Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-054-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.14.3-054-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Nach dem Misstrauensvotum gestern in Athen mit dem Ergebnis, das wir kennen, titelte die Bildzeitung in Deutschland „Griechenpapa hat überlebt – Europa atmet auf“. Also ich muss sagen, ich habe mich auch über das Ergebnis dieser Abstimmung gefreut, aber zum Aufatmen ist es mir noch deutlich zu früh. Es kommt nämlich jetzt darauf an, dass in der nächsten Woche das große Sparpaket durchkommt. Das ist der nächste große Test. Und selbst dann können wir noch lange nicht aufatmen. Es sind noch viele weitere Schritte und Maßnahmen erforderlich, bevor diese Krise überwunden ist. Ich glaube, was hier gesagt worden ist, ist richtig. Die Menschen in Griechenland brauchen ein Licht am Ende des Tunnels. Ich sage das aber auch ganz deutlich: Die Menschen in den Ländern, aus denen die meiste Hilfe kommt, brauchen auch ein Licht am Ende des Tunnels. Die haben das Gefühl, sie geben und geben und geben, und das hört nicht auf. Und in Griechenland hat man das Gefühl, wir sparen und sparen und sparen immer weiter, und es hört auch nicht auf. Deswegen ist eine Wachstumsstrategie so wichtig. Deswegen ist es ganz wichtig, ja, Privatisierungen durchzuführen, ja, diese verkrustete Wirtschaft aufzubrechen, zu liberalisieren. Deswegen ist es richtig, dass wir den Schuldenabbau der öffentlichen Hand in Griechenland entschieden vorantreiben und unterstützen. Es muss sein, dass die Demokratie sich dem anschließt. Das ist absolut unverantwortlich, was da passiert von Herrn Samaras. Es ist aber auch richtig, dass wir zum Beispiel für Investitionen Bürgschaften ausgeben. Es ist richtig, dass wir die ungenutzten EU-Mittel, lieber Herr Kommissionspräsident, vorziehen und den Griechen, zur Verfügung stellen, denn von mehr Wachstum profitieren letztlich nicht nur die Griechen sondern ganz Europa. Wenn wir ein wenig nach vorn schauen ist eine Sache auch wichtig: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss gestärkt werden. Wir müssen zukünftige Krisen verhindern. Dazu gehört diese umgekehrte qualifizierte Mehrheit. Das versteht kein normaler Bürger, was das eigentlich bedeutet. Ganz klar, entweder der Stabilitätspakt hat dieses komische technische Ding, das ich gerade erwähnt habe, dann hat der Stabilitäts- und Wachstumspakt Zähne, oder eben er hat es nicht. Dann werden wir diesem Paket nicht zustimmen können. Die umgekehrte qualifizierte Mehrheit in der präventiven Phase des Stabilitätspakts ist für uns absolut entscheidend. Lieber Herr Barroso, ich freue mich ausdrücklich, dass Sie hier noch einmal klargestellt haben, dass die Kommission das ganz genauso sieht. Ich würde mir große Unterstützung aus diesem Haus für dieses Projekt wünschen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, po včerejším hlasování o důvěře, jehož výsledek všichni známe, německý deník nadepsal svůj článek „Řecký premiér přežil – Evropa si může oddechnout“. Musím přiznat, že mne výsledek tohoto hlasování také potěšil, ale myslím, že je zatím předčasné s úlevou vydechnout. A to pro to, že je třeba, aby balíček zásadních úsporných opatření příští týden úspěšně prošel. To je další velká zkouška. Ale i když projde, bude stále předčasné si s úlevou vydechnout. K překonání krize bude zapotřebí učinit ještě další kroky a opatření. Domnívám se, že to, co tu bylo řečeno, bylo správné. Řekové potřebují vidět světlo na konci tunelu. Chtěl bych však také naprosto jasně říci, že občané zemí, které poskytují nejvíce pomoci, rovněž potřebují vidět světlo na konci tunelu. Mají pocit, že stále jen dávají a dávají a že toto dávání nemá konce. V Řecku zase lidé mají pocit, že jenom šetří a šetří a že toto šetření nemá konce. Proto je tak důležitá strategie podporující růst. Proto je tak velmi důležité privatizacemi rázně otevřít a liberalizovat tuto zkostnatělou ekonomiku. Proto je správné, abychom důrazně prosazovali a podporovali snižování řeckého veřejného dluhu. Demokracie to musí podpořit. To, co se děje kolem pana Samarase, je naprosto nezodpovědné. Je však správné, abychom poskytli záruky například za investice. Je také správné, pane Barroso, abychom uvolnili nevyužité prostředky z fondů EU a dali je k dispozici Řecku, protože z posílení růstu nakonec nebude mít užitek pouze Řecko, ale celá Evropa. Zaměříme-li svůj pohled do blízké budoucnosti, pak je důležitá také jiná věc: je třeba posílit Pakt o stabilitě a růstu. Musíme zabránit dalším krizím. Zde je na místě hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Běžný občan nebude rozumět, co to vlastně znamená. Jednoduše řečeno, buď bude mít Pakt o stabilitě a růstu tento podivný technický prvek, o němž jsem právě hovořil, a pak nebude bezzubý, anebo ho prostě mít nebude. Ale pak nebudeme moci tento balíček podpořit. Hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v preventivní fázi Paktu o stabilitě a růstu má pro nás naprosto rozhodující význam. Pane Barroso, velmi mne potěšilo, že jste znovu jasně prohlásil, že Komise zastává stejný názor. Přál bych si, aby Parlament tento projekt významně podpořil."@cs1
"Hr. formand! Efter tillidsafstemningen i går i Grækenland, hvis resultat vi alle kender, brugte den tyske avis Bild overskriften "Græsk leder overlevede – Europa kan ånde lettet op". Jeg må sige, at jeg også var glad for resultatet af den afstemning, men jeg tror, at det er alt for tidligt at ånde lettet op. Årsagen er, at vi nu er nødt til at få den omfattende tilbageholdenhedspakke til at falde på plads i næste uge. Det er den næste store test. Selv til den tid vil vi langt fra kunne ånde lettet op. Det vil stadig være nødvendigt med yderligere skridt og foranstaltninger, før denne krise er overstået. Efter min mening er det, der er blevet sagt her, rigtigt. Den græske befolkning har brug for at se lys for enden af tunnelen. Jeg vil imidlertid også gøre det helt klart, at borgerne i de lande, som hovedparten af bistanden kommer fra, også har brug for at se lys for enden af tunnelen. De har følelsen af, at de bare giver og giver og giver i en uendelighed. I Grækenland har borgerne følelsen af, at de sparer og sparer og sparer i en uendelighed. Derfor er det så vigtigt med en vækststrategi. Derfor er privatiseringer af så afgørende betydning for en åbning og liberalisering af denne fastlåste økonomi. Derfor er det rigtigt af os konsekvent at fremme og støtte nedbringelsen af statsgælden i Grækenland. Demokrati skal støtte dette. Det, der sker med hensyn til hr. Samaras, er helt uansvarligt. Det er imidlertid rigtigt af os f.eks. at udstede garantier for investeringer. Det er også rigtigt af os, hr. Barroso, at trække uudnyttede EU-midler ud og stille dem til rådighed for Grækenland, for i sidste ende vil det ikke blot være Grækenland, men derimod hele Europa, der vil få gavn af mere vækst. Hvis vi blot ser lidt længere frem, er der også en anden ting, der er væsentlig, nemlig at stabilitets- og vækstpagten skal styrkes. Vi skal forebygge fremtidige kriser. Det er der, det omvendte kvalificerede flertal kommer på tale. Ingen almindelige borgere vil kunne forstå, hvad det egentlig betyder. For at sige det ligeud skal stabilitets- og vækstpagten enten indbefatte dette underlige, tekniske element, som jeg lige har nævnt, og som vil gøre, at stabilitets- og vækstpagten kan vise tænder, ellers kan den ikke vise tænder. Så vil vi ikke kunne støtte denne pakke. Vi mener, at det er absolut afgørende, at stabilitets- og vækstpagtens præventive fase omfatter omvendt kvalificeret flertal. Jeg er rigtig glad for at høre Dem, hr. Barroso, gentage, at Kommissionen er af nøjagtig den samme opfattelse. Jeg ser gerne, at dette projekt får væsentlig opbakning i Parlamentet."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, μετά τη χθεσινή ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα, η οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε, η εφημερίδα Bild της Γερμανίας τύπωσε τον τίτλο «Ο έλληνας πρωθυπουργός επιβίωσε – η Ευρώπη μπορεί πλέον να αναστενάξει με ανακούφιση». Οφείλω να πω ότι αισθάνθηκα και εγώ ικανοποίηση από το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, νομίζω όμως ότι είναι υπερβολικά νωρίς για να αισθανόμαστε ανακούφιση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει τώρα, την προσεχή εβδομάδα, να τεθεί με επιτυχία σε εφαρμογή η εκτεταμένη δέσμη μέτρων λιτότητας. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη δοκιμασία. Ακόμα και τότε, θα απέχουμε πολύ από το να είμαστε σε θέση να αναπνεύσουμε με ανακούφιση. Θα συνεχίσει να είναι αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και η λήψη νέων μέτρων προτού καταστεί δυνατή η υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης. Εκτιμώ ότι αυτό που ελέχθη στο Σώμα είναι πολύ σωστό. Οι πολίτες της Ελλάδας χρειάζονται ένα φως στην άκρη του τούνελ. Εντούτοις, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και οι πολίτες των χωρών από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας έχουν εξίσου ανάγκη το φως στην άκρη του τούνελ. Έχουν την αίσθηση ότι δίνουν, και δίνουν, και δίνουν, χωρίς να υπάρχει τέλος. Στην Ελλάδα, οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι κάνουν διαρκώς οικονομίες, χωρίς επίσης να υπάρχει τέλος. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική μια στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης. Γι’ αυτό έχουν τόσο κρίσιμη σημασία οι ιδιωτικοποιήσεις, προκειμένου να ανοίξει και να ελευθερωθεί αυτή η αγκυλωμένη οικονομία. Γι’ αυτό είναι σωστό να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε αποφασιστικά τη μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υιοθετήσει αυτούς τους στόχους. Τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τον κ. Σαμαρά καταδεικνύουν πλήρη ανευθυνότητα. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να παράσχουμε εγγυήσεις όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων, λόγου χάρη. Είναι επίσης σκόπιμο να αναζητήσουμε αχρησιμοποίητα κονδύλια της ΕΕ, κύριε Barroso, και να τα διαθέσουμε στην Ελλάδα, καθώς, σε τελική ανάλυση, η ενίσχυση της ανάπτυξης δεν θα ωφελήσει μόνο την Ελλάδα, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης. Αν στρέψουμε για λίγο το βλέμμα στο μέλλον, ένα πράγμα είναι επίσης σημαντικό: το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να αποτρέψουμε μελλοντικές κρίσεις. Εδώ υπεισέρχεται το θέμα της αντεστραμμένης ειδικής πλειοψηφίας· κανένας απλός πολίτης δεν πρόκειται να καταλάβει τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Για να το θέσω απλά, είτε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης θα διαθέτει αυτό το ιδιαίτερο τεχνικό στοιχείο που μόλις ανέφερα, οπότε θα είναι πραγματικά ισχυρό, ή δεν θα το διαθέτει, οπότε θα είναι ανίσχυρο. Εν τοιαύτη περιπτώσει δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτήν τη δέσμη μέτρων. Η ψηφοφορία με αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία στην προληπτική φάση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι απολύτως επιβεβλημένη κατά τη δική μας εκτίμηση. Κύριε Barroso, σας άκουσα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση να εξηγείτε για μια ακόμη φορά ότι η Επιτροπή έχει την ίδια ακριβώς γνώμη. Ευελπιστώ ότι το Σώμα θα υποστηρίξει με ουσιαστικό τρόπο αυτό το εγχείρημα."@el10
"Mr President, following the confidence vote yesterday in Athens with the result that we are all aware of, the newspaper in Germany printed the headline ‘Greek leader has survived – Europe can breathe a sigh of relief’. I have to say that I was also pleased with the result of this vote, but I think it is far too early to breathe a sigh of relief. This is because we now need to put the substantial austerity package successfully in place in the next week. That is the next big test. Even then, we will be a long way from being able to breathe a sigh of relief. Further steps and measures will still need to be taken before this crisis is overcome. I believe that what has been said here is right. The people in Greece need a light at the end of the tunnel. However, I would also like to make it quite clear that the people in the countries from which most of the aid is coming also need a light at the end of the tunnel. They have the feeling that they are giving and giving and giving and there is no end to it. In Greece the people have the feeling that they are saving and saving and saving and there is no end to it. That is why a growth strategy is so important. That is why privatisations are crucial to break open and liberalise this encrusted economy. That is why it is right for us resolutely to promote and support the reduction of public debt in Greece. Democracy has to endorse this. What is happening with respect to Mr Samaras is totally irresponsible. However, it is right for us to give guarantees for investments, for example. It is also right for us to draw out unused EU funds, Mr Barroso, and make them available to Greece, because ultimately it will not only be Greece but the whole of Europe that will benefit from more growth. If we look ahead slightly, one thing is also important: the Stability and Growth Pact must be strengthened. We must prevent future crises. This is where this reverse qualified majority comes in. No ordinary citizen will understand what that actually means. To put it plainly, either the Stability and Growth Pact has this strange technical element that I have just mentioned, and then the Stability and Growth Pact will have teeth, or else it does not. Then we will not be able to support this package. Reverse qualified majority voting in the preventive phase of the Stability and Growth Pact is absolutely essential as far as we are concerned. Mr Barroso, I am extremely pleased to hear you explain once again that the Commission is of exactly the same opinion. I would like to see substantial support for this project from this House."@en4
"Señor Presidente, a raíz del voto de confianza de ayer en Atenas con el resultado que todos sabemos, el periódico en Alemania publicó el titular «El líder griego ha sobrevivido: Europa puede suspirar aliviada». Debo decir que yo también me alegré por el resultado de esta votación, pero creo que es demasiado pronto para suspirar de alivio. Esto es porque ahora debemos aplicar con éxito el importante paquete de austeridad durante la próxima semana. Esa es la próxima gran prueba. Incluso entonces, estaremos muy lejos de poder dar un suspiro de alivio. Todavía será necesario adoptar aún más medidas antes de que se supere esta crisis. Creo que lo que se ha dicho es correcto. El pueblo de Grecia necesita ver luz al final del túnel. Sin embargo, también me gustaría dejar muy claro que los ciudadanos de los países de los que procede la mayor parte de la ayuda también necesitan ver luz al final del túnel. Ellos tienen la sensación de que están dando una y otra vez y esto no tiene fin. En Grecia los ciudadanos tienen la sensación de que están ahorrando sin parar y esto no tiene fin. Por eso es tan importante una estrategia de crecimiento. Por eso las privatizaciones son decisivas para abrir y liberalizar esta economía incrustada. Por eso es adecuado que promovamos y apoyemos con resolución la reducción de la deuda pública en Grecia. La democracia tiene que apoyar esto. Lo que está sucediendo con respecto al señor Samaras es totalmente irresponsable. No obstante, es apropiado que ofrezcamos garantías para las inversiones, por ejemplo. Igualmente es apropiado que saquemos fondos comunitarios sin usar, señor Barroso, y los pongamos a disposición de Grecia, porque en última instancia no solo será Grecia sino toda Europa quien se beneficiará de un mayor crecimiento. Si miramos un poco hacia el futuro, también hay una cuestión importante: se deber fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Debemos evitar futuras crisis. Aquí es donde entra esta mayoría cualificada inversa. Ningún ciudadano normal entenderá lo que eso significa realmente. Por decirlo claramente, bien el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene este extraño elemento técnico que acabo de mencionar, y entonces dicho Pacto tendrá potencial, o bien no lo tiene. Entonces no podremos apoyar este paquete de medidas. Desde nuestro punto de vista, la votación por mayoría cualificada inversa durante la fase preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es totalmente esencial. Señor Barroso, me alegro mucho de que explique una vez más que la Comisión piensa exactamente igual. Me gustaría que este proyecto recibiera el valioso apoyo de esta Cámara."@es21
"Austatud juhataja! Pärast eile Ateenas toimunud usaldushääletust, mille tulemustega me kõik kursis oleme, avaldas ajaleht Bild Saksamaal artikli pealkirjaga „Kreeka juht jäi alles – Euroopa võib kergendatult hingata”. Pean ütlema, et ka mina olin selle hääletuse tulemusega rahul, kuid arvan, et kergendatult hingamiseks on kindlasti liiga vara. Seda seetõttu, et nüüd peame järgmisel nädalal selle mahuka kasinuspaketi edukalt ellu viima. See on järgmine suur tuleproov. Isegi siis ei saa me kaugeltki mitte kergendatult ohata. Enne kriisi ületamist tuleb astuda veel edasisi samme ja rakendada meetmeid. Usun, et siin kõneldu on tõsi. Kreeka inimesed vajavad valgust tunneli lõpus. Siiski sooviksin teha päris selgeks, et inimesed riikides, kust suurem osa abist pärineb, vajavad samuti valgust tunneli lõpus. Neil on tunne, et nad muudkui annavad ja annavad ja annavad ning sellele ei tulegi lõppu. Kreekas on inimestel tunne, et nad muudkui säästavad ja säästavad ja säästavad ning sellele ei tulegi lõppu. Seepärast ongi kasvustrateegia nii tähtis. Seetõttu on erastamised väga olulised, et seda kapseldunud majandust lahti murda ja liberaliseerida. Seetõttu ongi õige, et edendame ja toetame resoluutselt Kreeka välisvõla vähendamist. Demokraatia peab seda toetama. See, mis toimub Antonis Samarasiga, on täiesti vastutustundetu. Siiski on õige, et annaksime näiteks investeeringutele garantiid. Samuti on meil õigus võtta välja kasutamata ELi vahendid, José Manuel Barroso, ning muuta need Kreekale kättesaadavaks, kuna lõppkokkuvõttes ei saa suuremast kasvust kasu mitte ainult Kreeka, vaid terve Euroopa. Üks asi on veel oluline, kui pisut ettepoole vaatame: stabiilsuse ja kasvu paketti tuleb tugevdada. Peame edasisi kriise ära hoidma. Siin tuleb mängu vastupidine kvalifitseeritud häälteenamus. Ükski tavaline kodanik ei mõista, mida see täpselt tähendab. Lihtsalt öelduna on stabiilsuse ja kasvu paktil kas see kummaline tehniline element, mida just mainisin, ning sellisel juhul ka hambad, või mitte. Sellisel juhul ei saa me seda paketti toetada. Vastupidise kvalifitseeritud häälteenamusega toimuv hääletus stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavas faasis on meie arvates täiesti hädavajalik. José Manuel Barroso, mul on väga hea meel teie suust taas kord kuulda, et komisjon on täpselt samal seisukohal. Sooviksin täiskogult sellele projektile kindlat toetust."@et5
"Arvoisa puhemies, Ateenassa järjestettiin eilen luottamuslauseäänestys, jonka tuloksen me kaikki tiedämme, ja sen jälkeen saksalainen Bild-sanomalehti julkaisi otsikon "Kreikan johto selvisi – EU voi huokaista helpotuksesta". Minun on sanottava, että myös minä olin tyytyväinen tämän äänestyksen tulokseen, mutta mielestäni on aivan liian aikaista huokaista helpotuksesta. Se johtuu siitä, että meidän on nyt seuraavalla viikolla onnistuttava panemaan täytäntöön huomattava säästöpaketti. Tämä on seuraava suuri testi. Silloinkin olemme vielä kaukana siitä, että pystyisimme huokaisemaan helpotuksesta. Ennen kuin tämä kriisi on voitettu, on vielä toteutettava lisää toimia ja toimenpiteitä. Minun mielestäni täällä on puhuttu oikein. Kreikan kansan on saatava valoa tunnelin päähän. Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että myös ihmiset maissa, joista suurin osa avusta tulee, tarvitsevat valoa tunnelin päähän. Heistä tuntuu, että he vain antavat ja antavat ja antavat, eikä sille näy loppua. Kreikassa ihmisistä tuntuu, että he vain säästävät ja säästävät ja säästävät, eikä sille näy loppua. Siitä syystä kasvustrategia on niin tärkeä. Siitä syystä yksityistämiset ovat olennaisia tämän kangistuneen talouden avaamiseksi ja vapauttamiseksi. Siitä syystä on asianmukaista edistää ja tukea päättäväisesti Kreikan julkisen velan vähentämistä. Demokratian on tuettava tätä. Se, mitä nyt tapahtuu Antonis Samarasin osalta, on täysin vastuutonta. On kuitenkin esimerkiksi asianmukaista antaa vakuudet investoinneille. On myös asianmukaista käyttää käyttämättömiä EU:n varoja, arvoisa puheenjohtaja Barroso, ja antaa niitä Kreikan käyttöön, koska loppujen lopuksi koko EU hyötyy Kreikan lisäksi suuremmasta kasvusta. Tulevaisuudessa on tärkeää myös yksi asia: vakaus- ja kasvusopimusta on vahvistettava. Meidän on estettävä tulevat kriisit. Tähän liittyy käänteinen määräenemmistö. Kukaan tavallinen ihminen ei ymmärrä, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Yksinkertaisesti sanottuna joko vakaus- ja kasvusopimuksessa on tämä juuri mainitsemani kummallinen tekninen osa, jolloin vakaus- ja kasvusopimuksella on painoarvoa, tai muuten sillä ei ole. Sitten emme pysty tukemaan tätä pakettia. Meidän mielestämme käänteinen määräenemmistöäänestys vakaus- ja kasvusopimuksen ehkäisevässä vaiheessa on ehdottoman olennainen. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, olen erittäin tyytyväinen, että selititte jälleen kerran, että komissio on täysin samaa mieltä. Haluaisin, että tämä hanke saa tältä parlamentilta huomattavan tuen."@fi7
"Monsieur le Président, après le vote de confiance, hier à Athènes, avec le résultat que nous connaissons, le journal allemand a publié le titre «Le Premier ministre grec s’en sort, l’Europe pousse un soupir de soulagement». Je dois dire que je me réjouis du résultat de ce vote, mais il est trop tôt pour pousser un soupir de soulagement. En effet, il faut maintenant, au cours de la semaine qui vient, réussir à mettre en place un paquet de mesures d’austérité substantiel. C’est la prochaine grande épreuve. Et même alors, nous serons bien loin de pouvoir être soulagés. D’autres mesures devront être prises pour surmonter cette crise. Je pense que ce qui a été dit ici est juste. Il faut que les Grecs voient une lumière au bout du tunnel. Cependant, je voudrais aussi dire très clairement que les habitants des pays qui apportent la majeure partie de l’aide ont, eux aussi, besoin d’une lumière au bout du tunnel. Ils ont le sentiment de donner, de donner encore et encore, et que cela ne finira jamais. En Grèce, les gens ont l’impression de devoir faire des économies, encore et encore, et que cela ne finira jamais. Voilà pourquoi il est important d’avoir une stratégie de croissance. Voilà pourquoi les privatisations sont importantes, pour ouvrir et libéraliser cette économie sclérosée. Voilà pourquoi il faut promouvoir et soutenir résolument la diminution de la dette publique en Grèce. doit absolument adhérer à cette démarche. Ce qui se passe avec M. Samaras est absolument irresponsable. En revanche, il est correct que nous apportions des garanties pour les investissements, par exemple. Il est juste aussi de libérer plus rapidement les fonds européens non utilisés, Monsieur Barroso, et de les mettre à la disposition de la Grèce, parce qu’en fin de compte, ce n’est pas seulement la Grèce, mais aussi toute l’Europe, qui profitera de plus de croissance. Si nous regardons l’avenir, il y a autre chose d’important: il faut renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Nous devons empêcher les crises futures. C’est là qu’intervient le vote à la majorité qualifiée inversée. Aucun citoyen ordinaire ne peut comprendre ce que cela signifie. Pour le dire clairement, soit nous donnons au pacte de stabilité et de croissance cet étrange élément technique que je viens de citer, et alors il aura une certaine force, ou bien il ne sera qu’un tigre de papier. Dans ce cas, nous ne pourrons pas apporter notre soutien à ce paquet. En ce qui nous concerne, le vote à la majorité qualifiée est absolument indispensable à la phase préventive du pacte de stabilité et de croissance. Monsieur Barroso, je suis ravi de vous entendre dire une fois de plus que la Commission est tout à fait du même avis. Je voudrais que ce Parlement apporte un soutien important à ce projet."@fr8
"Elnök úr! A tegnapi athéni bizalmatlansági szavazást követően, amelynek eredményét mindannyian ismerjük, a németországi Bild napilap főcíme a következőképpen szólt: „A görög vezető túlélte – Európa fellélegezhet”. Meg kell mondanom, én is örültem ennek a szavazási eredménynek, de a fellélegzéshez szerintem túl korán van, mivel most kerül sor arra, hogy a következő héten sikeresen átmenjen egy fontos megszorító csomag. Ez a következő nagy erőpróba, és még ekkor sem lélegezhetünk fel. E válság leküzdéséhez még további lépésekre és intézkedésekre van szükség. Úgy gondolom, hogy az itt elhangzottak helyénvalóak. A görög embereknek fényre van szükségük az alagút végén. Szeretném azonban azt is teljesen világossá tenni, hogy a legtöbb segítséget nyújtó országokban élő embereknek is látniuk kell a fényt az alagút végén. Az az érzésük, hogy adnak és adnak és adnak, és ennek nincs vége. Görögországban az embereknek az az érzésük, hogy spórolnak és spórolnak és spórolnak, és ennek nincs vége. Ezért olyan fontos a növekedési stratégia. Ezért olyan fontos a privatizáció végrehajtása, e kérges gazdaság feltörése és liberalizálása. Ezért helyes, hogy határozottan előmozdítjuk és támogatjuk a görögországi államadósság csökkentését. A demokráciának támogatnia kell ezt. Ami Samaras úrral kapcsolatban történik, teljes mértékben felelőtlen. Helyes azonban, hogy a beruházásokhoz például garanciákat adunk. Helyes továbbá, hogy a fel nem használt európai uniós pénzeszközöket elővesszük, Barroso úr, és Görögország rendelkezésére bocsátjuk, mert a nagyobb növekedésből végül nemcsak Görögország, hanem egész Európa profitálni fog. Ha egy kicsit előrenézünk, egy másik dolog is fontos: meg kell erősíteni a Stabilitási és Növekedési Paktumot. Meg kell előznünk a jövőbeli válságokat. Ide tartozik a fordított minősített többségi szavazás. Egyetlen átlagpolgár sem érti, hogy ez mit is jelent valójában. Egészen világos, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum vagy tartalmazza ezt az imént említett furcsa technikai elemet, és akkor a Stabilitási és Növekedési Paktumnak van ereje, vagy különben nincs. Akkor nem fogjuk tudni támogatni ezt a csomagot. A Stabilitási és Növekedési Paktum megelőző fázisában a fordított minősített többségi szavazást döntő jelentőségűnek tartjuk. Barroso úr, nagy örömmel hallottam, hogy ismételten kifejtette, hogy a Bizottság pontosan ugyanezen az állásponton van. Szeretném, ha a tisztelt Ház nagymértékben támogatná e projektet."@hu11
". – ( Signor Presidente, dopo il voto di fiducia ieri ad Atene con il risultato a tutti noto, il quotidiano tedesco è uscito con il titolo “Il leader greco è sopravvissuto: l’Europa può tirare un sospiro di sollievo”. Devo dire che sono stato anch’io lieto dell’esito del voto, ma penso che sia decisamente prematuro tirare un sospiro di sollievo. Lo dico perché ora dobbiamo introdurre il sostanziale pacchetto di austerity entro la prossima settimana. Questo è il prossimo importante banco di prova. E anche allora saremo lontani dal poter tirare un sospiro di sollievo. Occorreranno ancora altri passi e misure prima che la crisi sia superata. Credo che quanto è stato detto in questa sede sia corretto. I greci hanno bisogno di vedere una luce alla fine del tunnel. Vorrei però anche aggiungere con estrema chiarezza che i cittadini dei paesi dai quali proviene la maggior parte degli aiuti hanno anch’essi bisogno di vedere quella stessa luce perché hanno l’impressione di dare, dare e dare senza fine. In Grecia, la gente ha l’impressione di risparmiare, risparmiare e risparmiare senza fine. Ecco perché una strategia di crescita è così importante. Ecco perché le privatizzazioni sono essenziali per l’apertura e la liberalizzazione di questa economia incancrenita. Ecco perché è giusto che promuoviamo e sosteniamo risolutamente la riduzione del debito pubblico in Grecia. La democrazia deve avallarlo. Ciò che sta accadendo a Samaras è assolutamente irresponsabile. È giusto però che si diano garanzie per gli investimenti, per esempio, così come è giusto svincolare i fondi comunitari inutilizzati, Presidente Barroso, e metterli a disposizione della Grecia perché in fin dei conti non sarà soltanto la Grecia a beneficiare di una maggiore crescita, bensì l’intera Unione. Se guardiamo un po’ più al futuro, un aspetto è anche importante: è necessario rafforzare il Patto di stabilità e crescita. Dobbiamo evitare future crisi ed è qui che interviene la questione della maggioranza qualificata inversa. Nessun cittadino della strada comprenderà che cosa realmente significhi. Per dirla in parole semplici, due sono i casi: o il Patto di stabilità e crescita conterrà questo strano elemento tecnico che ho appena menzionato, per cui avrà mordente, o non lo conterrà, nel quale caso non potremo appoggiare il pacchetto. La votazione a maggioranza qualificata inversa nella fase preventiva del Patto di stabilità e crescita è assolutamente essenziale per noi. Presidente Barroso, sono estremamente lieto di sentirla spiegare ancora una volta che la Commissione è esattamente della stessa idea. Vorrei che la Camera sostenesse fortemente il progetto."@it12
"Pone pirmininke, paskelbus vakarykščio balsavimo dėl pasitikėjimo Atėnuose rezultatus, kuriuos visi jau žinome, Vokietijos laikraštis išspausdino straipsnį su antrašte „Graikijos lyderis išsilaikė. Europa gali atsikvėpti“. Turiu pasakyti, kad ir mane nudžiugino šio balsavimo rezultatai, tačiau manau, kad atsikvėpti dar pernelyg anksti. Taip yra todėl, kad per kitą savaitę mums reikia sėkmingai įgyvendinti griežtų taupymo priemonių paketą. Tai kitas didelis išbandymas. Ir net tada dar būsime smarkiai nutolę nuo galimybės atsikvėpti. Šiai krizei įveikti dar reikės papildomų veiksmų ir priemonių. Manau, visa tai, kas čia buvo pasakyta, teisinga. Graikijos žmonėms reikia šviesos tunelio gale. Jie mano, kad nuolat duoda ir tam nėra pabaigos. Graikijoje žmonėms atrodo, kad jie nuolat taupo ir tam nėra pabaigos. Todėl augimo strategija tokia svarbi. Todėl privatizavimas turi esminę reikšmę siekiant atverti ir liberalizuoti šią apsaugotą ekonomiką. Todėl turime ryžtingai remti ir skatinti Graikijos valstybės skolos mažinimą. Tai turi būti patvirtinta demokratiškai. Tai, kas vyksta dėl pono A. Samaro, yra visiškai neatsakinga. Tačiau turime suteikti garantijų, pvz., investicijoms. Be to, pone J. M. Barroso, galėtume panaudoti nepanaudotas ES lėšas ir skirti jas Graikijai, nes galiausiai augimas bus naudingas ne tik Graikijai, bet ir visai Europai. Jeigu pažvelgtume šiek tiek toliau į ateitį, svarbus yra ir dar vienas dalykas. Reikia stiprinti Stabilumo ir augimo paktą. Privalome užkirsti kelią būsimoms krizėms. Štai čia reikšmę turi atvirkštinė kvalifikuota balsų dauguma. Nė vienas paprastas pilietis nesupras, ką tai iš tikrųjų reiškia. Paprastai tariant, arba Stabilumo ir augimo pakte bus šitas mano ką tik paminėtas keistas techninis elementas ir paskui Stabilumo ir augimo paktas sugriežtės, arba ne. Tada negalėsime remti šio paketo. Mūsų nuomone, atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimas prevenciniame Stabilumo ir augimo pakto etape neišvengiamai būtinas. Pone J. M. Barroso, man labai malonu girdėti, kaip dar kartą paaiškinote, kad Komisijos nuomonė visiškai tokia pat. Norėčiau matyti esminę šio Europos Parlamento paramą šiam projektui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pēc vakardienas uzticības balsojuma Atēnās, kura rezultātus mēs visi zinām, Vācijas laikrakstā bija lasāmi šādi virsraksti: „Grieķijas vadītājs ir izdzīvojis — mēs visi varam atviegloti uzelpot.” Var teikt, ka arī mani iepriecināja šā balsojuma rezultāts, taču es uzskatu, ka ir par agru atviegloti uzelpot. To es saku tāpēc, ka nākamajā nedēļā mums ir jāpieņem būtisks taupīšanas tiesību aktu kopums. Tas ir mūsu nākamais pārbaudījums, un pat tad mēs būsim vēl tālu no atvieglotas uzelpošanas. Lai pārvarētu šo krīzi, ir jāsper vēl nākamie soļi un jāveic nākamie pasākumi. Es uzskatu, ka šeit paustie viedokļi ir pareizi. Grieķijas iedzīvotājiem ir vajadzīga gaisma tuneļa galā. Taču es vēlos skaidri teikt, ka to valstu iedzīvotājiem, kas sniedz vislielāko palīdzību, arī ir vajadzīga gaisma tuneļa galā. Viņiem šķiet, ka viņi tikai dod un dod, un dod un ka tam nebūs gala. Grieķijas iedzīvotājiem šķiet, ka viņi tikai taupa un taupa, un taupa, un ka tam nav gala. Tieši tādēļ ļoti svarīga ir izaugsmes stratēģija. Tieši tādēļ tik būtiska ir privatizācija — lai padarītu atvērtāku un liberalizētu iesīkstējušo ekonomiku. Tieši tādēļ no mūsu puses ir pareizi apņēmīgi veicināt un atbalstīt Grieķijas valsts parāda samazināšanu. Demokrātijai tas ir jāatbalsta. kunga viedoklis ir ļoti neatbildīgs. Taču būtu pareizi no mūsu puses, piemēram, sniegt ieguldījumiem garantijas. Būtu pareizi arī atrast neizlietoto ES finansējumu kungs, un padarīt to pieejamu Grieķijai, jo ne tikai Grieķija, bet visa Eiropa gūs labumu no izaugsmes. Ja mēs palūkosimies nedaudz uz priekšu, tad sapratīsim, ka ir jāstiprina Stabilitātes un izaugsmes pakts. Mums ir jānovērš nākamās krīzes. Un tāpēc ir vajadzīgs apgriezti kvalificētā vairākuma balsojums. Neviens parasts pilsonis nesapratīs, ko tas faktiski nozīmē.. Atklāti sakot, ja Stabilitātes un izaugsmes paktam būs šis dīvainais tehniskais elements, ko tikko minēju, tad Stabilitātes un izaugsmes pakts būs efektīvs, bet pretējā gadījumā tas nebūs efektīvs. Tādā gadījumā mēs nevarēsim atbalstīt šo tiesību aktu kopumu. Apgriezti kvalificētā vairākuma balsojums Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajā posmā mums ir augstākā mērā būtisks. kungs! Es ļoti priecājos dzirdēt jūs vēlreiz sakām, ka Komisijai ir tāds pats viedoklis. Es vēlos, lai Parlaments sniedz šim projektam ievērojamu atbalstu."@lv13
"Herr Präsident! Nach dem Misstrauensvotum gestern in Athen mit dem Ergebnis, das wir kennen, titelte die Bildzeitung in Deutschland „Griechenpapa hat überlebt – Europa atmet auf“. Also ich muss sagen, ich habe mich auch über das Ergebnis dieser Abstimmung gefreut, aber zum Aufatmen ist es mir noch deutlich zu früh. Es kommt nämlich jetzt darauf an, dass in der nächsten Woche das große Sparpaket durchkommt. Das ist der nächste große Test. Und selbst dann können wir noch lange nicht aufatmen. Es sind noch viele weitere Schritte und Maßnahmen erforderlich, bevor diese Krise überwunden ist. Ich glaube, was hier gesagt worden ist, ist richtig. Die Menschen in Griechenland brauchen ein Licht am Ende des Tunnels. Ich sage das aber auch ganz deutlich: Die Menschen in den Ländern, aus denen die meiste Hilfe kommt, brauchen auch ein Licht am Ende des Tunnels. Die haben das Gefühl, sie geben und geben und geben, und das hört nicht auf. Und in Griechenland hat man das Gefühl, wir sparen und sparen und sparen immer weiter, und es hört auch nicht auf. Deswegen ist eine Wachstumsstrategie so wichtig. Deswegen ist es ganz wichtig, ja, Privatisierungen durchzuführen, ja, diese verkrustete Wirtschaft aufzubrechen, zu liberalisieren. Deswegen ist es richtig, dass wir den Schuldenabbau der öffentlichen Hand in Griechenland entschieden vorantreiben und unterstützen. Es muss sein, dass die Demokratie sich dem anschließt. Das ist absolut unverantwortlich, was da passiert von Herrn Samaras. Es ist aber auch richtig, dass wir zum Beispiel für Investitionen Bürgschaften ausgeben. Es ist richtig, dass wir die ungenutzten EU-Mittel, lieber Herr Kommissionspräsident, vorziehen und den Griechen, zur Verfügung stellen, denn von mehr Wachstum profitieren letztlich nicht nur die Griechen sondern ganz Europa. Wenn wir ein wenig nach vorn schauen ist eine Sache auch wichtig: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss gestärkt werden. Wir müssen zukünftige Krisen verhindern. Dazu gehört diese umgekehrte qualifizierte Mehrheit. Das versteht kein normaler Bürger, was das eigentlich bedeutet. Ganz klar, entweder der Stabilitätspakt hat dieses komische technische Ding, das ich gerade erwähnt habe, dann hat der Stabilitäts- und Wachstumspakt Zähne, oder eben er hat es nicht. Dann werden wir diesem Paket nicht zustimmen können. Die umgekehrte qualifizierte Mehrheit in der präventiven Phase des Stabilitätspakts ist für uns absolut entscheidend. Lieber Herr Barroso, ich freue mich ausdrücklich, dass Sie hier noch einmal klargestellt haben, dass die Kommission das ganz genauso sieht. Ich würde mir große Unterstützung aus diesem Haus für dieses Projekt wünschen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de motie van vertrouwen gisteren in Athene, met het ons allen bekende resultaat, kopte de Duitse krant : "Griekse leider overleeft – Europa slaakt zucht van verlichting." Ik moet zeggen dat ik eveneens verheugd was over de uitkomst van de stemming, maar dat ik wel denk dat het nog veel te vroeg is om een zucht van verlichting te slaken. Dat is omdat wij nu moeten zorgen dat het uitgebreide bezuinigingspakket de komende week met succes wordt geïnstalleerd. Dat is de volgende grote test. En ook dan zullen wij nog lang geen zucht van verlichting kunnen slaken. Er zullen nog vele stappen en maatregelen moeten worden genomen om deze crisis te overwinnen. Ik geloof dat wat hier is gezegd, juist is. De Griekse bevolking moet licht aan het einde van de tunnel kunnen zien. Ik zou echter goed duidelijk willen maken dat ook de burgers uit de landen waar de meeste steun vandaan komt, licht aan het einde van de tunnel moeten zien. Zij hebben het gevoel dat ze maar geven, geven en geven en dat er geen einde aan komt. In Griekenland hebben de mensen het gevoel dat ze maar bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen, en dat er evenmin een einde aan komt. Dat is waarom de groeistrategie zo belangrijk is. Dat is waarom privatiseringen cruciaal zijn: om de vastgelopen economie open te breken en te liberaliseren. Dat is waarom het juist is om de vermindering van de Griekse staatsschuld resoluut te bevorderen en te ondersteunen. De democratie zal dit moeten bekrachtigen. Wat er gebeurd is met de heer Samaras is totaal onverantwoord. Het is echter juist dat wij bijvoorbeeld garanties geven voor investeringen. Het is ook juist, mijnheer Barroso, dat wij ongebruikte EU-fondsen aanwenden en deze ter beschikking stellen van Griekenland, aangezien het uiteindelijk niet alleen Griekenland zelf is, maar geheel Europa dat zal profiteren van meer groei. Als wij wat meer vooruit kijken, is er één ding van belang: het stabiliteits- en groeipact moet worden aangescherpt. Wij moeten in de toekomst crises zien te vermijden. En dit is waar de omgekeerde gekwalificeerde meerderheid een rol gaat spelen. Geen gewone burger zal begrijpen wat dat nu eigenlijk betekent. Om duidelijke taal te spreken: of het stabiliteits- en groeipact bevat dit vreemde technische element dat ik zojuist noemde, en kan derhalve zijn tanden laten zien, of het pact heeft dit niet. Maar in dat geval kunnen wij het pakket niet steunen. Stemming bij omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in de preventieve fase van het stabiliteits- en groeipact is wat ons betreft absoluut essentieel. Mijnheer Barroso, het verheugt mij zeer dat u nogmaals heeft bevestigd dat de Commissie exact dezelfde mening is toegedaan. Ik hoop dan ook te zien dat dit Parlement dit project in groten getale zal steunen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po wczorajszym wotum zaufania w Atenach, którego wynik wszyscy znamy, w niemieckiej gazecie „Bild” zamieszczono nagłówek „Grecki lider przetrwał – Europa może odetchnąć z ulgą”. Muszę powiedzieć, że mnie także ucieszył wynik głosowania, choć sądzę, że jest o wiele za wcześnie, by odczuwać ulgę. Teraz kolej na wdrożenie w przyszłym tygodniu poważnego pakietu oszczędnościowego. To kolejny wielki test. Nawet wówczas daleko nam jednak będzie do poczucia ulgi. Do pokonania kryzysu konieczne będą dalsze kroki i środki. Zgadzam się z wypowiadanymi tu opiniami. Ludność Grecji potrzebuje światełka w tunelu. Chcę jednak podkreślić wyraźnie, że ludność krajów, z których pochodzi najwięcej pomocy, także pragnie ujrzeć koniec tego tunelu. Ludzie ci mają bowiem poczucie, że tylko dają i dają, i dają, i nie ma temu końca. Ludzie w Grecji mają zaś poczucie, że tylko oszczędzają i oszczędzają, i oszczędzają, i że nie ma temu końca. Dlatego tak potrzebna jest strategia wzrostu. Dlatego do uwolnienia i do liberalizacji tej skostniałej gospodarki niezbędna jest prywatyzacja. Dlatego musimy stanowczo promować i popierać zmniejszenie długu publicznego w Grecji. Demokracja musi to potwierdzać. Sprawa pana Samarasa jest przykładem całkowitego braku odpowiedzialności. Powinniśmy jednak udzielać gwarancji na przykład na inwestycje. Panie Przewodniczący Barroso! Powinniśmy także sięgnąć do niewykorzystanych środków UE i udostępnić je Grecji, bo w końcu wzrost jest korzystny nie tylko dla Grecji, ale i całej Europy. Jeżeli popatrzymy nieco przed siebie, zauważymy ważną rzecz. Trzeba wzmocnić pakt stabilności i rozwoju. Musimy zapobiegać przyszłym kryzysom. I tu wchodzi w grę głosowanie odwrotne. Żaden zwykły obywatel nie zrozumie, co to oznacza. Mówiąc wprost, albo pakt stabilności i rozwoju będzie miał w sobie ten dziwny techniczny element, o którym wspomniałem, albo nie będzie miał siły oddziaływania. Wówczas zaś nie będziemy w stanie tego pakietu poprzeć. Naszym zdaniem głosowanie odwrotne w prewencyjnej fazie paktu stabilności i wzrostu jest absolutnie niezbędne. Panie Przewodniczący Barroso! Ogromnie cieszy mnie Pana ponowne zapewnienie, że Komisja jest dokładnie tego samego zdania. Chciałbym zobaczyć znaczne poparcie dla tego projektu w tym Parlamencie."@pl16
"Senhor Presidente, a propósito do voto de confiança de ontem, em Atenas, que teve o resultado que todos conhecemos, o jornal alemão proclamava, em manchete: “O líder grego sobreviveu – A Europa pode suspirar de alívio”. Devo dizer que também fiquei satisfeito com o resultado da votação, mas penso que ainda é demasiado cedo para suspirar de alívio. Isto porque temos agora de conseguir a aprovação do importante pacote de austeridade na próxima semana. É esse o próximo grande teste. Mesmo então estaremos muito longe de poder suspirar de alívio. Há ainda outros passos a dar e mais medidas a tomar antes de a crise estar ultrapassada. Estou de acordo com o que aqui foi dito. O povo grego precisa de uma luz ao fundo do túnel. No entanto, também quero deixar bem claro que os cidadãos dos países de onde vem a maior parte da ajuda também precisam de uma luz ao fundo do túnel. Têm a sensação de que isto de dar e tornar a dar nunca mais acaba. Entretanto, na Grécia, o povo tem a sensação de isto de poupar e tornar a poupar nunca mais tem fim. Por isso é tão importante uma estratégia de crescimento. Por isso são tão importantes as privatizações, para flexibilizar e liberalizar esta economia rígida. Por isso devemos promover e apoiar a redução da dívida pública grega. A democracia deve apoiar esta posição. A atitude de Antonis Samaras é totalmente irresponsável. Em todo o caso, é adequado darmos garantias para os investimentos, por exemplo. Também é adequado libertar fundos da UE não utilizados, Senhor Presidente Barroso, e disponibilizá-los à Grécia, porque, em última análise, não será só este país a beneficiar de um maior crescimento, mas sim toda a Europa. Olhando um pouco mais para diante, vemos outra coisa igualmente importante: o Pacto de Estabilidade e Crescimento tem de ser reforçado. Temos de evitar futuras crises. É aqui que entra a tal maioria qualificada invertida. O cidadão comum não entenderá o que isso realmente significa. Muito simplesmente, ou o Pacto de Estabilidade e Crescimento passa a integrar o estranho elemento técnico que referi, e é eficaz, ou não o integra e torna-se inoperante. Neste último caso, não apoiaremos este pacote. A votação por maioria qualificada invertida na vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento é, para nós, absolutamente decisiva. Senhor Presidente Barroso, estou muito satisfeito por o ouvir dizer mais uma vez que a Comissão tem exactamente a mesma opinião. Gostaria de que este Parlamento apoiasse activamente o projecto."@pt17
"Dle președinte, în urma votului de încredere de ieri de la Atena, cu rezultatul pe care îl cunoaștem cu toții, ziarul din Germania a tipărit titlul „Liderul elen a supraviețuit – Europa poate respira ușurată”. Trebuie să spun că și eu am fost mulțumit de rezultatul acestui vot, însă cred că este mult prea devreme să respirăm ușurați. Pentru că acum trebuie să aplicăm cu succes pachetul substanțial de austeritate în cursul săptămânii viitoare. Aceasta este următoarea încercare dificilă. Chiar și după aceasta, va mai fi mult de mers până la momentul în care vom respira ușurați. Va fi nevoie de alți pași și de alte măsuri înainte ca această criză să fie depășită. Cred că ceea ce s-a spus aici este corect. Poporul elen are nevoie de o lumină la capătul tunelului. Însă aș dori, de asemenea, să precizez foarte clar că cetățenii țărilor din care provine cea mai mare parte a ajutorului au, la rândul lor, nevoie de o lumină la capătul tunelului. Aceștia au sentimentul că oferă în continuu și că nu există un sfârșit. În Grecia, oamenii au sentimentul că economisesc în continuu și că nu există un sfârșit. Acesta este motivul pentru care este atât de importantă o strategie de dezvoltare. Acesta este motivul pentru care privatizările sunt cruciale pentru a deschide și liberaliza această economie încrustată. Acesta este motivul pentru care este corect ca noi să promovăm și să sprijinim în mod hotărât reducerea datoriei publice din Grecia. Democrația trebuie să aprobe acest lucru. Ce se întâmplă cu privire la dl Samaras este total iresponsabil. Cu toate acestea, este bine ca noi să oferim garanții pentru investiții, de exemplu. De asemenea, este potrivit ca noi să atragem fondurile neutilizate ale UE, dle Barroso, și să le punem la dispoziția Greciei, pentru că, în cele din urmă, nu doar Grecia, ci întreaga Europă va beneficia de o creștere mai mare. Dacă privim puțin înainte, un lucru este de asemenea important: Pactul de stabilitate și creștere trebuie să fie consolidat. Trebuie să împiedicăm viitoare crize. Aici este punctul în care intervine această majoritate calificată inversă. Niciun cetățean de rând nu va înțelege ce înseamnă de fapt acest lucru. În termeni simpli, fie Pactul de stabilitate și de creștere conține acest element tehnic ciudat pe care tocmai l-am menționat, și atunci va avea succes, fie nu se va întâmpla acest lucru. Atunci nu vom putea sprijini acest pachet. Votul cu majoritate calificată inversă în faza preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere este absolut esențial în ceea ce ne privește. Dle Barroso, mă bucur foarte mult să vă aud explicând încă o dată faptul că Comisia este exact de aceeași părere. Aș dori să văd un sprijin substanțial pentru acest proiect din partea Parlamentului."@ro18
"Po včerajšom hlasovaní o dôvere v Aténach s výsledkom, o ktorom sme všetci informovaní, priniesol nemecký denník titulok „Grécky líder prežil – Európa si môže vydýchnuť“. Musím povedať, že aj mňa výsledok hlasovania potešil, myslím si však, že je priskoro na to, aby sme si vydýchli. Na budúci týždeň teraz totiž musíme úspešne zaviesť zásadný balík úsporných opatrení. To je ďalšia veľká skúška. Aj potom však budeme mať ďaleko k tomu, aby sme si mohli vydýchnuť. Kým prekonáme túto krízu, budeme ešte musieť prijať ďalšie kroky a opatrenia. Som presvedčený, že to, čo tu odznelo, je pravda. Gréci potrebujú svetlo na konci tunela. Chcel by som však tiež celkom jasne povedať, že svetlo na konci tunela potrebujú aj ľudia v krajinách, z ktorých prichádza väčšina pomoci. Tí majú pocit, že len dávajú a dávajú a že to nemá konca. V Grécku majú ľudia pocit, že len šetria a šetria a že to nemá konca. Preto je taká dôležitá stratégia rastu. Preto je na otvorenie a liberalizáciu tohto skostnateného hospodárstva nevyhnutná privatizácia. Preto je správne, že rázne presadzujeme a podporujeme zníženie verejného dlhu v Grécku. Demokracia to musí potvrdiť. To, čo sa deje v súvislosti s pánom Samarasom, je absolútne nezodpovedné. Je však napríklad správne, aby sme poskytli záruky za investície. Správne je aj to, aby sme vybrali nevyužité finančné prostriedky EÚ, pán Barroso, a poskytli ich Grécku, pretože z väčšieho rastu nebude napokon profitovať len Grécko, ale celá Európa. Keď sa pozrieme trochu dopredu, dôležitá je aj ďalšia vec. Treba posilniť Pakt stability a rastu. Musíme predísť budúcim krízam. Tu prichádza na scénu tá obrátená kvalifikovaná väčšina. Žiadny bežný občan nepochopí, čo to vlastne znamená. Poviem to rovno. Buď bude Pakt stability a rastu obsahovať tento zvláštny technický prvok, o ktorom som sa práve zmienil, a potom bude účinný, alebo účinný nebude. Potom tento balík nebudeme môcť podporiť. Hlasovanie obrátenou kvalifikovanou väčšinou v preventívnej fáze Paktu stability a rastu považujeme za absolútne nevyhnutné. Pán Barroso, mimoriadne ma teší, že ste opätovne vysvetlili, že Komisia zastáva rovnaký názor. Rád by som bol svedkom zásadnej podpory Parlamentu pre tento projekt."@sk19
"Gospod predsednik, po včerajšnji izglasovani zaupnici v Atenah z izidom, ki se ga vsi zavedamo, je časopis v Nemčiji natisnil naslov „Grški vodja je preživel – Evropa si lahko oddahne“. Reči moram, da sem bil tudi jaz zadovoljen z izidom tega glasovanja, toda menim, da je mnogo prezgodaj za to, da bi si oddahnili. To je zato, ker moramo naslednji teden uspešno uvesti pomemben varčevalni sveženj. To je naslednji velik preizkus. Celo takrat bomo daleč od tega, da bi si lahko oddahnili. Nadaljnji koraki in ukrepi bodo še vedno potrebni, preden bo kriza premagana. Menim, da je to, kar je bilo povedano tukaj, resnično. Ljudje v Grčiji potrebujejo luč na koncu tunela. Toda rad bi tudi jasno povedal, da ljudje v državah, iz katerih prihaja večina pomoči, tudi potrebujejo luč na koncu tunela. Občutek imajo, da dajejo in dajejo in da temu ni konca. V Grčiji imajo ljudje občutek, da varčujejo in varčujejo in da temu ni konca. Zato je strategija rasti tako pomembna. Zato so privatizacije bistvene, da odprejo in liberalizirajo zaprto gospodarstvo. Zato je prav, da odločno spodbujamo in podpiramo zmanjšanje javnega dolga v Grčiji. Demokracija mora to potrditi. Kar se dogaja v zvezi z gospodom Samarasom, je popolnoma neodgovorno. Toda prav je, da na primer damo jamstva za naložbe. Prav je tudi, da črpamo neporabljena sredstva EU, gospod Barroso, in jih damo na razpolago Grčiji, ker navsezadnje ne bo imela le Grčija koristi od večje rasti, pač pa tudi cela Evropa. Če malce pogledamo v prihodnost, je prav tako pomembna ena stvar: pakt za stabilnost in rast je treba okrepiti. Preprečiti moramo prihodnje krize. Tukaj pride v poštev obratna kvalificirana večina. Noben navadni državljan ne bo razumel, kaj to v resnici pomeni. Če povem preprosto, če bo pakt za stabilnost in rast imel ta čudni tehnični element, ki sem ga pravkar omenil, bo vpliven, sicer pa ne. Potem ne bomo mogli podpreti tega svežnja. Obratna kvalificirana večina v preventivni fazi pakta za stabilnost in rast je, kar zadeva nas, neobhodno potrebna. Gospod Barroso, zelo sem zadovoljen, da ste ponovno razložili, da je Komisija natančno takega mnenja. Rad bi videl, da ta parlament ta projekt podpre."@sl20
"Herr talman! Efter gårdagens förtroendeomröstning i Aten med det resultat som vi alla känner till tryckte dagstidningen i Tyskland rubriken ”Den grekiske ledaren har överlevt – EU kan dra en suck av lättnad”. Jag måste säga att jag också gladde mig över resultatet av omröstningen, men jag anser att det är alldeles för tidigt för att andas ut. Det beror på att vi i nästa vecka måste införa det omfattande åtstramningspaketet. Det är nästa stora test. Men även då kommer vi att ha långt kvar till dess att vi kan dra en lättnadens suck. Fler åtgärder kommer att behövas innan krisen är över. Jag anser att det som har påpekats här är alldeles riktigt. Folket i Grekland behöver se ljuset i slutet av tunneln. Men jag vill klargöra att folket i de länder som den största delen av hjälpen kommer ifrån också behöver se ett ljus i slutet av tunneln. De tycker att de bara ger och ger och att det inte finns något slut på det. I Grekland har folk en känsla av att de bara sparar och sparar och att det inte heller tar slut. Därför är en tillväxtstrategi så viktig. Det är också skälet till att privatiseringar är avgörande för att bryta upp och avreglera denna stelbenta ekonomi. Därför är det rätt att vi beslutsamt främjar och stöder en minskning av statsskulden i Grekland. Demokratin måste stödja detta. Det som händer när det gäller Antonis Samaras är fullständigt oansvarigt. Men det är rätt att vi till exempel ger garantier för investeringar. Det är också rätt att vi letar fram outnyttjade EU-medel, José Manuel Barroso, och gör dem tillgängliga för Grekland, eftersom det i slutändan inte bara kommer att bli Grekland utan hela EU som vinner på ökad tillväxt. Om vi ser lite längre framåt finns det en annan viktig sak: stabilitets- och tillväxtpakten måste stärkas. Vi måste förebygga framtida kriser. Det är här omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar kommer in i bilden. Inga vanliga människor kommer att förstå vad det betyder egentligen. Uppriktigt sagt innehåller varken stabilitets- eller tillväxtdelen i pakten denna underliga tekniska faktor som jag just nämnde, och om vi inför detta kommer stabilitets- och tillväxtpakten att få tänder, annars inte. Om detta inte införs kommer vi inte att kunna stödja det här paketet. Omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar i den förebyggande fasen av stabilitets- och tillväxtpakten är absolut nödvändigt enligt vår åsikt. José Manuel Barroso, jag blev mycket glad över att du återigen förklarade att kommissionen har exakt samma åsikt. Jag skulle vilja se att parlamentet ger sitt starka stöd till detta projekt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexander Graf Lambsdorff (ALDE )"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph