Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-305-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.20.3-305-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, only last week in my constituency of Northern Ireland, dissident Republican terrorists left two viable bombs in the Antrim Road area of North Belfast. It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities. Hundreds of people were removed from their homes while the security forces dealt with the danger foisted upon that community. The target of this foiled attack was police officers in what is the latest in a series of attempts to murder serving officers of the Police Service of Northern Ireland. These attacks do not make the news programmes in the United Kingdom, let alone across Europe, yet they act as a reminder that, while huge progress has been made in moving Northern Ireland forward, we still have those who want to take us back. Before Christmas President Barroso met with the Northern Ireland First Minister, Peter Robinson, and reiterated his commitment to the Barroso task force. I welcome that work and I also welcome the initial work carried out within this House in relation to peace funding."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jen v minulém týdnu v mém volebním okrsku v Severním Irsku nechali odpadličtí republikánští teroristé dvě funkční bomby v ulici Antrim Road na severu Belfastu. Skutečně pouze díky milosti Boží dnes nehovoříme o mnohých úmrtích. Stovky lidí museli opustit své domovy, zatímco bezpečnostní složky čelily nebezpečí nastraženému v této obci. Cílem tohoto zmařeného útoku byli policisté, šlo o poslední z řady pokusů zabít příslušníky Policie Severního Irska. O těchto útocích se nemluví ve zprávách ve Spojeném království, neřku-li v Evropě, ovšem připomínají nám, že zatímco došlo k obrovskému pokroku a Severní Irsko se vydalo vpřed, stále jsou tu ti, kteří nás chtějí dostat zpět. Před Vánocemi se předseda Barroso setkal s ministerským předsedou Severního Irska, Peterem Robinsonem, a ujistil ho o svém závazku v rámci Barrosovy pracovní skupiny. Tuto práci vítám a také vítám původní práci vyhotovenou v tomto Parlamentu týkající se financování pro mír."@cs1
"Fru formand! Så sent som i sidste uge lagde dissiderende republikanske terrorister to sprængfarlige bomber i området ved Antrim Road i det nordlige Belfast. Det er et rent lykketræf, at vi i dag ikke står med en række dræbte. Hundreder af mennesker blev evakueret fra deres hjem, mens sikkerhedsstyrkerne tog sig af den fare, som var blevet sneget ind i deres samfund. Målet for det forpurrede angreb var politibetjente i det seneste af en række forsøg på at myrde betjente, der arbejder i det nordirske politivæsen. Disse angreb kommer ikke i nyhederne i Det Forenede Kongerige, for slet ikke at tale om Europa. Alligevel tjener de som påmindelse om, at mens der er gjort enorme fremskridt i Nordirlands udvikling, findes der stadig folk, som vil sætte os tilbage i tiden. Før jul mødtes hr. Barroso med den nordirske regeringsleder, Peter Robinson, og gentog sit engagement i Barroso-taskforcen. Jeg er glad for det arbejde og også for det indledende arbejde her i Parlamentet med hensyn til fredsbevillinger."@da2
"Frau Präsidentin, erst in der vergangenen Woche haben dissidierende republikanische Terroristen in meinem Wahlkreis in Nordirland zwei funktionsfähige Bomben im Bereich der Antrim Road in Nordbelfast deponiert. Es ist wirklich nur der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir heute nicht von mehreren Todesfällen sprechen. Hunderte Menschen wurden aus ihren Wohnungen evakuiert, während sich die Sicherheitskräfte um die Gefahr für die Gemeinschaft gekümmert haben. Das Ziel dieses vereitelten Angriffs waren Polizisten, wobei dies erst der letzte in einer Reihe von Versuchen war, Polizeibeamte in Nordirland zu ermorden. Diese Angriffe schaffen es im Vereinigten Königreich nicht in die Nachrichtenprogramme, geschweige denn in Europa, und erinnern uns dennoch daran, dass es, trotz der riesigen Fortschritte in Nordirland, immer noch diejenigen gibt, die uns zurückwerfen wollen. Vor Weihnachten hat sich Präsident Barroso mit dem Ersten Minister von Nordirland, Peter Robinson, getroffen und sein Engagement in Bezug auf die Barroso-Taskforce wiederholt. Ich begrüße diese Arbeit, und ich begrüße auch die in diesem Plenum bereits geleistete Arbeit im Zusammenhang mit der Finanzierung der Friedensarbeit."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, μόλις την περασμένη εβδομάδα στην εκλογική μου περιφέρεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, διαφωνούντες ρεπουμπλικάνοι τρομοκράτες άφησαν δύο ενεργές βόμβες στην περιοχή Antrim Road του Βορείου Μπέλφαστ. Ειλικρινά, μόνον χάρη στη θεϊκή πρόνοια δεν μιλάμε σήμερα για πολυάριθμα θύματα. Εκατοντάδες άτομα απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τον άμεσο κίνδυνο που απειλούσε αυτήν την κοινότητα. Στόχος αυτής της αποτυχημένης επίθεσης ήταν αστυνομικοί, στην πιο πρόσφατη από μια σειρά αποπειρών δολοφονίας αστυνομικών που υπηρετούν στην Αστυνομική Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι επιθέσεις αυτές δεν προβάλλονται από τα ειδησεογραφικά προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, πόσο μάλλον της υπόλοιπης Ευρώπης, μας υπενθυμίζουν όμως ότι, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Πριν από τα Χριστούγεννα, ο Πρόεδρος Barroso συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Peter Robinson και επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του στην ομάδα εργασίας Barroso. Χαιρετίζω αυτό το έργο, όπως και τις προκαταρκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Σώμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ειρηνευτικής διαδικασίας."@el10
"Señora Presidenta, la semana pasada en mi circunscripción de Irlanda del Norte, terroristas republicanos disidentes colocaron dos bombas «viables» en la zona de Antrim Road del norte de Belfast. Gracias a Dios hoy no estamos hablando de múltiples muertes. Cientos de personas fueron evacuadas de sus hogares, mientras que las fuerzas de seguridad se encargaban de acabar con el peligro que amenazaba a esa comunidad. El objetivo de este atentado frustrado eran oficiales de policía del último de una serie de intentos de asesinar a funcionarios del cuerpo de policía de Irlanda del Norte. Estos atentados no protagonizan los informativos del Reino Unido y mucho menos de Europa, a pesar de que sirven para recordarnos que, a pesar de que Irlanda del Norte ha progresado mucho, todavía hay quienes quieren hacernos retroceder. Antes de las Navidades, el Presidente Barroso se reunió con el Primer Ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson, y reiteró su compromiso con el personal de Barroso. Acojo con satisfacción ese trabajo y también el trabajo inicial realizado en esta Cámara en relación con el establecimiento de la paz."@es21
"Lugupeetud juhataja! Alles eelmisel nädalal paigaldasid dissidentlikud vabariiklastest terroristid minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal Belfasti põhjaosas olevas Antrim Roadi piirkonnas kaks plahvatavat pommi. Vaid tänu jumalale ei pea me täna rääkima paljudest inimohvritest. Sajad inimesed evakueeriti oma kodudest, et julgeolekujõud saaksid lahendada piirkonnas tekkinud ohuolukorra. See nurjatud rünnak oli suunatud politseinikele; tegemist oli viimase juhtumiga rünnakute seerias, mil on püütud mõrvata Põhja-Iirimaal teenistuses olevaid politseiametnikke. Need rünnakud ei jõua Ühendkuningriigis uudistesaadetesse, rääkimata kogu Euroopast, kuid meenutavad, et ehkki Põhja-Iirimaal on olukorra parandamiseks tehtud suuri edusamme, on meie seas ikka veel neid, kes tahavad liikuda tagasi. Enne jõule kohtus president Barroso Põhja-Iirimaa peaministri Peter Robinsoniga ja kinnitas pühendumist oma töörühmale. Ma olen töörühma tööga rahul, nagu ka rahu tagamise rahastamiseks Euroopa Parlamendis tehtud ettevalmistustööga."@et5
"Arvoisa puhemies, niinkin vähän aikaa sitten kuin viime viikolla Pohjois-Irlannissa sijaitsevan vaalipiirini alueella toisinajattelevat tasavaltalaiset terroristit jättivät kaksi räjähtävää pommia Antrim Roadin alueelle Pohjois-Belfastissa. Vain Jumalan armosta meidän ei tarvitse nyt puhua lukuisista kuolemantapauksista. Sadat ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan, kun turvallisuusjoukot ehkäisivät kyseistä yhteisöä uhanneen vaaran. Tämän tyhjäksi tehdyn hyökkäyksen kohteena olivat poliisivirkamiehet ja hyökkäys on viimeisin monista Pohjois-Irlannin poliisivoimien virkamiehiin kohdistuneista murhayrityksistä Näitä hyökkäyksiä ei esitetä Yhdistyneen kuningaskunnan uutisohjelmissa, saati sitten muissa maissa, mutta ne muistuttavat siitä, että vaikka Pohjois-Irlannissa on tapahtunut valtavasti edistystä, on edelleen niitä, jotka haluavat saada meidät palaamaan entiseen. Ennen joulua puheenjohtaja Barroso tapasi Pohjois-Irlannin pääministerin Peter Robinsonin ja toisti sitoumuksensa Barroson työryhmään. Suhtaudun myönteisesti kyseiseen työhön ja suhtaudun myönteisesti myös parlamentissa Peace-ohjelman rahoitusta koskevaan alustavaan työhön."@fi7
"Madame la Présidente, la semaine dernière dans ma circonscription d’Irlande du Nord, des terroristes dissidents républicains ont déposé deux bombes sur la Antrim Road, dans la région de Belfast. Par la grâce de Dieu, nous ne parlons pas aujourd’hui de décès multiples. Des centaines de personnes ont pu être évacuées de leurs habitations pendant que les forces de sécurité se chargeaient du danger qui menaçait cette communauté. La cible de cette attaque déjouée était des officiers de police dans ce qui représente la dernière d’une série de tentatives de meurtre sur des officiers des services de police d’Irlande du Nord. Ces attaques ne font pas recette dans les programmes d’informations au Royaume-Uni encore moins en Europe, néanmoins, ils nous rappellent qu’alors que d’énormes progrès sont entrepris pour faire avancer l’Irlande du Nord, ceux qui veulent nous faire reculer sont toujours présents. Avant Noël, le président Barroso a rencontré le Premier ministre de l’Irlande du Nord, Peter Robinson, et a réitéré son engagement dans le groupe de travail de Barroso. J’accueille ces travaux avec enthousiasme ainsi que le travail initial mis en place dans cette Assemblée concernant le financement de la paix."@fr8
"Elnök asszony! A múlt héten az észak-írországi választókerületemben a másképpen gondolkodó republikánus terroristák két pokolgépet helyeztek el az Antrim Road közelében Észak-Belfastban. Csak Isten kegyelmének köszönhető, hogy ma nem kell számos halálos áldozatról beszélnünk. Arra az időre, amíg a biztonsági erők elhárították a lakosságra leselkedő veszélyt, több száz embert kellett kitelepíteni az otthonaikból. A sikertelen merénylet célpontjai rendőrök voltak, és ez az akció részét képezte annak a legújabb merényletsorozatnak, amelynek az a célja, hogy meggyilkolják az észak-írországi rendőrség aktív tagjait. Ezek a támadások nem szerepelnek az angliai híradásokban, még kevésbé az európaiakban, mégis arra emlékeztetnek, hogy bár hatalmas előrehaladás történt Észak-Írországban, még mindig vannak olyanok, akik ezt vissza akarják fordítani. Karácsony előtt Barroso elnök úr találkozott az észak-ír miniszterelnökkel, Peter Robinsonnal, és megerősítette a Barroso-munkacsoport iránti elkötelezettségét. Üdvözlöm ezt a munkát, és azt is, ami ebben a Házban megkezdődött a PEACE-program finanszírozásával kapcsolatban."@hu11
"Signora Presidente, solo la scorsa settimana, nella mia circoscrizione nell‘Irlanda del Nord, terroristi repubblicani dissidenti hanno lasciato due bombe innescate nella zona di Antrim Road nella parte settentrionale di Belfast e solo per puro caso non vi siano stati feriti. Centinaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro case mentre le forze di sicurezza affrontavano il pericolo che incombeva sulla comunità. L’obiettivo di questo attentato fallito erano gli ufficiali di polizia ed è solo l’ultimo di una serie di attacchi omicidi alle forze di polizia in Irlanda del Nord. Questi attacchi non vengono citati nei notiziari del Regno Unito e nemmeno in Europa, eppure ci ricordano che, mentre l’Irlanda del Nord compie grandi passi in avanti, c’è ancora qualcuno che vuole riportarci indietro. Prima di Natale il Presidente Barroso ha incontrato il Primo ministro irlandese, Peter Robinson, che ha ribadito il proprio impegno verso la task force istituita da Barroso. Sono lieto di questo impegno e accolgo con favore il lavoro portato a termine in quest’Aula in relazione al finanziamento della pace."@it12
"Ponia pirmininke, dar praėjusią savaitę mano rinkimų apygardoje Šiaurės Airijoje disidentai respublikonai Šiaurės Belfaste, Antrim Road teritorijoje padėjo dvi užtaisytas bombas. Tai, kad šiandien nereikia kalbėti apie šimtus žuvusiųjų, – tikrai Dievo malonė. Šimtai žmonių buvo išvežti iš savo namų, kol saugumo pajėgos kovojo su šiai bendruomenei kilusiu pavojumi. Šio sužlugdyto išpuolio taikinys – policijos pareigūnai; tai naujausias mėginimas nužudyti postuose buvusius Šiaurės Airijos Policijos pareigūnus. Tokie išpuoliai Jungtinėje Karalystėje (jau nekalbant apie visą Europą) ne naujiena, tačiau jie primena, kad, nors Šiaurės Airijoje padaryta didžiulė pažanga, vis dar yra tokių, kurie nori nutempti mus žemyn. Prieš Kalėdas EK pirmininkas J. M. Barroso susitiko su Šiaurės Airijos pirmuoju ministru Peteriu Robinsonu ir pakartojo jo įsipareigojimą J. M. Barroso darbo grupei. Palankiai vertinu šį darbą, taip pat pradinį šiame Parlamente atliktą darbą, susijusį su lėšomis taikai užtikrinti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vēl pagājušajā nedēļā manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā disidentiskie republikāņu teroristi atstāja divas sprādzienbīstamas bumbas Ziemeļbelfāstas Antrima ielas rajonā. Tā ir Dieva dota laime, ka šodien mēs nerunājam par daudziem upuriem. Simtiem cilvēku tika evakuēti no savām mājām, kamēr drošības spēki novērsa briesmas, kas apdraudēja šā rajona iedzīvotājus. Šā neveiksmīgā uzbrukuma mērķis bija policisti, un šis ir nesenākais no mēģinājumiem nogalināt Ziemeļīrijas policijas virsniekus. Šie uzbrukumi nenonāk Apvienotās Karalistes ziņu programmās, nemaz nerunājot par Eiropu, tomēr tie ir kā atgādinājums, ka par spīti lielajiem panākumiem, virzot Ziemeļīriju uz priekšu, joprojām ir tādi, kas vēlas mūs pavilkt atpakaļ. Pirms Ziemassvētkiem priekšsēdētājs tikās ar Ziemeļīrijas pirmo ministru un apstiprināja apņemšanos strādāt kunga darba grupā. Es atbalstu šo darbu, es atbalstu arī šā Parlamenta sākotnēji paveikto miera procesa finansējuma jomā."@lv13
"Madam President, only last week in my constituency of Northern Ireland, dissident Republican terrorists left two viable bombs in the Antrim Road area of North Belfast. It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities. Hundreds of people were removed from their homes while the security forces dealt with the danger foisted upon that community. The target of this foiled attack was police officers in what is the latest in a series of attempts to murder serving officers of the Police Service of Northern Ireland. These attacks do not make the news programmes in the United Kingdom, let alone across Europe, yet they act as a reminder that, while huge progress has been made in moving Northern Ireland forward, we still have those who want to take us back. Before Christmas President Barroso met with the Northern Ireland First Minister, Peter Robinson, and reiterated his commitment to the Barroso task force. I welcome that work and I also welcome the initial work carried out within this House in relation to peace funding."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, afgelopen week hebben dissidente republikeinse terroristen in mijn kiesdistrict Noord-Ierland twee bommen met een explosieve lading geplaatst in de buurt van Antrim Road in Noord-Belfast. Het is werkelijk een wonder dat we vandaag niet de doden hoeven te tellen van deze aanslag. Honderden inwoners zijn uit hun huizen geëvacueerd terwijl de veiligheidsdiensten het gevaar dat deze buurt bedreigde het hoofd probeerden te bieden. Deze verijdelde aanslag was gericht op politieagenten en is de meest recente in een aantal pogingen om dienstdoende agenten van het politiekorps in Noord-Ierland te vermoorden. Deze aanslagen worden niet eens vermeld op het nieuws in het Verenigd Koninkrijk, laat staan in Europa. Toch herinneren zij ons aan het feit dat, ondanks de enorme vooruitgang in Noord-Ierland, er nog steeds mensen zijn die deze vooruitgang willen ondermijnen. Voorzitter Barroso sprak vlak voor Kerstmis met Peter Robinson, de premier van Noord-Ierland, en herhaalde zijn steun voor de Barroso Task Force. Ik steun dat project en ben blij met de eerste initiatieven die in dit Parlement zijn genomen met betrekking tot fondsen voor vredesinspanningen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! W moim okręgu w Irlandii Północnej w zeszłym tygodniu republikańscy terroryści podłożyli dwie bomby w rejonie ulicy Antrim Road północnego Belfastu. Naprawdę tylko dzięki łasce boskiej nie rozmawiamy dziś o wielu ofiarach śmiertelnych. Setki ludzi ewakuowano z domów, a służby bezpieczeństwa zajęły się opanowywaniem niebezpieczeństwa grożącego tej społeczności. Celem tego udaremnionego ataku byli policjanci, podobnie jak podczas szeregu wcześniejszych prób zamachów na pełniących służbę funkcjonariuszy policji Irlandii Północnej. Serwisy informacyjne w Wielkiej Brytanii czy Europie przemilczają te ataki, jednak przypominają nam one, że pomimo ogromnego postępu na drodze do rozwoju Irlandii nadal są tacy, którzy chcą nas zatrzymać w miejscu. Przed świętami Bożego Narodzenia przewodniczący Barroso spotkał się z premierem Irlandii Peterem Robinsonem i potwierdził swoje poparcie dla grupy roboczej, której przewodniczy. Cieszą mnie jej prace, jak również działania wstępne podjęte przez Parlament na rzecz finansowania pokoju."@pl16
"Senhora Presidente, terroristas republicanos dissidentes deixaram na semana passada, no meu círculo eleitoral na Irlanda do Norte, duas bombas nas imediações da Antrim Road, no Norte de Belfast. É realmente só por graça de Deus que não estamos hoje a falar de inúmeras fatalidades. Centenas de pessoas foram removidas das suas casas, enquanto as forças de segurança lidavam com a ameaça imposta àquela comunidade. O alvo deste ataque frustrado eram policiais, sendo esta a mais recente de uma série de tentativas de assassinato de oficiais de polícia ao serviço da Irlanda do Norte. Estes ataques não chegam aos noticiários do Reino Unido, para não falar da Europa, mas são um sinal de que, embora tenha havido enormes progressos na Irlanda do Norte, ainda há quem nos queira fazer regredir. Antes do Natal, o Presidente Durão Barroso reuniu-se com o Primeiro-Ministro da Irlanda do Norte, Peter Robinson, e reiterou o seu compromisso com a de Barroso. Congratulo-me com esse trabalho e também fico satisfeita com o trabalho inicial desta Assembleia em relação ao financiamento da paz."@pt17
"Doamnă președintă, în urmă cu doar o săptămână, în circumscripția mea din Irlanda de Nord, teroriști republicani disidenți au lăsat două bombe viabile în zona Antrim Road din nordul Belfastului. Doar datorită milei lui Dumnezeu nu vorbim astăzi despre victime multiple. Sute de oameni au fost scoase din casă în timp ce forțele de securitate s-au ocupat de pericolul care a amenințat această comunitate. Ținta acestui atac zădărnicit au fost ofițerii de poliție în ceea ce a reprezentat ultima dintr-o serie de încercări de a ucide ofițerii activi din departamentul de poliție al Irlandei de Nord. Aceste atacuri nu ajung în emisiunile de știri din Regatul Unit, ca să nu mai vorbim de Europa, și totuși ne amintesc că, deși s-au făcut progrese majore în Irlanda de Nord, mai există persoane care doresc să ne tragă înapoi. Înainte de Crăciun, domnul președinte Barroso s-a întâlnit cu prim-ministrul Irlandei de Nord, Peter Robinson, și a reiterat angajamentul său față de grupul operativ Barroso. Salut această misiune și salut și activitatea inițială desfășurată în interiorul acestui Parlament în ceea ce privește finanțarea păcii."@ro18
"Len minulý týždeň v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku umiestnili disidentskí republikánski teroristi dve funkčné bomby v okolí Antrim Road na severe Belfastu. Skutočne len vďaka Božej milosti dnes nehovoríme o viacerých obetiach. Stovky ľudí evakuovali z domovov a bezpečnostné jednotky zatiaľ odstraňovali nebezpečenstvo, ktoré hrozilo tejto komunite. Cieľom tohto zmareného útoku boli policajti v rámci najnovšej série pokusov o zavraždenie policajtov v službe policajného zboru Severného Írska. Tieto útoky sa nedostanú do správ v Spojenom kráľovstve a už vôbec nie v Európe, pripomínajú nám však, že zatiaľ čo sa v Severnom Írsku dosiahol obrovský pokrok, stále existujú ľudia, ktorí nás chcú zastaviť. Predseda Barroso sa pred Vianocami stretol s premiérom Severného Írska Petrom Robinsonom a zopakoval, že bude ďalej podporovať činnosť svojej pracovnej skupiny. Vítam túto činnosť a vítam aj počiatočnú prácu, ktorá sa vykonala v rámci tohto Parlamentu v súvislosti s financovaním mieru."@sk19
"Gospa predsednica, še prejšnji teden so v mojem volilnem okrožju Severne Irske disidentski republikanski teroristi pustili dve nevarni bombi na območju Antrim Road v Severnem Belfastu. Resnično le zaradi božje milosti danes tu ne govorimo o več smrtnih žrtvah. Več sto ljudi se je moralo umakniti iz svojih domov, ko so varnostne sile reševale nevarnost, ki je bila vsiljena tej skupnosti. Cilj tega preprečenega napada so bili policisti v zadnji vrsti poskusov umora uslužbencev policijske službe Severne Irske. Ti napadi ne pridejo v informativne oddaje Združenega kraljestva, kaj šele po Evropi, a kljub temu so opomnik, da imamo še vedno ljudi, ki nas želijo spraviti nazaj, čeprav je bil pri pomikanju Severne Irske naprej dosežen velik napredek. Pred božičem se je predsednik Barroso sestal s prvim ministrom Severne Irske Petrom Robinsonom in ponovil svojo zavezo za Barossovo projektno skupino. Pozdravljam to delo in pozdravljam tudi začetno delo, opravljeno v tem parlamentu glede financiranja prek programa PEACE."@sl20
"Fru talman! Så sent som förra veckan placerade oliktänkande republikanska terrorister i min valkrets i Nordirland två skarpa bomber i området omkring Antrim Road i norra Belfast. Det är verkligen bara genom Guds nåd som vi i dag inte talar om åtskilliga dödsfall. Hundratals människor tvingades lämna sina hem medan säkerhetsstyrkorna tog itu med det hot som samhället utsattes för. Målet för attentatförsöket var poliser i vad som är det senaste i en rad försök att mörda tjänstgörande poliser vid polismyndigheten i Nordirland. Attentaten hamnar inte på nyhetsplats i Storbritannien, än mindre i Europa, trots att de utgör en påminnelse om att det, samtidigt som det har gjorts stora framsteg när det gäller utvecklingen på Nordirland, fortfarande finns människor som vill ta oss tillbaka. Före jul träffade ordförande José Manuel Barroso Nordirlands försteminister, Peter Robinson, och upprepade sitt engagemang för Barrosos arbetsgrupp. Jag välkomnar det arbetet och parlamentets inledande arbete för att finansiera fredsinsatser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI ). -"18,20,15,1,14,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph