Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-16-Speech-4-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101216.20.4-290"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, l’Ouganda fait effectivement partie de ces États africains où l’homosexualité est encore sévèrement réprimée. C’est même l’un de ceux qui se distinguent le plus et le plus durement en ce domaine, puisque l’Ouganda, sous la houlette des fondamentalistes évangélistes américains, dont le chef de l’État ougandais est un proche, est parti dans une véritable croisade contre les homosexuels. On ne compte plus le nombre de ceux qui sont victimes de persécutions et de tortures pour ce seul motif. Musulmans et chrétiens se sont unis – une grande première dans ce pays - pour dénoncer cette abomination. Christopher Senyonjo, évêque anglican de 70 ans, s’est vu interdire d’officier par sa hiérarchie pour avoir été un des seuls à avoir pris position en faveur des homosexuels. Le projet de loi déjà évoqué peut effectivement resurgir à tout moment. Il va jusqu’à punir de la peine de morts les homosexuels soupçonnés d’être séropositifs ou soupçonnés d’avoir des relations avec des mineurs. Il appelle à la délation. Le tabloïd local qui n’a rien à voir avec la revue du même nom, a effectivement publié des listes avec les noms et les adresses des leaders gays sous un titre immonde: «Pendez-les!» La publication de ce torchon a été interdite provisoirement, mais le mal était fait, comme cela a déjà été souligné. L’homosexualité en Afrique est très souvent vécue comme un mal venu de l’Occident, qui fait perdre à l’Afrique ses valeurs ancestrales. Dans ce pays, les ONG parlent de 500 000 gays sur 32 millions d’habitants. Nombreux sont ceux qui font des demandes d’asile vers les pays européens. Pourrions-nous au moins tout mettre en œuvre pour que ces demandes soient examinées avec une bienveillance toute particulière, comme cela devrait être le cas pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes d’oppression et de torture?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, Uganda je jedním z afrických států, kde je homosexualita stále krutě stíhána. Uganda skutečně patří k těm nejvyhlášenějším a nejhorším oblastem, co se této otázky týče, jelikož pod vedením amerických fundamentalistických evangelistů, jejichž blízkým spolupracovníkem je prezident Ugandy, zahájila opravdovou křížovou výpravu proti homosexuálům. Ztratili jsme představu o počtech lidí, kteří byli perzekuováni nebo týráni pouze z důvodů sexuální orientaci. Muslimové a křesťané poprvé v této zemi společně brojí za tuto ohavnost. Christopher Senyonjo, 70letý anglický biskup, dostal od svých nadřízených zákaz vykonávat svou funkci, jelikož byl jedním z mála lidí, kteří se postavili za práva homosexuálů. Návrh zákona, o němž zde diskutujeme, se může kdykoli znovu objevit. Jde to tak daleko, že homosexuálům podezřelým z toho, že jsou HIV pozitivní nebo že měli styk s nezletilými, hrozí trest smrti. Vyzývá k tomu, aby takové osoby lidé nahlašovali. Místní list které nemají nic společného s časopisem téhož jména, skutečně otiskl seznamy jmen a adres vůdců komunity homosexuálů s revoltujícím titulkem: „Pověste je!“ Vydávání tohoto listu bylo dočasně zastaveno, ale škoda jak už tu několikrát zaznělo, je napáchána. V Africe je homosexualita často vnímána jako ďábelská věc ze Západu, která způsobuje, že Afrika ztrácí své dávné hodnoty. Podle nevládních organizací je přibližně 500 000 z 32 milionů obyvatel Ugandy homosexuálních. Mnoho z nich žádá o azyl v evropských zemích. Mohli bychom alespoň udělat vše proto, aby byla těmto žádostem a samozřejmě všem mužům a ženám, kteří se stali oběťmi utlačování a mučení, věnována zvláštní pozornost a ohled?"@cs1
"Hr. formand! Uganda er en af de afrikanske stater, hvor homoseksualitet stadig undertrykkes groft. Den har da også et af de mest notoriske og barskeste omdømmer på dette område, efter at Uganda har iværksat et veritabelt korstog mod homoseksuelle under ledelse af amerikanske fundamentalistiske vækkelsesbevægelser, som den ugandiske regeringschef er tæt forbundet med. Vi kan ikke længere holde tal på de mennesker, der er blevet udsat for forfølgelse og tortur simpelthen på grund af deres seksualitet. Muslimer og kristne er gået sammen – for første gang i landet – om at fordømme denne vederstyggelighed. Christopher Senyonjo, en 70-årig anglikansk biskop, har af sine foresatte fået forbud mod at forrette kirkelige handlinger, fordi han har været én af de få, der er stået frem til fordel for de homoseksuelle. Det lovforslag, der allerede er nævnt, kan bestemt dukke op igen når som helst. Man går så vidt i forslaget, at man vil idømme dødsstraf til homoseksuelle, der er mistænkt for at være HIV-positive eller for at have forbindelser til mindreårige, og opfordrer til, at de anmeldes. Den lokale avis Rolling Stone, som ikke har noget at gøre med tidsskriftet af samme navn, offentliggjorde oven i købet lister med navne og adresser på homoseksuelle ledere under den modbydelige overskrift 'Hæng dem!' Der er udstedt et midlertidigt forbud mod at udgive denne sprøjte, men skaden er sket, som det allerede er blevet sagt. I Afrika anses homoseksualitet meget ofte for at være et onde fra Vesten, som er skyld i, at Afrika mister sine nedarvede værdier. Ngo'er siger, at 500 000 af de 32 mio. indbyggere i Uganda er bøsser og lesbiske. Mange af dem ansøger om asyl i de europæiske lande. Kunne vi i det mindste ikke gøre vores bedste for at sikre, at der tages særligt hensyn ved behandlingen af disse ansøgninger, ja faktisk til alle mænd og kvinder, som er ofre for undertrykkelse og tortur?"@da2
"Herr Präsident! Uganda ist einer der afrikanischen Staaten, in denen Homosexualität immer noch sehr stark unterdrückt wird. Tatsächlich gehört Uganda, seitdem es unter der Führung von amerikanischen fundamentalistischen Evangelikalen, mit denen das ugandische Staatsoberhaupt eng verbunden ist, einen wahrhaften Kreuzzug gegen Homosexuelle eingeleitet hat, zu den berüchtigtsten Staaten in der Region mit dem strengsten Ruf. Wir wissen nicht, wie viele Menschen nur aufgrund ihrer Sexualität unter Verfolgung und Folter leiden mussten. Muslime und Christen haben sich zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes zusammengeschlossen, um diese Abscheulichkeit zu verurteilen. Christopher Senyonjo, einem 70-jähriger Bischof der anglikanischen Kirche, wurde von seinen Vorgesetzten verboten, sein Amt auszuüben, weil er zu den wenigen gehört hat, die sich für Homosexuelle eingesetzt haben. Das bereits erwähnte Gesetz kann in der Tat jeden Moment wieder auftauchen. Es geht so weit, Homosexuelle zum Tode zu verurteilen, die verdächtigt werden, HIV-positiv zu sein oder Beziehungen mit Minderjährigen zu haben. In dem Gesetz wird gefordert, dass diese Menschen gemeldet werden. Die Lokalzeitung die mit dem gleichnamigen Magazin nichts zu tun hat, hat sogar Listen mit den Namen und Adressen führender Homosexueller veröffentlicht, und zwar unter dem abscheulichen Titel: „Hängt sie!“ Die Herausgabe dieses Schandblatts wurde zeitweise verboten, aber der Schaden ist bereits entstanden, wie bereits gesagt worden ist. In Afrika wird Homosexualität sehr oft als ein Übel aus dem Westen gesehen, durch das Afrika seine ursprünglichen Werte verliert. Laut Angaben von NRO sind 500 000 der 32 Mio. Einwohner von Uganda homosexuell. Viele von ihnen haben in europäischen Ländern einen Antrag auf Asyl gestellt. Könnten wir wenigsten unser Bestes tun, damit diesen Anträgen und allen Männern und Frauen, die Opfer von Unterdrückung und Folter sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ουγκάντα είναι ένα από τα αφρικανικά κράτη στα οποία παρατηρείται σοβαρή καταστολή της ομοφυλοφιλίας. Πράγματι, έχει τη φήμη μιας από τις πιο διαβόητες και σκληρές χώρες σε αυτόν τον τομέα, διότι η Ουγκάντα, υπό την ηγεσία αμερικανών φονταμενταλιστών ευαγγελιστών, των οποίων ο αρχηγός κράτους της Ουγκάντα είναι στενός εταίρος, έχει εξαπολύσει πραγματική σταυροφορία κατά των ομοφυλοφίλων. Δεν μπορούμε πλέον να μετρήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν υποστεί δίωξη και βασανισμό απλά λόγω της σεξουαλικότητάς τους. Οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί έχουν ενωθεί –πρώτη φορά στη χώρα– προκειμένου να καταδικάσουν αυτήν την απεχθή κατάσταση. Στον Christopher Senyonjo, έναν 70χρονο αγγλικανό επίσκοπο, απαγορεύθηκε η άσκηση των ιερατικών καθηκόντων του από τους ανωτέρους του επειδή ήταν ένας εκ των λίγων οι οποίοι εκφράστηκαν υπέρ των ομοφυλοφίλων. Ο νόμος που ήδη αναφέρθηκε ενδέχεται, πράγματι, να επανεμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Φτάνει μέχρι του σημείου να καταδικάζει σε θάνατο τους ομοφυλόφιλους για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι είναι οροθετικοί ή ότι διατηρούν σχέσεις με ανήλικους. Απευθύνει έκκληση για την κατάδοση αυτών των ατόμων. Η τοπική εφημερίδα η οποία ουδεμία σχέση έχει με το ομώνυμο περιοδικό, δημοσίευσε πράγματι καταλόγους ονομάτων και διευθύνσεων ομοφυλόφιλων ηγετών υπό τον αποτροπιαστικό τίτλο: «Κρεμάστε τους!» Η δημοσίευση αυτής της φυλλάδας απαγορεύτηκε προσωρινά, αλλά η ζημιά έχει προκληθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στην Αφρική, η ομοφυλοφιλία συχνά θεωρείται ως δεινό που προέρχεται από τη Δύση και οδηγεί την Αφρική στην απώλεια των προγονικών αξιών της. ΜΚΟ αναφέρουν ότι περίπου 500.000 εκ των 32 εκατομμυρίων κατοίκων της Ουγκάντα είναι ομοφυλόφιλοι. Πολλοί εξ αυτών αιτούνται άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αιτήσεις και, βέβαια, σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούν θύματα καταπίεσης και βασανισμού;"@el10
"Mr President, Uganda is one of the African states where homosexuality is still severely repressed. Indeed, it has one of the most notorious and harshest reputations in this area, since Uganda, under the leadership of American fundamentalist evangelists, of which the Ugandan Head of State is a close associate, has launched a veritable crusade against homosexuals. We have lost count of the numbers of people who have suffered persecution and torture simply because of their sexuality. Muslims and Christians have united – a first in the country – to condemn this abomination. Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals. The bill already mentioned may indeed reappear at any time. It goes as far as to sentence to death homosexuals suspected of being HIV positive or of having relations with minors. It calls for them to be reported. The local newspaper which has nothing to do with the magazine of the same name, actually published lists with the names and addresses of gay leaders under the revolting headline: ‘Hang them!’ The publication of this rag has been temporarily banned, but the damage has been done, as has already been said. In Africa, homosexuality is very often seen as an evil from the West which is causing Africa to lose its ancestral values. NGOs say that 500 000 of the 32 million inhabitants of Uganda are gay. Many of them apply for asylum in European countries. Could we at least do our best to ensure that special consideration is given to these applications, and indeed to all men and women who are victims of oppression and torture?"@en4
"Señor Presidente, Uganda es uno de los estados africanos donde la homosexualidad sigue siendo severamente reprimida. De hecho, tiene una de las reputaciones más notorias y más duras en esta ámbito, ya que Uganda, bajo la dirección de los evangelistas fundamentalistas estadounidenses, de los que el Jefe de Estado de Uganda es un estrecho colaborador, ha puesto en marcha una verdadera cruzada contra los homosexuales. Hemos perdido la cuenta del número de personas que han sufrido persecución y tortura solo por su sexualidad. Musulmanes y cristianos se han unido —por primera vez en el país— para condenar a esta abominación. Los superiores de Christopher Senyonjo, un obispo anglicano de 70 años de edad, le prohibieron oficiar por haber sido uno de los pocos que han tomado una posición a favor de los homosexuales. La ley que ya se ha mencionado puede reaparecer en cualquier momento. Va tan lejos que condena a muerte a homosexuales de los que se sospecha que pueden ser VIH-positivos o que pueden haber tenido relaciones sexuales con menores. Esta ley pide que sean reportados. El diario local que no tiene nada que ver con la revista del mismo nombre, realmente ha publicado los nombres y las direcciones de líderes gays bajo el repugnante título: « !» (¡Qué los cuelguen!). Se ha prohibido temporalmente la publicación de este harapo, pero el daño ya está hecho, como ya se ha dicho. En África, la homosexualidad se considera muy a menudo como un mal de Occidente que está dando lugar a que África pierda sus valores ancestrales. Las ONG dicen que 500 000 de los 32 millones de habitantes de Uganda son gays. Muchos de ellos solicitan asilo en los países europeos. ¿Podríamos al menos hacer todo lo posible para garantizar que se presta especial atención a esas solicitudes, y de hecho a todos los hombres y todas las mujeres que son víctimas de la opresión y la tortura?"@es21
"Austatud juhataja! Uganda on üks Aafrika riikidest, kus homoseksuaalsus on endiselt rangelt allasurutud. Tõepoolest, Uganda maine selles valdkonnas on üks kurikuulsamaid ja rangemaid, sest ta on Ameerika fundamentaalsete evangelistide juhtimisel, kelle tihedaks partneriks on Uganda riigipea, käivitanud homoseksuaalide vastu tõelise ristisõja. Me ei suuda enam järge pidada inimeste arvul, kes on kannatanud tagakiusamist ja piinamist üksnes oma seksuaalsuse tõttu. Moslemid ja kristlased on riigis esmakordselt liitunud selle jälestuse hukkamõistmisel. Christopher Senyonjole, 70aastasel anglikaani piiskopile, pandi ülevalt keeld ametis viibida, sest ta oli üks vähestest, kes võttis seisukoha homoseksuaalide poolt. Juba mainitud eelnõu võib tõepoolest iga hetk uuesti välja ilmuda. Selles minnakse nii kaugele, et määratakse isegi surmanuhtlus homoseksuaalidele, kelle puhul kahtlustatakse, et nad on HIV-positiivsed või suhetes alaealisega. Selles nõutakse nende kohta teatamist. Kohalik alaleht Rolling Stone, millel ei ole midagi pistmist samanimelise ajakirjaga, avaldas juhtivate homoseksuaalide nimekirjad ja aadressid mässulise pealkirja all: „Pooge nad üles!”. Selle räbala ajalehe avaldamine on ajutiselt keelatud, kuid kahju on tehtud – nagu on juba öeldud. Aafrikas suhtutakse homoseksuaalsusesse väga sageli kui läänest tulnud pahesse, mis põhjustab Aafrika esivanemate väärtuste kaotamise. Valitsusvälised organisatsioonid ütlevad, et Uganda 32 miljonist elanikust 500 000 on homoseksuaalsed. Paljud neist taotlevad varjupaika Euroopa riikides. Kas võiksime vähemalt anda endast parima tagamaks, et nendele taotlustele pööratakse erilist tähelepanu ja tõepoolest kõikidele meestele ja naistele, kes on rõhumise ja piinamise ohvrid?"@et5
"Arvoisa puhemies, Uganda on yksi niistä Afrikan valtioista, joissa homoseksuaalisuus tukahdutetaan edelleen voimakkaasti. Kyse on jopa eräästä asiaan kovimmin ottein suhtautuvasta valtiosta, koska Uganda on lähellä valtionpäämiestään olevien amerikkalaisten fundamentalistievankelistien johdolla aloittanut oikean ristiretken homoseksuaaleja vastaan. Emme enää pysy laskuissa mukana niiden ihmisten osalta, jotka ovat joutuneet vainon ja kidutuksen kohteiksi pelkästään sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi. Muslimit ja kristityt ovat – ihkaensimmäistä kertaa tässä maassa – liittoutuneet tuomitakseen tämän kauhistuttavan tilanteen. Christopher Senyonjo, 70-vuotias anglikaanipiispa, sai ylemmältä taholta kiellon toimittaa jumalanpalveluksia oltuaan yksi harvoista homoseksuaaleja puolustamaan nousseista. Edellä mainittu lakiesitys saattaa tosiaan putkahtaa uudelleen esiin hetkellä millä hyvänsä. Se antaa mahdollisuuden jopa kuolemantuomion langettamiseen homoseksuaaleille, joita epäillään HIV-positiivisiksi tai joilla arvellaan olevan suhteita alaikäisten kanssa. Siinä vaaditaan heidän ilmiantamistaan. Paikallinen sanomalehti "Rolling Stone", jolla ei ole mitään tekemistä samannimisen aikakauslehden kanssa, julkaisi luettelon homojohtajien nimistä ja osoitteista inhottavan otsikon "Hirttäkää heidät!" alla. Tämän roskalehden julkaiseminen on toistaiseksi kielletty, mutta vahinko on jo tapahtunut, kuten jo todettiin. Homoseksuaalisuutta pidetään Afrikassa usein länsimaista tulevana pahana. Länsimaat katsotaan syypääksi siihen, että Afrikka kadottaa ikiaikaiset arvonsa. Kansalaisjärjestöjen mukaan Ugandan 32 miljoonasta asukkaasta 500 000 on homoseksuaaleja. Monet heistä hakevat turvapaikkaa eurooppalaisista valtioista. Voisimmeko edes yrittää varmistaa, että hakemuksiin kiinnitetään erityistä huomiota, kuten olisi oltava kaikkien sorron ja kidutuksen uhreiksi joutuvien miesten ja naisten kohdalla?"@fi7
"Elnök úr, Uganda egyike azoknak az afrikai államoknak, ahol a homoszexualitást még mindig erőteljesen elnyomják. Valóban ennek az országnak van a legrosszabb híre e téren, hiszen az amerikai fundamentalista evangélisták vezette Uganda – akikkel az ugandai kormányfő rendkívül szoros kapcsolatokat ápol – valóságos keresztes hadjáratot indított a homoszexuálisok ellen. Már nem is tudjuk számon tartani hány embert érintenek a pusztán szexuális irányultságuk miatti üldözések és kínzások. Mohamedánok és keresztények összefogtak – az első ilyen összefogás az ország történetében –, hogy közösen ítéljék el ezt a szörnyűséget. Egy hetvenéves anglikán püspök, Christopher Senyonjo feletteseinek tiltása miatt nem tarthat miséket, mert az egyházi vezető egyike volt azoknak, akik a homoszexuálisok védelme mellett foglaltak állást. A már említett törvényjavaslat valóban bármikor újra napirendre kerülhet. A törvény szerint akár halállal is büntethetnék a feltételezhetően HIV-pozitív, vagy kiskorúakkal kapcsolatban levő homoszexuálisokat. A törvény szerint az ilyen embereket kötelező lenne feljelenteni. Az ugandai helyi napilap a amelynek semmi köze az ugyanezen a nevén futó zenei magazinhoz – valóban megjelentette a vélhetően homoszexuális vezetők nevét és címét a gyomorforgató, „Akasztófára velük!” szalagcím alatt. Ennek a szennylapnak a terjesztését ideiglenesen felfüggesztették, de amint az már többször is elhangzott, a kár már megtörtént, semmit sem tehetünk ellene. Afrikában a homoszexualitást gyakran a nyugatról érkező gonosz értékek megtestesítőjének tartják, amely lassan kiírtja Afrika ősi értékeit. Az NGO-k adatai alapján a 32 millió ugandai közül 500 000 lehet homoszexuális. Sokan fordulnak közülük európai országokhoz menedékjogért. Képesek vagyunk legalább annyit megtenni, hogy kiemelt figyelmet szentelünk az ilyen kérelmeknek, és az elnyomás és kínzás más, női és férfi áldozatainak?"@hu11
"Signor Presidente, l’Uganda è uno di quei paesi africani dove l’omosessualità viene ancora repressa duramente ed è, di fatto, uno tra i più noti per l’estrema intransigenza in questo settore dato che, sotto la guida di un gruppo di evangelisti fondamentalisti americani, di cui il capo di Stato ugandese è uno stretto collaboratore, ha lanciato una vera e propria crociata contro gli omosessuali. Abbiamo perso il conto del numero di persone che sono state vittime di persecuzioni e torture unicamente a causa della loro sessualità. Musulmani e cristiani si sono uniti per la prima volta nel paese allo scopo di condannare questo abominio. A Christopher Senyonjo, un vescovo anglicano di 70 anni, i superiori hanno vietato di officiare per essere stato uno dei pochi a prendere posizione a favore degli omosessuali. Il disegno di legge già citato, che potrebbe venire riproposto in qualsiasi momento, arriva persino a condannare a morte gli omosessuali sospettati di essere positivi al virus dell’HIV o di avere rapporti con minorenni e a chiedere ai cittadini di denunciare tali casi. Il quotidiano locale che non ha nulla a che vedere con la rivista omonima, ha pubblicato degli elenchi con i nomi e gli indirizzi dei leader gay con un titolo ripugnante: “Impiccateli!” La pubblicazione del quotidiano è stata temporaneamente vietata ma, come già è stato detto, il danno ormai è fatto. In Africa l’omosessualità è spesso considerata un male proveniente dall’occidente, che starebbe facendo perdere all’Africa i propri valori ancestrali. Secondo le organizzazioni non governative 500 000 dei 32 milioni di abitanti dell’Uganda sono gay e molti di loro chiedono asilo politico agli Stati europei. Non potremmo almeno fare il possibile affinché a queste domande di asilo e, in generale, a tutti gli uomini e le donne vittime di oppressione e di tortura venga assicurato particolare riguardo?"@it12
"Pone pirmininke, Uganda yra viena iš Afrikos šalių, kurioje homoseksualumas vis dar griežtai malšinamas. Iš tikrųjų jos reputacija šioje srityje yra viena iš liūdniausiai pagarsėjusių ir žiauriausių, nes vadovaujant Amerikos evangelistams fundamentalistams, su kuriais Ugandos valstybės vadovas yra glaudžiai susijęs, Uganda pradėjo tikrus kryžiaus žygius prieš homoseksualus. Praradome daugybės vien dėl savo homoseksualumo persekiojimus ir kankinimus patyrusių žmonių pasitikėjimą. Musulmonai ir krikščionys – pirmieji šalyje – susivienijo, kad pasmerktų šį pasibjaurėtiną dalyką. 70 metų anglikonų vyskupui Christopheriui Senyonjo jo vadovai uždraudė eiti pareigas dėl to, kad jis buvo vienas iš nedaugelio, palaikiusių homoseksualus. Jau minėtas įstatymas gali bet kada vėl pasirodyti. Jame netgi numatoma mirties bausmė ŽIV užsikrėtusiems homoseksualams arba homoseksualams, kurie turėjo santykių su nepilnamečiais. Jame raginama pranešti apie tai. Vietos dienraštis „Rolling Stone“, neturintis nieko bendra su to paties pavadinimo žurnalu, faktiškai paskelbė sąrašus su gėjų lyderių vardais, pavardėmis ir adresais su pasipiktinimą keliančia antrašte „Pakarkite juos!“ Šio laikraštpalaikio leidyba laikinai buvo uždrausta, tačiau, kaip jau minėta, žala padaryta. Afrikoje homoseksualumas dažnai laikomas iš Vakarų atėjusiu blogiu, dėl kurio Afrika priversta atsisakyti savo protėvių vertybių. NVO teigia, kad 500 000 iš 32 mln. Ugandos gyventojų yra gėjai. Dauguma jų prašo prieglobsčio Europos šalyse. Ar galėtume bent jau stengtis užtikrinti, kad šiems prašymams skirtume ypatingą dėmesį ir iš tikrųjų visiems vyrams ir moterims, kurie yra šio engimo ir kankinimų aukos?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Uganda ir viena no Āfrikas valstīm, kurā homoseksualitāte joprojām tiek nežēlīgi apspiesta. Patiesi, Ugandai ir visbēdīgākā reputācija šajā jomā, jo fundamentālistiski noskaņoto ASV evaņģēlistu vadībā, kuru tuvs līdzgaitnieks ir Ugandas prezidents, tā ir uzsākusi īstu krusta gājienu pret homoseksuāļiem. Mēs vairs nespējam sekot līdzi to cilvēku skaitam, kuri savas homoseksualitātes dēļ ir bijuši pakļauti vajāšanai un spīdzināšanai. Pirmo reizi minētajā valstī musulmaņi un kristieši ir apvienojušies, lai nosodītu homoseksuāļus. Septiņdesmit gadus vecajam anglikāņu bīskapam vadība aizliedza noturēt dievkalpojumus, jo viņš bija viens no nedaudzajiem, kurš aizstāvēja homoseksuāļus. Iepriekš minētais likumprojekts var tikt pieņemts jebkurā laikā. Tas paredz nāvessodu homoseksuāļiem, kurus tur aizdomās par inficēšanos ar HIV vai kuriem ir bijušas attiecības ar mazgadīgajiem. Likumprojektā ir paredzēts, ka par šādām personām ir jāziņo. Vietējais laikraksts kuram nav nekā kopēja ar tāda paša nosaukuma žurnālu, rakstā ar atbaidošu virsrakstu „Pakariet viņus!”, publicēja geju līderu vārdus un adreses. Šī publikācija tika uz laiku pārtraukta, bet, kā jau tika atzīmēts, kaitējums bija nodarīts. Āfrikā homoseksualitāti ļoti bieži uzskata par ļaunumu, kas nāk no rietumiem un grauj Āfrikas senās vērtības. Nevalstiskās organizācijas apgalvo, ka 500 000 no 32 miljoniem Ugandas iedzīvotāju ir geji. Daudzi no viņiem lūdz patvērumu Eiropas valstīs. Vai mēs varētu vismaz nodrošināt to, lai šādiem cilvēkiem, kā arī tiem vīriešiem un sievietēm, kuri ir bijuši apspiešanas vai spīdzināšanas upuri, tiktu veltīta īpaša uzmanība?"@lv13
"Monsieur le Président, l'Ouganda fait effectivement partie de ces États africains où l'homosexualité est encore sévèrement réprimée. C'est même l'un de ceux qui se distinguent le plus et le plus durement en ce domaine, puisque l'Ouganda, sous la houlette des fondamentalistes évangélistes américains, dont le chef de l'État ougandais est un proche, est parti dans une véritable croisade contre les homosexuels. On ne compte plus le nombre de ceux qui sont victimes de persécutions et de tortures pour ce seul motif. Musulmans et chrétiens se sont unis – une grande première dans ce pays – pour dénoncer cette abomination. Christopher Senyonjo, évêque anglican de 70 ans, s'est vu interdire d'officier par sa hiérarchie pour avoir été un des seuls à avoir pris position en faveur des homosexuels. Le projet de loi déjà évoqué peut effectivement resurgir à tout moment. Il va jusqu'à punir de la peine de morts les homosexuels soupçonnés d'être séropositifs ou soupçonnés d'avoir des relations avec des mineurs. Il appelle à la délation. Le tabloïd local qui n'a rien à voir avec la revue du même nom, a effectivement publié des listes avec les noms et les adresses des leaders gays sous un titre immonde: "Pendez-les!" La publication de ce torchon a été interdite provisoirement, mais le mal était fait, comme cela a déjà été souligné. L'homosexualité en Afrique est très souvent vécue comme un mal venu de l'Occident, qui fait perdre à l'Afrique ses valeurs ancestrales. Dans ce pays, les ONG parlent de 500 000 gays sur 32 millions d'habitants. Nombreux sont ceux qui font des demandes d'asile vers les pays européens. Pourrions-nous au moins tout mettre en œuvre pour que ces demandes soient examinées avec une bienveillance toute particulière, comme cela devrait être le cas pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes d'oppression et de torture?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, Oeganda behoort tot de Afrikaanse landen waar homoseksualiteit nog altijd streng wordt bestraft. Het heeft inderdaad een van de meest beruchte en meedogenloze reputaties op dit punt. Onder aanvoering van de fundamentalistische evangelisten, waarmee het Oegandese staatshoofd nauwe banden onderhoudt, is Oeganda namelijk een ware kruistocht tegen homoseksuelen gestart. Talloze homoseksuelen zijn enkel vanwege hun seksuele geaardheid vervolgd en gemarteld. Moslims en christenen hebben de handen ineengeslagen – een primeur in dit land – om deze gruweldaden aan de kaak te stellen. Christopher Senyonjo, een zeventigjarige anglicaanse bisschop, heeft van zijn superieuren een werkverbod opgelegd gekregen omdat hij zich als een van de weinigen positief heeft uitgelaten over homoseksualiteit. Het reeds genoemde wetsontwerp kan inderdaad elk moment opnieuw opduiken. Het gaat zelfs zo ver de doodstraf op te leggen aan homoseksuelen die ervan verdacht worden seropositief te zijn of relaties te onderhouden met minderjarigen. Het roept op deze mensen aan te geven bij de politie. De lokale krant die niets van doen heeft met het tijdschrift van dezelfde naam, heeft namelijk een lijst met de namen en adressen van homoleiders gepubliceerd, met het weerzinwekkende opschrift: “Hang ze op!” De publicatie van dit haatzaaiende manifest is tijdelijk verboden, maar het kwaad is geschied, zoals reeds is gezegd. Homoseksualiteit in Afrika wordt heel vaak gezien als een ondeugd die is overgewaaid uit het westen en de voorouderlijke waarden van Afrika te grabbel gooit. Volgens ngo’s zijn 500 000 van de 32 miljoen inwoners van het land homoseksueel. Velen van hen vragen asiel aan in Europese landen. Kunnen we op zijn minst ons best doen om bijzondere aandacht te schenken aan deze aanvragen, evenals aan alle mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van onderdrukking en marteling?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Uganda jest jednym z państw afrykańskich, w których homoseksualiści są nadal obiektem poważnych prześladowań. Jest wręcz jednym z krajów cieszących się najgorszą sławą i okrutną reputacją w tym obszarze, ponieważ Uganda, pod przywództwem amerykańskich fundamentalistów ewangelickich, z którymi ugandyjski przywódca jest mocno związany, rozpoczęła prawdziwą krucjatę przeciwko homoseksualistom. Straciliśmy rachubę, jeżeli chodzi o liczbę osób, które doświadczyły prześladowania i tortur wyłącznie ze względu na swoją orientację seksualną. Muzułmanie i chrześcijanie zjednoczyli siły – po raz pierwszy w tym kraju – aby potępić tę ohydę. Christopherowi Senyonjo, 70-letniemu biskupowi anglikańskiemu, jego przełożeni zabronili odprawiania nabożeństw, ponieważ był jednym z niewielu, którzy stanęli po stronie homoseksualistów. Wspomniana już ustawa może rzeczywiście ponownie pojawić się w dowolnym momencie. Posuwa się ona tak daleko, że przewiduje wyrok śmierci dla homoseksualistów podejrzanych o pozytywny wynik HIV lub o utrzymywanie kontaktów z nieletnimi. Wzywa się w niej do ujawniania ich tożsamości. Miejscowa gazeta która nie ma nic wspólnego z popularnym magazynem o tej samej nazwie, faktycznie opublikowała listę nazwisk i adresów liderów ruchów gejowskich pod odrażającym tytułem: „Powiesić ich!”. Czasowo zabroniono wydawania tego brukowca, ale – jak wspomniano – co się stało, to się nie odstanie. W Afryce homoseksualizm bardzo często jest postrzegany jako zło pochodzące z Zachodu, które sprawia, że Afryka traci wartości swoich przodków. Organizacje pozarządowe twierdzą, że 500 tys. spośród 32 milionów mieszkańców Ugandy to homoseksualiści. Wielu z nich występuje o azyl w krajach europejskich. Czy moglibyśmy przynajmniej postarać się zapewnić, by ich wnioski azylowe były traktowane ze szczególną uwagą, a także by wyjątkowa uwagę poświęcono samym mężczyznom i kobietom będącym ofiarami ucisku i tortur?"@pl16
"Senhor Presidente, o Uganda é um dos Estados africanos onde a homossexualidade continua a ser severamente reprimida. Tem mesmo uma das reputações mais infames e desumanas neste domínio, uma vez que o Uganda lançou, sob a liderança dos evangélicos fundamentalistas americanos, com quem o Chefe de Estado ugandês mantém laços estreitos, uma verdadeira cruzada contra os homossexuais. Já perdemos a conta ao número de pessoas que foram alvo de perseguições e tortura apenas devido à sua sexualidade. Os muçulmanos e cristãos uniram-se – pela primeira vez neste país – para condenar estas práticas abomináveis. Christopher Senyonjo, um bispo anglicano de 70 anos, foi proibido pelos seus superiores de celebrar actos religiosos por ter sido um dos poucos a sair em defesa dos homossexuais. O projecto de lei já referido pode efectivamente ressurgir a qualquer momento. Chega ao ponto de condenar à morte os homossexuais suspeitos de serem seropositivos ou de manterem relações com menores. Apela à denúncia. O jornal local que nada tem a ver com a revista com o mesmo nome, chegou a publicar listas com os nomes e endereços dos líderes da comunidade homossexual com o título revoltante: “Enforquem-nos!” A publicação desse pasquim foi temporariamente proibida, mas o mal está feito, como aliás já foi referido. Em África, a homossexualidade é muitas vezes vista como um mal vindo do Ocidente, que está a fazer com que o continente africano perca os seus valores ancestrais. Segundo as ONG, 500 000 dos 32 milhões de habitantes do Uganda são homossexuais. Muitos deles requerem asilo a países europeus. Poderíamos, pelo menos, fazer o possível para que seja dada especial atenção a esses pedidos de asilo e a todos os homens e mulheres que são vítimas de opressão e tortura?"@pt17
"Domnule președinte, Uganda este unul dintre statele africane unde homosexualitatea continuă să fie reprimată sever. Are, într-adevăr, una dintre cele mai notorii și aspre reputații din această zonă, deoarece Uganda, sub conducerea evangheliștilor fundamentaliști americani, al căror asociat apropiat este chiar șeful de stat din Uganda, a lansat o adevărată cruciadă împotriva homosexualilor. Nu mai știm câte persoane care au fost persecutate și torturate doar din cauza sexualității lor. Musulmanii și creștinii s-au unit – o premieră în această țară – pentru a condamna această atrocitate. Superiorii lui Christopher Senyonjo, un episcop anglican în vârstă de 70 de ani, i-au interzis să mai oficieze slujbe deoarece a fost unul dintre puținii care au luat atitudine în favoarea homosexualilor. Este posibil ca legea deja menționată să reapară oricând. Aceasta merge atât de departe încât condamnă la moartea homosexualii suspectați că sunt infectați cu HIV sau că au întreținut relații cu minori. Solicită raportarea acestora. Ziarul local care nu are nicio legătură cu revista cu același nume, a publicat chiar liste cu numele și adresele liderilor homosexualilor sub un titlu revoltător: „Spânzurați-i!” Publicarea acestui ziar de doi bani a fost interzisă deocamdată, însă răul a fost făcut, după cum s-a spus deja. În Africa, homosexualitatea este deseori privită ca un rău adus de Occident care face ca Africa să-și piardă valorile ancestrale. ONG-urile afirmă că 500 000 din cele 32 de milioane de locuitori ai Ugandei sunt homosexuali. Mulți dintre aceștia solicită azil în țările europene. Am putea măcar să facem tot posibilul să ne asigurăm că se acordă o atenție specială acestor solicitări și tuturor bărbaților și femeilor care sunt victime ale oprimării și torturii?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Uganda je jedným z afrických štátov, kde je homosexualita stále vážne potláčaná. V tejto oblasti má Uganda jednu z najhorších povestí, odkedy pod vedením amerických fundamentalistických kazateľov, ktorých blízkym spoločníkom je ugandská hlava štátu, začala ozajstnú krížovú výpravu proti homosexuálom. Nevieme spočítať množstvo ľudí, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a týraniu len pre svoju sexualitu. Moslimovia a kresťania sa spojili – prvý raz v tejto krajine –, aby odsúdili túto ohavnosť. Christopherovi Senyonjovi, sedemdesiatročnému anglikánskemu biskupovi, zakázali jeho nadriadení vykonávať obrady za to, že sa ako jeden z mála postavil na stranu homosexuálov. Spomínaný zákon sa skutočne môže kedykoľvek znovu objaviť. Zachádza až tak ďaleko, že sa podľa neho odsudzujú na trest smrti homosexuáli podozriví z toho, že sú HIV pozitívni alebo že majú vzťahy s maloletými. Zákon požaduje oznámenie týchto prípadov. Miestne noviny ktoré nemajú nič spoločné s časopisom rovnakého názvu, skutočne uverejnili zoznamy s menami a adresami vedúcich predstaviteľov komunity gejov pod odporným titulkom Obeste ich! Vydávanie tohto plátku bolo dočasne zakázané, ale ako už odznelo, krivdy, ktoré sa napáchali, sa už nedajú odstrániť. V Afrike sa na homosexualitu veľmi často pozerá ako na zlo zo Západu, ktoré spôsobuje, že Afrika stráca hodnoty svojich predkov. Mimovládne organizácie tvrdia, že 500 000 z 32 miliónov obyvateľov Ugandy sú gejovia. Mnohí z nich žiadajú o azyl v európskych krajinách. Mohli by sme sa prinajmenšom vynasnažiť, aby sa týmto žiadostiam a, samozrejme, aj všetkým mužom a ženám, ktorí sú obeťami útlaku a týrania, venovala zvláštna pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, Uganda je ena izmed afriških držav, v kateri je homoseksualnost še vedno močno zatirana. Uganda ima razvpit in strog sloves na tem področju, odkar je pod vodstvom ameriških fundamentalističnih evangeličanov, s katerimi je tesno povezan ugandski voditelj države, začela pravo križarsko vojno proti homoseksualcem. Ne štejemo več ljudi, ki so žrtve preganjanja in mučenja samo zaradi svoje spolne usmerjenosti. Muslimani in kristjani so se združili – prvi v državi –, da obsodijo to grozoto. Christopherju Senyonju, 70-letnemu anglikanskemu škofu, so njegovi nadrejeni prepovedali službovati, ker je bil eden izmed redkih, ki se je zavzel za homoseksualce. Že omenjeni predlog zakona se res lahko kadarkoli spet pojavi. Gre celo tako daleč, da predvideva smrtno kazen za homoseksualce, za katere se domneva, da so HIV pozitivni ali imajo odnose z mladoletniki. Poziva, naj se jih prijavi. Lokalni časopis ki nima prav nič skupnega z istoimensko revijo, je dejansko objavil seznam z imeni in naslovi gejevskih voditeljev pod odvratnim naslovom: „Linčajte jih!“ Izhajanje tega ničvrednega časopisa je bilo začasno ustavljeno, vendar je bila škoda že storjena, kot je že bilo povedano. V Afriki se na homoseksualnost pogosto gleda kot na zlo z zahoda, ki povzroča, da Afrika izgublja svoje podedovane vrednote. Nevladne organizacije pravijo, da je 500.000 od 32 milijonov prebivalcev Ugande homoseksualcev. Mnogi izmed njih zaprosijo za azil v evropskih državah. Bi se lahko potrudili po najboljših močeh zagotoviti, da bodo te prošnje deležne posebne obravnave, prav tako pa vsi moški in ženske, ki so žrtve zatiranja in mučenja?"@sl20
"Herr talman! Uganda är en av de afrikanska stater där homosexualitet fortfarande kraftigt hålls tillbaka. Landet har i själva verket rykte om sig att vara bland de mest ökända och hårdaste på området, eftersom Uganda, med amerikanska fundamentalist-evangelister i spetsen, till vilka Ugandas statschef är en nära bundsförvant, har inlett ett rent korståg mot homosexuella. Vi har tappat räkningen på hur många personer som har blivit utsatta för förföljelse och tortyr bara på grund av sin sexualitet. Muslimer och kristna har gått samman – för första gången i landets historia – för att fördöma denna förkastliga företeelse. Christopher Senyonjo, en 70-årig gammal anglikansk biskop, har förbjudits att förrätta gudstjänster av sina överordnade, eftersom han har varit en av få som tagit ställning för homosexuella. Det lagförslag som redan har nämnts kan i själva verket dyka upp igen när som helst. I lagförslaget går man så långt som att utmäta dödsstraff för homosexuella som misstänks vara hiv-positiva eller ha förbindelser med minderåriga. Man kräver att dessa personer ska anges. Den lokala nyhetstidningen som inte har någonting med tidskriften med samma namn att göra, har faktiskt offentliggjort en förteckning med namn på och adresser till homosexuella ledare, med den upprörande överskriften: ”Häng dem!” Utgivningen av denna blaska har tillfälligt stoppats, men skadan är skedd, vilket redan har sagts här. I Afrika betraktar man väldigt ofta homosexualitet som något ont från västvärlden, som leder till att Afrika förlorar de värderingar som de ärvt av sina förfäder. Frivilligorganisationer uppger att 500 000 av Ugandas 32 miljoner invånare är homosexuella. Många av dem söker asyl i europeiska länder. Kan vi åtminstone göra vårt bästa för att se till att dessa ansökningar och definitivt alla män och kvinnor som fallit offer för förtryck och tortyr tas under särskilt beaktande?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Christopher Senyonjo"13
"Rolling Stone"18,20,15,1,19,16,22,10,3,13,4,21,9,17,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph