Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-05-12-Speech-4-319-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110512.30.4-319-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Vor wenigen Tagen haben wir im Europaparlament in Brüssel die feierliche Eröffnung von Euronest gefeiert. Aserbaidschan ist Gründungsmitglied dieser Versammlung und hat sich darin zu Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Versammlungsfreiheit und Medienfreiheit verpflichtet. Auch im Rahmen der Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Aserbaidschan seit Juli 2010 ist das eines der Grundelemente. Vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich erschütternd, wie die aserische Regierung in den letzten zwei Monaten gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen ist. Hier sind junge Leute, die sich über Facebook – die sozialen Netzwerke – organisiert haben, gefangengenommen und bis zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie unter dem Motto „Drogenmissbrauch“ friedlich demonstriert hatten. Anderen droht Ähnliches. Mindestens 30 Personen, die ebenfalls friedlich protestiert haben, sind in einer Nacht- und Nebelaktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne dass sie ihren Rechtsbeistand kontaktieren konnten, zu fünf bis acht Tagen Haft verurteilt worden. Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar, dies ist unzulässig! Wir fordern in einer Gemeinsamen Entschließung der fünf größten Fraktionen dazu auf, dass alle diese Menschen sofort freigelassen werden, dass Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Medienfreiheit tatsächlich gewährleistet werden, so wie es Präsident Alijew vor Jahren – 2005 – ja zugesichert hat und gesagt hat: „Kein Journalist wird in Aserbaidschan verfolgt.“ Er muss sich endlich an diese Versprechungen halten. Ich hoffe sehr, dass es bis zum Interparlamentarischen Treffen, das für Juni geplant ist, gelingen wird, dass tatsächlich alle freigelassen sind, auch Zeitungsredakteur Eynulla Fatullayev und die Regierung und die Regierungsparteien endlich zu ihren Versprechungen stehen. Sonst muss es Konsequenzen geben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, před několika dny proběhlo v Evropském parlamentu v Bruselu slavnostní zahájení parlamentního shromáždění Euronest. Ázerbájdžán je zakládající člen tohoto shromáždění a jako takový se zavázal k demokracii, lidským právům, právnímu státu a svobodě shromažďování a médií. To je také základní prvek jednání o dohodě o přistoupení mezi EU a Ázerbájdžánem, která probíhají od července 2010. Je proto skutečně zarážející, jak se ázerbájdžánská vláda v posledních dvou měsících chová k pokojně demonstrujícím lidem. Jde o mladé lidi, kteří se zorganizovali prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, a kteří jsou pod záminkou „zneužívání drog“ zatýkáni a odsuzováni až na dva a půl roku vězení za to, že poklidně demonstrovali. Dalším je vyhrožováno podobným osudem. Nejméně 30 lidí, kteří také pokojně protestovali, bylo v tajných procesech s vyloučením veřejnosti odsouzeno k pěti až osmi dnům vězení, aniž by mohli kontaktovat své právní zástupce. Dámy a pánové, pane komisaři, toto je nepřijatelné! Ve společném usnesení pěti největších skupin v Parlamentu vyzýváme k okamžitému propuštění všech těchto lidí a k zajištění fungování právního státu, svobody projevu a médií, aby bylo naplněno to, o čem nás prezident Alijev před lety – v roce 2005 – ujišťoval: „Žádný novinář v Ázerbájdžánu není pronásledován.“ Musí tyto sliby konečně splnit. Opravdu doufám, že do meziparlamentního shromáždění, které je plánováno na červen, se nám podaří dosáhnout propuštění všech těchto lidí včetně redaktora Eynuly Fatullajeva a že vláda a vládnoucí strany konečně dodrží své sliby. Jinak budeme muset vyvodit důsledky."@cs1
"Hr. formand! For et par dage siden fejrede vi åbningen af Euronest i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Aserbajdsjan er stiftende medlem af denne forsamling og har dermed forpligtet sig til demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet samt forsamlingsfrihed og mediefrihed. Dette er også et grundlæggende aspekt af forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Aserbajdsjan, der har fundet sted siden juli 2010. I lyset af dette er det temmelig forbløffende, hvordan den aserbajdsjanske regering har opført sig over for fredelige demonstranter i de seneste to måneder. Her har vi unge mennesker – der organiserer sig via sociale netværk som Facebook – som bliver arresteret og idømt fængselsstraffe på op til to et halvt år, fordi de har demonstreret fredeligt under sloganet "narkotikamisbrug". Andre trues med en lignende skæbne. Mindst 30 mennesker, der ligeledes protesterede fredeligt, er blevet idømt fem til otte dages fængsel uden at få mulighed for at kontakte deres advokater i en hemmelig operation, hvor befolkningen holdes udenfor. Det er uacceptabelt! I en fælles beslutning fra de fem største grupper i Parlamentet opfordrer vi til, at alle disse mennesker skal løslades straks, og til at man sikrer retsstatsprincippet, ytringsfrihed og mediefrihed, således som præsident Aliyev lovede os for år tilbage – i 2005 – "Ingen journalister forfølges i Aserbajdsjan". Nu skal han holde sine løfter. Jeg håber virkelig, at det inden den interparlamentariske forsamlings møde i juni vil lykkes os at få alle disse mennesker løsladt, herunder avisredaktøren Eynulla Fatullayev, og at regeringen og regeringspartierne nu endelig vil holde deres løfter. Eller skal det have konsekvenser."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες, εορτάσαμε τα εγκαίνια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Το Αζερμπαϊτζάν είναι ιδρυτικό μέλος της Συνέλευσης αυτής και, ως εκ τούτου, έχει δεσμευτεί για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και των ΜΜΕ. Η δέσμευση αυτή αποτελεί επίσης θεμελιώδες στοιχείο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν που είναι σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2010. Υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων, είναι πραγματικά αρκετά συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν συμπεριφέρθηκε απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές κατά τους τελευταίους δύο μήνες. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για νέους –που οργανώθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook– οι οποίοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν μέχρι και σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης, επειδή διαδήλωναν ειρηνικά με το σύνθημα «κατάχρηση ναρκωτικών». Άλλοι απειλούνται ότι θα έχουν ανάλογη μοίρα. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι, οι οποίοι επίσης διαδήλωναν ειρηνικά, καταδικάστηκαν σε πέντε έως οκτώ ημέρες φυλάκισης χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους νομικούς εκπροσώπους τους στο πλαίσιο μιας μυστηριώδους επιχείρησης από την οποία αποκλείεται το κοινό. Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, αυτό είναι απαράδεκτο! Σε ένα κοινό ψήφισμα των πέντε μεγαλύτερων Ομάδων του Κοινοβουλίου, ζητούμε να απελευθερωθούν αμέσως όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να εξασφαλισθεί πραγματικά το κράτος δικαίου, η ελευθερία έκφρασης και των ΜΜΕ, ούτως ώστε, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Aliyev πριν από χρόνια –το 2005– «Να μην διώκεται κανένας δημοσιογράφος στο Αζερμπαϊτζάν». Πρέπει επιτέλους να κρατήσει αυτές τις υποσχέσεις του. Ελπίζω πραγματικά ότι, έως τη διακοινοβουλευτική συνέλευση η οποία έχει προγραμματιστεί τον Ιούνιο, θα έχουμε επιτύχει την απελευθέρωση όλων αυτών των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του εκδότη της εφημερίδας Eynulla Fatullayev, και ότι η κυβέρνηση και τα κυβερνώντα κόμματα πρέπει επιτέλους να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους. Διαφορετικά, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες."@el10
"Mr President, a few days ago, we celebrated the grand opening of Euronest at the European Parliament in Brussels. Azerbaijan is a founding member of that assembly and as such, has committed itself to democracy, human rights, the rule of law and freedom of assembly and the media. This is also a fundamental element of the negotiations on an association agreement between the EU and Azerbaijan that have been taking place since July 2010. In light of this, it is really quite staggering how the Azerbaijani Government has behaved towards peacefully demonstrating people over the last two months. Here we have young people – who organised themselves via social networks like Facebook – arrested and sentenced to up to two and a half years imprisonment because they peacefully demonstrated under the slogan ‘drug abuse’. Others are threatened with a similar fate. At least 30 people, who likewise protested peacefully, have been sentenced to five to eight days of imprisonment without being able to contact their legal representatives in a cloak and dagger operation that excludes the public. Ladies and gentlemen, Commissioner, that is unacceptable! In a joint resolution of the five largest groups in Parliament, we are calling for all these people to be released immediately and for the rule of law, freedom of expression and of the media to actually be ensured so that, as President Aliyev assured us years ago – in 2005 – ‘No journalist is persecuted in Azerbaijan’. He must finally keep these promises. I really hope that, by the time of the inter-parliamentary assembly scheduled for June, we will succeed in having all these people released, including newspaper editor Eynulla Fatullayev, and that the government and the governing parties finally keep to their promises. Otherwise, there must be consequences."@en4
"Señor Presidente, hace unos días celebramos la gran inauguración de Euronest en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Azerbaiyán es miembro fundador de esta asamblea, y como tal, se ha comprometido con la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad de asamblea y de los medios de comunicación. Ello constituye un elemento fundamental de las negociaciones sobre un acuerdo de asociación entre la UE y Azerbaiyán que llevan celebrándose desde julio de 2010. En vista de ello, el comportamiento del que ha hecho gala el Gobierno de Azerbaiyán con respecto a los manifestantes pacíficos durante los dos últimos meses resulta bastante sorprendente. Hemos visto cómo jóvenes —que se organizaron a través de redes sociales como Facebook— fueron arrestados y condenados a penas de hasta dos años y medio de cárcel porque se manifestaron pacíficamente bajo el lema «abuso de las drogas». Otros están amenazados con un destino similar. Al menos 30 personas que también protestaban pacíficamente han sido condenadas a entre cinco y ocho días de cárcel sin poder ponerse en contacto con sus representantes legales en una operación clandestina que excluye al público. Señorías, señor Comisario, eso no se puede tolerar. En una resolución conjunta de los cinco grupos principales del Parlamento, solicitamos que todas estas personas sean liberadas de inmediato y que se garantice el Estado de Derecho y la libertad de expresión y de los medios para que, como el Presidente Alíyev nos aseguro hace unos años —en 2005— no se persiga a ningún periodista en Azerbaiyán. Al fin y al cabo, debe cumplir estas promesas. Espero que, para la celebración de la asamblea interparlamentaria prevista para junio, hayamos logrado la liberación de todas estas personas, incluido el editor periodístico Eynulla Fatullayev, y que el gobierno y los partidos gobernantes mantengan, por fin, sus promesas. Si no es así, debe haber consecuencias."@es21
"Austatud juhataja! Paar päeva tagasi tähistasime Brüsselis Euroopa Parlamendis Euronesti suurejoonelist avamist. Aserbaidžaan on selle assamblee asutajaliige ning on kohustunud järgima demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid ning austama kogunemis- ja meediavabadust. See on ka alates 2010. aasta juulist toimuvate ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimiste oluline osa. Seda silmas pidades on täitsa hämmastav, kuidas Aserbaidžaani valitsus käitus rahumeelsete meeleavaldajatega viimasel kahel kuul. Noored – kes organiseerusid selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook kaudu – arreteeriti ja neile mõisteti kuni kahe ja poole aasta pikkune vanglakaristus, sest nad avaldasid rahumeelselt meelt loosungi „Narkootikumide kuritarvitamine” all. Teisi ähvardab samasugune saatus. Vähemalt 30 inimesele, kes samuti rahumeelselt protesteerisid, mõisteti üldsusele suletud salajastel istungitel viis kuni kaheksa päeva vanglakaristust, ilma et neil oleks olnud võimalik võtta ühendust oma seaduslike esindajatega. Kallid kolleegid, lugupeetud volinik! See on lubamatu! Euroopa Parlamendi viie suurima fraktsiooni ühisresolutsioonis nõuame kõigi nende inimeste viivitamatut vabastamist ning õigusriigi põhimõtete, sõna- ja meediavabaduse tegelikku austamist, et Aserbaidžaanis ei kiusataks taga ühtegi ajakirjanikku, nagu president Alijev meile aastaid tagasi, täpsemalt 2005. aastal kinnitas. Lõpuks peab ta need lubadused täitma. Ma tõesti loodan, et juunikuus korraldatava parlamentidevahelise assamblee ajaks õnnestub meil kõik need inimesed vabastada, kaasa arvatud ajalehetoimetaja Einulla Fatullajev, ja et valitsus ning valitsuserakonnad täidavad lõpuks ometi oma lubadusi. Vastasel juhul peavad sellega kaasnema tagajärjed."@et5
"Arvoisa puhemies, joitakin päiviä sitten vietimme Euronestin avajaisia Euroopan parlamentissa Brysselissä. Azerbaidžan on kyseisen edustajakokouksen perustajajäsen, ja sellaisena se on sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, kokoontumisvapautta ja tiedotusvälineitä. Tämä on myös keskeinen elementti EU:n ja Azerbaidžanin välistä assosiaatiosopimusta koskevissa neuvotteluissa, joita on käyty heinäkuusta 2010 lähtien. Tämän valossa on todellakin varsin ällistyttävää, kuinka Azerbaidžanin hallitus on käyttäytynyt rauhanomaisesti mieltään osoittaneita ihmisiä kohtaan kahden viime kuukauden aikana. Nuoria ihmisiä, jotka järjestäytyvät sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin, välityksellä, on pidätetty ja tuomittu jopa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen siksi, että he ovat rauhanomaisesti osoittaneet mieltään, nimikkeellä ”huumausaineiden väärinkäyttö”. Toisia uhkaillaan samanlaisella kohtalolla. Vähintään 30 ihmistä, jotka myös osoittivat rauhanomaisesti mieltään, tuomittiin salamyhkäisessä istunnossa suljetuin ovin viidestä kahdeksaan päivään vankeutta ilman, että he olisivat voineet olla yhteydessä oikeudellisiin asiamiehiinsä. Hyvät kollegat, arvoisa komissaari, tätä ei voida hyväksyä! Parlamentin viiden suurimman ryhmän yhteisessä päätöslauselmassa me vaadimme kaikkien näiden ihmisten välitöntä vapauttamista sekä oikeusvaltion ja sanan- ja lehdistönvapauden todellista varmistamista niin, että – kuten presidentti Alijev meille jo vuosia sitten, vuonna 2005, vakuutti – Azerbaidžanissa ei vainota yhtään toimittajaa. Hänen on lopultakin pidettävä nämä lupauksensa. Toivon todellakin, että kesäkuuksi suunniteltuun parlamenttien välisen yleiskokoukseen mennessä olemme onnistuneet saamaan kaikki nämä ihmiset vapautetuiksi, sanomalehden toimittajan Eynulla Fatullajevin mukaan luettuna, ja että hallitus ja johtavat puolueet lopultakin pitävät lupauksensa. Muussa tapauksessa tästä on aiheuduttava seuraamuksia."@fi7
"Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous avons célébré l’inauguration d’Euronest au Parlement européen à Bruxelles. L’Azerbaïdjan est l’un des membres fondateurs de cette assemblée et, à ce titre, il s’est engagé à respecter la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit et la liberté de rassemblement et des médias. Il s’agit également d’un élément essentiel des négociations de l’accord d’association UE - Azerbaïdjan qui se déroulent depuis juillet 2010. À la lumière de ces éléments, la manière dont le gouvernement azerbaïdjanais s’est comporté à l’égard des participants aux protestations pacifiques au cours des deux derniers mois est réellement stupéfiante. Des jeunes - qui se sont organisés via des réseaux sociaux comme Facebook - ont été arrêtés et condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans et demi de prison parce qu’ils avaient manifesté pacifiquement sous le slogan «toxicomanie». D’autres ont été menacés d’un sort similaire. Au moins 30 personnes, qui ont également protesté pacifiquement, ont été condamnées à entre cinq et huit jours de prison sans pouvoir contacter avec leurs représentants légaux, dans le cadre d’un procès secret à huis clos. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Commissaire, c’est inacceptable! Dans une résolution commune des cinq plus grands groupes au Parlement, nous demandons que toutes ces personnes soient immédiatement libérées et que l’état de droit, la liberté d’expression et des médias soient réellement garantis pour qu’aucun journaliste ne soit persécuté en Azerbaïdjan, comme nous l’avait déjà assuré le président Aliyev il y a quelques années, en 2005. Il doit finalement tenir ses promesses. J’espère réellement que, pour l’assemblée interparlementaire prévue pour le mois de juin, nous réussirons à obtenir la libération de toutes ces personnes, y compris l’éditeur de journal Eynulla Fatullayev, et que le gouvernement et les partis au pouvoir tiendront finalement parole. Dans le cas contraire, il doit y avoir des conséquences."@fr8
"Elnök úr, néhány napja tartottuk az Euronest ünnepélyes alakuló ülését az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Azerbajdzsán alapító tagja a közgyűlésnek, és mint ilyen elkötelezte magát a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, a gyülekezés és a média szabadsága mellett. Ez alapvető eleme az EU és Azerbajdzsán közti társulási szerződésről 2010 júliusa óta folyó tárgyalásoknak is. Ennek fényében valóban nagyon megdöbbentő az azerbajdzsáni kormány békés tüntetőkkel szembeni bánásmódja az utóbbi két hónapban. Fiatalokat – akik a Facebookhoz hasonló közösségi webhelyeken szerveződtek – tartóztattak le és ítéltek akár két és fél évig terjedő börtönbüntetésre „kábítószerrel való visszaélés” címén, csak mert békésen tüntettek. Másokat megfenyegettek, hogy hasonló sorsra jutnak. Legalább 30 embert, akik szintén békésen demonstráltak, öttől nyolc napig terjedő elzárásra ítéltek egy, a nyilvánosság kizárásával, ügyvédek jelenléte nélkül tartott kalandor akcióban. Hölgyeim és uraim, biztos úr, ez elfogadhatatlan! A Parlament öt legnagyobb képviselőcsoportja által jegyzett közös állásfoglalásban követeljük ezeknek az embereknek az azonnali szabadon bocsátását, a jogállamiságot, a szólásszabadság és a média szabadságának tényleges garantálását, hogy – mint Alijev elnök évekkel ezelőtt, 2005-ben, biztosított bennünket – „egyetlen újságírót se üldözzenek Azerbajdzsánban”. Végre be kell tartania az ígéreteit. Őszintén remélem, hogy a júniusra tervezett parlamentközi közgyűlésig sikerül ezeket az embereket mind kiszabadítani, köztük Einulla Fatullajev szerkesztőt, és a kormány és kormányzó pártok végül betartják ígéreteiket. Ha nem, akkor annak következményei lesznek."@hu11
"Signor Presidente, alcuni giorni fa, presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, abbiamo celebrato l’inaugurazione di Euronest. L’Azerbaigian è uno dei membri fondatori dell’assemblea in questione e, di conseguenza, ha assunto l’impegno di rispettare la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e la libertà di riunione e dei mezzi di comunicazione. Si tratta anche di un elemento fondamentale dei negoziati sull’accordo di associazione tra l’UE e l’Azerbaigian in corso dal luglio 2010. Alla luce di tutto questo, è veramente sbalorditivo il modo in cui il governo azero si è comportato negli ultimi due mesi nei confronti dei cittadini che manifestavano pacificamente. Vi sono giovani – che si erano organizzati tramite reti sociali come Facebook – che sono stati arrestati e condannati fino a due anni e mezzo di reclusione per aver manifestato pacificamente con lo slogan “abuso di stupefacenti”. Altri vengono minacciati di subire un destino analogo. Almeno 30 persone, anche loro manifestanti pacifici, sono state condannate da cinque a otto giorni di reclusione senza aver potuto contattare i propri rappresentanti legali, in un’operazione rocambolesca all’insaputa dell’opinione pubblica. Onorevoli colleghi, Commissario, ciò è inaccettabile. In una risoluzione congiunta dei cinque principali gruppi del Parlamento, chiediamo il rilascio immediato di tutti i cittadini in questione e di garantire con efficacia lo stato di diritto, la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, affinché si verifichi quanto ha assicurato il Presidente Aliyev anni fa, nel 2005: “Nessun giornalista è perseguitato in Azerbaigian”. Deve finalmente mantenere queste promesse. Spero fermamente che entro la riunione dell’Assemblea interparlamentare prevista per giugno riusciremo a ottenere il rilascio di questi cittadini, incluso il redattore Eynulla Fatullayev, e che il governo e il partito in carica mantengano, finalmente, le proprie promesse. In caso contrario vi dovranno essere delle conseguenze."@it12
"Pone pirmininke, prieš keletą dienų Europos Parlamente Briuselyje šventėme grandiozinį EURONEST parlamentinės asamblėjos atidarymą. Azerbaidžanas yra vienas šios asamblėjos steigėjų ir juo būdamas yra įsipareigojęs dėl demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės principų ir susirinkimų bei žiniasklaidos laisvės. Tai taip pat yra esminis derybų dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo, kurios vyksta nuo 2010 m. liepos mėn., elementas. Atsižvelgiant į visa tai, išties sukrečia tai, kaip Azerbaidžano vyriausybė pastaruosius du mėnesius elgiasi su taikioje demonstracijoje dalyvavusiais žmonėmis. Jauni žmonės, susiorganizavę per socialinius tinklus, kaip antai „Facebook“, yra sulaikomi ir nuteisiami iki dvejų su puse metų kalėti už tai, kad jie dalyvavo taikiose demonstracijose su šūkiu „piktnaudžiavimas narkotikais“. Kitiems gresia panašus likimas. Mažiausiai 30 žmonių, kurie panašiai taikiai protestavo, nuteisti kalėti iki penkių ar iki aštuonių dienų be galimybės susisiekti su savo teisiniais atstovais, tai buvo padaryta itin slaptai, neleidžiant dalyvauti visuomenei. Ponios ir ponai, Komisijos nary, tai nepriimtina! Bendroje penkių didžiausių Parlamento frakcijų rezoliucijoje mes raginame nedelsiant paleisti visus šiuos žmones ir iš tiesų užtikrinti teisinės valstybės principus, žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę, kad, kaip mus prieš keletą metų, 2005 m., patikino prezidentas I. Aliyevas, „Azerbaidžane nepersekiojamas nė vienas žurnalistas“. Jis turi pagaliau ištesėti šį pažadą. Aš tikrai tikiuosi, kad iki birželio mėn. numatytos tarpparlamentinės asamblėjos mums pavyks pasiekti, kad visi šie žmonės būtų išlaisvinti, įskaitant laikraščio redaktorių Eynulla Fatullayev, ir kad vyriausybė ir valdančiosios partijos galiausiai ištesės savo pažadus. Priešingu atveju turi būti imtasi tam tikrų veiksmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pirms dažām dienām mēs svinējām atklāšanu Eiropas Parlamentā Briselē. Azerbaidžāna ir šīs asamblejas dibinātājvalsts, un kā tāda tā ir apņēmusies nodrošināt demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu un pulcēšanās un plašsaziņu līdzekļu brīvības. Tas ir sarunu par asociācijas nolīgumu starp ES un Azerbaidžānu, kuras rit kopš 2010. gada jūlija, būtisks elements. Paturot to prātā, pārsteidz, kā Azerbaidžānas valdība pēdējos divos mēnešos ir izturējusies pret cilvēkiem, kuri piedalās miermīlīgās demonstrācijās. Tika arestēti un tiesāti ar brīvības atņemšanu līdz divarpus gadiem jaunieši, kuri organizējās caur tādiem sociālajiem tīmekļiem kā jo viņi piedalījās miermīlīgā demonstrācijā ar saukli „Pret narkomāniju”. Arī citiem draud tāds pats liktenis. Vismaz 30 cilvēki, kuri arī piedalījās miermīlīgā protestā, tika notiesāti ar brīvības atņemšanu no piecām līdz astoņām dienām bez iespējas sazināties ar saviem juridiskajiem pārstāvjiem noslēpumainā tiesas sēdē, kurā sabiedrībai tika liegta ieeja. Dāmas un kungi! Komisār! Tas ir nepieņemami! Piecu lielāko Parlamenta grupu kopīgi sagatavotā rezolūcijā mēs pieprasām, lai šie cilvēki nekavējoties tiktu atbrīvoti, un lai tiktu garantēts tiesiskums, vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība, tā lai, kā prezidents solīja pirms vairākiem gadiem 2005. gadā: „Azerbaidžānā netiek vajāts neviens žurnālists.” Viņam beidzot ir jāpilda dotie solījumi. Es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt, lai visi šie cilvēki, ieskaitot redaktoru tiktu atbrīvoti līdz starpparlemetārajai asamblejai, kura ir paredzēta jūnijā, un ka valdība un valdošās partijas beidzot turēs solījumus. Citādi ir jāatbild par sekām."@lv13
"Herr Präsident! Vor wenigen Tagen haben wir im Europaparlament in Brüssel die feierliche Eröffnung von Euronest gefeiert. Aserbaidschan ist Gründungsmitglied dieser Versammlung und hat sich darin zu Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Versammlungsfreiheit und Medienfreiheit verpflichtet. Auch im Rahmen der Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Aserbaidschan seit Juli 2010 ist das eines der Grundelemente. Vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich erschütternd, wie die aserische Regierung in den letzten zwei Monaten gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen ist. Hier sind junge Leute, die sich über Facebook – die sozialen Netzwerke – organisiert haben, gefangengenommen und bis zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie unter dem Motto „Drogenmissbrauch“ friedlich demonstriert hatten. Anderen droht Ähnliches. Mindestens 30 Personen, die ebenfalls friedlich protestiert haben, sind in einer Nacht- und Nebelaktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne dass sie ihren Rechtsbeistand kontaktieren konnten, zu fünf bis acht Tagen Haft verurteilt worden. Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar, dies ist unzulässig! Wir fordern in einer Gemeinsamen Entschließung der fünf größten Fraktionen dazu auf, dass alle diese Menschen sofort freigelassen werden, dass Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Medienfreiheit tatsächlich gewährleistet werden, so wie es Präsident Alijew vor Jahren – 2005 – ja zugesichert hat und gesagt hat: „Kein Journalist wird in Aserbaidschan verfolgt.“ Er muss sich endlich an diese Versprechungen halten. Ich hoffe sehr, dass es bis zum Interparlamentarischen Treffen, das für Juni geplant ist, gelingen wird, dass tatsächlich alle freigelassen sind, auch Zeitungsredakteur Eynulla Fatullayev und die Regierung und die Regierungsparteien endlich zu ihren Versprechungen stehen. Sonst muss es Konsequenzen geben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, een paar dagen geleden hebben we in het Europees Parlement in Brussel de feestelijke opening van Euronest gevierd. Azerbeidzjan is medeoprichter van deze vergadering en heeft zich als zodanig bekend tot democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, vrijheid van vergadering en mediapluralisme. Dit is ook een fundamenteel onderdeel van de onderhandelingen over een associatieovereenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan, die plaatsvinden sinds juli 2010. In het licht hiervan is het echt schokkend hoe de Azerbeidzjaanse regering zich de afgelopen twee maanden heeft gedragen ten aanzien van vreedzaam demonstrerende mensen. Hier zijn jonge mensen – die zich hadden georganiseerd via sociale netwerken als Facebook – gearresteerd en op beschuldiging van 'drugsmisbruik' tot wel tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zij vreedzaam hebben gedemonstreerd. Anderen dreigt eenzelfde lot. Minstens dertig personen die eveneens vreedzaam hebben geprotesteerd, zijn heimelijk en achter gesloten deuren veroordeeld tot vijf tot acht dagen gevangenisstraf, zonder dat zij contact hebben kunnen opnemen met hun juridische vertegenwoordigers. Dames en heren, commissaris, dit is onacceptabel! In een gezamenlijke ontwerpresolutie van de vijf grootste fracties in het Parlement roepen wij op tot de onmiddellijke vrijlating van al deze mensen en tot de daadwerkelijke realisatie van de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting en mediapluralisme, zoals president Aliyev ons jaren geleden – in 2005 – heeft beloofd en heeft gezegd: "In Azerbeidzjan wordt geen enkele journalist vervolgd". Hij moet zich eindelijk aan deze beloften houden. Ik hoop echt dat we het, tegen de tijd dat de interparlementaire vergadering is gepland, in juni, voor elkaar hebben gekregen dat al deze mensen zijn vrijgelaten, inclusief krantenredacteur Eynulla Fatullayev, en dat de regering en de regeringspartijen zich eindelijk aan hun beloften houden. Anders kunnen de consequenties niet uitblijven."@nl3
"Panie Przewodniczący! Kilka dni temu, w Parlamencie Europejskim w Brukseli świętowaliśmy otwarcie Euronestu. Azerbejdżan jest członkiem założycielem tego zgromadzenia i jako taki zobowiązał się do przestrzegania demokracji, praw człowieka, praworządności oraz wolności zgromadzeń i mediów. To również podstawowy element negocjacji w sprawie umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Azerbejdżanem, które toczą się od lipca 2010 roku. W świetle powyższego dość zastanawiające jest zachowanie rządu Azerbejdżanu w stosunku do pokojowo demonstrujących osób w ostatnich dwóch miesiącach. Mamy tu młodych ludzi, którzy zorganizowali się za pośrednictwem sieci społecznościowych takich jak Facebook i którzy za pokojowe demonstracje zostali aresztowani i skazani na karę więzienia do dwóch i pół roku pod pretekstem „narkomanii”. Inni straszeni są podobnym losem. Co najmniej 30 pokojowo protestujących osób skazano w tajnych procesach bez udziału publiczności na karę od pięciu do ośmiu dni więzienia, nie dając im możliwości skontaktowania się z adwokatem. Panie i Panowie, Panie Komisarzu! Nie możemy tego akceptować! We wspólnej rezolucji pięciu największych grup Parlamentu wzywamy do natychmiastowego uwolnienia tych wszystkich osób oraz do zapewnienia praworządności oraz wolności słowa i mediów, o czym zapewniał nas wiele lat temu – w 2005 roku prezydent Aliyev, mówiąc: „żaden dziennikarz nie jest w Azerbejdżanie prześladowany”. Prezydent musi wreszcie dotrzymać tych obietnic. Mam głęboką nadzieję, że do czasu międzyparlamentarnego zgromadzenia wyznaczonego na czerwiec, wszyscy ci ludzie zostaną uwolnieni, w tym redaktor dziennika Eynulla Fatullayev, i że rząd oraz rządzące partie dotrzymają wreszcie swoich obietnic. Inaczej trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje."@pl16
"Senhor Presidente, celebrámos há alguns dias a grandiosa inauguração da Euronest no Parlamento Europeu em Bruxelas. O Azerbaijão é membro fundador dessa assembleia e, nessa qualidade, assumiu um compromisso em matéria de democracia, direitos humanos, Estado de direito, liberdade de associação e meios de comunicação. Trata-se igualmente de um elemento essencial das negociações sobre um acordo de associação entre a UE e o Azerbaijão que decorrem desde Julho de 2010. Neste contexto, é muito chocante a forma como o Governo do Azerbaijão se tem comportado perante manifestantes pacíficos nos últimos dois meses. Falamos da detenção de jovens – que se mobilizaram através de redes sociais como o Facebook – e da sua condenação a até dois anos e meio de prisão por se terem manifestado pacificamente sob o mote “toxicodependência”. Outros cidadãos sofrem a ameaça de um destino semelhante. Pelo menos 30 pessoas, que também se manifestaram pacificamente, foram condenadas numa operação velada a cinco a oito dias de prisão sem poderem contactar os seus representantes legais. Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário, é inaceitável! Numa resolução comum dos cinco maiores grupos do Parlamento, instamos a que todas essas pessoas sejam libertadas imediatamente e a que se aplique o Estado de direito, a liberdade de expressão e dos meios de comunicação, e que, como nos garantiu o Presidente Aliyev há alguns anos – em 2005 – “Nenhum jornalista será perseguido no Azerbaijão”. Aliyev terá de cumprir finalmente estas promessas. Espero sinceramente que, aquando da assembleia interparlamentar agendada para Junho, tenhamos conseguido a libertação de todas essas pessoas, incluindo de Eynulla Fatullayev, director de um jornal, e que o Governo e as suas entidades tenham cumprido finalmente as suas promessas. Caso contrário, terá de haver consequências."@pt17
"Dle președinte, în urmă cu câteva zile, am sărbătorit marea deschidere a Euronest la Parlamentul European în Bruxelles. Azerbaidjanul este un membru fondator al acelei adunări și, ca atare, și-a luat un angajament față de democrație, drepturile omului, statul de drept și libertatea de întrunire și a presei. Și acesta este un element fundamental al negocierilor referitoare la un acord de asociere între UE și Azerbaidjan care se desfășoară din iulie 2010. Având în vedere acestea, modul în care guvernul din Azerbaidjan s-a comportat în ultimele două luni față de persoanele care demonstrau pașnic este destul de uluitor. Avem aici tineri – care s-au organizat prin intermediul rețelelor sociale precum Facebook – care sunt arestați și condamnați la până la doi ani și jumătate de închisoare pentru că au demonstrat în mod pașnic sub sloganul „abuzul de droguri”. Alții sunt amenințați cu o soartă similară. Cel puțin 30 de persoane, care au protestat tot în mod pașnic, au fost condamnate la cinci până la opt zile de închisoare fără a-și putea contacta reprezentanții legali într-o operațiune de capă și spadă care exclude publicul. Doamnelor și domnilor, dle comisar, acest lucru este inacceptabil! Într-o rezoluție comună a cinci dintre cele mai mari grupuri din Parlament, solicităm ca toate aceste persoane să fie eliberate imediat și ca statul de drept, libertatea de exprimare și a presei să fie cu adevărat garantate, astfel încât, după cum ne-a asigurat președintele Aliyev cu ani în urmă – în 2005 – „Niciun jurnalist să nu fie persecutat în Azerbaidjan”. Acesta trebuie să respecte în cele din urmă aceste promisiuni. Chiar sper că, până la reuniunea interparlamentară programată pentru luna iunie, vom reuși să determinăm eliberarea tuturor acestor persoane, inclusiv a redactorului de ziar Eynulla Fatullayev. și că guvernul și partidele guvernamentale își vor respecta în sfârșit promisiunile. Altfel, trebuie să existe consecințe."@ro18
"Pred niekoľkými dňami sme oslavovali veľkolepé otvorenie parlamentného zhromaždenia Euronest v Európskom parlamente v Bruseli. Azerbajdžan je zakladajúcim členom tohto zhromaždenia, a teda sa zaviazal rešpektovať demokraciu, ľudské práva, právny štát a slobodu zhromažďovania a médií. Je to aj základný prvok v rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktoré prebiehali od júla 2010. Vzhľadom na to je skutočne dosť zarážajúce, ako sa azerbajdžanská vláda počas posledných dvoch mesiacov zachovala k pokojne demonštrujúcim ľuďom. Máme tu mladých ľudí – ktorí sa zorganizovali cez sociálne siete ako Facebook – zatknutých a odsúdených až na dva a pol roka väzenia za to, že pokojne demonštrovali, pod zámienkou „zneužívania drog“. Ostatným hrozí podobný osud. Prinajmenšom 30 ľudí, ktorí takisto pokojne protestovali, bolo odsúdených na päť až osem dní väzenia bez možnosti kontaktovať svojich právnych zástupcov v tajuplnej operácii s vylúčením verejnosti. Dámy a páni, pán komisár, to je neprijateľné. V spoločnom ustanovení piatich najväčších skupín v Parlamente žiadame, aby všetci títo ľudia boli okamžite prepustení a aby bolo skutočne zaručené rešpektovanie právneho štátu, slobody prejavu a médií, aby, ako nás pred rokmi – v roku 2005 – uistil prezident Alijev – „žiadny novinár v Azerbajdžane nebol prenasledovaný“. Napokon musí dodržať tieto sľuby. Skutočne dúfam, že do doby konania medziparlamentného zhromaždenia naplánovaného na jún sa nám podarí dosiahnuť prepustenie všetkých ľudí vrátane novinára Ejnulla Fatullajeva a že vláda a vládnuce strany napokon dodržia svoje sľuby. V opačnom prípade to musí mať následky."@sk19
"Gospod predsednik, pred nekaj dnevi smo praznovali slovesno otvoritev Euronesta v Evropskem parlamentu v Bruslju. Azerbajdžan je ustanovitveni član te skupščine in se je kot takšen zavezal demokraciji, človekovim pravicam, pravni državi ter svobodi zbiranja in medijev. To je tudi temeljni element pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Azerbajdžanom, ki potekajo od julija 2010. Spričo tega je precej presenetljivo, kako se je azerbajdžanska vlada v zadnjih dveh mesecih vedla do ljudi, ki so mirno protestirali. Prihaja do aretacij in obsodb mladih – ki so se organizirali prek socialnih omrežij, kot je Facebook – na dve leti in pol zaporne kazni, ker so mirno protestirali pod sloganom „zloraba drog“. Drugim grozi podobna usoda. Vsaj 30 ljudi, ki so prav tako mirno protestirali, je bilo obsojenih na pet do osem dni zaporne kazni, ne da bi jim bilo omogočeno stopiti v stik s svojim zakonitim zastopnikom, v skrivni operaciji, ki je izključila javnost. Gospe in gospodje, komisar, to ni sprejemljivo! V skupni resoluciji petih največjih skupin v Parlamentu pozivamo k takojšnji izpustitvi vseh teh ljudi in dejanskemu zagotavljanju pravne države, svobode izražanja in medijev, tako da se, kot nam je pred leti zagotavljal predsednik Alijev – leta 2005 – „v Azerbajdžanu ne preganja nobenega novinarja“. Končno moramo izpolniti te obljube. Resnično upam, da nam bo do medparlamentarne skupščine, napovedane za junij, uspelo doseči izpustitev vseh teh ljudi, vključno s časopisnim urednikom Ejnulo Fatulajevim, in da bodo vlada in vladajoče stranke končno držale svoje obljube. V nasprotnem primeru mora to imeti posledice."@sl20
"Herr talman! För några dagar sedan firade vi det högtidliga öppnandet av Euronest i Europaparlamentet i Bryssel. Azerbajdzjan är en medstiftare av den församlingen och som sådan har det förbundit sig att verka för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen samt mötes- och pressfrihet. Detta är också en grundläggande del av de förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Azerbajdzjan som har förts sedan juli 2010. Mot bakgrund av detta är det ganska häpnadsväckande hur Azerbajdzjans regering har uppträtt mot fredligt demonstrerande människor under de två sista månaderna. Här har vi ungdomar – som har organiserat sig via sociala nätverk som Facebook – som anhålls och döms till upp till två och ett halvt års fängelse för att de fredligt demonstrerade under slagordet “drogmissbruk”. Andra hotas av liknande öden. Åtminstone 30 personer som på liknande sätt har demonstrerat fredligt har dömts till fem till åtta dagars fängelse utan att kunna ta kontakt med sina juridiska ombud i en skumraskoperation som utesluter allmänhetens insyn. Mina damer och herrar, herr kommissionsledamot! Detta är oacceptabelt! I en gemensam resolution av de fem största grupperna i parlamentet kräver vi att alla dessa personer ska släppas omedelbart och att rättsstatsprincipen och yttrande- och pressfrihet verkligen ska tryggas så att, såsom president Alijev försäkrade oss för flera år sedan –2005 – “Ingen journalist förföljs i Azerbajdzjan”. Han måste äntligen hålla dessa löften. Jag hoppas verkligen att vi vid tiden för den interparlamentariska församlingens möte som planeras i juni kommer att lyckas få alla dessa personer frisläppta, också chefredaktör Eynulla Fatullayev, och att regeringen och de regerande partierna till sist infriar sina löften. Annars måste det bli konsekvenser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Eynulla Fatullayev"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph