Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-11-10-Speech-3-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101110.16.3-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Wie gern würde ich mich vor die Wählerinnen und Wähler stellen und sagen: Ja, es ist etwas Großes geschafft worden. Ja, wir haben endlich den Durchbruch dort zuwege gebracht, wo wir – ganz im Gegensatz zu meiner Vorrednerin – aus der Sicht der überwiegenden Mehrheit der Europäerinnen und Europäer klare Regeln brauchen. Aber leider ist diesmal wieder eine große Chance verpasst worden. Wenn Sie, Herr Kommissar, schon jetzt bei der Vorstellung davon sprechen, dass wir eine schnellere Revidierung der Richtlinie brauchen als vorgesehen, wenn verschiedene Redner jetzt sagen: „Ja, der Rat, der Rat, der Rat! Aber wir, das Parlament, sind doch auf der richtigen Seite“, dann frage ich: Warum sagen wir dann morgen nicht Nein? Warum lassen wir es zu, dass wir genau über diese passive Kommerzialisierung weiterhin einen Emmentaler Käse in der europäischen AIFM-Struktur haben? Warum halten wir uns nicht an das so viel beklatschte Diktum der deutschen Bundeskanzlerin: „Kein Produkt, kein Teilnehmer, kein Institut darf unreguliert bleiben“? Wie kann es sein, dass wir hier in diesem Parlament erleben mussten, dass genau als Reaktion auf das, was morgen jetzt abgenickt wird, wir zum ersten Mal querbeet – viele Abgeordnete aus vielen Fraktionen – gesagt hatten, wir brauchen unabhängige Expertise, wir brauchen ? Wir sind den Lobbyisten gegenüber hilflos ausgeliefert. Warum haben wir morgen nicht den Mumm, das, wovon wir ausgegangen sind, was wir durchsetzen können, durch ein Nein zum Ausdruck zu bringen? Warum lassen wir genau diejenigen, die von uns vertreten werden sollten, wiederum im Stich – Stichwort Aushöhlung von Unternehmen? Ich finde das sehr, sehr beschämend, und es wird Europa und dem europäischen Gedanken, dem ich sehr anhänge, mehr schaden als nützen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jak rád bych před své voliče předstoupil a řekl „Ano, dosáhli jsme velkých věcí. Ano, konečně nastal průlom v oblasti, kde – v naprostém kontrastu s tím, co zde před chvílí řekla paní Andreasenová – podle názoru drtivé většiny Evropanů potřebujeme jasná pravidla.“ Ale bohužel znovu zůstává velká příležitost nevyužita. Jestliže, a pane komisaři, dokonce i vy sám to takto prezentujete, už nyní prohlašujete, že směrnici bude nutné dříve, než bylo plánováno, revidovat, a pokud různí řečníci nyní uvádějí „to všechno má co dělat s Radou, my v Parlamentu jsme na správné straně“, pak se vás musím zeptat: proč prostě neřekneme zítra „ne“? Proč umožníme, aby v evropské struktuře správců alternativních investičních fondů dál bylo plno děr právě v souvislosti s pasivními obchodními metodami? Proč se raději nedržíme tolik opěvovaného rčení německé spolkové kancléřky, „ani jedno místo, ani produkt, ani jediná instituce nesmí zůstat bez regulace“? Z jakého důvodu musíme být, právě v reakci na to, co nyní projednáváme a čemu má zítra tato sněmovna přitakat, svědky toho, jak se nyní, poprvé z různých částí sálu – od řady poslanců z různých skupin – ozývá, že potřebujeme nezávislé odborníky, potřebujeme „financewatch.org“? Zůstali jsme bezmocní tváří v tvář lobbyistům. Proč nemáme tu odvahu dát najevo, čeho jsme dle našeho názoru schopni dosáhnout tím, že řekneme „ne“? Proč opět necháme přesně ty, které bychom měli zastupovat, na holičkách – tedy v otázce soukromých kapitálových fondů a ohrožení podniků? Považuji to za velice hanebné a udělá to více škody než užitku Evropě a evropské myšlence, jíž jsem velký stoupenec."@cs1
"Hr. formand! Hvor ville jeg dog gerne stå foran vælgerne og sige "ja, vi har udrettet store ting, ja, vi har endelig skabt et gennembrud, hvor vi – i skarp modsætning til det, den tidligere taler sagde – ifølge et stort flertal af europæere har brug for klare regler". Desværre har man endnu en gang forpasset en mulighed. Hvis kommissæren allerede under præsentationen af dette siger, at direktivet skal revideres hurtigere end planlagt, og hvis de forskellige talere nu siger, at "det handler alt sammen om Rådet, mens vi i Europa-Parlamentet har ret", så er jeg nødt til at spørge: Hvorfor siger vi ikke bare "nej" i morgen? Hvorfor lader vi den europæiske AIFM-struktur forblive fuld af huller, netop på grund af denne passive kommercialisering? Hvorfor holder vi ikke fast i den meget roste udtalelse fra den tyske forbundskansler: "Intet produkt, ingen aktør og ingen institution skal forblive ureguleret"? Hvorfor skulle vi netop som en reaktion på det, der i morgen bliver vedtaget ved stiltiende overenskomst her i Parlamentet, være vidne til, at det blev sagt for første gang fra mange forskellige sider – mange medlemmer fra mange forskellige grupper – at vi har brug for uafhængig ekspertise, at vi har brug for "financewatch.org"? Vi er gjort hjælpeløse over for lobbyisterne. Hvorfor tør vi ikke med et "nej" vise, hvad vi mener, at vi kan få succes med? Hvorfor svigter vi endnu en gang netop dem, vi burde repræsentere – med andre ord med hensyn til private equity og undermineringen af virksomhederne? Det finder jeg ekstremt skandaløst, og det vil være til mere skade end gavn for den europæiske idé, som jeg er en stor tilhænger af."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ να μπορώ να σταθώ ενώπιον του εκλογικού σώματος και να πω «Ναι, επιτύχαμε κάτι σπουδαίο. Ναι, επιτέλους σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο σε έναν τομέα στον οποίο –αντίθετα με τα όσα υποστήριξε η προηγούμενη ομιλήτρια– κατά τη γνώμη της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων, χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες». Δυστυχώς, όμως, για μια ακόμη φορά χάθηκε μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία. Όταν, κύριε Επίτροπε, κατά την παρουσίαση αυτής της πρότασης, δηλώνετε ήδη ότι η οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, και όταν πολλοί ομιλητές υποστηρίζουν τώρα ότι «το πρόβλημα είναι του Συμβουλίου, όμως εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε δίκαιο», τότε οφείλω να θέσω ευθέως το ερώτημα: Γιατί να μην πούμε απλώς «όχι» αύριο; Γιατί να επιτρέψουμε να συνεχίσει να είναι γεμάτη από κενά η δομή των ΔΟΕΕ στην Ευρώπη εξαιτίας αυτού ακριβώς του παθητικού μάρκετινγκ; Γιατί να μην τηρήσουμε τη δήλωση της γερμανίδας ομοσπονδιακής καγκελαρίου που τόσο πολύ επικροτήθηκε: «Κανένα προϊόν, κανένας παράγοντας, κανένας οργανισμός δεν πρέπει να αφεθεί χωρίς ρύθμιση»; Γιατί λοιπόν, ως αντίδραση σε αυτό που θα εγκριθεί ως προσωρινό μέτρο αύριο, εδώ στο Κοινοβούλιο, ακούσαμε να υποστηρίζεται για πρώτη φορά από πολλές διαφορετικές πλευρές –από πολλούς βουλευτές διαφορετικών πολιτικών ομάδων– ότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ότι χρειαζόμαστε τη «financewatch.org»; Έχουμε καταστεί ανίσχυροι απέναντι στις ομάδες ειδικών συμφερόντων. Γιατί δεν τολμούμε να δηλώσουμε με σαφήνεια τι ακριβώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε λέγοντας, απλώς, «όχι»; Γιατί αφήνουμε και πάλι έκθετους τους πολίτες τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να εκπροσωπούμε – με άλλα λόγια, όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και την υπονόμευση των επιχειρήσεων; Θεωρώ εξαιρετικά επαίσχυντη αυτήν τη συμπεριφορά, η οποία εκτιμώ ότι θα βλάψει μάλλον, παρά θα ωφελήσει, την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ιδέα, της οποίας είμαι ένθερμος υποστηρικτής."@el10
"Mr President, how I would like to stand before the electorate and say ‘Yes, we have achieved great things. Yes, we have finally made a breakthrough where – in complete contrast to what the previous speaker said – in the opinion of the overwhelming majority of Europeans, we need clear rules’. Unfortunately, however, a major opportunity has been missed once again. If, Commissioner, even as you are presenting this, you are already saying that the directive needs to be revised sooner than planned, and if various speakers are now saying ‘It is all to do with the Council, but we, the European Parliament, are on the right side’, then I have to ask: Why do we not just say ‘no’ tomorrow? Why are we allowing the European AIFM structure to continue to remain full of holes precisely because of this passive commercialisation? Why do we not hold on to that much applauded saying of the German Federal Chancellor: ‘No product, no actor, no institution must remain unregulated’? Why is it that, precisely as a reaction to what will now go through on the nod tomorrow, here in this Parliament, we had to witness it being said for the first time from many different quarters – many Members from many different groups – that we need independent expertise, we need ‘financewatch.org’? We have been made helpless in the face of the lobbyists. Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying ‘no’? Why are we once again leaving precisely those who we should be representing in the lurch – in other words, with regard to private equity and the undermining of companies? I find that extremely disgraceful, and it will do more harm than good to Europe and the European idea, of which I am a great supporter."@en4
"Señor Presidente, me encantaría presentarme ante el electorado y decir «sí, hemos obtenido grandes logros. Sí, finalmente hemos logrado un gran avance en lo que —en contraste absoluto con lo que ha dicho la ponente anterior— una inmensa mayoría de europeos opina que necesitamos normas claras». Sin embargo, lamentablemente una vez más se ha perdido una oportunidad importante. Comisario Barnier, pero si cuando usted nos presenta esto, nos dice que es necesario revisar la Directiva antes de lo planeado, y si varios ponentes nos dicen ahora «es por el Consejo, pero nosotros, el Parlamento Europeo estamos en el lado correcto», entonces tengo que preguntarle: ¿por qué no rechazamos simplemente la Directiva mañana? ¿Por qué permitimos que la estructura de los gestores de fondos de inversión alternativos europeos siga estando repleta de lagunas precisamente debido a la venta pasiva? ¿Por qué no nos aferramos a lo que dijo, de forma tan aplaudida, la Canciller alemana de que todos los productos, agentes e instituciones deben ser regulados? ¿Cómo puede ser que, precisamente como reacción a lo que mañana se aprobará sin discusión en esta Cámara, tuviéramos que presenciar que se dijera por primera vez desde ámbitos muy diferentes —muchos diputados desde diversos grupos— que necesitamos expertos independientes, necesitamos «financewatch.org»? Nos hemos quedado atados de pies y manos frente a los grupos de presión. ¿Por qué no tenemos el coraje de indicar lo que creemos que podemos lograr diciendo «no»? ¿Por qué estamos dejando de nuevo en la estacada a aquellos que debíamos estar representando —es decir, en lo que respecta al capital riesgo y al debilitamiento de las empresas—? Creo que esto es sumamente lamentable y que dañará más de lo que beneficiará a Europa y la idea europea, de la cual soy un gran partidario."@es21
"Austatud juhataja! Kuidas ma küll ei sooviks seista oma valijate ees ja öelda, et oleme suuri asju teinud, et oleme saavutanud läbimurde valdkonnas, mis enamiku eurooplaste arvates – erinevalt eelmisest sõnavõtjast – vajab selgeid reegleid. Kahjuks on aga jälle suur võimalus maha magatud. Kui teie, lugupeetud volinik, ütlete juba praegu, et direktiivi läbivaatamine võib osutuda vajalikuks plaanitust varem, ning mitmed sõnavõtjad peavad süüdlaseks nõukogu, samal ajal kui Euroopa Parlament on õige asja eest väljas, siis miks ometi ei ütle me homme direktiivile ei? Miks lubame sellist Euroopa alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate struktuuri, mis on üleni auklik just passiivse turustamise tõttu. Miks ei lähtu me Saksamaa kantsleri paljukiidetud lausest: „Reguleerimata ei tohi jääda ükski toode, turuosaline, institutsioon”? Miks on siis nii, et just vastureaktsioonina sellele, mis homme lihtsa käetõstmisega läbi läheb, oleme pidanud olema siin parlamendis esmakordselt tunnistajaks paljude eri fraktsioonide ja liikmete esitatud üleskutsele, et meil on tarvis sõltumatuid eksperte, nn oma financewatch.org-i? Me oleme lobistidega võideldes abitud. Miks meil ei jätku siis julgust anda ei-sõnaga märku sellest, mida arvame olevat suutelised korda saatma? Miks jätame jälle hätta just need, keda peaksime sellises olukorras esindama – börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondid – ning miks lubame äriühingute tegevuse õõnestamist? Minu meelest on see väga häbiväärne ning teeb Euroopale ja Euroopa ideele, mille suur toetaja ma olen, pigem kahju kui kasu."@et5
"Arvoisa puhemies, miten kovasti haluaisinkaan seistä äänestäjien edessä ja sanoa "Kyllä, me olemme saaneet aikaan suuria asioita. Kyllä, olemme viimein tehneet läpimurron, jossa – täysin päinvastoin kuin edellinen puhuja sanoi – eurooppalaisten suuren enemmistön mielestä tarvitsemme selkeitä sääntöjä." Valitettavasti jälleen kerran on kuitenkin menetetty loistava tilaisuus. Jos, arvoisa komission jäsen, sanotte jo tätä esitellessänne, että direktiiviä on tarkistettava suunniteltua aikaisemmin, ja jos eri puhujat sanovat nyt, että "kaikki johtuu neuvostosta mutta että me, Euroopan parlamentti, olemme oikealla puolella", minun on kysyttävä: Miksi emme vain sano huomenna ei? Miksi me sallimme sen, että EU:n vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva rakenne on edelleen täynnä aukkoja juuri tämän passiivisen markkinoinnin takia? Miksi me emme pidä kiinni Saksan liittokanslerin suuresti ylistetystä lauseesta: "Mikään tuote, mikään toimija, mikään laitos ei saa jäädä sääntelyn ulkopuolelle"? Miksi juuri reaktiona siihen, mikä huomenna menee yksimielisesti läpi täällä parlamentissa, meidän piti todistaa sitä, että ensimmäistä kertaa monilta eri tahoilta – monet jäsenet monista eri ryhmistä – sanotaan, että meille on tarpeen riippumaton asiantuntemus, meille on tarpeen "financewatch.org"? Eturyhmät ovat tehneet meistä avuttomia. Miksi meillä ei ole rohkeutta kertoa, mitä pystymme mielestämme saavuttamaan sanomalla ei? Miksi olemme jälleen kerran jättämässä pulaan juuri niitä, joita meidän täällä edustaa – toisin sanoen pääoman ja yritysten heikentämisen osalta? Minusta se on erittäin häpeällistä, ja edistämisen sijasta se vahingoittaa EU:ta ja EU:n ajatusta, joita tuen lujasti."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais pouvoir me présenter devant les électeurs et leur dire «Oui, nous avons réussi de grandes choses. Oui, nous avons finalement fait une avancée là où - contrairement à ce que vient de dire l’oratrice précédente - de l’avis de la vaste majorité des Européens, nous avons besoin de règles claires». Malheureusement, cependant, une occasion majeure a été manquée une fois encore. Si, Monsieur le Commissaire, alors même que vous la présentez, vous dites déjà que la directive doit être révisée plus rapidement que prévu, et si divers orateurs disent maintenant «C’est la faute du Conseil, mais nous, le Parlement européen, sommes du bon côté», je dois alors vous demander: Pourquoi ne disons-nous pas simplement «non» demain? Pourquoi permettons-nous que la structure européenne des GFIA continue à présenter de nombreuses lacunes précisément à cause de cette commercialisation passive? Pourquoi ne nous rattachons-nous pas à la déclaration très applaudie du chancelier fédéral allemand: «Aucun produit, aucun acteur, aucune institution ne doit rester sans réglementation»? Comment cela se fait-il, précisément au moment où, en réaction à ce qui se passera d’un commun accord demain, ici au Parlement, nous avons vu pour la première fois un grand nombre de voix s’élever de nombreux bancs différents - de nombreux députés issus de nombreux groupes différents - pour dire que nous avons besoin d’une expertise indépendante, que nous avons besoin de «financewatch.org»? Nous avons été désarmés face aux lobbyistes. Pourquoi n’avons-nous pas le cran d’indiquer que nous pouvons atteindre ce en quoi nous croyons en disant «non»? Pourquoi laissons-nous à nouveau en plan ceux que nous devrions justement représenter - autrement dit, concernant les fonds de capital-investissement et l’amoindrissement des entreprises? Je trouve cela absolument scandaleux, et cela fera plus de mal que de bien à l’Europe et à l’idée européenne, dont je suis un fervent partisan."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mennyire szívesen állnék a választópolgárok elé, és mondanám, hogy „Igen, nagyszerű eredmény született. Végre áttörést értünk el ott, ahol – az előttem szólóval szöges ellentétben – az európaiak túlnyomó többségének véleménye szerint világos szabályokra van szükségünk.”. Sajnálatos módon azonban ismét elszalasztottunk egy nagy lehetőséget. Ha Ön, biztos úr, már az ismertetéskor azt mondja, hogy ezt az irányelvet a tervezettnél hamarabb felül kell majd vizsgálni, és ha különböző felszólalók most azt mondják, hogy „Minden a Tanács hibája, de mi, az Európai Parlament, a jó oldalon állunk”, akkor fel kell tennem a kérdést: miért nem mondunk holnap egyszerűen nemet? Miért engedjük meg, hogy az európai alternatívbefektetés-kezelők struktúrája továbbra is tele legyen hézaggal, éppen a passzív értékesítés miatt? Miért nem tartjuk magunkat a német szövetségi kancellár oly sokszor megtapsolt mondásához: „Semmilyen termék, semmilyen szereplő, semmilyen intézmény nem maradhat szabályozatlanul”? Hogy lehet az, hogy éppen arra reagálva, amire holnap rá fogunk bólintani, itt, ebben a Parlamentben azt kellett hallanunk, első alkalommal sok különböző helyről – sok különböző képviselőcsoport sok képviselőjétől –, hogy független szakértelemre van szükségünk, a „financewatch.org” kell? Tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva a lobbistáknak. Miért nincs bátorságunk ahhoz, hogy holnap egy nemmel jelezzük azt, amiben hiszünk, amit meg tudunk valósítani? Miért hagyjuk megint cserben éppen azokat, akiket képviselnünk kellene – gondoljunk a magántőke-alapokra és a vállalatok aláásására? Ezt rendkívül szégyenletesnek tartom, és inkább ártani, mintsem használni fog Európának és az európai elképzelésnek, amelynek nagy támogatója vagyok."@hu11
"Signor Presidente, come mi piacerebbe poter dire ai miei elettori “Sì, abbiamo raggiunto risultati significativi. Sì, siamo finalmente riusciti a introdurre una svolta nel settore in cui – contrariamente a quanto ribadito dall’oratrice precedente – secondo la stragrande maggioranza degli europei, ci occorrono regole chiare”. Purtroppo, abbiamo invece perso un’altra occasione d’oro. Commissario, se anche lei, al momento di presentarci questa direttiva, di affretta a dire che dev’essere sottoposta a revisione prima del previsto, e se diversi oratori affermano che è tutta colpa del Consiglio ma che noi, il Parlamento europeo, siamo sulla strada giusta, mi sorge spontanea la domanda: Perché domani non diciamo semplicemente “no”? Perché permettiamo che la struttura europea dei gestori di fondi d’investimento alternativi continui a rimanere piena di lacune proprio a causa della commercializzazione passiva? Perché non ci associamo alla famosa affermazione del Cancelliere federale tedesco: “Nessun prodotto, nessun soggetto, nessuna istituzione dev’essere priva di regolamentazione”? Per quale motivo qui in Parlamento, proprio in reazione a quanto verrà approvato domani per consenso generale, abbiamo sentito voci diverse affermare per la prima volta – parlo di molti deputati appartenenti a gruppi diversi – che ci servono esperti indipendenti, che ci occorre “financewatch.org”? Siamo stati consegnati, impotenti, nelle mani dei lobbisti. Perché non dobbiamo avere il fegato di far sapere quello che pensiamo di poter imporre semplicemente dicendo “no”? Perché abbandoniamo ancora una volta al loro destino proprio coloro che dovremmo rappresentare, mi riferisco ai e alle aziende penalizzate? Lo trovo estremamente scandaloso, in quanto sarà più deleterio che benefico per l’Europa e l’idea di Europa, di cui sono un acceso sostenitore."@it12
"Pone pirmininke, kaip norėčiau atsistoti prieš rinkėjus ir pasakyti: „Taip, pasiekėme puikių dalykų. Taip, galiausiai padarėme persilaužimą, kai, – visiškai priešingai, nei teigė pirmesnis kalbėtojas, – didžiosios daugumos europiečių nuomone, mums reikia aiškių taisyklių.“ Tačiau, deja, ir vėl praleidome didžiulę galimybę. Jei netgi jūs, pone Komisijos nary, net pristatydamas šią direktyvą dabar sakote, kad ją reikės persvarstyti anksčiau nei planuota, ir jei dažnas kalbėtojas dabar sako, kad „dėl visko kalta Taryba, bet, mes, Europos Parlamentas, einame teisingu keliu“, tuomet turiu paklausti: „Kodėl mums rytoj paprasčiausiai per balsavimą neištarus „ne“?“ Kodėl leidžiame, kad Europos AIFV struktūra ir toliau turėtų didžiulių trūkumų būtent dėl pasyvaus komercinimo? Kodėl nesiremiame smarkiai giriamu Vokietijos federalinės kanclerės teiginiu, kad „negali likti jokio nereguliuojamo produkto, jokio subjekto ar jokios institucijos“? Kaip gali būti, ypač atsižvelgiant į tai, kas rytoj bendru galvos linktelėjimu bus visuotinai patvirtinta, kad čia, šiame Parlamente, turėjome išklausyti, jog pirmą kartą daugelis įvairių šalių – daugelis Parlamento narių iš daugelio skirtingų frakcijų – tvirtino, kad mums reikia nepriklausomų ekspertų, mums reikia „financewatch.org“? Tapome bejėgiai lobistų akyse. Kodėl neturime drąsos parodyti, kad manome, jog mums geriau sektųsi, jei pasakytume „ne“? Kodėl dar kartą paliekame bėdoje tuos, kuriems iš tiesų ir turėtume atstovauti, kitaip tariant, turiu omenyje privatųjį akcinį kapitalą ir kenkimą bendrovėms? Mano nuomone, tai labai gėdinga, ir Europai bei Europos idėjai, kurią tvirtai remiu, padarys daugiau žalos nei suteiks naudos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā es gribētu stāvēt vēlētāju priekšā un teikt „jā, mēs esam panākuši ko ievērojamu!” Jā, mēs beidzot esam guvuši panākumus jomā, kurā – pilnīgi pretēji tam, ko teica iepriekšējais runātājs – pēc ievērojama vairākuma Eiropas iedzīvotāju domām — mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Taču diemžēl atkal ir palaista garām nozīmīga iespēja. Ja, komisār, pat jūs, iepazīstinot ar situāciju, jau sakāt, ka direktīva ir jāpārskata ātrāk, nekā plānots, un ja daži runātāji šobrīd saka: „pie tā visa vainojama Padome, bet mūsu, Parlamenta, nostāja ir pareiza”, tad man ir jāuzdod jautājums. Jautājums ir šāds: kāpēc mēs nevaram vienkārši rīt pateikt „nē”? Kāpēc mēs ļaujam Eiropas AIFM struktūrai palikt pilnai ar trūkumiem tieši šīs pasīvās pārdošanas dēļ? Kāpēc mēs neievērojam tik daudz slavēto Vācijas kancleres teicienu: „Neviens produkts, neviens dalībnieks, neviena iestāde nedrīkst palikta neregulēta”? Kāpēc kā tieša reakcija uz to, kas tagad pēc galvas mājiena rīt tiks pieņemts šeit, Parlamentā, mums vajadzēja būt par lieciniekiem tam, ka pirmo reizi tik atšķirīgas aprindas — daudzi deputāti no daudzām dažādām grupām — saka, ka mums vajadzīga neatkarīga ekspertīze, mums vajadzīgs ? Mēs esam padarīti bezpalīdzīgi lobistu priekšā. Kāpēc mums nepietiek dūšas norādīt, ka mēs uzskatām, ka mums izdosies gūt panākumus, pasakot „nē”? Kāpēc mēs vēlreiz atstājam ar garu degunu tieši tos, kurus mums būtu jāpārstāv — citiem vārdiem sakot, attiecībā uz privāto kapitālu un uzņēmumu graušanu? Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi apkaunojoši un tas Eiropai un Eiropas idejai, kuru es stingri atbalstu, nodarīs vairāk ļauna nekā laba."@lv13
"Herr Präsident! Wie gern würde ich mich vor die Wählerinnen und Wähler stellen und sagen: Ja, es ist etwas Großes geschafft worden. Ja, wir haben endlich den Durchbruch dort zuwege gebracht, wo wir – ganz im Gegensatz zu meiner Vorrednerin – aus der Sicht der überwiegenden Mehrheit der Europäerinnen und Europäer klare Regeln brauchen. Aber leider ist diesmal wieder eine große Chance verpasst worden. Wenn Sie, Herr Kommissar, schon jetzt bei der Vorstellung davon sprechen, dass wir eine schnellere Revidierung der Richtlinie brauchen als vorgesehen, wenn verschiedene Redner jetzt sagen: „Ja, der Rat, der Rat, der Rat! Aber wir, das Parlament, sind doch auf der richtigen Seite“, dann frage ich: Warum sagen wir dann morgen nicht Nein? Warum lassen wir es zu, dass wir genau über diese passive Kommerzialisierung weiterhin einen Emmentaler Käse in der europäischen AIFM-Struktur haben? Warum halten wir uns nicht an das so viel beklatschte Diktum der deutschen Bundeskanzlerin: „Kein Produkt, kein Teilnehmer, kein Institut darf unreguliert bleiben“? Wie kann es sein, dass wir hier in diesem Parlament erleben mussten, dass genau als Reaktion auf das, was morgen jetzt abgenickt wird, wir zum ersten Mal querbeet – viele Abgeordnete aus vielen Fraktionen – gesagt hatten, wir brauchen unabhängige Expertise, wir brauchen ? Wir sind den Lobbyisten gegenüber hilflos ausgeliefert. Warum haben wir morgen nicht den Mumm, das, wovon wir ausgegangen sind, was wir durchsetzen können, durch ein Nein zum Ausdruck zu bringen? Warum lassen wir genau diejenigen, die von uns vertreten werden sollten, wiederum im Stich – Stichwort Aushöhlung von Unternehmen? Ich finde das sehr, sehr beschämend, und es wird Europa und dem europäischen Gedanken, dem ich sehr anhänge, mehr schaden als nützen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, hoe graag zou ik niet voor mijn kiezers gaan staan en zeggen “Ja, we hebben iets groots bereikt. Ja, we hebben eindelijk een doorbraak tot stand gebracht waar – geheel in tegenstelling met wat de vorige spreker zei – we volgens de mening van de overgrote meerderheid van de Europeanen, duidelijke regels nodig hebben”. Helaas is hier echter weer een grote kans blijven liggen. Als u, mijnheer de commissaris, al bij de presentatie zegt dat de richtlijn eerder dan gepland herzien moet worden, en als verschillende sprekers nu zeggen “Het komt allemaal door de Raad, maar wij, het Europees Parlement, staan aan de goede kant”, vraag ik u: Waarom zeggen we morgen niet gewoon “nee”? Waarom staan we toe dat de Europese regeling voor beheerders van alternatieve beleggingsfondsen een grote gatenkaas blijft, juist vanwege deze passieve commercialisering? Waarom houden we ons niet aan de zoveel bejubelde uitspraak van de Duitse bondskanselier: “Geen product, geen speler, geen instelling mag ongereguleerd blijven”? Hoe is het mogelijk dat juist als reactie op datgene waaraan wij morgen als stemvee onze goedkeuring gaan geven, we er hier in dit Parlement getuige van moesten zijn dat voor de eerste keer vanuit veel verschillende hoeken werd gezegd – door veel leden van veel verschillende fracties – dat we onafhankelijke expertise nodig hebben, dat we "financewatch.org" nodig hebben? We zijn hulpeloos uitgeleverd aan de lobbyisten. Waarom hebben we morgen het lef niet om aan te geven wat we geloven dat we tot stand kunnen brengen door “nee” te zeggen? Waarom laten we wederom precies diegenen in de steek die we zouden moeten vertegenwoordigen – met andere woorden private equity en de uitholling van bedrijven? Ik vind dat uiterst beschamend, en het zal Europa en de Europese gedachte meer kwaad dan goed doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo chciałbym stanąć przed moimi wyborcami i powiedzieć: „Tak, dokonaliśmy rzeczy wielkiej. Osiągnęliśmy wreszcie przełom tam, gdzie – dokładnie przeciwnie, niż twierdziła moja przedmówczyni – zdaniem przeważającej większości Europejczyków potrzebujemy jasnych zasad”. Niestety ponownie zmarnowaliśmy wielką sposobność. Panie komisarzu, prezentując ten dokument, mówi pan już, że dyrektywę trzeba będzie poprawić wcześniej, niż było to planowane, a wielu mówców stwierdza teraz: „To wszystko wina Rady, ale my w Parlamencie Europejskim jesteśmy po właściwej stronie”. Wobec tego muszę zapytać: dlaczego po prostu nie powiemy jutro „nie”? Dlaczego godzimy się na to, że europejska struktura ZAFI pozostanie niekompletna właśnie ze względu na kwestię sprzedaży pasywnej? Dlaczego nie działamy zgodnie z powszechnie chwaloną wypowiedzią pani kanclerz Niemiec: „Żaden produkt, żaden podmiot i żadna instytucja nie mogą pozostać nieuregulowane”? Dlaczego właśnie w reakcji na to, co jutro dostanie zielone światło, w tym Parlamencie z wielu stron – od wielu posłów z wielu różnych grup – słyszy się po raz pierwszy stwierdzenia, iż potrzebujemy niezależnych ekspertów, potrzebujemy „financewatch.org”? Okazaliśmy się bezradni w obliczu lobbystów. Dlaczego nie mamy odwagi, by wskazać, mówiąc „nie”, że zdołamy dokonać tego, w co wierzymy? Dlaczego ponownie zostawiamy bez pomocy właśnie tych, których powinniśmy reprezentować – chodzi mi o branżę i niszczone przez nią przedsiębiorstwa? Uważam to za skrajnie haniebne i przyniesie to szkodę Europie oraz idei europejskiej, którą całym sercem popieram."@pl16
"Senhor Presidente, como eu gostaria de aparecer perante o eleitorado e afirmar: "Sim, obtivemos êxitos importantes. Sim, conseguimos finalmente um avanço decisivo onde – contrariamente ao que disseram os oradores anteriores –, na opinião da esmagadora maioria dos europeus, precisamos de regras claras". Infelizmente, contudo, perdeu-se uma vez mais uma grande oportunidade. Senhor Comissário, se o senhor, mesmo enquanto apresenta a directiva, já está a dizer que tem de ser revista mais cedo do que o previsto e se diversos oradores dizem "tem tudo a ver com o Conselho, mas nós, o Parlamento Europeu, estamos do lado certo", então, tenho de perguntar: por que não se limita a dizer "não" amanhã? Por que deixamos a estrutura europeia GFIA continuar cheia de falhas devido, precisamente, a essa comercialização passiva? Por que não retemos esta tão aplaudida afirmação da Chanceler alemã: "Nenhum produto, nenhum agente, nenhuma instituição deve continuar sem regulação"? Por que razão tivemos de ouvir, dito pela primeira vez por muitos sectores diferentes – muitos deputados de muitos grupos diferentes –, que precisamos de peritagem independente, precisamos de "financewatch.org", precisamente como reacção ao que iremos aprovar sem discussão amanhã, aqui neste Parlamento? Tornámo-nos vulneráveis face aos grupos de pressão. Porque é que não tivemos a coragem de comunicar o que acreditamos que somos capazes de obter ao dizer "não"? Porque é que, uma vez mais, deixámos numa situação difícil precisamente aqueles que deveríamos representar – por outras palavras, no que se refere aos capitais de investimento e ao enfraquecimento das empresas? Considero isto extremamente vergonhoso e penso que irá fazer mais mal do que bem à Europa e à ideia europeia da qual sou grande apoiante."@pt17
"Dle preşedinte, mi-ar plăcea foarte mult să stau în faţa alegătorilor şi să spun „Da, am realizat lucruri mari. Da, am făcut în sfârşit o descoperire conform căreia – în deplină contradicţie cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea – după părerea majorităţii copleşitoare a europenilor, avem nevoie de norme clare”. Din păcate însă am ratat iarăşi această şansă imensă. Dle comisar, dacă în timp ce o prezentaţi, declaraţi deja că directiva trebuie să fie revizuită mai curând decât a fost prevăzut şi dacă diferiţi vorbitori afirmă acum „Totul ţine de Consiliu, dar noi, Parlamentul European, suntem de partea cui trebuie”, atunci trebuie să pun întrebarea: de ce nu spunem pur şi simplu „nu” mâine? De ce îi mai permitem structurii europene AFIA să rămână în continuare plină de lipsuri tocmai din cauza acestei comercializări pasive? De ce nu urmăm acea mult aplaudată zicală a cancelarului federal german: „Niciun produs, niciun actor, nicio instituţie nu trebuie să rămână nereglementate”? De ce, tocmai ca reacţie la ceea ce va fi aprobat cu majoritate de voturi mâine, aici în Parlament, a trebuit să auzim pentru prima oară spunându-se din multe direcţii diferite – mulţi deputaţi din multe grupuri – că avem nevoie de expertiză independentă, de „financewatch.org”? Am fost lăsaţi neajutoraţi în faţa lobbyştilor. De ce nu avem curajul să arătăm ceea ce noi credem că putem realiza dacă spunem „nu”? De ce îi lăsăm din nou baltă tocmai pe cei pe care ar trebui să îi reprezentăm – cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte fondurile de capital privat şi subminarea societăţilor? Găsesc acest lucru extrem de ruşinos şi va face mai mult rău decât bine Europei şi ideii de Europa, pe care le susţin din toată inima."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako rád by som sa postavil pred voličov a povedal im: áno, dokázali sme niečo veľké. Áno, konečne sme dosiahli zvrat v otázke, v ktorej – v úplnom protiklade k vyjadreniam predošlých rečníkov – z pohľadu prevažnej väčšiny Európanov potrebujeme jasné pravidlá. Žiaľ, opäť sa premeškala veľká príležitosť. Keď teraz, pán komisár, hovoríte pri prezentácii tejto záležitosti, že smernica sa musí revidovať skôr, než bolo plánované, a ak teraz viacerí rečníci hovoria, že to všetko má do činenia s Radou, ale my Európsky parlament sme na správnej strane, tak potom sa musím spýtať: prečo zajtra jednoducho nepovieme „nie“? Prečo dovolíme, aby európska štruktúra správcov alternatívnych investičných fondov bola naďalej plná dier práve pre túto pasívnu komercializáciu? Prečo sa nedržíme toho vyjadrenia nemeckej spolkovej kancelárky, ktoré zožalo taký potlesk, že žiadny produkt, žiadny subjekt, žiadna inštitúcia nesmú zostať neregulované? Prečo sme museli byť svedkami toho, práve ako reakciu na to, o čom sa bude zajtra hlasovať tu v Parlamente, že sme mnohí z rozličných politických zoskupení – mnohí poslanci z mnohých rozličných politických skupín – po prvý raz povedali, že potrebujeme nezávislú expertízu, že potrebujeme „financewatch.org“? Oproti lobistom sme sa stali bezmocnými. Prečo nemáme odvahu vyjadriť prostredníctvom nesúhlasu to, o čom sme presvedčení a čo môžeme presadiť? Prečo opäť nechávame v kaši práve tých, ktorých by sme mali zastupovať, inými slovami, problémy týkajúce sa súkromných kapitálových fondov a rozpredávania podnikov? Považujem to za mimoriadne zahanbujúce a Európe a európskej myšlienke, ktoré veľmi podporujem, to prinesie viac škody než úžitku."@sk19
"Gospod predsednik, zelo rad bi stopil pred volivce in rekel: „Da, dosegli smo pomembne stvari. Da, končno smo dosegli preboj tam, kjer – povsem v nasprotju z besedami prejšnje govornice – po mnenju prevladujoče večine Evropejcev potrebujemo jasna pravila.“ Toda žal je bila ponovno zamujena velika priložnost. Komisar, če vi že med tem, ko to predstavljate, pravite, da je treba direktivo revidirati prej, kot je bilo načrtovano, če različni govorniki zdaj pravijo, da „ima to opraviti samo s Svetom, mi, Evropski parlament, pa smo na pravi strani,“ potem moram vprašati: zakaj jutri preprosto ne rečemo „ne“? Zakaj dovolimo, da ostaja struktura evropskih upraviteljev alternativnih investicijskih skladov polna lukenj ravno zaradi te pasivne komercializacije? Zakaj se ne držimo reka nemške zvezne kanclerke, ki je požel veliko odobravanja: „Noben produkt, noben akter, nobena institucija ne sme biti neregulirana“? Zakaj moramo v odziv na to, kar bo jutri potrjeno tu v Parlamentu, biti priča temu, da prvič slišimo izrečeno iz mnogih različnih strani – mnogih poslancev iz številnih različnih skupin –, da potrebujemo neodvisno strokovnost, potrebujemo „financewatch.org“? Nemočni smo pred lobisti. Zakaj nimamo poguma, da bi povedali, kaj verjamemo, da lahko dosežemo, če rečemo „ne“? Zakaj ponovno puščamo na cedilu prav tiste, ki bi jih morali zastopati – z drugimi besedami, glede zasebnega kapitala in spodkopavanja podjetij? To se mi zdi nadvse sramotno ter bo Evropi in evropski zamisli, katere velik podpornik sem, povzročilo več škode kot koristi."@sl20
"Herr talman! Jag önskar verkligen att jag kunde stå inför väljarna och säga ”Ja, vi har uppnått stora saker. Ja, det har äntligen skett ett genombrott på ett område där vi – till skillnad från vad föregående talare sade – enligt en överväldigande majoritet av européer behöver tydliga regler”. Dessvärre har emellertid en stor möjlighet ännu en gång gått förlorad. Om du, herr kommissionsledamot, redan när du presenterar direktivet säger att det måste revideras tidigare än planerat, och om olika talare nu säger att det bara är rådets fel, och att vi i Europaparlamentet befinner oss på rätt sida, måste jag fråga varför vi inte bara säger ”nej” imorgon? Varför låter vi den europeiska AIF-strukturen fortsätta att vara full av brister just p.g.a. denna passiva kommersialisering? Varför håller vi inte fast vid den tyska förbundskanslerns mycket uppskattade uttalande: ”Ingen produkt, ingen aktör, ingen institution får förbli oreglerad”? Varför har vi varit tvungna att bevittna hur många ledamöter från många olika grupper, som en reaktion på vad som kommer att genomföras här i parlamentet utan formaliteter imorgon, för första gången sagt att vi behöver oberoende expertis, en ”financewatch.org”? Vi står hjälplösa inför lobbyisterna. Varför vågar vi inte antyda vad vi tror vi kan uppnå genom att säga ”nej”? Varför lämnar vi återigen dem som vi borde företräda i fråga om private equity och undergrävningen av företag i sticket? Jag finner det oerhört skamligt, och det kommer att skada snarare än gynna Europa och den europeiska tanken, som jag är en varm anhängare av."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"„financewatch.org”"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph