Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-510-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.20.2-510-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as has already been stated in this Chamber today, in the United Kingdom, almost three-quarters of a million people currently suffer from some form of dementia. Sixteen thousand of those live in my constituency in Northern Ireland. Alzheimer’s is a cruel disease. It strips sufferers of their personality, it takes away their independence and robs them eventually of their relationship with family and friends. It is a devastating disease which places huge burdens on families and carers, who are often isolated and in poor health because of the burdens they face. As has already been mentioned in this House, many of those who care are women. In the United Kingdom, by 2050, the number of those with dementia is estimated to soar to approximately 1.7 million. The estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion. These are staggering figures, which make research absolutely vital and the careful targeting of resources in medical and social care an absolute imperative. I also believe that we should recognise the contribution of the voluntary and community sector in this. Commissioner, you have made much of healthy and active ageing and I am proud to highlight the work of the Mullen Mews scheme in Belfast, which has driven off international competition to win awards for its social inclusion and improvement of the lives of those who live with dementia and their families and carers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jak dnes již bylo v této sněmovně uvedeno, ve Spojeném království v současnosti trpí některou formou demence téměř tři čtvrtě milionu lidí. Šestnáct tisíc z nich žije v mém volebním obvodu, v Severním Irsku. Alzheimerova choroba je krutým onemocněním. Pacientům bere jejich osobnost, zbavuje je jejich nezávislosti a nakonec je okrádá o jejich vztahy s rodinou a přáteli. Je to ničivá choroba, která klade velkou zátěž na rodiny a pečovatele, kteří jsou kvůli zátěži, jíž čelí, často izolováni a jejich zdraví je oslabené. Jak již bylo v této sněmovně uvedeno, mezi pečovateli převládají ženy. Odhaduje se, že počet osob postižených demencí ve Spojeném království do roku 2050 vystoupá na přibližně 1,7 milionu. Odhadované náklady na zdravotní a sociální péči dosáhnou do roku 2018 výše 27 miliard GBP. Jsou to ohromující čísla, která dokazují, že výzkum je absolutně zásadní a pečlivé zacílení zdrojů ve zdravotní a sociální péči je naprosto naléhavé. Domnívám se rovněž, že bychom v této oblasti měli uznat příspěvek dobrovolnictví a komunit. Pane komisaři, odvedl jste mnoho práce v oblasti zdravého a aktivního stárnutí a jsem hrdá, že mohu zdůraznit činnost projektu Mullen Mews v Belfastu, který zvítězil v mezinárodní konkurenci a byl oceněn za sociální začleňování a zkvalitňování životů lidí, kteří trpí demencí, a jejich rodin a pečovatelů."@cs1
"Hr. formand! Som det allerede er blevet sagt her i Parlamentet i dag, lider næsten trekvart million mennesker i Det Forenede Kongerige i øjeblikket af en eller anden form for demens. 16 000 af dem bor i min valgkreds i Nordirland. Alzheimers er en grusom sygdom. Det fratager patienterne deres personlighed, det fjerner deres uafhængighed og berøver dem deres forhold til familie og venner. Det er en ødelæggende sygdom, der lægger enorme byrder på familier og plejere, som ofte er isolerede og har et dårligt helbred på grund af de byrder, de må bære. Som det allerede er nævnt her i Parlamentet, er mange af plejerne kvinder. I Det Forenede Kongerige anslås antallet af personer med demens at stige til omkring 1,7 mio. i 2050. De anslåede udgifter, der er forbundet med sundhedsmæssig og social omsorg vil inden 2018 være på 27 mia. GBP. Det er kolossale tal, der gør forskning helt afgørende og en omhyggelig målretning af ressourcer til lægebehandling og social omsorg til et absolut krav. Jeg mener også, vi bør anerkende bidraget fra den frivillige sektor og fællesskabet heri. Kommissæren har gjort meget ud af sund og aktiv aldring, og jeg er stolt af at fremhæve arbejdet under Mullen Mews-ordningen i Belfast, som har vundet priser over internationale konkurrenter for sin sociale integration og forbedring af livet for dem, der lever med demens, og deres familier og plejere."@da2
"Herr Präsident, wie bereits heute in diesem Plenarsaal gesagt wurde, leiden im Vereinigten Königreich derzeit fast 750 000 Menschen an einer Demenzerkrankung. Von ihnen leben 16 000 in meinem Wahlkreis in Nordirland. Alzheimer ist eine grausame Krankheit. Sie beraubt die Erkrankten ihrer Persönlichkeit, nimmt ihnen ihre Unabhängigkeit und zerstört letztendlich die Beziehung zu ihrer Familie und ihren Freunden. Sie ist eine zerstörerische Krankheit, die eine gewaltige Last für Angehörige und Betreuungspersonen darstellt, die hierdurch oftmals ein Leben in Isolation und in schlechter gesundheitlicher Verfassung führen müssen. Wie bereits in diesem Parlament gesagt wurde, sind viele der Betreuungspersonen Frauen. Im Vereinigten Königreich wird sich die Zahl der Menschen mit Demenzerkrankungen bis 2050 schätzungsweise auf etwa 1,7 Millionen Betroffene erhöhen. Die Kosten der Gesundheitsversorgung und sozialen Betreuung werden sich bis 2018 voraussichtlich auf 27 Mrd. GBP belaufen. Diese Zahlen sind erschreckend, daher sind Forschung und der gezielte Einsatz von Ressourcen in der medizinischen und sozialen Betreuung unabdingbar. Meiner Ansicht nach sollten wir hier auch den Beitrag der gemeinnützigen Organisationen und Gemeindedienste anerkennen. Herr Kommissar, Sie haben aus dem Thema „Aktives und gesundes Altern“ viel herausgeholt, und ich bin stolz, die Arbeit im Rahmen des Projekts Mullen Mews in Belfast hervorzuheben, das Teilnehmer eines internationalen Wettbewerbs war und für seine soziale Eingliederung und Verbesserung der Lebensbedingungen von demenzkranken Menschen und ihren Familien und Betreuungspersonen ausgezeichnet wurde."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ήδη λεχθεί σε αυτήν την Αίθουσα σήμερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 750.000 άτομα πάσχουν σήμερα από κάποια μορφή άνοιας. Δεκαέξι χιλιάδες εξ αυτών ζουν στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Αλτσχάιμερ είναι σκληρή νόσος. Αφαιρεί από τους πάσχοντες την προσωπικότητά τους, τους στερεί την ανεξαρτησία τους και καταστρέφει τελικά τη σχέση τους με την οικογένεια και τους οικείους τους. Πρόκειται για μια φρικτή νόσο που επιβαρύνει σημαντικά τις οικογένειες και τους νοσηλευτές, με αποτέλεσμα να βιώνουν συχνά την απομόνωση και να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω του βάρους που επωμίζονται. Όπως έχει ήδη λεχθεί στο Σώμα αυτό, πολλοί από αυτούς που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών είναι γυναίκες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έως το 2050, εκτιμάται ότι ο αριθμός όσων πάσχουν από άνοια θα εκτιναχθεί στα 1,7 εκατομμύρια περίπου. Το εκτιμώμενο κόστος υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης έως το 2018 θα ανέλθει στα 27 δισ. λίρες στερλίνες. Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί, πράγμα που καθιστά απολύτως αναγκαία την έρευνα και απολύτως επιτακτική την προσεκτική στόχευση των πόρων που παρέχονται για ιατρική και κοινωνική περίθαλψη. Είμαι επίσης της άποψης ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί εν προκειμένω η συμβολή των εθελοντών και της κοινότητας. Κύριε Επίτροπε, έχετε δώσει έμφαση στα υγιή και ενεργά γηρατειά, και είμαι υπερήφανη που μπορώ να αναφερθώ στο έργο του προγράμματος Mullen Mews στο Μπέλφαστ, το οποίο έχει επιδιώξει την ανάπτυξη διεθνούς άμιλλας με σκοπό την απονομή βραβείων υπέρ των προσπαθειών κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης όσων πάσχουν από άνοια, καθώς και των οικογενειών και των νοσηλευτών τους."@el10
"Señor Presidente, como ya se ha dicho hoy en esta Cámara, en el Reino Unido, casi tres cuartos de millón de personas que padecen actualmente algún tipo de demencia. Dieciséis mil de ellos viven en mi circunscripción en Irlanda del Norte. El Alzheimer es una enfermedad cruel. Despoja a los enfermos de su personalidad, les arrebata su independencia y les priva finalmente de su relación con la familia y amigos. Es una enfermedad devastadora que representa una carga enorme para las familias y cuidadores, que a menudo están aislados y con una salud precaria debido a las cargas que afrontan. Como ya se ha mencionado en esta Cámara, muchos de los cuidadores son mujeres. En el Reino Unido, se estima que hacia 2050 el número de personas con demencia alcanzará aproximadamente la cifra de 1,7 millones. El coste estimado en asistencia sanitaria y social para el año 2018 será de 27 millones de libras esterlinas. Se trata de cifras asombrosas, que hacen que la investigación sea totalmente esencial y convierten en un imperativo absoluto una prudente asignación de recursos a la atención médica y social. También creo que deberíamos reconocer la contribución del sector voluntario y comunitario en todo ello. Señor Comisario, usted ha concedido gran importancia al envejecimiento activo y en buena salud, y me siento orgullosa de destacar la labor del sistema Mullen Mews en Belfast, que se ha alejado de la competencia internacional para obtener premios por su inclusión social y la mejora de las vidas de aquellos que viven con demencia y de sus familias y cuidadores."@es21
"Austatud juhataja! Nagu selles istungisaalis on täna juba mainitud, kannatab Ühendkuningriigis praegu peaaegu kolmveerand miljonit inimest mõne dementsuse vormi all. 16 000 neist elavad minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal. Alzheimer on halastamatu tõbi. See jätab haiguse all kannatajad ilma oma isiksusest, võtab ära nende iseseisvuse ning lõpuks röövib neilt suhte oma perekonna ja sõpradega. See on laastav haigus, mis paneb tohutu koorma perekondadele ja hooldajatele, kes on selle tõttu sageli üksi ja kehva tervise juures. Nagu siin juba mainitud, on suur osa hooldajatest just naised. Hinnanguliselt tõuseb Ühendkuningriigis dementsuse all kannatajate arv 2050. aastaks umbes 1,7 miljonini. 2018. aastaks on prognoositav tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande kulu 27 miljardit Suurbritannia naelsterlingit. Need on jalustrabavad arvud, mis muudavad teadusuuringud ülioluliseks ning teevad meditsiinis ja sotsiaalhoolekandes ressursside hoolika suunamise väga pakiliseks. Arvan aga ka, et meil tuleks tunnustada ka vabatahtlike ja ühiskonnasektori osalust. Volinik, olete tähtsustanud tervislikku ja aktiivselt vananemist ning mul on au rõhutada tööd Mullen Mewsi projektiga Belfastis, mis on võitnud rahvusvahelisel konkursil auhindu dementsuse alla kannatavate inimeste, nende perekondade ja hooldajate elude parandamise ja sotsiaalse kaasatuse eest."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten parlamentissa on tänään jo todettu, miltei 750 000 ihmistä kärsii maailmassa jonkinlaisesta dementian muodosta. Heistä 16 000 asuu omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. Alzheimerin tauti on julma tauti. Se riisuu sairastuneilta heidän henkilöllisyytensä, se vie heiltä heidän itsenäisyytensä ja riistää heiltä lopulta heidän suhteensa perheeseen ja ystäviin. Se on tuhoava sairaus, joka aiheuttaa raskaita taakkoja perheille ja hoitajille, jotka ovat usein eristyksissä ja huonokuntoisia sen taakan vuoksi, jota he joutuvat kantamaan. Parlamentin täysistunnossa on myös mainittu, että useat näitä potilaita hoitavista ovat naisia. Isossa-Britanniassa on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä dementiaan sairastuneiden määrä nousee noin 1,7 miljoonaan. Terveys- ja sosiaalihuollon arvioidut kustannukset ovat vuoteen 2018 mennessä 27 miljardia puntaa. Nämä ovat hämmästyttäviä lukuja, joiden vuoksi tutkimus on ehdottoman tärkeää, ja varojen tarkka kohdentaminen lääkintä- ja sosiaalihoidossa on elintärkeää. Mielestäni meidän olisi myös tunnustettava vapaaehtoisten ja yhteisön tarjoama panos tällä alalla. Arvoisa komission jäsen, olette tehnyt paljon terveellisen ja aktiivisen ikääntymisen saralla, ja olen ylpeä voidessani korostaa Belfastin Mullen Mewsin ohjelmaa, joka on päihittänyt kansainvälisen kilpailun ja voittanut palkintoja sisältämiensä ehdotusten ansiosta, jotka koskevat dementiasta kärsivien ja heidän perheidensä ja hoitajiensa yhteiskunnallista osallisuutta ja elämän parantamista."@fi7
"Monsieur le Président, comme d’autres députés l’ont souligné avant moi, au Royaume-Uni, près de 750 000 personnes souffrent de démence, dont 60 000 dans ma circonscription, en Irlande du Nord. La maladie d’Alzheimer est une maladie cruelle. Elle dépouille les malades de leur personnalité, elle les rend dépendants et finit même par les priver des relations avec leur famille et leurs amis. C’est une maladie dévastatrice qui pèse extrêmement lourd sur les épaules des proches et des aidants, qui sont souvent isolés et connaissent des problèmes de santé liés à ce fardeau. Comme cela a déjà été dit, bon nombre d’aidants sont des femmes. Au Royaume-Uni, d’ici à 2050, le nombre de personnes atteintes de démence devrait atteindre 1,7 million de personnes environ. Selon les prévisions, en 2018, le coût médical et social s’élèvera à 27 milliards de livres sterling. Ces chiffres sont stupéfiants et prouvent que la recherche est cruciale et qu’il est impératif d’attribuer avec prudence les ressources destinées aux soins médicaux et aux services sociaux. Je pense également que nous devons reconnaître le rôle joué par les bénévoles et les communautés en la matière. Monsieur le Commissaire, même si vous vieillissez, vous êtes en bonne santé et vous restez actif. Je suis fière d’attirer votre attention sur le projet Mullen Mews à Belfast. Il a décroché des médailles internationales, car il promeut l’inclusion sociale et l’amélioration des conditions de vie de personnes souffrant de démence, de leur famille et des aidants."@fr8
"Elnök úr! Ahogy az itt az üléseremben ma már elhangzott, az Egyesült Királyságban jelenleg csaknem 750 000 ember szenved a demencia valamely formájában. Közülük 16 000 él az én észak-írországi választókerületemben. Az Alzheimer-kór kegyetlen betegség. Az Alzheimer-kórban szenvedők elveszítik személyiségüket, függetlenségüket és akár családjukkal és barátaikkal való kapcsolatukat is. Súlyos betegség, amely hatalmas költségekkel jár a család és a beteget gondozók számára, akik a költségek miatt gyakran maguk is rossz egészségi állapotba kerülnek, és elszigetelődnek. Ahogy az már elhangzott itt a Parlamentben, túlnyomórészt nők ápolják az Alzheimer-kórban szenvedőket. 2050-re az Egyesült Királyságban előreláthatólag kb. 1,7 millióan fognak demenciában szenvedni. 2018-ra az egészségügyi és szociális ellátás költségei előreláthatólag 27 milliárd GBP-ra fognak rúgni. Ezek megdöbbentő számok, ezért a kutatás, illetve az egészségügyi és szociális ellátás forrásainak megfelelő felhasználása létfontosságú. Véleményem szerint fel kell ismernünk, hogy ezen a téren az önkéntes és közösségi szektor fontos szerepet kaphat. Biztos úr! Ön sokat foglalkozik az egészséges és aktív időskor kérdésével. Én pedig büszkén hívhatom fel a figyelmet a belfasti Mullen Mews csoport munkájára, amely nemzetközi mezőnyben is bizonyított, és nemzetközi díjakat nyert a társadalmi befogadás, valamint a demenciában szenvedők, családjaik és ápolóik életének megkönnyítése érdekében végzett munkájáért."@hu11
"Signor Presidente, come è stato già fatto presente oggi in quest’Aula, nel Regno Unito quasi tre quarti di milione di persone soffrono attualmente di una qualche forma di demenza. Sedicimila di essi vivono nella mia circoscrizione dell’Irlanda del Nord. L’Alzheimer è una malattia crudele. Priva i malati della loro personalità, li spoglia della loro indipendenza e finisce per derubarli del loro rapporto con la famiglia e gli amici. è una patologia devastante che si traduce in un onere enorme per le famiglie e gli operatori assistenziali, che spesso sono isolati e in cattive condizioni di salute per i sacrifici che devono affrontare. Come è già stato rilevato in Assemblea, molti di questi operatori assistenziali sono donne. Nel Regno Unito, di qui al 2050, si stima che il numero di malati di demenza registrerà un’impennata fino a raggiungere circa 1,7 milioni. Il costo stimato dell’assistenza sanitaria e sociale di qui al 2018 ammonterà a 27 miliardi di sterline inglesi. Sono cifre esorbitanti, che rendono la ricerca assolutamente essenziale e lo stanziamento oculato delle risorse nell’assistenza medica e sociale un imperativo imprescindibile. Ritengo inoltre che dovremmo riconoscere il contributo dei volontari e delle comunità. Commissario, lei si è dedicato con impegno al tema dell’invecchiamento attivo e in salute, e sono fiera di sottolineare l’operato del programma Mullen Mews a Belfast, che ha sgominato la concorrenza internazionale e si è aggiudicato diversi riconoscimenti per l’inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita di coloro che convivono con la demenza e dei loro familiari e operatori assistenziali."@it12
"Pone pirmininke, kaip šiandien jau buvo pareikšta šiame Parlamente, Jungtinėje Karalystėje beveik trys ketvirčiai milijono žmonių šiuo metu serga kokios nors formos demencija. Iš jų šešiolika tūkstančių gyvena mano rinkimų apygardoje Šiaurės Airijoje. Alzheimeris yra negailestinga liga. Ji sunaikina sergančiųjų asmenybes, atima jų nepriklausomumą ir galiausiai suardo jų santykius su šeima ir draugais. Tai sekinanti liga, užkraunanti didžiulius sunkumus šeimoms ir slaugytojams, kurie dažnai yra atskirti ir prastos sveikatos dėl juos užgulusios naštos. Kaip jau buvo minėta šiuose rūmuose, daugelis slaugytojų yra moterys. Manoma, kad Jungtinėje Karalystėje iki 2050 m. sergančiųjų demencija skaičius padidės iki maždaug 1,7 milijono. Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos kainos iki 2018 m. sudarys maždaug 27 mlrd. svarų sterlingų. Tai pribloškiantys skaičiai, todėl be galo reikalingi moksliniai tyrimai ir absoliučiai būtinas itin tikslingas išteklių nukreipimas į medicinos ir socialinės rūpybos sritis. Taip pat manau, kad turėtume pripažinti savanorių ir bendruomenės sektoriaus įnašo svarbą. Komisijos nary, jūs daug prisidėjote skatinant sveiką ir aktyvų senėjimą, ir didžiuojuosi galėdama paminėti Mullen Mews projektą Belfaste, atlaikiusį tarptautinę konkurenciją ir laimėjusį apdovanojimų už socialinę įtrauktį ir sergančiųjų demencija ir jų šeimų bei slaugytojų gyvenimo palengvinimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā jau šodien šajā sēžu zāle tika minēts, Apvienotajā Karalistē pašlaik gandrīz trīs ceturtdaļas miljona cilvēku cieš no kāda demences veida. Sešpadsmit tūkstoši no šiem cilvēkiem dzīvo manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā. Alcheimera slimība ir nežēlīga slimība. Tā sadrumstalo pacientu personību, tā atņem viņiem neatkarību un galu galā tā nolaupa viņiem attiecības ar ģimeni un draugiem. Tā ir postoša slimība, kas uzliek milzīgu slogu slimnieku ģimenēm un aprūpētājiem, kuri bieži vien šā sloga dēļ ir izolēti un kuru veselība tādēļ pasliktinās. Kā jau šeit tika minēts, aprūpētāju vidū ir daudz sieviešu. Tiek lēsts, ka Apvienotajā Karalistē līdz 2050. gadam to personu skaits, kas slimo ar demenci, sasniegs aptuveni 1,7 miljonus. Prognozējamās veselības un sociālās aprūpes izmaksas līdz 2018. gadam būs GBP 27 miljardi. Šie ir satriecoši skaitļi, tāpēc pētniecība šobrīd kļūst absolūti svarīga, un ārkārtīgi rūpīga un mērķtiecīga medicīnas un sociālās aprūpes resursu plānošana ir absolūta nepieciešamība. Es arī uzskatu, ka mums būtu jāatzīst brīvprātīgo un sabiedriskā sektora ieguldījums šīs problēmas risināšanā. Komisār, jūs esat daudz runājis par veselīgu un aktīvu novecošanu, un es ar lepnumu varu uzsvērt Belfāstas shēmas darbību, kas starptautiskā konkurencē ir ieguvusi balvas par tās veikumu attiecībā uz sociālo integrāciju un to cilvēku dzīves uzlabošanu, kuri cieš no demences, kā arī viņu ģimenes locekļu un aprūpētāju dzīves uzlabošanu."@lv13
"Mr President, as has already been stated in this Chamber today, in the United Kingdom almost three-quarters of a million people currently suffer from some form of dementia. Sixteen thousand of those live in my constituency in Northern Ireland. Alzheimer’s is a cruel disease. It strips sufferers of their personality, it takes away their independence and robs them eventually of their relationship with family and friends. It is a devastating disease which places huge burdens on families and carers, who are often isolated and in poor health because of the burdens they face. As has already been mentioned in this House, many of those who care are women. In the United Kingdom by 2050 the number of those with dementia is estimated to soar to approximately 1.7 million. The estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion. These are staggering figures, which make research absolutely vital and the careful targeting of resources in medical and social care an absolute imperative. I also believe that we should recognise the contribution of the voluntary and community sector in this. Commissioner, you have made much of healthy and active ageing and I am proud to highlight the work of the Mullen Mews scheme in Belfast, which has driven off international competition to win awards for its social inclusion and improvement of the lives of those who live with dementia and their families and carers."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, zoals vandaag al in het Parlement is gezegd, lijden momenteel bijna driekwart miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk aan een vorm van dementie. Zestienduizend van hen wonen in mijn kiesdistrict in Noord-Ierland. De ziekte van Alzheimer is een wrede ziekte. De ziekte ontneemt patiënten hun persoonlijkheid, hun onafhankelijkheid en berooft hen uiteindelijk van hun relaties met familieleden en vrienden. Het is een verwoestende ziekte die leidt tot een enorme belasting van familieleden en mantelzorgers, die vaak geïsoleerd zijn en een slechte gezondheid hebben door de lasten waarmee ze geconfronteerd worden. Zoals vandaag reeds in het Parlement is opgemerkt, zijn vele mantelzorgers vrouwen. Het aantal dementiepatiënten in het Verenigd Koninkrijk zal in 2050 naar schatting sterk gestegen zijn tot ongeveer 1,7 miljoen. De geschatte kosten voor gezondheidszorg en sociale dienstverlening in 2018 zullen 27 miljard Britse pond bedragen. Dit zijn duizelingwekkende cijfers, die duidelijk maken dat het van cruciaal belang is om onderzoek uit te voeren en om middelen gericht in te zetten binnen de medische en sociale zorgverlening. Ik ben ook van mening dat we de bijdrage van vrijwilligers en het maatschappelijk middenveld op dit gebied moeten erkennen. Commissaris, u hebt veel aandacht geschonken aan gezond en actief ouder worden en met trots kan ik het werk van het Mullen Mews-programma in Belfast benadrukken, dat binnen een internationale context prijzen heeft gewonnen vanwege de sociale inclusie en de verbetering van de levens van mensen die met dementie leven en van hun families en mantelzorgers."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jak zostało to już dziś powiedziane w tym Parlamencie, na jakąś formę demencji cierpi obecnie w Wielkiej Brytanii niemal 750 tysięcy osób. Szesnaście tysięcy z nich to osoby mieszkające w moim okręgu wyborczym w Irlandii Północnej. Choroba Alzheimera jest okrutną chorobą. Pozbawia osoby na nią cierpiące osobowości, pozbawia niezależności, a ostatecznie pozbawia relacji z rodziną i przyjaciółmi. Jest to wyniszczająca choroba, która nakłada na rodzinę i opiekunów, którzy często działają w izolacji i sami mają problemy zdrowotne ze względu na problemy, z którymi muszą się borykać, olbrzymie obowiązki. Jak zostało już powiedziane w tym Parlamencie, większość osób udzielających opieki stanowią kobiety. Szacuje się, że do 2050 roku liczba osób cierpiących w Wielkiej Brytanii na demencję gwałtownie wzrośnie do około 1,7 miliona osób. Szacuje się też, że koszty opieki zdrowotnej i społecznej wzrosną do 2018 roku do 27 miliardów funtów sterlingów. Są to oszałamiające liczby, co powoduje, że badania naukowe stają się bezwzględnie konieczne, a koniecznością staje się właściwa alokacja środków w dziedzinie opieki medycznej i społecznej. Uważam także, że niezbędne jest uznanie przez nas wkładu wnoszonego tutaj przez sektory wolontariatu i społeczności lokalnych. Panie Komisarzu! Skoncentrował się Pan na starzeniu się z zachowaniem aktywności i dobrego zdrowia i jestem dumna, z tego, że zwróciłam uwagę na rezultaty programu Mullen Mews realizowanego w Belfaście, który w rywalizacji z międzynarodową konkurencją otrzymał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie włączenia społecznego i poprawy warunków życia osób cierpiących na demencję oraz ich rodzin i opiekunów."@pl16
"Senhor Presidente, tal como já se disse hoje aqui neste Hemiciclo, no Reino Unido, quase três quartos de um milhão de pessoas sofrem actualmente de uma forma qualquer de demência. Dessas pessoas, 16 000 vivem no meu círculo eleitoral da Irlanda do Norte. A doença de Alzheimer é uma doença cruel. Priva os que dela sofrem da sua personalidade, retira-lhes a independência e acaba por os destituir da sua relação com a família e os amigos. É uma doença devastadora que impõe um enorme peso às famílias e aos prestadores de cuidados, que ficam muitas vezes isolados e com pouca saúde devido ao fardo que têm de suportar. Tal como já aqui foi referido, muitos prestadores de cuidados são mulheres. No Reino Unido, calcula-se que, em 2050, o número de pessoas com demência tenha aumentado para aproximadamente 1,7 milhões. O custo estimado dos cuidados de saúde e sociais em 2018 será 27 mil milhões de libras. São números assustadores, o que significa que é absolutamente vital promover a investigação e que a afectação cuidadosa dos recursos na área dos cuidados médicos e sociais é um imperativo absoluto. Penso, igualmente, que devemos reconhecer o contributo do sector do voluntariado e das comunidades. O Senhor Comissário tem dedicado muita atenção à questão do envelhecimento saudável e activo, e é com orgulho que saliento o trabalho realizado no âmbito do projecto de Mullen Mews, em Belfast, que venceu a concorrência internacional ganhando prémios pelas suas actividades de inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com demência, das suas famílias e daqueles que lhes prestam cuidados."@pt17
"Dle preşedinte, astfel cum s-a afirmat deja astăzi în acest Parlament, în Regatul Unit, aproape trei sferturi de milion de persoane suferă, în prezent, de o formă de demenţă. Şaisprezece mii dintre aceştia trăiesc în circumscripţia mea din Irlanda de Nord. Alzheimer este o boală nemiloasă. Confiscă personalitatea bolnavilor, îi privează de independenţă şi, până la urmă, îi lipseşte de relaţiile pe care le au cu familiile şi prietenii. Este o boală nimicitoare, care impune poveri imense pe umerii familiilor şi ai îngrijitorilor, care, adesea, sunt izolaţi şi au o sănătate şubredă din cauza acestor poveri. Astfel cum a fost menţionat deja în acest parlament, multe dintre persoanele care acordă îngrijiri sunt femei. Până în anul 2050, în Regatul Unit se estimează că numărul celor care vor suferi de demenţă va creşte la aproximativ 1,7 milioane. Până în anul 2018, costurile estimative cu sănătatea şi asistenţa socială vor fi de 27 de miliarde de lire sterline. Aceste cifre sunt uluitoare, cercetarea devenind, astfel, absolut vitală, iar alocarea atentă a resurselor în cadrul îngrijirii medicale şi sociale o necesitate absolută. De asemenea, cred că ar trebui să recunoaştem contribuţia sectorului voluntar şi comunitar la aceasta. Dle comisar, aţi acordat multă atenţie îmbătrânirii active şi în condiţii bune de sănătate şi sunt mândră să subliniez activitatea depusă în sistemul Mullen Mews din Belfast, care a determinat concurenţa internaţională să câştige premii pentru incluziunea socială şi îmbunătăţirea vieţii persoanelor care trăiesc cu demenţă şi a familiilor şi îngrijitorilor acestora."@ro18
"V rokovacej sále už dnes zaznelo, že v Spojenom kráľovstve v súčasnosti trpí rôznymi formami demencie takmer trištvrte milióna ľudí. Šestnásťtisíc z nich žije v mojom volebnom obvode v Severnom Írsku. Alzheimerova choroba je krutá. Postihnutých ľudí oberá o osobnosť, oberá ich o nezávislosť a napokon ich okradne aj o vzťahy s rodinou a priateľmi. Ide o zničujúcu chorobu, ktorá nesmierne zaťažuje rodiny a opatrovateľov, ktorí sú vzhľadom na svoje bremeno často izolovaní a v zlom zdravotnom stave. V Parlamente už zaznelo, že veľkú časť opatrovateľov tvoria ženy. Podľa odhadov sa počet ľudí s demenciou v Spojenom kráľovstve do roku 2050 zvýši približne na 1,7 milióna. Odhadované náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť do roku 2018 predstavujú 27 miliárd GBP. Sú to ohromujúce čísla, výskum je preto absolútne nevyhnutný a starostlivo cielené využívanie zdrojov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti je absolútnou nutnosťou. Domnievam sa tiež, že v tejto súvislosti by sme mali uznať aj príspevok dobrovoľníkov a miestnych spoločenstiev. Vážený pán komisár, veľa ste hovorili o zdravom a aktívnom starnutí a ja s hrdosťou zdôrazňujem činnosť programu Mullen Mews v Belfaste, ktorý porazil medzinárodnú konkurenciu a získal ocenenie za sociálne začlenenie a zlepšenie života osôb postihnutých demenciou a ich rodín a opatrovateľov."@sk19
"Gospod predsednik, kot smo v tej dvorani danes že slišali, je zdaj v Združenem kraljestvu skoraj tri četrt milijona ljudi, ki imajo eno od oblik demence. Od teh jih šestnajst tisoč živi v mojem volilnem okrožju na Severnem Irskem. Alzheimerjeva bolezen je kruta. Obolelim vzame njihovo osebnost, jim jemlje neodvisnost in jih na koncu oropa odnosov z družino ter prijatelji. To je pogubna bolezen, ki ogromna bremena naloži družinam in negovalcem, ki so zaradi bremen, s katerimi se trudijo, pogosto v osami in slabega zdravja. Kot je bilo v tem parlamentu že omenjeno, so številni od teh, ki skrbijo za bolnike, ženske. V Združenem kraljestvu se bo po ocenah število oseb z demenco do leta 2050 povzpelo na 1,7 milijona. Do leta 2018 bodo predvideni stroški za zdravstvo in socialno varstvo znašali 27 milijard GBP. To so osupljive številke, zato so raziskave ključnega pomena, nujno pa je skrbno usmerjanje sredstev v zdravstvenem in socialnem varstvu. Prav tako menim, da bi morali priznati prispevek prostovoljnega sektorja in drugih skupin v skupnosti. Komisar, veliko ste storili za zdravje in dejavno staranje in ponosna sem, da lahko izpostavim delo načrta Mullen Mews v Belfastu, ki je odgnal mednarodno konkurenco in bil nagrajen za socialno vključevanje in izboljšanje življenja tistih, ki živijo z demenco, in njihovih družin ter negovalcev."@sl20
"Herr talman! Som redan har nämnts här i kammaren i dag lider nästan trekvarts miljon människor av demens i Storbritannien för närvarande. Sexton tusen av dem bor i min valkrets i Nordirland. Alzheimer är en grym sjukdom. Den berövar de drabbade deras personlighet, den fråntar dem deras oberoende och till sist deras relation med familj och vänner. Det är en förödande sjukdom som är en tung börda för familjer och anhörigvårdare, som ofta blir isolerade och får dålig hälsa av de bördor som de tvingas bära. Som redan nämnts i kammaren är många av dessa vårdare kvinnor. I Storbritannien beräknas att antalet demensdrabbade kommer att öka kraftigt till ungefär 1,7 miljoner år 2050. Den beräknade kostnaden för vård och omsorg 2018 är 27 miljarder brittiska pund. Det är svindlande belopp, vilket gör att forskning får en absolut avgörande betydelse och noggrann styrning av medlen för vård och omsorg blir absolut nödvändigt. Jag anser också att vi måste erkänna den frivilliga sektorns och samhällets bidrag till detta. Kommissionsledamoten har framhållit hälsa och aktivt åldrande, och jag är stolt över att uppmärksamma det arbete som utförs av Mullen Mews i Belfast, som har jagat bort internationell konkurrens och belönats för sin sociala integration och livsförbättringar för dem som lever med demens och deras familjer och vårdare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
"Mullen Mews"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph