Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-148-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.15.3-148-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the particular point I want to make is that on too many occasions we have seen the sanctuary of our free societies in the West abused by extremists who eventually return to their home countries, hostile to our values and bearing revolution. Yesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini. We know where that has led. Rachid Ghannouchi, who has advocated the annihilation of the state of Israel, has just returned to Tunisia after two decades in London. He regards the leadership of the Palestinian Authority as illegitimate; he supports Hamas. Hamas, of course, is an offshoot of the Muslim Brotherhood, the one well organised political group in Egypt. Such organisations build their power base by responding to the everyday needs of the people and they then consolidate their power through terror. We must take stronger measures to prevent the incubation of extremism in our own capitals and do more to reach out to legitimate civil society in places like Egypt and Tunisia with well focused assistance, including well controlled financial assistance."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chci zejména zmínit, že jsme na Západě příliš často svědky útoků na svatyně našich svobodných společností ze strany extremistů, kteří se vrátí do svých domovských zemí, s nepřátelským postojem k našim hodnotám a nesoucí revoluce. Včera bylo 32. výročí návratu ájatolláha Chomejního do Íránů z Paříže. Víme, k čemu to vedlo. Rachid Ghannouchi, jenž obhajoval zničení státu Izrael, se vrátil do Tuniska po dvou desetiletích v Londýně. Považuje vedení palestinské samosprávy za nelegitimní, podporuje Hamás. Hamás je samozřejmě odnož Muslimského bratrstva, jediné dobře organizované politické skupiny v Egyptě. Takové organizace budují svůj základ moci tím, že reagují na každodenní potřeby lidí a upevňují pak svou moc terorem. Musíme přijmout tvrdší opatření, abychom předešli líhnutí extremismu v našich hlavních městech a udělat více pro to, abychom dosáhli na legitimní občanskou společnost v místech, jako je Egypt a Tunisko, a to dobře zacílenou pomocí, včetně dobře řízenou finanční pomocí."@cs1
"(EN) Fru formand! Jeg vil gerne nævne, at vi alt for ofte har set Vestens frie samfund udnyttet som tilflugtssted af ekstremister, der i sidste ende vender tilbage til deres hjemlande, og som er fjendtligt indstillet over for vores værdier og ønsker revolution. I går var det 32 år siden, Ayatollah Khomeini vendte hjem til Iran fra Paris. Vi ved, hvad det førte til. Rachid Ghannouchi, der har slået til lyd for en udslettelse af staten Israel, er netop vendt tilbage til Tunesien efter to årtier i London. Han betragter Den Palæstinensiske Myndigheds lederskab som illegitimt, og han støtter Hamas. Hamas er naturligvis en udløber af Det Muslimske Broderskab, der er den store velorganiserede politiske gruppe i Egypten. Sådanne organisationer opbygger deres magtgrundlag ved at være lydhøre over for befolkningens daglige behov for derefter at konsolidere deres magt gennem terror. Vi skal indføre skrappere foranstaltninger for at forhindre udrugning af ekstremisme i vores hovedstæder, og vi skal gøre mere for at række ud mod legitime civilsamfund i lande som Egypten og Tunesien med velfokuseret bistand inklusive velkontrolleret finansiel bistand."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte vor allem darauf hinweisen, dass Zufluchtsstätten unserer freien Gesellschaften im Westen zu oft von Extremisten missbraucht worden sind, die schließlich in ihre Heimatländer zurückkehren, unseren Werten feindlich gegenüberstehen und eine Revolution hervorbringen. Gestern war der 32. Jahrestag der Rückkehr des damals in Paris befindlichen Ayatollah Khomeini in den Iran. Wir wissen, wozu das geführt hat. Rachid Ghannouchi, der zur Vernichtung des Staates Israel aufrief, ist nach zwei Jahrzehnten im Londoner Exil nach Tunesien zurückgekehrt. Er hält die Führungsrolle der palästinensischen Autonomiebehörde für illegitim; er unterstützt Hamas. Hamas geht natürlich aus der Muslimbruderschaft hervor, der am besten organisierten politischen Gruppe in Ägypten. Die Macht solcher Organisationen beruht darauf, dass sie auf die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen reagieren und dann ihre Macht durch Terror konsolidieren. Wir müssen verschärfte Maßnahmen ergreifen, um die Inkubation des Extremismus in unseren eigenen Hauptstädten zu verhindern und um der legitimen Zivilgesellschaft in Orten wie Ägypten und Tunesien mit gezielter Unterstützung, auch gut kontrollierter finanzieller Hilfe, unter die Arme zu greifen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το συγκεκριμένο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίναμε μάρτυρες κατάχρησης του ασύλου των ελεύθερων κοινωνιών μας στη Δύση από εξτρεμιστές οι οποίοι τελικά επέστρεψαν στην πατρίδα τους εχθρικοί προς τις αξίες μας και για να φέρουν την επανάσταση. Εχθές ήταν η 32η επέτειος της επιστροφής του αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν από το Παρίσι. Γνωρίζουμε πού οδήγησε αυτό. Ο Rachid Ghannouchi, ο οποίος υποστήριξε τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ, έχει μόλις επιστρέψει στην Τυνησία μετά από δύο δεκαετίες στο Λονδίνο. Θεωρεί την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής παράνομη και υποστηρίζει τη Χαμάς. Η Χαμάς, φυσικά, αποτελεί παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, αυτής της καλά οργανωμένης πολιτικής ομάδας στην Αίγυπτο. Τέτοιες οργανώσεις οικοδομούν τη βάση της δύναμής τους στην ανταπόκριση στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και στη συνέχεια εδραιώνουν τη δύναμή τους μέσω της τρομοκρατίας. Πρέπει να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα για την πρόληψη της επώασης εξτρεμισμού στις πρωτεύουσές μας και να πράξουμε περισσότερα ώστε να νομιμοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών σε μέρη όπως η Αίγυπτος και η Τυνησία με καλά εστιασμένη βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω ελεγχόμενης οικονομικής αρωγής."@el10
"Señora Presidenta, el tema que deseo plantear es que hemos visto en demasiadas ocasiones los abusos cometidos contra el santuario de nuestras sociedades occidentales libres por los extremistas, que posteriormente suelen regresar a sus países de origen, países que no respetan nuestros valores y alientan la revolución. Ayer se cumplió el 32º aniversario del regreso del Ayatolá Jomeini a Irán desde París. Sabemos muy bien a qué ha llevado eso. Rachid Ghannouchi, que ha defendido la aniquilación del Estado de Israel, acaba de volver a Túnez tras pasar dos décadas en Londres. Considera ilegítimo el liderazgo de la Autoridad Palestina y apoya a Hamás, que es, por supuesto, una rama de los Hermanos Musulmanes, un grupo político bien organizado que desarrolla su actividad en Egipto. Estas organizaciones obtienen su poder a base de dar respuesta a las necesidades cotidianas de la gente y lo consolidan por medio del terror. Es preciso que adoptemos medidas más contundentes para impedir la incubación del extremismo en nuestras propias capitales; también debemos invertir mayores esfuerzos y establecer los controles adecuados para que la ayuda, incluida la ayuda financiera, llegue correctamente a la sociedad civil legítima."@es21
"Lugupeetud juhataja! Eriti tahan juhtida tähelepanu sellele, et liiga palju kordi oleme näinud, kuidas meie vaba ühiskonna varjupaika läänes kuritarvitavad äärmuslased, kes pöörduvad lõpuks tagasi oma koduriikidesse, mis on meie väärtuste suhtes vaenulikult meelestatud ja mis sünnitavad revolutsiooni. Eile möödus 32 aastat sellest, kui Ayatollah Khomeini pöördus Pariisist tagasi Iraani. Teame, kuhu see on viinud. Rachid Ghannouchi, kes on toetanud Iisraeli riigi hävitamist, pöördus äsja tagasi Tuneesiasse pärast kaht Londonis veedetud aastakümmet. Ta ei pea Palestiina omavalitsuse juhtkonda õiguspäraseks, ta toetab Hamasi. Hamas on loomulikult Egiptuse hästi korraldatud poliitilise rühmituse Moslemi Vennaskonna võsu. Sellised organisatsioonid rajavad oma võimu inimeste igapäevavajadustele vastamisele ning koondavad oma võimu terrori abil. Peame võtma jõulisemad meetmed äärmusluse arenemise takistamiseks omaenda pealinnades ja tegema rohkem selleks, et jõuda hästisuunatud abi, sealhulgas hästikontrollitud finantstoetuste kaudu õiguspärase kodanikuühiskonnani sellistes kohtades nagu Egiptus ja Tuneesia."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa erityisesti, että olemme liian usein nähneet kuinka vapaiden yhteiskuntiemme muodostama turvapaikka lännessä joutuu ääriliikkeiden edustajien hyväksikäyttämäksi. He palaavat lopulta kotimaihinsa vihaten arvojamme ja suunnitellen vallankumousta. Eilen oli kulunut 32 vuotta siitä, kun Ajatollah Khomeini palasi Iraniin. Me tiedämme, mihin se on johtanut. Rašid Ghannuši, joka on vaatinut Israelin valtion lakkauttamista, on juuri palannut Tunisiaan vietettyään kaksi vuosikymmentä Lontoossa. Hän pitää palestiinalaishallinnon johtajuutta laittomana; hän tukee Hamasia. Hamas on tietysti versonut Muslimiveljeskunnasta, joka on ainoa hyvin organisoitu poliittinen ryhmä Egyptissä. Tällaiset järjestöt ovat luoneet valtansa vastaamalla ihmisten jokapäiväisiin tarpeisiin, ja sitten ne vakiinnuttavat valtansa terrorismilla. Meidän on toteutettava voimakkaampia toimia estääksemme ääriliikkeiden itämisen omissa pääkaupungeissamme ja meidän on toimittava ponnekkaammin yhteyden ottamiseksi lailliseen kansalaisyhteiskuntaan Egyptin ja Tunisian kaltaisissa paikoissa hyvin keskitetyllä tuella, mukaan luettuna hyvin hallittu talousapu."@fi7
"Madame la Présidente, le point spécifique dont je désire parler est qu’à de trop nombreuses occasions, nous avons vu le sanctuaire de nos sociétés libres d’Occident maltraité par des extrémistes qui finissent par retourner dans leur pays d’origine, hostiles à nos valeurs et réclamant la révolution. C’était hier le 32e anniversaire du retour de Paris en Iran de l’Ayatollah Khomeiny. Nous savons à quoi cela a mené. Rachid Ghannouchi, qui plaidait en faveur de la destruction de l’État d’Israël, vient de retourner en Tunisie après deux décennies passées à Londres. Il considère l’Autorité palestinienne comme illégitime; il soutient le Hamas. Le Hamas, bien entendu, est une ramification des Frères musulmans, le groupe politique bien organisé en Égypte. Ces organisations fondent leur pouvoir en répondant aux besoins quotidiens du peuple et elles le consolident ensuite par la terreur. Nous devons prendre des mesures plus sévères pour éviter l’incubation de l’extrémisme dans nos propres capitales et agir davantage pour atteindre la société civile légitime dans des endroits comme l’Égypte et la Tunisie et leur fournir une assistance bien ciblée, et notamment une aide financière bien contrôlée."@fr8
"Elnök asszony! Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy túlságosan gyakran láthatjuk, amint a nyugat szabad társadalmainak szentélyét meggyalázzák szélsőségesek, akik végül visszatérnek a saját hazájukba, amelyek ellenségesek a mi értékeinkkel szemben és forradalmat kellett elszenvedniük. Tegnap volt a 32. évfordulója annak, amikor Komeini ajatollah visszatért Iránba Párizsból. Tudjuk, hogy ez hova vezetett. Rachid Ghannouchi, aki támogatta Izrael állam megsemmisítését, most tért vissza Tunéziába két évtizedes londoni száműzetés után. Ő a Palesztin Hatóság vezetőségét illegitimnek tekinti; a Hamaszt támogatja. A Hamasz természetesen a Muzulmán Testvériség oldalhajtása, amely Egyiptom egyik jól megszervezett politikai csoportja. Az ilyen jellegű szervezetek az emberek mindennapi szükségleteire reagálva építik ki hatalmi bázisukat, majd terror alkalmazásával konszolidálják hatalmukat. Erőteljesebb intézkedéseket kell hoznunk, nehogy a szélsőségesek megvethessék a lábukat a mi fővárosainkban, és többet kell tennünk a legitim civil társadalom elérése érdekében olyan országokban mint Egyiptom és Tunézia, jól irányzott segítségnyújtással, az alaposan ellenőrzött pénzügyi támogatásokat is ide számítva."@hu11
"Signora Presidente, il punto specifico che vorrei sollevare è che abbiamo assistito troppo spesso all’abuso del santuario delle nostre società libere occidentali da parte di estremisti che finiscono poi per ritornare nei loro paesi d’origine, con un atteggiamento ostile nei confronti dei nostri valori e un desiderio di rivoluzione. Ieri ricorreva il trentaduesimo anniversario del ritorno da Parigi in Iran dell’Ayatollah Khomeini. Sappiamo quali sono state le conseguenze di questo gesto. Rachid Ghannouchi, che predica da sempre l’annientamento dello Stato di Israele, è appena rientrato in Tunisia dopo due decenni trascorsi a Londra. Considera illegittima la leadership dell’Autorità palestinese; sostiene Hamas. Hamas rappresenta ovviamente una propaggine della Fratellanza musulmana, l’unico partito politico egiziano ben organizzato. Tali organizzazioni basano il loro potere sulla soddisfazione delle necessità quotidiane della popolazione e consolidano il loro potere mediante il terrore. Dobbiamo adottate misure più risolute per prevenire l’incubazione dell’estremismo nelle nostre capitali e impegnarci maggiormente per tendere la mano alla società civile legittima di paesi quali l’Egitto e la Tunisia con aiuti mirati, compresa anche un’assistenza finanziaria adeguatamente controllata."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ypač svarbų dalyką, kad ekstremistai pernelyg dažnai piktnaudžiauja mūsų laisvos Vakarų visuomenės teikiamu prieglobsčiu ir galiausiai priešiškai nusiteikę dėl mūsų vertybių ir puoselėdami revoliucingus planus grįžta į savo kilmės šalis. Vakar buvo 32-osios ajatolos R. Khomeinio grįžimo iš Paryžiaus į Iraną metinės. Žinome, kuo tai baigėsi. Po dviejų dešimtmečių, praleistų Londone, į Tunisą ką tik grįžo Rachid Ghannouchi, kuris palaiko Izraelio valstybės sunaikinimą. Jis mano, kad Palestinos savivalda neteisėta; jis palaiko organizaciją „Hamas“. O organizacija „Hamas“, beje, yra organizacijos „Musulmonų brolija“ – gerai organizuotos, Egipte veikiančios politinės grupės – atšaka. Tokios organizacijos didina savo politinę atramą reaguodamos į kasdienius žmonių poreikius, o vėliau, pasitelkusios terorą, stiprina savo valdžios įgaliojimus. Turime imtis griežtesnių priemonių, kad užkirstume kelią ekstremizmui įsitvirtinti mūsų pačių sostinėse, ir tokiose šalyse kaip Egiptas ir Tunisas labiau stengtis įteisinti pilietinę visuomenę, visų pirma teikiant gerai orientuotą pagalbą, įskaitant tinkamai kontroliuojamą finansinę paramą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es īpaši vēlējos uzsvērt punktu, ka pārāk daudzos gadījumos mēs esam redzējuši, ka mūsu brīvo sabiedrību patvērumu negodīgi izmanto ekstrēmisti, kuri galu galā atgriežas savās izcelsmes valstīs, ir naidīgi mūsu vērtībām un izraisa revolūciju. Vakar apritēja 32. gadadiena kopš Irānā no Parīzes atgriezās Mēs zinām, kur tas noveda. kurš aizstāvējis Izraēlas valsts iznīcināšanu, tikko atgriezies Tunisijā pēc divām Londonā pavadītām desmitgadēm. Viņš uzskata Palestīniešu pārvaldi par nelikumīgu, viņš atbalsta . Tas, protams, ir kustības Musulmaņu brālība atzarojums, kas ir labi organizēta politiskā grupa Ēģiptē. Šādas organizācijas veido savu varas bāzi, reaģējot uz cilvēku ikdienas vajadzībām, un tad konsolidē savu varu, izmantojot teroru. Mums jāveic stingrāki pasākumi, lai novērstu ekstrēmisma inkubēšanu mūsu pašu galvaspilsētās, un jādara vairāk, lai aizsniegtu leģitīmo pilsonisko sabiedrību tādās vietās kā Ēģipte un Tunisija ar labi koncentrētu palīdzību, tostarp labi kontrolētu finanšu palīdzību."@lv13
"Madam President, the particular point I want to make is that on too many occasions we have seen the sanctuary of our free societies in the West abused by extremists who eventually return to their home countries, hostile to our values and bearing revolution. Yesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini. We know where that has led. Rachid Ghannouchi, who has advocated the annihilation of the state of Israel, has just returned to Tunisia after two decades in London. He regards the leadership of the Palestinian Authority as illegitimate; he supports Hamas. Hamas, of course, is an offshoot of the Muslim Brotherhood, the one well organised political group in Egypt. Such organisations build their power base by responding to the everyday needs of the people and they then consolidate their power through terror. We must take stronger measures to prevent the incubation of extremism in our own capitals and do more to reach out to legitimate civil society in places like Egypt and Tunisia with well focused assistance, including well controlled financial assistance."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het specifieke punt dat ik naar voren wil brengen, is dat we te vaak hebben gezien dat de bescherming die onze vrije samenlevingen in het Westen bieden, wordt misbruikt door van onze waarden afkerige extremisten die uiteindelijk naar hun eigen land terugkeren en daar revolutie teweegbrengen. Gisteren was het 32 jaar geleden dat ayatollah Khomeini vanuit Parijs terugkeerde naar Iran. We weten waartoe dat heeft geleid. Rachid Ghannouchi, die voorstander is van de vernietiging van de staat Israël, is na een verblijf van twee decennia in Londen zojuist teruggekeerd naar Tunesië. Hij beschouwt het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit als onwettig en steunt Hamas. Hamas is natuurlijk een vertakking van de Moslimbroederschap, de enige goed georganiseerde politieke groepering in Egypte. Dergelijke organisaties bouwen hun machtsbasis op door in te spelen op de dagelijkse behoeften van de bevolking en consolideren hun macht vervolgens door middel van terreur. We moeten krachtiger maatregelen nemen om te voorkomen dat onze eigen hoofdsteden een broedplaats voor extremisme worden en meer doen om het legitiem maatschappelijk middenveld in landen als Egypte en Tunesië de hand te reiken en gerichte hulp te bieden, waaronder goed gecontroleerde financiële steun."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Konkretna uwaga, którą chciałbym wygłosić, dotyczy tego, że zbyt często byliśmy świadkami nadużywania azylu naszych wolnych społeczeństw w krajach zachodnich przez ekstremistów, którzy ostatecznie wracają do swoich krajów, wrodzy naszym wartościom, niosąc rewolucję. Wczoraj przypadła 32. rocznica powrotu ajatollaha Chomeiniego z Paryża do Iranu. Wiemy, do czego to doprowadziło. Rachid Ghannouchi, który opowiadał się za zniszczeniem państwa Izrael, właśnie wrócił do Tunezji po spędzeniu dwóch dekad w Londynie. Uważa władze Autonomii Palestyńskiej za nielegalne, popierając Hamas. Hamas to oczywiście odgałęzienie Bractwa Muzułmańskiego, tej świetnie zorganizowanej grupy politycznej w Egipcie. Takie organizacje budują swój fundament siły poprzez reagowanie na codzienne potrzeby obywateli, a następnie wzmacniają swoją władzę za pomocą terroru. Musimy podjąć silniejsze środki, aby zapobiec dojrzewaniu ekstremizmu w naszych stolicach, i uczynić więcej, by dotrzeć do legalnego społeczeństwa obywatelskiego w takich krajach, jak Egipt i Tunezja, z dobrze dobraną pomocą, w tym dobrze kontrolowaną pomocą finansową."@pl16
"Senhora Presidente, o aspecto para que gostaria de chamar a atenção prende-se com o facto de, demasiadas vezes, termos visto o santuário das nossas sociedades livres do Ocidente ser abusivamente utilizado por extremistas que acabam por regressar aos seus países de origem, hostis aos nossos valores e transportando a revolução. Ontem foi o 32.º aniversário do regresso ao Irão, vindo de Paris, do Ayatollah Khomeini. Sabemos qual foi o resultado. Rachid Ghannouchi, que tem defendido o aniquilamento do Estado de Israel, acabou de regressar à Tunísia depois de duas décadas em Londres. Considera ilegítima a liderança da Autoridade Palestiniana; apoia o Hamas. O Hamas, claro, é um ramo da Irmandade Muçulmana, o único grupo político bem organizado no Egipto. Estas organizações constroem a sua base de poder respondendo às necessidades quotidianas das pessoas e consolidam-no depois através do terror. Temos de tomar medidas mais enérgicas para impedir a incubação do extremismo nas nossas próprias capitais e esforçarmo-nos por dar mais legitimidade à sociedade civil em países como o Egipto e a Tunísia, com um apoio bem direccionado, incluindo apoio financeiro devidamente controlado."@pt17
"Doamnă președintă, aspectul pe care doresc să-l subliniez este că am asistat de prea multe ori la abuzarea sanctuarului societăților noastre libere occidentale de extremiști care se întorc în cele din urmă în țările lor natale, ostili față de valorile noastre, și care pun la cale revoluții. Ieri a fost cea de-a 32-a aniversare a întoarcerii lui Ayatollah Khomeini din Paris în Iran. Știm la ce a dus acest lucru. Rachid Ghannouchi, care a sprijinit anihilarea statului Israel, tocmai s-a întors în Tunisia după două decade petrecute la Londra. El este de părere că calitatea de lider a autorității palestiniene este ilegitimă; acesta sprijină organizația teroristă Hamas. Hamas este desigur o ramificație a Frăției Musulmane, singurul grup politic bine organizat din Egipt. Astfel de organizații își construiesc puterea răspunzând nevoilor zilnice ale oamenilor, pe care o consolidează apoi prin teroare. Trebuie să luăm măsuri mai puternice pentru a preveni incubarea extremismului în propriile noastre capitale și să facem mai mult pentru a ajuta societatea civilă legitimă din locuri precum Egipt și Tunisia prin intermediul unui ajutor bine direcționat, inclusiv prin intermediul unui ajutor financiar controlat în mod corespunzător."@ro18
"Chcem konkrétne povedať, že pri príliš mnohých príležitostiach vidíme, že útočisko našich slobodných spoločností na Západe využívajú extrémisti, ktorí sa nakoniec vrátia do svojich rodných krajín s nenávisťou k našim hodnotám a prinesú tam revolúciu. Včera bolo 32. výročie návratu ajatoláha Chomejního z Paríža do Iránu. Vieme, k čomu to viedlo. Rašíd Ghannouchi, ktorý obhajuje zničenie štátu Izrael, sa práve vrátil do Tuniska po dvoch desaťročiach v Londýne. Vedenie Palestínskej samosprávy považuje za nelegitímne a podporuje Hamas. Hamas je, samozrejme, odnožou Moslimského bratstva, jedinej dobre organizovanej politickej skupiny v Egypte. Takéto organizácie budujú svoju mocenskú základňu prostredníctvom riešenia každodenných potrieb ľudí a potom upevňujú svoju moc pomocou násilia. Musíme prijať dôraznejšie opatrenia na predídenie inkubácii extrémizmu vo svojich hlavných mestách a musíme sa viac snažiť osloviť legitímnu občiansku spoločnosť v krajinách ako Egypt a Tunisko prostredníctvom správne cielenej pomoci vrátane dobre kontrolovanej finančnej pomoci."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi poudaril, da smo že prevečkrat bili priča temu, kako so zatočišča naših svobodnih družb na zahodu zlorabili skrajneži, ki so se sčasoma vrnili v svoje domovine, ki so sovražne do naših vrednot in prinašajo revolucijo. Včeraj je bila 32. obletnica vrnitve ajatole Homeinija iz Pariza v Iran. Vemo, kam je to pripeljalo. Rachid Ghannouchi, ki zagovarja uničenje države Izrael, se je po dveh desetletjih bivanja v Londonu pravkar vrnil v Tunizijo. Vodstvo palestinske oblasti šteje za nezakonito; podpira Hamas. Hamas je seveda veja Muslimanske bratovščine, edine dobro organizirane politične skupine v Egiptu. Takšne organizacije krepijo svoj položaj tako, da se odzivajo na vsakdanje potrebe ljudi, nato pa svojo moč utrjujejo z nasiljem. Sprejeti moramo strožje ukrepe, da bi preprečili usidranje ekstremizma v naših prestolnicah, in storiti več, da bi podprli zakonito civilno družbo v državah, kot sta Egipt in Tunizija, z dobro usmerjeno pomočjo, vključno z dobro nadzorovano finančno pomočjo."@sl20
"Fru talman! Det jag framför allt vill säga är att vi vid alltför många tillfällen har fått se hur den fristad som våra fria samhällen i västvärlden erbjuder missbrukas av extremister, som så småningom återvänder till sina hemländer, fientligt inställda mot våra värderingar och med revolution i sikte. I går var det 32 år sedan ayatolla Khomeini återvände till Iran från Paris. Vi vet vad det har lett till. Rachid Ghannouchi, som har förordat att staten Israel ska utplånas, har just återvänt till Tunisien efter två decennier i London. Han betraktar den palestinska myndighetens ledarskap som orättmätigt och han stöder Hamas. Hamas är naturligtvis en utlöpare till Muslimska brödraskapet, den enda välorganiserade politiska gruppen i Egypten. Sådana organisationer bygger upp sin maktbas genom att möta människors vardagliga behov och därefter befäster de sin makt genom terror. Vi måste vidta kraftfullare åtgärder för att förhindra att extremismen får möjlighet att utvecklas i våra egna huvudstäder, och göra mer för att nå fram till det legitima civila samhället på platser som Egypten och Tunisien med välriktat bistånd, bl.a. väl kontrollerat ekonomiskt bistånd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ayatollah Khomeini."13
"Geoffrey Van Orden (ECR ) -"16
"Geoffrey Van Orden (ECR ). -"18,20,15,1,14,9,21,4
"Rachid Ghannouchi,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph