Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-21-Speech-4-311"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101021.24.4-311"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, voilà une urgence qui est dominée par la personnalité parfois controversée de Sam Rainsy, mais elle ne doit pas nous faire oublier l’enjeu démocratique véritable qui se cache derrière ce cas. Alors, Rainsy, on l’a dit, est une personnalité libérale et il est opposé au dirigeant Hun Sen. M. Rainsy avait déjà connu une condamnation à dix-huit mois de prison et il a été gracié en 2006. En effet, il avait accusé Hun Sen d’avoir commandité l’attentat à la grenade de 1997. Aujourd’hui, il a été condamné pour avoir - et on l’a dit, c’est symbolique - déplacé des bornes de la frontière contestée entre le Viêt Nam et le Cambodge et fait circuler de soi-disant fausses cartes géographiques. Douze ans par contumace, c’est beaucoup, mais, en fait, le jeu est clair. Tout ce qu’on veut, c’est l’empêcher de participer aux prochaines élections de 2013, et il est le dirigeant du second parti d’opposition politique du pays. Donc, on a un climat politique qui est tendu au Cambodge, on a des élections qui approchent, on a des manœuvres électorales, mais on a aussi une dérive autoritaire, et je voudrais citer, au-delà du cas de Rainsy, celui de représentants d’ONG qui sont poursuivis, celui de la députée Sochua, condamnée pour diffamation à l’égard du Premier ministre, du journaliste Hang Chakra, détenu pour avoir dénoncé la corruption dans l’entourage du vice-premier ministre, Sok An, etc. Je voudrais donc simplement rappeler, comme on l’a fait, que nous sommes des bailleurs de fonds, que nous avons un accord de coopération où les libertés fondamentales doivent être respectées. Je demande aussi un plan d’urgence humanitaire pour les personnes, les populations touchées par la crise de la construction et du textile. C’est aussi important."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, jedná se o naléhavé usnesení, v němž jde především o Sama Rainsyho, občas kontroverzní postavu, což ovšem nesmí odvést naši pozornost od skutečného demokratického problému, který se za jeho případem skrývá. Sam Rainsy je tedy, jak už bylo řečeno, liberální postavou a protivníkem vůdce Hun Sena. Pan Rainsy byl již dříve odsouzen k 18 měsícům vězení, v roce 2006 byl ale osvobozen. Hun Sena obvinil z toho, že stál za granátovým útokem v roce 1997. Nyní byl obviněn z toho zločinu – jak bylo řečeno, symbolického – že přesouval hraniční sloupy na sporné hranici mezi Vietnamem a Kambodžou a distribuoval takzvané falešné mapy. Být dvanáct let mimo dění je mnoho, ve skutečnosti je však jasné, o co tady vlastně jde. Jediným cílem je zabránit mu účastnit se příštích voleb v roce 2013, neboť je vůdcem druhé opoziční politické strany v zemi. Politická atmosféra v Kambodži je proto tísnívá, volby se blíží a na řadu přicházejí taktiky ke získání hlasů, znatelný je příklon k autoritářství a já bych kromě Rainsyho případu ráda zmínila také perzekvované představitele nevládních organizací: političku Mu Sochua, obviněnou z očerňování premiéra, novináře Hanga Chakru, uvězněného za odsouzení korupce v kruzích místopředsedy vlády Sok Ana, a další. Ráda bych tedy pouze připomněla, jak už to učinili jiní, že jsme dárci, že máme dohodu o spolupráci, která stanoví, že základní svobody musí být respektovány. Zároveň vyzývám k vytvoření havarijního humanitárního plánu pro ty, kteří byli postiženi ve stavebnictví a v textilním odvětví. To je také důležité."@cs1
"− Hr. formand! Dette er en meget presserende beslutning, som handler om Sam Rainsy, en undertiden kontroversiel figur, men det skal ikke få os til at glemme det reelt demokratiske aspekt, der ligger bag denne sag. Sam Rainsy er, som det er blevet sagt, en liberal figur og modstander af lederen, Hun Sen. Rainsy var allerede blevet idømt 18 måneders fængsel, men blev benådet i 2006. Han angreb Hun Sen for at stå bag granatangrebet i 1997. I dag er han dømt for en forbrydelse, en symbolsk forbrydelse, som det er blevet sagt, nemlig at flytte grænsepælene for den omstridte grænse mellem Vietnam og Cambodja, og for at uddele såkaldt falske landkort. Tyve år in absentia er mange, men det er helt klart, hvad dette her handler om. Det eneste formål er at hindre ham i at opstille til næste valg i 2013, og han er leder af landets næststørste politiske oppositionsparti. Så det politiske klima i Cambodja er spændt, valget nærmer sig, og man forsøger at vinde stemmer, men der er også en tendens i retning af et autoritært regime, og jeg vil gerne ud over sagen med Rainsy nævne, at ngo-repræsentanter også forfølges, f.eks. politikeren Mu Sochua, der blev kendt skyldig i at bagtale premierministeren, journalisten Hang Chakra, som blev fængslet for at have taget afstand fra korruption i vicepremierminister Sok Ans omgangskreds, osv. Derfor vil jeg bare påpege, som også andre har gjort, at vi er donorer, at vi har en samarbejdsaftale, hvor det hedder, at grundlæggende friheder skal respekteres. Jeg opfordrer også til, at der iværksættes en humanitær nødplan for mennesker og befolkninger, der rammes af krisen i byggeri og tekstilindustrien. Det er også vigtigt."@da2
"− Herr Präsident! Dies ist eine dringende Entschließung, die von Sam Rainsy, einer gelegentlich kontroversen Figur, beherrscht wird. Wir dürfen darüber jedoch nicht die wahre demokratische Problematik vergessen, die sich hinter diesem Fall verbirgt. Sam Rainsy ist also, wie gesagt, eine liberale Figur und ein Gegner des Führers Hun Sen. Herr Rainsy wurde bereits zu 18 Monaten Haft verurteilt, nur um 2006 begnadigt zu werden. Tatsächlich hat er Hun Sen beschuldigt, hinter dem Granatenanschlag von 1997 zu stehen. Heute wurde er wegen des wie gesagt symbolischen Verbrechens verurteilt, die Markierungen der umstrittenen Grenze zwischen Vietnam und Kambodscha bewegt und sogenannte falsche Landkarten verteilt zu haben. Zwölf Jahre in einem Abwesenheitsurteil sind viel, aber es ist tatsächlich klar, worum es hier geht. Das einzige Ziel besteht darin, ihn daran zu hindern, bei den nächsten Wahlen 2013 anzutreten, und er ist der Führer der zweiten politischen Oppositionspartei des Landes. Somit ist das politische Klima in Kambodscha angespannt, die Wahlen nähern sich und Wahlkampftaktiken werden angewandt. Es gibt aber auch eine Tendenz zum Autoritarismus, und ich möchte neben dem Fall Rainsy erwähnen, dass Vertreter von NRO strafrechtlich verfolgt wurden: Die Politikerin Mu Sochua wurde der Diffamation des Premierministers für schuldig befunden, der Journalist Hang Chakra wurde dafür inhaftiert, dass er die Korruption im Umfeld des stellvertretenden Premierministers Sok An anprangerte usw. Ich möchte deswegen nur, wie es andere bereits getan haben, darauf hinweisen, dass wir Geber sind, dass wir ein Kooperationsabkommen haben, aus dem hervorgeht, dass Grundfreiheiten geachtet werden müssen. Ich fordere auch einen humanitären Notfallplan für das Volk, die von den Bau- und Textilkrisen betroffenen Bevölkerungsgruppen. Das ist ebenfalls wichtig."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα επείγον ψήφισμα, το οποίο εστιάζεται στον Sam Rainsy, μια ενίοτε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε το αληθινό δημοκρατικό ζήτημα πίσω από αυτήν την υπόθεση. Έτσι, ο Sam Rainsy, όπως έχει ειπωθεί, είναι φιλελεύθερος και αντίπαλος του ηγέτη, Hun Sen. Ο κ. Rainsy είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών και το 2006 του απενεμήθη χάρη. Πράγματι, κατηγόρησε τον Hun Sen ότι βρισκόταν πίσω από την δολοφονική επίθεση με χειροβομβίδα το 1997. Σήμερα, έχει καταδικαστεί για το έγκλημα –συμβολικού χαρακτήρα, όπως ειπώθηκε– μετατόπισης των αμφισβητούμενων συνόρων μεταξύ του Βιετνάμ και της Καμπότζης και της διανομής των λεγόμενων ψεύτικων χαρτών. Δώδεκα χρόνια καταδίκης ερήμην είναι πολλά, αλλά είναι σαφές ποιον σκοπό εξυπηρετούν όλα αυτά. Ο μοναδικός στόχος είναι να εμποδιστεί η συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, το 2013, και είναι ο ηγέτης του δεύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στη χώρα. Επομένως, το πολιτικό κλίμα στην Καμπότζη είναι τεταμένο, οι εκλογές πλησιάζουν και χρησιμοποιούνται ψηφοθηρικές μέθοδοι, αλλά υπάρχει επίσης μια μετατόπιση προς τον αυταρχισμό, και θα ήθελα να αναφέρω, πέρα από την περίπτωση του Rainsy, την περίπτωση των εκπροσώπων ΜΚΟ που διώκονται: της πολιτικού Mu Sochua, που καταδικάστηκε για δυσφήμηση σε βάρος του πρωθυπουργού, του δημοσιογράφου Hang Chakra που φυλακίστηκε επειδή κατήγγειλε τη διαφθορά στο περιβάλλον του αντιπροέδρου Sok An και ούτω καθεξής. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να επισημάνω απλά, όπως έκαναν και άλλοι ομιλητές, ότι είμαστε χορηγοί βοήθειας, ότι έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας που ορίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητώ επίσης την εφαρμογή ενός κατεπείγοντος ανθρωπιστικού σχεδίου για τους πολίτες, τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από την κρίση στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό."@el10
"− Mr President, this is an urgent resolution that is dominated by Sam Rainsy, an occasionally controversial figure, but that must not make us forget the true democratic issue hiding behind this case. So, Sam Rainsy, as has been said, is a liberal figure and opponent of the leader, Hun Sen. Mr Rainsy had already been sentenced to 18 months’ imprisonment, only to be granted a pardon in 2006. Indeed, he accused Hun Sen of being behind the 1997 grenade attack. Today, he has been convicted of the crime – a symbolic one, as has been said – of moving the markings of the disputed border between Vietnam and Cambodia and of distributing so-called fake maps. Twelve years in absentia is a lot, but it is in fact clear what this is all about. The sole aim is to prevent him from standing in the next elections, in 2013, and he is the leader of the country’s second political opposition party. Thus, the political climate in Cambodia is tense, elections are approaching and vote-winning tactics are being employed, but there is also a drift towards authoritarianism, and I would like to mention, aside from the Rainsy case, that of NGO representatives who have been prosecuted: the politician Mu Sochua, found guilty of defaming the Prime Minister, the journalist Hang Chakra, imprisoned for having denounced the corruption within the Deputy Prime Minister Sok An’s entourage, and so on. I would therefore just like to point out, as others have done, that we are donors, that we have a cooperation agreement that stipulates that fundamental freedoms must be respected. I also call for an emergency humanitarian plan for the people, the populations affected by the construction and textile crises. That is also important."@en4
"− Señor Presidente, esta es una resolución urgente que se centra en Sam Rainsy, ocasionalmente un personaje polémico, pero no debemos olvidarnos del verdadero problema democrático que se oculta tras este caso. Así que, Sam Rainsy, como ya se ha dicho, es una figura liberal y adversario político del líder, Hun Sen. El señor Rainsy ya había sido sentenciado a 18 meses de prisión, pero se le concedió el indulto en 2006. De hecho, él acusó a Hun Sen de estar implicado en el ataque con lanzagranadas de 1997. En la actualidad se le ha declarado culpable del delito —de naturaleza simbólica, como ya se ha dicho— de desplazar las marcas que delimitan la disputada frontera entre Vietnam y Camboya y de distribuir los supuestos mapas falsos. Doce años en rebeldía es mucho, pero queda claro de lo que se trata. El único objetivo es evitar que él se presente a las próximas elecciones de 2013 y es el líder del segundo partido político de la oposición del país. Así pues, el clima político de Camboya es tenso, se aproximan las elecciones y se están empleando tácticas para obtener votos, pero también hay una tendencia al autoritarismo, y me gustaría mencionar, además del caso Rainsy, a los representantes de las ONG que han sido procesados: el político Mu Sochua, declarado culpable por calumniar al Primer Ministro, el periodista Hang Chakra, encarcelado por haber denunciado la corrupción en el séquito del Viceprimer Ministro Sok An, etc. Por lo tanto, tan solo me gustaría señalar, como ya han hecho otros, que somos donantes y que tenemos un acuerdo de cooperación que estipula que se deben respetar los derechos fundamentales. También exijo un plan de emergencia humanitaria para la población afectada por las crisis de la construcción y textil. Esto también es importante."@es21
"− Austatud juhataja! See on kiireloomuline resolutsioon, mille peamine teema on Sam Rainsy, kes on küll vastuoluline tegelane, aga see ei tohiks meid panna unustama tema juhtumi taga peituvat demokraatiaprobleemi. Niisiis, nagu juba öeldud, on Sam Rainsy riigijuhi Hun Seni vastane ja liberaal. Sam Rainsyle määrati 18 kuu pikkune vangistus, aga 2006. aastal anti talle armu. Ta süüdistas Hun Seni 1997. aasta granaadirünnaku käsu andmises. Praeguseks on ta süüdi mõistetud – nagu juba öeldud – sümboolses kuriteos, mis seisnes Vietnami ja Kambodža vaidlusaluse piiri märgistuse nihutamises ja valekaartide jagamises. 12 aastat seljataga süüdi mõistetuna on palju, aga me ju teame, milles asi tegelikult on. Ainus eesmärk on takistada tal kui riigi teise opositsioonipartei juhil osalemast 2013. aasta parlamendivalimistel. Seega on poliitiline õhkkond Kambodžas pingeline, valimised lähenevad ja püütakse hääli juurde saada, aga samuti on märgata liikumist autoritaarsuse suunas. Tahaksin märkida, et lisaks Rainsy juhtumile on süüdistusi esitatud ka vabaühenduste esindajatele: poliitik Mu Sochua mõisteti süüdi peaministri laimamise eest, ajakirjanik Hang Chakra saadeti vangi asepeaminister Sok Ani kaaskonna korrumpeerituse hukkamõistmise eest jne. Sellepärast tahaksin nagu teisedki toonitada seda, et oleme abistajad ja et meie koostöölepingus on kirjas, et põhivabadusi tuleb austada. Samuti nõuan erakorralist humanitaarabikava inimeste jaoks, kes kannatavad ehitussektori ja tekstiilitööstuse kriisi tõttu. Ka see on tähtis."@et5
". − Arvoisa puhemies, tämä on kiireinen päätöslauselma, joka koskee ennen kaikkea toisinaan ristiriitaista henkilöä Sam Rainsya, mutta emme saa unohtaa, että hänen tapaukseensa kätkeytyy todellinen demokratiaan liittyvä kysymys. Kuten on jo todettu, Sam Rainsy on siis johtaja Hun Seniä vastustava liberaali. Hänet oli jo tuomittu 18 kuukaudeksi vankeuteen, mutta hänet armahdettiin vuonna 2006. Hän oli syyttänyt Hun Seniä vuonna 1997 tapahtuneesta granaatti-iskusta. Sam Rainsy on saanut nyt tuomion – kuten todettiin, symbolisesta – rikoksesta, nimittäin Vietnamin ja Kambodžan välisen kiistellyn rajan rajapylväiden poistamisesta sekä niin kutsuttujen valekarttojen levittämisestä. Kaksitoista vuotta poissaolevana on paljon, mutta tosiasiassa on selvää, mistä tässä kaikessa on kyse. Tavoitteena on ainoastaan estää häntä osallistumasta vuonna 2013 järjestettäviin seuraaviin vaaleihin, ja hän on maan toiseksi suurimman, oppositiossa olevan poliittisen puolueen johtaja. Kambodžan poliittinen ilmapiiri on siis kireä, vaalit lähestyvät ja ääniä kalastellaan erilaisilla taktiikoilla, mutta havaittavissa on myös autoritaarinen suuntaus. Haluan ottaa Rainsyn tapauksen lisäksi esiin syytteeseen asetettujen kansalaisjärjestöjen edustajien tapauksia: esimerkiksi poliitikko Mu Sochua tuomittiin pääministerin halventamisesta, ja toimittaja Hang Chakra pidätettiin korruptiotapauksen paljastamisesta varapresidentti Sok Anin lähipiirissä. Haluan siksi muiden tapaan huomauttaa, että olemme tuen antajia ja että meillä on yhteistyösopimus, jonka nojalla perusoikeuksia on kunnioitettava. Vaadin myös humanitaarista pelastussuunnitelmaa tekstiili- ja rakennusteollisuuden kriisistä kärsiviä varten. Sekin on tärkeä asia."@fi7
"− Elnök úr! Ez egy sürgős állásfoglalás, amelyet a némiképpen ellentmondásos Szam Rainszi ügye határoz meg, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az ügy mögött egy, a demokráciával kapcsolatos valódi probléma húzódik meg. Mint elhangzott, Szam Rainszi egy szabadelvű személyiség, aki Hun Sennek, a vezetőnek az ellenfele. Szam Rainszi urat már korábban 18 hónapos börtönbüntetésre ítélték, és csak 2006-ban kapott kegyelmet. Valóban azzal vádolta Hun Sent, hogy ő áll az 1997-es gránáttámadás mögött. Most azért a – mint mondtuk szimbolikus – cselekményért ítélték el, hogy elmozdította a Vietnam és Kambodzsa közti vitatott határ jelzéseit, és úgynevezett hamis térképeket osztogatott. A távollétében kapott 12 év nagyon sok, de legalább egyértelműen jelzi, hogy miről szól ez az egész. Az egyetlen cél az, hogy ne indulhasson a következő 2013-as választásokon, noha ő az ország második ellenzéki politikai pártjának a vezetője. A kambodzsai politikai légkör tehát feszült, közelednek a választások, szavazatszerzési taktikákat alkalmaznak, ugyanakkor az ország sodródik a tekintélyuralom felé, és Rainszi úron kívül más nem kormányzati szervezetek képviselőit is vád alá helyezték: például Mu Sochua politikust bűnösnek találták a kormányfő megrágalmazásáért, Hang Chakra újságírót pedig bebörtönözték, mert elítélte a Sok an kormányfő-helyettes környezetében tapasztalható korrupciót. Ezért hangsúlyozni szeretném, ahogy erre más képviselőtársaim is felhívták a figyelmet, hogy mi segélyeket nyújtunk Kambodzsának, a köztünk fennálló együttműködési megállapodás pedig előírja, hogy az alapvető szabadságjogokat tiszteletben kell tartani. Szeretném indítványozni egy humanitárius vészhelyzeti terv elkészítését is azoknak az embereknek a megsegítése céljából, akiket az építő- és a textilipar válsága nehéz helyzetbe hozott. Ez is nagyon fontos."@hu11
"− Signor Presidente, stiamo discutendo una risoluzione urgente incentrata sulla vicenda di Sam Rainsy, personaggio talvolta controverso, che non deve tuttavia farci dimenticare la vera questione democratica che sta alla base di questo caso. Sam Rainsy, com'è stato ricordato, è un liberale, oppositore del leader Hun Sen. Era già stato condannato a 18 mesi di detenzione, pena annullata con la grazia concessa nel 2006. Rainsy aveva accusato Hun Sen di essere il mandante dell'attentato con granate del 1997. Oggi è stato condannato per il gesto simbolico, come già detto, di spostare i cippi confinari lungo la frontiera tra Vietnam e Cambogia e per aver distribuito cosiddette false mappe. La condanna a dodici anni di detenzione in contumacia è molto pesante, ma è chiaro che l'unico scopo è impedirgli di candidarsi alle elezioni del 2013, dal momento che è il leader del secondo partito di opposizione del paese. Il clima politico in Cambogia è teso, le elezioni si avvicinano e si ricorre a strategie volte ad assicurarsi la vittoria, ma si rileva anche una tendenza all'autoritarismo e vorrei ricordare, oltre al caso di Sam Rainsy, altri processi a carico di rappresentati di ONG: il politico Mu Sochua, giudicato colpevole per diffamazione del Primo ministro; il giornalista Hang Chakra, imprigionato per aver denunciato la corruzione negli ambienti prossimi al vicepresidente Sok An e altri ancora. Desidero pertanto fare presente, come altri prima di me, che l'Unione europea è un donatore di aiuti e che esiste un accordo di cooperazione che esige il rispetto delle libertà fondamentali. Chiedo inoltre che venga elaborato un piano umanitario di emergenza per la popolazione colpita dalla crisi che ha investito il settore edile e quello tessile. Anche questa è una misura importante."@it12
"− Pone pirmininke, tai skubi rezoliucija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Samui Rainsy, kartais prieštaringai asmenybei, tačiau vis dėlto negalime pamiršti už šio atvejo slypinčios tikros demokratijos problemos. Taigi, kaip buvo sakyta, Sam Rainsy yra liberali figūra ir vadovo Huno Seno oponentas. S. Rainsy jau buvo nuteistas 18 mėnesių kalėti ir 2006 m. jam buvo atleista. Tiesą pasakius, jis kaltino Huną Seną stovėjus už 1997 m. išpuolio naudojant granatas. Šiandien jis nuteistas už nusikaltimą, kuris, kaip minėta, yra simbolinis, t. y. už ginčytinos sienos tarp Vietnamo ir Kambodžos ribos patraukimą ir už vadinamųjų neteisingų žemėlapių platinimą. Dvylikos metų įkalinimo bausmė atsakovui nedalyvaujant yra daug, tačiau akivaizdu, dėl ko viskas vyksta. Vienintelis tikslas – užkirsti kelią jam dalyvauti kituose 2013 m. rinkimuose, nes jis yra šalies antros politinės opozicijos partijos lyderis. Taigi, politinis klimatas Kambodžoje įtemptas, artėja rinkimai ir naudojama balsavimą padėsianti laimėti taktika, tačiau krypstama link autoritarizmo ir be S. Rainsy norėčiau paminėti kitus apkaltintų NVO atstovų atvejus: politikė Mu Sochua pripažinta kalta dėl ministro pirmininko šmeižimo, žurnalistas Hang Chakra įkalintas už tai, kad atskleidė korupciją ministro pirmininko pavaduotojo Soko Ano aplinkoje ir pan. Todėl, kaip ir kiti, norėčiau pabrėžti, kad esame paramos teikėjai, turime bendradarbiavimo susitarimą, kuriame nustatyta, jog turi būti laikomasi pagrindinių laisvių. Taip pat raginu skubiai parengti humanitarinį planą, skirtą asmenims, gyventojams, nukentėjusiems nuo statybų ir tekstilės krizės. Tai irgi svarbu."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs! Šī ir neatliekama rezolūcija, kura pārsvarā ir par kas palaikam ir bijis kontroversiāla personība, bet kas neļauj mums aizmirst patieso demokrātiju, kas slēpjas aiz šīs lietas. Tātad kā jau tika teikts, ir liberāla figūra un valsts premjerministra oponents. kungs jau bija notiesāts uz 18 mēnešiem cietumā, bet 2006. gadā tika apžēlots. Viņš bija apsūdzējis par to, ka 1997. gada granātu uzbrukums noticis ar premjerministra atbalstu. Pašreiz viņu apsūdz par noziegumu — runā, ka par simbolisku noziegumu —, proti, par strīdīgās robežas starp Vjetnamu un Kambodžu marķējumu pārvietošanu un tā saukto falsificēto karšu izdalīšanu. Divpadsmit gadu prombūtne ir ilgs laiks, bet būtībā ir skaidrs, kādēļ ir šāds spriedums. Vienīgais mērķis ir atturēt viņu no kandidēšanas 2013. gada vēlēšanās, jo viņš ir valsts otras politiskās opozīcijas partijas līderis. Tādējādi politiskais klimats Kambodžā ir saspringts, vēlēšanas tuvojas, tiek izstrādāta taktika vēlētāju balsu iegūšanai, bet var novērot arī autoritārisma tendences, un, nemaz jau nerunājot par lietu, es gribētu pieminēt NVO pārstāvjus, pret kuriem ir ierosinātas lietas, piemēram, pret politiķi kuru apsūdz par neslavas celšanu premjerministram, žurnālistu kuru apcietināja par to, ka viņš atmaskoja korupciju premjerministra vietnieka pavadošo personu vidū, un tā tālāk. Tādēļ es tāpat kā citi deputāti gribētu atzīmēt, ka mēs esam atbalsta sniedzēji, ka mums ir sadarbības līgums, kas prasa ievērot pamatbrīvības. Es arī aicinu izstrādāt ārkārtas humānās palīdzības plānu cilvēkiem, iedzīvotājiem, kurus ir ietekmējusi būvniecība un krīze tekstilrūpniecībā. Arī tas ir svarīgi."@lv13
"Monsieur le Président, voilà une urgence qui est dominée par la personnalité parfois controversée de Sam Rainsy, mais elle ne doit pas nous faire oublier l'enjeu démocratique véritable qui se cache derrière ce cas. Alors, Rainsy, on l'a dit, est une personnalité libérale et il est opposé au dirigeant Hun Sen. M. Rainsy avait déjà connu une condamnation à dix-huit mois de prison et il a été gracié en 2006. En effet, il avait accusé Hun Sen d'avoir commandité l'attentat à la grenade de 1997. Aujourd'hui, il a été condamné pour avoir – et on l'a dit, c'est symbolique – déplacé des bornes de la frontière contestée entre le Vietnam et le Cambodge et fait circuler de soi-disant fausses cartes géographiques. Douze ans par contumace, c'est beaucoup, mais, en fait, le jeu est clair. Tout ce qu'on veut, c'est l'empêcher de participer aux prochaines élections de 2013, et il est le dirigeant du second parti d'opposition politique du pays. Donc, on a un climat politique qui est tendu au Cambodge, on a des élections qui approchent, on a des manœuvres électorales, mais on a aussi une dérive autoritaire, et je voudrais citer, au-delà du cas de Rainsy, celui de représentants d'ONG qui sont poursuivis, celui de la députée Sochua, condamnée pour diffamation à l'égard du premier ministre, du journaliste Hang Chakra, détenu pour avoir dénoncé la corruption dans l'entourage du vice-premier ministre, Sok An, etc. Je voudrais donc simplement rappeler, comme on l'a fait, que nous sommes des bailleurs de fonds, que nous avons un accord de coopération où les libertés fondamentales doivent être respectées. Je demande aussi un plan d'urgence humanitaire pour les personnes, les populations touchées par la crise de la construction et du textile. C'est aussi important."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit is een dringende resolutie die wordt gedomineerd door de heer Sam Rainsy, een soms omstreden persoon. Dat mag ons echter niet doen vergeten dat de democratie wel degelijk in het geding is in deze zaak. Zoals gezegd is de heer Rainsy een liberale persoonlijkheid en tegenstander van leider Hun Sen. De heer Rainsy was reeds eerder veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf en hij heeft in 2006 gratie gekregen. Feitelijk heeft hij de heer Hun Sen ervan beschuldigd achter de granaataanslag in 1997 te hebben gezeten. Nu is hij veroordeeld – het is al gezegd, het is symbolisch – vanwege het verplaatsen van de grensmarkeringen van de betwiste grens tussen Vietnam en Cambodja en het verspreiden van zogenaamd valse landkaarten. Twaalf jaar bij verstek, dat is veel, maar het is in feite duidelijk waar het om gaat. Alles wat men wil is hem verhinderen deel te nemen aan de volgende verkiezingen in 2013, en hij is de leider van de tweede politieke oppositiepartij van het land. Er is dus sprake van een gespannen politiek klimaat in Cambodja, er komen verkiezingen aan en er is sprake van electorale trucs. Er is echter ook sprake van autoritaire praktijken, en naast de zaak-Rainsy wil ik ook de zaak noemen van vertegenwoordigers van ngo´s die zijn vervolgd, namelijk parlementslid Mu Sochua die is veroordeeld wegens laster tegen de premier, journalist Hang Chakra, die is gearresteerd wegens het aan de kaak stellen van de corruptie in de kringen van vice-premier Sok An, enzovoort. Ik wil er daarom eenvoudigweg aan herinneren, zoals ook anderen al gedaan hebben, dat wij donoren zijn, dat wij een samenwerkingsovereenkomst hebben waarin is bepaald dat de fundamentele vrijheden nageleefd moeten worden. Ik vraag ook om een plan voor humanitaire noodhulp voor de mensen, de bevolkingsgroepen die zijn getroffen door de crisis in de bouw en de textielindustrie. Dat is ook belangrijk."@nl3
"− Panie przewodniczący! Mamy przed sobą pilną rezolucję, zdominowaną przez sprawę Sama Rainsy’ego, który jest postacią czasem kontrowersyjną, ale mimo to nie możemy zapomnieć o prawdziwym problemie demokracji kryjącym się za tym przypadkiem. Zatem, jak już powiedziano, Sam Rainsy jest liberałem i przeciwnikiem przywódcy, Huna Sena. Pan Rainsy został już skazany na 18 miesięcy więzienia i uzyskał ułaskawienie dopiero w 2006 roku. Rzeczywiście oskarżył on Huna Sena, że to on stał za atakiem granatami z 1997 roku. Obecnie Rainsy został oskarżony o zbrodnię – symboliczną, jak już powiedziano – polegającą na przesunięciu oznaczeń na spornej granicy między Wietnamem a Kambodżą oraz na rozpowszechnianiu tak zwanych fałszywych map. Zaocznie wydany wyrok 12 lat więzienia to dużo, ale w rzeczywistości jasne jest, o co w tym wszystkim chodzi. Jedynym celem jest uniemożliwienie mu udziału w następnych wyborach w 2013 roku, a Rainsy jest przywódcą drugiej opozycyjnej partii politycznej w państwie. Atmosfera polityczna w Kambodży jest zatem napięta, zbliżają się wybory i wykorzystuje się taktykę pozyskiwania głosów, ale następuje również dryfowanie w kierunku rządów autorytarnych. Oprócz przypadku Sama Rainsy’ego chciałabym zwrócić uwagę na prześladowania przedstawicieli organizacji pozarządowych: pani polityk Mu Sochuy, która została uznana za winną zniesławienia premiera, dziennikarza Hanga Chakry, uwięzionego za ujawnienie korupcji w otoczeniu wicepremiera Soka Ana, i tak dalej. Dlatego chciałabym jedynie zwrócić uwagę, podobnie jak czynili to już inni, że jesteśmy donatorami, że mamy porozumienie o współpracy, w którym zakłada się obowiązek poszanowania podstawowych wolności. Wzywam również do opracowania nadzwyczajnego planu humanitarnego dla społeczeństwa, ludności dotkniętej kryzysem w sektorach budownictwa i włókienniczym. To również niezwykle istotne."@pl16
"− Senhor Presidente, estamos a debater uma resolução de urgência dominada por Sam Rainsy, que é uma figura por vezes controversa, mas isso não nos pode fazer esquecer a questão do défice democrático que está por trás deste caso. Sam Rainsy, tal como foi dito, é uma figura liberal e um opositor do Primeiro-Ministro Hun Sen. O senhor Rainsy já tinha sido condenado a 18 meses de prisão, mas recebeu um perdão em 2006. Efectivamente, tinha acusado Hun Sen de estar na origem do ataque à granada de 1997. Hoje, foi condenado pelo crime – um crime simbólico, como já foi referido – de remoção de seis postos provisórios na fronteira entre o Vietname e o Camboja, que constitui objecto de litígio entre os dois países, e de distribuição dos chamados mapas falsos. Uma condenação à revelia de 12 anos é muito, mas é evidente o que está em causa. O único objectivo é impedir Sam Rainsy de concorrer às próximas eleições, em 2013, e ele é o líder do segundo maior partido da oposição. Portanto, o clima político no Camboja é tenso, aproximam-se as eleições, há manobras eleitoralistas, mas há também uma deriva autoritária e, para além do caso de Rainsy, gostaria de referir o da perseguição a representantes das ONG, o da deputada Mu Sochua, condenada por difamação contra o Primeiro-Ministro, o do jornalista Hang Chakra, detido por ter denunciado a corrupção entre os colaboradores do Vice-Primeiro-Ministro Sok Na, etc. Gostaria, portanto, de recordar, como outros oradores fizeram, que somos doadores e que temos um acordo de cooperação que determina que as liberdades fundamentais devem ser respeitadas. Apelo também à execução de um plano humanitário de urgência para as pessoas, as populações afectadas pelas crises da construção e dos têxteis. Também isso é importante."@pt17
"− Dle președinte, avem de-a face cu o situație de urgență, dominată de cazul Sam Rainsy, o personalitate uneori controversată, dar acest lucru nu trebuie să ne facă să uităm adevărata miză democratică care se ascunde în spatele acestui caz. Așadar, Rainsy, după cum s-a spus, este o personalitate liberală și un oponent al liderului Hun Sen. Dl Rainsy primise deja o condamnare la 18 luni de închisoare și a fost grațiat în 2006. De fapt, acesta îl acuzase pe Hun Sen de a fi comandat atacul cu grenadă din 1997. În prezent, el a fost condamnat pentru infracțiunea - una simbolică, după cum s-a spus - de a fi deplasat bornele frontierei contestate dintre Vietnam și Cambodgia și de a fi distribuit hărți geografice așa-zise false. Doisprezece ani în contumacie este mult, dar, de fapt, reiese clar cum stau lucrurile. Se urmărește de fapt doar să-l împiedice pe acestea să participe la viitoarele alegeri din 2013, el fiind liderul celui de-al doilea partid de opoziție din țară. Astfel, climatul politic din Cambodgia este tensionat, alegerile se apropie și manevrele electorale au început, însă există, de asemenea, o derivă autoritară și, țin să menționez, dincolo de cazul Rainsy, cazul reprezentanților unor ONG-uri care au fost urmăriți în justiție: deputata Mu Sochua, acuzată de calomnie la adresa primului-ministru, jurnalistul Hang Chakra, deținut pentru denunțarea corupției din anturajul vicepremierului Sok An etc. Prin urmare, aș dori să reamintesc, așa cum au făcut-o și alții, că noi suntem donatori de fonduri, că am încheiat un acord de cooperare care stipulează că libertățile fundamentale trebuie respectate. Solicit totodată un plan de urgență umanitară pentru persoanele, categoriile afectate de criza din sectorul construcțiilor și textilelor. Acest lucru este la fel de important."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci v tomto naliehavom uznesení zohráva hlavnú úlohu Sam Rainsy, trochu kontroverzná postava, ale nesmieme preto zabúdať na skutočný problém demokracie, ktorý sa skrýva za týmto prípadom. Ako sme už počuli, Sam Rainsy je liberál a oponent vodcu Hun Sena. Pán Rainsy bol už predtým odsúdený na 18 mesiacov väzenia, ale v roku 2006 mu udelili milosť. V skutočnosti obvinil Hun Sena za to, že stál v pozadí granátového útoku v roku 1997. Dnes je obvinený zo zločinu – symbolického zločinu, ako tu už zaznelo –, pretože odstránil označenie spornej hranice medzi Vietnamom a Kambodžou a distribuoval takzvané falošné mapy. Dvanásť rokov v neprítomnosti je veľa, ale vieme, o čo tu v skutočnosti ide. Jediným cieľom je zabrániť jeho kandidatúre v nasledujúcich voľbách v roku 2013, pretože Sam Rainsy je vodcom druhej opozičnej politickej strany v krajine. Politická situácia v Kambodži je v dôsledku toho napätá, blížia sa voľby a politici využívajú rôznu predvolebnú taktiku, ale tiež dochádza k posunu smerom k autoritatívnemu režimu a chcela by som spomenúť, že prípad pána Rainsyho nie je jediný, trestne stíhaní boli aj predstavitelia MVO: politik Mu Sochua bol obvinený z ohovárania premiéra, novinár Hang Chakra bol uväznený za to, že pranieroval korupciu, do ktorej sú zapletení ľudia okolo vicepremiéra Sok Ana a podobne. Preto by som chcela rovnako ako ostatní len zdôrazniť, že sme darcami, že máme zmluvu o spolupráci, ktorá stanovuje povinnosť rešpektovať základné práva. Tiež žiadam o vypracovanie krízového plánu humanitárnej pomoci pre ľudí, pre obyvateľstvo postihnuté krízou v oblasti stavebníctva a textilného priemyslu. To je tiež dôležité."@sk19
"− Gospod predsednik, to je nujna resolucija, v kateri prevladuje Sam Rainsy, občasno kljubovalna osebnost, a zaradi tega ne smemo pozabiti na resnično demokratično vprašanje, ki se skriva za tem primerom. Torej, Sam Rainsy, kakor je bilo povedano, je liberalna osebnost in nasprotnik voditelja Huna Sena. Gospod Rainsy je že bil obsojen na 18 mesecev zapora in je bil leta 2006 pomiloščen. Res je obtožil Huna Sena, da je bil odgovoren za granatni napad leta 1997. Danes je bil obsojen zločina – kakor sem povedala, simboličnega –, da je prestavil mejnike na meji, glede katere sta v sporu Vietnam in Kambodža, in da je širil tako imenovane lažne zemljevide. Dvanajst let v zaporu je veliko, a dejansko je jasno, za kaj gre pri vsem tem. Edini cilj je, da se mu prepreči sodelovanje na naslednjih volitvah, ki bodo leta 2013, in on je vodja druge največje opozicijske stranke v državi. Tako je politično ozračje v Kambodži napeto, volitve se približujejo in uporablja se taktika pridobivanja glasov, a obstaja tudi odmikanje v smeri autoritarnosti in rada bi poleg primera gospoda Rainsya omenila tudi primere predstavnikov nevladnih organizacij, ki so bili kazensko preganjani: politik Mu Sochua, ki je bil spoznan za krivega obrekovanja predsednika vlade, novinar Hang Chakra, ki je bil zaprt, ker je obsodil korupcijo znotraj spremstva podpredsednika vlade Soka Ana. Zato bi rada le poudarila, kakor so storili drugi, da smo mi donatorji, da imamo sporazum o sodelovanju, ki določa, da je treba spoštovati temeljne svoboščine. Pozivam tudi k nujnemu humanitarnemu načrtu za ljudi, prebivalstva, ki jih je prizadela kriza v gradbeni in tekstilni industriji. Tudi to je pomembno."@sl20
"− Herr talman! Detta är en brådskande resolution som domineras av Sam Rainsy, en ibland kontroversiell person, men vi får inte glömma bort den riktiga demokratiska frågan som gömmer sig bakom fallet. Som det har sagts tidigare är Sam Rainsy en liberal person och motståndare till ledaren Hun Sen. Sam Rainsy har tidigare dömts till ett arton månaders fängelsestraff som han sedan benådades från 2006. Han anklagade Hun Sen för att ligga bakom granatattacken 1997. I dag är han dömd för brottet – ett symboliskt brott, så som det redan har sagts – att ha flyttat stolpar som markerar den omtvistade gränsen mellan Vietnam och Kambodja samt för att ha spridit så kallade förfalskade kartor. Dömd till tolv år i sin frånvaro är mycket, men det är tydligt vad det hela handlar om. Det enda syftet är att hindra honom från att ställa upp i kommande val 2013 och han är ledare för landets näst största politiska oppositionsparti. Det politiska klimatet i Kambodja är därför spänt, valet närmar sig och taktik för att vinna röster används, men där förekommer också en glidning mot ett auktoritärt styrande parti. Utöver Sam Rainsys fall vill jag nämna andra företrädare för icke-statliga organisationer, som har åtalats: politikern Mu Sochua, som har dömts för att ha förtalat premiärministern, journalisten Hang Chakra, som var frihetsberövad efter att ha rapporterat om korruption i kretsen kring vicepresidenten Sok An, och så vidare. Jag vill därför bara betona, så som andra har gjort, att vi är givare, att vi har ett samarbetsavtal i vilket det anges att grundläggande friheter måste respekteras. Jag förespråkar också att en humanitär katastrofplan ska sättas i verket för att hjälpa de människor som har drabbats av krisen inom textil- och byggindustrierna. Det är också viktigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hang Chakra"13
"Mu Sochua"13
"Sok An"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph