijai un Beļģijai, par lielisko sadarbību un par to, ka mēs spējām pabeigt trīs prezidentvalstu komandas 18 mēnešu programmu, un es gribu novēlēt Polijai visu to labāko, kā arī izveidot prezidentūru, kam būtu draudzīgas attiecības ar Parlamentu. Priekšsēdētājs minēja sešu tiesību aktu kopumu, un priekšsēdētāja vietnieks minēja sarunas ar Horvātiju un dažādos dokumentu kopumus. Koplēmuma procedūra Eiropas Savienībā dod Padomei un prezidentūrai izdevību veidot personīgas attiecības ar daudziem šo iestāžu locekļiem un vienai iestādei iepazīties ar otras problēmām, ko es uzskatu par lielu iespēju mums visiem. Pateicos jums par šodienas debašu organizēšanu. Man šķiet, ka mums ir vienāds viedoklis par pamatprincipiem un pamatvērtībām, par kurām šodien tika daudz tika runāts, un apspriesti tika pat Eiropas integrācijas filozofiskie pamati, un man ir jāsaka, ka vairākuma deputātu runas atspoguļoja saskaņu starp mums. Mēs esam vienisprātis par to, ka Eiropadomei šodien ir jārisina ārkārtīgi grūti jautājumi. Es būtu uzmanīgāka, lietojot vārdu „vēsturisks”, jo, pārāk bieži lietots, tas devalvējas. Es pilnīgi piekrītu, ka bailes un neuzticēšanās ir slikti padomdevēji un ka rītdienas un parītdienas sanāksmēs Eiropas līderiem nevajadzētu ļauties šādām emocijām. Mans un Ungārijas prezidentūras kredo ir tāds, ka mums visās savās gaitās ir jāpaļaujas uz uzticēšanos — es pat teiktu, savstarpēju uzticēšanos —, uz atbildību un solidaritāti visās lietās, kā jūs mūs mudinājāt darīt, vienalga, vai tās būtu Šengenas reformas, patvēruma vai paplašināšanās politika, mums vienmēr jāpaļaujas uz uzticēšanos. Pareizais risinājums ir — kā ierosināja lielais vairākums — „vairāk Eiropas”, stiprāka Eiropa, un Ungārijas prezidentūra pēdējos sešus mēnešus ir strādājusi, paturot to prātā. Mūsu stingra pārliecība ir, ka ciešāka integrācija atrisinās visas mūsu problēmas. Visbeidzot es vēlos ziņot par jautājumiem, kurus iepriekšējās Eiropadomes Ungārijas prezidentūrai uzdeva kā mājasdarbu, konkrētāk runājot, par kādiem rezultātiem un sasniegumiem tiks ziņots rīt augstākā līmeņa sanāksmē, jo galu galā mums bija jāvienojas ar jums par konkrētiem dokumentu kopumiem un bija jāpanāk vienošanās arī par citiem jautājumiem. Ļaujiet man sākt ar ekonomikas jautājumiem. Mēs jau runājām par Eiropas pusgadu, un es vēlos pateikties priekšsēdētāja vietniekam kungam, jo ir patiešām vērts informēt sabiedrību par to, kāda nozīme ir Eiropas pusgadam. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu vajadzīgo pārredzamību un uzzinātu, kā dalībvalstis saimnieko, lai mēs tām laikus varētu sūtīt brīdinājuma signālus. Es atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas Parlaments cieši vēroja šo procesu — šajā Eiropas pusgadā mēs mudinām dalībvalstis stingrāk pārvaldīt budžetu; bet vienlaikus mēs liekam pamatus izaugsmes centieniem un smagam darbam, un radošai attieksmei. Par sešu tiesību aktu kopumu drīz Parlamentā notiks padziļinātas debates. Ļaujiet man norādīt divus iemeslus, kāpēc es dodu priekšroku pašreizējā nolīguma pieņemšanai. Pirmkārt, šis tiesību aktu kopums ir labs. Tas ir labāks par Padomes sākotnējo priekšlikumu, tāpēc ka Padome piekāpās Parlamentam ikvienā darba kārtības jautājumā. Mēs pat panācām piekāpšanos attiecībā uz apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu. Tāpēc es nevaru piekrist kunga viedoklim, ka viss tiesību aktu kopums pamatojas tikai uz vienu punktu, proti, apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu. Šā tiesību aktu kopuma priekšrocība ir tā, ka ar tā palīdzību sistēmā, kas turpmāk palīdzēs izvairīties no tādām krīzēm kā 2008. gada krīze, ir iestrādāti dažādi pārbaudes un līdzsvarošanas mehānismi. Ļaujiet man jums pastāstīt, ka attiecībā uz personu pārvietošanās brīvību Ungārijas prezidentūra 9. jūnijā Tieslietu un iekšlietu padomē vienprātīgi pieņēma secinājumu, kurā bija teikts, ka personu brīva pārvietošanās ir jāsaglabā, ka mums ir jāpārskata pašreizējie pasākumi un ka tikai tad, kad tie būs izsmelti un radīsies jaunas problēmas, kurām būs vajadzīga pašreizējā pielāgošana, mēs varēsim ārkārtas situācijās veikt ārkārtas pasākumus un ka grozījumi ir jāizstrādā tikai tad, ja tiek iesniegts konkrēts tiesību akta priekšlikums, kas, cik man zināms, notiks šā gada rudenī. Es tikko uzzināju, ka vienlaikus ar šo plenārsēdi Padome piekrita izskatīt vienīgo atklāto jautājumu attiecībā uz . Tādējādi sarunas par nostiprināšanu ir noslēgušās ar panākumiem. Es pateicos Parlamentam par sadarbību."@lv13
"Tisztelt elnök úr, Šefčovič biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Engedjék meg, hogy ezen utolsó alkalommal, amikor a plenáris vitában részt veszek, az anyanyelvemet használjam. Először is szeretném megköszönni az elismerő szavakat. Pártállásra való tekintet nélkül sokak szájából elhangzott, hogy a magyar elnökség jó munkát végzett. Én azt gondolom – ez személyes meggyőződésem is –, hogy igenis, érdemes parlamentbarát elnökséget végezni az Unióban. Ugyanúgy siker, hogy egy másik feladatunkat, amit kaptunk az Európai Tanácstól, hogy az Európai Beruházási Bank hitelezési kapacitását azt növeljük meg, ezzel a Parlamenttel meg tudtunk állapodni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az észak-afrikai országok helyzetének rendezéséhez. Egy kitérő erejéig muszáj reagálnom Tabajdi képviselő úr szavaira. Vissza kell utasítanom a magyar kormány tagjait érintő, meggyőződésem szerint belpolitikai motivációjú megjegyzéseit. Először is szeretném, ha megkérdezné például a Parlament gazdasági bizottságában ülő kollégáit Matolcsy György miniszter úr munkájáról, ugyanis tegnap a meghallgatáson kissé más volt a hangulat, mint amiről ön most beszélt. Azt is figyelmébe ajánlanám, hogy olvassa el, hogy az európai szemeszter kapcsán a tagállamok hogyan reagáltak a bizottsági ajánlásokra. Lehet ezekre reagálni, a tartalmat is lehet kritikával illetni, ugyanis minden az Európai Unióban eszmecserék és véleményváltások kapcsán alakul és bizony sok ország fogalmazott meg kritikát a tartalommal kapcsolatosan. A másik pedig, szeretném Tabajdi úrnak elmondani, hogy mi volt a magyar elnökség egyik pozitívuma, ami szerintem annak, hogy nagyon sok kérdésben döntésre tudtunk jutni az uniós intézményekkel a titka volt. És ez nem volt más, mint hogy tiszteletben tartottuk a szerződéseket és az egyes intézményeknek a kompetenciáját. A hatos csomagot úgy adjuk át most az Európai Tanácsnak, hogy a magyar elnökség mindent elkövetett a megállapodás érdekében, ezt kimondta Barroso elnök úr, és kimondták az ön kollégái ebben a Házban a bizottsági üléseken. Tehát mi átadjuk most az Európai Tanácsnak, amelynek van egy elnöke, úgy hívják, hogy Herman Van Rompuy, aki majd belátása szerint cselekszik. És végezetül a horvát csatlakozás. Ugye azt mondtam az elején, hogy nagyon óvatosan bánok azzal, hogy történelmi jelzőket használjak. Azt gondolom viszont, hogy Horvátország esetében igenis a történelmi pillanat elérkezett. Üzenhetünk általa a Nyugat-Balkánnak, hogy a helyük az Európai Unióban van. Bízom benne, hogy az uniós állam- és kormányfők holnap, holnapután meghozzák a politikai döntést Horvátország csatlakozásáról, a tárgyalásokat a magyar elnökség végóráiban, legkésőbb június 30-án le tudjuk zárni. Az Európai Bizottság éjt nappallá téve dolgozott annak érdekében, hogy június 10-én ki tudják állítani a bizonyítványt, ami egy pozitív bizonyítvány lett. Arról tudom tájékoztatni önöket, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a horvátok éjjel-nappal dolgoztak és a magyar elnökség ugyanezt teszi. Minden nap van tanácsi munkacsoportülés annak érdekében, hogy a munkát be tudjuk fejezni. Végezetül köszönetet szeretnék még mondani nemcsak ennek a Háznak – azt már megtettem – de triópartnereinknek: Spanyolországnak és Belgiumnak a kiváló együttműködésért, azért, hogy a közös másfél éves trióprogramot véghez tudtuk vinni, és hadd kívánjak végezetül jó munkát és parlamentbarát elnökséget Lengyelországnak. Barroso elnök úr a hatos jogszabálycsomagra utalt, Šefčovič alelnök úr a horvát tárgyalásokra és különböző dossziékra. Az, hogy társdöntéshozatal van az Európai Unióban, az egyébként lehetőséget ad a Tanácsnak és az elnökségnek arra, hogy nagyon sok személyes kapcsolatot kiépítsen a képviselőkkel, és érzékenyebb legyen a két intézmény egymás problémáira, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség mindenki számára. Köszönöm a mostani vitát is. Azt gondolom, hogy az alapelvekben és az alapértékekben – és nagyon sok minden elhangzott erről, sőt, európai integrációs filozófiákról beszélgettünk itt ma, és azt kell, hogy mondjam, hogy a képviselői hozzászólások nagy része azt tükrözte, hogy ebben – egyetértünk. Abban is egyetértünk, hogy rendkívüli nehézségű kérdésekkel kell a mostani Európai Tanácsnak megbirkóznia. A történelmi jelzővel én mindig óvatosan bánnék, mert azt hiszem, hogy leértékeljük ezt a fogalmat, ha túl gyakran használjuk. Azzal is mélyen egyetértek, hogy a félelem és bizalmatlanság az rossz tanácsadó, és nem szabad, hogy ilyen megfontolások vezessék az uniós vezetőket a holnapi és holnaputáni tárgyalásaikon. És az, amit önök szorgalmaztak, az az én hitvallásom is és a magyar elnökség hitvallása is, hogy a bizalomra, sőt, hozzátenném: a kölcsönös bizalomra, a felelősségvállalásra és a szolidaritásra kell alapoznunk minden lépésünket. Teljesen mindegy, hogy gazdaságpolitikáról beszélünk, schengeni reformokról, menekültügyről vagy a bővítésről, ezekre kell építenünk! És a megoldás – és a nagy többség is ezt javasolta – a több Európa, az erősebb Európa, és ezzel a meggyőződéssel dolgozott az elmúlt hat hónapban a magyar elnökség. Igenis, meggyőződésünk, hogy a mélyebb integráció a megoldás a közös gondjainkra. Végezetül számot szeretnék adni, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a magyar elnökség házi feladatul kapott a korábbi Európai Tanácsoktól, milyen eredménnyel, milyen bizonyítvánnyal megyünk a holnap kezdődő európai csúcsra, hiszen nekünk konkrét dossziékról kellett egyezségre jutnunk önökkel, illetve egyéb kérdéseket kellett tető alá hoznunk. Kezdem a gazdasági kérdésekkel. Beszéltünk már az európai szemeszterről, és köszönöm Šefčovič alelnök úrnak, hogy igenis érdemes elmondani a polgároknak, hogy miről szól ez a gyakorlat. Ez arról szól, hogy átláthatóságot biztosítunk arra, hogy tudjuk, mely tagállam hogyan gazdálkodik, hogy időben lehessen még figyelmeztető jeleket küldeni. És nagyon örülök, hogy az Európai Parlament ezt a gyakorlatot figyelemmel követte, s ebben az európai szemeszterben egyszerre biztatjuk a tagállamokat a feszesebb költségvetési gazdálkodásra és fektetjük le azt, hogy a növekedés forrása a munkában és a kreativitásban keresendő. Ami a hatos jogszabálycsomagot illeti, rövidesen egy részletes vita lesz erről ebben a Házban. Én hadd mondjak két indokot, amiért én továbbra is a mostani megállapodást ajánlanám elfogadásra. Egyrészt azért, mert ez a csomag jó. Jobb, mint az induló tanácsi javaslat volt, és mert minden olyan kérdésben, amelyet a Parlament napirendre tűzött, kapott engedményt a Tanácstól. Nincs olyan kérdés, a fordított többségi szavazásban sem mentes attól, hogy ne kapott volna a Parlament valamit. Tehát, amikor Lambsdorff úr arra utalt, hogy egyetlen foga van az egész csomagnak és méghozzá ez a fordított többségi szavazás, azt gondolom, hogy ez nem így van. Ennek a csomagnak pontosan az az erénye, hogy nagyon sok helyen épít be fékeket, ellenőrzéseket a rendszerbe, amelyek révén az olyan válságok, mint a 2008-as, a jövőben elkerülhetőek. Ami a szabad mozgást illeti, hadd mondjam el, hogy a magyar elnökség egyhangúlag el tudott fogadni a június 9-i bel-és igazságügyi tanácsi ülésen egy olyan következtetést, amelyben ki tudtuk azt mondani, hogy a szabad mozgás megőrizendő, hogy vannak most is rendelkezésre álló eszközök, először javítsuk azokat, és csak hogyha már ezek kimerültek és valóban vannak új problémák, amelyekhez hozzá kell igazítanunk a meglévő vívmányainkat, akkor hozzunk csak rendkívüli helyzetekben rendkívüli intézkedéseket, és hogy ennek módjáról pedig, amint lesz majd egy konkrét jogszabálytervezet a kezünkben, és lesz ilyen – úgy tudom ősszel –, akkor kell majd annak a konkrét módjait kidolgozni. Most kaptam a hírt, hogy a mostani plenáris üléssel párhuzamosan a Frontexben az egyetlen nyitva levő kérdésre a Tanács rábólintott, tehát sikeresen lezárult a Frontex megerősítésére vonatkozó tárgyalás. Köszönöm a Parlamentnek az együttműködést."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Šefčovič, dames en heren, staat u mij toe om bij deze laatste gelegenheid dat ik deelneem aan het plenaire debat in mijn eigen taal te spreken. Allereerst zou ik iedereen willen bedanken voor de erkenning van ons werk, aangezien vele afgevaardigden van verschillende fracties tot de conclusie zijn gekomen dat het Hongaarse voorzitterschap goed werk heeft verricht. Ik ben persoonlijk van mening dat het inderdaad de moeite waard is om een Parlementsvriendelijk voorzitterschap in de EU te bekleden. Een ander succes dat we behaald hebben is dat we met dit Parlement een overeenkomst hebben kunnen bereiken over een andere taak die we van de Europese Raad hebben gekregen, namelijk om de kredietcapaciteit van de Europese Investeringsbank te vergroten, en naar mijn mening is dit een heel belangrijke stap bij het regulariseren van de situatie van de Noord-Afrikaanse landen. Terzijde moet ik even reageren op de woorden van de heer Tabajdi. Ik moet de opmerkingen die hij gemaakt heeft over leden van de Hongaarse regering en die naar mijn overtuiging door binnenlandse politieke motieven zijn ingegeven, van de hand wijzen. Allereerst wil ik u vragen om bijvoorbeeld bij uw collega's in de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement te informeren naar het werk van minister van Economie György Matolcsy, want gisteren was de stemming bij de hoorzitting een beetje anders dan waarover u het vandaag had. Ik zou u tevens willen aanraden om de reacties van de lidstaten op de aanbevelingen van de Commissie ten aanzien van het Europees semester te lezen. Het staat iedereen vrij om op de inhoud te reageren en daar kritiek op te uiten, aangezien alles in de Europese Unie het resultaat is van debatten en meningsuitwisselingen, en veel landen hebben zich inderdaad al kritisch uitgelaten over de inhoud. Ten tweede zou ik u op een van de positieve aspecten van het Hongaarse voorzitterschap willen wijzen, het geheim van ons succes bij het bereiken van overeenkomsten met Europese instellingen ten aanzien van talrijke kwesties, namelijk eerbiediging van de verdragen en van de bevoegdheden van de instellingen. We overhandigen 'sixpack' aan de Europese Raad in de wetenschap dat het Hongaarse voorzitterschap alles in het werk heeft gesteld om tot een overeenkomst te komen, zoals door voorzitter Barroso en uw collega's in dit Parlement op vergaderingen van de Commissie is beaamd. Derhalve overhandigen we het pakket nu aan de Europese Raad, waarvan de voorzitter, die Herman Van Rompuy heet, naar goeddunken zal handelen. En tot slot wil ik het hebben over de toetreding van Kroatië. Zoals ik aan het begin heb gezegd ga ik heel voorzichtig om met de term 'historisch'. Maar in het geval van Kroatië denk ik dat er wel degelijk een historisch moment is aangebroken, omdat we de landen van de Westelijke Balkan de belangrijke boodschap sturen dat ze een toekomst in de Europese Unie hebben. Ik vertrouw erop dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU morgen en overmorgen de politieke beslissing over de toetreding van Kroatië zullen nemen en dat we de onderhandelingen in de laatste uren van het Hongaarse voorzitterschap, uiterlijk 30 juni kunnen afronden. De Europese Commissie heeft dag en nacht gewerkt om op 10 juni een positief verslag te kunnen afgeven. Ik kan u verzekeren dat zowel de Kroaten als het Hongaarse voorzitterschap dag en nacht hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Er wordt elke dag door de werkgroep van de Raad vergaderd om ervoor te zorgen dat we het werk kunnen afmaken. Tot slot wil ik niet alleen dit Parlement bedanken – dat heb ik reeds gedaan –, maar ook onze triopartners, Spanje en België, voor de voortreffelijke samenwerking en voor het feit dat we het gemeenschappelijke trioprogramma van anderhalf jaar hebben kunnen voltooien, en ik zou Polen veel succes en een Parlementsvriendelijk voorzitterschap willen toewensen. Voorzitter Barroso heeft gezinspeeld op het 'sixpack', en vicevoorzitter Šefčovič op de onderhandelingen met Kroatië en verschillende dossiers. Het bestaan van de medebeslissingsprocedure in de Europese Unie stelt de Raad en het voorzitterschap overigens in de gelegenheid om met een groot aantal afgevaardigden persoonlijke contacten op te bouwen en binnen de instellingen het wederzijds bewustzijn van elkaars problemen te verbeteren, wat naar mijn mening voor iedereen geweldige mogelijkheden biedt. Mijn dank voor het huidige debat. Naar mijn mening zijn we het eens over de grondbeginselen en de fundamentele waarden, waar vandaag heel veel over is gezegd, en er zijn zelfs filosofieën over de Europese integratie besproken, en ik moet zeggen dat uit de meeste bijdragen van de afgevaardigden is gebleken dat we het daarover eens zijn. We zijn het er ook over eens dat de Europese Raad tegenwoordig met bijzonder moeilijke kwesties heeft te kampen. Ik zou voorzichtiger omgaan met het de term "historisch", want naar mijn mening wordt dat begrip gedevalueerd als we het te vaak gebruiken. Ik ben het er helemaal mee eens dat angst en wantrouwen slechte raadgevers zijn, en de EU-leiders mogen zich bij de besprekingen van morgen en overmorgen niet door zulke emoties laten leiden. Het is mijn credo en ook dat van het Hongaarse voorzitterschap dat we al onze stappen moeten baseren op vertrouwen – ik zou zelfs zeggen: wederzijds vertrouwen –, op het nemen van verantwoordelijkheid en op solidariteit, zoals u ons daartoe heeft aangespoord. Dat is waar we op moeten bouwen, of we het nu hebben over economisch beleid, hervormingen van Schengen, asiel of uitbreiding. De oplossing – zoals de grote meerderheid heeft voorgesteld – is meer Europa, een sterker Europa; met dit in gedachten heeft het Hongaarse voorzitterschap de afgelopen zes maanden gewerkt. We zijn er inderdaad van overtuigd dat een verdere integratie de oplossing voor onze gemeenschappelijke problemen is. Tot slot wil ik verslag uitbrengen over de kwesties die het Hongaarse voorzitterschap van de eerdere Europese Raden als huiswerk heeft opgekregen, met name ten aanzien van de vraag met wat voor resultaten en verworvenheden we ons naar de morgen beginnende Europese top zullen begeven, aangezien we met u tot een overeenkomst hebben moeten komen over specifieke dossiers, en we hebben ook over andere kwesties overeenstemming moeten bereiken. Laat ik beginnen met economische kwesties. We hebben het al over het Europees semester gehad, en ik wil vicevoorzitter Šefčovič bedanken, want het is inderdaad de moeite waard om het publiek te vertellen waar het bij deze praktijk om draait. Het gaat erom de transparantie te waarborgen die nodig is om te weten hoe lidstaten hun huishouding voeren, zodat we hen tijdig waarschuwingssignalen kunnen sturen. Het doet mij groot genoegen dat het Europees Parlement deze praktijk op de voet heeft gevolgd; in dit Europees semester sporen we de lidstaten tot een strakker begrotingsbeheer aan, en tegelijkertijd leggen we de basis voor de praktijk dat groei in werk en creativiteit moet worden gezocht. Wat het 'sixpack' betreft kan ik zeggen dat daarover binnenkort een gedetailleerd debat in dit Parlement zal worden gevoerd. Ik wil graag twee redenen geven waarom ik nog altijd de huidige overeenkomst voor aanneming wil aanbevelen. Enerzijds omdat dit pakket goed is. Het is beter dan het aanvankelijke voorstel van de Raad, en omdat het Parlement ten aanzien van alle kwesties die het op de agenda heeft gezet concessies van de Raad heeft ontvangen. We zijn zelfs aan concessies voor het stemmen met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid gekomen. Ik ben het dus niet eens met de mening van de heer Lambsdorff dat het pakket maar één tand heeft, dat wil zeggen het stemmen met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Dit pakket heeft juist als voordeel dat het heel wat 'checks and balances' in het systeem inbouwt, waardoor crises zoals die van 2008 in de toekomst vermeden kunnen worden. Laat ik u met betrekking tot het vrije verkeer van personen vertellen dat het Hongaarse voorzitterschap op de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 9 juni unaniem een conclusie heeft aangenomen dat het vrije verkeer behouden moet worden, dat we de instrumenten die ons reeds ter beschikking staan moeten herzien, en dat we pas als die uitgeput zijn en zich werkelijk nieuwe problemen voordoen waaraan we ons huidige acquis moeten aanpassen, buitengewone maatregelen in buitengewone situaties kunnen nemen, en we de modaliteiten pas moeten uitwerken als we een specifiek wetsvoorstel in handen hebben, wat bij mijn weten in het najaar het geval zal zijn. Ik heb zojuist het nieuws ontvangen dat de Raad gelijktijdig met deze plenaire zitting akkoord is gegaan met de enige openstaande kwestie betreffende Frontex, dus het overleg over de versterking van Frontex is met succes afgesloten. Ik dank het Parlement voor zijn medewerking."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Proszę pozwolić, że w tym ostatnim wystąpieniu w sesji plenarnej wypowiem się w moim ojczystym języku. Przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim za uznanie naszych wysiłków. Miło nam słyszeć, że posłowie z różnych grup uznają, iż węgierska prezydencja wykonała dobrą robotę. Osobiście uważam, że warto prowadzić przyjazną Parlamentowi prezydencję Unii Europejskiej. Innym zadaniem danym nam przez Radę Europejską było zwiększenie zdolności EBC do udzielania pożyczek. W tym względzie udało nam się dojść do porozumienia z tym Parlamentem, co jest kolejnym naszym sukcesem. Uważam, że to ważny krok w kierunku naprawy sytuacji w krajach Afryki Północnej. Muszę także krótko odpowiedzieć na słowa pana posła Tabajdiego. Muszę odeprzeć jego uwagi dotyczące członków węgierskiego rządu, które, jak sądzę, wynikają z sytuacji politycznej w jego kraju. Po pierwsze, pragnę prosić, by dopytał Pan kolegów z parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej o pracę ministra gospodarki, pana György Matolcsy’ego, ponieważ atmosfera na wczorajszym przesłuchaniu była nieco inna niż ta, o jakiej dziś Pan mówi. Zalecam Panu także, by przeczytał Pan odpowiedzi państw członkowskich na wnioski Komisji w sprawie europejskiego okresu oceny. Każdy może reagować i krytykować treść, ponieważ w Unii Europejskiej wszystko funkcjonuje w oparciu o debaty i wymianę opinii. To prawda, że wiele państw członkowskich skrytykowało już treść tej oceny. Po drugie, pragnę podkreślić jedną z pozytywnych cech węgierskiej prezydencji, która była kluczowa dla naszego sukcesu w osiąganiu porozumienia z instytucjami europejskimi w tak wielu sprawach, a mianowicie poszanowanie traktatów i kompetencji tych instytucji. Przedstawiamy Radzie „sześciopak”, mając świadomość, że węgierska prezydencja zrobiła wszystko, co w jej mocy, by dojść do porozumienia; chwalili to zarówno przewodniczący Barroso, jak i Pana koledzy z tego Parlamentu na posiedzeniach komisji. Dlatego obecnie przedstawiamy ten pakiet Radzie Europejskiej, której przewodniczący nazywa się Herman Van Rompuy i która zadecyduje o kierunku działania. Kończąc, pragnę poruszyć temat akcesji Chorwacji. Jak powiedziałam na początku, ostrożnie używam słowa „historyczny”. Uważam jednak, że w przypadku Chorwacji rzeczywiście mamy do czynienia z historyczną chwilą, ponieważ wysyłamy bardzo ważny sygnał Bałkanom Zachodnim. Mają one swe przyszłe miejsce w Unii Europejskiej. Mam szczerą nadzieję, że szefowie państw członkowskich i rządów podejmą jutro i pojutrze polityczną decyzję o akcesji Chorwacji, i że negocjacje będzie można zakończyć w ostatnich godzinach węgierskiej prezydencji, najdalej w dniu 30 czerwca. Komisja Europejska pracowała bezustannie, by w dniu 10 czerwca przedstawić pozytywne sprawozdanie. Zapewniam, że tak Chorwaci, jak i węgierska prezydencja pracowali dzień i noc, by było to możliwe. Codziennie odbywały się spotkania grup roboczych Rady, które umożliwiły nam dokończenie prac. Kończąc, pragnę podziękować nie tylko temu Parlamentowi – co już uczyniłam – lecz także naszym partnerom, Hiszpanii i Belgii, za znakomitą współpracę i za to, że udało nam się zakończyć osiemnastomiesięczny program trio. Życzę też Polsce wszystkiego najlepszego, w tym także prowadzenia przychylnej Parlamentowi prezydencji. Przewodniczący Barroso wspomniał o „sześciopaku”, a wiceprzewodniczący Šefčovič o negocjacjach z Chorwacją i o różnych innych zagadnieniach. Procedura współdecyzji w Unii Europejskiej daje Radzie i prezydencji możliwość budowania osobistych relacji z wieloma posłami oraz podnoszenia wzajemnej świadomości instytucji UE co do problemów, z jakimi się one borykają. To także wielka szansa dla nas wszystkich. Dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej debaty. Wierzę, że zgadzamy się co do fundamentalnych zasad i wartości, o których wiele się tutaj dzisiaj mówiło. Poruszono tu nawet temat filozofii integracji europejskiej i muszę powiedzieć, że większość wypowiedzi posłów odzwierciedla nasze porozumienie w tych kwestiach. Zgadzamy się też co do tego, że Rada Europejska musi się dziś zmierzyć z niezwykle trudnymi zagadnieniami. Byłabym jednak ostrożna, co do ich określania mianem „historycznych”, gdyż zdeprecjonujemy to pojęcie, jeżeli będziemy go zbyt często używać. Zgadzam się z twierdzeniem, że strach i nieufność są złymi doradcami. Liderzy UE nie powinni się kierować takimi emocjami w trakcie jutrzejszego posiedzenia. Moje credo, jak i credo węgierskiej prezydencji brzmi: musimy oprzeć wszystkie nasze działania na zaufaniu – na wzajemnym zaufaniu – na odpowiedzialności i na solidarności, do czego nas zachęcacie. Czy to w sprawie polityki gospodarczej, czy reform strefy Schengen, azylu czy rozszerzenia – na tym właśnie musimy bazować. Rozwiązaniem proponowanym przez znakomitą większość jest tu sformułowanie „więcej Europy” i silniejsza Europa. Węgierska prezydencja miała to na uwadze w swych działaniach przez minione sześć miesięcy. Wierzymy mocno, że właśnie głębsza integracja jest rozwiązaniem naszych wspólnych problemów. Kończąc, pragnę się odnieść do spraw, które węgierska prezydencja dostała jako „zadanie domowe” od swych poprzedników, a mianowicie do tego, jakie wyniki i osiągnięcia będą zaprezentowane na rozpoczynającym się jutro szczycie, gdyż w końcu musieliśmy się porozumieć w szeregu konkretnych kwestii i dogadać także w innych sprawach. Zacznę od spraw gospodarczych. Mówiliśmy już o europejskim okresie oceny. Chcę podziękować wiceprzewodniczącemu Šefčovičowi, gdyż naprawdę warto informować obywateli o tym, co ten okres oznacza. Oznacza on dbałość o przejrzystość potrzebną do tego, by wiedzieć, czym państwa członkowskie zarządzają same, abyśmy mogli wysłać im na czas sygnały ostrzegawcze. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski odniósł się do tej praktyki z wielką uwagą. W tym europejskim okresie oceny zachęcamy państwa członkowskie do bardziej rygorystycznego zarządzania budżetem, a jednocześnie określamy podstawy praktyki dążenia do wzrostu poprzez ciężką pracę i kreatywność. Jeśli chodzi o „sześciopak”, to w tym Parlamencie odbędzie się wkrótce dogłębna debata na ten temat. Podam Państwu dwa powody, dla których wolę przyjęcie obecnego porozumienia. Pierwszy powód to fakt, że jest to dobry pakiet. Lepszy niż początkowo proponowała Rada. Drugi powód to fakt, że Rada dała Parlamentowi zgodę na każdy punkt zaproponowanego porządku dziennego. Uzyskaliśmy nawet zgodę na głosowanie odwrotne. Nie zgadzam się więc z opinią pana Lambsdorffa, że cały pakiet ma tylko jeden wymiar, to jest głosowanie odwrotne. Zaletą tego pakietu jest to, że wbudowuje on w nasz system mechanizmy hamulców i równowagi, dzięki którym będzie można w przyszłości uniknąć kryzysów takich jak ten z 2008 roku. Jeśli chodzi o swobodny przepływ osób, to pragnę powiedzieć, że na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 9 czerwca węgierska prezydencja jednogłośnie przyjęła wniosek stwierdzający, że należy zachować swobodny przepływ osób, że musimy zweryfikować dostępne nam środki, a dopiero kiedy je wyczerpiemy i tylko wówczas, gdy naprawdę pojawią się nowe problemy wymagające korekty naszego obecnego dorobku prawnego, będziemy mogli przyjąć nadzwyczajne środki w nadzwyczajnych sytuacjach. Warunki wdrażania należy opracować dopiero po uzyskaniu konkretnego wniosku ustawodawczego, który według mojej wiedzy ma być gotowy jesienią. Właśnie otrzymałam wiadomość, że równocześnie z naszą sesją plenarną Rada zgodziła się w kwestii jedynego pytania otwartego dotyczącego agencji Frontex, zatem negocjacje w sprawie wzmocnienia agencji Frontex zakończyły się sukcesem. Dziękuję Parlamentowi za współpracę."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me que me exprima na minha língua materna nesta minha última sessão plenária. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os senhores deputados pelo reconhecimento da nossa actuação, manifestado nas intervenções de tantos deputados de diferentes grupos que concluíram que a Presidência húngara fizera um bom trabalho. Pessoalmente, entendo que vale a pena conduzir uma presidência amiga do Parlamento na União Europeia. A outra tarefa de que fomos incumbidos pelo Conselho Europeu foi o aumento da capacidade de empréstimo do Banco Europeu de Investimento, matéria sobre a qual conseguimos chegar a acordo com este Parlamento – outro êxito que obtivemos – e creio que constituiu um passo importante para a reconciliação da situação nos países do Norte de África. Em jeito de comentário à margem, tenho de responder às afirmações do senhor deputado Tabajdi. Tenho de rejeitar as observações que fez a propósito dos membros do Governo húngaro, e que penso terem motivações políticas internas. Em primeiro lugar, gostaria de lhe pedir, Senhor Deputado, que se informasse junto dos seus colegas da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários acerca do trabalho desenvolvido pelo Ministro da Economia Nacional, György Matolcsy, uma vez que o ambiente vivido ontem durante o inquérito foi ligeiramente diferente daquele que nos descreveu aqui hoje. Recomendar-lhe-ia também que lesse as respostas dos Estados­Membros às propostas da Comissão sobre o semestre europeu. Todos são livres de reagir e criticar o conteúdo, uma vez que na União Europeia tudo funciona através de debates e intercâmbio de opiniões, sendo verdade que muitos Estados­Membros tiveram já ocasião de criticar o conteúdo. Em segundo lugar, gostaria de chamar a atenção do Senhor Deputado para um dos traços positivos da Presidência húngara – a chave do nosso sucesso na obtenção de acordos com as instituições Europeias a propósito de tantos assuntos: o respeito dos Tratados e das competências das instituições. Apresentámos o pacote de seis diplomas legislativos ao Conselho cientes de que a Presidência húngara fez tudo o que esteve ao seu alcance para alcançar um acordo, facto que foi louvado pelo Presidente Barroso e pelos colegas do Senhor Deputado neste Parlamento em reuniões da comissão competente. Vamos, por isso, submeter o pacote legislativo ao Conselho Europeu, cujo Presidente, senhor Herman Van Rompuy, decidirá sobre o caminho a tomar. Por último, gostaria de falar acerca da adesão da Croácia. Como disse no início da minha intervenção, tenho cuidado com o emprego da palavra “histórico”. No entanto, no caso da Croácia, creio que chegámos efectivamente a um momento histórico, na medida em que estamos a enviar uma mensagem à região ocidental dos Balcãs, nomeadamente a de que há lugar na União Europeia para os países dessa região. Espero sinceramente que, amanhã e depois de amanhã, os Chefes de Estado e de Governo dos Estados­Membros da UE tomem a decisão política de aprovar a adesão da Croácia e que as negociações possam ficar concluídas nos momentos finais da Presidência húngara, o mais tardar no dia 30 de Junho. A Comissão Europeia trabalhou sem descanso para conseguir apresentar um relatório favorável no dia 10 de Junho. Posso garantir aos senhores deputados que tanto os croatas como a Presidência húngara têm trabalhado dia e noite para fazer com que isso seja possível. O grupo de trabalho do Conselho reuniu-se diariamente para conseguir concluir o trabalho. Para finalizar, gostaria de agradecer tanto a este Parlamento – o que já fiz – como aos nossos parceiros do trio, a Espanha e Bélgica, pela excelente colaboração e pelo facto de termos conseguido concluir o programa de 18 meses elaborado pelo trio, desejando à Polónia as maiores felicidades e uma Presidência amiga do Parlamento. O senhor Presidente Barroso aludiu ao “pacote de seis diplomas legislativos”, e o senhor Vice-Presidente Šefčovič referiu as negociações com a Croácia e os diferentes dossiês. A existência do processo de co-decisão na União Europeia proporciona ao Conselho e à Presidência a oportunidade de construírem relações pessoais com um grande número de deputados e de adquirirem um conhecimento mútuo, no quadro das respectivas instituições, dos problemas de cada um, o que constitui, a meu ver, uma grande oportunidade para todos. Muito obrigada por terem organizado hoje este debate. Creio que concordamos nos princípios fundamentais e nos valores básicos, acerca dos quais muito se falou hoje, tendo sido debatidas até mesmo as filosofias de integração, e devo dizer que grande parte das intervenções dos senhores deputados reflectiu o acordo que existe entre nós. Também estamos de acordo quanto à extrema dificuldade dos problemas que o Conselho Europeu tem actualmente pela frente. Eu teria mais cuidado na utilização do termo “históricos”, já que podemos esvaziar o conceito se o usarmos demasiadas vezes. Concordo inteiramente com a afirmação de que o medo e a desconfiança são maus conselheiros; os líderes europeus não devem deixar-se guiar por essas emoções nas reuniões de amanhã e depois de amanhã. O meu lema, que é também o da Presidência húngara, é o de que todos os nossos passos têm de assentar na confiança – diria mesmo na confiança mútua –, na assunção de responsabilidades e na solidariedade, tal como nos foi hoje aqui recomendado. Seja no âmbito da política económica, da reforma do processo de Schengen, do asilo ou do alargamento, é sobre estes princípios que temos de trabalhar. A solução – segundo a proposta da grande maioria – é mais Europa, uma Europa mais forte, valores que nortearam o trabalho da Presidência húngara ao longo dos últimos seis meses. Estamos firmemente convictos de que o aprofundamento da integração é a solução para os nossos problemas comuns. Por fim, gostaria de prestar contas sobre as tarefas que foram confiadas à Presidência húngara pelos anteriores Conselhos Europeus, mais concretamente: os resultados e as realizações que irão ser apresentados durante a cimeira que tem início amanhã, uma vez que, afinal, tivemos de negociar com os senhores deputados a respeito de certos dossiês específicos e de chegar a acordo sobre outros temas. Permitam-me que comece pelos assuntos económicos. Falámos já do semestre europeu, e gostaria de agradecer ao senhor Vice-Presidente Šefčovič, uma vez que vale efectivamente a pena informar o público sobre o significado do semestre. Trata-se de fornecer a transparência necessária para se conhecer a forma como os Estados­Membros se gerem, a fim de podermos enviar-lhes oportunamente sinais de alerta. Saúdo o facto de o Parlamento Europeu ter acompanhado de perto esta prática; durante este semestre europeu, encorajámos os Estados­Membros a exercerem uma gestão orçamental mais rigorosa, lançando, ao mesmo tempo, os alicerces para a procura do crescimento pelo esforço e pela criatividade. No que respeita ao “pacote de seis diplomas legislativos”, o Parlamento vai realizar em breve um debate aprofundado sobre esta matéria. Deixem-me apresentar-lhes duas razões pelas quais eu preferiria que o actual acordo fosse adoptado. Em primeiro lugar, porque este é um bom pacote legislativo. É melhor do que a proposta inicial do Conselho, e o Conselho fez concessões em todos os pontos da agenda. Fizemos concessões até mesmo quanto à votação invertida por maioria qualificada. Tenho de discordar, portanto, do senhor deputado Lambsdorff quando afirma que o pacote legislativo possui força cominatória apenas no aspecto da maioria qualificada invertida. A vantagem desta iniciativa reside efectivamente na introdução de um conjunto de poderes e contra-poderes no sistema, através dos quais poderão evitar-se no futuro crises como a de 2008. No que respeita à liberdade de circulação de pessoas, permitam-me que lhes diga que, no Conselho “Justiça e Assuntos Internos” de 9 de Junho, a Presidência húngara aprovou por unanimidade uma conclusão que afirma que a liberdade de circulação tem de ser preservada, que temos de rever as medidas de que actualmente dispomos e que só depois de as termos esgotado todas, e no caso de surgirem novos problemas que exijam o ajustamento do nosso actual acervo poderemos tomar medidas extraordinárias em situações extraordinárias, e que as modalidades que essas medidas podem revestir só devem ser elaboradas quando tivermos uma proposta legislativa, o que, tanto quanto sei, irá acontecer já neste Outono. Acabo de receber a notícia de que, à margem desta sessão plenária, o Conselho concordou na única questão em aberto relativamente à Frontex, pelo que as negociações sobre o reforço desta agência foram concluídas com êxito. Agradeço a colaboração do Parlamento."@pt17
". Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să folosesc limba maternă la această ultimă sesiune plenară la care particip. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru recunoașterea activității noastre, întrucât am putut auzi numeroși deputați din diferite grupuri politice afirmând că Președinția maghiară a realizat un lucru bun. Personal, cred că într-adevăr merită să conduci o președinție favorabilă Parlamentului în Uniunea Europeană. Cealaltă temă oferită de Consiliul European a fost aceea de a crește volumul de creditare al Băncii Europene de Investiții și, din acest punct de vedere, am putut ajunge la un acord cu Parlamentul, ceea ce reprezintă un alt succes pe care l-am înregistrat, și cred că acesta a reprezentat un pas important pentru reconcilierea situației în țările din Africa de Nord. Ca o notă marginală, trebuie să răspund intervenției dlui Tabajdi. Trebuie să resping observațiile sale privind membrii guvernului maghiar, care cred că au la bază motivații politice interne. În primul rând, v-aș ruga să vă informați de la colegii dvs. din cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European despre activitatea ministrului economiei naționale, György Matolcsy, deoarece atmosfera de la audierea de ieri a fost puțin diferită de ceea ce ați discutat astăzi aici. V-aș recomanda, de asemenea, să citiți răspunsurile statelor membre la propunerile Comisiei în ceea ce privește semestrul european. Oricine este liber să reacționeze și să critice conținutul, pentru că totul în Uniunea Europeană se bazează pe dezbateri și schimburi de opinii și este adevărat că numeroase state membre au criticat deja conținutul. În al doilea rând, aș dori să vă precizez una dintre caracteristicile pozitive ale Președinției maghiare, cheia succesului nostru în stabilirea de acorduri cu instituțiile europene privind atât de multe aspecte, și anume respectul pentru tratate și pentru competența instituțiilor. Trimitem „pachetul celor șase” către Consiliu înțelegând astfel că Președinția maghiară a făcut tot ceea ce a putut pentru a ajunge la un acord, care a fost apreciat de către președintele Barroso și colegii dvs. din această Cameră în reuniunile comisiei. Așadar, trimitem acum acest pachet către Consiliul European, al cărui președinte este Herman Van Rompuy, iar acesta va decide asupra unui plan de acțiune. Nu în ultimul rând, aș dori să discutăm despre aderarea Croației. După cum am afirmat la început, sunt atentă la utilizarea cuvântului „istoric”. Cu toate acestea, în cazul Croației cred că am ajuns, într-adevăr, într-un moment istoric, deoarece transmitem un mesaj foarte important către Balcanii de Vest, și anume că aceștia au un viitor în Uniunea Europeană. Sper sincer că șefii de state membre și de guverne din UE vor lua decizia politică mâine și poimâine cu privire la aderarea Croației și că negocierile se pot încheia în ultimele ore ale Președinției maghiare, cel târziu la data de 30 iunie. Comisia Europeană a lucrat neîntrerupt pentru a elabora un raport pozitiv la data de 10 iunie. Pot să vă asigur de faptul că atât croații, cât și Președinția maghiară au lucrat zi și noapte pentru a realiza acest lucru. Am avut reuniuni ale grupurilor de lucru din Consiliu în fiecare zi pentru a putea finaliza această activitate. În final, aș dori să mulțumesc nu doar acestei Camere – lucru pe care l-am făcut deja – ci și partenerilor noștri din trio, Spania și Belgia, pentru cooperarea lor excelentă și pentru faptul că am putut finaliza programul de 18 luni al trioului și urez Poloniei numai bine și o președinție favorabilă Parlamentului. Președintele Barroso a făcut aluzie la „pachetul celor șase”, iar vicepreședintele Šefčovič a menționat negocierile cu Croația și diferite dosare. Existența procedurii de codecizie în Uniunea Europeană oferă Consiliului și președinției ocazia de a construi relații personale cu un număr mare de deputați și de a intensifica cunoașterea reciprocă a problemelor fiecăruia în cadrul instituțiilor, ceea ce cred că reprezintă o mare oportunitate pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri de astăzi. Cred că suntem de acord asupra principiilor fundamentale și valorilor de bază, despre care s-a discutat mult astăzi, și s-a discutat chiar și despre filozofii de integrare europeană și trebuie să afirm că majoritatea discursurilor membrilor au reflectat această înțelegere dintre noi. Consiliul European trebuie să abordeze astăzi probleme extrem de dificile, și suntem de acord cu acest lucru. Aș fi mai prudent atunci când se folosește cuvântul „istoric”, deoarece cred că subestimăm conceptul dacă îl folosim prea des. Sunt total de acord că teama și neîncrederea nu sunt buni consilieri și că liderii UE nu ar trebui să se lase conduși de aceste emoții în timpul ședințelor de mâine și de poimâine. Acesta este atât crezul meu, cât și al Președinției maghiare, acela că trebuie să ne bazăm toți pașii pe încredere – și aș putea afirma chiar încredere reciprocă – în asumarea responsabilității și în solidaritate, exact cum ne-ați îndemnat. Indiferent dacă este vorba despre politica economică, reformele spațiului Schengen, azil sau extindere, acesta este lucrul pe care trebuie să ne bazăm. Soluția – așa cum a fost propusă de către marea majoritate – este mai multă Europă, o Europă mai puternică; Președinția maghiară a lucrat în ultimele șase luni având în minte acest lucru. Este într-adevăr convingerea noastră fermă că integrarea mai profundă este soluția pentru problemele noastre comune. În final, aș dori să prezint problemele care au fost transmise Președinției maghiare ca „temă pentru acasă” de către Consiliile Europene anterioare, mai precis: rezultatele și realizările care vor fi prezentate la summitul care începe mâine, pentru că, până la urmă, trebuia să încheiem o înțelegere cu dvs. privind anumite dosare și trebuia să ajungem la un acord legat de și alte probleme. Să încep cu problemele economice. Deja am avut discuții despre semestrul european și aș dori să îi mulțumesc vicepreședintelui Šefčovič, deoarece merită cu adevărat să informăm publicul despre ce înseamnă acest semestru. Este vorba despre asigurarea transparenței necesare pentru a cunoaște modul în care statele membre se administrează ele însele, astfel încât să le putem trimite semnale de avertizare din timp. Salut faptul că Parlamentul European respectă această practică și îi acordă o atenție deosebită; în acest semestru european încurajăm statele membre să mențină o gestionare bugetară mai strictă și, în același timp, stabilim bazele practicii de identificare a creșterii economice în muncă intensă și creativitate. În ceea ce privește „pachetul celor șase”, în curând, în Cameră, va exista o dezbatere aprofundată despre acesta. Permiteți-mi să menționez două motive pentru care aș prefera adoptarea prezentului acord. Primul, deoarece pachetul este bun. Este mai bun decât propunerea inițială a Consiliului și deoarece Consiliul a arătat concesii față de Parlament pentru fiecare problemă de pe agenda acestuia. Am obținut concesii chiar și în ceea ce privește votul cu majoritate calificată inversată. Așadar, nu pot fi de acord cu opinia dlui Lambsdorff conform căreia întreg pachetul are un singur dinte, și anume votul cu majoritate calificată inversată. Avantajul acestui pachet este într-adevăr faptul că aduce mai multe verificări și echilibre în sistem, prin intermediul cărora crize precum cea din 2008 să poată fi evitate în viitor. În ceea ce privește libera circulație a persoanelor, doresc să vă spun că la Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 9 iunie, Președinția maghiară a adoptat în unanimitate o concluzie care prevede că libera circulație trebuie păstrată, că trebuie să revizuim măsurile pe care le avem deja la dispoziție și numai după ce le-am epuizat și doar dacă apar cu adevărat probleme noi care necesită ajustarea actual, putem lua măsuri excepționale în situații excepționale și că modalitățile ar trebui elaborate odată ce dispunem de o propunere legislativă concretă care, după câte știu, va fi prezentată în această toamnă. Tocmai am primit vești că, în paralel cu această ședință plenară, Consiliul a fost de acord asupra singurei probleme deschise privind Frontex; așadar, negocierile legate de consolidarea Frontex au fost încheiate cu succes. Mulțumesc Parlamentului pentru cooperare."@ro18
"Dovoľte mi, aby som na poslednom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastňujem, použila svoj rodný jazyk. Predovšetkým by som vám všetkým chcela poďakovať za uznanie týkajúce sa našej práce, keďže mnoho poslancov Európskeho parlamentu z rôznych skupín vyslovilo záver, že maďarské predsedníctvo si počínalo dobre. Osobne sa domnievam, že sa skutočne oplatí viesť predsedníctvo Európskej únie ústretové voči Parlamentu. Ďalšou úlohou zo zasadnutia Európskej rady bolo zvýšenie úverovej kapacity Európskej investičnej banky. V tejto súvislosti sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s Parlamentom, ktorá je naším ďalším úspechom, a som presvedčená, že to bol dôležitý krok k upokojeniu situácie v krajinách severnej Afriky. Krátkou poznámkou musím reagovať na slová pána Tabajdiho. Musím odmietnuť jeho vyjadrenia na adresu členov maďarskej vlády, ktoré sú podľa mňa motivované domácou politikou. Predovšetkým by som vás chcela požiadať, aby ste sa svojich kolegov v parlamentnom Výbore pre hospodárske a menové veci opýtali na činnosť pána ministra pre národné hospodárstvo Györgya Matolcsyho, pretože atmosféra na včerajšom vypočutí bola trochu iná ako vaše dnešné vyjadrenia. Zároveň vám odporúčam, aby ste si prečítali reakcie členských štátov na návrhy Komisie týkajúce sa európskeho semestra. Každý môže slobodne reagovať a kritizovať obsah, pretože v Európskej únii sa všetko tvorí v rámci diskusií a výmeny názorov, a je pravda, že mnohé členské štáty už obsah kritizovali. Po druhé, rada by som vás upozornila na jednu z pozitívnych čŕt maďarského predsedníctva, ktorá bola kľúčom k úspešnému dosiahnutiu dohôd s európskymi inštitúciami v toľkých otázkach, a to na rešpektovanie zmlúv a právomocí inštitúcií. Balík šiestich legislatívnych návrhov predkladáme Rade s vedomím, že maďarské predsedníctvo urobilo na dosiahnutie dohody všetko, čo bolo v jeho silách, čo ocenil pán predseda Barroso aj vaši kolegovia na rokovaniach parlamentných výborov. Preto teraz predkladáme tento balík Európskej rade, ktorej predseda sa volá Herman Van Rompuy, a ten rozhodne o ďalšom postupe. A napokon by som sa chcela vyjadriť k pristúpeniu Chorvátska. Na začiatku som povedala, že som opatrná pri používaní slova „historický“. Domnievam sa však, že v prípade Chorvátska skutočne ide o historický okamih, pretože západnému Balkánu vysielame veľmi dôležitý odkaz, že jeho budúcnosť je v Európskej únii. Naozaj dúfam, že hlavy členských štátov a vlád EÚ zajtra a napozajtra prijmú politické rozhodnutie o pristúpení Chorvátska a že rokovania sa budú môcť uzavrieť v posledných hodinách maďarského predsedníctva, a to najneskôr 30. júna. Európska komisia bez prestania pracovala na tom, aby mohla pozitívnu správu uverejniť 10. júna. Môžem vás ubezpečiť, že Chorváti aj maďarské predsedníctvo robili všetko pre to, aby sa tak stalo. Zasadania pracovných skupín Rady sa konali každý deň, aby sme mohli prácu dokončiť. Na záver by som sa chcela poďakovať nielen Parlamentu, čo som už urobila, ale aj našim partnerom z predsedníckej trojky, Španielsku a Belgicku, za ich vynikajúcu spoluprácu a za to, že sa nám podarilo dokončiť 18-mesačný program trojky, a rada by som zaželala Poľsku všetko najlepšie a predsedníctvo ústretové voči Parlamentu. Pán predseda Barroso sa zmienil o balíku šiestich legislatívnych návrhov a pán podpredseda Šefčovič hovoril o rokovaniach s Chorvátskom a rôznych dokumentoch. Existencia spolurozhodovacieho postupu v Európskej únii poskytuje Rade a predsedníctvu možnosť budovania osobných vzťahov s veľkým počtom poslancov a možnosť zvyšovania vzájomnej informovanosti o jednotlivých problémoch v rámci inštitúcií, čo považujem za veľkú príležitosť pre nás všetkých. Ďakujem vám za usporiadanie tejto dnešnej rozpravy. Som presvedčená, že sa zhodneme na základných zásadách a základných hodnotách, o ktorých sa tu dnes veľa hovorilo. Diskutovalo sa dokonca aj o filozofii európskej integrácie a musím povedať, že táto vzájomná zhoda sa odrážala v prejavoch väčšiny poslancov. Zhodneme sa aj na tom, že Európska rada dnes musí riešiť mimoriadne zložité otázky. Bola by som opatrnejšia pri používaní slova „historický“, pretože si myslím, že hodnota pojmu sa znižuje, ak ho používame príliš často. Súhlasím s tým, že strach a nedôvera sú zlí radcovia, a vedúci predstavitelia EÚ by sa na rokovaniach zajtra a napozajtra nemali nechať viesť týmito pocitmi. Mojím krédom a krédom maďarského predsedníctva bolo, že všetky naše kroky musia byť založené na dôvere, dokonca by som povedala, že na vzájomnej dôvere, na prevzatí zodpovednosti a na solidarite, presne ako ste to od nás žiadali. Musíme na tom stavať, nech už sa to týka hospodárskej politiky, reforiem Schengenu, azylu alebo rozšírenia. Riešením, ktoré navrhuje veľká väčšina, je viac Európy, silnejšia Európa. Maďarské predsedníctvo šesť mesiacov pracovalo v tomto duchu. Sme naozaj pevne presvedčení, že riešením našich spoločných problémov je hlbšia integrácia. Na záver by som sa chcela zmieniť o otázkach, ktoré maďarské predsedníctvo dostalo ako úlohu na predchádzajúcich zasadnutiach Európskej rady, a najmä o tom, aké výsledky a úspechy sa budú prezentovať na samite, ktorý sa začne zajtra, pretože sme sa napokon s vami museli dohodnúť na konkrétnych dokumentoch a museli sme dosiahnuť dohodu aj v ďalších otázkach. Dovoľte mi začať hospodárskymi otázkami. O európskom semestri sme už hovorili a chcela by som poďakovať pánovi podpredsedovi Šefčovičovi, pretože verejnosť naozaj treba informovať o tom, čo semester znamená. Týka sa zabezpečenia transparentnosti potrebnej na to, aby sme vedeli, ako sú členské štáty riadené, a aby sme im mohli včas vyslať varovný signál. Vítam skutočnosť, že Európsky parlament túto prax pozorne sledoval. V európskom semestri podporujeme členské štáty, aby vykonávali prísnejšie rozpočtové riadenie, a zároveň budujeme základ na dosiahnutie rastu prostredníctvom usilovnej práce a tvorivosti. V súvislosti s balíkom šiestich legislatívnych návrhov sa v Parlamente čoskoro uskutoční dôkladná rozprava. Dovoľte mi uviesť dva dôvody, prečo by som uprednostnila prijatie súčasnej dohody. Po prvé preto, lebo tento balík je dobrý. Je lepší ako pôvodný návrh Rady a tiež by som ho uprednostnila preto, lebo Rada Parlamentu ustúpila v každom jednom bode svojho programu. Dosiahli sme ústupky dokonca aj v otázke hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou. Preto nemôžem súhlasiť s názorom pána Lambsdorffa, že celý balík má len jedno účinné opatrenie, a to hlasovanie obrátenou kvalifikovanou väčšinou. Výhoda tohto balíka naozaj spočíva v tom, že zavádza do systému viacero kontrolných a rovnovážnych nástrojov, ktoré môžu v budúcnosti zabrániť takým krízam, ako bola kríza v roku 2008. V súvislosti s voľným pohybom osôb mi dovoľte povedať, že na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa konalo 9. júna, maďarské predsedníctvo jednomyseľne prijalo záver, že voľný pohyb osôb sa musí zachovať, že musíme revidovať opatrenia, ktoré už máme k dispozícii, a iba keď ich vyčerpáme a iba keď skutočne vzniknú nové problémy, ktoré si budú vyžadovať úpravu nášho súčasného môžeme v mimoriadnych situáciách prijať mimoriadne opatrenia, a že postupy sa majú vypracovať až po predložení konkrétneho legislatívneho návrhu, čo sa, pokiaľ viem, uskutoční na jeseň. Práve som dostala správu, že súbežne s týmto plenárnym zasadnutím sa Rada dohodla na jedinej otvorenej otázke týkajúcej sa agentúry Frontex, takže rokovania o posilnení agentúry Frontex boli úspešne ukončené. Ďakujem Parlamentu za spoluprácu."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, naj uporabim svoj materni jezik še zadnjič, ko sodelujem na tem plenarnem zasedanju. Najprej se bi vam vsem rada zahvalila za priznanje našemu delu, kot smo lahko slišali od mnogih poslancev iz različnih skupin zaključiti, da je madžarsko predsedstvo opravilo dobro delo. Osebno menim, da je v Evropski uniji vredno voditi parlamentu prijazno predsedstvo. Druga domača naloga, ki jo je zadal Evropski svet, je bila povečati posojilno sposobnost Evropske investicijske banke in v tem pogledu smo uspeli skleniti dogovor s tem parlamentom, ki je še en dosežen uspeh, in verjamem, da je to bil pomemben korak za pomiritev položaja v državah severne Afrike. Še hitra obrobna pripomba; odgovoriti moram na besede gospoda Tabajdija. Zavrniti moram njegove pripombe o članih madžarske vlade, za katere menim, da temeljijo na domači politični motiviranosti. Prvič, prosila bi vas, da se pri svojih kolegih iz Odbora Parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve pozanimate o delu ministra za nacionalno gospodarstvo, gospoda Györgyja Matolcsyja, ker je bilo vzdušje na včerajšnjem zaslišanju rahlo drugačno od tega, kar ste danes povedali tukaj. Priporočala bi tudi, da preberete odgovore držav članic na predloge Komisije o evropskem semestru. Vsak se lahko odzove in kritizira vsebino, ker se vse v Evropski uniji razvija skozi razprave in izmenjave mnenj, in res je, da je že veliko držav članic kritiziralo vsebino. Drugič, rada bi poudarila eno od pozitivnih lastnosti madžarskega predsedstva, ključ do uspeha pri doseganju dogovorov z evropskimi institucijami o toliko vprašanjih, in sicer spoštovanje pogodb in pristojnosti institucij. Predajamo „šesterček“ Svetu v vedenju, da je madžarsko predsedstvo storilo vse, kar je lahko, da bi doseglo dogovor, kot so pohvalili predsednik Barroso in vaši kolegi v tem parlamentu na sejah odborov. Zato zdaj predlagamo sveženj Evropskemu svetu, predsednik je Herman Van Rompuy in on bo odločil o nadaljevanju. Nenazadnje bi rada še spregovorila o pristopu Hrvaške. Kot sem dejala na začetku, sem previdna z uporabo besede „zgodovinski“. Toda v primeru Hrvaške menim, da smo zares prišli do zgodovinskega trenutka, saj pošiljamo na zahodni Balkan zelo pomembno sporočilo, in sicer, da imajo prihodnost v Evropski uniji. Resnično upam, da bodo voditelji držav članic in vlad EU jutri sprejeli politično odločitev in pojutrišnjem odločitev o vstopu Hrvaške in da bodo pogajanja lahko zaključena v zadnjih urah madžarskega predsedovanja, to je najkasneje 30. junija. Evropska komisija je delala cele dneve, da je lahko 10. junija izdala pozitivno poročilo. Lahko vam zagotovim, da so tako Hrvatje kot madžarsko predsedstvo delali dan in noč, da se je to uresničilo. Seje delovne skupine Sveta so potekale vsak dan, da smo lahko zaključili dalo. Na koncu se ne zahvaljujem le temu parlamentu – kar sem že storila – ampak tudi našim partnerjem v triu, Španiji in Belgiji, za njuno odlično sodelovanje in dejstvo, da smo lahko zaključili 18-mesečni program treh držav, Poljski pa bi zaželela vse najboljše in parlamentu prijazno predsedovanje. Predsednik Barroso je omenil „šesterček“ in podpredsednik Šefčovič je omenil pogajanja s Hrvaško in različne dokumentacije. Obstoj postopka soodločanja v Evropski uniji daje Svetu in predsedstvu priložnost graditi na osebnih odnosih s številnimi poslanci in povečati medsebojno ozaveščenost v institucijah glede težav enih in drugih, kar menim, da je velika priložnost za nas vse. Hvala za organizacijo te današnje razprave. Mislim, da se strinjamo glede temeljnih načel in osnovnih vrednot, o katerih je bilo danes veliko povedanega, razpravljalo se je celo o filozofijah evropskega povezovanja in reči moram, da je večina govorov poslancev odsevala ta sporazum med nami. Strinjamo se tudi, da se mora Evropski svet danes spoprijeti z zelo težkimi vprašanji. Previdnejša bi bila pri uporabi besede „zgodovinski“, ker menim, da bomo razvrednotili zamisel, če izraz preveč uporabljamo. Popolnoma se strinjam, da sta strah in nezaupanje slaba svetovalca in voditeljev EU ne bi smela voditi ta čustva med zasedanjem jutri in pojutrišnjem. Moje prepričanje in prepričanje madžarskega predsedstva je, da morajo vsi naši koraki temeljiti na zaupanju – in rekla bi celo medsebojnem zaupanju – pri jemanju odgovornosti in solidarnosti, tako kot ste nas pozvali. Pa naj bo to o gospodarski politiki, schengenskih reformah, azilu ali širitvi, na tem moramo graditi. Rešitev – kot jo predlaga velika večina – je več Evrope, močnejša Evropa; madžarsko predsedstvo je s tem v mislih delalo zadnjih šest mesecev. Trdno smo prepričani, da je globlje povezovanje rešitev za naše skupne težave. Nazadnje bi rada poročala o zadevah, ki so jih madžarskemu predsedstvu zadali prejšnji Evropski sveti za domačo nalogo in natančneje: kakšni rezultati in dosežki bodo predstavljeni na vrhu, ki se začne jutri, ker smo navsezadnje morali z vami skleniti dogovor o določenih dokumentih in tudi o drugih zadevah smo morali doseči dogovor. Naj začnem z gospodarskimi vprašanji. Govorili smo že o evropskem semestru in zahvaljujem se podpredsedniku Šefčoviču, ker je vredno obvestiti javnost, kaj pomeni semester. Gre za zagotovitev preglednosti, ki je potrebna, da se ve, kako države članice upravljajo same sebe, tako da jim lahko pravočasno pošljemo opozorila. Pozdravljam dejstvo, da je Evropski parlament zelo skrbno sledil tej praksi; v tem evropskem semestru spodbujamo države članice, da ohranijo strožje upravljanje proračuna in obenem določamo temelje za prakso iskanja rasti s trdim delom in ustvarjalnostjo. Kar zadeva „šesterček“, bo v tem parlamentu o njem kmalu potekala poglobljena razprava. Podajam dva razloga, zakaj sem za sprejetje sedanjega dogovora. Prvič, ker je sveženj dober. Je boljši od začetnega predloga Sveta in ker je Parlament dobil privolitev Sveta za vsako posamezno temo na dnevnem redu. Dobili smo celo privolitev o glasovanju z obratno kvalificirano večino. Zato sem ne morem strinjati z mnenjem gospoda Lambsdorffa, da ima celoten sveženj le majhen vpliv, in to je z glasovanjem z obratno kvalificirano večino. Prednost tega svežnja je v tem, da je vgradil v sistem več preverjanj in ravnovesij, s katerimi se lahko krizam, kot je bila leta 2008, v prihodnosti izogne. Kar zadeva prosti pretok oseb, naj vam povem, da je na Svetu za pravosodje in notranje zadeve 9. junija madžarsko predsedstvo soglasno sprejelo sklep, ki navaja, da je treba prosti pretok oseb ohraniti, da moramo pregledati ukrepe, ki so nam že na voljo in šele ko bomo jih izčrpali in le če se dejansko pojavijo nove težave, ki bi zahtevale prilagoditev sedanjega pravnega reda, lahko sprejmemo izredne ukrepe v izrednih okoliščinah, in da bi oblike morale biti izdelane šele, ko bi obstajal na voljo konkretni zakonodajni predlog, kar se bo, kolikor mi je znano, zgodilo jeseni. Pravkar sem prejela novico, da se je Svet vzporedno s tem plenarnim zasedanjem sporazumel o edinem odprtem vprašanju glede Frontexa, tako da so bila pogajanja o krepitvi Frontexa uspešno zaključena. Zahvaljujem se Parlamentu za sodelovanje."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Låt mig tala på mitt modersmål denna sista gång jag deltar i ett av parlamentets sammanträden. För det första vill jag tacka er alla för ert erkännande av vårt arbete, eftersom vi har hört många ledamöter från olika grupper dra slutsatsen att det ungerska ordförandeskapet gjort ett bra arbete. Personligen anser jag att det verkligen har varit värt mödan att leda ett parlamentsvänligt EU-ordförandeskap. Den andra hemläxa som vi fått av Europeiska rådet var att öka Europeiska investeringsbankens utlåningskapacitet, och i det avseendet har vi kunnat nå en överenskommelse med parlamentet. Det är en annan av våra framgångar, och jag anser att detta är ett viktigt steg mot en lösning på situationen i länderna i Nordafrika. Som en snabb sidokommentar måste jag bemöta Csaba Sándor Tabajdis ord. Jag vänder mig bestämt mot hans kommentar om medlemmarna i den ungerska regeringen, som jag tror är inrikespolitiskt motiverad. Csaba Sándor Tabajdi, för det första vill jag be dig att fråga dina kolleger i utskottet för ekonomi och valutafrågor om finansminister György Matolcsys arbete, eftersom stämningen under utfrågningen i går var något annorlunda än vad du talade om här i dag. Jag skulle också rekommendera dig att läsa medlemsstaternas svar på kommissionens förslag om den europeiska planeringsterminen. Alla är fria att kommentera och kritisera innehållet, eftersom vi här i EU klarar ut allt genom att diskutera och utbyta åsikter, och det är sant att många medlemsstater redan har kritiserat innehållet. För det andra vill jag uppmärksamma dig på en av de positiva egenskaperna hos det ungerska ordförandeskapet, som är orsaken till att vi har kunnat enas med EU-institutionerna i så många frågor, nämligen respekt för fördragen och även för institutionernas respektive befogenheter. Vi lägger fram förslaget med sex lagstiftningsåtgärder för rådet i vetskap om att det ungerska ordförandeskapet har gjort allt det kunnat för att nå en överenskommelse, vilket vi har fått beröm för från ordförande José Manuel Barroso och från dina kolleger under utskottssammanträdena. Därför lägger vi nu fram paketet för Europeiska rådet, vars ordförande är Herman Van Rompuy, som kommer att besluta om vår handlingslinje. Sist men inte minst vill jag tala om Kroatiens anslutning. Som jag sade i början av mitt anförande är jag försiktig med att använda ordet ”historisk”. I Kroatiens fall anser jag emellertid att vi faktiskt har kommit fram till ett historiskt ögonblick, eftersom vi sänder ett mycket viktigt budskap till västra Balkan, nämligen att de har en framtid i EU. Jag hoppas uppriktigt att EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer kommer att fatta det politiska beslutet om Kroatiens anslutning i morgon och i övermorgon, och att förhandlingarna kan slutföras under det ungerska ordförandeskapets sista timmar, senast den 30 juni. Kommissionen har arbetat dygnet runt för att kunna lägga fram en positiv rapport den 10 juni. Jag kan försäkra er om att både kroaterna och det ungerska ordförandeskapet har arbetat dag och natt för att åstadkomma detta. Vi har haft dagliga möten i rådets arbetsgrupper för att kunna slutföra arbetet. Avslutningsvis vill jag inte bara tacka parlamentet – vilket jag redan har gjort – utan även våra partner i ordförandeskapstrion, Spanien och Belgien, för deras utmärkta samarbete och för att vi kunde slutföra ordförandeskapstrions 18-månadersprogram. Jag önskar Polen allt gott och hoppas att det blir ett parlamentsvänligt ordförandeskap. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso nämnde paketet med sex lagstiftningsåtgärder, och vice ordförande Maroš Šefčovič nämnde förhandlingarna med Kroatien och de olika frågorna i samband med detta. EU:s medbeslutandeförfarande ger rådet och ordförandeskapet möjlighet att bygga upp personliga relationer med många ledamöter och öka det ömsesidiga medvetandet om varandras problem i institutionerna – det ser jag som en viktig möjlighet för oss alla. Tack för att ni har anordnat den här debatten i dag. Jag tycker att man kan säga att vi är eniga om de grundläggande principerna och värderingarna, som det har talats mycket om i dag, och vi har till och med diskuterat den europeiska integrationsfilosofin. Jag måste säga att de flesta ledamöters inlägg speglade den enighet som råder mellan oss. Vi är också överens om att Europeiska rådet måste hantera ytterst svåra frågor i dag. Jag skulle vara mer försiktig med användningen av ordet ”historisk” eftersom jag anser att det blir urvattnat om vi använder det för ofta. Jag håller absolut med om att fruktan och misstro är dåliga rådgivare, och EU-ledarna får inte låta dessa känslor ta överhanden under mötet i morgon och i övermorgon. Det är min och även det ungerska ordförandeskapets fasta övertygelse att alla våra åtgärder måste grundas på förtroende – jag skulle till och med säga ömsesidigt förtroende – och på ansvarstagande och solidaritet, precis som ni har uppmanat oss till. Vare sig det handlar om ekonomisk politik, reformer av Schengenområdet, asyl eller utvidgning är det vad vi måste bygga vårt arbete på. Lösningen – som också har föreslagits av de allra flesta – är mer Europa, ett starkare Europa, och det ungerska ordförandeskapet har arbetat i sex månader med detta i åtanke. Det är vår fasta övertygelse att fördjupad integration är lösningen på våra gemensamma problem. Slutligen vill jag rapportera om de uppgifter som det ungerska ordförandeskapet fått som hemläxa vid de tidigare mötena i Europeiska rådet, närmare bestämt vilka resultat och framgångar som kommer att presenteras vid det toppmöte som inleds i morgon. Vi var ju faktiskt tvungna att komma överens i vissa särskilda frågor med er och vi var även tvungna att enas om andra frågor. Låt mig börja med de ekonomiska frågorna. Vi har redan talat om den europeiska planeringsterminen, och här vill jag tacka vice ordförande Maroš Šefčovič, eftersom det verkligen är viktigt att vi informerar allmänheten om vad den europeiska planeringsterminen egentligen innebär. Den handlar om att skapa den insyn som krävs för att vi ska veta hur medlemsstaterna klarar sig, så att vi kan sända varningssignaler i tid. Jag välkomnar att Europaparlamentet har följt detta arbete mycket uppmärksamt, eftersom vi med den europeiska planeringsterminen uppmanar medlemsstaterna att tillämpa en strängare budgetförvaltning, samtidigt som vi lägger grunden för arbetet med att skapa tillväxt genom hårt arbete och kreativitet. När det gäller paketet med sex lagstiftningsåtgärder kommer ni snart att hålla en ingående debatt om den frågan här i parlamentet. Låt mig ge er två skäl till att jag skulle föredra att den nuvarande överenskommelsen antas. För det första för att paketet är bra, det är bättre än rådets ursprungliga förslag, och för det andra för att rådet gav efter för parlamentet i varenda fråga på dagordningen. Vi har till och med fått rådet att ge med sig i frågan om omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar. Därför kan jag inte hålla med Alexander Graf Lambsdorff om att paketet bara har en enda fördel, nämligen omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar. Fördelen med det här paketet är snarare att det bygger in flera kontroller och balanser i systemet, och på så vis kan kriser som den 2008 undvikas i framtiden. När det gäller fri rörlighet för personer vill jag upplysa er om att det ungerska ordförandeskapet vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 9 juni enhälligt antog slutsatser om att den fria rörligheten måste bevaras och att vi måste se över de åtgärder som vi redan har till vårt förfogande. Först efter det att vi har uttömt dessa möjligheter och endast om nya problem faktiskt uppstår som kräver en anpassning av vårt nuvarande regelverk får vi vidta extraordinära åtgärder i extraordinära situationer. Metoderna bör utformas först när vi har ett konkret lagstiftningsförslag, vilket såvitt jag vet kommer att läggas fram nu under hösten. Jag har just fått veta att rådet parallellt med detta plenarsammanträde har enats om den enda olösta frågan gällande Frontex, så förhandlingarna om stärkandet av Frontex har slutförts med framgång. Jag tackar er i parlamentet för ert samarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"György Matolcsy"13
"acquis"5,1,19,14,13,4,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph