Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-23-Speech-3-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100623.9.3-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@cs1
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@da2
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@de9
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@el10
"The current financial crisis has demonstrated that without sufficient regulation, the activities of the financial sector can have serious consequences. I strongly support the decision taken at the European Council to introduce a system of taxation and supervision of financial institutions designed to induce them to limit their inherent systemic risk. In this way, the effects of speculation will be reduced, the sector will be made more transparent and more stable, and we shall eradicate the shoots of similar crises in the future. I also believe that the financial institutions must accept their share of the responsibility for the outbreak of the crisis and play their part in helping to overcome its consequences. It is in the EU’s interests to promote stability, transparency, reliability and responsibility in this sector, and the EU Member States must continue to make joint and coordinated progress on this front. I welcome the European Council’s decision to open accession negotiations with Iceland and I hope that they will be constructive and successful. Iceland has long been a member of the European Free Trade Association and a stable partner for the EU, and its accession would be a step in the right direction. I also welcome the decision to introduce the euro in Estonia from the beginning of next year. Despite the grave global economic situation, Estonia has been able to fulfil all the convergence criteria. Introduction of the euro will not only give a positive signal to those countries that are working towards introduction of the common currency in the near future, but will also be a sign of the viability of the euro area as a whole."@en4
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@es21
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@et5
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@fi7
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@fr8
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@hu11
"L’attuale crisi finanziaria ha dimostrato che senza una regolamentazione sufficiente le attività del settore finanziario possono comportare gravi conseguenze. Sostengo fortemente la decisione presa dal Consiglio europeo di introdurre un sistema di tassazione e supervisione delle istituzioni finanziarie volto a indurle a limitare il loro rischio sistemico intrinseco. In questo modo, gli effetti della speculazione saranno ridotti, il settore diventerà più trasparente e stabile ed elimineremo ogni possibilità di crisi analoghe in futuro. Ritengo inoltre che le istituzioni finanziarie debbano accettare la loro parte di responsabilità per lo scoppio della crisi e svolgere il proprio ruolo per contribuire a superarne le conseguenze. E’ nell’interesse dell’Unione europea promuovere stabilità, trasparenza, affidabilità e responsabilità nel settore, e gli Stati membri devono continuare a compiere progressi comuni e coordinati su tale fronte. Apprezzo la decisione del Consiglio europeo di avviare negoziati di adesione con l’Islanda e spero che siano costruttivi e coronati da successo. L’Islanda è da tempo membro dell’Associazione europea di libero scambio e partner stabile dell’Unione. La sua adesione sarebbe un passo nella giusta direzione. Apprezzo altresì la decisione di introdurre l’euro in Estonia dall’inizio del prossimo anno. Nonostante la grave situazione economica globale, l’Estonia è riuscita a rispettare tutti i criteri di convergenza. L’Introduzione dell’euro non solo trasmetterà un segnale positivo a tutti i paesi che stanno lavorando per l’introduzione della moneta comune in un prossimo futuro, ma sarà anche un segno della sostenibilità della zona dell’euro nel suo complesso."@it12
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@lt14
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@mt15
"De huidige financiële crisis heeft aangetoond dat de activiteiten van de financiële sector ernstige gevolgen kunnen hebben als er onvoldoende regelgeving is. Ik sta vierkant achter het besluit van de Europese Raad om een belasting- en toezichtsstelsel voor financiële instellingen in te voeren dat hen ertoe aanzet hun inherente systeemrisico te beperken. Op deze manier worden de gevolgen van speculaties gereduceerd, de sector zal transparanter en stabieler worden en we zullen de wortelen van soortgelijke crises in de toekomst uitroeien. Ik ben ook van mening dat de financiële instellingen hun aandeel van de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de crisis moeten aanvaarden en hun bijdrage moeten leveren aan het bestrijden van de gevolgen. Het is in het belang van de EU om stabiliteit, transparantie, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid in deze sector te bevorderen, en de lidstaten van de EU moeten op dit gebied gemeenschappelijk en in onderlinge coördinatie vorderingen blijven maken. Ik verwelkom het besluit van de Europese Raad om de toetredingsonderhandelingen met IJsland te openen en ik hoop dat die onderhandelingen constructief en succesvol zullen zijn. IJsland is al sinds lange tijd lid van de Europese Vrijhandelsassociatie en een stabiele partner voor de EU. De toetreding van IJsland tot de EU zou dan ook een stap in de goede richting zijn. Ik ben ook verheugd over het besluit om vanaf begin volgend jaar de euro in te voeren in Estland. Ondanks de moeilijke situatie in de wereldeconomie is Estland erin geslaagd alle convergentiecriteria te vervullen. De invoering van de euro zal niet alleen een positief signaal geven aan de landen die zich voorbereiden op de invoering van de gemeenschappelijke munt in de nabije toekomst, maar het zal ook een teken zijn van de gezonde toestand van de eurozone in zijn geheel."@nl3
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@pl16
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@pt17
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@ro18
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@sk19
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@sl20
"Pašreizējā finanšu krīze ir parādījusi, ka finanšu sektora darbība bez pietiekamas regulācijas var izraisīt nopietnas sekas. Es stingri atbalstu Eiropadomē pieņemto lēmumu ieviest tādu nodokļu un uzraudzības sistēmu finanšu iestādēm, kas mudinātu nozari ierobežot tajā esošos sistēmiskos riskus. Tādējādi tiks mazināta spekulāciju ietekme, nozare tiks padarīta pārredzamāka un stabilāka, kā arī tiks novērsti aizmetņi līdzīgām krīzēm nākotnē. Tāpat es uzskatu, ka finanšu iestādēm ir jāuzņemas līdzatbildība krīzes izraisīšanā un no savas puses jāpalīdz cīnīties ar tās sekām. ES interesēs ir veicināt stabilitāti, caurredzamību, uzticamību un atbildīgumu šajā nozarē, un ES dalībvalstīm jāturpina kopīgs un saskaņots progress šajā jomā. Es apsveicu Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Īslandi un ceru, ka tās būs konstruktīvas un sekmīgas. Īslande jau ilgi ir bijusi Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekle un stabila ES partnervalsts, un tās pievienošanās ir solis pareizajā virzienā. Tāpat es apsveicu lēmumu ieviest eiro Igaunijā no nākamā gada sākuma. Igaunija, neraugoties uz smago ekonomisko stāvokli pasaulē, ir spējusi izpildīt visus saplūšanas kritērijus. Eiro ieviešana dos pozitīvu signālu gan valstīm, kas strādā, lai kopīgo valūtu varētu ieviest tuvākajā nākotnē, gan par eirozonas ilgtspēju kopumā."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sandra Kalniete (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,7,10,2,13,21,9,17,8
"rakstiski"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,22,2,22,10,7,13,21,9,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph