Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-231-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Doamnă președintă, doamnă Győri, domnule Barnier, această dezbatere nu este o dezbatere juridică; este o dezbatere politică veritabilă. Este o dezbatere despre viitorul reglementării financiare în Europa. Este apogeul unuia dintre aspectele lucrărilor desfășurate de Parlament, împreună cu Consiliul, sub îndrumarea Comisiei. Așadar, voi fi destul de clar. Pentru noi, nu este vorba despre a ne complăcea într-un fel de revoluție sau despre a ne arăta bicepșii doar pentru a ne distra. Este vorba despre a ne asigura că spiritul care a dominat acordurile dintre Consiliu și Parlament este, de fapt, respectat. Nu este o lecție de drept. Textele nu contează. Cunoaștem textele. Ceea ce contează este modul în care vor fi puse în aplicare aceste texte. În această privință, aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru claritatea discursului său. Nu am dorit niciodată să punem sub semnul întrebării Comisia, iar cuvintele rostite de către domnul comisar sunt în concordanță deplină cu dorințele Parlamentului. Discutăm aici despre un document politic care constă în a spune: „Aceste instituții au fost înființate, deci trebuie să le acordăm resursele concrete pentru a funcționa cum se cuvine.” Totuși, cred că nu avem doar îndoieli, ci și suspiciuni cu privire la modul în care au fost de fapt puse în aplicare aceste dispoziții de către mai multe state membre, de către cele care doresc să dejoace supravegherea europeană și să împiedice reglementarea financiară la nivel european. Ne opunem acestei atitudini, deoarece credem că, dacă așa ar fi stat lucrurile, am fi fost înșelați în negocierile privind supravegherea. Negocierile au fost lungi; au fost dificile. Toată lumea a făcut compromisuri. Președinția belgiană a realizat o muncă remarcabilă și domnul comisar a oferit un imbold extraordinar. Astăzi, am putea să ne confruntăm cu instituții fără putere efectivă: din cauza statutului scăzut al personalului numit; din cauza faptului că statele membre nu au selectat cei mai buni oameni, și poate deoarece salariile nu au fost atractive. În orice caz, astăzi Parlamentul are nevoie de un răspuns concret. Domnule ministru, trebuie să spun că, în ciuda prieteniei pe care o simt pentru dvs., deoarece am stat în aceeași bancă, în același grup și în aceeași comisie, scrisoarea pe care am văzut-o și care, recunosc, este doar o primă variantă, este necorespunzătoare. Vă voi transmite răspunsul Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat). Este simplu. Dvs. spuneți, în numele Consiliului, că susțineți pe deplin ceea ce domnul comisar tocmai a spus. Vă pot spune că, în ceea ce ne privește, aceasta va fi o declarație satisfăcătoare. Declarația făcută de domnul comisar este precisă. Se ocupă de problemele referitoare la resursele financiare și umane. Scrisoarea dvs. trebuie să afirme: „Suntem de acord cu practic toate afirmațiile domnului comisar”. Doamnă Győri, acest lucru este foarte important. Suntem de acord cu aproape tot ceea ce a spus domnul comisar în plen în această seară."@ro18
lpv:translated text
". Lugupeetud juhataja, austatud minister, volinik! Tänane arutelu ei ole juriidiline, see on tõeliselt poliitiline arutelu. See arutelu puudutab Euroopa finantsvaldkonna reguleerimist tulevikus. Selles kulmineerub üks osa tööst, mille on teinud Euroopa Parlament koos nõukoguga komisjoni juhtimisel. Seepärast soovin väljendada end selgelt. Meie jaoks ei ole küsimus sukeldumises mingisse revolutsiooni ja vaid lõbu pärast oma musklite demonstreerimises. See tähendab tagamist, et nõukogu ja parlamendi kokkulepete meelsusest peetaks tõepoolest kinni. See ei ole õppetund seadustest. Dokumentidel pole tähtsust. Me teame neid dokumente. Oluline on viis, kuidas neid dokumente jõustatakse. Siinkohal tahaksin tänada volinikku selge sõnavõtu eest! Me ei ole kunagi kahelnud komisjonis. Voliniku täna lausutud sõnad vastavad täielikult Euroopa Parlamendi soovidele. Räägime siinkohal poliitilisest sõnumist: need institutsioonid on asutatud, mistõttu peame andma neile nõuetekohaseks toimimiseks konkreetsed vahendid. Ent viis, kuidas isikud, kes soovivad õõnestada Euroopa järelevalvet ja vältida finantsvaldkonna reguleerimist Euroopa tasandil, on neid sätteid mitmes liikmesriigis tegelikult rakendanud, ei tekita minu arvates meis mitte lihtsalt teatavat ebalust, vaid äratab lausa kahtlusi. Just selle vastu võtame avalikult sõna, sest usume, et kui meie kahtlustel peaks alust olema, oleme järelevalve teemal peetud läbirääkimistel petta saanud. Läbirääkimised olid pikad ja keerulised. Kompromisse tegid kõik. Eesistujariik Belgia tegi hiilgavat tööd ja volinik andis läbirääkimistele erakordse hoo. Võimalik, et seisame praegu silmitsi institutsioonidega, millel puudub tõhus võim ametisse nimetatud töötajate madala staatuse pärast või põhjusel, et liikmesriigid ei valinud parimaid, ning võib-olla ka seepärast, et palgad ei olnud ihaldusväärsed. Igal juhul vajab Euroopa Parlament täna konkreetset vastust. Lugupeetud minister, pean ütlema, et vaatamata soojadele tunnetele, mida kunagine teiega samas pingis, samas fraktsioonis ja samas parlamendikomisjonis viibimine minus tekitab, jääb kirjast, mida ma olen näinud ja mis – tuleb tunnistada – on vaid esialgne versioon, väheks. Edastan teile Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni seisukoha. See on lihtne. Ütlete nõukogu nimel, et toetate täielikult voliniku äsja väljendatud mõtteid. Võin öelda, et nendest sõnadest meile piisaks. Voliniku väited on täpsed. Neis käsitletakse inim- ja finantsressurssidega seotud probleeme. Peate ütlema oma kirjas: „Me nõustume peaaegu kõigega, mida volinik ütles”. Austatud minister, see on väga tähtis. Nõustume peaaegu kõigega, mida volinik tänaõhtusel täiskogu istungil ütles."@et5
lpv:translated text
". Gospa predsednica, gospa Győri, gospod Barnier, ta razprava ni pravna razprava; to je prava politična razprava. To je razprava o prihodnosti finančne ureditve v Evropi. To je vrhunec enega vidika dela, ki ga opravlja Parlament skupaj s Svetom pod vodstvom Komisije. Zato bom povsem jasen. Za nas tu ne gre za vdajanje nekakšni revoluciji ali kazanju mišic samo za zabavo. Gre za zagotavljanje, da se dejansko spoštuje duh, ki vodi sporazume med Svetom in Parlamentom. Tu ne gre za lekcijo iz prava. Besedila niso pomembna. Besedila poznamo. Pomemben je način, kako se bodo ta besedila uresničila. V tem smislu bi se rad komisarju zahvalil za jasen govor. Nikoli nismo želeli postavljati Komisije pod vprašaj in besede, ki jih je izrekel komisar, so popolnoma v skladu z željami Parlamenta. Tu govorimo o političnem dejanju, ki ga prestavlja izjava: „Te ustanove so že ustanovljene, zato jim moramo dati oprijemljiva sredstva za ustrezno delovanje.“ Vendarle pa mislim, da ne le dvomimo, temveč tudi sumimo o načinu, kako so številne države članice dejansko izvajale te določbe, in sicer tiste, ki želijo razrahljati evropski nadzor in preprečiti finančno ureditev na evropski ravni. Proti temu se izrekamo, ker menimo, da bi nas, če bi bilo tako, prevarali v pogajanjih o nadzoru. Pogajanja so bila dolgotrajna; bila so težka. Vsi smo sklepali kompromise. Belgijsko predsedstvo je opravilo pomembno delo in komisar je zagotovil izjemen zagon. Danes so lahko pred nami institucije brez učinkovitega vpliva: zaradi nizkega položaja imenovanega osebja, zaradi dejstva, da države članice niso izbrale najboljših, in morda zaradi tega, ker plače niso bile privlačne. V vsakem primeru Parlament danes potrebuje oprijemljiv odgovor. Ministrica, povedati moram, da kljub prijateljstvu, ki ga čutim do vas, glede na to, da sva sedela na isti klopi, v isti skupini in v istem odboru, pismo, ki sem ga videl in ki je, priznavam, le prvi osnutek, ni ustrezno. Dal vam bom odgovor Skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov). Preprost je. V imenu Sveta pravite, da boste potrdili, kar je ravno povedal komisar. Lahko vam povem, da bo za nas to zadovoljiva izjava. Izjava, ki jo je podal komisar, je natančna. Obravnava probleme človeških in finančnih virov. V vašem pismu mora biti navedeno: „Strinjamo s z dejansko vsem, kar je dejal komisar“. Gospa Győri, to je zelo pomembno. Strinjamo s z dejansko vsem, kar je komisar nocoj povedal na plenarni seji."@sl20
lpv:translated text
"Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, cet instant n'est pas un instant de débat juridique: c'est un vrai débat politique. C'est celui de l'avenir de l'Europe en matière de régulation financière. C'est l'aboutissement d'une partie des travaux qui ont été menés par le Parlement, avec le Conseil et sous l'impulsion de la Commission. Je vais donc être très clair. Il ne s'agit pas pour nous de nous amuser à faire une espèce de révolution ou de montrer des biceps. Il s'agit de faire en sorte que l'esprit qui a présidé aux accords entre le Conseil et le Parlement soit effectivement respecté. Ce n'est pas une leçon de droit. Peu importent les textes. Les textes, nous les connaissons. Ce qui compte, c'est la façon dont ces textes seront mis en vigueur. À cet égard, je voudrais remercier le commissaire pour la clarté de son propos. Jamais nous n'avons mis en cause la Commission et les formules qui ont été prononcées par le commissaire vont totalement dans le sens de ce que souhaite le Parlement. Il s'agit d'un acte politique, consistant à dire: "ces institutions sont mises en place, nous devons leur donner les moyens concrets de fonctionner". Or, nous avons – et je pense que ce ne sont pas simplement des doutes – des suspicions sur la façon dont ces dispositions ont été effectivement mises en place par un certain nombre d'États membres, par ceux qui veulent détricoter la supervision européenne, ceux qui veulent empêcher une régulation financière au niveau européen. C'est contre cela que nous nous élevons parce que nous estimons que, s'il en avait été ainsi, nous aurions été floués dans la négociation sur la supervision. Elle a été longue, elle a été difficile. Chacun a fait des compromis. Nous avons eu un travail remarquable de la présidence belge, une impulsion extraordinaire du commissaire et, aujourd'hui, on pourrait se trouver face à des institutions qui n'auraient, en réalité, aucun pouvoir: par l'infériorisation des personnels qui sont désignés, par le fait que les États membres n'ont pas choisi les meilleurs, peut-être parce que les rémunérations n'étaient pas attractives. En tout cas, aujourd'hui, il faut apporter une réponse concrète au Parlement et je dois vous dire, Madame la Ministre – en dépit de l'amitié que j'ai pour vous puisque nous avons siégé sur les mêmes bancs, dans le même groupe et dans la même commission –, que la lettre dont j'ai eu connaissance, dont je voudrais admettre que ce ne soit qu'un premier n'est pas suffisante. Je vais, moi, vous donner la réponse du PPE. Elle est simple. Vous dites, au nom du Conseil, que vous souscrivez mot pour mot à la déclaration qui vient d'être faite par le commissaire et je peux vous dire que, pour nous, ce sera une déclaration satisfaisante. La déclaration du commissaire est précise. Elle traite des problèmes de ressources humaines, de ressources financières; ce qu'il faut c'est que votre lettre précise: "nous approuvons, au mot près, la déclaration". Madame, c'est très important. Nous approuvons, au mot près, la déclaration qui a été faite ce soir en séance par le commissaire."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní Győriová, pane Barniere, tato právě probíhající rozprava není rozpravou právní, je rozpravou skutečně politickou. Je to rozprava o budoucnosti finanční regulace v Evropě. Jedná se o vyvrcholení jednoho aspektu práce prováděné Parlamentem spolu s Radou pod vedením Komise. Proto budu mluvit zcela jasně. Z našeho pohledu nejde o provádění jakési revoluce či o ukazování svalů jen tak pro nic za nic. Jde o to zajistit, aby se skutečně respektoval duch dohod mezi Radou a Parlamentem. Nejde o právnické cvičení. Na textech nezáleží. My je známe. Na čem záleží, je způsob, jakým budou tyto texty uvedeny do praxe. V tomto ohledu bych chtěl poděkovat panu komisaři za jasný projev. Nikdy jsme se nesnažili Komisi zpochybňovat a slova, která zde pan komisař pronesl, jsou v naprostém souladu s přáním Parlamentu. Hovoříme zde o politickém činu, který spočívá v následujících slovech: „Tyto orgány byly zřízeny, musíme jim proto poskytnout konkrétní zdroje, aby mohly řádně fungovat.“ Ano, domnívám se, že máme nejen pochyby, ale rovněž podezření ohledně způsobu, jakým byla tato opatření provedena v řadě členských států těmi, kteří si přejí odbourat evropský dohled a zabránit finanční regulaci na evropské úrovni. Právě proti tomu se nyní stavíme, protože my jsme přesvědčeni, že pokud by k tomu došlo, pak jsme během jednání o dohledu byli podvedeni. Jednání byla dlouhá a složitá. Každý udělal nějaký ústupek. Belgické předsednictví odvedlo pozoruhodnou práci a pan komisař poskytl výjimečný impuls. Mohli bychom tu dnes mít orgány bez skutečné moci: kvůli nízkému statutu jmenovaného personálu; kvůli skutečnosti, že členské státy nevybraly ty nejlepší a možná i kvůli nezajímavým platům. Každopádně dnes Parlament potřebuje konkrétní odpověď. Paní ministryně, navzdory přátelství, které k vám cítím, jelikož jsem s vámi seděl ve stejné poslanecké lavici, ve stejné skupině a ve stejném výboru, musím říct, že dopis, který jsem viděl a který je – připouštím – pouze první verzí, je nedostatečný. Poskytnu vám reakci skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů). Je velmi prostá. Jménem Rady říkáte, že plně souhlasíte s tím, co právě prohlásil pan komisař. Můžu vám sdělit, že pro nás to je dostačující prohlášení. Prohlášení učiněné panem komisařem je přesné. Dotýká se problému lidských a finančních zdrojů. Váš dopis musí říci: „Souhlasíme v podstatě se vším, co prohlásil pan komisař.“ To je velmi důležité, paní Győriová. My souhlasíme v podstatě se vším, co pan komisař prohlásil na dnešním plenárním zasedání."@cs1
lpv:translated text
"Táto rozprava teraz nie je právnou rozpravou, je to skutočne politická rozprava. Je to rozprava o budúcnosti finančnej regulácie v Európe. Je to vyvrcholenie jedného aspektu práce Parlamentu vykonávanej v spolupráci s Radou pod vedením Komisie. Preto sa vyjadrím celkom jednoznačne. Pre nás nejde o žiadny druh revolúcie, ani o to, aby sme len tak zo zábavy ukazovali svoje svaly. Ide o zabezpečenie toho, aby sa naozaj dodržiaval princíp, ktorým sa riadili dohody medzi Radou a Parlamentom. To nie je hodina práva. Texty nie sú podstatné. Texty poznáme. Podstatný je spôsob, akým sa tieto texty uplatnia. V tejto súvislosti by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za jeho jednoznačné vyjadrenie. Nikdy nám nešlo o to, aby sme spochybnili Komisiu, a slová pána komisára sú úplne v súlade so želaniami Parlamentu. Hovoríme tu o politickom akte, ktorý spočíva vo výroku: „Tieto inštitúcie boli zriadené, takže im musíme dať reálne prostriedky na riadne fungovanie.“ Myslím si však, že nemáme len pochybnosti, ale aj podozrenia týkajúce sa spôsobu, akým tieto ustanovenia v skutočnosti zrealizovali viaceré členské štáty, ktoré chcú destabilizovať európsky dohľad a zabrániť finančnej regulácii na európskej úrovni. Sme proti tomu, pretože si myslíme, že ak to tak bolo, v rokovaniach o dohľade nás podviedli. Rokovania boli dlhé, boli zložité. Každý urobil kompromisy. Belgické predsedníctvo vykonalo pozoruhodnú prácu a komisár tomu dodal výnimočný podnet. Dnes by sme mohli mať inštitúcie bez skutočnej moci: z dôvodu nízkej prestíže vymenovaných pracovníkov, z dôvodu, že členské štáty nevybrali najlepších, a možno preto, že platy neboli atraktívne. V každom prípade dnes Parlament potrebuje konkrétnu odpoveď. Pani štátna tajomníčka, musím povedať, že napriek priateľstvu, ktoré k vám cítim, keďže sme sedeli v rovnakých laviciach, v rovnakom poslaneckom klube a v rovnakom výbore, list, ktorý som videl a o ktorom uznávam, že je len prvý návrh, je nepostačujúci. Dám vám odpoveď Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Je jednoduchá. V mene Rady hovoríte, že plne podporujete to, čo práve povedal pán komisár. Môžem vám povedať, že to bude pre nás uspokojivé vyhlásenie. Vyhlásenie pána komisára je konkrétne. Zaoberá sa problémami ľudských zdrojov a finančných prostriedkov. Vo vašom liste by malo byť uvedené: „Súhlasíme prakticky so všetkým, čo povedal pán komisár.“ Pani Győriová, to je veľmi dôležité. Súhlasíme prakticky so všetkým, čo dnes večer v pléne povedal pán komisár."@sk19
lpv:translated text
". Gerb. Pirmininke, ponia E. Győri, pone M. Barnier, ši diskusija nėra teisinė diskusija. Tai tikra politinė diskusija. Tai diskusija dėl finansų sektoriaus reguliavimo Europoje ateities. Tai vieno iš Europos Parlamento su Taryba, Komisijai vadovaujant, nudirbtų darbų aukščiausiasis taškas. Todėl išdėstysiu savo poziciją gana aiškiai. Mums tai nėra kokia nors revoliucija ar noras vien iš malonumo parodyti savo raumenis. Mes siekiame užtikrinti, kad būtų realiai išlaikyta Tarybos ir Parlamento susitarimus lydėjusi dvasia. Tai nėra kokia nors teisės pamoka. Tekstai nėra svarbūs. Jie mums žinomi. Realiai svarbu tai, kaip šie tekstai bus taikomi. Šiuo atžvilgiu Komisijos nariui norėčiau padėkoti už jo kalbos aiškumą. Mes niekada nesistengėme suabejoti Komisija, o Komisijos nario išsakyti žodžiai visiškai atitinka Parlamentas norus. Šiuo atveju kalbame apie politinį veiksmą, kurio esmė būtų tokia – šios institucijos buvo įsteigtos, tad turime joms suteikti konkrečių išteklių, kad jos galėtų tinkamai veikti. Tačiau manau, kad mums kyla ne tiesiog abejonių, bet ir įtarimų dėl to, kaip šios nuostatos realiai įgyvendinamos kai kuriose valstybėse narėse, kurios nori išvengti Europos priežiūros ir finansų sektoriaus reguliavimo Europos lygiu. Būtent tam mes prieštaraujame, nes manome, kad jei taip būtų iš tikrųjų, tai reikštų, kad vykstant deryboms dėl priežiūros buvome apgauti. Derybos buvo ilgos ir sunkios. Visi darė kompromisus. Tarybai pirmininkavusi Belgija atliko puikų darbą, o Komisija suteikė nepaprastą postūmį. Tačiau šiandien mes galime susidurti su realios galios neturinčiomis institucijomis, – galbūt dėl žemo paskirto personalo statuso, dėl to, kad valstybės narės neparinko geriausiųjų, o galbūt dėl to, kad darbo užmokestis pasirodė esąs nepatrauklus. Kad ir kaip būtų, šiandien Parlamentui reikalingas konkretus atsakymas. Ministre, esu priverstas pasakyti, kad nepaisant viso mano draugiškumo, nes sėdėjome tame pačiame suole ir priklausėme tai pačiai frakcijai ir komitetui, mano matytas raštas, kuris, manau, yra tik pirminis projektas, nėra lygiavertis. Pateiksiu Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos atsakymą. Jis yra paprastas. Jūs Tarybos vardu sakote, kad visiškai pritariate tam, ką neseniai pasakė Komisijos narys. Galiu jums pasakyti, kad mūsų požiūriu tai būtų patenkinamas pareiškimas. Komisijos nario pranešimas yra tikslus. Juo siekiama spręsti problemas, susijusias su žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. Jūsų rašte turi būti pasakyta: „Mes sutinkame iš esmės su viskuo, ką pasakė Komisijos narys“. Gerbiama ponia E. Győri, tai labai svarbu. Mes sutinkame iš esmės su viskuo, ką šiandien per šį plenarinį posėdį išdėstė Komisijos narys."@lt14
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca Rady!, Panie Komisarzu! Nasza obecna debata nie jest debatą prawną, tylko debatą polityczną z prawdziwego zdarzenia. Jest to debata o przyszłości regulacji finansowej w Europie. Stanowi ona ukoronowanie jednego z aspektów pracy wykonywanej przez Parlament, wraz z Radą i pod kierunkiem Komisji. Będę zatem wyrażać się zupełnie jasno. Z naszej strony nie chodzi tutaj o zabawę w jakąś rewolucję czy prężenie muskułów dla samej przyjemności. W debacie tej chodzi o zapewnienie poszanowania ducha, który przyświecał porozumieniom między Radą a Parlamentem, Tekst dokumentów nie ma znaczenia. Teksty są nam znane. Istotne jest natomiast, jak te teksty realizowane są w praktyce. Chciałbym podziękować panu komisarzowi za jasność jego wystąpienia w tej kwestii. Nigdy nie próbowaliśmy kwestionować intencji Komisji, a słowa wypowiedziane przez pana komisarza odpowiadają w pełni pragnieniom Parlamentu. Mam tutaj na myśli akt polityczny zawarty w stwierdzeniu: „Te instytucje zostały ustanowione, wobec tego musimy dać im konkretne zasoby, by mogły funkcjonować prawidłowo”. Niemniej jednak, sądzę, że żywimy nie tylko obawy, ale i podejrzenia wobec sposobu, w jaki te przepisy zostały faktycznie wdrożone w szeregu państwach członkowskich, przez tych, którzy pragną zdemontować europejski nadzór i uniemożliwić regulację finansową na szczeblu europejskim. To przeciw temu występujemy, uważamy bowiem, że gdyby tak faktycznie było, oznaczałoby to, że oszukano nas w negocjacjach w sprawie nadzoru. Negocjacje były długie, były trudne. Wszyscy poszli na kompromis. Prezydencja belgijska wykonała kawał wspaniałej roboty, a pan komisarz dał niezwykły impuls. Dzisiaj, istnieje prawdopodobieństwo, że nasze instytucje będą pozbawione możliwości skutecznego działania z powodu niskiego statusu mianowanych pracowników; z powodu tego, że państwa członkowskie nie wybrały najlepszych ludzi, a także być może ze względu na nieatrakcyjne płace. W każdym razie Parlament potrzebuje dzisiaj konkretnej odpowiedzi. Pani Minister! Zmuszony jestem powiedzieć, że – pomimo przyjaznych uczyć, jakie żywię wobec Pani z racji zasiadania niegdyś w tych samych ławach, w tej samej grupie i w tej samej komisji co Pani – pismo, które widziałem, choć przyznaję, że jest to dopiero jego pierwszy projekt, jest niedostateczne. Przekażę Pani odpowiedź Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). Odpowiedź jest prosta. W imieniu Rady powiada Pani, że w pełni zgadza się Pani z panem komisarzem. Mogę Pani powiedzieć, że dla nas będzie to zadawalająca deklaracja. Pan komisarz złożył precyzyjne oświadczenie. Poruszył problemy zasobów ludzkich i finansowych. W swoim piśmie powinna Pani stwierdzić: „Zgadzamy się praktycznie ze wszystkim, co powiedział pan komisarz”. Pani Przewodnicząca! To bardzo istotne. Zgadzamy się praktycznie ze wszystkim, co powiedział pan komisarz na posiedzeniu plenarnym dzisiaj wieczorem."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony, Győri asszony, Barnier úr! A mai vita nem jogi vita, hanem valódi politikai vita. Ez a vita Európa jövőbeli pénzügyi szabályozásáról szól. A Parlament és a Tanács közös munkájának egy aspektusát tetőzi be, amelyet a Bizottság irányításával végeztek. Világosan fogok fogalmazni. Számunkra ez nem valamiféle forradalom, vagy hatalmunk öncélú fitogtatása. Arról van szó, hogy biztosítanunk kell a Tanács és a Parlament közötti megállapodások szellemiségének tiszteletben tartását. Nem jogi ujjgyakorlatról beszélünk. A szövegek nem számítanak. Ismerjük a szövegeket. Ami számít, az az, hogy hogyan hajtjuk végre ezeket a szövegeket a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak beszédének világos megfogalmazásáért. Soha nem kívántuk kérdőre vonni a Bizottságot, és a biztos úr szavai tökéletesen összhangban vannak a Parlament akaratával. Egy olyan politikai tettről beszélünk itt, ami kimondja: „Ha már létrehoztuk ezeket az intézményeket, meg kell kapniuk a konkrét erőforrásokat a megfelelő működéshez”. Meg kell azonban mondanom, hogy nem csak kételyeink, de egyenesen gyanúink vannak azzal kapcsolatban, hogy egyes tagállamok – azok, amelyek fel akarják bomlasztani az európai felügyeletet és megakadályozni az európai szintű pénzügyi szabályozást – betartották-e ezeket a rendelkezéseket. Tiltakozunk ez ellen, mert úgy gondoljuk, hogy ha valóban ez a helyzet, akkor becsaptak minket a felügyeletről szóló tanácskozásokon. Pedig nehéz és hosszan tartó tanácskozások állnak mögöttünk, ahol mindenki kötött valamiféle kompromisszumot. A belga elnökség kiváló munkát végzett, a biztos úr is óriási lendületet adott. Ennek ellenére ma olyan intézményekkel állunk szemben, amelyeknek nincs valódi hatalmuk, mert nem megfelelő a kinevezett személyzet minősége, és mert a tagállamok nem a legjobb embereket választották, talán azért, mert a felkínált bérek nem voltak eléggé vonzóak. Akárhogyan áll is a helyzet, a Parlament ma konkrét választ akar hallani. Miniszter asszony! Kénytelen vagyok kimondani, bármennyire is a barátomnak tekintem Önt, hiszen egymás mellett ültünk és ugyanabban a frakcióban, ugyanabban a szakbizottságban dolgoztunk, hogy az általam látott levél, bár csak első tervezet, de nem elfogadható. Szeretném elmondani, hogy mi az Európai Néppárt (kereszténydemokraták) képviselőcsoport álláspontja. Egyszerű. Önnek, mint a Tanács képviselőjének, ki kell mondania, hogy teljes mértékig támogatja, amit a biztos az imént elmondott. Elmondhatom Önnek, hogy meg lennénk elégedve egy ilyen nyilatkozattal. A biztos úr pontosan fogalmazott. Rávilágított a humán és pénzügyi erőforrásokkal kapcsolatos problémákra. Az Önök levelének ki kell mondania: „Egyetértünk gyakorlatilag mindennel, amit a biztos elmondott”. Ez nagyon fontos lenne, Győri asszony. „Egyetértünk gyakorlatilag mindennel, amit a biztos a ma esti plenáris ülésen elmondott”."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand, fru Győri, hr. Barnier! Disse forhandlinger, der foregår lige nu, er ikke en juridisk forhandling, men derimod en virkelig politisk forhandling. Det er en forhandling om fremtidens finansielle regulering i Europa. Det er kulminationen på et aspekt af det arbejde, som Parlamentet har udført i samarbejde med Rådet under ledelse af Kommissionen. Jeg vil derfor tale rent ud af posen. For os handler det ikke om at give sig hen i en eller anden form for revolution eller at vise muskler bare for sjov. Det handler om at sikre, at den ånd, der herskede over aftalerne mellem Rådet og Parlamentet faktisk bliver respekteret. Det er ikke en lektion i jura. Teksten betyder intet. Vi kender teksten. Det, der er vigtigt, er den måde, som denne tekst vil blive fortolket ved anvendelsen. Jeg vil i denne forbindelse takke kommissæren for hans klare tale. Vi har aldrig forsøgt at sætte spørgsmålstegn ved Kommissionen, og kommissærens indlæg er fuldt ud i overensstemmelse med Parlamentets ønsker. Vi taler om en politisk beslutning, som består i at sige, at disse institutioner er blevet oprettet, så vi skal tildele dem de konkrete ressourcer, således at de kan fungere efter hensigten’ Jeg mener imidlertid, at vi ikke blot bør nære tvivl om, men ligeledes bør være mistænksomme over for den måde, hvorpå disse bestemmelser faktisk er blevet gennemført af en række medlemsstater, nemlig af dem, der ønsker, at det europæiske tilsyn går i opløsning, og at finansiel regulering på EU-plan hindres. Det er det, vi udtaler os imod, fordi vi mener, at vi må være blevet snydt i forhandlingerne om tilsyn, hvis det havde været tilfældet. Forhandlingerne var lange og seje. Alle gik på kompromis. Det belgiske formandskab udførte et beundringsværdigt stykke arbejde, og kommissæren gav arbejdet et helt ekstraordinært skub. I dag kunne vi stå med institutioner uden en effektiv tyngde som følge af den lave status for de tjenestemænd, der udnævnes, som følge af det forhold, at medlemsstaterne ikke valgte de bedste, og måske som følge af, at lønningerne ikke var attraktive. Under alle omstændigheder har Parlamentet i dag brug for et konkret svar. Jeg er nødt til at sige, at på trods af det venskab, jeg føler, at vi har, da jeg har siddet på samme række, i samme gruppe og i det samme udvalg som Dem, fru minister, er den skrivelse, som jeg har set, og som jeg indrømmer kun er et første udkast, utilstrækkelig. Jeg vil give Dem svaret fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater). Det er enkelt. De siger på vegne af Rådet, at De fuldt ud støtter det, som kommissæren lige har sagt. Jeg kan sige Dem, at det for os vil være en tilfredsstillende erklæring. Kommissærens redegørelse er præcis. Den omhandler problemer med menneskelige og finansielle ressourcer. I Deres skrivelse bliver der nødt til at stå: "Vi tilslutter os stort set alt det, som kommissæren har sagt". Dette er meget vigtig, fru Győri. Vi er enige i stort set alt det, som kommissæren har sagt på plenarmødet her i aften."@da2
lpv:translated text
"− Fru talman, fru Győri, herr Barnier! Debatten är just nu inte en rättslig debatt utan en verkligt politisk debatt. Den handlar om den framtida finansregleringen i Europa. Det är kulmen på en aspekt av det arbete som parlamentet har gjort i samarbete med rådet under ledning av kommissionen. Jag ska därför vara mycket tydlig. För oss handlar det inte om någon sorts revolution eller om att visa våra muskler för skojs skull. Det handlar om att se till att den anda som rådde över avtalen mellan rådet och parlamentet verkligen respekteras. Det är inte en lektion i juridik. Texterna spelar ingen roll. Vi känner till dem. Det som spelar någon roll är sättet som dessa texter kommer att verkställas. I detta avseende vill jag tacka kommissionsledamoten för att han har talat klarspråk. Vi har aldrig haft för avsikt att ifrågasätta kommissionen, och det som kommissionsledamoten säger ligger helt i linje med parlamentets önskemål. Vi talar här om en politisk handling som består av att man säger: ”Institutionerna har inrättats, så vi måste ge dem konkreta resurser så att de kan fungera väl.”. Jag tror dock att vi inte bara hyser tvivel om utan även misstänksamhet mot det sätt på vilket dessa bestämmelser har tillämpats i vissa medlemsstater, i de länder som vill riva upp den europeiska tillsynen och förhindra finansreglering på europeisk nivå. Det är det vi motsätter oss, eftersom vi tror att vi, om så hade varit fallet, skulle ha blivit lurade i förhandlingarna om tillsyn. Förhandlingarna var långa och svåra. Alla fick göra kompromisser. Det belgiska ordförandeskapet har gjort ett anmärkningsvärt arbete och kommissionsledamoten uppvisade en fantastisk handlingskraft. I dag finns risk för att vi får institutioner som inte har någon verklig makt: på grund av de rekryterade medarbetarnas låga status, på grund av det faktum att medlemsstaterna inte har valt de bästa, och kanske på grund av att lönerna inte var attraktiva. Hur som helst behöver parlamentet i dag ett konkret svar. Fru minister, trots den vänskap jag känner för dig efter att ha suttit på samma bänk, i samma grupp och i samma utskott som du, måste jag säga att den skrivelse som jag har tagit del av och som jag bara anser är ett första utkast, är bristfällig. Jag vill ge dig gruppen för Europeiska folkpartiets (kristdemokrater) svar. Det är enkelt. Du säger på rådets vägnar att du helt stöder det som kommissionsledamoten just sade. För oss räcker detta. Kommissionsledamotens uttalande är precist. Det tar upp problemen med personalmässiga och finansiella resurser. I din skrivelse måste stå: ”Vi håller med om praktiskt taget allt kommissionsledamoten har sagt”. Fru Győri, detta är mycket viktigt. Vi håller med om praktiskt taget allt kommissionsledamoten har sagt i kammaren i kväll."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Győri, arvoisa komission jäsen Barnier, tämä nyt käymämme keskustelu ei ole oikeudellinen keskustelu; se on todellinen poliittinen keskustelu. Se on keskustelu Euroopan finanssialan sääntelyn tulevaisuudesta. Se on parlamentin neuvoston kanssa, komission ohjauksessa, tekemän työn yhden osan huipentuma. Sen vuoksi aion puhua suoraan. Meille kyse ei ole jonkinlaiseen vallankumoukseen heittäytymisestä tai muskeleidemme esittelystä huvin vuoksi. Kyse on sen varmistamisesta, että henkeä, joka vallitsi neuvoston ja parlamentin välisiä sopimuksia tehtäessä, todella kunnioitetaan. Kyse ei ole poliittisesta oppitunnista. Teksteillä ei ole merkitystä. Tunnemme tekstit. Merkitystä on tavalla, jolla nämä tekstit pannaan täytäntöön. Tältä osin haluan kiittää komission jäsentä hänen puheenvuoronsa selkeydestä. Emme koskaan ole pyrkineet kyseenalaistamaan komissiota, ja komission jäsenen sanat ovat täysin yhdenmukaisia parlamentin toiveiden kanssa. Puhumme poliittisesta teosta, jonka sanoma on tämä: "Nämä elimet on perustettu, joten meidän on annettava niille konkreettiset resurssit asianmukaista toimintaa varten." Silti meillä on kuitenkin epäluuloja, ei pelkkiä epäilyksiä, tavasta, jolla nämä säädökset on tosi asiassa pantu täytäntöön joissakin jäsenvaltioissa, niissä, jotka haluavat purkaa unionin valvontaa ja estää finanssialan sääntelyn unionin tasolla. Tätä me vastustamme, koska katsomme, että jos näin on tapahtunut, meitä on huijattu valvontaa koskeneissa neuvotteluissa. Neuvottelut olivat pitkät; ne olivat vaikeat. Kaikki tekivät kompromisseja. Belgia teki puheenjohtajavaltiona hienoa työtä, ja komission jäsen sysäsi asiaa poikkeuksellisella tavalla eteenpäin. Nyt vaarana on, ettei näillä viranomaisilla ole todellista valtaa; nimitetyn henkilöstön alhaisen aseman takia, sen takia, etteivät jäsenvaltiot valinneet parhaita, ja ehkä sen takia, etteivät palkat olleet houkuttelevia. Joka tapauksessa parlamentti tarvitsee tänään konkreettisen vastauksen. Arvoisa ministeri, minun on sanottava teille, huolimatta teitä kohtaan tuntemastani ystävyydestä sen takia, että olemme istuneet samalla penkillä, samassa ryhmässä ja samassa valiokunnassa, että kirje, jonka olen nähnyt ja joka, myönnän kyllä, on vain ensimmäinen luonnos, on riittämätön. Annan teille Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraattien) vastauksen. Se on yksinkertainen. Sanoitte, neuvoston puolesta, että yhdytte täysin komission jäsenen puheenvuoroon. Voin sanoa, että meille tämä on tyydyttävä julkilausuma. Komission jäsenen ilmaisema kanta on täsmällinen. Siinä käsitellään henkilöstöresursseja ja määrärahoja. Kirjeessänne on todettava: "Yhdymme lähes kaikkeen komission jäsenen sanomaan." Hyvä puheenjohtaja Győri, tämä on erittäin tärkeää. Yhdymme lähes kaikkeen, mitä komission jäsen sanoi täysistunnossa tänä iltana."@fi7
lpv:translated text
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw Győri, mijnheer Barnier, dit is geen juridisch maar een echt politiek debat. Het is een debat over de toekomst van Europa op het gebied van financiële regelgeving. Het is het eindresultaat van een deel van het werk dat het Parlement samen met de Raad en onder leiding van de Commissie heeft verricht. Ik zal dus heel duidelijk zijn. Het gaat er ons niet om ons te vermaken met een soort revolutie of het tonen van onze spierballen. Het gaat erom ervoor te zorgen dat de aan de akkoorden tussen de Raad en het Parlement ten grondslag liggende geest effectief wordt gerespecteerd. Het is geen les in recht. Het gaat niet om de teksten. Die kennen we. Wat telt, is de manier waarop deze teksten in werking zullen worden gesteld. In dit opzicht bedank ik de commissaris voor zijn duidelijke woorden. Wij hebben de Commissie nooit betwist en de woorden van de commissaris sluiten helemaal aan bij de wensen van het Parlement. Het betreft een politieke daad waarmee wordt gezegd: "Deze instellingen zijn opgericht en nu moeten wij ze de concrete middelen geven om te kunnen functioneren." Welnu, wij koesteren argwaan – ik denk niet dat we slechts twijfels hebben – ten aanzien van de manier waarop deze bepalingen effectief zijn uitgevoerd door een aantal lidstaten, door hen die het Europees toezicht willen ontmantelen, die financiële regelgeving op Europees niveau willen voorkomen. Daar verzetten wij ons tegen omdat we van mening zijn dat als dit het geval was geweest, wij bij de onderhandelingen over het toezicht zouden zijn beduveld. Deze onderhandelingen waren lang en moeizaam. Iedereen heeft compromissen gesloten. Het Belgische voorzitterschap heeft opmerkelijk werk verricht, de commissaris heeft een enorme impuls gegeven, maar nu zouden we kunnen worden geconfronteerd met instellingen die in werkelijkheid geen enkele macht hebben: omdat het aangestelde personeel een lage status heeft, omdat de lidstaten niet de beste kandidaten hebben gekozen en misschien omdat de salarissen niet aantrekkelijk waren. Het Parlement moet nu in ieder geval een concreet antwoord krijgen en ik moet u zeggen, mevrouw de minister – ondanks mijn gevoelens van vriendschap voor u omdat wij in dezelfde banken, in dezelfde fractie en commissie hebben gezeten – dat de brief die ik heb gezien en waarvan ik weliswaar moet toegeven dat deze slechts een eerste versie is, niet volstaat. Ik zal u het simpele antwoord van de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) geven. U zegt namens de Raad dat u de zojuist door de commissaris gedane uitspraken woord voor woord onderschrijft. Ik kan u meedelen dat dit voor ons een bevredigende verklaring zal zijn. De verklaring van de commissaris is nauwkeurig. Daarin worden problemen op het gebied van personele en financiële middelen behandeld. In uw brief moet staan: "Wij zijn het eens met vrijwel alle uitspraken van de commissaris." Mevrouw Győri, dit is bijzonder belangrijk. Wij zijn het eens met vrijwel alle uitspraken van de commissaris vanavond, tijdens deze vergadering."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Barnier, η σημερινή συζήτηση δεν είναι συζήτηση νομικού χαρακτήρα, αλλά ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Είναι μια συζήτηση για το μέλλον της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη. Είναι η κορύφωση μιας πτυχής του έργου του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής. Θα είμαι λοιπόν απολύτως ξεκάθαρος. Κατά τη δική μας άποψη, το θέμα δεν είναι να κάνουμε κάποιο είδος επανάστασης ή να επιδείξουμε τη δύναμή μας έτσι για πλάκα. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη το πνεύμα που κυριάρχησε στη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Δεν κάνουμε μάθημα νομικής. Τα κείμενα δεν έχουν σημασία. Γνωρίζουμε τα κείμενα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν πρακτικά αυτά τα κείμενα. Κατά την έννοια αυτή, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη σαφήνεια της τοποθέτησής του. Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να αμφισβητήσουμε την Επιτροπή, γι’ αυτό οι δηλώσεις του κυρίου Επιτρόπου είναι απολύτως σύμφωνες με τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Μιλούμε εν προκειμένω για μια πολιτική πράξη η οποία συνίσταται στο να πούμε το εξής: «Τα όργανα αυτά έχουν συσταθεί, πρέπει τώρα να τους προσφέρουμε τους συγκεκριμένους πόρους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά». Εντούτοις, νομίζω ότι δεν έχουμε απλώς αμφιβολίες αλλά και υποψίες για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις αυτές από ορισμένα κράτη μέλη, από όσους επιθυμούν να αποδιαρθρώσουν το ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας και να αποτρέψουν τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η απόπειρα στην οποία αντιτασσόμαστε, διότι πιστεύουμε ότι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα σήμαινε ότι εξαπατηθήκαμε στις διαπραγματεύσεις για την εποπτεία. Οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν μακρές και δύσκολες. Όλοι κάναμε συμβιβασμούς. Η βελγική Προεδρία έκανε πολύ αξιόλογη δουλειά και η Επιτροπή προσέφερε εξαιρετική ώθηση. Σήμερα, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε στη δημιουργία θεσμικών οργάνων χωρίς ουσιαστική εξουσία: λόγω της χαμηλής βαθμίδας του διοριζόμενου προσωπικού· λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη δεν επέλεξαν τους αρίστους και ίσως επειδή οι μισθοί δεν ήταν ελκυστικοί. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το Κοινοβούλιο χρειάζεται μια συγκεκριμένη απάντηση. Κυρία υπουργέ, οφείλω να πω ότι, παρά τα αισθήματα φιλίας που τρέφω για το πρόσωπό σας, καθώς καθίσαμε στα ίδια έδρανα και υπήρξαμε μέλη της ίδιας πολιτικής ομάδας και της ίδιας επιτροπής, η επιστολή, την οποία είδα και η οποία, ομολογουμένως, αποτελεί απλώς προσχέδιο, είναι ανεπαρκής. Θα σας δώσω την απάντηση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Είναι απλή. Λέτε, εξ ονόματος του Συμβουλίου, ότι συμφωνείτε πλήρως με τα όσα μόλις ανέφερε ο κ. Επίτροπος. Μπορώ να σας πω ότι, κατά τη δική μας άποψη, αυτή η δήλωση είναι ικανοποιητική. Η δήλωση του κ. Επιτρόπου είναι ακριβής. Αναφέρεται στα προβλήματα σε σχέση με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Η επιστολή σας πρέπει να δηλώνει το εξής: «Συμφωνούμε με όλα όσα δήλωσε ο Επίτροπος». Κυρία Győri, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε με όλα όσα δήλωσε απόψε ο κ. Επίτροπος στην Ολομέλεια."@el10
lpv:translated text
". Priekšsēdētājas kundze kundze kungs! Šīs debates pašlaik nav juridiskas debates, tās ir īstas politiskas debates. Tās ir debates par finanšu regulējuma nākotni Eiropā. Tā ir Parlamenta kopā ar Padomi Komisijas vadībā veiktā darba viena aspekta kulminācija. Tāpēc es vēlos runāt pavisam skaidri. Mums tas nenozīmē nodošanos kādai revolūcijai vai savu muskuļu izrādīšanai vienkārši prieka pēc. Mums tas nozīmē, ka gars, kas valdījis nolīgumos starp Padomi un Parlamentu, faktiski tiek respektēts. Šī nav mācību stunda tiesībās. Dokumenti nav svarīgi. Mēs zinām dokumentus. Nozīme ir veidam, kādā šie dokumenti tiks īstenoti. Šajā saistībā es vēlos pateikties komisāram par viņa runas skaidrību. Mēs nekad neesam mēģinājuši apšaubīt Komisiju, un vārdi, ko teica komisārs, pilnīgi atbilst Parlamenta vēlmēm. Mēs te runājam par politisku aktu, kura jēgu izsaka teikums: „Šīs iestādes ir izveidotas, tāpēc mums tām jādod konkrēti resursi, lai pareizi funkcionētu.” Taču, manuprāt, mums ir ne tikai vienkārši šaubas, bet arī aizdomas par veidu, kā šos noteikumus faktiski ir īstenojušas vairākas dalībvalstis, tās, kuras vēlas izjaukt Eiropas uzraudzību un novērst finanšu regulēšanu Eiropas līmenī. Tieši pret to mēs skaidri iebilstam, jo uzskatām, ka gadījumā, ja tā būtu noticis, mēs būtu piemānīti sarunās par uzraudzību. Sarunas bija ilgas; tās bija grūtas. Ikviens izdarīja kompromisus. Beļģijas prezidentūra padarīja ievērojamu darba daļu, un komisārs sniedza ārkārtēju stimulu. Šodien mēs būtu varējuši saskarties ar iestādēm bez efektīvām pilnvarām: iecelto darbinieku zemā statusa dēļ tāpēc, ka dalībvalstis neizvēlējās vislabākos, un, iespējams, tāpēc, ka atalgojums nebija pievilcīgs. Katrā gadījumā šodien Parlamentam vajadzīga konkrēta atbilde. Ministre, man ir pienākums teikt, ka, lai gan jūtu pret jums draudzību, tā kā esmu sēdējis uz tā paša sola, tajā pašā grupā un tajā pašā komitejā, kur jūs, tomēr vēstule, kuru esmu redzējis un kura, es pieļauju, ir tikai pirmais uzmetums, nav atbilstoša. Es došu jums Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupas atbildi. Tā ir vienkārša. Jūs sakāt Padomes vārdā, ka jūs pilnīgi atbalstāt, ko komisārs tikko kā teica. Es jums varu teikt, ka mums tas būs apmierinošs paziņojums. Komisāra sniegtais paziņojums ir precīzs. Tas runā par cilvēku un finanšu resursiem. Jūsu vēstulei jāpaziņo: „Mēs faktiski piekrītam visam, ko komisārs teica”. kundze, tas ir ļoti svarīgi. Mēs faktiski piekrītam visam, ko šovakar komisārs teica plenārsēdē."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Frau Präsidentin, Frau Győri, Herr Barnier, bei der Debatte, die wir hier führen, geht es nicht um rechtliche Fragen; es geht hier um wahrhaft politische Fragen. Bei dieser Debatte geht es um die Zukunft der Finanzmarktregulierung in Europa. Die Debatte ist der krönende Abschluss eines Teils der Arbeit, die das Parlament zusammen mit dem Rat und angestoßen durch die Kommission geleistet hat. Ich werde daher eine klare Sprache wählen. Für uns geht es nicht darum, eben mal zum Spaß eine Art Revolution loszutreten oder die Muskeln spielen zu lassen. Worum es geht ist, dafür zu sorgen, dass der Geist, von dem die Vereinbarungen zwischen dem Rat und dem Parlament geprägt waren, tatsächlich respektiert wird. Es ist keine Lektion in Recht. Es geht nicht um die Texte. Die Texte kennen wir. Worum es geht, ist die Art und Weise, wie diese Texte umgesetzt werden sollen. Diesbezüglich möchte ich dem Herrn Kommissar für die Klarheit seiner Worte danken. Es war nie unsere Absicht, Zweifel an der Kommission zu äußern, und die Aussagen des Herrn Kommissars liegen ganz und gar mit den Wünschen des Parlaments auf einer Linie. Es geht hier um einen politischen Akt, der darin besteht zu sagen: „Diese Institutionen sind geschaffen worden, also müssen wir ihnen auch die konkreten Mittel an die Hand geben, die sie für ihre Arbeit brauchen.“ Allerdings hegen wir einen gewissen Argwohn – und ich glaube, dass es sich dabei nicht nur um Zweifel handelt – hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Bestimmungen tatsächlich von einer Reihe von Mitgliedstaaten umgesetzt wurden, von denen, die die Schaffung der europäischen Finanzaufsicht rückgängig machen und eine Regulierung des Finanzsektors auf europäischer Ebene verhindern wollen. Dagegen wenden wir uns, denn wenn dem so gewesen wäre, hätten wir das Gefühl, bei den Verhandlungen über die Finanzaufsicht hinters Licht geführt worden zu sein. Die Verhandlungen waren langwierig, und sie waren schwierig. Alle haben Zugeständnisse gemacht. Der belgische Ratsvorsitz hat eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, der Herr Kommissar hat überaus tatkräftige Unterstützung gewährt, und doch könnten wir es heute mit Institutionen zu tun haben, die in Wirklichkeit über keinerlei Macht verfügen: weil das ernannte Personal nicht den ihm gebührenden Status hat, weil die Mitgliedstaaten nicht die besten Leute ausgewählt haben und weil vielleicht die Gehälter nicht attraktiv waren. Auf jeden Fall erwartet das Parlament heute eine konkrete Antwort, und ich muss Ihnen, Frau Ministerin, – bei aller freundschaftlichen Verbundenheit aufgrund unserer gemeinsamen Zeit im Parlament, in der Fraktion und im Ausschuss – sagen, dass das Schreiben, das mir zur Kenntnis gelangt ist und von dem ich gerne annehmen möchte, dass es sich dabei lediglich um einen ersten Entwurf handelt, nicht ausreicht. Ich werde Ihnen die Antwort der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) geben. Sie ist ganz einfach. Sie sagen, im Namen des Rates, dass Sie die Erklärung, die der Herr Kommissar soeben abgegeben hat, voll und ganz unterschreiben, dann kann ich Ihnen versichern, dass wir mit dieser Erklärung zufrieden sein werden. Die Erklärung, die der Herr Kommissar abgegeben hat, ist eindeutig. In ihr geht es um Probleme im Zusammenhang mit personellen und finanziellen Mitteln. Ihr Schreiben muss klar zum Ausdruck bringen: „Wir stimmen der Erklärung in allen Punkten zu“. Frau Győri, das ist sehr wichtig. Wir stimmen der Erklärung, die der Herr Kommissar heute Abend im Plenum abgegeben hat, in allen Punkten zu."@de9
lpv:translated text
". Señora Presidenta, señora Győri, señor Barnier, este debate ahora mismo no es un debate jurídico, es un auténtico debate político. Es un debate sobre el futuro de la normativa financiera en Europa. Es la culminación de un aspecto del trabajo realizado por el Parlamento, junto con el Consejo, bajo la dirección de la Comisión. Así que voy a ser bastante claro. Para nosotros, no se trata de permitir una especie de revolución o de enseñar nuestros bíceps solo por diversión. Se trata de asegurar que el espíritu que ha conducido los acuerdos entre el Consejo y el Parlamento, de hecho, se respete. No es una lección de Derecho. Los documentos no importan. Conocemos los documentos. Lo que importa es la forma en que esos documentos se ponen en práctica. A este respecto, quisiera agradecer al señor Comisario que haya sido tan claro en su discurso. Nunca hemos tratado de poner en duda a la Comisión, y las palabras del señor Comisario coinciden totalmente con los deseos del Parlamento. Estamos hablando de un acto político que consiste en decir: «Estas instituciones han sido establecidas, así que debemos darles los recursos concretos para que funcionen correctamente». Con todo, creo que no tenemos solo dudas sino además sospechas de la forma en que se están aplicando realmente estas disposiciones por parte de algunos Estados miembros, por parte de los que desean desenmarañar la supervisión europea y evitar la regulación financiera a nivel europeo. Estamos denunciando eso mismo, porque creemos que, si hubiese sido ese el caso, nos habrían defraudado en las negociaciones sobre la supervisión. Las negociaciones han durado mucho; han sido difíciles. Todo el mundo se ha comprometido. La Presidencia belga ha hecho un trabajo excelente y el señor Comisario ha dado un impulso extraordinario. Hoy nos podríamos enfrentar a instituciones sin ningún poder efectivo: debido al bajo estatus del personal nombrado; debido al hecho de que los Estados miembros no escogieron lo mejor y quizás porque los salarios no eran atractivos. Pase lo que pase, hoy el Parlamento necesita una respuesta concreta. Señora Ministra, me siento obligado a decir que, pese a la amistad que me une a usted, habiéndome sentado en el mismo tribunal, en el mismo grupo y en la misma comisión que usted, la carta que he visto y que admito que es solo un primer borrador, es inadecuada. Le daré la respuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Es muy sencillo. Usted dice, en nombre del Consejo, que respalda plenamente lo que acaba de decir el señor Comisario. Le aseguro que, para nosotros, esta será una declaración satisfactoria. La declaración que ha hecho el señor Comisario es precisa. Afronta los problemas relacionados con los recursos humanos y financieros. Su carta tiene que decir esto: «Estamos de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho el señor Comisario». Señora Győri, esto es muy importante. Estamos de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho el señor Comisario en el pleno esta noche."@es21
lpv:translated text
". Madam President, Mrs Győri, Mr Barnier, this debate right now is not a legal debate; it is a true political debate. It is a debate on the future of financial regulation in Europe. It is the culmination of one aspect of the work conducted by Parliament, with the Council, under the guidance of the Commission. I am therefore going to be quite clear. For us, it is not about indulging in some sort of revolution or showing our biceps just for fun. It is about ensuring that the spirit that presided over the agreements between the Council and Parliament is, in fact, respected. It is not a lesson in law. The texts do not matter. We know the texts. What matters is the way in which these texts will be put into effect. In this regard, I would like to thank the Commissioner for the clarity of his speech. We have never sought to call the Commission into question, and the words spoken by the Commissioner are totally in accordance with the wishes of Parliament. We are talking here about a political act that consists in saying: ‘These institutions have been established, so we must give them the concrete resources to function properly.’ Yet, I think that we do not simply have doubts but also suspicions about the way in which these provisions have in fact been implemented by a number of Member States, by those that wish to unravel European supervision and prevent financial regulation at European level. That is what we are speaking out against, because we believe that, if that had been the case, we would have been cheated in the negotiations on supervision. The negotiations were long; they were difficult. Everyone made compromises. The Belgian Presidency did some remarkable work and the Commissioner provided extraordinary impetus. Today, we could be faced with institutions without effective power: due to the low status of the staff appointed; due to the fact that the Member States did not choose the best, and perhaps because the salaries were not attractive. In any event, today Parliament needs a concrete answer. Minister, I am bound to say that, despite the friendship that I feel for you, having sat on the same bench, in the same group and on the same committee as you, the letter, which I have seen and which, I admit, is only a first draft, is inadequate. I will give you the response of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats). It is simple. You say, on behalf of the Council, that you fully endorse what the Commissioner has just said. I can tell you that, for us, this will be a satisfactory declaration. The statement made by the Commissioner is precise. It deals with problems of human and financial resources. Your letter needs to state: ‘We agree with virtually everything the Commissioner said’. Mrs Győri, this is very important. We agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening."@en4
lpv:translated text
". Senhora Presidente, Senhora Ministra Győri, Senhor Comissário Michel Barnier, o que temos actualmente não é um debate sobre questões legais, mas sim um verdadeiro debate político. Um debate sobre o futuro da regulação financeira na Europa. É o culminar de um dos aspectos do trabalho realizado pelo Parlamento, com o Conselho, sob a orientação da Comissão. Por isso, serei bastante claro. Para nós, não se trata de nos deleitar com alguma espécie de revolução ou de mostrar os nossos músculos por mera diversão. Trata-se antes de garantir que o espírito que norteou os acordos entre o Conselho e o Parlamento seja, de facto, respeitado. Não se trata de uma aula de direito. Os textos não interessam. Nós conhecemo-los bem. O que conta é a forma como estes textos serão aplicados. Neste sentido, gostaria de agradecer ao Comissário pela clareza do seu discurso. Nunca procurámos envolver a Comissão nesta questão, e as palavras proferidas pelo Comissário estão em pleno acordo com os desideratos do Parlamento. O que queremos transmitir é um acto político que consiste em afirmar: "Estas instituições foram estabelecidas, por isso temos de lhes dar os recursos concretos para que possam funcionar correctamente." No entanto, penso que não temos apenas dúvidas, mas também suspeitas sobre a forma como estas disposições foram, de facto, aplicadas por uma série de Estados-Membros, por aqueles que pretendem desfazer a supervisão europeia e evitar a regulação financeira a nível europeu. É contra isto que nos insurgimos, porque acreditamos que, se tivesse sido esse o caso, teríamos sido enganados nas negociações sobre a supervisão. As negociações foram longas; foram difíceis. Todos fizeram cedências. A Presidência belga fez um trabalho digno de nota e o Comissário deu um impulso extraordinário. Hoje poderíamos estar perante instituições sem poder efectivo: devido ao baixo estatuto dos funcionários nomeados; devido ao facto de os Estados-Membros não terem escolhido os melhores, e provavelmente porque os salários não eram atractivos. Seja como for, o Parlamento necessita hoje de uma resposta concreta. Senhora Ministra, vejo-me obrigado a dizer, apesar da amizade que nos une por termos partilhado a mesma bancada, o mesmo grupo e a mesma comissão, que a carta que vi e que, devo dizer, é apenas um primeiro esboço, é inadequada. Trago-lhe a resposta do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos). É simples. A Senhora Ministra refere, em nome do Conselho, que apoia plenamente o que o Comissário acabou de referir. Posso dizer-lhe que, para nós, esta será uma declaração satisfatória. A declaração proferida pelo Comissário é precisa. Tem a ver com problemas de recursos humanos e financeiros. O que a sua carta precisa de dizer é isto: "Concordamos praticamente com tudo o que o Comissário referiu." Senhora Ministra Győri, isto é muito importante. Concordamos praticamente com tudo o que o Comissário referiu em plenário, esta tarde."@pt17
lpv:translated text
". Signora Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio Győri, Commissario Barnier, la discussione in corso non è di natura giuridica, bensì meramente politica. Si parla del futuro della regolamentazione finanziaria in Europa, il punto culminante dei lavori condotti dal Parlamento di concerto con il Consiglio e sotto l’egida della Commissione. Eviterò dunque i giri di parole. Non ci interessa scatenare una sorta di rivoluzione o dare una prova di forza; ci preme piuttosto assicurare che lo spirito soggiacente gli accordi tra Consiglio e Parlamento si preservi, nella realtà dei fatti, intatto. Non si tratta di una lezione di diritto. I testi non contano, sono noti, ma sono importanti le modalità di attuazione di tali testi. Su questo punto, desidero ringraziare il Commissario per la chiarezza del suo intervento. Non abbiamo mai cercato di mettere in discussione l’operato della Commissione, e le parole del signor Commissario rispecchiano perfettamente gli auspici del Parlamento. Al centro di questo dibattito vi è un atto politico, ovvero riconoscere la necessità di risorse adeguate per il corretto funzionamento delle nuove istituzioni. Non nutriamo soltanto dubbi, ma finanche sospetti sul modo in cui tali disposizioni sono state attuate da alcuni Stati membri, da quanti desiderino smantellare l’assetto di vigilanza europeo ed evitare la regolamentazione finanziaria a livello di Unione. È questo il punto su cui obiettiamo. Se così fosse, dovremmo infatti ritenere di essere stati beffati durante le trattative sulla vigilanza, che sono state lunghe e difficoltose e hanno richiesto a tutte le parti coinvolte un compromesso. La Presidenza belga ha svolto un ottimo lavoro, mentre il signor Commissario ha impartito uno slancio straordinario al processo. Oggi potremmo ritrovarci di fronte istituzioni prive di poteri effettivi per il basso profilo del personale assunto, che gli Stati membri non hanno scelto tra i migliori, e forse per la scarsa appetibilità degli stipendi. Ad ogni modo, oggi il Parlamento richiede una risposta concreta. Signora Ministro, nonostante l’amicizia che ci lega per essere stati colleghi di gruppo e di commissione, sono costretto a dirle che la lettera che ho visto – e che ammetto essere una prima bozza – risulta inadeguata. La risposta del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) è semplice. Signora Ministro, lei afferma a nome del Consiglio di condividere pienamente le parole del Commissario. Da parte nostra, una simile dichiarazione sarebbe soddisfacente, considerando che l’intervento del Commissario è stato preciso e ha affrontato i problemi legati alle risorse umane e finanziarie: la sua lettera deve dunque contenere un sostanziale assenso alle parole del Commissario, signora Ministro; è molto importante. Condividiamo sostanzialmente tutte le osservazioni formulate dal Commissario nella plenaria di questa sera."@it12
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, cet instant n’est pas un instant de débat juridique: c’est un vrai débat politique. C’est celui de l’avenir de l’Europe en matière de régulation financière. C’est l’aboutissement d’une partie des travaux qui ont été menés par le Parlement, avec le Conseil et sous l’impulsion de la Commission. Je vais donc être très clair. Il ne s’agit pas pour nous de nous amuser à faire une espèce de révolution ou de montrer des biceps. Il s’agit de faire en sorte que l’esprit qui a présidé aux accords entre le Conseil et le Parlement soit effectivement respecté. Ce n’est pas une leçon de droit. Peu importent les textes. Les textes, nous les connaissons. Ce qui compte, c’est la façon dont ces textes seront mis en vigueur. À cet égard, je voudrais remercier le commissaire pour la clarté de son propos. Jamais nous n’avons mis en cause la Commission et les formules qui ont été prononcées par le commissaire vont totalement dans le sens de ce que souhaite le Parlement. Il s’agit d’un acte politique, consistant à dire: «ces institutions sont mises en place, nous devons leur donner les moyens concrets de fonctionner». Or, nous avons – et je pense que ce ne sont pas simplement des doutes – des suspicions sur la façon dont ces dispositions ont été effectivement mises en place par un certain nombre d’États membres, par ceux qui veulent détricoter la supervision européenne, ceux qui veulent empêcher une régulation financière au niveau européen. C’est contre cela que nous nous élevons parce que nous estimons que, s’il en avait été ainsi, nous aurions été floués dans la négociation sur la supervision. Elle a été longue, elle a été difficile. Chacun a fait des compromis. Nous avons eu un travail remarquable de la Présidence belge, une impulsion extraordinaire du commissaire et, aujourd’hui, on pourrait se trouver face à des institutions qui n’auraient, en réalité, aucun pouvoir: par l’infériorisation des personnels qui sont désignés, par le fait que les États membres n’ont pas choisi les meilleurs, peut-être parce que les rémunérations n’étaient pas attractives. En tout cas, aujourd’hui, il faut apporter une réponse concrète au Parlement et je dois vous dire, Madame la Ministre – en dépit de l’amitié que j’ai pour vous puisque nous avons siégé sur les mêmes bancs, dans le même groupe et dans la même commission –, que la lettre dont j’ai eu connaissance, dont je voudrais admettre que ce ne soit qu’un premier n’est pas suffisante. Je vais, moi, vous donner la réponse du PPE. Elle est simple. Vous dites, au nom du Conseil, que vous souscrivez mot pour mot à la déclaration qui vient d’être faite par le commissaire et je peux vous dire que, pour nous, ce sera une déclaration satisfaisante. La déclaration du commissaire est précise. Elle traite des problèmes de ressources humaines, de ressources financières; ce qu’il faut c’est que votre lettre précise: «nous approuvons, au mot près, la déclaration». Madame, c’est très important. Nous approuvons, au mot près, la déclaration qui a été faite ce soir en séance par le commissaire."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.17.3-231-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph