Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-04-04-Speech-1-231-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110404.20.1-231-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I had intended to speak on the impact of the financial crisis in the Republic of Ireland on the economy in Northern Ireland. Instead, it is with deep regret that I inform this House of the callous and brutal murder of a member of the Police Service of Northern Ireland. Twenty-five-year-old Constable Ronan Kerr died at the hands of Republican terrorists on Saturday afternoon. Constable Kerr, a Catholic police officer, was murdered when a booby-trap bomb planted under his car exploded on Saturday as he left for work. He died at the scene. I call on this House to condemn this atrocity and to call for an end to such violent acts at the hands of Irish Republican terrorists intent on dragging Northern Ireland back to its darker days and derailing the political process. Since 2007, dissident Republican terrorists have planted dozens of booby-trap bombs under the private cars of police officers. Thankfully, most of these have failed to detonate. I am sure that you will also join with me in calling for all information regarding this murder to be given to the police. There are people in the local community who have information about Constable Kerr’s brutal murder. They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it. They need to do it for the future of our country and out of respect for a brave police officer and his grieving mother and family. I am also appalled at the lack of respect that this speech has been given by some Members of this House."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, měla jsem v úmyslu hovořit o dopadu finanční krize v Irské republice na hospodářství Severního Irska. Místo toho musím s velkým zármutkem informovat tuto sněmovnu o bezohledné a brutální vraždě příslušníka policejního sboru Severního Irska. Pětadvacetiletý strážník Ronan Kerr zemřel v sobotu odpoledne rukou republikánských teroristů. Strážník Kerr, katolický příslušník policie, byl zavražděn při výbuchu bomby nastražené pod jeho automobilem, když v sobotu odjížděl do práce. Zemřel na místě. Vyzývám tuto sněmovnu, aby odsoudila toto zvěrstvo, a vyzývám k ukončení takových násilných činů z rukou irských republikánských teroristů, jejichž záměrem je zatáhnout Severní Irsko zpět do temných dnů a zmařit politický proces. Od roku 2007 nastražili disidentští republikánští teroristé desítky bomb pod soukromé automobily příslušníků policie. Většina z nich naštěstí nevybuchla. Jsem si jista, že se připojíte k mé výzvě, aby byly policii poskytnuty veškeré informace o této vraždě. V místní komunitě jsou lidé, kteří mají informace o brutální vraždě strážníka Kerra. Musí vystoupit a poslat tyto vrahy před soud, nesmí je krýt. Musí to udělat pro budoucnost naší země a z úcty ke statečnému policistovi a jeho truchlící matce a rodině. Jsem šokována i tím, jak málo pozornosti věnují někteří poslanci této sněmovny mému projevu."@cs1
"Fru formand! Det var min hensigt at tale om indvirkningerne af den finansielle krise i Irland på økonomien i Nordirland. Men jeg vil i stedet med dyb beklagelse informere Parlamentet om det koldblodige og brutale mord på en betjent i det nordirske politivæsen. Den 25-årige politibetjent Ronan Kerr blev lørdag eftermiddag dræbt af terrorister. Den katolske politibetjent, Ronan Kerr, blev myrdet da en bombe, der var anbragt under hans bil, eksploderede, da han ville køre på arbejde lørdag eftermiddag. Han blev dræbt på stedet. Jeg opfordrer Parlamentet til at fordømme denne ugerning og forlange, at man stopper sådanne voldelige handlinger begået af republikanske terrorister, der agter at trække Nordirland tilbage til dets mørke fortid og forpurre den politiske proces. Siden 2007 har republikanske terrorister anbragt snesevis af bomber under politibetjentes private biler. Heldigvis er de fleste af dem ikke eksploderet. Jeg er sikker på, at De vil tilslutte Dem mit krav om, at alle oplysninger i forbindelse med dette mord bliver givet videre til politiet. Der findes personer i lokalsamfundet, som ligger inde med oplysninger om det brutale mord på betjent Kerr. I stedet for at beskytte disse mordere bør de stå frem, således at de skyldige kan blive stillet for en domstol. De skal gøre dette for landets fremtid og af respekt for en modig politibetjent og hans sørgende mor og familie. Jeg er ligeledes rystet over den mangel på respekt, visse medlemmer af Parlamentet har udvist over for dette indlæg."@da2
"Frau Präsidentin! Ich hatte vor, über die Auswirkungen der Finanzkrise in der Republik Irland auf die Wirtschaft in Nordirland zu sprechen. Stattdessen muss ich diese Kammer mit großer Betroffenheit über den kaltblütigen und brutalen Mord an einem Mitglied der nordirischen Polizei informieren. Der 25-jährige Kommissar Ronan Kerr wurde am Samstagnachmittag von republikanischen Terroristen ermordet. Kommissar Kerr, ein katholischer Polizeibeamter, wurde durch eine an seinem Auto angebrachte Bombe getötet, die am Samstag explodierte, als er sich auf den Weg zur Arbeit machte. Er verstarb am Tatort. Ich fordere diese Kammer auf, diese Gräueltat zu verurteilen und ein Ende derartiger Gewaltakte durch republikanische irische Terroristen zu fordern, die Nordirland wieder in eine dunkle Vergangenheit versetzen und den politischen Prozess stören wollen. Seit 2007 haben regierungsfeindliche republikanische Terroristen Dutzende Autobomben an Privatfahrzeugen von Polizeibeamten angebracht. Glücklicherweise sind die meisten nicht detoniert. Ich bin mir sicher, dass Sie meinen Aufruf unterstützen werden, dass alle Informationen zu diesem Mord an die Polizei übergeben werden sollen. Es gibt Menschen vor Ort, die Informationen über Kommissar Kerrs brutalen Mord haben. Sie müssen sich melden, damit diese Mörder zur Rechenschaft gezogen werden können. Sie dürfen sie nicht schützen. Sie müssen es für die Zukunft unseres Landes sowie aus Respekt vor einem tapferen Polizeibeamten und seiner trauernden Mutter und Familie tun. Ich bin auch entsetzt angesichts des mangelnden Respekts, den manche Mitglieder dieser Kammer diesem Vortrag entgegengebracht haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, σκόπευα να μιλήσω για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας στην οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας. Αντ’ αυτού, με μεγάλη λύπη μου ενημερώνω το Σώμα για τη σκληρή και βίαιη δολοφονία ενός μέλους της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο εικοσιπεντάχρονος αστυφύλακας Ronan Kerr πέθανε στα χέρια ρεπουμπλικάνων τρομοκρατών το απόγευμα του Σαββάτου. Ο αστυφύλακας Kerr, ένας καθολικός αστυνομικός υπάλληλος, δολοφονήθηκε όταν μια κρυμμένη βόμβα τοποθετημένη κάτω από το αυτοκίνητό του εξερράγη το Σάββατο καθώς εκείνος έφευγε για τη δουλειά. Σκοτώθηκε ακαριαία. Ζητώ από το Σώμα να καταδικάσει αυτή τη θηριωδία και να απευθύνει έκκληση για να τεθεί τέλος σε αυτές τις βίαιες πράξεις στα χέρια των ιρλανδών ρεπουμπλικάνων τρομοκρατών που σκοπός τους είναι να επιστρέψει η Βόρεια Ιρλανδία στη σκοτεινή εποχή της και να εκτροχιάσουν την πολιτική διαδικασία. Από το 2007, οι αντιφρονούντες ρεπουμπλικάνοι τρομοκράτες έχουν τοποθετήσει δεκάδες κρυμμένες βόμβες κάτω από ιδιωτικά αυτοκίνητα αστυνομικών υπαλλήλων. Ευτυχώς, στις περισσότερες δεν λειτούργησε ο πυροκροτητής. Είμαι βέβαιη ότι θα συνταχθείτε μαζί μου στην έκκληση για παροχή όλων των πληροφοριών σχετικά με αυτή τη δολοφονία στην αστυνομία. Υπάρχουν άνθρωποι στην τοπική κοινωνία οι οποίοι έχουν πληροφορίες σχετικά με τη βάρβαρη δολοφονία του αστυφύλακα Kerr. Πρέπει να τις αποκαλύψουν και να οδηγήσουν αυτούς τους δολοφόνους στη δικαιοσύνη και όχι να τους προστατεύουν από αυτή. Πρέπει να το πράξουν για το μέλλον της χώρας μας και από σεβασμό προς έναν γενναίο αστυνομικό υπάλληλο και την τεθλιμμένη μητέρα του και την οικογένειά του. Με συγκλονίζει επίσης η έλλειψη σεβασμού που ορισμένοι βουλευτές του Σώματος επέδειξαν κατά τη διάρκεια αυτής της παρέμβασης."@el10
"Señora Presidenta, tenía la intención de hablar sobre el impacto de la crisis financiera en la República de Irlanda en la economía de Irlanda del Norte. En cambio, lamento profundamente tener que informar a esta Cámara del asesinato brutal y despiadado de un miembro del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. El agente de policía Ronan Kerr, de 25 años de edad, murió a manos de terroristas republicanos el sábado por la tarde. El agente Kerr, un oficial de policía católico, fue asesinado cuando explotó la bomba-trampa explosiva que estaba situada bajo su coche cuando se disponía a ir al trabajo. Murió en la escena del crimen. Insto a esta Cámara a que condene esta atrocidad y a que pida el fin de estos actos violentos a manos de los terroristas republicanos irlandeses que intentan sumir a Irlanda del Norte en sus días más oscuros y obstaculizar el proceso político. Desde 2007, disidentes terroristas republicanos han colocado bombas-trampa explosivas bajo los coches privados de oficiales de policía. Afortunadamente, la mayoría no han detonado. Estoy segura de que se unirán al llamamiento que hago para que toda la información sobre este asesinato se facilite a la policía. Hay personas de la comunidad local que tienen información sobre el brutal asesinato del agente Kerr. Estas personas deben hacer acto de presencia y llevar a estos asesinos ante la justicia, en lugar de protegerlos de ella. Deben hacerlo por el futuro de nuestro país y por respeto a un valiente oficial de policía y a su madre y familia, que están consternadas. También estoy totalmente asombrada por la falta de respeto que han mostrado algunos diputados de esta Cámara con respecto a esta intervención."@es21
"Austatud juhataja! Kavatsesin rääkida Iiri Vabariigi finantskriisi mõjust Põhja-Iirimaa majandusele. Selle asemel pean siin sügava kahetsustundega teada andma Põhja-Iirimaa politseiteenistuja kalgist ja elajalikust mõrvamisest. Laupäeva pärastlõunal suri kahekümne viie aastane konstaabel Ronan Kerr vabariiklastest terroristide käe läbi. Katoliiklik politseinik konstaabel Kerr tapeti tema auto alla plahvatanud pandud lõhkekeha abil laupäeval, kui ta tööle läks. Ta suri kohapeal. Palun, et parlament mõistaks selle julma teo hukka ning nõuaks lõppu Iiri vabariiklike terroristide vägivaldsetele tegudele, millega on plaanis tuua tagasi Põhja-Iirimaa sünged päevad ja kallutada poliitikat kursilt kõrvale. Aastast 2007 on dissidentlikud vabariiklastest terroristid pannud politseinike eraautode alla kümneid lõhkekehi. Tuleb tänulik olla, et enamikku neist ei õnnestunud lõhata. Olen kindel, et ka teie ühinete minuga nõudmises, et politseile esitataks kogu informatsioon, mis selle mõrvaga seondub. Kohalikus kogukonnas leidub inimesi, kellel on teavet konstaabel Kerri elajaliku mõrva kohta. Neil tuleb välja ilmuda ja tuua mõrvarid kohtu ette, mitte kurjategijaid varjata. Neil tuleb seda teha meie riigi tuleviku nimel ja austusest vapra politseiametniku ning tema kurvastava ema ja perekonna vastu. Mind vapustab ka lugupidamatus, mida mõni parlamendiliige on selle kõne vastu üles näidanud."@et5
"Arvoisa puhemies, tarkoituksenani oli puhua Irlannin tasavallan rahoituskriisin vaikutuksista Pohjois-Irlannin talouteen. Sen sijaan kerron valitettavasti parlamentille Pohjois-Irlannin poliisivoimien jäsenen kylmästä ja raa'asta murhasta. Irlannin tasavallan terroristit tappoivat 25-vuotiaan konstaapeli Ronan Kerrin lauantai-iltapäivällä. Konstaapeli Kerr, katolilainen poliisi murhattiin, kun hänen autonsa alle pantu pommi räjähti lauantaina hänen lähtiessä töihin. Hän kuoli tapahtumapaikalla. Kehotan parlamenttia tuomitsemaan tämän hirmuteon ja vaatimaan Irlannin tasavallan terroristeja lopettamaan väkivaltaisuudet, joilla pyritään vetämään Pohjois-Irlanti takaisin synkkiin aikoihin ja suistamaan poliittinen prosessi raiteiltaan. Vuoden 2007 jälkeen toisinajattelevat tasavaltalaisterroristit ovat asettaneet kymmeniä autopommeja poliisien yksityisautoihin. Onneksi useimmat niistä eivät räjähtäneet. Olen varma, että vaaditte kanssani, että kaikki tätä murhaa koskeva tieto annetaan poliisille. Paikallisessa yhteisössä on ihmisiä, jotka tietävät konstaapeli Kerrin raa'asta murhasta. Heidän on tultava esiin ja saatettava murhaajat oikeuden eteen, eikä heidän pidä suojella murhaajia oikeudelta. Heidän on tehtävä niin maamme tulevaisuuden vuoksi sekä kunnioituksesta urheaa poliisia ja hänen surevaa äitiään ja perhettään kohtaan. Olen myös tyrmistynyt kunnioituksen puutteesta, jota eräät parlamentin jäsenet ovat osoittaneet tätä puhetta kohtaan."@fi7
"Madame la Présidente, j’avais l’intention de vous entretenir des répercussions de la crise financière en République d’Irlande sur l’économie de ce pays. J’ai cependant le profond regret de vous informer du meurtre honteux et brutal d’un membre des services de police d’Irlande du Nord. Dimanche après-midi, des terroristes républicains ont assassiné l’agent de police Ronan Kerr, âgé de vingt-cinq ans. L’agent Kerr, officier de police catholique, a été tué lorsqu’un engin piégé dissimulé sous sa voiture a explosé dimanche alors qu’il se rendait à son travail. Il est décédé sur place. J’exhorte cette Assemblée à condamner une telle atrocité et à encourager la cessation des actes de violence perpétrés par les terroristes républicains irlandais qui cherchent à replonger l’Irlande du Nord dans les ténèbres du passé et à compromettre le processus politique. Depuis 2007, les terroristes républicains dissidents ont posé des dizaines d’engins piégés sous les voitures privées des officiers de police. Heureusement, la plupart de ces bombes n’ont pas explosé. Je suis persuadée que vous me soutiendrez dans ma demande de communiquer à la police tous les renseignements relatifs à ce meurtre. Certains membres de la communauté locale détiennent des informations sur l’assassinat brutal de l’agent Kerr. Ces personnes doivent se faire connaître et livrer les meurtriers à la justice plutôt que de les en protéger. C’est leur devoir pour l’avenir de notre pays et par respect pour un officier de police courageux et pour sa mère et sa famille éplorées. Je suis choquée de surcroît par la réaction irrespectueuse de plusieurs membres de cette Assemblée à mon intervention."@fr8
"Elnök asszony! Arról kívántam beszélni, hogy az Ír Köztársaságban tapasztalható pénzügyi válság milyen hatást gyakorol Észak-Írország gazdaságára, ehelyett, mély fájdalmamra az észak-írországi rendőrségi szolgálat egyik tagjának kegyetlen és brutális meggyilkolásáról kell tájékoztatnom a Házat. Szombat délután hunyt el Ronan Kerr 25 éves rendőrtiszt, akit republikánus terroristák öltek meg. Kerr katolikus rendőr akkor vesztette életét, amikor szombaton a munkába tartva működésbe lépett a gépkocsija alá rejtett robbanószerkezet. A fiatalember a helyszínen meghalt. Felszólítom a Parlamentet, hogy ítélje el ezt az atrocitást, és követelje az ilyenfajta erőszakos tettek beszüntetését, amelyeket az ír republikánus terroristák követnek el azzal a szándékkal, hogy visszarántsák sötét múltjába Észak-Írországot és eltérítsék útjáról a politikai folyamatot. A republikánus szakadár terroristák 2007 óta tucatnyi pokolgépet rejtettek rendőrtisztek személygépkocsijába, ám szerencsére ezek nagy része nem robbant fel. Biztos vagyok abban, hogy hozzám hasonlóan önök is azt kérik, hogy minden információt adjanak át a rendőrségnek a gyilkossággal kapcsolatban. A helyi közösségben vannak olyanok, akik információkkal rendelkeznek Kerr rendőrtiszt brutális meggyilkolásáról. Ezeknek a személyeknek jelentkezniük kell, és igazságszolgáltatás elé kell állítaniuk a gyilkosokat, nem pedig megvédeni őket attól. Mindezt országunk jövőjéért, valamint a bátor rendőrtiszt és gyászoló édesanyja és családja iránti tiszteletből kell megtenniük. Egyúttal megdöbbentőnek tartom azt az udvariatlanságot, amit e Ház egyes képviselői tanúsítottak beszédem iránt."@hu11
"Signora Presidente, era mia intenzione parlare dell’impatto della crisi finanziaria nella Repubblica d’Irlanda sull’economia dell’Irlanda del Nord. È con profondo rammarico, invece, che informo quest’Assemblea brutale e disumano assassinio del venticinquenne Constable Ronan Kerr, agente di polizia cattolico dell’Irlanda del Nord ucciso per mano di terroristi repubblicani sabato pomeriggio. Constable Kerr è stato ucciso da una bomba posizionata sotto la sua auto, esplosa mentre si stava recando al lavoro. Il giovane poliziotto è morto sul colpo. Mi appello a quest’Assemblea affinché condanni questo gesto atroce e chieda la fine delle violenze perpetrate dai terroristi repubblicani irlandesi che mirano a riportare l’Irlanda del Nord ai giorni bui del passato e a compromettere il processo politico. Dal 2007 i terroristi repubblicani dissidenti hanno posto decine di bombe sotto le auto private di agenti di polizia, ma fortunatamente la maggior parte non è scoppiata. Sono certa che sosterrete il mio appello a fornire alla polizia tutte le informazioni in merito all’assassinio. Alcuni cittadini della comunità locale sono a conoscenza di informazioni sul brutale omicidio di Constable Kerr ed è necessario che si facciano avanti, che consegnino gli assassini alla giustizia e non li proteggano. Lo devono fare per il futuro del paese e nel rispetto di un coraggioso agente di polizia e del dolore della madre e della famiglia. Sono allibita dalla mancanza di rispetto di alcuni onorevoli colleghi presenti in Aula nei confronti del mio intervento."@it12
"Ponia pirmininke, ketinau kalbėti apie Airijoje kilusios finansų krizės poveikį Šiaurės Airijos ekonomikai. Užuot tai dariusi, su didžiuliu gailesčiu informuoju šį Parlamentą apie siaubingą ir žiaurų Šiaurės Airijos policijos tarnybos nario nužudymą. Dvidešimt penkerių metų policininkas Ronan Kerr šeštadienio popietę mirė nuo respublikonų teroristų rankų. Policininkas R. Kerr, katalikas policijos pareigūnas, buvo nužudytas, kai šeštadienį, jam vykstant į darbą, sprogo po jo automobiliu pritvirtinta judesio bomba. Jis mirė vietoje. Raginu šį Parlamentą pasmerkti šį siaubingą įvykį ir pareikalauti sustabdyti tokius smurtinius veiksmus, kuriais respublikonai teroristai siekia sugrąžinti Šiaurės Airiją į jos tamsią praeitį ir sužlugdyti politinį procesą. Nuo 2007 m. respublikonai teroristai po asmeniniais policijos pareigūnų automobiliais padėjo tuzinus judesio bombų. Laimė, dauguma jų nesprogo. Esu tikra, kad jūs taip pat prisidėsite prie manęs ir paprašysite, kad visa su nužudymu susijusi informacija būtų pateikta policijai. Vietos bendruomenėje yra žmonių, kurie turi informacijos apie siaubingą policininko R. Kerro nužudymą. Jie turi imtis veiksmų ir patraukti šiuos žudikus baudžiamojon atsakomybėn, o ne slėpti juos. Jie turi padaryti tai dėl mūsų šalies ateities ir gerbdami drąsų policijos pareigūną, jo gedinčią motiną ir šeimą. Taip pat mane stebina tai, kaip kai kuriems šio Parlamento nariai neparodė pagarbos, kai buvo sakoma ši kalba."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Man bija nodoms runāt par Īrijas Republikas finanšu krīzes ietekmi uz ekonomiku Ziemeļīrijā. Tā vietā ar dziļu nožēlu es informēju Parlamentu par Ziemeļīrijas Policijas dienesta darbinieka cietsirdīgu un brutālu slepkavību. Divdesmit piecus gadus vecais policists mira no republikāņu teroristu rokām sestdienas pēcpusdienā. Policists katoļu policijas virsnieks, tika noslepkavots sestdien, kad viņš devās uz darbu, sprāgstot zem viņa automašīnas piestiprinātai paslēptai bumbai. Viņš mira notikuma vietā. Es aicinu Parlamentu nosodīt šo nežēlīgo aktu un aicināt izbeigt šādus Īrijas republikāņu teroristu vardarbības aktus, kuru nolūks ir ievilkt Ziemeļīriju atpakaļ tās drūmākajās dienās un izjaukt politisko procesu. Kopš 2007. gada opozicionārie republikāņu teroristi ir piestiprinājuši desmitiem maskētu spridzekļu zem policijas virsnieku privātajām automašīnām. Laimīgā kārtā lielākā daļa no tiem nav detonējusi. Es esmu pārliecināta, ka jūs pievienosieties man un pieprasīsiet, lai visa informācija saistībā ar šo slepkavību tiktu nodota policijai. Vietējo iedzīvotāju vidū ir cilvēki, kam ir informācija par policista brutālo slepkavību. Viņiem jānāk un jānodod šie slepkavas tiesai, nevis jāsargā viņi no tās. Viņiem tas jādara mūsu valsts nākotnes dēļ un cieņā pret drosmīgu policijas virsnieku un viņa sērojošo māti un ģimeni. Mani satriec arī cieņas trūkums, ko daži šā Parlamenta deputāti izrādīja šai runai."@lv13
"Madam President, I had intended to speak on the impact of the financial crisis in the Republic of Ireland on the economy in Northern Ireland. Instead it is with deep regret that I inform this House of the callous and brutal murder of a member of the Police Service of Northern Ireland. Twenty-five-year-old Constable Ronan Kerr died at the hands of Republican terrorists on Saturday afternoon. Constable Kerr, a Catholic police officer, was murdered when a booby-trap bomb planted under his car exploded on Saturday as he left for work. He died at the scene. I call on this House to condemn this atrocity and to call for an end to such violent acts at the hands of Irish Republican terrorists intent on dragging Northern Ireland back to its darker days and derailing the political process. Since 2007, dissident Republican terrorists have planted dozens of booby-trap bombs under the private cars of police officers. Thankfully, most of these have failed to detonate. I am sure that you will also join with me in calling for all information regarding this murder to be given to the police. There are people in the local community who have information about Constable Kerr’s brutal murder. They need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it. They need to do it for the future of our country and out of respect for a brave police officer and his grieving mother and family. I am also appalled at the lack of respect that this speech has been given by some Members of this House."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik was van plan om te spreken over de invloed van de financiële crisis in de Republiek Ierland op de economie in Noord-Ierland. In plaats daarvan moet ik dit Parlement tot mijn grote spijt informeren over de harteloze en brutale moord op een Noord-Ierse politieagent. De 25 jaar oude agent Ronan Kerr overleed zaterdagmiddag door toedoen van republikeinse terroristen. Agent Kerr, een katholieke politieagent, kwam om het leven toen een bom die onder zijn auto was verstopt, zaterdag ontplofte op het moment dat hij naar zijn werk vertrok. Hij overleed ter plaatse. Ik doe een beroep op dit Parlement om deze gruweldaad te veroordelen en om op te roepen tot beëindiging van dergelijke gewelddaden door Ierse republikeinse terroristen die vastberaden zijn om Noord-Ierland terug te sleuren naar slechtere tijden en het politieke proces te doen ontsporen. Sinds 2007 hebben dissidente republikeinse terroristen tientallen bommen onder de privéauto's van politieagenten geplaatst. Gelukkig zijn de meeste van die bommen niet afgegaan. Ik weet zeker dat u zich bij mij aansluit als ik een oproep doe om alle informatie met betrekking tot deze moord te melden bij de politie. Er zijn mensen in de lokale gemeenschap die informatie hebben over de brutale moord op agent Kerr. Die mensen moeten zich melden en ervoor zorgen dat deze moordenaars worden gestraft, in plaats van ervoor te zorgen dat zij hun straf ontlopen. Dit moeten zij doen voor de toekomst van ons land en uit respect voor een dappere politieagent en zijn rouwende moeder en familie. Ik ben ook ontsteld door het gebrek aan respect dat deze toespraak heeft gekregen van sommige leden van dit Parlement."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Miałam mówić o wpływie kryzysu finansowego w Republice Irlandii na gospodarkę Irlandii Północnej. Niestety, z ogromną przykrością muszę powiadomić ten Parlament o bezdusznym i brutalnym morderstwie policjanta w Irlandii Północnej. Dwudziestopięcioletni konstabl Ronan Kerr zginął w sobotnie popołudnie z rąk republikańskich terrorystów. Konstabl Kerr, katolicki oficer policji, został zamordowany w sobotę, w chwili, gdy opuszczał miejsce pracy, w wyniku wybuchu bomby-pułapki podłożonej pod jego samochodem. Zginął na miejscu. Wzywam Parlament, aby potępił to okrucieństwo i zaapelował o położenie kresu takim aktom przemocy, jakich dopuszczają się terroryści z kręgów irlandzkich republikanów pragnąć wciągnąć Irlandię Północną w czasy ciemnoty oraz zakłócić proces polityczny. Od 2007 roku przywódcy terrorystów republikańskich podłożyli dziesiątki bomb-pułapek pod prywatne samochody oficerów policji. Na szczęście większość z nich nie wybuchła. Jestem przekonana, że przyłączą się Państwo do mojego apelu o przekazanie policji wszystkich informacji dotyczących tego zabójstwa. W społeczności lokalnej są osoby dysponujące informacjami o brutalnym morderstwie popełnionym na konstablu Kerr. Muszą się ujawnić i doprowadzić morderców przed oblicze sprawiedliwości, nie mogą się od tego uchylać. Muszą to zrobić dla przyszłości naszego państwa i z szacunku dla odważnego oficera policji oraz dla jego cierpiącej matki i rodziny. Przeraża mnie też brak szacunku okazany w wypowiedziach niektórych posłów w tym Parlamencie."@pl16
"Senhora Presidente, tinha a intenção de falar sobre o impacto da crise financeira na República da Irlanda sobre a economia da Irlanda do Norte. Em vez disso, é com profundo pesar que informo esta Assembleia do assassinato cruel e brutal de um membro dos Serviços de Polícia da Irlanda do Norte. Ronan Kerr, de vinte e cinco anos de idade, morreu às mãos de terroristas republicanos na tarde de sábado. Ronan Kerr, um polícia católico, foi assassinado no Sábado, quando saía para trabalhar, pela explosão de uma bomba armadilhada colocada no seu carro. Morreu no próprio local. Deixo aqui um apelo a este Parlamento para condenar esta atrocidade e exigir o fim de tais actos de violência perpetrados por terroristas irlandeses com o propósito de arrastar a Irlanda do Norte novamente para os seus dias mais negros, além de sabotar o processo político. Desde 2007, os terroristas republicanos dissidentes colocaram dezenas de bombas armadilhadas sob carros particulares de polícias. Felizmente, a maioria destas não chegaram a detonar. Tenho a certeza de que concordarão comigo em que a polícia deverá dispor de toda a informação sobre este assassinato. Há pessoas na comunidade local que têm informações sobre o assassinato brutal de Ronan Kerr. Estas pessoas devem transmitir tais informações e levar esses assassinos a responder na justiça, e não protegê-los. Precisam de o fazer pelo futuro do nosso país e por respeito a um polícia corajoso, à sua mãe e família enlutadas. Estou igualmente chocada com a falta de respeito que alguns membros desta Assembleia manifestaram por este discurso."@pt17
"Dnă președintă, intenționam să vorbesc despre impactul crizei financiare din Republica Irlanda asupra economiei Irlandei de Nord. În schimb, voi informa cu profund regret această Cameră cu privire la uciderea crudă și brutală a unui membru al Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord. Sergentul Ronan Kerr, de douăzeci și cinci de ani, a fost ucis de teroriștii republicani sâmbătă după-amiază. Sergentul Kerr, un ofițer de poliție catolic, a fost ucis când o bombă-capcană plasată sub mașina lui a explodat sâmbătă, în momentul în care pleca de la serviciu. A murit pe loc. Îndemn această Cameră să condamne această atrocitate și să îndemne la încetarea unor astfel de acte violente comise de teroriștii republicani irlandezi, care doresc să târască Irlanda de Nord înapoi în zilele sale întunecate și să pericliteze procesul politic. Din 2007, teroriștii republicani dizidenți au plasat zeci de bombe-capcană sub mașinile personale ale ofițerilor de poliție. Din fericire, majoritatea nu au putut fi detonate. Sunt sigură că veți fi alături de mine în a solicita ca toate informațiile privitoare la această crimă să fie puse la dispoziția poliției. Există oameni în comunitatea locală care au informații despre uciderea brutală a sergentului Kerr. Aceștia trebuie să acționeze și să ajute la deferirea acestor criminali organelor de justiție, în loc să îi protejeze. Trebuie să facă acest lucru pentru viitorul țării noastre și din respect pentru un ofițer de poliție curajos și pentru mama și familia sa îndoliată. Sunt de asemenea șocată de lipsa de respect pe care acest discurs a suscitat-o în rândul unor deputați din această Cameră."@ro18
"Mala som v úmysle hovoriť o dosahu finančnej krízy v Írskej republike na hospodárstvo v Severnom Írsku. Namiesto toho musím tento Parlament s hlbokým poľutovaním informovať o krutej a brutálnej vražde severoírskeho policajta. Dvadsaťpäťročného policajta Ronana Kerra zavraždili republikánski teroristi v sobotu popoludní. Katolícky policajt Kerr prišiel o život v sobotu pri odchode do práce po výbuchu bomby nastraženej pod jeho vozidlom. Na mieste zomrel. Vyzývam tento Parlament, aby tento ohavný čin odsúdil a vyzval na ukončenie takýchto násilných činov zo strany írskych republikánskych teroristov, ktorí chcú Severné Írsko vrátiť späť do jeho temnej minulosti a chcú destabilizovať politický proces. Opoziční republikánski teroristi od roku 2007 nastražili desiatky bômb pod súkromné automobily policajtov. Väčšina z nich, našťastie, nevybuchla. Som si istá, že spoločne so mnou budete žiadať, aby polícia dostala všetky informácie týkajúce sa tejto vraždy. V miestnej komunite sú ľudia, ktorí majú informácie o Kerrovej brutálnej vražde. Títo ľudia sa musia prihlásiť na polícii a týchto vrahov musia dostať pred súd, nesmú ich kryť. Musia to urobiť pre budúcnosť našej krajiny a z úcty k statočnému policajtovi a jeho smútiacej matke a pozostalým. Som tiež zdesená neúctivým prístupom niektorých poslancov tohto Parlamentu k tomuto prejavu."@sk19
"Gospa predsednica, želela sem spregovoriti o vplivu finančne krize v Republiki Irski na gospodarstvo Severne Irske. Namesto tega Parlament z globokim obžalovanjem obveščam o neusmiljenem in brutalnem umoru pripadnika policijskih sil na Severnem Irskem. V soboto popoldne je petindvajset-letni policist Ronan Kerr umrl pod roko republikanske armade. Policist Kerr, katoliški policist, je bil ubit, ko se je v soboto odpravljal domov in je pod njegovim avtom eksplodirala podtaknjena bomba. Umrl je na kraju dogodka. Parlament pozivam, da obsodi to kruto dejanje in pozove k prenehanju takšnih nasilnih dejanj Irske republikanske armade, ki poskuša Severno Irsko zvleči nazaj v mračne dni in zaustaviti politični proces. Od leta 2007 so republikanski teroristi podtaknili več deset bomb pod zasebne avtomobile policijskih uradnikov. Na srečo jih večina ni eksplodirala. Prepričana sem, da se mi boste pridružili pri pozivu, naj policija prejme vse informacije o tem umoru. V lokalni skupnosti so ljudje, ki imajo informacije o surovem umoru policista Kerra. Stopiti morajo naprej in spraviti te morilce pred sodišče, ne pa da jih ščitijo. To morajo storiti za prihodnost naše države in iz spoštovanja do pogumnega policista ter njegove žalujoče matere in družine. Prav tako sem zgrožena nad nespoštovanjem nekaterih poslancev v Parlamentu do tega govora."@sl20
"Fru talman! Jag hade tänkt tala om effekterna av finanskrisen i republiken Irland på Nordirlands ekonomi. I stället beklagar jag att jag måste informera parlamentet om det hänsynslösa och brutala mordet på en polisman i Nordirland. Tjugofemårige konstapeln Ronan Kerr mördades av republikanska terrorister i söndags eftermiddag. Konstapel Kerr, en katolsk polisman, mördades när en bomb som placerats under hans bil exploderade i lördags då han var på väg till sitt arbete. Han avled på platsen. Jag uppmanar parlamentet att fördöma denna grymhet och kräva ett slut på de våldshandlingar som utförs av irländska republikanska terrorister som har som mål att föra tillbaka Nordirland till en mörkare epok och se till att den politiska processen spårar ur. Sedan 2007 har republikanska terrorister placerat ut dussintals bomber under privatbilar som tillhör poliser. Tack och lov har de flesta av de dessa bomber inte detonerat. Jag är övertygad om att ni ansluter er till min begäran om att all information om det här mordet ska lämnas till polisen. Det finns människor i lokalsamhället som har information om det brutala mordet på konstapel Kerr. De måste träda fram och se till att dessa mördare ställs inför rätta, inte skydda dem från rättvisan. De måste göra det för vårt lands framtid och av respekt för en modig polisman och hans sörjande mor och familj. Jag är också förfärad över den brist på respekt som vissa ledamöter har visat under det här anförandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"Kerr"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph