Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-06-22-Speech-3-015-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110622.11.3-015-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− L’onorevole Oomen-Ruijten ha chiesto la parola."@it12
lpv:translated text
"− O slovo požádala paní poslankyně Oomen-Ruijtenová."@cs1
"− Fru Oomen-Ruijten har bedt om ordet."@da2
"− Frau Oomen-Ruijten hat um das Wort gebeten."@de9
"Η κ. Oomen-Ruijten ζήτησε να λάβει τον λόγο."@el10
"− Mrs Oomen-Ruijten has asked for the floor."@en4
"− La señora Oomen-Ruijten ha pedido la palabra."@es21
"− Ria Oomen-Ruijten on palunud sõna."@et5
"− Ria Oomen-Ruijten on pyytänyt puheenvuoroa."@fi7
"− Mme Oomen-Ruijten a demandé la parole."@fr8
"Oomen-Ruijten asszony szót két."@hu11
"− Žodžio paprašė R. Oomen Ruijten."@lt14
"− kundze lūdza vārdu."@lv13
"L'onorevole Oomen-Ruijten ha chiesto la parola."@mt15
"− Mevrouw Oomen-Ruijten heeft gevraagd het woord te mogen voeren."@nl3
"− Pani Oomen-Ruijten prosi o głos."@pl16
"− A senhora deputada Oomen-Ruijten pediu para usar da palavra."@pt17
"− Dna Oomen-Ruijten a solicitat să ia cuvântul."@ro18
"Pani Oomenová-Ruijtenová požiadala o slovo."@sk19
"− Gospa Oomen-Ruijten je prosila za besedo."@sl20
"− Ria Oomen-Ruijten har begärt ordet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph