Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-10-06-Speech-3-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101006.14.3-172"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, de Partij voor de vrijheid is tegen visumvrijstelling voor Bosnië-Herzegovina en Albanië, twee landen die als lid en respectievelijk waarnemer zijn aangesloten bij de Organisatie van de Islamitische Conferentie. Dit is een organisatie die de sharia als basis van de mensenrechten ziet en die de Verenigde Naties gijzelt met onverholen antisemitisme. Hoe kunnen in hemelsnaam symbolische kadootjes worden uitgedeeld aan landen die stellen dat de sharia de basis is van de mensenrechten? De shariawet is een wet die elk detail van het leven in een islamitische samenleving controleert, van civiel en familierecht tot en met het strafrecht. Ze bepaalt hoe men moet eten, hoe men zich moet kleden, en zelfs hoe men gebruik dient te maken van het toilet. Onderdrukking van vrouwen is goed, het drinken van alcohol is slecht. Ik kan er niet bij. Kan iemand mij uitleggen hoe deze wet kan bestaan naast de door deze Europese Unie zo gekoesterde grond- en mensenrechten? Deze twee landen kunnen zowat als meest corrupte landen van Europa worden aangemerkt, maar toch vindt het Parlement het nodig om ze voor het minder corrupt zijn dan Zimbabwe, als beloning visumvrijstelling te verlenen. Er wordt geschermd met uitspraken als "ja, dan kunnen ze familie bezoeken of onderwijs in het buitenland volgen". Dat is natuurlijk grote onzin, want dat kan al. Alleen moeten ze wel even een papiertje halen om dat te regelen. Het is volstrekte lariekoek om visumvrijstelling te verlenen omdat ze anders in hun zielige landjes opgesloten zitten, volstrekte onzin! De Nederlandse steden worden nu al bevolkt door hordes Polen, Roemenen en Bulgaren, om knettergek van te worden. Deze visumvrijstelling gaat dat alleen maar erger maken. In- en intriest."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, delegace holandské Strany za svobodu (PVV) je proti osvobození Bosny a Hercegovina a Albánie, dvou zemí, které jsou přidruženy, jedna jako člen, a druhá jako pozorovatel, k Organizaci islámské konference, od vízové povinnosti. Tato organizace vyznává šaríu jako základ lidských práv a svým nevybíravým antisemitismem drží Organizaci spojených národů jako rukojmí. Jak proboha můžete dávat symbolické dárky zemím, které prohlašují, že základem lidských práv je právo šaría? Šaría je zákon, který určuje každý aspekt života v islámské společnosti, od občanského a rodinného práva až po právo trestní. Určuje, jak máte jíst, oblékat se, a dokonce jak máte používat toaletu. Útlak žen je dobrý, požívání alkoholu je špatné. To mi hlava nebere. Může mi někdo vysvětlit, jak tento zákon může existovat vedle základních a lidských práv, kterých si tato Evropská unie tolik cení? Obě tyto země by bylo možné považovat bezmála za nejzkorumpovanější země v Evropě, a přesto Parlament považuje za nezbytné je odměnit osvobozením od vízové povinnosti jen proto, že jsou méně zkorumpované než Zimbabwe. To je skrýváno za prohlášeními jako „umožní jim to navštívit své rodiny nebo studovat v zahraničí“. To je samozřejmě absolutní nesmysl, protože tato možnost již existuje. Jen nejprve musí získat kus papíru, který jim to povolí. Je absolutní nesmysl osvobozovat je od vízové povinnosti s odůvodněním, že by jinak byli ve svých žalostných zemičkách uvězněni. Jaká snůška nesmyslů! Holandská města jsou již zaplavena hordami Poláků, Rumunů a Bulharů. Již teď to přesahuje všechny meze. Toto osvobození od vízové povinnosti situaci jen zhorší. Jak skličující!"@cs1
"Hr. formand! Delegationen fra det nederlandske Frihedsparti er imod visumfritagelse for Bosnien-Hercegovina og Albanien, to lande, der er tilknyttet organisationen Den Islamiske Konference som henholdsvis medlem og observatør. Det er en organisation, der fastholder sharia som grundlag for menneskerettigheder, og som holder FN som gidsel med sin utilslørede antisemitisme. Hvordan i alverden kan De give symbolske gaver til lande, der hævder, at sharialoven er grundlaget for menneskerettigheder? Sharia er en lov, der styrer ethvert aspekt af livet i et islamisk samfund – fra civil- og familieret til strafferet. Den foreskriver, hvordan man skal spise, klæde sig og endda gå på toilettet. Undertrykkelse af kvinder er godt, indtagelse af alkohol er skidt. Det går over min forstand. Er der nogen, der kan forklare mig, hvordan denne lov kan eksistere side om side med de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, som EU hylder? Disse to lande er vel næsten de mest korrupte lande i Europa, og alligevel mener Parlamentet, at de skal belønnes med visumfritagelse, blot fordi de er mindre korrupte end Zimbabwe. Dette skjules bag erklæringer, som f.eks. "Det vil give dem mulighed for at besøge deres familier eller studere i udlandet". Det giver selvfølgelig slet ingen mening, fordi denne mulighed allerede findes. De skal blot først have et stykke papir, der giver dem tilladelse til det. Det giver ingen mening at opgive visumkravet med den begrundelse, at de ellers ville blive fanget i deres ynkværdige små lande. Sikken noget vrøvl! Nederlandske byer er allerede blevet oversvømmet af horder af polakker, rumænere og bulgarer. Det er galt nok i sig selv. Visumfritagelsen vil kun gøre tingene endnu værre. Hvor er det trist!"@da2
"Herr Präsident! Die niederländische Partei für die Freiheit (PVV) ist gegen die Befreiung von der Visumpflicht für Bosnien und Herzegowina sowie Albanien, zwei Länder, die Mitglied bzw. Beobachter der Organisation der Islamischen Konferenz sind. Dies ist eine Organisation, die die Scharia als Grundlage der Menschenrechte ansieht und die Vereinten Nationen mit ihrem unverhohlenen Antisemitismus zur Geisel nimmt. Wie in aller Welt können Sie symbolische Geschenke an Länder verteilen, die die Scharia als Grundlage der Menschenrechte festlegen? Die Scharia besteht aus Gesetzen, die jeden Lebensbereich der islamischen Gesellschaft regeln, vom Zivilrecht über das Familienrecht bis hin zum Strafrecht. Sie schreibt vor, wie man zu essen, sich anzuziehen und selbst wie man auf die Toilette zu gehen hat. Die Unterdrückung der Frau ist gut, Alkohol zu trinken, ist schlecht. Das geht über meinen Verstand. Kann mir jemand erklären, wie dieses Recht Seite an Seite mit den von der Europäischen Union so hoch gehaltenen Grund- und Menschenrechten gelten kann? Diese beiden Länder könnten als die korruptesten Länder Europas angesehen werden und doch hält es das Parlament für notwendig, sie mit der Befreiung von der Visumpflicht zu belohnen, nur weil sie weniger korrupt sind als Simbabwe. Dies wird durch Aussagen verschleiert wie: „Nun, das wird ihnen ermöglichen, ihre Familien zu besuchen oder ein Auslandsstudium zu absolvieren.“ Dies ist natürlich absoluter Unsinn, denn diese Möglichkeit besteht bereits. Nur müssen sie dafür ein Stück Papier erwerben, das ihnen die Erlaubnis dazu gibt. Es ist absoluter Unsinn, die Visumpflicht aufzuheben, weil sie sonst in ihren bemitleidenswerten kleinen Ländern eingeschlossen wären. Das ist völliger Unsinn! Die niederländischen Städte wurden bereits durch Horden von Polen, Rumänen und Bulgaren überschwemmt. Genug, um verrückt zu werden. Diese Befreiung von der Visumpflicht wird die Dinge nur noch verschlimmern. Das ist äußerst bedauerlich!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) τάσσεται κατά της αππαλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία, δύο χώρες που συμμετέχουν, με την ιδιότητα του μέλους και του παρατηρητή αντίστοιχα, στον Οργανισμό της Ισλαμικής Διάσκεψης. Πρόκειται για έναν οργανισμό που υποστηρίζει τη σαρία ως βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που κρατά όμηρο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με τον απροκάλυπτο αντισημιτισμό του. Πώς στην ευχή μπορείς να προσφέρεις συμβολικά δώρα σε χώρες που ισχυρίζονται ότι ο νόμος της σαρία αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Η σαρία είναι ένας νόμος που διέπει κάθε πτυχή της ζωής σε μια ισλαμική κοινωνία, από το αστικό και οικογενειακό δίκαιο, μέχρι το ποινικό δίκαιο. Υπαγορεύει πώς πρέπει να τρως, να ντύνεσαι, ακόμα και πώς πρέπει να χρησιμοποιείς την τουαλέτα. Η καταπίεση των γυναικών είναι καλή, η κατανάλωση αλκοόλ είναι κακή. Αυτό είναι κάτι που είναι έξω από τη λογική μου. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς ο νόμος αυτός μπορεί να συνυπάρξει με τα τόσο προσφιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα; Οι δύο αυτές χώρες μπορούν κάλλιστα να χαρακτηρισθούν ως οι πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη, και παρόλ’αυτά, το Κοινοβούλιο κρίνει αναγκαίο να τις ανταμείψει και να τις απαλλάξει από την υποχρέωση θεώρησης, επειδή είναι λιγότερο διεφθαρμένες από τη Ζιμπάμπουε. Αυτό κρύβεται πίσω από δηλώσεις του τύπου «Μωρέ, αυτό θα τους επιτρέψει να επισκεφθούν τις οικογένειές τους ή να ολοκληρώσουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό». Όλα αυτά είναι φυσικά ανοησίες αφού η δυνατότητα αυτή υπάρχει ήδη. Μόνο που πρώτα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν ένα έγγραφο που να τους παρέχει σχετική άδεια. Είναι απολύτως παράλογο να τους απαλλάξεις από την υποχρέωση θεώρησης με το σκεπτικό ότι διαφορετικά θα παγιδευτούν στις αξιοκαταφρόνητες μικρές τους χώρες. Τι ανοησίες είναι αυτές! Οι ολλανδικές πόλεις έχουν ήδη κατακλυστεί από ορδές Πολωνών, Ρουμάνων και Βουλγάρων. Είναι αρκετοί για να σε φθάσουν στα άκρα. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση. Πόσο πολύ λυπηρό!"@el10
