Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-16-Speech-3-460"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100616.29.3-460"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@cs1
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@da2
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@de9
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@el10
"Tensions in the Korean Peninsula have heightened dramatically since the South Korean ship, the was sunk by a North Korea torpedo, which was confirmed by the international investigation group that examined the causes of the explosion. I believe that the European Union must support the Six-Party Talks and maintain the humanitarian aid programmes and communication channels with North Korea. We must encourage the continuation of discussions about closing down North Korea’s nuclear programme and pursue the improvement of living conditions in this country. At the same time, the People’s Republic of China and the Russian Federation, as permanent members of the UN Security Council and major political and economic powers in the region, must cooperate to ease the tensions and promote peace and security in the Korean Peninsula."@en4
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@es21
"Korea poolsaarel on pinged tõusnud järsult pärast seda, kui Põhja-Korea torpeedoga lasti põhja Lõuna-Korea laev Cheonan, mida kinnitas plahvatuse põhjusi uurinud rahvusvaheline uurimisrühm. Arvan, et Euroopa Liit peab toetama kuuepoolseid kõnelusi ja säilitama Põhja-Koreaga humanitaarabi programmid ning sidekanalid. Peame ergutama arutelude jätkumist Põhja-Korea tuumaenergia programmi üle ning taotlema riigis elamistingimuste paranemist. Samas peavad Hiina Rahvavabariik ja Vene Föderatsioon ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmetena ning piirkonna olulisemate poliitiliste ja majandusjõududena tegema koostööd pingete alandamiseks ja rahu ning julgeoleku soodustamiseks Korea poolsaarel."@et5
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@fi7
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@fr8
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@hu11
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@it12
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@lt14
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@lv13
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@mt15
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@nl3
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@pl16
"As tensões na Península da Coreia aumentaram drasticamente desde que o navio sul-coreano “Cheonan” foi afundado por um torpedo norte-coreano, facto confirmado pelo grupo de investigação internacional que examinou as causas da explosão. Acredito que a União Europeia deve apoiar as conversações a seis e manter os programas de ajuda humanitária e os canais de comunicação com a Coreia do Norte. Temos de encorajar a continuação das discussões a respeito do encerramento do programa nuclear da Coreia do Norte e de fomentar a melhoria das condições de vida nesse país. Ao mesmo tempo, a República Popular da China e a Federação Russa, enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e principais potências políticas e económicas da região, têm de cooperar para reduzir as tensões e promover a paz e a segurança na Península da Coreia."@pt17
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@sk19
"Tensiunile din Peninsula Coreeană au crescut în mod dramatic de la momentul în care nava sud-coreeană Cheonan a fost scufundată de către o torpilă de fabricaţie nord-coreeană, fapt confirmat de grupul de anchetă internaţional care a investigat cauzele exploziei. Cred că Uniunea Europeană trebuie să susţină formatul hexagonal de negocieri şi să menţină programele de ajutor umanitar şi canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuţiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord şi să urmărim ameliorarea condiţiilor de viaţă în această ţară. Totodată, Republica Populară Chineză şi Federaţia Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU şi de puteri politice şi economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile şi a promova pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană."@sl20
"Spänningarna på Koreahalvön har ökat dramatiskt sedan det sydkoreanska skeppet sänktes av en nordkoreansk torpedbåt, vilket bekräftats av den internationella utredningsgrupp som undersökt orsakerna till explosionen. Jag anser att Europeiska unionen måste stödja sexpartssamtalen och bevara de humanitära biståndsprogrammen för och kommunikationskanalerna till Nordkorea. Vi måste uppmuntra fortsatta diskussioner om att avsluta Nordkoreas kärnvapenprogram och eftersträva förbättrade levnadsförhållanden i landet. Samtidigt måste Sydkorea och Ryssland, som ständiga medlemmar av FN:s säkerhetsråd och stora politiska och ekonomiska makter i regionen, samarbeta för att lätta på spänningarna och främja fred och säkerhet på Koreahalvön."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Sabin Cutaş (S&D ). -"18,20,15,1,19,14,16,11,7,3,10,2,13,21,9,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph