Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08_AgendaItem_12"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010) (B7-0412/2010 ) (hlasování)"@cs1
"Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010) (B7-0412/2010 ) (afstemning)"@da2
"AIDS/HIV im Hinblick auf die XVIII. Internationale AIDS-Konferenz (Wien, 18.-23. Juli 2010) (B7-0412/2010 ) (Abstimmung)"@de9
"AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (B7-0412/2010 ) (ψηφοφορία"@el10
"AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (B7-0412/2010 ) (vote)"@en4
"Sida/VIH con vistas a la XVIII Conferencia Internacional sobre el sida (Viena, 18-23 de julio de 2010) (B7-0412/2010 ) (votación)"@es21
"AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin) (B7-0412/2010 ) (hääletus)"@et5
"Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.–23. heinäkuuta 2010) (B7-0412/2010 ) (äänestys)"@fi7
"Az AIDS/HIV, tekintettel a XVIII. AIDS-konferenciára (2010. július 18-23., Bécs) (B7-0412/2010 ) (szavazás)"@hu11
"AIDS/HIV in vista della XVIII conferenza internazionale sull'AIDS (18-23 luglio 2010 a Vienna) (B7-0412/2010 ) (votazione)"@it12
"AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena) (B7-0412/2010 ) (balsavimas)"@lt14
"AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (B7-0412-2010) (balsošana)"@lv13
"L-HIV/AIDS fil-perspettiva tat-XVIII-il Konferenza Internazzjonali dwar l-AIDS (Vjenna, 18-23 ta' Lulju 2010) (B7-0412/2010 ) (votazzjoni)"@mt15
"De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (B7-0412/2010 ) (stemming)"@nl3
"AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18−23 lipca 2010 r.) (B7-0412/2010 ) (głosowanie)"@pl16
"O VIH/SIDA tendo em vista a XVIII Conferência Internacional sobre a SIDA (Viena, 18-23 de Julho de 2010) (B7-0412/2010 ) (votação)"@pt17
"SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XIII-a conferinţe internaţionale privind SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010) (B7-0412/2010 ) (vot)"@ro18
"AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (B7-0412/2010 ) (hlasovanie)"@sk19
"Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (B7-0412/2010 ) (glasovanje)"@sl20
"Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (B7-0412/2010 ) (omröstning)"@sv22
lpv:document identification number
"en.20100708.12"6
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 14 triples

Context graph