"Mr President, the delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is against the visa waivers for Bosnia and Herzegovina and Albania, two countries which are affiliated, as a member and an observer, respectively, with the Organisation of the Islamic conference. This is an organisation which upholds sharia as the basis of human rights and which is holding the United Nations hostage with its undisguised anti-Semitism. How on earth can you hand out symbolic gifts to countries that claim that sharia law is the basis of human rights? Sharia is a law which governs every aspect of life in an Islamic society, from civil and family law to criminal law. It stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet. Oppression of women is good, drinking alcohol is bad. This is beyond me. Can somebody explain to me how this law can exist side by side with the fundamental and human rights so cherished by this European Union? These two countries could almost be considered the most corrupt countries in Europe and, yet, Parliament finds it necessary to reward them with a visa waiver, merely because they have been less corrupt than Zimbabwe. This is being concealed behind statements such as ‘Well, it will allow them to visit their families or to complete a course of study abroad’. That, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists. Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that. It is absolute nonsense to waive their visa requirement on the grounds that they would otherwise be trapped in their pitiful little countries. What a load of nonsense! Dutch cities have already been swamped by hordes of Poles, Romanians and Bulgarians. It is enough to drive you round the bend. This visa waiver will only make things worse. How profoundly sad!"@en4
"Voorzitter, de Partij voor de vrijheid is tegen visumvrijstelling voor Bosnië-Herzegovina en Albanië, twee landen die als lid en respectievelijk waarnemer zijn aangesloten bij de Organisatie van de Islamitische Conferentie. Dit is een organisatie die de sharia als basis van de mensenrechten ziet en die de Verenigde Naties gijzelt met onverholen antisemitisme. Hoe kunnen in hemelsnaam symbolische kadootjes worden uitgedeeld aan landen die stellen dat de sharia de basis is van de mensenrechten? De shariawet is een wet die elk detail van het leven in een islamitische samenleving controleert, van civiel en familierecht tot en met het strafrecht. Ze bepaalt hoe men moet eten, hoe men zich moet kleden, en zelfs hoe men gebruik dient te maken van het toilet. Onderdrukking van vrouwen is goed, het drinken van alcohol is slecht. Ik kan er niet bij. Kan iemand mij uitleggen hoe deze wet kan bestaan naast de door deze Europese Unie zo gekoesterde grond- en mensenrechten? Deze twee landen kunnen zowat als meest corrupte landen van Europa worden aangemerkt, maar toch vindt het Parlement het nodig om ze voor het minder corrupt zijn dan Zimbabwe, als beloning visumvrijstelling te verlenen. Er wordt geschermd met uitspraken als "ja, dan kunnen ze familie bezoeken of onderwijs in het buitenland volgen". Dat is natuurlijk grote onzin, want dat kan al. Alleen moeten ze wel even een papiertje halen om dat te regelen. Het is volstrekte lariekoek om visumvrijstelling te verlenen omdat ze anders in hun zielige landjes opgesloten zitten, volstrekte onzin! De Nederlandse steden worden nu al bevolkt door hordes Polen, Roemenen en Bulgaren, om knettergek van te worden. Deze visumvrijstelling gaat dat alleen maar erger maken. In- en intriest."@es21
"Austatud juhataja! Hollandi Vabaduse Partei (PVV) on Bosnia ja Hertsegoviina ning Albaania jaoks viisanõude kaotamise vastu. Need kaks riiki on liitunud Islami Konverentsi Organisatsiooniga, üks liikmena ja teine vaatlejana. See organisatsioon peab inimõiguste aluseks šariaadi ning samuti mõjutab oma varjamata antisemitismiga ÜRO tegevust. Kuidas on üldse võimalik, et teete sümboolseid kingitusi riikidele, mis väidavad, et šariaad on inimõiguste alus? Šariaad kehtib kõikides Islami ühiskonna eluvaldkondades alates tsiviil- ja perekonnaõigusest kuni kriminaalõiguseni. Sellega on sätestatud, kuidas süüa, kuidas riides käia ja isegi see, milline peab olema igapäevane hügieen. Naiste rõhumine on hea, alkoholi tarbimine halb. Ma ei saa sellest aru! Kas keegi võiks mulle selgitada, kuidas saab see seadus eksisteerida külg külje kõrval põhi- ja inimõigustega, mis Euroopa Liidu jaoks nii tähtsad on? Võiks öelda, et need kaks riiki on kõige korrumpeerunumad riigid Euroopas, kuid sellegipoolest leiab parlament, et neid tuleks tasustada viisavabadusega ainult seepärast, et need ei ole nii korrumpeerunud kui Zimbabwe. Seda varjatakse siis selliste avaldustega nagu „nad saavad nii oma peresid külastada või omandada hariduse mõnes välisriigis”. Loomulikult on see täielik jaburus, sest see võimalus on neil juba olemas. Praegu peavad nad lihtsalt hankima paberi, mis ütleb, et nad seda teha tohivad. Nende riikide kodanike jaoks viisanõude kaotamise õigustamine sellega, et vastasel juhul jääksid nad oma haletsusväärsetesse riikidesse kinni, on täielik jaburus. See on täielik jaburus! Hollandi linnad on juba poolakate, rumeenlaste ja bulgaarlaste hordidest üle ujutatud. See ajab lausa vihaseks. Selle viisanõude kaotamisega muutuvad asjad ainult hullemaks. See on lihtsalt kurb!"@et5
"Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolueen (PVV) valtuuskunta vastustaa viisumivapauden myöntämistä Bosnia ja Hertsegovinalle sekä Albanialle, kahdelle valtiolle, jotka ovat sidoksissa toinen jäsenenä ja toinen tarkkailijana Islamilaiseen konferenssiin. Järjestö pitää sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana ja pitää Yhdistyneitä Kansakuntia peittelemättömän antisemitisminsä panttivankina. Kuinka maailmassa te voisitte luovuttaa symbolisia lahjoja valtioille, jotka pitävät sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana? Sharia on laki, jossa säädetään islamilaisen yhteiskunnan elämän jokaisesta näkökohdasta, siviili- ja perhe-oikeudesta aina rikosoikeuteen. Siinä säädetään, mitä sinun on syötävä, kuinka pukeuduttava ja jopa kuinka käyttää wc:tä. Naisten sortaminen on hyvä asia, alkoholin juominen paha. Se käy yli ymmärrykseni. Voiko joku selittää, kuinka tämä laki voisi toimia rinnakkain Euroopan unionille niin rakkaiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kanssa? Näitä kahta valtiota voidaan melkein pitää Euroopan korruptoituneimpina valtioina, ja kuitenkin parlamentti katsoo tarpeelliseksi myöntää niille viisumivapauden, lähinnä koska ne ovat vähemmän korruptoituneita kuin Zimbabwe. Tämä peitetään sellaisilla lausumilla kuin "No se antaa heille mahdollisuuden vierailla sukunsa luona tai käydä kurssilla ulkomailla". Tämä on tietysti täyttä soopaa, sillä tällainen mahdollisuus on jo. Heidän on vain ensin hankittava paperilla siihen lupa. On täyttä soopaa, että heiltä on poistettava viisumivaatimus sillä perusteella, että he muuten jäisivät jumiin surkeisiin pikku valtioihinsa. Mitä soopaa! Alankomaalaiset kaupungit ovat jo täynnä puolalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten laumoja. Aivan tarpeeksi tekemään hulluksi. Tämä viisumivapaus vain pahentaisi asioita. Kuinka surullista!"@fi7
"Monsieur le Président, la délégation du Parti néerlandais pour la liberté (PVV) est opposée à l’octroi d’une exemption de visa à la Bosnie-et-Herzégovine et à l’Albanie, deux pays qui sont affiliés, l’un en tant que membre et l’autre en tant qu’observateur, à l’Organisation de la conférence islamique. Il s’agit d’une organisation pour laquelle les droits de l’homme sont fondés sur la charia et qui tient les Nations unies en otage par son antisémitisme non déguisé. Comment diable pouvez-vous faire des cadeaux aussi symboliques à des pays qui prétendent que la charia constitue le fondement des droits de l’homme? La charia est une loi qui régit chaque aspect de la vie dans une société islamique, du droit civil au droit pénal en passant par le droit de la famille. Elle régit votre alimentation, votre tenue vestimentaire et même l’utilisation des toilettes. L’oppression des femmes est autorisée, la consommation d’alcool est interdite. Je ne comprends pas. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment cette loi peut coexister avec les droits fondamentaux et les droits de l’homme, qui sont tellement chers à cette Union européenne? Ces deux pays pourraient facilement être considérés comme les deux pays les plus corrompus d’Europe, et pourtant, ce Parlement juge nécessaire de les récompenser par une exemption de visa, tout cela parce qu’ils ont réussi à atteindre un niveau de corruption inférieur à celui du Zimbabwe. Nous nous retranchons derrière des arguments tels que la possibilité de rendre visite à leur famille ou de suivre une formation à l’étranger, ce qui est bien sûr parfaitement ridicule, puisque cette possibilité existe déjà. La seule différence réside dans le fait qu’ils doivent d’abord obtenir un bout de papier les y autorisant. Il est totalement absurde de lever les obligations de visa sous prétexte que, dans le cas contraire, ils seraient pris au piège dans leurs pauvres petits pays. Quelle ineptie! Les villes néerlandaises ont déjà été envahies par des hordes de Polonais, de Roumains et de Bulgares. La situation est déjà complètement absurde et l’exemption de visa ne fera qu’empirer les choses. Tout cela est vraiment triste."@fr8
". Elnök úr! A Holland Szabadságpárt (PVV) delegációja ellenzi a vízumkényszer eltörlését Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében, mivel e két ország tagként, illetve megfigyelőként részt vesz az Iszlám Konferencia Szervezete munkájában. E szerint a szervezet szerint az emberi jogok alapja a saria, továbbá ez a szervezet leplezetlen antiszemitizmusával sakkban tartja az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Hogy képzelik, hogy jelképes ajándékot osztogathatnak olyan országoknak, amelyek szerint az emberi jogok alapja a saria? A saria az élet minden területét irányítja az iszlám társadalomban, a polgári jogtól kezdve a családjogon át a büntetőjogig. Rendelkezik arról, hogyan együnk, öltözködjünk, sőt hogyan használjuk a vécét. A nők elnyomása jó, a szeszfogyasztás rossz. Ez felfoghatatlan számomra. Elmagyarázná nekem valaki, hogyan létezhet ez a jogrend párhuzamosan az Európai Unió által annyira dédelgetett alapvető jogokkal és emberi jogokkal? Ez a két ország szinte Európa két legkorruptabb országának tekinthető, a Parlament mégis szükségesnek véli vízummentességgel jutalmazni őket csak azért, mert kevésbé korruptak, mint Zimbabwe. Ezt olyan állítások mögé rejtik, mint hogy „Ez lehetővé teszi számukra, hogy meglátogassák a családjukat, illetve külföldi képzésben vehessenek részt”. Ez természetesen teljes badarság, hiszen ilyen lehetőség most is létezik. Csak először be kell szerezniük azt a papírt, amely engedélyt ad rá. Teljes badarság megszüntetni a vízumkötelezettségüket azon az alapon, hogy különben szánalmas kis hazájukban rekednének. Mekkora sületlenség ez! A holland városokat máris elözönlötték a lengyel, román és bolgár hordák. Megáll az ember esze. Ez a vízummentesség csak ront a helyzeten. Igen elszomorító a helyzet!"@hu11
"Signor Presidente, la delegazione del Partij voor de Frijheid (Partito per la Libertà) olandese si oppone all’abolizione dell’obbligo del visto per la Bosnia-Erzegovina e l’Albania, due paesi affiliati all’Organizzazione dei paesi della Conferenza islamica, con lo status rispettivamente di membro e di osservatore. Si tratta di un’organizzazione che pone la sharia alla base dei diritti umani e che con il suo evidente antisemitismo sta tenendo in ostaggio le Nazioni Unite. Come potete pensare di fare concessioni simboliche a paesi che sostengono che la sharia sia alla base dei diritti umani? La sharia è una legge che disciplina ogni aspetto della vita della società islamica, dal diritto civile e familiare al diritto penale. Prescrive cosa si deve mangiare, come ci si deve vestire e addirittura come usare il bagno. L’oppressione delle donne è consentita, il consumo di alcol è vietato. Non riesco proprio a capire. Qualcuno mi può spiegare come questa legge possa convivere con i diritti fondamentali e umani che stanno tanto a cuore a quest’Unione europea? I due paesi in questione potrebbero essere quasi considerati i più corrotti d’Europa, eppure il Parlamento reputa necessario premiarli con un’esenzione dai visti solo perché sono stati meno corrotti dello Zimbabwe. La realtà delle cose viene celata dietro dichiarazioni quali “Suvvia, così potranno andare a trovare i familiari o completare il corso di studi”. Sono tutte sciocchezze, perché queste possibilità esistono già. Solo che prima devono farsi rilasciare un pezzo di carta che li autorizza a farlo. è totalmente insensato abolire l’obbligo del visto con la scusa che altrimenti rimarrebbero intrappolati nei loro miseri staterelli. Che ammasso di sciocchezze! Le città olandesi sono già state invase da orde di polacchi, rumeni e bulgari. Bastano a farci uscire di senno. L’esenzione dai visti non farebbe che peggiorare le cose. Che tristezza!"@it12
"Pone pirmininke, Olandijos laisvės partijos (PVV) delegacija prieštarauja tam, kad būtų panaikintas vizų režimas Bosnijai ir Hercegovina ir Albanijai, dviem šalims, kurios, atitinkamai kaip narė ir stebėtoja, yra susijusios su Islamo konferencijos organizavimu. Tai organizacija, kuri remiasi šariatu kaip žmogaus teisių pagrindu ir kuri, demonstruodama savo neslepiamą antisemitizmą, laiko Jungtines Tautas įkaite. Kaip, po galais, jūs galite dalyti simbolines dovanas šalims, kurios tvirtina, kad šariato teisė yra žmogaus teisių pagrindas? Šariato teisė reglamentuoja kiekvieną islamo visuomenės gyvenimo aspektą, pradedant civiline bei šeimos teise ir baigiant baudžiamąja teise. Ji nustato, kaip turite valgyti, rengtis ir net naudotis tualetu. Moterų priespauda yra geras dalykas, o alkoholis – blogas. Tai man nepriimtina. Ar kas nors man paaiškins, kaip ši teisė gali egzistuoti kartu su pagrindinėmis ir žmogaus teisėmis, kurias taip puoselėja Europos Sąjunga? Šios dvi šalys, ko gero, galėtų būti laikomos korumpuočiausiomis šalimis Europoje, ir vis dėlto Parlamentas mano, kad jas būtina „apdovanoti“ panaikinant vizų režimą vien todėl, kad jos mažiau korumpuotos nei Zimbabvė. Tai maskuojama tokiais pareiškimais, kaip „Na, taip jie galės aplankyti savo šeimas ar baigti studijas užsienyje“. Tai, žinoma, yra absoliuti nesąmonė, nes tokia galimybė jau egzistuoja. Tik jie pirmiausia turi gauti dokumentą, suteikiantį jiems tokį leidimą. Visiška nesąmonė yra atsisakyti savo vizų reikalavimų dėl to, kad priešingu atveju jie būtų uždaryti savo keliančiose pasigailėjimą mažose šalyse. Kas per nesąmonė! Olandijos miestus jau užtvindė minios lenkų, rumunų ir bulgarų. To pakanka, kad būtumėte išvaryti iš proto. Šis bevizis režimas tik pablogins padėtį. Kaip liūdna!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Holandes Tautas brīvības partijas ( ) delegācija ir pret vīzu režīma atcelšanu Bosnijai un Hercegovinai un Albānijai, divām valstīm, kuras ir saistītas ar islāma konferences organizāciju attiecīgi kā dalībnieks un kā novērotājs. Tā ir organizācija, kura atbalsta šariatu kā cilvēktiesību pamatu un kura ar savu neslēpto antisemītismu ir saņēmusi ķīlā ANO. Kā gan jūs varat dāļāt simboliskas dāvanas valstīm, kuras apgalvo, ka šariata likums ir cilvēktiesību pamatā? Šariats ir likums, kas islāma sabiedrībā nosaka ikkatru dzīves aspektu, sākot ar civilajiem un ģimenes likumiem un beidzot ar krimināllikumu. Tas paredz, kā ir jāēd, jāģērbjas un pat kā jālieto tualete. Apspiest sievietes ir labi, dzert alkoholu ir slikti. Es to nespēju saprast. Vai kāds var man paskaidrot, kā šis likums var pastāvēt līdzās Eiropas Savienībai tik dārgajām pamattiesībām un cilvēktiesībām? Šīs abas valstis gandrīz varētu uzskatīt par viskorumpētākajām Eiropā, un tomēr Parlaments uzskata, ka tās ir jāatalgo, atceļot vīzu režīmu, tikai tādēļ, ka tās ir bijušas mazāk korumpētas par Zimbabvi. Tas tiek apslēpts ar tādiem paziņojumiem kā „zināt, tas ļaus viņiem apmeklēt savas ģimenes vai pabeigt mācības ārvalstīs”. Tās, protams, ir pilnīgas muļķības, jo šāda iespēja jau pastāv. Viņiem tikai vispirms ir jāiegūst papīra gabals, kas viņiem ļauj to darīt. Ir absolūtas muļķības atcelt vīzu prasību, pamatojoties uz to, ka citādi tās būs ieslodzītas savās nožēlojamajās valstiņās. Pilnīgas muļķības! Holandes pilsētas jau ir pārpludinātas ar poļu, rumāņu un bulgāru bariem. Ar to ir pietiekami, lai padarītu traku. Šī vīzu režīma atcelšana visu padarīs tikai sliktāku. Cik ārkārtīgi skumji!"@lv13
"Voorzitter, de Partij voor de vrijheid is tegen visumvrijstelling voor Bosnië-Herzegovina en Albanië, twee landen die als lid en respectievelijk waarnemer zijn aangesloten bij de Organisatie van de Islamitische Conferentie. Dit is een organisatie die de sharia als basis van de mensenrechten ziet en die de Verenigde Naties gijzelt met onverholen antisemitisme. Hoe kunnen in hemelsnaam symbolische kadootjes worden uitgedeeld aan landen die stellen dat de sharia de basis is van de mensenrechten? De shariawet is een wet die elk detail van het leven in een islamitische samenleving controleert, van civiel en familierecht tot en met het strafrecht. Ze bepaalt hoe men moet eten, hoe men zich moet kleden, en zelfs hoe men gebruik dient te maken van het toilet. Onderdrukking van vrouwen is goed, het drinken van alcohol is slecht. Ik kan er niet bij. Kan iemand mij uitleggen hoe deze wet kan bestaan naast de door deze Europese Unie zo gekoesterde grond- en mensenrechten? Deze twee landen kunnen zowat als meest corrupte landen van Europa worden aangemerkt, maar toch vindt het Parlement het nodig om ze voor het minder corrupt zijn dan Zimbabwe, als beloning visumvrijstelling te verlenen. Er wordt geschermd met uitspraken als "ja, dan kunnen ze familie bezoeken of onderwijs in het buitenland volgen". Dat is natuurlijk grote onzin, want dat kan al. Alleen moeten ze wel even een papiertje halen om dat te regelen. Het is volstrekte lariekoek om visumvrijstelling te verlenen omdat ze anders in hun zielige landjes opgesloten zitten, volstrekte onzin! De Nederlandse steden worden nu al bevolkt door hordes Polen, Roemenen en Bulgaren, om knettergek van te worden. Deze visumvrijstelling gaat dat alleen maar erger maken. In- en intriest."@mt15
"Panie przewodniczący! Delegacja holenderskiej Partii Wolności (PVV) jest przeciwna zniesieniu obowiązku wizowego w stosunku do Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, dwu krajów, które są stowarzyszone, jeden jako członek, a drugi jako obserwator, z Organizacją Konferencji Islamskiej. Jest to organizacja, która uznaje szariat za podstawę praw człowieka i która terroryzuje ONZ swoim nieukrywanym antysemityzmem. Z jakiej racji chcecie dać symboliczne prezenty krajom, które twierdzą, że prawo szariatu stanowi podstawę praw człowieka? Szariat jest prawem, które reguluje wszystkie aspekty życia w społeczeństwie islamskim, od prawa cywilnego i rodzinnego po karne. Stanowi ono, jak należy jeść, ubierać się, a nawet jak należy korzystać z toalety. Ucisk kobiet jest czymś dobrym, picie alkoholu jest czymś złym. Przekracza to moje rozumienie. Czy ktoś może mi wyjaśnić, w jaki sposób to prawo może współistnieć z podstawowymi i ludzkimi prawami tak wysoko cenionymi przez Unię Europejską? Te dwa kraje można by uznać za niemal najbardziej skorumpowane w Europie, a mimo to Parlament uznaje za konieczne wyróżnienie ich zniesieniem obowiązku wizowego jedynie dlatego, że są mniej skorumpowane niż Zimbabwe. Ukrywa się to za stwierdzeniami takimi jak: „No cóż, umożliwi im to odwiedzanie swoich rodzin lub ukończenie kursu szkoleniowego za granicą”. Jest to oczywiście zupełny nonsens, ponieważ taka możliwość już istnieje. Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego. To zupełny nonsens znosić obowiązek wizowy dla nich na tej podstawie, że w przeciwnym przypadku byliby uwięzieni w swoich żałosnych małych krajach. Co za stek bzdur! Holenderskie miasta zalewają już hordy Polaków, Rumunów i Bułgarów. To dość, by doprowadzić ludzi do szału. Zniesienie obowiązku wizowego pogorszy jeszcze sytuację. Jakie to smutne!"@pl16
"Senhor Presidente, a delegação do Partido para a Liberdade neerlandês (PVV) é contra a supressão do regime de vistos para a Bósnia e Herzegovina e para a Albânia, países filiados, como membro e observador, respectivamente, na Organização da Conferência Islâmica. Esta organização defende a como a base dos direitos humanos e mantém as Nações Unidas refém do seu anti-semitismo declarado. Como podem, Senhoras e Senhores Deputados, dar presentes simbólicos a países que consideram a lei islâmica como a base dos direitos humanos? A é um código de leis que governa todos os aspectos da vida das pessoas numa sociedade islâmica, desde questões do foro civil e da família ao foro penal. Estipula como as pessoas devem comer, vestir-se e até utilizar a sanita. A opressão das mulheres é bem vista, o consumo de álcool não é tolerado. Isto ultrapassa-me. Alguém me pode explicar como pode esta lei continuar a existir lado a lado com os direitos humanos e fundamentais tão acarinhados por esta União Europeia? A Bósnia e Herzegovina e a Albânia poderiam facilmente ser considerados os países mais corruptos da Europa, mas o Parlamento entende ser necessário recompensá-los com a supressão do regime de vistos, apenas porque têm sido menos corruptos do que o Zimbabué. Esta verdade tem sido dissimulada por afirmações do género “Bem, isso irá permitir-lhes visitar a família ou estudar no estrangeiro”. Isso é um absoluto disparate, porque essa possibilidade já existe. A única diferença é que primeiro têm de obter um papel de autorização. É um tremendo absurdo eximi-los da obrigação de visto com base no argumento de que de outra forma ficarão encurralados nos seus lamentáveis países. Que completo disparate! As cidades holandesas já estão cheias de polacos, romenos e búlgaros. Só isso já é o suficiente para nos deixar doidos. Esta liberalização do regime de vistos só vai agravar a situação. Isto é extremamente triste!"@pt17
"Domnule preşedinte, delegaţia Partidului Danez pentru Libertate (PDL) este împotriva scutirii de obligaţia de a deţine viză pentru Bosnia-Herţegovina şi Albania, două ţări care sunt afiliate, în calitate de membru şi, respectiv, de observator, Organizaţiei conferinţei islamice. Aceasta este o organizaţie care păstrează sharia la baza drepturilor umane şi care ţine ostatice Naţiunile Unite prin antisemitismul său manifest. Cum am putea oare să facem cadouri simbolice ţărilor care susţin că legea sharia este baza drepturilor umane? Sharia este o lege care guvernează fiecare aspect al vieţii într-o societate islamică, de la dreptul civil şi al familiei la dreptul penal. Aceasta stipulează cum trebuie să mănânci, să te îmbraci şi cum trebuie să foloseşti toaleta. Asuprirea femeilor este bună, consumul de alcool este rău. Acest lucru mă depăşeşte. Ar putea cineva să îmi explice cum poate această lege să existe la un loc cu drepturile umane şi fundamentale atât de preţuite de această Uniune Europeană? Aceste două ţări aproape ar putea fi considerate cele mai corupte ţări din Europa şi totuşi Parlamentul consideră că este necesară răsplătirea lor cu scutirea de obligaţia de a deţine viză pentru simplul fapt că au fost mai puţin corupte decât Zimbabwe. Acest lucru este ascuns în spatele declaraţiilor precum „Ei bine, le va permite să îşi viziteze familiile sau să facă studii în străinătate”. Acest lucru este, desigur, o mare prostie, deoarece această posibilitate există deja. Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta. Este o mare prostie să le scutim de cerinţa de a deţine viză în baza faptului că, altfel, acestea ar putea rămâne blocate în ţările lor mici şi amărâte. Câtă prostie! Oraşele olandeze au fost deja asaltate de hoarde de polonezi, români şi bulgari. Aceste lucruri sunt suficiente să te năucească. Această scutire de obligaţia de a deţine viză nu va face decât să înrăutăţească lucrurile. Cât este de trist!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, delegácia holandskej Strany za slobodu (PVV) je proti zrušeniu vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko, dve krajiny, ktoré sú pridruženými krajinami, Bosna a Hercegovina ako člen a Albánsko ako pozorovateľ, Organizácie islamskej konferencie. Ide o organizáciu, ktorá presadzuje právo šaría ako základ ľudských práv a ktorá Organizáciu Spojených národov vydiera svojím neskrývaným antisemitizmom. Ako vôbec môžete poskytnúť symbolické dary krajinám, ktoré tvrdia, že právo šaría je základom ľudských práv? Šaría je právo, ktorým sa riadi každý aspekt života v islamskej spoločnosti, od občianskeho a rodinného práva až po trestné právo. Stanovuje, ako musíte jesť, obliekať sa a dokonca ako musíte používať záchod. Utláčanie žien je dobré, pitie alkoholu je zlé. Jednoducho tomu nerozumiem. Môže mi niekto vysvetliť, ako môže toto právo existovať bok po boku so základnými a ľudskými právami, ktoré si tak cení Európska únia? Tieto dve krajiny možno takmer považovať za najskorumpovanejšie krajiny v Európe a napriek tomu považuje Parlament za nevyhnutné odmeniť ich zrušením vízovej povinnosti jednoducho preto, lebo boli menej skorumpované ako Zimbabwe. Skrýva sa to za vyhlásenia ako „umožní im to navštíviť svoje rodiny alebo dokončiť zahraničný študijný kurz“. To je, samozrejme, úplný nezmysel, pretože tá možnosť už existuje. Len musia najskôr získať kus papiera, ktorý im na to udeľuje povolenie. Je úplným nezmyslom zrušiť im vízovú povinnosť na základe toho, že by ináč boli uväznení vo svojich úbohých malých krajinách. Aký nezmysel! Holandské mestá sú už teraz zaplavené hordami Poliakov, Rumunov a Bulharov. Už z toho sa môže človek zblázniť. Zrušenie vízovej povinnosti veci len zhorší. Aké nesmierne smutné!"@sk19
"Gospod predsednik, delegacija nizozemske Stranke za svobodo (PVV) je proti odpravi vizumov za Bosno in Hercegovino ter Albanijo, dve državi, ki sta kot članica oziroma opazovalka povezani z Organizacijo islamske konference. To je organizacija, ki spoštuje šeriatsko pravo kot osnovo človekovih pravic ter ima Združene narode za talca z neprikritim antisemitizmom. Kako neki lahko delite simbolična darila državam, ki trdijo, da je šeriatsko pravo osnova človekovih pravic? Šeriatsko pravo je pravo, ki ureja vsak vidik življenja islamske družbe, od civilnega in družinskega prava do kazenskega prava. Določa, kako morate jesti, se oblačiti in celo uporabljati stranišče. Zatiranje žensk je dobro, pitje alkohola je slabo. Tega preprosto ne razumem. Mi lahko kdo pojasni, kako lahko to pravo obstaja ob strani temeljnih in človekovih pravic, ki jih ta Evropska unija tako spoštuje? Ti dve državi bi lahko veljali za skoraj najbolj skorumpirani državi v Evropi, pa vendar se zdi Parlamentu potrebno nagraditi ju z odpravo vizumov, zgolj zato, ker sta manj skorumpirani kot Zimbabve. To se skriva v izjavah, kot je: „Tako bodo lahko obiskali svojo družino ali končali študij v tujini.“ To je seveda popoln nesmisel, saj ta možnost že obstaja. Toda najprej morajo dobiti kos papirja, ki jim to dovoljuje. Popoln nesmisel je ukiniti njihove vizumske obveznosti na podlagi trditve, da bodo sicer ujeti v svoji ubogi majhni državici. Kakšen nesmisel! Danska mesta so že preplavile horde Poljakov, Romunov in Bolgarov. To je dovolj, da te spravi ob živce. Ta odprava vizumov bo stvari samo še poslabšala. Kako zelo žalostno!"@sl20
"Herr talman! Ledamöterna från det nederländska Frihetspartiet (PPV) är emot att Bosnien och Hercegovina och Albanien undantas från viseringskravet. Detta är två länder som är knutna till Islamiska konferensen, ett land som medlem och ett land som observatör. Islamiska konferensen är en organisation som anser att sharialagar bör ligga till grund för mänskliga rättigheter och som håller FN som gisslan med sin illa dolda antisemitism. Hur i hela fridens namn kan ni dela ut symboliska gåvor till länder som hävdar att sharialagar utgör grunden för mänskliga rättigheter? Sharia är en uppsättning lagar som styr varje aspekt av livet i ett muslimskt samhälle. De omfattar allt från familjerätt till straffrätt. I sharialagarna föreskrivs hur man ska äta, klä sig och till och med hur man ska göra när man går på toaletten. Förtryck av kvinnor är bra, att dricka alkohol är dåligt. Jag fattar ingenting. Kan någon förklara för mig hur dessa lagar kan existera sida vid sida med de grundläggande mänskliga rättigheter som EU värdesätter så högt? Dessa två länder är förmodligen de mest korrupta länderna i Europa. Trots det anser parlamentet att det är nödvändigt att belöna dem med undantag från viseringskravet. Bara för att de har varit mindre korrupta än Zimbabwe. Detta döljs bakom uttalanden som ”det kommer att göra det möjligt för dem att besöka sin släkt eller slutföra en utbildning utomlands”. Detta är naturligtvis rent nonsens, eftersom denna möjlighet redan finns. Den enda skillnaden är att de för närvarande först måste skaffa sig ett dokument som ger dem tillstånd till detta. Det är rent nonsens att undanta dem från viseringskravet av det skälet att de annars skulle bli fångar i sina stackars små länder. Vilket struntsnack! Nederländska städer har redan svämmats över av horder av polacker, rumäner och bulgarer. Det är nog för att göra en tokig. Att undanta dessa personer från viseringskravet kommer bara att förvärra saken. Detta är ytterst beklagligt!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateiktą pagal mėlynosios kortelės procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalis))"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph