Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-07-Speech-2-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100907.24.2-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am sure you will remember the wonderful scene in the film of Dr Zhivago, where the bourgeoisie and the aristocrats are enjoying champagne in the warm golden light of a restaurant, while outside in the surrounding murk, the people riot. Listening to our debate this morning, I was reminded not for the first time of that cinematic moment. We have just had a Eurobarometer poll showing that confidence in the EU is at an all-time low. A minority of EU citizens now believe that the European Union is beneficial. But we heard from Mr Verhofstadt, Mr Daul and others that this is because we are not doing enough, because they want Europe to be doing more. We heard from the President of the Commission that it was all the fault of the nation states. Well, I suppose it is human nature not to seek to blame yourself for your own unpopularity, but it would have been nice to have had some indication that this crisis might have to do with the euro, with the bail-outs, with the sheer inequity of the shoving around of public money with the high-handedness with which we dismiss election results. Allow me to close with the words of Edmund Burke, which seem unusually apt to our present discontents: ‘Because half a dozen grasshoppers concealed beneath a fern make the field ring with their importunate chink, while thousands of great cattle take their repose beneath the shadow of a tree and are silent, pray do not imagine that those who make all the noise are the only inhabitants of the field’."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem si jistý, že si vzpomenete na úžasnou scénu z filmu Doktor Živago, kde si buržoazie a aristokraté vychutnávají šampaňské v hřejivém zlatém světle restaurace, zatímco venku v husté tmě se lidé bouří. Když jsem dnes ráno poslouchal naši rozpravu, nebylo to poprvé, kdy mi to připomínalo tuto filmovou scénu. Právě provedený průzkum Eurobarometr ukázal, že důvěra v EU je na historicky nejnižší úrovni. Tomu, že je Evropská unie přínosná, nyní věří menšina občanů EU. Ale od pana Verhofstadta, pana Daula a dalších jsme slyšeli, že je to způsobeno tím, že nevyvíjíme dostatečné úsilí, protože občané si přejí, aby toho Evropa dělala více. Od předsedy Komise jsme slyšeli, že to všechno je chyba národních států. Předpokládám, že součástí lidské povahy je nedávat si vinu za vlastní neoblíbenost, bylo by ale hezké slyšet určité náznaky, že tato krize mohla souviset s eurem, s prováděním záchranných operací, s naprostou nespravedlností v rozhazování veřejných prostředků s arogancí, s jakou pomíjíme výsledky voleb. Dovolte, abych skončil slovy Edmunda Burkeho, která se jeví jako neobvykle výstižná pro naší současnou nespokojenost: „Když půltuctu kobylek poschovávaných někde v trávě rozezní kus země svým dotěrným cvrkotem, zatímco tisíce kusů dobytka potichu odpočívají ve stínu stromů, jen si, prosím, nemyslete, že ti, kteří jsou tak slyšet, jsou zde jedinými obyvateli.“"@cs1
"Hr. formand! Jeg er sikker på, at De kan huske den fantastiske scene i filmen Dr. Zhivago, hvor bedsteborgerne og aristokraterne drikker champagne i det varme, gyldne lys på en restaurant, mens folk gør oprør udenfor i det omgivende mørke. Da jeg lyttede til vores forhandling her til morgen, var det ikke første gang, at jeg blev mindet om det filmøjeblik. Vi har lige haft en undersøgelse fra Eurobarometer, som viste, at tilliden til EU befinder sig på et historisk lavpunkt. Det er nu et fåtal af EU-borgerne, der mener, at EU er til gavn. Men vi hørte fra hr. Verhofstadt, hr. Daul og andre, at det er fordi, vi ikke gør nok, for de vil have Europa til at gøre mere. Vi hørte fra kommissionsformanden, at det alt sammen var nationalstaternes skyld. Jeg formoder, at det ligger i menneskets natur ikke at forsøge at bebrejde sig selv for sin egen upopularitet, men det ville have været rart at få en eller anden form for signal om, at krisen kunne have noget at gøre med euroen, med redningsplanerne, med hvor uretfærdigt det er, at de offentlige midler skubbes rundt med den samme egenmægtighed, som vi afviser valgresultater med. Tillad mig at slutte af med Edmund Burkes ord, som forekommer usædvanligt rammende for vores aktuelle utilfredshed: "Fordi et halvt dusin græshopper sidder under en bregne og får en hel mark til at genlyde af deres skingrende musik, medens tusinder af kreaturer hviler i skyggen af britiske ege og tygger drøv i stilhed, må De endelig ikke forestille Dem, at de, der støjer, er markens eneste beboere"."@da2
"Herr Präsident, ich bin sicher, dass Sie sich an die wunderbare Szene in dem Film von Dr. Schiwago erinnern werden, wo die Bourgeoisie und die Aristokraten in dem warmen, goldenen Licht eines Restaurants Champagner genießen, während draußen in der Dunkelheit ringsherum das Volk wütet. Während ich heute Vormittag unserer Aussprache zuhörte, wurde ich nicht das erste Mal an diesen Filmmoment erinnert. Wir haben gerade eine Eurobarometer-Umfrage gehabt, die zeigt, dass das Vertrauen in die EU auf einem historischen Tiefstand ist. Eine Minderheit von EU-Bürgerinnen und -Bürgern glaubt jetzt, dass die Europäische Union nutzbringend ist. Aber wir hörten von Herrn Verhofstadt, Herrn Daul und anderen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass wir nicht genug tun, weil sie möchten, dass Europa mehr tut. Wir hörten von dem Präsidenten der Kommission, dass die Nationalstaaten Schuld daran waren. Nun, ich nehme an, es liegt in der menschlichen Natur, die versucht, sich nicht selbst ihre eigene Unbeliebtheit zu vorzuwerfen. Aber es wäre schön gewesen, einige Hinweise gehabt zu haben, dass diese Krise etwas mit dem Euro, mit den Rettungsprogrammen, mit der puren Ungerechtigkeit des Umherschiebens von öffentlichen Mitteln und mit der Selbstherrlichkeit, mit der wir die Wahlergebnisse abtun, zu tun haben könnte. Gestatten Sie mir, mit den Worten von Edmund Burke zu schließen, die ungewöhnlich gut zu unserer gegenwärtigen Unzufriedenheit zu passen scheinen: „Weil ein halbes Dutzend Grashüpfer unter einem Farnkraut mit ihrem aufdringlichen Zirpen ein Feld erklingen lassen können, während tausende von großen Rindern, die im Schatten der britischen Eiche ruhen und im Stillen wiederkäuen, sollten Sie bitte nicht glauben, dass jene, die den Lärm machen, die einzigen Bewohner des Feldes sind.“"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι θα θυμάστε την υπέροχη σκηνή στην ταινία «Δόκτωρ Ζιβάγκο», όπου οι αστοί και οι αριστοκράτες απολαμβάνουν σαμπάνια στο ζεστό, χρυσαφένιο φως ενός εστιατορίου, ενώ έξω στο σκοτάδι που τους περιβάλλει, ο λαός εξεγείρεται. Ακούγοντας τη συζήτησή μας σήμερα το πρωί, θυμήθηκα για πολλοστή φορά τη συγκεκριμένη κινηματογραφική στιγμή. Μόλις λάβαμε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στην ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μόνο μια μειοψηφία των πολιτών της ΕΕ πιστεύει πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ωφέλιμη. Αλλά ακούσαμε από τον κ. Verhofstadt, τον κ. Daul και άλλους ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν πράττουμε αρκετά, επειδή θέλουν η Ευρώπη να πράξει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής να λέει ότι για όλα φταίνε τα εθνικά κράτη. Υποθέτω, ασφαλώς, ότι είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης να προσπαθεί να μην κατηγορεί κανείς τον εαυτό του για τη δική του αντιδημοτικότητα, αλλά καλό θα ήταν να υπήρχε κάποια επισήμανση ότι η παρούσα κρίση μπορεί να οφείλεται στο ευρώ, στις δέσμες μέτρων διάσωσης, στην κατάφωρη αδικία της διάθεσης δημόσιου χρήματος δεξιά και αριστερά με την ίδια αυθαιρεσία με την οποία αψηφούμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με τα λόγια του Edmund Burke, τα οποία φαίνονται ασυνήθιστα ταιριαστά με την παρούσα δυσαρέσκειά μας: «Επειδή μερικές ακρίδες που κρύφτηκαν κάτω από μια φτέρη κάνουν το χωράφι να ηχεί με τους ενοχλητικούς τριγμούς τους, ενώ χιλιάδες μεγάλα βοοειδή αναπαύονται κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και είναι σιωπηλά, παρακαλώ μην φανταστείτε ότι εκείνοι που κάνουν όλη τη φασαρία είναι οι μόνοι που κατοικούν στο χωράφι»."@el10
"Señor Presidente, estoy seguro de que ustedes recordarán la maravillosa escena de la película donde la burguesía y los aristócratas disfrutan de champán a la luz cálida de un restaurante, mientras en el exterior, entre la oscuridad circundante, puede verse el alboroto que forma la gente. Escuchando nuestro debate de esta mañana, me vino a la cabeza ese momento cinematográfico y no fue la primera vez. Acabamos de tener un sondeo del Eurobarómetro que demuestra que esa confianza en la UE se sitúa en unos mínimos históricos. Actualmente tan solo una minoría de los ciudadanos de la UE cree que la Unión Europea es beneficiosa. Pero hemos oído decir al señor Verhofstadt y el señor Daul, entre otros, que esto se debe a que no estamos haciendo lo suficiente, ya que ellos quieren que Europa se ocupe de más cosas. Hemos oído decir al Presidente de la Comisión que todo esto era culpa de los Estados naciones. Bueno, supongo que no corresponde a la naturaleza humana intentar culparse a usted mismo por su propia impopularidad, pero habría estado bien haber tenido algún indicio de que la crisis podría guardar relación con el euro, con los rescates, con la pura injusticia de amontonar dinero público con la arbitrariedad con la que desechamos los resultados electorales. Permítanme acabar con las palabras de Edmund Burke, que parecen especialmente apropiadas para nuestro actual descontento: «Que media docena de saltamontes reunidos debajo de un helecho hagan vibrar todo el prado con sus molestos chirridos, mientras millares de grandes reses descansan a la sombra del roble británico, rumian el bolo y callan, no debe hacer creer ni por un instante, que aquellos alborotadores sean los únicos habitantes de la dehesa»."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kindlasti mäletate imelist stseeni filmist „Doktor Živago”, kus keskklass ja aristokraatia naudivad restorani soojas säravas valguses šampanjat, samal ajal kui ümbritsevas pimeduses märatsevad inimesed. Meie tänahommikust arutelu kuulates meenus mulle see filmikaader ja see ei ole esimest korda nii. Hiljutine Eurobaromeetri küsitlus näitas, et usaldus ELi vastu on kõigi aegade madalaimal tasemel. Väike osa ELi kodanikest usub praegu, et Euroopa Liit toob mingit kasu. Kuid härra Verhofstadtilt, härra Daulilt ja teistelt kuulsime, et see on sellepärast nii, et me ei tee piisavalt, sellepärast, et kodanikud tahavad Euroopalt rohkem tegusid. Kuulsime Euroopa Komisjoni presidendilt, et see kõik on liikmesriikide süü. Arvatavasti on inimloomuses mitte süüdistada oma ebapopulaarsuses iseennast, kuid oleks olnud kena nimetada, et kriis võib olla seotud euroga, finantsraskustest väljaaitamisega, ilmselge ebavõrdsusega rahva raha liigutamisel omavoliliselt, heites kõrvale valimistulemused. Lubage mul lõpetada Edmund Burke’i sõnadega, mis tunduvad meie praeguse rahulolematuse juures ebaharilikult kohased: „Sellepärast, et pool tosinat rohutirtsu sõnajalalehe varjus oma jultunud sirtsumisega terve karjamaa kajama löövad, sellal kui tuhanded rammusad veised [..] tamme varjus puhates vaikselt oma mälu mäletsevad, ei maksa teil, palun väga, veel kujutleda, et need lärmitsejad ongi karjamaa ainsad asukad.”"@et5
"Arvoisa puhemies, muistatte varmasti elokuvasta Tohtori Zivago erinomaisen kohtauksen, jossa porvarit ja aristokraatit nauttivat samppanjaa ravintolan lämpimässä, kullanhohtoisessa valossa samaan aikaan, kun kansa mellakoi ulkona pimeässä. Kuunnellessani tämänaamuista keskustelua tuo kohtaus muistui mieleeni, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa. Tuoreen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan luottamus EU:hun on alempana kuin koskaan aiemmin. Vähemmistö EU:n kansalaisista pitää Euroopan unionia myönteisenä asiana. Jäsen Verhofstadt, jäsen Daul ja muut puhujat tiesivät kertoa tämän johtuvan siitä, että me emme tee tarpeeksi, sillä he haluavat Euroopan tekevän enemmän. Komission puheenjohtaja tiesi kertoa, että syy on kansallisvaltioissa. No, on kai inhimillistä olla syyttämättä itseään suosionsa laskusta. Olisi kuitenkin ollut mukava kuulla edes jonkinlaisia viittauksia siihen, että tämä kriisi voisi jollain tapaan liittyä euroon, pelastuspaketteihin ja täysin siihen epäoikeudenmukaiseen tapaan, jolla julkisia varoja siirrellään ympäriinsä omavaltaisesti, samaan tapaan, jolla vaalien tulokset on jätetty huomiotta. Haluan lopuksi lainata Edmund Burken sanoja, jotka kuvaavat varsin osuvasti tämänhetkistä tyytymättömyyttämme: "Puolitusinaa saniaisen alle piiloutunutta heinäsirkkaa saa koko niityn raikumaan itsepintaisella sirityksellään, kun taas tuhatpäinen karja lepää puun varjossa päästämättä ääntäkään. Ei pidä kuitenkaan luulla, että ne, jotka pitävät melua, ovat niityn ainoat asukkaat.""@fi7
"Monsieur le Président, je suis sûr que vous vous rappellerez la scène splendide dans le film Docteur Jivago, où les bourgeois et les aristocrates boivent le champagne à la lueur dorée et chaleureuse d’un restaurant, alors que dehors dans l’obscurité ambiante le peuple se soulève. Notre débat de ce matin m’a fait penser à ce grand moment du cinéma et ce n’est pas la première fois. Une enquête d’Eurobaromètre vient de montrer que la confiance dans l’UE n’a jamais été aussi faible. Une minorité d’Européens pense aujourd’hui que l’Union européenne est une bonne chose. M. Verhofstadt, M. Daul et d’autres nous ont dit que c’est parce que nous n’en faisons pas assez, parce qu’ils veulent que l’Europe en fasse plus. Le président de la Commission nous a dit que tout était de la faute des États nations. Je suppose que la nature humaine est ainsi faite qu’elle empêche chacun de se blâmer soi-même pour sa propre impopularité, mais il eût été approprié d’indiquer que cette crise pourrait avoir un lien avec l’euro, avec les sauvetages, avec la pure iniquité de la liberté que l’on prend avec les deniers publics et les résultats des élections. Permettez-moi de conclure en citant les paroles d’Edmund Burke, on ne peut plus appropriées à nos malaises actuels: ce n’est pas parce qu’une douzaine de sauterelles cachées sous une fougère remplissent la prairie de leur chant importun, tandis que le bétail nombreux se repose en silence à l’ombre des arbres, qu’il faut s’imaginer que ceux qui font tout le bruit sont les seuls habitants de cette prairie."@fr8
". – Elnök úr, biztos vagyok abban, hogy emlékeznek a Dr. Zsivágó című film nagyszerű jelenetére, amikor a burzsoázia és az arisztokraták egy étterem meleg, aranyló fényében pezsgőznek, mialatt a kinti homályban zavargás tör ki. A ma délelőtti vitánkat hallgatva már nem először jutott eszembe a filmművészet e pillanata. Pont most zárult le az Eurobarometer egyik felmérése, ami azt mutatja, hogy minden eddiginél kisebb az Európai Unió iránti bizalom. Az európai uniós polgárok kisebbsége véli most úgy, hogy az Európai Unió előnyös dolog. Verhofstadt úrtól és Daul úrtól és másoktól is azt hallottuk azonban, hogy ez azért van, mert nem teszünk eleget, mert azt akarják, hogy Európa többet tegyen. A Bizottság elnökétől azt hallottuk, hogy ez kizárólag a nemzetállamok hibája. Nos, feltételezem, hogy az ember természeténél fogva nem saját magát hibáztatja népszerűtlenségéért, de helyénvaló lett volna valamilyen módon jelezni, hogy ennek a válságnak volt valamilyen köze az euróhoz, a megsegítésekhez, a közpénzek tologatásának abszolút igazságtalan mivoltához, ahhoz a fölényeskedéshez, amivel elutasítjuk a választási eredményeket. Engedtessék meg nekem, hogy felszólalásomat Edmund Burke szavaival zárjam, amelyek szokatlanul ráillenek a jelenlegi elégedetlenségeinkre: „Azért, mert a páfrányok alatt rejtőző féltucatnyi szöcske tolakodó ciripelésétől zeng a mező, mialatt az ősi tölgy alatt békésen kérődzik ezernyi marha, a préda nem képzeli, hogy csak a hangoskodók a mező kizárólagos lakói”."@hu11
"Signor Presidente, sono certo che ricorderete la splendida scena nel film in cui esponenti della borghesia e dell’aristocrazia bevono champagne alla calda luce di un ristorante, mentre fuori, nella nebbia circostante, il popolo si ribella. Ascoltando la nostra discussione di questa mattina, mi è tornata in mente, e non per la prima volta, quella sequenza cinematografica. È stato condotto un Eurobarometro secondo cui la fiducia nell’Unione europea è a un minimo storico; i cittadini che credono nell’utilità dell’UE sono adesso una minoranza. Abbiamo sentito gli onorevoli Verhofstadt e Daul affermare che ciò accade perché non facciamo abbastanza e chiedere un maggiore intervento dell’Unione. Abbiamo sentito il Presidente della Commissione dire che è colpa degli Stati nazionali. Suppongo che sia nella natura umana cercare di non attribuirsi il demerito della propria impopolarità, ma sarebbe stato opportuno ascoltare un qualche accenno al fatto che la crisi potrebbe essere collegata all’euro, ai salvataggi finanziari, alla mera ingiustizia di bistrattare il denaro pubblico con la stessa arbitrarietà con cui ignoriamo i risultati elettorali. Permettetemi di concludere con le parole di Edmund Burke, che appaiono stranamente adatte a descrivere la nostra insoddisfazione: "Solo perché una mezza dozzina di cavallette nascoste dietro una felce fanno risuonare il campo con il loro importuno stridio, mentre centinaia di grandi capi di bestiame si riposano all’ombra dell’albero e restano in silenzio, non immaginare che quelli che fanno rumore siano i soli abitanti del campo"."@it12
"Pone pirmininke, esu tikras, kad prisimenate nuostabų epizodą iš filmo apie daktarą Živago, kai buržuazijos ir aristokratijos atstovai mėgaujasi šampanu šiltoje auksinėje restorano šviesoje, o už restorano sienų – tamsa ir riaušių triukšmas. Klausydamasis šį rytą mūsų diskusijų šį epizodą prisiminiau ir tai nebuvo pirmas kartas. Ką tik atliktų Eurobarometro tyrimų duomenys mums rodo, kad pasitikėjimas ES nukrito iki žemiausio lygio. Dabar tik mažuma ES piliečių mano, kad Europos Sąjunga naudinga. Bet girdėjome G. Verhofstadtą, J. Daulą ir kitus aiškinant taip yra esą dėl to, kad darome per mažai, o piliečiai nori daugiau Europos. Girdėjome Komisijos Pirmininką kaltinant dėl to valstybes nares. Na, manau, žmogaus prigimčiai būdinga neieškoti kaltės savyje dėl savo nepopuliarumo, bet vis dėlto derėjo užsiminti apie tai, kad ši krizė, galimas dalykas, kažkaip susijusi su euro padėtimi, bankų gelbėjimu nuo bankroto ir visiškai šališku viešųjų lėšų švaistymu taip pat savavališkai, kaip savavališkai yra atmetami rinkimų rezultatai. Norėčiau baigti pacituodamas Edmundo Burke žodžius, kurie man atrodo labai tinkami esamomis aplinkybėmis: „Vos pusė tuzino žiogų pasislėpę žolėje savo įkyriu čirpimu skleidžia tokį garsą, kad skamba visa pieva, o tūkstančiai stambių galvijų ramiai gulinėja medžio šešėlyje neskleisdami jokio garso, tad maldauju neapsigaukite manydami, kad tie, kurie kelia visą triukšmą, yra vieninteliai šios pievos gyventojai“."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, esmu pārliecināts, ka jūs atceraties brīnišķīgo ainu filmā par doktoru Živago, kad buržuji un aristokrāti bauda šampanieti restorānā silti zeltainā apgaismojumā, kamēr ārā vispārējā pelēcībā cilvēki rīko dumpi. Klausoties mūsu šī rīta debatēs, es ne pirmo reizi atcerējos šo filmas epizodi. Nesen ir veikta Eirobarometra aptauja, kas apliecina, ka paļāvība uz ES vēl nekad nav bijusi tik niecīga. Tikai daži ES iedzīvotāji uzskata, ka Eiropas Savienība dod labumu. Bet kungs kungs un citi jau teica, ka tas tā ir tāpēc, ka mēs nedarām pietiekami daudz un ka iedzīvotāji vēlas, lai Eiropa darītu vairāk. Komisijas priekšsēdētājs teica, ka pie visa ir vainojamas dalībvalstis. Laikam ir cilvēka dabā par nepopularitāti vainot citus, bet būtu bijis jauki saņemt kādu mājienu par to, ka šai krīzei varētu būt sakars ar eiro, sanācijas pasākumiem, kliedzoši netaisnīgo valsts naudas izšķiešanu un patvaļīgo vēlēšanu rezultātu noraidīšanu. Atļaujiet runas nobeigumā izteikties Edmunda Bērka vārdiem, kas šķiet neparasti piemēroti pašreizējai neapmierinātībai: „Pusducis sienāžu, kas paslēpušies zem papardes, piepilda gaisu ar savas apnicīgās čīgāšanas skaņām, kamēr tūkstošiem liellopu, atgūlušies koku paēnā, klusē; tikai neiedomājieties, ka lielākā trokšņa cēlāji ir vienīgās būtnes uz lauka.”"@lv13
"Mr President, I am sure you will remember the wonderful scene in the film of Dr Zhivago, where the bourgeoisie and the aristocrats are enjoying champagne in the warm golden light of a restaurant, while outside in the surrounding murk the people riot. Listening to our debate this morning I was reminded not for the first time of that cinematic moment. We have just had a Eurobarometer poll showing that confidence in the EU is at an all-time low. A minority of EU citizens now believe that the European Union is beneficial. But we heard from Mr Verhofstadt, Mr Daul and others that this is because we are not doing enough, because they want Europe to be doing more. We heard from the President of the Commission that it was all the fault of the nation states. Well, I suppose it is human nature not to seek to blame yourself for your own unpopularity, but it would have been nice to have had some indication that this crisis might have to do with the euro, with the bail-outs, with the sheer inequity of the shoving around of public money with the high-handedness with which we dismiss election results. Allow me to close with the words of Edmund Burke, which seem unusually apt to our present discontents: ‘Because half a dozen grasshoppers concealed beneath a fern make the field ring with their importunate chink, while thousands of great cattle take their repose beneath the shadow of a tree and are silent, pray do not imagine that those who make all the noise are the only inhabitants of the field’."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, u herinnert zich ongetwijfeld de prachtige scène uit de film Doctor Zjivago waarin de bourgeoisie en de aristocratie champagne drinken in het warme, gouden licht van een restaurant terwijl buiten in de duisternis de mensen oproer stoken. Toen ik vanochtend naar ons debat luisterde, was dat niet de eerste keer dat ik aan dat filmmoment moest denken. We hebben onlangs een Eurobarometerpeiling gehad waaruit blijkt dat het vertrouwen in de EU tot recordlaagten is gedaald. Een minderheid van de EU-burgers vindt nu dat de Europese Unie alles bij elkaar voordelig is. Maar we hebben van de heer Verhofstadt, de heer Daul en anderen gehoord dat dat komt omdat we niet genoeg doen, omdat de burgers willen dat Europa meer doet. Van de voorzitter van de Commissie hebben we gehoord dat het allemaal de fout is van de natiestaten. Ik neem aan dat het de menselijke natuur is om de schuld van je onpopulariteit niet bij jezelf te zoeken, maar het zou prettig zijn geweest als we aanwijzingen hadden gehad dat deze crisis mogelijk te maken heeft met de euro, met het redden van de banken, met de volkomen onrechtvaardige besteding van belastinggeld, met de aanmatigende wijze waarop we verkiezingsresultaten als niet-relevant afdoen. Ik wil afsluiten met de volgende woorden van Edmund Burke, die ongebruikelijk goed van toepassing lijken te zijn op de huidige ontevredenheid: “Als een half dozijn sprinkhanen onder een varen de lucht vullen met hun hardnekkige getjirp, terwijl duizenden grote runderen in de schaduw van een boom liggen te rusten en stil zijn, denk dan niet dat de dieren die al het lawaai maken de enige bewoners van het veld zijn”."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem pewien, że pamięta pan przepiękną scenę z filmu „Doktor Żywago”, w której burżuazja i arystokraci siedzą w przytulnym wnętrzu restauracji i delektują się szampanem, podczas gdy na ulicach, w otaczającym ich mroku, lud wszczyna zamieszki. Ten filmowy obrazek przypomniał mi się nie po raz pierwszy, gdy przysłuchiwałem się dziś rano naszej debacie. Przeprowadzone ostatnio badania Eurobarometru pokazały, że zaufanie do UE jest najniższe w historii. Obecnie już mniejszość obywateli UE wierzy, że Unia Europejska jest dla nich korzystna. Usłyszeliśmy jednak od pana Verhofstadta, pana Daula i innych, że jest to spowodowane tym, iż nie robimy wystarczająco dużo, a obywatele chcą większej obecności Europy. Usłyszeliśmy od przewodniczącego Komisji, że za wszystko winę ponoszą państwa członkowskie. Cóż, wydaje mi się, że w naturze ludzkiej leży szukanie winnych swojej niepopularności nie w nas samych, ale byłoby miło, gdybyśmy usłyszeli jakąkolwiek wzmiankę o tym, że bieżący kryzys może mieć coś wspólnego z euro, z wypłacanymi kaucjami, z jawną nierównością w szastaniu pieniędzmi publicznymi i z bezwzględnością, z jaką lekceważymy wyniki wyborów. Pozwolę sobie zakończyć cytatem z Edmunda Burke’a, który wobec naszego obecnego niezadowolenia wydaje się niezwykle trafny: „Tylko dlatego, że pół tuzina koników polnych ukrytych pod paprocią sprawia, iż całe pole rozbrzmiewa ich natrętnym brzęczeniem, podczas gdy stado bydła w milczeniu odpoczywa w cieniu drzew, błagam, nie wyobrażajcie sobie, że ci, którzy czynią cały ten hałas są jedynymi mieszkańcami pola”."@pl16
"Senhor Presidente, tenho a certeza que se lembra da maravilhosa cena do filme “Doutor Jivago”, onde a burguesia e os aristocratas degustam champanhe num restaurante banhado por uma luz quente e dourada, enquanto lá fora, na escuridão circundante, as pessoas se revoltam. Ao ouvir o nosso debate desta manhã, não foi a primeira vez que me veio à memória esse episódio cinematográfico. Acabámos de conhecer uma sondagem do Eurobarómetro que mostra que a confiança na UE é a mais baixa de sempre. Só uma minoria dos cidadãos da UE acredita que a União Europeia é benéfica. Porém, o que ouvimos da parte de Guy Verhofstadt, de Joseph Daul e outros é que essa situação se deve ao facto de não fazermos o suficiente, porque querem que a Europa faça mais. Ouvimos o Presidente da Comissão atribuir a culpa inteiramente aos Estados-nação. Bem, acho que faz parte da natureza humana não assumir as culpas pela própria impopularidade, mas teria sido positivo que se tivesse referido que esta crise pode ter a ver com o euro, com o salvamento de bancos, com a tremenda iniquidade da utilização dos dinheiros públicos e com a prepotência com que não assumimos os resultados das eleições. Permitam-me que conclua com as palavras de Edmund Burke, que me parecem extraordinariamente apropriadas para demonstrar o nosso descontentamento actual: “Lá por meia dúzia de gafanhotos escondidos debaixo das ervas fazerem pulsar os campos com seu estridular implicante – enquanto a manada de gado graúdo repousa, em silêncio, à sombra de grandes árvores – não se pense que os que fazem barulho são os únicos habitantes do prado.”"@pt17
"Dle președinte, sunt sigur că vă amintiți minunata scenă din filmul Dr. Jivago, în care burghezia și aristocrații beau șampanie în lumina caldă aurie a unui restaurant, în timp ce afară în întuneric oamenii se revoltă. Ascultând dezbaterea noastră de astăzi dimineață, nu mi-am amintit pentru prima dată de acel moment cinematografic. Abia am avut un sondaj Eurobarometru care arăta că încrederea în UE este în permanență scăzută. Doar o minoritate dintre cetățenii UE crede acum că Uniunea Europeană este benefică. Însă am auzit de la dl Verhofstadt, de la dl Daul și de la alții că acest lucru se datorează faptului că nu facem suficient de multe, deoarece ei doresc ca Europa să facă mai multe. Am aflat de la președintele Comisiei că a fost doar vina statelor naționale. Așadar, presupun că ține de natura umană să nu încerci să te învinovățești pentru propria nepopularitate, însă ar fi fost bine să fi avut niște indicații că această criză ar avea de-a face cu euro, cu sprijine financiare, cu simpla inechitate prin care au fost trimiși banii publici încoace și încolo având marea siguranță cu care respingem rezultatele electorale. Permiteți-mi să închei prin cuvintele lui Edmund Burke, care par neobișnuit de potrivite nemulțumirilor noastre actuale: „Pentru că jumătate de duzină de lăcuste ascunse sub o ferigă fac să sune câmpul prin țârâitul lor supărător, în timp ce mii de bovine se odihnesc sub umbra unui copac și fac liniște, te rog, nu-ți imagina că cei ce fac toată gălăgia sunt singurii locuitori ai câmpului.”"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som si istý, že si pamätáte krásnu scénu z filmu Dr. Živago, v ktorej si buržoázia a aristokrati užívajú šampanské v teplom zlatom svetle reštaurácie, zatiaľ čo vonku v okolitej tme vypuklo povstanie. Keď som počúval našu rozpravu dnes predpoludním, nie po prvý raz som si spomenul na tento filmový moment. Prieskum Eurobarometra nám práve ukázal, že dôvera v EÚ je na historickom minime. Menšina občanov EÚ teraz verí, že Európska únia je prospešná. Ale od pánov Verhofstadta, Daula a iných sme počuli, že je to preto, lebo nerobíme dosť, lebo chcú, aby Európa robila viac. Počuli sme od predsedu Komisie, že to všetko je vina národných štátov. No, domnievam sa, že je v ľudskej povahe nehľadať za vlastnú neobľúbenosť chybu v sebe, ale bolo by dobré, keby sa objavili nejaké náznaky, že táto kríza možno súvisí s eurom, s finančnými injekciami, s absolútnou nespravodlivosťou, s akou sa narába s verejnými peniazmi, s aroganciou, s ktorou ignorujeme výsledky volieb. Dovoľte mi, aby som zakončil slovami Edmunda Burka, ktoré sa zdajú nezvyčajne výstižné pre naše súčasné spory: „Pretože pol tucta lúčnych koníkov skrytých v papradí zapĺňa pole svojím dotieravým cvrlikaním, zatiaľ čo tisícky kráv oddychujú v tieni stromov a sú ticho, nemyslite si, prosím, že tí, čo robia všetok ten hluk, sú jedinými obyvateľmi tohto poľa.“"@sk19
"Gospod predsednik, gotovo se boste spomnili čudovitega prizora iz filma Dr. Živago, ko meščani in aristokrati uživajo v šampanjcu v topli, zlati razsvetljavi restavracije, medtem ko zunaj, v mraku ljudje sodelujejo v izgredih. Ko poslušam našo današnjo razpravo, sem se že večkrat spomnil na ta prizor. Pravkar so javnomnenjske raziskave Eurobarometra pokazale, da je zaupanje v EU na najnižji ravni do zdaj. Le malo državljanov EU je zdaj mnenja, da Evropska unija prinaša koristi. Kljub temu pa smo lahko slišali gospoda Verhofstadta, gospoda Daula in druge, da je to zaradi tega, ker ne storimo dovolj, ker si želijo, da bi Evropa storila še več. Od predsednika Komisije smo slišali, da so za vse to krive države. Domnevam, da je v človeški naravi, da za svojo nepriljubljenost ne krivimo sami sebe, kljub temu pa bi bilo dobro, če bi obstajali znaki, da je ta kriza povezana z evrom, finančnimi injekcijami, s samo nepravičnostjo pri razmetavanju javnega denarja, z nadutostjo, s katero zavračamo volilne rezultate. Dovolite mi, da končam z besedami Edmunda Burka, ki se zdijo izjemno primerne za naše trenutno nezadovoljstvo: „Ker se zaradi pol ducata kobilic, ki se skrivajo pod praprotjo, po polju širi nadležno cvrčanje, medtem kot večtisočglavo govedo tiho počiva v senci drevesa, si ne domišljaj, da so tisti, ki zganjajo hrup, edini prebivalci na polju“."@sl20
"Herr talman! Ni kommer säkert ihåg den underbara scenen i filmen Doktor Zjivago, där borgerskapet och aristokraterna dricker champagne i en festligt upplyst restaurang samtidigt som det pågår kravaller utanför i mörkret. När jag lyssnade på vår debatt här i förmiddags blev jag än en gång påmind om denna filmscen. Det kom nyligen en Eurobarometerundersökning som visade att förtroendet för EU aldrig har varit lägre. Den andel av EU-medborgarna som är positiva till Europeiska unionen är nu i minoritet. Ändå sade Guy Verhofstadt, Joseph Daul och andra att det beror på att vi inte gör tillräckligt, för de vill att EU ska göra mer. Kommissionens ordförande sade att allt var nationalstaternas fel. Jag antar att det ligger i människans natur att inte själv ta på sig skulden för att man är impopulär, men det hade varit trevligt att få något tecken på att den här krisen skulle kunna ha med euron att göra, med räddningsaktionerna för bankerna, med den rena ojämlikhet som gäller i fördelningen av offentliga medel och med vårt nonchalanta sätt att avfärda valresultat. Jag ska sluta genom att citera Edmund Burke, vars ord framstår som ovanligt lämpade för dem som är missnöjda i dag: ”Bara för att ett halvt dussin gräshoppor som gömmer sig bakom en ormbunke får fältet att genljuda av sitt påträngande knirr medan tusentals kor vilar i skuggan av ett träd i tystnad ska man inte inbilla sig att de som för allt oväsen är de enda som finns där”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"Doctor Zhivago"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph