Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-445"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.23.4-445"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Wir Fußballfans erleben in diesen Tagen das Schöne am Sport: Teamgeist, Freude am Gewinnen und, wie gestern Abend, Respekt vor der gegnerischen Mannschaft. Es gab aber auch die Erfahrung, dass Fußballer für Niederlagen persönlich haftbar gemacht werden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die Nationalspieler von Nordkorea nach ihrem frühzeitigen Ausscheiden bei der WM Zwangsarbeit leisten müssen – hoffentlich eine Fehlinformation. Ich fordere die Regierung von Nordkorea auf, den Verbleib der Fußballer aufzuklären. Dass wir uns um sie sorgen, ist kein Wunder angesichts eines Landes, in dem die Staatsführung Kritik bestraft, in dem Zehntausende gefoltert und misshandelt werden, in dem zahllose Menschen unterernährt sind. Die EU muss unvermindert eintreten in den ernsthaften Dialog mit dem sogenannten geliebten Führer der Volksrepublik Korea. Es ist Zeit für ein Ende der Zwangsarbeit und von Folter, für die Abschaffung der Todesstrafe, von öffentlichen Hinrichtungen. Selbst mögliche Siege im Fußball können doch die Wirklichkeit nicht übertünchen. Noch fehlt es Nordkorea an allem: an Menschenrechten, an Überlebenschancen und an der Achtung vor dem Einzelnen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, my, fotbaloví fanoušci, v současné době zažíváme, co je dobré na sportu : týmový duch, radost z vítězství a, tak jak tomu bylo včerejšího večera, úctu k družstvu soupeře. Přesto všechno jsme se dočkali toho, že fotbalisté byli činěni osobně odpovědnými za porážky. Vedou se neustálé dohady o tom, že po časném opuštění mistrovství světa museli severokorejští reprezentanti konat nucené práce – to je doufejme nepravdivá informace. Vyzývám severokorejskou vládu, aby jasně sdělila přesné místo pobytu fotbalistů. Pokud si uvědomíme, že jde o zemi, kde vedení státu trestá jakoukoli kritiku, kde je deset tisíc lidí mučeno a týráno a kde je bezpočet lidí podvyživených, skutečnost, že o ně máme obavy, je jen stěží překvapující. EU musí v dialogu s takzvaným Drahým vůdcem Korejské lidově demokratické republiky neustále pokračovat. Je zapotřebí učinit přítrž nucené práci a mučení a zrušit trest smrti a veřejné popravy. Ani působivá fotbalová vítězství nemohou skrýt realitu současného stavu. Severní Korea stále pokulhává ve všech oblastech: lidská práva, naději na přežití a úctě k jednotlivci."@cs1
"Fru formand! Vi fodboldfans oplever i øjeblikket det gode ved sport: holdånd, glæden ved at vinde og i går eftermiddags respekt for modstanderen. Vi har dog også oplevet fodboldspillere, der blev stillet til personligt ansvar for nederlag. Der er et vedvarende rygte om, at de nordkoreanske spillere efter deres tidlige nederlag ved verdensmesterskaberne blev sendt på tvangsarbejde – dette er forhåbentlig ikke korrekt. Jeg opfordrer den nordkoreanske regering til at redegøre for fodboldspillernes opholdssteder. Det kan ikke overraske, at vi er bekymrede for dem, eftersom dette er et land, hvor den statslige ledelse straffer kritik, hvor tusindvis af mennesker tortureres og mishandles, og hvor utallige er fejlernærede. EU skal usvækket videreføre den seriøse dialog med "den kære leder" af Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Det er på tide, at der sættes en stopper for tvangsarbejde og tortur, og at dødsstraf og offentlige henrettelser afskaffes. Selv mulige fodboldsejre kan ikke tilsløre den virkelige situation. Nordkorea er stadig bagefter på alle områder, og det gælder menneskerettigheder, chancer for overlevelse og respekt for individet."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, εμείς, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου, βιώνουμε επί του παρόντος μία θετική εμπειρία για τον αθλητισμό: το ομαδικό πνεύμα, τη χαρά της νίκης και, όπως εχθές το βράδυ, τον σεβασμό προς την αντίπαλη ομάδα. Υπάρχει, ωστόσο, και η εμπειρία των ποδοσφαιριστών που καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για τις ήττες. Κυκλοφορεί μία έντονη φήμη, σύμφωνα με την οποία, μετά την πρόωρη αποχώρησή τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Βόρειας Κορέας υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία – ελπίζουμε ότι πρόκειται για εσφαλμένη πληροφορία. Καλώ την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να εξηγήσει πού βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι ανησυχούμε για αυτούς δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι πρόκειται για μία χώρα όπου η κρατική ηγεσία τιμωρεί την κριτική, όπου δέκα χιλιάδες άνθρωποι βασανίζονται και υφίστανται κακομεταχείριση και όπου αμέτρητοι άλλοι υποσιτίζονται. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει με αμείωτο ζήλο τον σοβαρό διάλογο με τον αποκαλούμενο αγαπητό ηγέτη της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας. Είναι καιρός να δοθεί τέλος στην καταναγκαστική εργασία και τα βασανιστήρια και να καταργηθούν η θανατική ποινή και οι δημόσιες εκτελέσεις. Ούτε οι ενδεχόμενες νίκες στο ποδόσφαιρο μπορούν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση. Η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να υπολείπεται σε όλους τους τομείς: στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ευκαιρίες επιβίωσης και τον σεβασμό προς το άτομο."@el10
"Madam President, we football fans are currently experiencing what is good about sport: team spirit, the joy of winning and, as yesterday evening, respect for the opposing team. However, there has also been the experience of footballers being made personally responsible for defeats. There is a persistent rumour that, following their early exit from the World Cup, the North Korean national players had to do forced labour – this is hopefully incorrect information. I call on the North Korean Government to explain the whereabouts of the footballers. The fact that we are concerned about them is hardly surprising given that this is a country where the state leadership punishes criticism, where ten thousand people are tortured and ill-treated and where innumerable people are malnourished. The EU must continue unabated the serious dialogue with the so-called Dear Leader of the People’s Republic of Korea. It is time to put an end to forced labour and torture and abolish the death sentence and public executions. Even potential victories in football cannot mask the reality of the situation. North Korea is still lacking in all areas: human rights, chances of survival and respect for the individual."@en4
"Señora Presidenta, los aficionados al fútbol estamos viviendo lo bueno del deporte: el espíritu de equipo, la alegría de la victoria y, como anoche, el respeto por el equipo contrario. Sin embargo, también se ha dado el caso de futbolistas que han sido responsabilizados individualmente de las derrotas. Existe el rumor constante de que, tras su pronta salida de la Copa del Mundo, los jugadores nacionales de Corea del Norte tuvieron que realizar trabajos forzados —espero que se trata de información incorrecta—. Apelo al Gobierno de Corea del Norte para que aporte explicaciones acerca del paradero de los futbolistas. El hecho que nos preocupa de ellos es casi sorprendente dado que se trata de un país en el que el mando del Estado castiga las críticas, en el que diez mil personas son torturadas y maltratadas, y en el que infinidad de personas están desnutridas. La UE debe continuar sin disminución el serio diálogo con el llamado «Amado Líder» de la República Popular de Corea. Es el momento de poner fin al trabajo forzado y la tortura, y abolir la sentencia de muerte y las ejecuciones públicas. Ni siquiera las posibles victorias en el fútbol pueden ocultar la realidad de la situación. Corea del Norte sigue teniendo carencias en todas las áreas: derechos humanos, posibilidades de supervivencia y respeto por el individuo."@es21
"Austatud juhataja! Meie, jalgpallifännid, naudime nüüd spordi ilu: meeskonnavaimu, võidurõõmu ja – nagu eile õhtul – vastasmeeskonna austamist. Samas on minevikus juhtunud ka seda, et jalgpallurid pannakse kaotuste eest isiklikult vastutama. Pidevalt liiguvad kuulujutud, et pärast varajast väljakukkumist maailmameistrivõistlustelt saadeti Põhja-Korea jalgpallurid sunnitööle. Loodetavasti ei vasta need jutud tõele. Ma kutsun Põhja-Korea valitsust üles selgitama, kus need jalgpallurid on. Meie mure nende pärast ei ole üllatav, sest tegemist on riigiga, kus juhtkond karistab elanikke kriitika eest, kus kümneid tuhandeid inimesi piinatakse ja väärkoheldakse ning kus lugematul hulgal inimesi on alatoidetud. Euroopa Liit peab jätkama raugematut tõsist dialoogi Korea Rahvademokraatliku Vabariigi niinimetatud Armastatud Juhiga. On aeg teha lõpp sunnitööle ja piinamisele ning kaotada surmanuhtlus ja avalikud hukkamised. Isegi võimalikud võidud jalgpallis ei suuda varjata tegelikku olukorda. Põhja-Koreal on endiselt puudujääke kõikides valdkondades: inimõiguste, ellujäämise võimaluste ja üksikisiku austamise valdkonnas."@et5
"Arvoisa puhemies, me jalkapallofanit koemme tällä hetkellä sitä, mikä on urheilussa parasta: joukkuehenkeä, voittamisen iloa ja, kuten eilisiltana, kunnioitusta vastajoukkuetta kohtaan. Kuitenkin on koettu myös se, että jalkapalloilijat asetetaan tappioista henkilökohtaiseen vastuuseen. Liikkeellä on sitkeä huhu, jonka mukaan maailmanmestaruuskisoista varhain poistuneet Pohjois-Korean maajoukkueen pelaajat joutuivat pakkotyöhön – toivottavasti tämä on väärää tietoa. Kehotan Pohjois-Korean hallitusta selittämään, missä jalkapalloilijat ovat. On tuskin hämmästyttävää, että olemme huolissamme heistä, kun kyseessä on maa, jossa valtion johto rankaisee kritiikistä, jossa kymmentä tuhatta ihmistä kidutetaan ja pahoinpidellään ja jossa lukemattomat ihmiset ovat aliravittuja. EU:n on jatkettava laantumatta vakavaa vuoropuhelua Korean demokraattisen kansantasavallan niin sanotun "rakkaan johtajan" kanssa. On aika lopettaa pakkotyö ja kidutus sekä poistaa kuolemanrangaistus ja julkiset teloitukset. Edes mahdolliset voitot jalkapallossa eivät voi peittää todellista tilannetta. Pohjois-Korean suoritus on edelleen vajavainen kaikilla aloilla: ihmisoikeuksissa, eloonjäämismahdollisuuksissa ja yksilön kunnioittamisessa."@fi7
"Madame la Présidente, nous, les fans de football, vivons actuellement les aspects positifs du sport: l’esprit d’équipe, la joie de gagner et, comme hier soir, le respect de l’équipe adverse. Toutefois, nous avons également vu des footballeurs tenus personnellement responsables de défaites. Une rumeur persistante laisse entendre qu’à la suite de leur sortie prématurée de la coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale de Corée du Nord ont été contraints au travail forcé - il faut espérer que cette information est inexacte. J’invite le gouvernement nord-coréen à expliquer où se trouvent ces footballeurs. Le fait que nous nous inquiétions à leur sujet n’est guère surprenant s’agissant d’un pays dont les dirigeants punissent la critique, où dix mille personnes sont torturées et maltraitées, et où d’innombrables personnes sont sous-alimentées. L’Union européenne doit poursuivre avec la même vigueur le sérieux dialogue avec le dirigeant soi-disant bien-aimé de la République populaire démocratique de Corée. Il est temps de mettre fin au travail forcé et à la torture, d’abolir la peine de mort et les exécutions publiques. Même des victoires potentielles au football ne pourraient masquer la réalité de la situation. La Corée du Nord présente encore de graves lacunes dans tous les domaines: droits de l’homme, chances de survie, et respect de l’individu."@fr8
". Elnök asszony, mi futballrajongók most tapasztaljuk, hogy mi a jó a sportban: csapatszellem, a győzelem öröme, és ahogy tegnap este láthattuk, a rivális csapat megbecsülése. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy focistákat tesznek személyesen felelőssé a vereségért. Folyamatosan szóbeszéd tárgya, hogy miután távozniuk kellett a világkupáról, az észak-koreai nemzeti játékosokat kényszermunkára fogták – remélhetőleg ez téves információ. Felszólítom az észak-koreai kormányt, hogy tájékoztasson a focisták hollétéről. Aligha meglepő, hogy aggódunk miattuk, mivel ez egy olyan ország, ahol az állami vezetőség bünteti a kritikát, ahol emberek tízezrei válnak kínzások és rossz bánásmód áldozatává, és ahol megszámlálhatatlanul sok ember éhezik. Az EU-nak továbbra is folytatnia kell a komoly párbeszédet a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság úgynevezett „kedves vezetőjével”. Ideje véget vetni a kényszermunkának, a kínzásoknak, eltörölni a halálbüntetést és a nyilvános kivégzéseket. Még az esetleges futballgyőzelmek sem rejthetik el a helyzet valóságát. Észak-Koreának még mindig hiányosságai vannak az összes területen: emberi jogok, túlélési esélyek, az egyén tiszteletben tartása."@hu11
"Signora Presidente, da tifosi di calcio stiamo provando le emozioni migliori che sa dare lo sport: lo spirito di squadra, la gioia della vittoria e, nel caso di ieri sera, il rispetto per gli avversari. Si sono verificati tuttavia episodi in cui i calciatori sono stati ritenuti personalmente responsabili delle sconfitte. Girano voci insistenti secondo le quali, a seguito della precoce eliminazione dalla Coppa del Mondo, i calciatori della nazionale nordcoreana sarebbero stati costretti ai lavori forzati. Spero che tali voci siano infondate. Invito nondimeno il governo nordcoreano a spiegare dove si trovano i calciatori. La nostra preoccupazione nei loro confronti non deve sorprendere, considerato che stiamo parlando di un paese la cui leadership punisce il dissenso e in cui diecimila persone vengono torturate e maltrattate e numerose altre soffrono di malnutrizione. L’Unione europea deve proseguire con decisione e serietà il dialogo col cosiddetto Caro Leader della Repubblica democratica popolare di Corea. È giunto il momento di porre fine ai lavori forzati e alla tortura e di abolire la pena di morte e le esecuzioni pubbliche. Nemmeno le eventuali vittorie calcistiche possono mascherare la realtà dei fatti: la Corea del Nord è ancora carente in tutti i campi, dai diritti umani alla possibilità di sopravvivenza e alla tutela dell’individuo."@it12
"Ponia pirmininke, mes, futbolo gerbėjai, šiuo metu patiriame tai, ką gero suteikia sportas: komandos dvasią, pergalės džiaugsmą ir, kalbant apie vakarykštį vakarą, pagarbą priešininkų komandai. Vis dėlto taip pat sužinojome, kad futbolininkai priversti asmeniškai atsakyti už pralaimėjimus. Nuolat sklando gandas, kad Šiaurės Korėjos nacionalinės komandos futbolininkai turėjo dirbti priverčiamuosius darbus, nes jų komanda anksti iškrito iš pasaulio futbolo čempionato, – tikėkimės, kad ši informacija klaidinga. Aš raginu Šiaurės Korėjos vyriausybę paaiškinti, kur šiuo metu yra futbolininkai. Tai, kad nerimaujame dėl jų, visai nestebina, turint omenyje, kad tai šalis, kurios vadovai baudžia už kritiką, kur dešimtys tūkstančių žmonių yra kankinami ir su jais netinkamai elgiamasi ir kur galybė prastai besimaitinančių žmonių. ES privalo tęsti ne mažiau rimtą dialogą su vadinamuoju brangiuoju Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vadu. Atėjo laikas nutraukti priverčiamuosius darbus ir kankinimus ir panaikinti mirties bausmę bei viešas egzekucijas. Net galimomis futbolo pergalėmis negalima nuslėpti tikrosios padėties. Šiaurės Korėjoje visose srityse vis dar trūksta žmogaus teisių paisymo, galimybių išgyventi ir pagarbos asmeniui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mēs, futbola fani, pašlaik piedzīvojam to, kas sportā ir labs: komandas garu, uzvaras prieku un — kā vakar vakarā — cieņu pret pretinieku komandu. Tomēr ir arī pieredzēts, ka futbolisti tiek padarīti personīgi atbildīgi par zaudējumiem. Ir pastāvīgas baumas, ka Ziemeļkorejas izlases spēlētājiem pēc ātrās izkrišanas no Pasaules kausa bija jāstrādā piespiedu darbs; cerams, tā ir nepareiza informācija. Es aicinu Ziemeļkorejas valdību paskaidrot, kur atrodas futbolisti. Tas, ka mēs par viņiem esam nobažījušies, nav nemaz pārsteidzoši, ņemot vērā, ka tā ir zeme, kur valsts vadība soda kritiku, kur desmit tūkstoši iedzīvotāju tiek spīdzināti un pakļauti vardarbībai un kur neskaitāmi iedzīvotāji cieš nepietiekama uztura dēļ. ES ar tādu pašu sparu ir jāturpina nopietnais dialogs ar Korejas Tautas Republikas tā saucamo Diženo vadoni. Ir pienācis laiks izbeigt piespiedu darbu un spīdzināšanu un atcelt nāvessodu un publisku sodīšanu ar nāvi. Pat iespējamās uzvaras futbolā nevar nomaskēt reālo situāciju. Ziemeļkorejā joprojām nav attīstības nevienā jomā: cilvēktiesībās, izdzīvošanas iespējās un cilvēka cieņas aizsardzībā."@lv13
"Frau Präsidentin! Wir Fußballfans erleben in diesen Tagen das Schöne am Sport: Teamgeist, Freude am Gewinnen und, wie gestern Abend, Respekt vor der gegnerischen Mannschaft. Es gab aber auch die Erfahrung, dass Fußballer für Niederlagen persönlich haftbar gemacht werden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die Nationalspieler von Nordkorea nach ihrem frühzeitigen Ausscheiden bei der WM Zwangsarbeit leisten müssen – hoffentlich eine Fehlinformation. Ich fordere die Regierung von Nordkorea auf, den Verbleib der Fußballer aufzuklären. Dass wir uns um sie sorgen, ist kein Wunder angesichts eines Landes, in dem die Staatsführung Kritik bestraft, in dem Zehntausende gefoltert und misshandelt werden, in dem zahllose Menschen unterernährt sind. Die EU muss unvermindert eintreten in den ernsthaften Dialog mit dem sogenannten geliebten Führer der Volksrepublik Korea. Es ist Zeit für ein Ende der Zwangsarbeit und von Folter, für die Abschaffung der Todesstrafe, von öffentlichen Hinrichtungen. Selbst mögliche Siege im Fußball können doch die Wirklichkeit nicht übertünchen. Noch fehlt es Nordkorea an allem: an Menschenrechten, an Überlebenschancen und an der Achtung vor dem Einzelnen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wij voetbalfans ervaren deze dagen weer wat sport nu zo mooi maakt: teamgeest, vreugde over de overwinning en, zoals gisteravond, respect voor de tegenstander. Wij hebben echter ook meegemaakt dat voetballers persoonlijk voor nederlagen aansprakelijk worden gesteld. Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat de voetballers van het nationale elftal van Noord-Korea na hun vroegtijdige uitschakeling op het WK dwangarbeid moeten verrichten – ik hoop dat die informatie niet klopt. Ik roep de regering van Noord-Korea op om opheldering over de verblijfplaats van de voetballers te geven. Dat wij ons zorgen om hen maken, is niet verwonderlijk in een land waar de staatsleiding kritiek bestraft, waar tienduizenden burgers gemarteld en mishandeld worden en talloze mensen ondervoed zijn. De EU moet de serieuze dialoog met de zogeheten geliefde leider van de Volksrepubliek Korea onverminderd voortzetten. Het is tijd dat er een einde komt aan de dwangarbeid en de martelingen. Het is ook de hoogste tijd dat de doodstraf en openbare executies worden afgeschaft. Zelfs eventuele overwinningen in het voetbal kunnen en mogen de werkelijke situatie niet verbloemen. Op dit moment ontbreekt er immers nog van alles in Noord-Korea: mensenrechten, overlevingsmogelijkheden en respect voor het individu."@nl3
"Pani przewodnicząca! My, fani piłki nożnej, przekonujemy się właśnie, co dobrego jest w sporcie: duch zespoły, radość ze zwycięstwa oraz, tak jak to miało miejsce wczorajszego wieczora, szacunek dla przeciwnika. Jest jednak również osobista odpowiedzialność piłkarzy za porażki. Krąży plotka, że po wczesnym powrocie z mistrzostw świata północnokoreańskich piłkarzy zmuszono do przymusowej pracy – mam nadzieję, że to nie są prawdziwe informacje. Wzywam rząd Korei Północnej do ujawnienia losów piłkarzy. Nasze obawy o nich nie dziwią, mając na uwadze, że jest to kraj, w którym władze państwa wymierzają kary za wszelką krytykę, gdzie torturuje się i maltretuje tysiące ludzi, a niezliczona liczba obywateli cierpi głód. UE musi kontynuować poważny dialog z tak zwanym „kochanym przywódcą” Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Czas położyć kres przymusowej pracy, torturom, karze śmierci i publicznym egzekucjom. Nawet potencjalne zwycięstwa w piłce nożnej nie mogą zatuszować prawdziwej sytuacji. Korea Północna wykazuje braki we wszystkich obszarach: w obszarze praw człowieka, szans na przeżycie i poszanowania jednostki."@pl16
"Senhora Presidente, nós, os adeptos de futebol, estamos actualmente a viver o que o desporto tem de bom: o espírito de equipa, a alegria de ganhar e, como aconteceu ontem à noite, o respeito pelo adversário. Contudo, também vimos futebolistas serem responsabilizados pessoalmente pela derrota. Corre um boato insistente de que, após a eliminação do Mundial, os jogadores da selecção da Coreia do Norte foram condenados a trabalhos forçados – o que espero que seja uma informação incorrecta. Exorto o Governo da Coreia do Norte a informar-nos do paradeiro dos futebolistas. O facto de estarmos preocupados com eles não é surpreendente, porque se trata de um país onde a chefia do Estado pune a crítica, onde dez mil pessoas são torturadas e maltratadas e onde um número incontável de pessoas padece de subnutrição. A UE deve continuar de forma persistente o diálogo sério com o chamado Querido Líder da República Popular da Coreia. É tempo de se pôr cobro aos trabalhos forçados e à tortura e de abolir a pena de morte e as execuções públicas. Nem mesmo as vitórias potenciais no futebol podem disfarçar a realidade da situação. A Coreia do Norte continua a ter lacunas em todos os domínios: direitos humanos, esperança de vida e respeito pelo indivíduo."@pt17
"Dnă președintă, noi, fanii fotbalului, suntem în acest moment martorii părții foarte bune a sportului: spiritul de echipă, bucuria victoriei și, ca și aseară, respectul pentru echipa adversă. Totuși, am fost martori și la situația în care fotbaliștii au fost trași personal la răspundere pentru înfrângere. Există zvonuri persistente conform cărora, în urma ieșirii lor timpurii din cursa pentru Cupa Mondială, jucătorii naționalei nord-coreene au fost supuși la muncă silnică - sper că această informație este incorectă. Îndemn guvernul nord-coreean să explice unde se află acești fotbaliști. Faptul că ne preocupă situația lor nu ar trebui să fie surprinzător, dat fiind că aceasta este o țară în care conducerea de stat pedepsește critica, în care zeci de mii de oameni sunt torturați și maltrataţi și în care nenumărați oameni sunt malnutriți. UE trebuie să continue neabătută dialogul serios cu așa-numitul Conducător iubit al RP Coreene. A sosit momentul să punem capăt muncii silnice și torturii și să abolim pedeapsa cu moartea și execuțiile publice. Chiar și potențialele victorii din fotbal nu pot masca realitatea situației. Coreea de Nord mai are lacune în toate zonele: drepturile omului, șansele de supraviețuire și respectarea individului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, my fanúšikovia futbalu v súčasnej dobe zažívame to, čo je na športe dobré: tímového ducha, radosť z výhry a, tak ako včera večer, aj úctu k protivníkovi. Zažili sme však aj to, že za porážky boli zodpovední hráči osobne. Neustále koluje fáma, že po svojom skorom odchode z majstrovstiev museli reprezentanti Severnej Kórey vykonávať nútenú prácu. Dúfam, že táto informácia je nepravdivá. Vyzývam vládu Severnej Kórey, aby objasnila miesto pobytu hráčov. Skutočnosť, že sa o nich obávame, nie je vôbec prekvapujúca, pretože ide o krajinu, v ktorej vedenie štátu trestá kritiku, v ktorej mučia a zle zaobchádzajú s desiatkami tisícov ľudí a v ktorej žije nespočetné množstvo ľudí trpiacich podvýživou. EÚ musí aj naďalej viesť rovnako intenzívny seriózny dialóg s takzvaným drahým vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Kimom Čong-ilom. Je načase skoncovať s nútenou prácou a mučením a zrušiť trest smrti a verejné popravy. Ani možné víťazstvá vo futbalových zápasoch nemôžu skryť realitu tejto situácie. Severná Kórea má stále nedostatky vo všetkých oblastiach: v ľudských právach, v šanci na prežitie a v úcte k jednotlivcom."@sk19
"Fru talman! Vi fotbollfans får just nu uppleva det positiva med idrott: laganda, segerglädje, och, som i går kväll, respekt för motståndarlaget. Men vi har också fått se hur fotbollsspelare ställs personligt ansvariga för nederlag. Det florerar ett envist rykte att de nordkorenska spelarna efter det tidiga bortfallet från VM tvingades till tvångsarbete – den informationen stämmer förhoppningsvis inte. Jag uppmanar Nordkoreas regering att meddela var fotbollsspelarna befinner sig. Det kan knappast vara förvånande att vi oroar oss för dem, med tanke på att detta är ett land där de statliga ledarna straffar kritik, och där tiotusentals människor torteras och misshandlas, och otaliga människor är undernärda. EU måste fortsätta den viktiga dialogen med Demokratiska folkrepubliken Koreas så kallade ”käre ledare”. Det är dags att få ett slut på tvångsarbete och tortyr, och att avskaffa dödsstraff och offentliga avrättningar. Inte ens potentiella fotbollssegrar kan dölja verkligheten. Nordkorea har fortfarande allvarliga brister på alla områden: mänskliga rättigheter, överlevnadschanser och respekt för individen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph