Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-07-Speech-3-177"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Doamnă preşedintă, observ că ne luăm libertatea de a reglementa termenii şi condiţiile de angajare din sectorul privat. Unii dintre stimaţii deputaţi din această Cameră îşi vor aduce aminte că provin din ţări unde aceasta era o practică obişnuită a statului. Chiar şi ţara mea a făcut câţiva paşi ezitanţi în această direcţie în anii '70, cu consecinţe dezastruoase. Nu este de resortul guvernului să decidă cât pot câştiga cetăţenii. Doamnă preşedintă, dacă eu doresc să lucrez pentru dvs., şi dvs. sunteţi de acord să mă angajaţi şi suntem amândoi mulţumiţi de termenii contractului nostru, este greşit ca statul să intervină între noi şi să îl declare ilegal, cu atât mai puţin ca UE să procedeze astfel. Înţeleg că cetăţenii sunt supăraţi pe bănci acum, dar această propunere nu este un răspuns proporţional la o problemă identificată. Aceasta este o formă de eliberare a presiunii. Este o exprimare a furiei elementare. Unii dintre noi s-au opus acestor pachete de salvare de la început. Nu am înţeles niciodată de ce ar trebui să utilizăm banii contribuabililor pentru a salva câteva persoane foarte bogate de consecinţele propriilor erori. Este prea de tot ca cei care au insistat asupra pachetelor de salvare să-şi exprime acum nemulţumirea şi să încerce să reglementeze băncile. Chiar dacă trebuie să facem acest lucru, trebuie să acţionăm prin mecanismele naţionale democratice ale statelor membre – nu cele impuse de Bruxelles fără un acord democratic."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@pl16
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@fi7
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@nl3
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:spoken text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señora Presidenta, veo que ahora presumimos de regular los términos y condiciones del empleo en el sector privado. Algunos honorables miembros de esta Cámara recordarán que proceden de países en los que este era la ocupación normal del Estado. Incluso mi país pasó vacilante por esta situación en los setenta, con nefastas consecuencias. No es labor del gobierno decir a los ciudadanos lo que pueden ganar. Si yo quiero trabajar para usted, señora Presidenta, y usted desea contratarme y ambos estamos contentos con los términos de nuestro contrato, el gobierno no debe interferir y declarar nuestra situación ilegal — ni mucho menos debe hacerlo la UE. Comprendo que los ciudadanos tengan a los bancos atravesados en este momento, pero esta propuesta no es una respuesta proporcionada a un problema identificado. Es una forma de desfogarse, es una expresión de ira rudimentaria. Algunos de nosotros ya estábamos en contra de estos rescates para empezar. Nunca entendimos por qué debíamos usar dinero de los contribuyentes para rescatar a personas muy ricas de las consecuencias de sus propios errores. En realidad tiene gracia que algunos de los que insistieron en estos rescates estén ahora quejándose y tratando de regular los bancos. Aunque tengamos que hacerlo, debería hacerse a través de los mecanismos nacionales democráticos adecuados de los Estados miembros —no por imposición de Bruselas sin consentimiento democrático."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@de9
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Madam President, I see that we are now presuming to regulate the terms and conditions of private-sector employment. Some honourable Members in this House will recall coming from countries where this was the normal business of the state. Even my country went falteringly a few steps down this road in the 1970s, with calamitous consequences. It is not the proper business of government to tell people what they can earn. If I want to work for you, Madam President, and you are content to employ me and we are both happy with the terms of our contract, it is wrong for the state to come between us and declare it illegal – let alone for the EU to do so. I understand that people are cross with banks at the moment, but this proposal is not a proportionate response to an identified problem. It is a form of letting off steam. It is an expression of inchoate anger. Some of us were against these bail-outs in the first place. We never saw why we should be using taxpayers’ money to rescue some very wealthy individuals from the consequences of their own errors. It really is a bit rich for those of you who insisted on the bail-outs now to be complaining and trying to regulate the banks. Even if we do have to do this, it should be done through the proper democratic national mechanisms of the Member States – not imposed by Brussels without democratic consent."@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100707.23.3-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph