Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-07-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnule Preşedinte, nu aţi fi putut inventa ceea ce se întâmplă aici în această dimineaţă, nu-i aşa? Preşedinţia belgiană îşi preia mandatul de şase luni şi toată lumea se preface că acest lucru este normal! Acum câteva luni am fost discreditat pentru că am arătat că Belgia nu este o naţiune în sensul adevărat al cuvântului, însă alegătorii din Belgia au demonstrat că aveam dreptate: un partid separatist este, în prezent, cel mai mare partid din Belgia! Avem în faţa noastră un prim-ministru provizoriu, însă ne facem că nu vedem acest lucru şi pretindem că situaţia este una normală. Nu este adevărat! Domnule Leterme, nu aveţi nicio legitimitate aici. Iată ce ironie extraordinară, o ţară care este pe punctul de a se separa în două le va spune celorlalte 26 de state membre, în următoarele şase luni, ce trebuie să facă! Poate chiar mai nocivă este, desigur, propria dumneavoastră ipocrizie în această privinţă: v-aţi prezentat aici în această dimineaţă, ca „un bun belgian”. Să ne amintim că dumneavoastră, în calitate de prim-ministru al Belgiei, nici măcar nu ştiaţi imnul naţional. În anul 2006 aţi lansat faimoasa afirmaţie potrivit căreia această ţară este unită doar prin bere şi fotbal. Presupun că acum, în mrejele puterii, toate aceste lucruri au fost uitate! Deputaţii din acest Parlament refuză să vadă realitatea, fiindcă Belgia este un motiv de jenă pentru ei. Este un prototip. Este un model pentru întreaga Uniune Europeană şi se află pe punctul de a se separa, însă dumneavoastră nu puteţi recunoaşte acest lucru! Este inimaginabil ceea ce se întâmplă astăzi în cadrul Parlamentului. Nu aş fi crezut că va exista o Preşedinţie belgiană a Uniunii. Ar fi amuzant dacă, la finalul acestei Preşedinţii de şase luni, Belgia tot nu ar avea guvern! Sper că sunteţi foarte mândri cu toţii!"@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@el10
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@da2
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@nl3
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@lv13
lpv:spoken text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is, for the next six months, telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month Presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Señor Presidente, realmente no se podía imaginar lo que está pasando aquí esta mañana, ¿verdad? La Presidencia belga se hace cargo de su mandato de seis meses y ¡todo el mundo pretende que la situación sea como de costumbre! Fui un poco vilipendiado hace unos meses por señalar que Bélgica no era una nación propiamente dicha, pero los electores del país han demostrado que estaba en lo cierto: ¡un partido separatista es ahora el partido mayoritario de Bélgica! Tenemos ante nosotros un Primer Ministro en funciones, pero todos hacemos la vista gorda y pretendemos que todo es como de costumbre. ¡Pero no es así! Señor Leterme, usted no tiene legitimidad aquí. ¡Qué extraordinaria ironía que un país que está a punto de dividirse en dos esté, durante los próximos seis meses, diciendo a otros 26 Estados miembros lo que deben hacer! Tal vez peor que eso, por supuesto, es su propia hipocresía en este asunto, al estar aquí esta mañana y ser un «buen belga». Recordemos solamente que usted mismo, como Primer Ministro belga, ni siquiera conocía el himno nacional. Usted dijo célebremente en 2006 que lo único que mantenía al país unido era la cerveza y el fútbol. Ahora, supongo que con las transformaciones del poder, se ha olvidado de todo. En realidad, nadie de esta Cámara quiere reconocerlo porque Bélgica es una enorme vergüenza para ellos. Se trata de un prototipo. Es un modelo para toda la Unión Europea y está a punto de dividirse, aunque ninguno de ustedes pueda admitirlo. ¿Qué está pasando hoy dentro de esta Cámara? Francamente, está más allá de la sátira. Yo no habría pensado que hubiera una Presidencia belga de la Unión. ¿No sería divertido si, al final de la Presidencia de seis meses, todavía no hay gobierno en Bélgica? ¡Espero que se sientan todos muy orgullosos!"@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@de9
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@it12
lpv:unclassifiedMetadata
"on behalf of the EFD Group"5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,3,13,9,17,12,8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
lpv:translated text
"Mr President, you could not really invent what is going on here this morning, could you? The Belgian Presidency takes over its six-month term and everybody pretends that it is business as usual! I was somewhat vilified a few months ago for pointing out that Belgium was not really a proper nation, but the electors of Belgium have rather proved the point: a separatist party is now the biggest party in Belgium! We have before us a caretaker Prime Minister, but we all turn a blind eye and pretend that it is business as usual. It simply is not! Mr Leterme, you have no legitimacy here. What an extraordinary irony that a country that is on the verge of breaking into two is for the next six months telling 26 other Member States what they should be doing! Perhaps worse than that, of course, is your own sheer hypocrisy in this matter, in standing here this morning and being a ‘good Belgian’. Let us just remember that you yourself, as Belgian Prime Minister, did not even know your own national anthem. You famously said, back in 2006, that it was only beer and football that held the country together. Now, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten! Really, everybody in this Chamber is in denial because Belgium is a huge embarrassment to them. It is a prototype. It is a model for the entire European Union and it is on the verge of breaking up, yet none of you can admit it! What is going on today inside this Chamber frankly is beyond satire. I would not have thought there should be a Belgian Presidency of the Union. Would it not be fun if, at the end of the six-month presidency, there was still no government in Belgium! I hope you are all very proud!"@fr8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,4,21,21,9,17,9,17,12,8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100707.6.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph